Sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanımına izin vermektesiniz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen çerez politikası bağlantısına tıklayın.

Tıbbi Bilgi Formu (MEDIF)

Sağlık durumunuz şüpheliyse veya seyahat için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, seyahatinizden önce bizimle uçup uçamayacağınızı kontrol etmeniz gerekebilir. Tıbi Bilgi Formu'nu (Medical Information Form - MEDIF) doldurduğunuzda, ekibimiz seyahat etmenizin güvenli olup olmayacağını veya yolculuğunuz için destek sunup sunamayacağımızı kontrol edecektir.


MEDIF'teki Bölüm 1'in yolcu tarafından ya da yolcu adına doldurulması gerekmektedir. Bölüm 1 gönderildikten sonra, Bölüm 2 (verilen e-posta adresi kullanılarak) yolcunun doktoruna iletilecektir. 
Bölüm 2, bunun ardından yolcunun doktoru tarafından doldurulmalı ve gönderilmelidir. Bölüm 2 gönderildikten sonra, son gönderim, (verilen e-posta adresi kullanılarak) yolcuya iletilecektir.

Son gönderim bunun ardından yolcu tarafından gözden geçirilmeli ve kontrol için bize gönderilmelidir. 

Talebi değerlendirebilmemiz için lütfen Bölüm 1 ve Bölüm 2'nin son gönderiminin, yolcu tarafından uçuştan önce en az 48 saat öncesinden yapıldığından emin olun.


İnternet üzerinden MEDIF başvurusunu doldurmak için, rezervasyonunuzu bulmak için bilgilerinizi araca girin.


Emirates'in sizinle veya tedavinizi yapan doktorla gerekirse durumunuz hakkında daha fazla bilgi/ayrıntı alabilmesi için iletişime geçebileceğini unutmayın.

Bilgileri edinin
 

Formu elle doldurmayı tercih ederseniz lütfen MEDIF PDF’yi indirin ve doldurduğunuz formu medaattachments@emirates.com adresine gönderin.

MEDIF’lerin İşlenmesi

MEDIF yolcunun (hastanın) durumuna göre, hava seyahatinin başlangıç tarihine kalan bir ay içinde tamamlanmalı ve seyahat başlangıç saatinden 48 saat önce gönderilmelidir. Lütfen Emirates Tıp Servisinin, MEDIF’in onaylanması öncesinde başka bilgileri ve açıklamaları talep edebileceğini göz önünde bulundurun. Seyahatten ÖNCE hastanın durumunda meydana gelen tüm değişikliklerden Emirates derhal haberdar edilmelidir.


Önemli: Bir bebek adına bir MEDIF formu gönderiyorsanız lütfen MEDIF PDF’yi indirin ve doldurduğunuz formu medaattachments@emirates.com adresine gönderin.

Genel rehberlik

Aşağıdaki koşullara sahip seyahat eden yolcuların rezervasyon yaparken bir MEDIF doldurması gereklidir:

 • Tıbbi koşulları uçuş sırasında oksijen, sedye, tıbbi refakat ya da tıbbi tedavi gerektiren yolcular.
 • Uçuş sırasında tıbbi donanımlar ya da aletler kullanması gereken yolcular.
 • İster son zamanlarda yaşadıkları bir rahatsızlık, hastalık, tedavi ya da isterse bir ameliyat nedeniyle olsun, hava yolculuğuna uygunluğu şüpheli olan yolcular.
 • Genel olarak seyahat için kabul edilmeyen veya ciddi ya da düzensiz hastalık veya yaralanma şikayeti olan yolcular.

Bir hastanın seyahat için uygunluğunu değerlendirirken göz önünde bulundurduğumuz iki temel faktör bulunmaktadır.

 • Düşük atmosfer basıncı: kabin hava basıncı kalkış sonra veya inişten önce 15 ila 30 dakika süresince büyük oranda değişir ve gaz genleşmesi ve daralması ağrı ve basınç etkilerine neden olabilir.
 • Oksijen basıncındaki azalma: kabin basıncı 6.000 - 8.000 fit yüksekliğe eşittir ve oksijen kısmi basıncı yerden ortalama %20 düşüktür.

Bir yolcunun, uçuş sırasınca büyük oranda bir tıbbi yardım almaksızın, uçuşu güvenle tamamlamasını önleyecek, herhangi bir tıbbi koşul olması durumu hava seyahatine uygun değil olarak değerlendirilir.

Koşullar genellikle bir hava seyahati için kabul edilemez olarak değerlendirilir. 

