Het Medische informatieformulier (MEDIF)

Als u twijfels heeft over uw gezondheid, of als u bij het reizen hulp nodig hebt, controleert u voordat u gaat reizen of u met ons kunt vliegen Door het invullen van het Medische informatieformulier (MEDIF) kan ons team beoordelen of het voor u veilig is om te reizen en of wij u hulp kunnen bieden tijdens uw reis.


Deel 1 van het MEDIF moet worden ingevuld door de passagier of namens de passagier. Wanneer deel 1 wordt ingediend, wordt deel 2 doorgestuurd naar de dokter van de passagier (met gebruik van het opgegeven e-mailadres). 
Deel 2 moet vervolgens worden ingevuld en ingediend door de dokter van de passagier. Wanneer deel 2 wordt ingediend, wordt de definitieve indiening doorgestuurd naar de passagier (met gebruik van het opgegeven e-mailadres).

De definitieve indiening moet vervolgens worden gecontroleerd door de passagier en bij ons worden ingediend voor controle. 

Zorg ervoor dat de definitieve indiening van deel 1 en deel 2 door de passagier tenminste 48 uur voorafgaand aan de vlucht plaatsvindt, zodat wij voldoende tijd hebben om het verzoek te verwerken.


Voor het invullen van het online MEDIF-verzoek moet u uw gegevens invoeren in de widget om uw boeking te zoeken.


Let op: Emirates neemt wellicht contact op met uw behandelende arts voor meer informatie over of verduidelijking van uw medische conditie.

Zoek mijn boeking
 

Als u het formulier liever handmatig invult, download de MEDIF PDF en stuur een ingevulde kopie naar medaattachments@emirates.com.

De verwerking van de MEDIF-formulieren

Op het MEDIF-formulier moet worden aangegeven hoe de conditie van de passagier (lees patiënt) is in de maand voorafgaand aan zijn/haar vertrek. Dit formulier moet uiterlijk 48 uur voor vertrek worden ingediend. Wij attenderen u erop dat de medische dienst van Emirates om nadere informatie of verduidelijking kan vragen alvorens over te gaan tot goedkeuring van uw MEDIF-verzoek. Emirates dient VÓÓR vertrek op de hoogte te zijn gebracht van eventuele veranderingen in de conditie van de patiënt.


Belangrijk: Als u een MEDIF-formulier indient namens een baby, download de MEDIF PDFen stuur een ingevulde kopie naar medaattachments@emirates.com.

Algemene richtlijnen

Passagiers waarop één van de volgende omstandigheden van toepassing is, zullen bij het boeken een ingevuld MEDIF-formulier moeten overleggen:

 • Passagiers die om medische redenen tijdens de vlucht zuurstoftoevoer, een brancard, medische begeleiding of een behandeling behoeven.
 • Passagiers die aan boord medische apparatuur of instrumenten behoeven.
 • Passagiers waarvan de fitheid in twijfel wordt getrokken als gevolg van een recente evenwichtsstoornis, ziekte, behandeling of operatie.
 • Passagiers die doorgaans niet worden toegelaten aan boord, of die lijden aan ernstige of instabiele ziekten of ernstige verwondingen hebben.

Er zijn twee belangrijke factoren die we in overweging nemen bij de beoordeling of iemand fit genoeg is om te reizen:

 • Verminderde atmosferische druk: de luchtdruk in de cabine verandert nogal gedurende 15 tot 30 minuten na de start en vóór het landen, en het uitzetten en inkrimpen van gas kan leiden tot pijn en drukeffecten.
 • Vermindering van de zuurstofspanning: de druk in de cabine is vergelijkbaar met die van op een hoogte van 1.800 tot 2.400 meter en de partiële zuurstofdruk is ongeveer 20% lager dan op de grond.

Elke medische conditie die ertoe leidt dat een passagier een vlucht niet veilig kan voltooien zonder een beroep te hoeven doen op medische assistentie aan boord, wordt als onacceptabel beschouwd om te vliegen.

