Ga door naar het hoofdgedeelteToegankelijkheidsinformatie

Het aantal vereiste Skywards mijlen voor Economy Class Classic Reward-vluchten wordt met ingang van 1 juni 2024 verlaagd. Verdiende Skywards mijlen en niveau mijlen voor Premium Economy- of Economy Class-vluchten bij Emirates en flydubai worden ook aangepast.

Programmaregels Emirates Skywards

Het loyaliteitsprogramma van Emirates Skywards ('Emirates Skywards') wordt uitgevoerd door Emirates. De Emirates Skywards-website (de 'Website') en de Emirates App (de 'App') worden aangeboden aan leden van Emirates Skywards zolang het lid deze Algemene Voorwaarden accepteert. Als u de Website of de Emirates App opent en gebruikt, stemt u in met alle dergelijke Algemene Voorwaarden.

LEES DEZE PROGRAMMAREGELS ZORGVULDIG DOOR OM KENNIS TE NEMEN VAN DE BASIS WAAROP VOORDELEN EN REWARDS KUNNEN WORDEN VERDIEND, TOEGEWEZEN, GEWIJZIGD OF GEANNULEERD.

1. Definities en interpretatie

 1. In deze programmaregels:
  • Account staat voor het account waarvan/waarop de mijlen van een lid worden afgehaald/gespaard;
  • Basismijlen staat voor de Skywards basismijlen die een lid verdient voor het boeken of gebruiken van een kwalificerende vlucht in Economy Class bij aankoop van een Flex Plus-tarief van het vertrekpunt naar de eindbestemming, zoals bepaald door Emirates;
  • Cash+Miles staat voor de aanbieding van Emirates voor het gebruik van bepaalde Emirates- en/of flydubai-services (zoals bepaald door Emirates) met een combinatie van contante betaling en het inwisselen van Skywards mijlen, op basis van de algemene voorwaarden van deze programmaregels;
  • Classic Reward staat voor een Classic Saver Reward of Classic Flex Reward voor een Emirates-vlucht;
  • Classic Saver Reward staat voor een rewardticket, volledig of gedeeltelijk betaald met Skywards mijlen, waarop de regels en beperkingen van de Classic Saver Reward van toepassing zijn;
  • ClassicFlex Plus Reward staat voor een rewardticket, volledig of gedeeltelijk betaald met Skywards mijlen, waarop de regels en beperkingen van Classic Flex Plus van toepassing zijn;
  • Codesharevlucht staat voor een vlucht waarvoor een code of het nummer van een bepaalde luchtvaartmaatschappij op het ticket staat vermeld, maar waarvoor een vliegtuig van een andere luchtvaartmaatschappij wordt gebruikt;
  • Qantas-coördinatieovereenkomst staat voor de overkoepelende coördinatieovereenkomst tussen Emirates en Qantas d.d. 6 september 2012 (zoals periodiek gewijzigd of aangepast);
  • Emirates staat voor Emirates, een in Dubai opgerichte onderneming, op grond van het (gewijzigde) decreet nr. 2 uit 1985;
  • De Emirates App is de applicatie van Emirates die beschikbaar is op iPad, iPhone, Apple Watch en op Android-telefoons;
  • Emirates-vluchten staan voor elke vlucht verkocht en uitgevoerd door Emirates;
  • Emirates-contactcenter staat voor elk van de Emirates-contactcenters voor leden, met de contactgegevens zoals gepubliceerd door Emirates Skywards;
  • Emirates Qantas-alliantie staat voor de alliantie op grond waarvan Emirates en Qantas samenwerken met betrekking tot de verschillende aspecten van hun respectievelijke commerciële bedrijven, zoals aangeboden in navolging van de Qantas-coördinatieovereenkomst;
  • Emirates Skywards staat (naargelang de context) voor het loyaliteitsprogramma dat Emirates zelf en namens flydubai beheert als één loyaliteitsprogramma voor beide luchtvaartmaatschappijen, en de naam die aan het frequent flyer-programma zelf is toegekend. Emirates Skywards is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Emirates;
  • flydubai staat voor Dubai Aviation Corporation (handelend als ‘flydubai’), een onderneming opgericht door wet nr. (11) van 2008;
  • flydubai-contactcenter staat voor elk van de flydubai-contactcenters voor klanten van flydubai, met de contactgegevens zoals gepubliceerd door flydubai;
  • flydubai-vluchten staat voor elke vlucht die wordt verkocht en uitgevoerd door flydubai;
  • flydubai-website staat voor flydubai.com;
  • Gezinshoofd staat voor een lid dat een Mijn Familie-account heeft geregistreerd en de functie heeft van 'Gezinshoofd' voor een dergelijk account;
