ToegankelijkheidsinformatieGa door naar het hoofdgedeelte

Regels en kennisgevingen

Melding instapweigering

Instappen geweigerd voor vluchten die vertrekken vanaf luchthavens in het Verenigd Koninkrijk

Deze kennisgeving is vereist door Verordening (EG) nr. 261/2004 (zoals gewijzigd in de Rechten van vliegtuigpassagiers en vergunningen van organisatoren van vliegreizen (amendement) (EU Exit) Verordening 2019) en informeert u over uw rechten als u bent geweigerd bij het instappen.

In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat er op een vlucht niet genoeg ruimte beschikbaar is voor alle personen met een bevestigde reservering.  Als deze situatie zich voordoet voor uw vlucht, proberen we te voorkomen dat we u het instappen moeten weigeren door u en alle andere passagiers in gelijke omstandigheden de kans te geven om vrijwillig een of meer bevestigde reserveringen op te geven in ruil voor onderling overeengekomen voordelen.

Wanneer er geen vrijwilligers zijn, kan instapweigering tegen uw wens nodig zijn. Een kind zonder begeleiding, een passagier met beperkte mobiliteit of een persoon die een passagier met beperkte mobiliteit begeleidt wordt niet geweigerd, tenzij onvermijdbaar.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

U heeft recht op de Beschikbare Assistentie en Voordelen die hieronder worden beschreven, als:

 • Het instappen u onvrijwillig wordt geweigerd
 • Uw vlucht vertrekt vanaf een luchthaven in het Verenigd Koninkrijk
 • De vlucht door ons zal worden uitgevoerd
 • U in het bezit bent van een bevestigde reservering voor de vlucht
 • U op tijd heeft ingecheckt voor de vlucht
 • U niet gratis reist, of tegen een gereduceerd tarief dat niet direct of indirect voor het publiek beschikbaar is
 • U niet bent of zou zijn uitgesloten van instappen voor de vlucht wegens toepassing van onze vervoersvoorwaarden of op andere redelijke gronden zoals, maar niet beperkt tot gezondheidsredenen, veiligheid of beveiliging of ontoereikende reisdocumenten

Reizen in het kader van een Frequent Flyer-programma of als deel van een pakketreis wordt niet beschouwd als gratis reizen voor het doel van deze kennisgeving.

Beschikbare assistentie en voordelen

Als u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen, hebt u recht op de volgende voordelen:

Andere vlucht/restitutie

Als u op vrijwillige of onvrijwillige basis niet mag instappen, kunt u uit een van de volgende drie opties kiezen:

 • Optie 1 - wij bieden restitutie van de kosten die voor uw ticket zijn betaald voor het ongebruikte deel van het vervoer, en voor de delen van het gebruikte vervoer indien, als gevolg van de instapweigering, de vlucht waarvoor u niet mocht instappen niet langer relevant is voor uw originele reisplannen. Indien relevant vervoeren wij u naar het eerste vertrekpunt in uw vervoerscontract bij de eerstvolgende gelegenheid; of
 • Optie 2 - wij vervoeren u bij de eerste gelegenheid met een andere vlucht en onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar de luchthaven van bestemming (of naar een andere luchthaven voor dezelfde stad, plaats of regio; in dit geval zorgen wij voor vervoer over land naar de luchthaven van bestemming of een andere nabijgelegen bestemming die we wederzijds zijn overeengekomen); of
 • Optie 3 - wij bieden u een andere vlucht aan op een later tijdstip dat u schikt, onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden en indien er een plaats beschikbaar is, naar de luchthaven van bestemming (of naar een andere luchthaven voor dezelfde stad, plaats of regio; in dit geval zorgen wij voor vervoer over land naar de luchthaven van bestemming of een andere nabijgelegen bestemming die we wederzijds zijn overeengekomen).

Als u optie 1 of 3 hierboven wilt gebruiken, vervalt elk recht op Beschikbare Assistentie zodra we een dergelijke kennisgeving hebben ontvangen.

Restitutie zoals genoemd in optie 1 hierboven wordt binnen 7 dagen betaald. Betaling is onderhevig aan voltooiing van alle redelijk vereiste formaliteiten zoals, maar niet beperkt tot, toereikende identificatie van de partij die recht heeft op de restitutie en retournering van ongebruikte tickets/coupons.

