Oplysninger om tilgængelighedGå til hovedindholdet

Bekæmpelse af slaveri og menneskehandel

Moderne slaveri, trældom, tvangsarbejde og menneskehandel er forbrydelser og krænkelser af de grundlæggende menneskerettigheder. Emirates-koncernen overholder alle lovene i de lande hvor Emirates driver virksomhed, herunder de love der vedrører bekæmpelse af menneskehandel og slaveri. Emirates-koncernen har en nul-tolerance-tilgang til moderne slaveri og bestræber sig på at handle etisk og med integritet i alle forretninger, relationer og forsyningskæder.

Læs Emirates-erklæringen vedrørende moderne slaveri(åbner en PDF i en ny fane)

Læs vores politik til bekæmpelse af slaveri og menneskehandel(åbner en PDF i en ny fane)

Bekæmpelse af bestikkelse og korruption

Vi forventer, at vores medarbejdere og forretningspartnere handler ud fra høje etiske standarder og de forventninger, som virksomheden har til dem, og at de sikrer, at aktiviteter, som gennemføres på vegne af Emirates, altid overholder gældende love om bekæmpelse af bestikkelse og korruption i de lande, hvor vi driver forretning.

Læs vores politik til bekæmpelse af bestikkelse og korruption(åbner en PDF i en ny fane).

Kartel- og konkurrencelovgivning

Emirates overholder alle love i de lande, hvor vi driver forretning, og vi har oprettet et globalt efterlevelsesprogram for kartel-/konkurrencelovgivning for at sikre, at vores medarbejdere er opmærksomme på relevante kartel-/konkurrencelove og for at vejlede i, hvordan de efterleves i praksis.

Læs vores efterlevelsespolitik for kartel-/konkurrencelovgivning(åbner en PDF i en ny fane).

Efterlevelsesprogram for USA's sanktioner

Databeskyttelse og cybersikkerhed

Som en global virksomhed indsamler, opbevarer, behandler og overfører vi en stor mængde data, herunder personoplysninger, som hjælper os med at levere vores tjenesteydelser til kunderne. Det er vores ansvar at beskytte privatlivets fred og opbevare disse data sikkert, og vi tager dette ansvar alvorligt. Vi har oprettet et datafortrolighedshold, som indfører en strategi og styring på tværs af virksomheden. De gennemgår regelmæssigt vores politikker og processer for at sikre, at vi overholder internationale og nationale forskriftsmæssige krav samt benytter branchens bedste praksis.

Læs vores databeskyttelsespolitik

Som mange store organisationer står vi hver dag over for udfordringer med cybertrusler, hvor eksterne hackere hele tiden forsøger sig med mere og mere sofistikerede teknikker. Emirates forbedrer løbende vores cyberkapaciteter med det formål at forbedre beskyttelsen mod disse angreb og beskytte adgangen til de oplysninger, vi opbevarer. Vi investerer også ressourcer i at øge medarbejdernes opmærksomhed på datasikkerhedsrisici, mens vi understreger behovet for, at alle holder øje med cyberproblemer via simulationer og struktureret træning.

Find ud af hvad du kan gøre, hvis du har mistanke om, at Emirates er blevet udsat for et brud på cybersikkerheden.

Indkøbspraksisser

Vores tilgang til indkøb/forsyningskæden er, at vilkårene skal være tydelige, rimelige og til fordel for alle parter. Vores indkøbsprocedure er baseret på licitation og gennemsigtighedsprincipperne.

Læs mere om vores indkøbsprocedure(åbner i en ny fane).