En vejledning vedrørende farligt gods

Se oversigten herunder for at se, om de genstande, du vil medbringe, er tilladt på lufttransport.

Farligt godt eller farlige materialer (HASMAT) er gentande, der på grund af deres kemiske eller fysiske egenskaber kan bringe flyets eller personer ombord på flyets sikkerhed i fare. Transport af sådanne genstande er begrænset og reguleret af bestemmelserne for civil luftfart. Emirates forbyder alle intelligente balancekøretøjer (uanset om litiumbatterierne er fjernet eller ej) fra den indcheckede bagage eller håndbagagen. Farligt gods må ikke medbringes i (eller som) passagers eller kabinepersonales indcheckede bagage eller håndbagage, medmindre det fremgår af tabellen herunder.

Farligt godsTilladt i eller som håndbagageTilladt i eller som indchecket bagageOperatørens godkendelse er påkrævetBemærk: Du behøver ikke nogen EK-godkendelse, hvis den er i henhold til IATA's bestemmelser om farligt gods
Alkoholiske drikke, når de er i butikkens emballage og alkoholgraden er over 24 % men mindre en 70 % og i beholdere, der ikke overstiger 5 liter, med en samlet mængde per person på liter.JaJaNej
Ammunition (patroner til våben), forsvarligt emballeret (kun i division 1.4S, UN 0012 eller UN 0014), i mængder på højst 5 kilogrami bruttovægt per person til personens eget brug, undtagen ammunition med eksplosionsfarlige eller brændbare projektiler. Tilladt bagage for mere end én person må ikke kombineres i én eller flere pakker.NejJaNej
Rygsæk med redningsudstyr til laviner, én per person, der indeholder en patron med komprimeret gas i division 2.2. Kan også være udstyret med en pyroteknisk udløsningsmekanisme, der indeholder maksimalt 200 milligram i division 1.4S. Rygsækken skal være pakket på en måde, så den ikke kan udløses ved et uheld. Airbags i rygsækken skal være udstyret med ventiler til trykudløsning.JaJaNej
Ekstra batterierellerløse batterier, herunder litium-metal eller litium-ion-celler eller -batterier til bærbart elektronisk udstyr, må kun medbringes i håndbagage. Genstande, hvis primære funktion er strømforsyning, f.eks. strømbanke, betragtes som ekstra batterier. Disse batterier skal beskyttes enkeltvis for at undgå kortslutninger.JaNejNej
Campingblus og brændstofbeholdere, der har indeholdt et brændbart, flydende brændstof, med tom brændstoftank ogeller brændstofbeholder kan medtages forudsat, at campingblussets brændstoftank ogeller brændstofbeholderen er blevet fuldstændig tømt for al flydende brændstof, og der er taget skridt for at eliminere faren.NejJaNej
Overvågningsudstyr til kemiske stoffer, instrumenter, der indeholder radioaktivt materiale, der ikke overskrider aktivitetsgrænserne fastsat i IATA's tabel over bestemmelser om farligt gods 10.3.C, dvs. overvågning af kemiske stoffer (CAM) ogeller enhed til hurtig advarsel og identifikation (RAID-M), der er forsvarligt pakket og uden litiumbatterier, når de medbringes af medarbejdere hos Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) på en officiel rejse.JaJaNej
Invaliderende anordninger såsom tåregas, peberspray osv., der indeholder et irriterende eller lammende stof, er forbudt på personen, i indchecket bagage samt håndbagage.ForbudtForbudtForbudt
Tøris (kultveilte, fast) i mængder, der ikke overskrider 2,5 kilogram per person, og som bruges til pakninger med forbrugsvarer, er ikke omfattet af disse bestemmelser i indchecket bagage eller håndbagage, forudsat at bagagen (pakken) giver mulighed for at kultveilte kan frigives. Indchecket bagage skal markeres med "tøris" eller "kultveilte, fast" og med nettovægt af tøris, eller en angivelse af, at der er maksimalt 2,5 kilogram tøris.JaJaNej
e-cigaretter (herunder e-cigarer, e-piber eller personlige fordampere), der indeholder batterier skal være beskyttet enkeltvis for at forhindre at de aktiveres ved et uheld.JaNejNej
Elektrochokvåben (f.eks. taserudstyr) indeholdende farligt gods såsom sprængstoffer, komprimerede gasser, litiumbatterier osv. er forbudt i håndbagagen eller indchecket bagage eller på personen.ForbudtForbudtForbudt