Her bir durumu kendi koşullarında değerlendiririz ve yolcunun tıbbi bir refakatçi ile seyahat edip etmediğini göz önünde bulundururuz. Ancak, genel bir kılavuz olarak, aşağıdaki koşullar bir hava seyahati için kabul edilemez olarak değerlendirilir:

 • Ciddi anemi rahatsızlıkları
 • Ciddi orta kulak iltihabı veya sinüzit vakaları
 • Akut veya bulaşıcı hastalıklar
 • Kalp yetmezliği rahatsızlığı olanlar veya tamamen kontrol edilmeyen diğer siyanotik durumlar
 • Komplikasyonsuz Miyokardiyal Enfarktüs (MI) başlangıcından sonra 2 hafta veya komplikasyonlu MI için 6 hafta içinde olanlar
 • Ciddi solunum rahatsızlığı olanlar veya yakın zamanda pnömotoraks rahatsızlığı geçirenler
 • Hematemez, melena veya kabızlığa neden olan gastrointestinal lezyonları olanlar
 • Ameliyat sonrası durumlar:
  • Son 10 gün içinde basit karın bölgesi ameliyatları olanlar
  • Son 21 gün içinde göğüs veya invaziv göz ameliyatı olanlar (lazer ameliyatlar hariç)
 • Çene veya çivi ile tutturulmuş çene kemiği kırıkları (tıbbi olarak refakat edilmediği sürece)
 • Refakat edilmeyen düzensiz mental rahatsızlıklar ve seyahat için uygun ilaç tedavisi uygulanmayanlar
 • Kontrol edilemeyen nöbet geçirenler (tıbbi olarak refakat edilmediği sürece)
 • 36. haftadan daha ileri bir dönemdeki komplikasyonsuz tekil hamilelikler veya 32. haftadan daha ileriki bir dönemde olan çoklu hamilelikler
 • Yedi gün içinde doğmuş olan bebekler
 • Son yedi gün içinde teşhis veya terapi amacıyla vücut boşluklarına hava giren kişiler

Diğer bazı hususlarla ilgili notlar

Alerjiler: yolcuların uçuşları için özel yemek talep etmek üzere bu formu doldurmaları gerekmemektedir. (Lütfen fıstık içermeyen yemek garantisi veremediğimizi göz önünde bulundurun.) Ancak yolcunun uçuş esnasında tıbbi müdahale gerektirecek bir hayati tehlikeye neden olan bir yiyecek alerjisi varsa, özellikle havada mevcut yiyecek kalıntılarına reaksiyon durumu varsa, bu form doldurulmalıdır.

Astım: astım ilaçlarının kabin bagajında taşınması gerekir. Nebülizörler kendi güç kaynaklarına ihtiyaç duyduklarından, solunum cihazı ile birlikte kullanılan hava hazneleri uçak içi etkili bir alternatiftir.

Refakatçiler: tıbbi refakatçiler, hastalarının düzgün bir şekilde bakılması için gerekli tüm uygun öğelerin bulunduğundan emin olmalıdırlar; hastalarının bedensel ihtiyaçlarının her yönden karşılanması onların sorumluluğundadır. Yiyecek hazırlama yönetmelikleri nedeniyle, kabin çalışanları bu tür ihtiyaçlara yardımcı olamaz.

Kırıklar: tüm yeni uzun kemik kırıkları ve tüm bacak alçıları imzalı bir sağlık raporu gerektirir. Alçıların en az 48 saat önce yapılmış olması gerekir. Uzun uçuşlarda yara alçı içinde şişebileceği için taze yaralanmalarda (48 saat veya daha az) alçıların kırılması gerekir. Economy Class'ta bacağın kaldırılması için ekstra yer yoktur, ancak koridor tarafındaki koltuk ayrılabilir. Yaranın, yolcunun hangi bacağında (sağ veya sol) olduğunu lütfen belirtiniz.

Uçak İçi Bakım: lütfen hasta bakımına yönelik personel sağlamadığımızı göz önünde bulundurun, kabin personelimiz sadece ilk yardım eğitimi almıştır.

Akciğer veya Kalp Rahatsızlığı: düz zeminde 100 metreden fazla yürüyünce nefes darlığına yol açan kardiyopulmoner hastalığı varsa veya yolcu, hastane veya evde oksijene gereksinim duyduysa (veya daha önce uçakta) ilave oksijene gerek duyulabilir. Uçak oksijeni yalnızca acil kullanım içindir. Ciddi kardiyopulmoner durumların yanı sıra sürekli oksijen, sedye veya kuvöz gerektiren durumlarda, yakın bir tarihte alınmış ayrıntılı bir sağlık raporunun bulunması gerekir. (Bir uzman veya hastane sevki yeterli olur.)

Fiziksel engelliler: yolcunun sadece uçak kapısına kadar tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunuyorsa bu formu doldurması gerekli değildir. Not: Sivil Havacılık Kuralları, tüm yolcuların, koltuk arkalıklarını dik pozisyonda kullanabilmelerini şart koşar.

Özel Yemekler: dini amaçlı veya diğer tıbbı nedenlere bağlı özel diyetler, doğrudan seyahat acentesi veya Rezervasyon Yönetme sayfası kullanılarak sipariş edilebilir.

Ölümle Sonuçlanan Hastalık: ölümle sonuçlanan hastalığın en son safhalarında olan yolculara normal olarak tıbbi veya hemşire refakati gerekir.