Het recht op restitutie is ook van toepassing als uw vlucht onderdeel uitmaakt van een pakket, behalve waar een dergelijk recht bestaat krachtens de Regeling pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen 2018.

Beschikbare assistentie

Bij onvrijwillige instapweigering heeft u recht op:

 • Maaltijden en consumpties in redelijke verhouding tot uw wachttijd, evenals twee telefoongesprekken, telexen, faxen of e-mailberichten. 
 • Als een of meer overnachtingen of een langer verblijf dan uw geplande verblijf noodzakelijk zijn wanneer de redelijk verwachte vertrektijd van de nieuwe vlucht een of meer dagen later is dan de geplande vertrekdatum van de vlucht waarvoor u niet mocht instappen, heeft u recht op hotelaccommodatie en vervoer over land tussen de luchthaven en dergelijke accommodatie (of vervoer naar uw eigen accommodatie als u ervoor kiest niet in de hotelaccommodatie te verblijven).

De hierboven beschreven assistentie is gratis. U heeft alleen recht op dergelijke assistentie tot die mate dat de voorziening ervan naar redelijke verwachting geen vertraging veroorzaakt.

We zullen bijzondere aandacht besteden aan de behoeften van mensen met beperkte mobiliteit en alle mensen die hen vergezellen, evenals aan de behoeften van niet-begeleide minderjarigen in overeenstemming met artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 261/2004 (zoals gewijzigd bij de Rechten van vliegtuigpassagiers en vergunningen van organisatoren van vliegreizen (amendement) (EU Exit) Verordening 2019).

Compensatie

Bij onvrijwillige instapweigering heeft u mogelijk recht op de volgende compensatie:

 • £ 220 voor vluchten van 1.500 km of korter;
 • £ 350 voor alle vluchten tussen 1.500 km en 3.500 km; of
 • £ 520 voor alle andere vluchten.

Compensatie wordt met 50% verlaagd als een aangeboden omboekingsoptie voor uw eindbestemming resulteert in een geplande aankomsttijd die de geplande aankomsttijd van de originele vlucht overschrijdt met niet meer dan:

 • Twee uur voor vluchten van 1500 km of minder; of
 • Drie uur voor alle vluchten tussen 1500 km en 3500 km; of
 • Vier uur voor alle andere vluchten.

De vergoeding wordt betaald in contanten, via elektronische overschrijving, bankorders of bankcheques of, met uw ondertekende akkoord, in reischeques en/of andere diensten.

Downgraden

Indien, hetzij als gevolg van instapweigering of om andere redenen zoals, maar niet beperkt tot, vervanging van een luchtvaartuig door een luchtvaartuig met een kleinere passagiersruimte, u op een alternatieve vlucht in een lagere klasse wordt geplaatst dan waarvoor uw ticket is aangeschaft, hebt u recht op restitutie van:

 • 30% van het toepasselijke tarief voor vluchten van minder dan 1.500 km; of
 • 50% van het toepasselijke tarief voor vluchten tussen 1.500 km en 3.500 km; of
 • 75% van het toepasselijke tarief voor vluchten van meer dan 3500 km,

voor het deel of de delen van de reis waarbij u in genoemde lagere klasse bent geplaatst. 

Klachten

U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze afdeling Klantenzaken via onze website emirates.com/feedback/ om een claim in te dienen.
 
In het Verenigd Koninkrijk kunt u een klacht indienen bij de Civil Aviation Authority (CAA) - Passenger Advice and Complaints Team (PACT) door het online klachtenformulier in te vullen, via de CAA-website: https://www.caa.co.uk/Passengers/Resolving-travel-problems/How-the-CAA-can-help/How-the-CAA-can-help/.
 
Als u een visuele beperking heeft en hulp nodig heeft bij het registreren van een klacht bij PACT, neem dan contact met hen op via e-mail op passenger.complaints@caa.co.uk of via telefoonnummer 0330 022 1916.
 
Deze kennisgeving geeft u geen extra contractuele rechten.