Brændselsceller, der indeholder brændstof til elektroniske enheder (f.eks. kameraer, mobiltelefoner, bærbare computere og videooptagere).JaNejNej
Reservebatterier med brændselsceller til bærbare elektroniske enhederJaJaNej
Gasbeholdere, små, uden flamme, der indeholder kultveilte eller anden gas i division 2.2. Op til to små beholdere, der er indbygget i en selvoppustelig sikkerhedsanordning som f.eks. en redningsvest. Maksimalt én enhed per kunde og op til to ekstra små beholdere per person, vandbeholder på maksimalt fire beholdere på op til 50 milliliter for andre enheder.JaJaNej
Krøllejern, der indeholder luftformig carbonhydrid, op til én per kunde eller kabinepersonale, forudsat at sikkerhedsdækslet sidder ordentligt fast over varmelegemet. Disse krøllejern må ikke anvendes ombord på flyet på noget tidspunkt. Gaspatroner til disse jern tillades ikke i den indcheckede bagage eller håndbagage.JaJaNej
Varmeproducerende enheder med batterier, der kan generere ekstreme varme, der kan forårsage brand, hvis den aktiveres, f.eks. undervandslygter (dykkerlamper) og loddekolber, forudsat at den varmeproducerende del af batteriet er pakket separat for at undgå aktivering under transport. Ethvert batteri, der er fjernet, skal beskyttes mod kortslutning.JaJaNej
Isolerende emballage, der indeholder kølevæsken nitrogen (dry shipper), og som er helt absorberet i et porøst materiale, der kun indeholder ikke-farligt gods.JaJaNej
Indvendige forbrændings- eller brændselscellemotorer, skal overholde kravene i IATA's bestemmelser om farligt gods, bestemmelse A70, som kræver, at motoren ikke indeholder brændsel.NejJaNej
Lamper, energieffektive, der er i emballagen fra butikken, og som er beregnet til privat brug eller hjemmebrug.JaJaNej
Litiumbatterier: Sikkerhedsudstyr, der indeholder litiumbatterier, accepteres kun efter forespørgsel hos koncernens sikkerhedshold.NejJaNej
Litiumbatterier: Bærbart elektronisk udstyr indeholdende litium-metal eller litium-ion-celler eller -batterier, herunder medicinsk udstyr såsom bærbare iltkoncentratorer og forbrugerelektronik som kameraer, mobiltelefoner, bærbare computere, når de medbringes af kunder eller kabinepersonale til personligt brug. For så vidt angår litium-metal-batterier, må litium-metal-indholdet ikke overstige gram, og for litium-ion-batterier må watt-timer-forholdet ikke overstige 100 watt-timer.JaJaNej
Litiumbatterier, ekstraellerløse med Watt-timer på maksimalt 100 watt-timer dog maksimalt 160 watt-timer for forbrugerelektronik og bærbart medicinsk udstyr (PMED) eller med et litiumindhold på maksimalt 2 gram dog maksimalt 8 grams for PMED only. Maksimalt to ekstra batterier i håndbagagen. Disse batterier skal beskyttes enkeltvis for at undgå kortslutninger.JaNejJa
Litiumbatteridrevne elektroniske enheder Litium-ion-batterier til bærbart (herunder medicinsk) elektronisk udstyr, watt-timer på maksimalt 100 watt-timer dog maksimalt 160watt-timer. Kun til bærbart medicinsk udtyr, litium-metal-batterier med et litiumindhold, der overstiger 2 gram dog maksimalt 8 gram.JaJaNej
Tændstikker, sikkerheds (en lille pakke) eller en lille lighter, der ikke indeholder ubrugt flydende brændstof, bortset fra flydende gas, beregnet til brug af en person, når denne person medbringer den. Lightergas og patroner til lightere tillades ikke i indchecket eller håndbagage. Bemærk: "Stryg alle steder"-tændstikker, lightere med "blå flammer" eller "cigar"-lightere er forbudte.Til én personTil én personNej
Hjælpmidler: Kørestole med batteri eller lignende hjælpemidler med udslipsfrie vådbatterier eller med batterier, der overholder bestemmelse A123 eller A199 i IATA's bestemmelser om farligt gods, der er beskyttet mod kortslutninger, f.eks. ved at være lukket inde i en batteribeholder, og hvor batteriet er sikkert fastgjort til kørestolen eller hjælpemidlet.NejJaNej
