Oplysninger om tilgængelighedGå til hovedindholdet
Østrig

Statsborgere fra tredjelande, som rejser fra lande uden for Schengen-området, må ikke rejse ind i Østrig.


Følgende passagerer må rejse ind i Østrig, hvis de kan fremvise en lægeerklæring, der bekræfter, at de har taget en molekylærbiologisk SARS-CoV-2-test med et negativt resultat, der er udstedt maksimalt 72 timer før ankomst. Uden dette certifikat skal de i 10 dages karantæne.


  • Medlemmer af diplomatiske missioner og medarbejdere ved internationale organisationer samt disses familiemedlemmer i samme husholdning
  • Humanitære medarbejdere, pleje- og sundhedspersonale
  • Sæsonmedarbejdere inden for landbrug, skovbrug og turisme
  • Godstransportmedarbejdere
  • Udenlandske statsborgere med et visum, der er udstedt af Østrig, et dokument, der godtgør deres undtagelse i medfør af loven om udenlandsk politi (fremdenpolizeigesetz), eller opholdsret i medfør af lov om bopæl og ophold