Bagage

Regler for håndbagage

Disse begrænsninger kan variere alt efter ruten, den klasse du rejser på og evt. dit Emirates Skywards-medlemsniveau. Du kan bruge vores bagageberegner til at se præcist, hvor meget håndbagage du må medbringe på din flyvetur.

Tilladt håndbagage

I almindelighed er det sådan, at den mængde håndbagage, du må medbringe, afhænger af hvilken klasse, du rejser på.

. Kunder på First Class og Business Class må medbringe to stk. håndbagage: én mappe plus enten en håndtaske eller en dragtpose. Mappen må ikke være større end 45 x 35 x 20 cm; håndtaskens mål må ikke overskride 55 x 38 x 20 cm; dragtposen må ikke være tykkere end 20 cm, når den er foldet sammen. Vægten på hvert stykke må ikke overstige 7 kg.

Kunder på Economy Class må medbringe ét (1) styk håndbagage, som ikke må overskride 55 x 38 x 20 cm, og som ikke må veje mere end 7 kg.

Bemærk: Kunder, der stiger ombord i Indien, må medbringe ét styk håndbagage. Størrelsen på håndbagagen må ikke overstige 115 centimeter eller 45,3 tommer (længde + bredde + højde).

Bemærk: På alle flyrejser fra Brasilien kan kunder medbringe op til 10 kilogram håndbagage.

Toldfrie indkøb såsom spiritus, cigaretter og parfume er også tilladt i rimelige mængder på alle klasser i flyet. Men begrænsninger med hensyn til spiritus i visse lufthavne kan medføre, at disse effekter ikke kan komme forbi sikkerhedskontrollerne. Mere om begrænsninger på transport af væske.

Rejsende med spædbørn

Kunder på alle klasser, som rejser med et spædbarn, må medbringe ét ekstra styk indchecket bagage for spædbarnet, som ikke må overskride 55 x 38 x 20 cm i størrelse eller 10 kg, hvis vægtprincippet gælder, og 23 kg, hvis stykprincippet gælder.

Kunder, der rejser med spædbørn (og uden barnesæde), må medbringe en barneseng eller en fuldt sammenklappelig klapvogn i kabinen, hvis der er plads. Hvis der ikke er plads til disse ting i kabinen, skal de checkes ind. Hvis de checkes ind, bliver de dog ikke modregnet i den tilladte bagagemængde.

Transport af pulver

På flyrejser til, fra eller via USA og flyrejser fra eller via Australien og New Zealand må pulver i beholdere på 350 milliliter eller derover ikke medbringes i genstande ombord eller håndbagage.

 • Pulver i beholdere på 350 milliliter eller derover skal checkes ind.
 • Afhængigt af sidste afrejsested vil alt pulver i beholdere over 350 milliliter i din håndbagage blive konfiskeret i Dubai International airport (DXB), Milan–Malpensa Airport (MXP) og Athens International Airport (ATH).
 • Pulver under 350 milliliter kan underkastes ekstra screening.
 • Modermælkserstatning, receptpligtig medicin og menneskerester er undtaget.
 • Pulverlignende stoffer, der er købt i lufthavnens toldfrie butikker, skal anbringes i forseglede bevisposer, der ikke kan pilles ved, sammen med dokumentation for købet (kvittering).

Dette er i overensstemmelse med nye sikkerhedsretningslinjer fra USA's transportsikkerhedsadministration (TSA), Australiens indenrigsministerium og den civile luftfartsmyndighed i New Zealand.

Transport af væske

Væskerestriktioner på håndbagage gælder nu for alle rejsende, der boarder i eller er i transit i Dubai International Airport såvel som i mange andre lufthavne rundt om i verden.

Flyrejser til visse lande, herunder Australien og New Zealand har yderligere begrænsninger på væsker, spray og geléer ved afrejsegaten. Enhver artikel, der ikke overholder sikkerhedsrestriktionerne nedenfor, vil blive konfiskeret.

Læg mærke til, at disse sikkerhedscheck kan betyde, at du ikke kan medbringe toldfri indkøbt spiritus før disse flyrejser, hvis den tages med som del af din normale håndbagage.

Varer indkøbt i Dubai International Airport kan for kunder, der rejser til eller via lande med disse restriktioner, forsegles og derefter blive afleveret separat i flyet, så de kan afhentes ved ankomsten til den endelige destination.