Hjælpemidler: Kørestole med batteri eller lignende hjælpemidler med batterier, hvor udslip kan forekomme, eller litiumbatterier forudsat, at kørestolen eller hjælpemidler kan læsses, opbevares og sikres i en opretstående position, kan batteriet forblive installeret i kørestolen. Batteriterminalerne skal beskyttes mod kortslutninger, f.eks. ved at være lukket inde i en batteribeholder, og hvor batteriet er sikkert fastgjort til kørestolen eller hjælpemidlet. Der gælder ekstra begrænsninger for litiumbatterier. Disse kan indhentes hos Emirates. Det anbefales, at kunder på forhånd laver en aftale med Emirates.NejJaNej
Hjælpemidler: På hjælpemidler med litium-ion-batterier (der kan foldes sammen) skal litium-ion-batteriet kunne fjernes og medbringes i kabinen. Batterierne til sådanne kørestole må ikke være på mere end 300 watt-timer eller for en enhed med to batterier for at kunne fungere, må hvert batteri ikke overskride 160 watt-timer. Der må maksimalt medbringes ét ekstra batteri på maksimalt 300watt-timer eller to ekstra batterier på maksimalt 160 watt-timer i kabinen.JaNejJa
Ikke-radioaktivt medicinsk udstyr eller toiletartikler (der indeholder aerosoler) såsom hårspray, parfume, deodorant og medicin, der indeholder alkohol. Den samlede nettomængde ikke-radioaktivt medicinsk udstyr eller toiletartikler og ikke-brændbare, ikke-giftige aerosoler i division 2.2, må ikke overskride 2 kilogram eller 2 L, og nettomængden for hver enkelt enhed må ikke overskride 0,5 kilogram eller 0,5 liter. Udløsningsventiler på aerosoler skal beskyttes med en hætte eller på anden passende måde for at forhindre utilsigtet udslip af indholdet.JaJaNej
ikke-brændbare, ikke-giftige aerosoler i division 2.2 uden subsidiær risiko til sportslig brug eller hjemmebrug. Den samlede nettomængde ikke-radioaktivt medicinsk udstyr eller toiletartikler og ikke-brændbare, ikke-giftige aerosoler i division 2.2, må ikke overskride kilogram eller 2 L, og nettomængden for hver enkelt enhed må ikke overskride 0,5 kilogram eller 0,5 liter. Udløsningsventiler på aerosoler skal beskyttes med en hætte eller på anden passende måde for at forhindre utilsigtet udslip af indholdet.NejJaNej
Ilt eller luft, gasser og cylindere til medicinsk brug. Cylinderen må ikke overskride 5 kilogram i nettovægt. Bemærk: Anordninger med flydende ilt må ikke transporteres.JaJaNej
Permeationsenheder til kalibrering af måleudstyr til luftkvalitet skal overholde kravene i IATA's bestemmelser om farligt gods, bestemmelse A41 (som kræver, at motoren ikke indeholder brændsel).NejJaNej
Bærbare elektroniske enheder, der indeholder udslipsfrie vådbatterier, batterier skal overholde IATA's særlige bestemmelse A67 i bestemmelserne om farligt gods og må ikke have en spænding over 12 volt og en watt-time-rating, der ikke overstiger 100 watt-timer. Der må maksimalt medbringes to ekstra batterier.JaJaNej
Radioisotopiske pacemakere eller andre enheder, herunder dem med litiumbatterier, der er implanteret i en person eller påsat eksternt, eller radiofarmaceutiske lægemidler i en persons krop som følge af medicinsk behandling.På egen personTil én personNej
Attachétasker, pengekasser og pengeposer til sikkerhedsformål osv., der indeholder farligt gods, såsom litiumbatterier ogeller pyroteknisk materiale, er fuldstændig forbudt, undtagen når godkendt af flyselskabet.ForbudtForbudtForbudt
Prøver, ikke-infektiøse pakket i små mængder brændbar væske skal overholde IATA's særlige bestemmelse A180 i bestemmelserne om farligt gods (bestemmelser om særlige krav til emballage til sådanne prøver kan indhentes fra IATA's bestemmelser om farligt godt)JaJaNej
Termometre, medicinske eller kliniske, der indeholder kviksølv, ét per person til personlig brug i beskyttelsesetui.NejJaNej
Termometer eller barometer med kviksølv, der medbringes af en repræsentant for en offentlig vejrtjeneste eller lignende agentur, skal være pakket i en kraftig emballage, have en forseglet indre pose i et kraftigt lækagetæt tætsluttende materiale, der kan modstå punkteringer, som forhindrer udslip af kviksølv fra pakken uanset position.JaNejJa