Regels en kennisgevingen

Vervoersvoorwaarden

Uw ticket voor vliegreizen met Emirates is een vervoersovereenkomst, dat u toegang verleent om vervoerd te worden op één of meerdere vluchten, en waarvan de voorwaarden worden bepaald door a) de algemene voorwaarden van het ticket, b) de vervoersvoorwaarden hieronder, c) de van toepassing zijnde tarieven, en d) ons reglement.

Download een pdf met de vervoersvoorwaarden(link opent in een nieuw tabblad)

Wereldwijde kennisgevingen

Transparantieverklaring Modern Slavery Act

Hedendaagse slavernij, lijfeigenschap, dwangarbeid en mensenhandel zijn misdaden en een schending van fundamentele rechten van de mens. De Modern Slavery Act 2015 is een Parlementswet in het Verenigd Koninkrijk aangaande slavernij in het land en die eerdere misdrijven met betrekking tot mensenhandel en slavernij combineert.

De Emirates Group committeert zich aan alle wetten van de landen waarbinnen zij opereert, waaronder wetten aangaande mensenhandel en slavernij. De Emirates Group voert een zerotolerancebeleid aangaande hedendaagse slavernij en verplicht zich tot ethisch en integer handelen in alle zakelijke handelingen, relaties en toeleveringsketens.

Download een pdf van het anti-slavernij- en -mensenhandelbeleid van de Emirates Group(link opent in een nieuw tabblad)

Download een pdf van de verklaring van Emirates omtrent hedendaagse slavernij(link opent in een nieuw tabblad)

Kennisgevingen van de Europese Unie

Met ingang van 17 februari 2005, geeft de EG-wetgeving 261/2004 de passagiers die instappen voor een vlucht in een EU-land bepaalde rechten in het geval van instapweigering, annulering of langdurige vertraging van vluchten.

Download de Instapweigeringsmededeling (pdf)(link opent in een nieuw tabblad)

Download de Vertragingsmededeling (pdf)(link opent in een nieuw tabblad)

Download de Annuleringsmededeling (pdf)(link opent in een nieuw tabblad)

Als u denkt recht te hebben op een vergoeding volgens deze mededelingen, kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Emirates-kantoor.

Download de pdf Nationale Handhavingsinstanties(link opent in een nieuw tabblad)

Houd er rekening mee dat niet alle EU-landen Nationale Handhavingsinstanties hebben aangesteld.

Met ingang van 1 mei 2009 heeft de EU nieuwe beperkingen ingesteld op de persoonlijke invoer van producten van dierlijke oorsprong in de EU. U vindt meer informatie op de website van de Europese Commissie(link opent een externe website in een nieuw tabblad).

Samenvatting van de Wettelijke Aansprakelijkheid van de EU

Download de Samenvatting van de Wettelijke Aansprakelijkheid (pdf)(link opent in een nieuw tabblad)

Lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen in de EU

Bekijk de lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen in de EU (link opent een externe website in een nieuw tabblad)

Als wij een reservering voor u hebben gemaakt op een vlucht die wordt uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij waarvan de naam op de lijst voorkomt, heeft u recht op terugbetaling van een dergelijke vlucht, of op een alternatieve route, dit overeenkomstig artikel 8 van EG-wetgeving 261/04. Dit geldt alleen wanneer het eerste punt van herkomst in uw vervoersovereenkomst zich in de EU bevindt en waarvan de vlucht niet onderworpen is aan annulering, omdat er geen locatie binnen de EU wordt aangedaan en u ervoor heeft gekozen de vlucht niet te nemen.

Mededelingen van de Verenigde Staten van Amerika

Gedetailleerde persoonsgegevens - Privacyverklaring

De volgende mededeling van de Amerikaanse Transportation Security Administration geldt voor alle passagiers die reizen naar of vanuit de Verenigde Staten van Amerika:

"De Transportation Security Administration (TSA) vereist dat u uw volledige naam, geboortedatum en geslacht verstrekt voor het screenen van de observatielijst, zoals vastgelegd in de 49 U.S.C. section 114, de Intelligence Reform, Terrorism Prevention Act van 2004 en 49 C.F.R. deel 1540 en 1560. U kunt ook, indien beschikbaar, uw Redress-nummer verstrekken. Het niet verstrekken van uw volledige naam, geboortedatum en geslacht kan leiden tot vervoersweigering of autorisatieweigering om het instapgebied te betreden. TSA kan de door u verstrekte informatie delen met wetshandhavingsinstellingen, inlichtingendiensten of andere instellingen die onder het gepubliceerde registratiesysteem vallen. Voor meer informatie over het privacybeleid van TSA of om het registratie-systeem en de beoordeling op het effect op de privacy te lezen, kunt u de TSA-website bezoeken, www.tsa.gov(link opent een externe website in een nieuw tabblad).

Om pfd-bestanden te bekijken, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.

Download Acrobat Reader(link opent een externe website in een nieuw tabblad)