En vejledning vedrørende farligt gods

Farligt gods er genstande eller stoffer, der kan bringe flyet eller menneskene ombord i fare. De må ikke medbringes som indchecket bagage eller håndbagage, medmindre det fremgår af tabellen herunder.

Søg

Forbudte genstande

Forbudte genstande er artikler eller stoffer, der kan udgøre en sundheds- eller sikkerhedsrisiko for passagererne eller eventuelt skade flyet. Disse artikler bør ikke medbringes for at undgå enhver form for gene. Begrænsede artikler er genstande eller substanser, der kan udgøre en sundheds- og sikkerhedsmæssig risiko for de rejsende eller eventuelt skade flyet.

Emirates forbyder alle intelligente balancekøretøjer (uanset om litiumbatterierne er fjernet eller ej) fra den indcheckede bagage eller håndbagagen.

Du bør også læse Genstande, som er forbudt af EU's luftfartssikkerhed for en mere uddybende liste over forbudte genstande.


Opdateret i juni 2018

Hvad må jeg ikke pakke?

Alkohol

Alkohol

Check ind Ja
Håndbagage Ja

Alkoholiske drikke, når de er i butikkens emballage, og alkoholgraden er over 24 % men mindre end 70 %, og i beholdere, der ikke overstiger 5 liter med en samlet mængde per person på 5 liter.

Isoleret emballage, der indeholder kølevæsken nitrogen

Check ind Ja
Håndbagage Ja

Isoleret emballage, der indeholder kølevæsken nitrogen (dry shipper), og som er helt absorberet i et porøst materiale, der kun indeholder ikke-farligt gods.

Batteridrevne kørestole og bevægelseshjælpemidler

Hjælpemidler

Skal godkendesKontakt os

Hjælpemidler: Kørestole med batteri eller lignende hjælpemidler med batterier, hvor udslip kan forekomme, eller litiumbatterier forudsat, at kørestolen eller hjælpemidler kan læsses, opbevares og sikres i en opretstående position, kan batteriet forblive installeret i kørestolen. Batteriterminalerne skal beskyttes mod kortslutninger, f.eks. ved at være lukket inde i en batteribeholder, og hvor batteriet er sikkert fastgjort til kørestolen eller hjælpemidlet. Der gælder ekstra begrænsninger for litiumbatterier. Disse kan indhentes hos Emirates. Det anbefales, at kunder på forhånd laver en aftale med Emirates.

Hjælpemidler

Skal godkendesKontakt os

Hjælpmidler: Kørestole med batteri eller lignende hjælpemidler med udslipsfrie vådbatterier eller med batterier, der overholder bestemmelse A123 eller A199 i IATA's bestemmelser om farligt gods, der er beskyttet mod kortslutninger, f.eks. ved at være lukket inde i en batteribeholder, og hvor batteriet er sikkert fastgjort til kørestolen eller hjælpemidlet.

Hjælpemidler: litiumbatterier (der kan foldes sammen)

Skal godkendesKontakt os

Hjælpemidler: På hjælpemidler med litium-ion-batterier (der kan foldes sammen) skal litium-ion-batteriet kunne fjernes og medbringes i kabinen. Batterierne til sådanne kørestole må ikke være på mere end 300 watttimer eller for en enhed med to batterier for at kunne fungere, må hvert batteri ikke overskride 160 watttimer. Der må maksimalt medbringes ét ekstra batteri på maksimalt 300 watttimer eller to ekstra batterier på maksimalt 160 watttimer i kabinen.

Personlige motoriserede køretøjer

Forbudt

Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke tillade personlige motoriserede køretøjer såsom hoverboards, minisegways eller intelligente selvbalancerende køretøjer på vores fly. Emirates forbyder at medbringe alle enheder af denne type - med eller uden batterier - i indtjekket bagage eller håndbagage. Denne bestemmelse gælder også selvom du rejser på en forbindelse fra et flyselskab, der har accepteret dem.

Batterier og batteridrevne enheder

Bærbare elektroniske enheder, der indeholder udslipsfrie batterier

Check ind Ja
Håndbagage Ja

Bærbare elektroniske enheder, der indeholder udslipsfrie vådbatterier. Batterier skal overholde IATA's særlige bestemmelse A67 i bestemmelserne om farligt gods og må ikke have en spænding over 12 volt og en watttimetal, der ikke overstiger 100 watttimer. Der må maksimalt medbringes to ekstra batterier.

Batterier

Check ind Nej
Håndbagage Ja

Ekstra batterier eller løse batterier, herunder litium-metal eller litium-ion-celler eller -batterier til bærbart elektronisk udstyr, må kun medbringes i håndbagage. Genstande, hvis primære funktion er strømforsyning, f.eks. strømbanke, betragtes som ekstra batterier. Disse batterier skal beskyttes enkeltvist for at undgå kortslutninger. Hver passager på maksimalt medbringe 20 reservebatterier.