  • Familielid staat voor een lid dat op uitnodiging van een Gezinshoofd lid is geworden van een Mijn Familie-account;
  • Flex- of Flex Plus-tarief staat voor een verkooptarief van Emirates zonder korting dat niet valt onder de tariefbeperkingen van Special of Saver;
  • Directe upgrade staat voor een upgradereward die gebruikt kan worden bij de incheckbalie of aan boord van het vliegtuig;
  • Ongeldige mijlen staat voor alle mijlen die (naar de redelijke mening van Emirates) zijn verdiend door en/of toegekend aan een account van een lid als direct gevolg van:
   1. een fout;
   2. een systeemdefect; of
   3. programmamisbruik.
  • Lid betekent een persoon die een lidmaatschap heeft aangevraagd voor het loyaliteitsprogramma van Emirates Skywards en hiervoor een lidmaatschapsnummer heeft ontvangen;
  • Lidmaatschapsniveau betekent een lidmaatschapsniveau in het Emirates Skywards-loyaliteitsprogramma en met de termen 'Platinum', 'Gold', 'Silver' en 'Blue' wordt verwezen naar het relevante lidmaatschapsniveau met dezelfde naam;
  • Lidmaatschapsniveauperiode betekent elk van, de ononderbroken periode die begint op en vanaf de datum van de kwalificatie van een lidmaatschapsniveau en eindigt op de laatste dag van dezelfde kalendermaand in het daaropvolgende kalenderjaar, en (indien van toepassing) elke daaropvolgende periode van 12 maanden;
  • Lidmaatschapsniveauvereisten heeft de betekenis zoals aangegeven in artikel 5.1;
  • Evaluatiedatum lidmaatschapsniveau betekent, naargelang het geval, de datum waarop Emirates het account van een lid evalueert om (i) te bepalen of het lid heeft voldaan aan de relevante lidmaatschapsniveauvereisten voor het behoud van het bestaande lidmaatschapsniveau of (ii) te bepalen of het lid heeft voldaan aan de lidmaatschapsniveauvereisten voor het bereiken van een hoger lidmaatschapsniveau.
  • Periode voor het upgraden van een lidmaatschapsniveau betekent de ononderbroken periode beginnend op de evaluatiedatum van het lidmaatschapsniveau van een lid en eindigend op de eerste dag van dezelfde kalendermaand in het vorige kalenderjaar;
  • Mijlen betekent, tenzij anderzijds vermeld, Skywards mijlen en niveaumijlen;
  • Miles Calculator betekent de calculator op de website waarmee berekend wordt hoeveel mijlen bijgeschreven worden op het account van een lid wanneer hij of zij een in aanmerking komende vlucht boekt; of het aantal mijlen dat moet worden ingewisseld voor een rewardticket van een Emirates-vlucht;
  • Mijn Familie betekent het Emirates Skywards-product met de naam 'Mijn Familie'; dit product biedt leden de mogelijkheid om een 'Mijn Familie'-account aan te maken of er lid van te worden;
  • Operationele datum betekent 31 maart 2013;
  • Partner betekent een derde leverancier of dienstverlener die periodiek deelneemt aan Emirates Skywards, zoals luchtvaartmaatschappijen (met uitzondering van flydubai), hotels en resorts, financiële ondernemingen, dienstverleners op het gebied van recreatie en lifestyle, en autoverhuurbedrijven;
  • Programmamisbruik betekent een handeling of nalaten om te handelen door een lid (of een derde partij ten behoeve van een dergelijk lid) met betrekking tot het Emirates Skywards-programma die, naar de redelijke mening van Emirates, leidt tot:
   1. een onjuiste voorstelling;
   2. een frauduleuze activiteit (waaronder, zonder beperking het aanleveren van vervalste documenten);
   3. inbreuk op deze programmaregels;
   4. inbreuk op de Emirates-vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage die op bepaalde momenten van kracht zijn;
   5. misbruik of onbedoeld misbruik van het Emirates Skywards-programma en/of loyaliteitsprogramma's, producten of services van partners;
   6. het gebruiken of inwisselen van mijlen op een manier die niet expliciet wordt goedgekeurd door Emirates op basis van deze programmaregels;
   7. niet-goedgekeurde transacties of niet goedgekeurde aankopen of verkopen van mijlen of rewards; of
   8. illegale activiteiten.
  • Programmaregels betekent deze algemene voorwaarden die op bepaalde momenten gelden voor Emirates Skywards;