Medische condities die doorgaans als onacceptabel worden beschouwd om te vliegen 

We beoordelen elk geval apart en nemen in onze overwegingen mee of de passagier vergezeld wordt door een medische begeleider. Als algemene richtlijn worden de volgende medische condities doorgaans als onacceptabel beschouwd om te vliegen:

 • Ernstige gevallen van bloedarmoede
 • Ernstige gevallen van ofwel middenoorinfecties (otitis media) dan wel sinusitis
 • Acute, besmettelijke of overdraagbare ziekten
 • Mensen met een congestief hartfalen of andere cyanotische hartafwijkingen die niet volledig onder controle zijn
 • Twee weken na het onstaan van een ongecompliceerd myocardinfarct (MI), of zes weken na een gecompliceerd MI
 • Mensen met ernstige ademhalingsziekten of een recente klaplong
 • Mensen met gastro-intestinale lesies die mogelijk haematemesis, melaena of intestinale obstructie veroorzaken
 • Postoperatieve gevallen:
  • Binnen 10 dagen na eenvoudige abdominale operaties
  • Binnen 21 dagen na borstoperaties of invasieve oogchirurgie (laseroperaties vallen hier niet onder)
 • Kaak- of kaakbeenfracturen waarna de kaak met draad is vastgezet (tenzij vergezeld door medische begeleiding)
 • Onstabiele mentale ziekte zonder begeleiding en geschikte medicatie voor de hele reis
 • Oncontroleerbare toevallen (tenzij vergezeld door medische begeleiding)
 • Ongecompliceerde enkelvoudige zwangerschappen na de 36e week of meervoudige zwangerschappen na de 32e week
 • Baby's die minder dan 7 dagen oud zijn
 • Mensen die in de afgelopen zeven dagen lucht in hun lichaamsholten hebben laten inbrengen voor diagnostische of therapeutische doeleinden

Toelichting op andere specifieke punten

Allergieën: passagiers hoeven dit formulier niet in te vullen om een speciale maaltijd aan te vragen. (We kunnen helaas niet garanderen dat onze maaltijden geen pinda's bevatten.) Mocht het zo zijn dat de passagier een levensbedreigende voedselallergie heeft die mogelijk aan boord behandeld moet worden, en met name als de aanwezigheid van voedselsporen in de lucht al een reactie veroorzaakt, dan moet dit formulier alsnog worden ingevuld.

Astma: medicatie voor astma moet meegenomen worden in de handbagage. Aangezien vernevelaars op stroom werken, zijn voorzetkamers met een inhalator een zeer goed alternatief voor aan boord.

Begeleiders: medische begeleiders dienen ervoor te zorgen dat zij over alle benodigde hulpmiddelen beschikken om hun patiënt de juiste zorg te kunnen bieden. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de lichamelijke zorg die hun patiënt nodig heeft. De voedselregelgeving schrijft namelijk voor dat het cabinepersoneel niet mag helpen met deze zorg.

Fracturen: voor alle recente lange botbreuken of benen die volledig in het gips zijn gezet is een medische verklaring vereist. Gips moet ten minste 48 uur oud zijn. Als de blessure recent is (minder dan 48 uur oud) kunnen er tijdens een lange vlucht zwellingen onder het gips ontstaan en daarom dient het gips gespleten te zijn. Extra beenruimte voor het omhooghouden van het been is niet mogelijk in Economy Class; u kunt echter wel een stoel aan het gangpad reserveren. Geef aan of het om het linker- of rechterbeen van de passagier gaat.

Zorg aan boord: ons cabinepersoneel verleent geen verplegende zorg en is enkel getraind in het bieden van eerste hulp.

Long- of hartziekte: cardiopulmonale ziektes die al na 100 meter lopen op een vlakke ondergrond ademnood veroorzaken, of waarvoor zuurstof was vereist in het ziekenhuis of thuis (of eerder aan boord) en waarvoor mogelijk aanvullende zuurstof nodig is. De zuurstof aan boord van het vliegtuig is alleen voor gebruik in noodgevallen. Ernstige cardiopulmonale ziektegevallen en passagiers die continu zuurstof, een stretcher of een incubator nodig hebben, moeten een recent gedetailleerd medisch rapport toevoegen aan de medische verklaring. (Een kopie van de verwijsbrief van een specialist of ziekenhuis is doorgaans voldoende.)

Lichamelijke beperkingen: dit formulier hoeft niet ingevuld te worden wanneer de patiënt alleen een rolstoel nodig heeft tot aan het vliegtuig. Let op: De regels van de burgerluchtvaart schrijven voor dat alle passagiers van de stoelen gebruik moeten kunnen maken met de rugleuning rechtop.

Speciale maaltijden: speciale maaltijden die afgestemd zijn op verschillende geloofsovertuigingen of andere medische dieetvereisten kunnen rechtstreeks bij het reisbureau worden aangevraagd of via Boeking beheren.

Terminale ziekten: passagiers die in een vergaand stadium van een terminale ziekte verkeren, hebben doorgaans een medisch begeleider of verpleger nodig.