Batterier med brændselsceller

Check ind Ja
Håndbagage Ja

Reservebatterier med brændselsceller til bærbare elektroniske enheder

Batterier, ekstra eller løse, der overstiger 100 watttimer eller indeholder over 2 gram litium

Skal godkendesKontakt os

Litiumbatterier, ekstra eller løse, med watttimetal på over 100 watttimer, dog maksimalt 160 watttimer, til forbrugerelektronik og bærbart medicinsk udstyr (PMED) eller med et litiumindhold på over 2 gram men maksimalt 8 gram kun til PMED. Maksimalt to ekstra batterier i håndbagagen. Disse batterier skal beskyttes enkeltvis for at undgå kortslutninger.

Brændselsceller

Check ind Nej
Håndbagage Ja

Brændselsceller, der indeholder brændstof til elektroniske enheder (f.eks. kameraer, mobiltelefoner, bærbare computere og videooptagere).

Campingblus og brændstofbeholdere

Skal godkendesKontakt os

Campingblus og brændstofbeholdere, der har indeholdt et brændbart, flydende brændstof med tom brændstoftank og/eller brændstofbeholder kan medtages forudsat, at campingblussets brændstoftank og/eller brændstofbeholderen er blevet fuldstændig tømt for al flydende brændstof, og der er taget skridt for at eliminere faren.

Droner

Check ind Ja
Håndbagage Nej

Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke tillade droner ombord som håndbagage. Droner må kun medtages som indtjekket bagage. Hvis du har en drone i den indtjekkede bagage, bliver du bedt om enten at fastgøre litiumbatterier inde i dronen eller fjerne dem og medbringe dem i håndbagagen. Denne bestemmelse gælder også selvom du rejser på en forbindelse fra et flyselskab, der har accepteret droner som håndbagage.

e-cigaretter

Check ind Nej
Håndbagage Ja

e-cigaretter (herunder e-cigarer, e-piber, elektrisk bærbar røgelse (parfume) eller personlige fordampere), der indeholder batterier, skal være beskyttet enkeltvis for at forhindre, at de aktiveres ved et uheld.

Indvendige forbrændings- eller brændselscellemotorer

Check ind Ja
Håndbagage Nej

Indvendige forbrændings- eller brændselscellemotorer skal overholde kravene i bestemmelse A70 i IATA's bestemmelser om farligt gods, som kræver, at motoren ikke indeholder brændsel.

Intelligente tasker med batterier, som kan fjernes

Check ind Ja
Håndbagage Ja

Intelligente tasker er tilladt i kabinen, hvis batteriet kan fjernes, og de er inden for størrelses- og vægtgrænserne for håndbagage. Batteriet må være helt installeret, så længe den intelligente taske er fuldstændig slukket. Intelligente tasker er tilladt som indchecket bagage, hvis batteriet er fjernet og medbragt i kabinen. Hvis den intelligente taske er større end grænserne for bagagestørrelse/-vægt, eller hvis batteriet ikke kan fjernes, må den intelligente taske ikke medtages på et Emirates-fly.

Litiumbatteridrevne elektroniske enheder

Skal godkendesKontakt os

Litiumbatteridrevne elektroniske enheder Litiumbatterier til bærbart (herunder medicinsk) elektronisk udstyr, watttimer på maksimalt 100 watttimer, dog maksimalt 160 watttimer. Kun til bærbart medicinsk udtyr, litium-metal-batterier med et litiumindhold, der overstiger 2 gram dog maksimalt 8 gram.

Litiumbatterier: Bærbart elektronisk udstyr

Check ind Ja
Håndbagage Ja

Litiumbatterier: Bærbart elektronisk udstyr indeholdende litium-metal eller litium-ion-celler eller -batterier, herunder medicinsk udstyr såsom bærbare iltkoncentratorer og forbrugerelektronik som kameraer, mobiltelefoner, bærbare computere, når de medbringes af kunder eller kabinepersonale til personlig brug. For så vidt angår litium-metal-batterier, må litium-metal-indholdet ikke overstige 2 gram, og for litium-ion-batterier må watttimetallet ikke overstige 100 watttimer. Hver passagerer må maksimalt medbringe 15 personlige elektroniske enheder.

Litiumbatterier: Sikkerhedsudstyr

Skal godkendesKontakt os

Litiumbatterier: Sikkerhedsudstyr, der indeholder litiumbatterier, accepteres kun efter forespørgsel hos koncernens sikkerhedshold.