  • Qantas staat voor Qantas Airways Limited;
  • Beëindigingsdatum van Qantas betekent de datum waarop het samenwerkingsverband tussen Emirates en Qantas wordt beëindigd;
  • In aanmerking komende vlucht(en) betekent (een) vlucht(en) met Emirates, of codeshare vlucht(en) verkocht door Emirates of flydubai, maar uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij, tussen de locatie van vertrek en aankomst van de heen- en/of terugvlucht, maar met uitzondering van vluchten die zijn gebruikt met een van de volgende ticketsoorten:
   1. tickets toegekend op basis van een prijs of promotie;
   2. tickets met branchekorting of reisbureaukorting (m.a.w. ID-/AD-vliegtickets);
   3. speciale overheids- of diplomatentickets met korting;
   4. gratis reis-, niet-geplande of chartervliegtickets; en
   5. speciale niet-openbare reistickets met korting.
  • Qantas-reislid betekent een lid:
   1. waarvan het lidmaatschap is begonnen op of na de exploitatiedatum; en
   2. dat meer dan acht sectoren heeft gevlogen met vluchten uitgevoerd door Qantas sinds de exploitatiedatum;
  • Reward betekent de gespecificeerde goederen en/of services die worden aangeboden door Emirates Skywards of een partner aan een lid in ruil voor Skywards mijlen, waaronder zonder beperking Classic Rewards en upgraderewards;
  • Skysurfer betekent een lid tussen 2 en 17 jaar;
  • Skywards Everyday betekent het Emirates Skywards-product dat onderdeel is van het Emirates Skywards-loyaliteitsprogramma en dat leden de mogelijkheid biedt om bij bepaalde merken in de VAE mijlen te verdienen via de Skywards Everyday-app;
  • Skywards Skysurfers betekent de exclusieve Emirates Skywards-club voor Skysurfers;
  • Skywards mijlen betekent punten die een lid kan verdienen op basis van het Emirates Skywards-loyaliteitsprogramma en waarnaar wordt verwezen als 'Skywards mijlen' die worden verdiend wanneer een lid gebruikmaakt van een In aanmerking komende vlucht of in aanmerking komende goederen en services koopt van een partner, en die kunnen worden ingewisseld voor rewards op basis van de programmaregels, maar met uitzondering van niveaumijlen;
  • Skywards+-lid betekent een lid dat lid is van het Emirates Skywards-product met de naam 'Skywards+'. Dit wordt specifieker uitgelegd in deze programmaregels;
  • Special-tarief of Saver-tarief betekent een Emirates-tarief dat afhankelijk is van beperkingen gerelateerd aan de aankoop en/of beperkte beschikbaarheid van stoelen, de toepasselijke verkoopperiode, beperkende voorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot wijzigingskosten; minimaal/maximaal verblijf; vluchtbeperkingen of aankoop vooraf), en alle tarieven verkocht door andere luchtvaartmaatschappijen waarvan de vlucht gedeeltelijk wordt uitgevoerd door Emirates;
  • Niveaubonusmijlen betekent extra Skywards mijlen die zijn gespaard door Platinum-, Gold- en Silver-leden, die verworven zijn voor (een) boeking(en) van (een) kwalificerende vlucht(en);
  • Niveaumijlen betekent punten (niet Skywards mijlen) verdiend door een lid op basis van Emirates Skywards, waarnaar wordt verwezen als 'Niveaumijlen' met betrekking tot in aanmerking komen voor een lidmaatschapsniveau;
  • Ongebruikte mijlen betekent, op elk moment, mijlen in het account van een lid die nog niet zijn ingewisseld of overgedragen in navolging van de programmaregels en nog niet zijn verlopen;
  • Upgradereward betekent het inwisselen van Skywards mijlen om te reizen in een hogere klasse dan is weergegeven op het vliegticket van Emirates;
  • USD betekent Amerikaanse dollar; en
  • Website betekent de website van Emirates Skywards op emirates.com.
 2. In deze programmaregels, tenzij anders is aangegeven:
  • Bevat een verwijzing naar het enkelvoud een verwijzing naar het meervoud, en vice versa;
  • Bevat een verwijzing naar een geslacht een verwijzing naar het tegenovergestelde geslacht;
  • Omvat een verwijzing naar een partij een verwijzing naar haar geautoriseerde medewerkers; en
  • zijn titels uitsluitend gemakshalve ingevoegd ter referentie.