For fuldt ud at overholde internationale bestemmelser vedrørende de væsker, du bringer med ombord, bør du sikre dig, at de er emballerede og bliver transporteret på følgende måde:

 • Alle væsker, geléer, spray, pastaer, cremer, drikkevarer og andre produkter af lignende konsistens skal være i beholdere, der ikke overstiger 100 milliliter. Hvis der bruges beholdere på mere end 100 milliliter, accepteres de ikke, selvom beholderen kun er delvist fyldt.
 • Disse beholdere skal anbringes i en transparent, genlukkelig plastikpose med en maksimal kapacitet på en liter. Større poser, eller poser, der ikke kan forsegles, som f.eks. poser til madvarer, kan ikke bruges.
 • Beholderne skal nemt kunne anbringes i plastikposen, som skal kunne lukkes helt.
 • Du skal fremvise plastikposen til visuel inspektion ved sikkerhedskontrollen. Der tillades kun én plastikpose per rejsende.
 • Der er undtagelser for medicin, modermælkserstatning eller babymad og i forhold til særlige diætmæssige krav, men du skal kunne fremvise en passende verifikation for arten af disse produkter.

Se vores ofte stillede spørgsmål vedrørende regler for håndbagage og væsker for at få mere information om transport af væsker.

Sportsudstyr og musikinstrumenter

Sportsudstyr og musikinstrumenter er underlagt de samme begrænsninger med hensyn til vægt som andre former for håndbagage. Men man kan transportere disse effekter på et separat, betalt sæde i kabinen.

Vær opmærksom på, at visse vilkår og begrænsninger kan være gældende ved transport af musikinstrumenter. Hvis du har brug for en gennemgang af disse vilkår, eller hvis du har spørgsmål om transport af musikinstrumenter, bedes du kontakte os.

Personlige motoriserede køretøjer er ikke tilladt ombord.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke tillade personlige motoriserede køretøjer såsom hoverboards, minisegways eller intelligente selvbalancerende køretøjer på vores fly. Vi kan ikke medtage dem hverken som indchecket bagage eller som håndbagage, fordi de indeholder store litiumbatterier. Denne bestemmelse gælder også, selvom du rejser på en forbindelse fra et flyselskab, der har accepteret dem.

Begrænsede effekter og farligt gods

På grund af internationale bestemmelser og for at sikre vores kunder bedst muligt, er der et antal restriktioner på effekter, som kan medtages som håndbagage.

Effekter, der kan forårsage legemsbeskadigelse eller frembyder nogen anden sikkerhedsmæssig risiko, kan kun transporteres som indchecket bagage og må ikke medtages som håndbagage. Disse effekter skal pakkes forskriftsmæssigt som indchecket bagage i henhold til IATA's bestemmelser om farligt gods og Emirates' relevante bestemmelser.

Disse effekter kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • Virkelige våben eller legetøjsvåben
 • Våben og ammunition
 • Sprængstoffer eller andet, der indeholder sprængstoffer (f.eks. fyrværkeri, knaldperler eller lignende)
 • Knive af enhver art, type, form eller størrelse
 • Brevåbnere
 • Køkkengrej i metal
 • Slangebøsser
 • Barberblade og lige barberknive
 • Håndværktøj
 • Dartpile
 • Sakse
 • Neglefile
 • Injektionsnåle og -sprøjter (medmindre de kræves til medicinske formål og er forsynede med en lægeerklæring, der fastslår, hvilken medicinsk tilstand der nødvendiggør transporten)
 • Strikkepinde
 • Proptrækkere
 • Laserpenne

Farligt gods klassificeres som effekter og substanser, der kan udgøre en sundheds- og sikkerhedsmæssig risiko for de rejsende. Transport af disse effekter er undergivet bestemmelserne for civil luftfart, og transporten heraf er normalt ikke tilladt hverken som håndbagage eller som indchecket bagage, dog med visse undtagelser.

Alt fyrværkeri og alt andet, der indeholder sprængfarlige materialer, som f.eks. knallerter, bordbomber, raketter og stjernekastere, må ikke medbringes hverken i håndbagage eller indchecket bagage på vores fly.

Se nærmere i vejledningen vedrørende farligt gods for at afgøre, hvilke effekter der klassificeres som farligt gods, hvad man må medbringe som håndbagage, og hvad der skal deklareres i lufthavnen. Se vores transportbetingelser (afsnit 8.3.6) vedrørende regler for effekter, der konfiskeres i sikkerhedskontrollen.

Medicinsk udstyr ombord

Brug af medicinsk udstyr ombord på Emirates fly er tilladt: Se vores information om sundhed og særlige behov for detaljer om tilladte enheder og eventuelle restriktioner.

Placering af håndbagage

Al håndbagage skal placeres enten under sædet foran dig eller i bagageboksen over sædet. Bagage må ikke placeres bag dine ben, i sidegangene eller foran nødudgangene.

Flere oplysninger

Du er måske også interesseret i ...