Komprimerede gascylindre, cylindre og aerosoler

Gasbeholdere, små og uden flamme

Skal godkendesKontakt os

Gasbeholdere, små, uden flamme, der indeholder kultveilte eller anden gas i division 2.2. Op til to små beholdere, der er indbygget i en selvoppustelig sikkerhedsanordning som f.eks. en redningsvest. Maksimalt én enhed per kunde og op til to ekstra små beholdere per person, vandbeholder på maksimalt fire beholdere på op til 50 milliliter for andre enheder.

Ikke-brændbare, ikke-giftige aerosoler i division 2.2

Check ind Ja
Håndbagage Nej

Ikke-brændbare, ikke-giftige aerosoler i division 2.2 uden subsidiær risiko til sportslig brug eller hjemmebrug. Den samlede nettomængde ikke-radioaktivt medicinsk udstyr eller toiletartikler og ikke-brændbare, ikke-giftige aerosoler i division 2.2 må ikke overskride 2 kilo eller 2 liter, og nettomængden for hver enkelt enhed må ikke overskride 0,5 kilo eller 0,5 liter. Udløsningsventiler på aerosoler skal beskyttes med en hætte eller på anden passende måde for at forhindre utilsigtet udslip af indholdet.

Krøllejern, der indeholder luftformig kulbrinte

Check ind Ja
Håndbagage Ja

Krøllejern, der indeholder luftformig kulbrinte, op til én per kunde eller kabinemedarbejder, forudsat at sikkerhedsdækslet sidder ordentligt fast over varmelegemet. Disse krøllejern må ikke anvendes ombord på flyet på noget tidspunkt. Gaspatroner til disse jern tillades ikke i den indcheckede bagage eller håndbagage.

Rygsæk med redningsudstyr til laviner

Skal godkendesKontakt os

Rygsæk med redningsudstyr til laviner, én per person, der indeholder en patron med komprimeret gas i division 2.2. Kan også være udstyret med en pyroteknisk udløsningsmekanisme, der indeholder maksimalt 200 milligram i division 1.4S. Rygsækken skal være pakket på en måde, så den ikke kan udløses ved et uheld. Airbags i rygsækken skal være udstyret med ventiler til trykudløsning.

Medicinske anordninger

Ilt eller luft, gasser, cylindere

Skal godkendesKontakt os

Ilt eller luft, gasser og cylindere til medicinsk brug. Cylinderen må ikke overskride 5 kilo i nettovægt. Bemærk: Anordninger med flydende ilt må ikke transporteres.

Prøver, ikke-infektiøse

Check ind Ja
Håndbagage Ja

Ikke-infektiøse prøver pakket i små mængder brændbar væske skal overholde IATA's særlige bestemmelse A180 i bestemmelserne om farligt gods (bestemmelser om særlige krav til emballage til sådanne prøver kan indhentes fra IATA's bestemmelser om farligt godt)

Radioisotopiske pacemakere

Check ind Ja
Håndbagage Ja

Radioisotopiske pacemakere eller andre enheder, herunder dem med litiumbatterier, der er implanteret i en person eller påsat eksternt, eller radiofarmaceutiske lægemidler i en persons krop som følge af medicinsk behandling.

Termometer eller barometer med kviksølv

Skal godkendesKontakt os

Termometer eller barometer med kviksølv, der medbringes af en repræsentant for en offentlig vejrtjeneste eller lignende agentur, skal være pakket i en kraftig emballage og have en forseglet indre pose i et kraftigt lækagetæt tætsluttende materiale, der kan modstå punkteringer, som forhindrer udslip af kviksølv fra pakken uanset position.

Termometre, medicinske eller kliniske

Check ind Ja
Håndbagage Nej

Termometre, medicinske eller kliniske, der indeholder kviksølv, ét per person til personlig brug i beskyttelsesetui.

Pulver

Pulverlignende stoffer

Check ind Ja
Håndbagage Nej

Alle fly til, via eller fra USA samt alle fra eller via Australien og New Zealand er genstand for forstærkede sikkerhedsscreeningsforanstaltninger. Dette er i overensstemmelse med nye sikkerhedsretningslinjer fra USA's transportsikkerhedsadministration (TSA), Australiens indenrigsministerium og den civile luftfartsmyndighed i New Zealand.

I henhold til den nye forskrift for flyrejser til destinationer i USA skal pulverlignende stoffer i beholdere på 350 milliliter/gram eller derover checkes ind og må ikke medbringes i håndbagagen. Disse genstande bliver konfiskeret i Dubai (DXB) samt i Milan (MXP) og Athen (ATH) afhængigt af sidste afrejselufthavn. Pulver under 350 milliliter kan underkastes ekstra screening.

Modermælkserstatning, receptpligtig medicin og menneskerester er undtaget. Pulverlignende stoffer, der er købt i lufthavnens toldfrie butikker, skal anbringes i forseglede bevisposer, der ikke kan pilles ved, sammen med dokumentation for købet.

