Regels en kennisgevingen

Vervoersvoorwaarden

Uw ticket voor vliegreizen met Emirates is een vervoersovereenkomst, en geeft u recht op vervoer op één of meerdere vluchten, de voorwaarden worden bepaald door a) de algemene voorwaarden van het ticket, b) de vervoersvoorwaarden, c) de van toepassing zijnde tarieven, en d) ons reglement.

Vervoersvoorwaarden(link opent een pdf in een nieuw tabblad)

Wereldwijde kennisgevingen

Transparantieverklaring Modern Slavery Act

Hedendaagse slavernij, lijfeigenschap, dwangarbeid en mensenhandel zijn misdaden en een schending van fundamentele rechten van de mens. De Modern Slavery Act 2015 is een Parlementswet in het Verenigd Koninkrijk aangaande slavernij in het land en die eerdere misdrijven met betrekking tot mensenhandel en slavernij combineert.

De Emirates Group committeert zich aan alle wetten van de landen waarbinnen zij opereert, waaronder wetten aangaande mensenhandel en slavernij. De Emirates Group voert een zerotolerancebeleid aangaande hedendaagse slavernij en verplicht zich tot ethisch en integer handelen in alle zakelijke handelingen, relaties en toeleveringsketens.

Beleid Emirates Group anti-slavernij en -mensenhandel(link opent een pdf in een nieuw tabblad)

Verklaring Emirates hedendaagse slaverij(link opent een pdf in een nieuw tabblad)

Kennisgevingen van de Europese Unie

Met ingang van 17 februari 2005, geeft de EG-wetgeving 261/2004 de passagiers die instappen voor een vlucht in een EU-land bepaalde rechten in het geval van denied boarding, annulering of langdurige vertraging van vluchten.

Kennisgeving instappen geweigerd(link opent een pdf in een nieuw tabblad)

Kennisgeving vertragingen(link opent een pdf in een nieuw tabblad)

Kennisgeving annuleringen(link opent een pdf in een nieuw tabblad)

Als u denkt recht te hebben op een vergoeding naar aanleiding van deze kennisgevingen, kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Emirates-kantoor.

Nationale handhavingsinstanties}(link opent een pdf in een nieuw tabblad)

Houd er rekening mee dat niet alle EU-landen Nationale Handhavingsinstanties hebben aangesteld.

Met ingang van 1 mei 2009 heeft de EU nieuwe beperkingen ingesteld op de persoonlijke invoer van producten van dierlijke oorsprong in de EU. U vindt meer informatie op de website van de Europese Commissie(link opent een externe website in een nieuw tabblad).

EU Summary of Liability

EU Summary of Liability(link opent een pdf in een nieuw tabblad)

Lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen in de EU

EU Air Safety List(link opent een externe website in een nieuw tabblad)

Als wij een reservering voor u hebben gemaakt op een vlucht die wordt uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij waarvan de naam op de lijst voorkomt, heeft u recht op terugbetaling van een dergelijke vlucht of op een alternatieve route*, dit overeenkomstig artikel 8 van EG-wetgeving 261/04. Let op: vereisten zoals neergelegd in EG-wetgeving 261/04 zijn van toepassing op uw vlucht.

Onvermogensbescherming

Emirates heeft gezorgd voor onvermogensbescherming bij International Passenger Protection Limited (IPP) als dekkingshouder voor bepaalde onderschrijvers bij Lloyd's. Deze verzekering is alleen voor het onvermogen van Emirates voor al het geld betaald aan ons (Emirates) voor gekoppelde reizen en reispakketten geboekt zoals gedefinieerd onder The Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018/ / en/of Richtlijn (EU) 2015/2302.

Als u een claim wilt indienen voor ons onvermogen, neem contact op met IPP via VK +44 (0)345 266 1872 of claim online www.ipplondon.co.uk/claims.asp.

Mededelingen van de Verenigde Staten van Amerika

Gedetailleerde persoonsgegevens - Privacyverklaring

De volgende mededeling van de Amerikaanse Transportation Security Administration geldt voor alle passagiers die reizen naar of vanuit de Verenigde Staten van Amerika:

"De Transportation Security Administration (TSA) vereist dat u uw volledige naam, geboortedatum en geslacht verstrekt voor het screenen van de observatielijst, zoals vastgelegd in de 49 U.S.C. section 114, de Intelligence Reform, Terrorism Prevention Act van 2004 en 49 C.F.R. deel 1540 en 1560. U kunt ook, indien beschikbaar, uw Redress-nummer verstrekken. Het niet verstrekken van uw volledige naam, geboortedatum en geslacht kan leiden tot vervoersweigering of autorisatieweigering om het instapgebied te betreden. TSA kan de door u verstrekte informatie delen met wetshandhavingsinstellingen, inlichtingendiensten of andere instellingen die onder het gepubliceerde registratiesysteem vallen. Voor meer informatie over het privacybeleid van TSA of om het registratie-systeem en de beoordeling op het effect op de privacy te lezen, kunt u de TSA-website bezoeken, www.tsa.gov(link opent een externe website in een nieuw tabblad).

Om pfd-bestanden te bekijken, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.

Download Acrobat Reader(link opent een externe website in een nieuw tabblad)