Ana bölüme geçinErişilebilirlik bilgisi

ÇEVRE

Çevre politikası

Sürdürülebilirlik taahhüdümüz

Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık, hem havada hem de karada tüm Emirates Group operasyonlarının temel taşıdır.

Müşterilerimiz, personelimiz ve düzenleyiciler çevre ve sera gazı emisyonları konusunda giderek bilinçlenmektedir. Emirates, şirket içinde ve dışında personele, müşterilere ve tüm paydaşlara açıklanan, Emirates Group’un Çevre Politikası ile çevresel açıdan sorumlu operasyonlara sahip olma konusunda kararlıdır. Daha fazla bilgi için Emirates Group’un Çevre Politikası(Yeni bir sekmede bir PDF açılır)’nı okuyabilirsiniz.

Emirates Group’un sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı, piyasadaki en modern, en çevre dostu teknolojilere sahip uçaklara, motorlara ve yer ekipmanlarına milyarlarca dolar yatırım yapacağı ve varlıkların çevre açısından en sorumlu biçimde kullanılacağı anlamına gelmektedir. Sektörümüzde ve bölgemizde çevresel performans açısından lider olmak için çalışıyoruz. Yürürlükteki tüm çevresel düzenlemelere ve standartlara uygun hareket etmek konusunda kararlıyız.

Emisyonların azaltılması

Havacılıkta karbon ayak izini azaltma duyarlılığı gösteren bir global endüstrinin parçasıyız.

Havacılık, özellikle de gelişmekte olan dünyada global ekonomik ve sosyal gelişimin en önemli etkenlerinden biridir. Havacılık endüstrisi dünya genelinde 63 milyondan fazla kişiyi desteklemekte ve dünyanın gayrisafi yurt içi hasılasına yılda 2,7 trilyon USD'den fazla katkıda bulunmaktadır.
Temmuz 2016’da hazırlanan Aviation Benefits Beyond Borders (Havacılığın Sınırlararası Avantajları) raporunda(Yeni bir sekmede bir PDF açılır) daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Havacılık endüstrisi, beşeri faaliyetlerden kaynaklanan global karbon dioksit emisyonunun %2'sinden sorumlu olmakla birlikte, sürdürülebilirliğin artırılmasına ve emisyon hacminin azaltılmasına duyarlılık gösterilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Endüstri kurumumuz olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilen, emisyonları azaltmaya yönelik dört ayaklı stratejiyi tamamen destekliyoruz. Bu stratejiyle ilgili daha fazla bilgiye www.enviro.aero(Yeni bir pencerede açılır) adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu stratejiyi grubumuzda uçaklar ve motorlar dahil olmak üzere gelişmiş teknolojileri kullanarak, devletleri hava navigasyonunu yakıt ve emisyonlar açısından daha verimli hale getirmeleri için teşvik ederek, yer operasyonlarımızın çevresel etkisini azaltarak ve uluslararası sivil havacılık konusunda Birleşmiş Milletler’in bir kurumu olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üzerinden karbon emisyonları için global bir sektörel yaklaşımın geliştirilmesini destekleyerek uyguluyoruz.

Global sektörel yaklaşım

Havacılık sektörü, uluslararası havacılıktan kaynaklanan karbon emisyonları açısından tek global pazar esaslı bir önlemi devreye sokmak için dünya devletlerine çağrıda bulundu. Devletler Ekim 2016’da ICAO’nun 39. Birleşiminde, Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation - CORSIA) adlı yeni programın ana hatları konusunda tarihi bir anlaşmaya vardılar.

CORSIA, 2020’den itibaren, katılmaya gönüllü olan ülkeler arasında uluslararası havacılıktan kaynaklanan emisyonları kapsayacak şekilde karbon nötr büyümeyi sağlamayı amaçlamaktadır.

Emirates, bu global yaklaşımın gerçekleştirilmesinde ICAO’yu desteklemektedir. Emirates olarak, 2020’den itibaren karbonsuz büyüme sağlamak için ICAO ile birlikte çalışma ve güvenli, verimli ve çevresel açıdan sorumlu bir sivil havacılık sektörü oluşturmaya yardımcı olma konusunda kararlıyız.

CORSIA hakkında daha fazla bilgiye ICAO’nun web sitesinden(Yeni bir pencerede açılır) ulaşabilirsiniz.