Våben, ammunition og sprængstof

Ammunition

Skal godkendesKontakt os

Ammunition (patroner til våben), forsvarligt emballeret (kun i division 1.4S, UN 0012 eller UN 0014), i mængder på højst 5 kilogram i bruttovægt per person til personens egen brug. Tilladt bagage for mere end én person må ikke kombineres i én eller flere pakker.

Elektrochokvåben

Forbudt

Elektrochokvåben (f.eks. taserudstyr) indeholdende farlige elementer såsom sprængstoffer, komprimerede gasser, litiumbatterier osv. er forbudt i håndbagagen eller indchecket bagage eller på personen.

Genstande, der indeholder sprængstoffer

Forbudt

Alt fyrværkeri og alt andet, der indeholder sprængfarlige materialer, som f.eks. knallerter, bordbomber, raketter og stjernekastere, må ikke medbringes hverken i håndbagage eller indchecket bagage på vores fly.

Invaliderende anordninger

Forbudt

Invaliderende anordninger såsom tåregas, peberspray osv., der indeholder et irriterende eller lammende stof, er forbudt på personen, i indchecket bagage samt håndbagage.

Videnskabelig, erhvervsmæssig og personlig

Attachétasker

Forbudt

Attachétasker, pengekasser og pengeposer til sikkerhedsformål osv., der indeholder farligt gods, såsom litiumbatterier og/eller pyroteknisk materiale, er fuldstændig forbudt, undtagen når godkendt af flyselskabet.

Ikke-radioaktivt medicinsk udstyr eller toiletartikler

Check ind Ja
Håndbagage Ja

Ikke-radioaktivt medicinsk udstyr eller toiletartikler (der indeholder aerosoler) såsom hårspray, parfume, deodorant og medicin, der indeholder alkohol. Den samlede nettomængde ikke-radioaktivt medicinsk udstyr eller toiletartikler og ikke-brændbare, ikke-giftige aerosoler i division 2.2, må ikke overskride 2 kilo eller 2 liter, og nettomængden for hver enkelt enhed må ikke overskride 0,5 kilo eller 0,5 liter. Udløsningsventiler på aerosoler skal beskyttes med en hætte eller på anden passende måde for at forhindre utilsigtet udslip af indholdet.

Lamper

Check ind Ja
Håndbagage Ja

Energieffektive lamper, der er i emballagen fra butikken, og som er beregnet til privat brug eller hjemmebrug.

Overvågningsudstyr til kemiske stoffer

Skal godkendesKontakt os

Overvågningsudstyr til kemiske stoffer, instrumenter, der indeholder radioaktivt materiale, der ikke overskrider aktivitetsgrænserne fastsat i IATA's tabel over bestemmelser om farligt gods 10.3.C, dvs. overvågning af kemiske stoffer (CAM) og/eller enhed til hurtig advarsel og identifikation (RAID-M), der er forsvarligt pakket og uden litiumbatterier, når de medbringes af medarbejdere hos Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) på en officiel rejse.

Permeationsenheder

Check ind Ja
Håndbagage Nej

Permeationsenheder til kalibrering af måleudstyr til luftkvalitet skal overholde kravene i IATA's bestemmelser om farligt gods, bestemmelse A41 (som kræver, at motoren ikke indeholder brændsel).

Sikkerhedstændstikker (én lille pakke) eller en lille lighter

Forbudt

Sikkerhedstændstikker (en lille pakke) eller en lille lighter, der ikke indeholder ubrugt flydende brændstof, bortset fra flydende gas, beregnet til brug af en person, når denne person medbringer den. Lightergas og patroner til lightere tillades ikke i indchecket eller håndbagage. Bemærk: "Stryg alle steder"-tændstikker, lightere med "blå flammer" eller "cigar"-lightere er forbudte.

Tøris (kultveilte, fast)

Skal godkendesKontakt os

Tøris (kultveilte, fast) i mængder, der ikke overskrider 2,5 kilogram per person, og som bruges til pakninger med forbrugsvarer, er ikke omfattet af disse bestemmelser i indchecket bagage eller håndbagage, forudsat at bagagen (pakken) giver mulighed for at kultveilte kan frigives. Indchecket bagage skal markeres med "tøris" eller "kultveilte, fast" og med nettovægt af tøris eller en angivelse af, at der er maksimalt 2,5 kilogram tøris.

Varmeproducerende enheder

Skal godkendesKontakt os

Varmeproducerende enheder med batterier, der kan generere ekstreme varme, der kan forårsage brand, hvis den aktiveres, f.eks. undervandslygter (dykkerlamper) og loddekolber, forudsat at den varmeproducerende del af batteriet er pakket separat for at undgå aktivering under transport. Ethvert batteri, der er fjernet, skal beskyttes mod kortslutning.