Ga door naar het hoofdgedeelteToegankelijkheidsinformatie

Over ons

Zakelijk beleid en praktijken

The Emirates Group is toegewijd aan ethische en verantwoordelijke praktijken in al onze bedrijfsonderdelen.

Onze zakelijke gedragscode(Opent een pdf in een nieuw tabblad), in combinatie met het beleid van de Emirates Group, biedt de normen waaraan elke medewerker zich moet houden als ze zaken doen namens de Group.

Emirates is lid van United Nations Global Compact, een vrijwillig initiatief waarin we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) en principes van de VN onderdeel maken van onze strategie, cultuur en operationele activiteiten.

 • Gegevensbescherming

  Als wereldwijd bedrijf verzamelen, beheren en versturen we een enorme hoeveelheid gegevens en slaan die ook op, om ons te helpen services te verlenen aan onze klanten. Daar horen ook persoonsgegevens bij. 

  Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en de gegevens die we in ons bezit hebben, goed te beveiligen. Die verantwoordelijkheid nemen we serieus.

  We hebben een team voor gegevensbescherming opgezet om een bedrijfsbrede strategie te implementeren en regelmatig ons beleid en onze processen te controleren op naleving met internationale en binnenlandse regelgeving, en beste praktijken van de industrie.

  Lees ons Privacybeleid

 • Cyberveiligheid

  Zoals de meeste grote ondernemingen hebben wij ook elke dag te maken met steeds sterkere cyberdreigingen en externe aanvallers die steeds complexere technieken gebruiken. 

  Emirates verbetert continu haar cybervaardigheden om onze bescherming tegen deze aanvallen te verbeteren en de toegang tot de informatie die wij in ons bezit hebben, te beveiligen. We gebruiken ook hulpmiddelen om werknemers bewust te maken van de risico's op het gebied van gegevensbescherming en daarbij benadrukken we de noodzaak voor gedeelde waakzaamheid bij cyberproblemen via simulaties en gestructureerde training.

  Dit kunt u doen als u vermoedt dat Emirates een cyberveiligheidsprobleem heeft.

Toeleveringsketenmanagement

Onze aanpak van aankoop-toeleveringsrelaties is dat de voorwaarden duidelijk, eerlijk en voor beide partijen gunstig moeten zijn. Ons aankoopproces is gebaseerd op concurrerende aanbestedingen en op transparantie.

Onze gedragscode voor leveranciers is in lijn met onze interne gedragcode, dus onze normen gelden ook binnen onze toeleveringsketen. Hieronder vallen ook richtlijnen die mensenrechten en gezondheids- en veiligheidsnormen ondersteunen en volgen, evenals vereisten voor duurzaamheid.

Lees onze beleidsverklaring(opent een externe website in een nieuw tabblad).