Ga door naar het hoofdgedeelteToegankelijkheidsinformatie

MILIEU

Milieubeleid

Toegewijd aan duurzaamheid

Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zijn de pijlers van alle activiteiten van de Group - zowel in de lucht als op de grond.

Onze klanten, personeel en regelgevende instanties zijn zich steeds meer bewust van het milieu en de uitstoot van broeikasgas. Emirates doet er alles aan om werkzaamheden via het Milieubeleid van de Emirates Group op een milieuvriendelijke wijze af te handelen. Dit wordt intern en extern aan de werknemers, klanten en alle belanghebbenden gecommuniceerd. Lees het Milieubeleid van de Emirates Group(link opent een pdf in een nieuw tabblad) voor meer informatie.

De toewijding van de Emirates Group aan duurzaamheid betekent dat er miljarden worden geïnvesteerd in de meest moderne, milieuvriendelijke technologieën die beschikbaar zijn, zoals vliegtuigen, motoren en grondapparatuur, en door onze hulpmiddelen op de meest milieuvriendelijke manier te gebruiken. We streven ernaar om binnen onze industrie en onze regio voorop te lopen met onze milieuprestaties, en we doen ons uiterste best om te voldoen aan alle toepasselijke milieuregelgeving en milieunormen.

Uitstoot verlagen

Wij zijn onderdeel van een wereldwijde industrie die er alles aan doet om de koolstof voetafdruk van de luchtvaart te verlagen.

De luchtvaart is een van de belangrijkste bijdragende sectoren aan mondiale economische en sociale ontwikkeling - vooral in de ontwikkelingslanden. De luchtvaartindustrie ondersteunt ongeveer 63 miljoen mensen wereldwijd en draagt per jaar 2,7 biljoen bij aan het BBP van de wereld.
Lees voor meer informatie het Aviation Benefits Beyond Borders-rapport(link opent een pdf in een nieuw tabblad), opgesteld in juli 2016.

De luchtvaartindustrie erkent dat deze haar uiterste best moet doen om op duurzame wijze te groeien en de groei van de uitstoot moet verlagen, ook al is de luchtvaartindustrie verantwoordelijk voor minder dan 2% van de wereldwijde koolstofdioxide-uitstoot als gevolg van menselijke activiteiten. Wij betuigen krachtige steun aan de strategie van vier pijlers voor het reduceren van emissies, ontwikkeld door ons overkoepelende orgaan – the International Air Transport Association (IATA). Lees meer over deze strategie op www.enviro.aero(link opent een nieuw venster).

Wij implementeren deze strategie door binnen de volledige groep gebruik te maken van geavanceerde technologieën, waaronder in vliegtuigen en motoren, overheden aan te moedigen om luchtvaartnavigatie meer brandstof- en uitstootvriendelijk te maken, de milieu-impact van onze werkzaamheden op de grond te verlagen, en de ontwikkeling van een wereldwijde sectorbrede aanpak voor koolstofuitstoot te ondersteunen via de International Civil Aviation Organization (ICAO), het instituut van de Verenigde Naties voor internationale burgerluchtvaart.

Wereldwijde sector-gebaseerde aanpak

De luchtvaartindustrie heeft overheden overal ter wereld op actieve wijze opgeroepen om een enkele wereldwijde marktgebaseerde maatregel te implementeren voor de koolstofuitstoot van de internationale luchtvaart. Overheden hebben tijdens de 39e sessie van de Algemene Vergadering van de ICAO in oktober 2016 een historische overeenkomst gesloten voor het raamwerk van de nieuwe maatregel, het Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

De bedoeling van CORSIA is om vanaf 2020 koolstofneutrale groei mogelijk te maken en beslaat de uitstoot van de internationale luchtvaart tussen de landen die vrijwillig hebben deelgenomen.

Emirates ondersteunt de pogingen van ICAO om deze internationale aanpak mogelijk te maken, en we willen samen met ICAO werken aan koolstofneutrale groei vanaf 2020 en zorgen voor een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke burgerluchtvaartsector.

Kijk voor meer informatie over CORSIA op de website van ICAO(link opent in een nieuw venster.