2. Accountregistratie en lidmaatschap

 1. Voor elke persoon die minimaal 2 jaar oud is, kan een account en een Emirates Skywards-lidmaatschap worden aangevraagd. Een vennootschap, bedrijf, partnerschap of andere entiteit komt niet in aanmerking voor een lidmaatschap.
 2. Een aanvrager voor een lidmaatschap moet alle vereiste informatie op het lidmaatschapsaanvraagformulier van Emirates Skywards invullen. Aanvragen met betrekking tot leden onder de 18 jaar dienen te worden ondertekend en/of goedgekeurd door een ouder of voogd. Emirates Skywards kan elke aanvraag voor een lidmaatschap geheel naar eigen inzicht afwijzen.
 3. Emirates Skywards verstrekt een permanent digitaal lidmaatschapsnummer en account aan een lid, waarin zijn of haar mijlen worden gespaard. Een lid krijgt na inschrijving via de Emirates App toegang tot de digitale lidmaatschapskaart. Een lid kan zijn of haar lidmaatschapsnummer vermelden of presenteren via de Emirates App, mobiele website, e-mail of als opgeslagen afbeelding op een draagbaar apparaat tijdens een reis op een kwalificerende vlucht en op het moment van betalen voor andere kwalificerende goederen of services. De digitale lidmaatschapskaart is beschikbaar voor alle leden. De digitale lidmaatschapskaart biedt leden dezelfde voordelen die ze voorheen ontvingen met de fysieke kaart (indien van toepassing). Op de digitale lidmaatschapskaart kan een vervaldatum zijn aangegeven, en indien dit het geval is, kan de kaart alleen tot die vervaldatum worden gebruikt. De digitale lidmaatschapskaart bevat ook een geldigheidsdatum voor het lidmaatschapsniveau van een lid. De digitale lidmaatschapskaart kan alleen worden gebruikt door het lid zoals vermeld op die kaart. De naam van elk lid moet worden ingevoerd zoals vermeld in zijn of haar paspoort. Een digitale lidmaatschapskaart is geen creditcard en wordt alleen gebruikt ter identificatie van een lid. Een digitale lidmaatschapskaart is niet overdraagbaar en blijft permanent het eigendom van de verstrekker.
 4. Leden mogen hun lidmaatschap in het Emirates Skywards-loyaliteitsprogramma niet misbruiken, onder meer door:
  1. deelname aan illegale of frauduleuze activiteiten; of
  2. het verkopen, toewijzen, overdragen of verwerven, of het aanbieden of adverteren van het verkopen, toewijzen, overbrengen of verwerven van enige rewards, mijlen of andere voordelen aan leden op grond van het Emirates Skywards-programma of mijlen, anders dan in overeenstemming met de programmaregels.
 5. In het geval van schending van de programmaregels door een lid, inclusief zonder beperking schending van artikel 2.4 hierboven, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor om het lidmaatschapsaccount in overeenstemming met deze programmaregels te beëindigen. In het geval van een dergelijke beëindiging zullen ongebruikte mijlen worden verwijderd.
 6. Een lid kan te allen tijde het lidmaatschapsaccount annuleren en beëindigen door contact op te nemen met een Emirates-contactcenter of via het relevante gedeelte van de Emirates App (iOS-versie).
 7. Als een lid zijn of haar account beëindigt of anderzijds het Emirates Skywards-lidmaatschap annuleert, zullen alle ongebruikte mijlen en ongebruikte rewards direct komen te vervallen en zal er geen geldelijke waarde worden toegekend of betaald aan dergelijke leden.
 8. Emirates Skywards behoudt zich het absolute recht voor om een lidmaatschap of het account en/of de verdiende mijlen van een lid te allen tijde op te schorten, te annuleren of te beëindigen. In dit geval zullen de ongebruikte mijlen in het account van het lid direct komen te vervallen en kunnen daarna niet meer kunnen worden gebruikt door een dergelijk lid en permanent worden verwijderd uit het account van een dergelijk lid.
 9. In het geval Emirates zich bewust wordt van het overlijden of faillissement van een lid, dan zal het lidmaatschapsaccount van een dergelijk lid direct worden beëindigd. Daarnaast, in het geval het overleden of failliete lid ook het familiehoofd is van een Mijn Familie-account, zal het relevante Mijn familie-account worden afgesloten. In het geval van een dergelijke beëindiging of beëindigingen zullen ongebruikte mijlen uit het individuele account van een lid en, indien van toepassing, het Mijn Familie-account (samen met andere voordelen of privileges in een van deze accounts) komen te vervallen. In het geval van het overlijden van een lid kan Emirates naar eigen goeddunken de ongebruikte mijlen van een dergelijk overleden lid overmaken aan hun wettelijke begunstigden, zolang (i) er minimaal 2000 mijlen op het account van het overleden lid of, indien van toepassing, het toepasselijke Mijn Familie-account staan op het moment van de beëindiging van het betreffende account en (ii) de wettelijke begunstigde contact opneemt met Emirates voor het claimen van de ongebruikte mijlen in het account van de overleden persoon. Dit moet binnen 6 maanden na het overlijden van het betreffende lid worden gedaan. Een aanvraag voor de ongebruikte mijlen van een overleden lid door of namens een wettelijke begunstigde moet worden vergezeld door (i) een kopie van het overlijdenscertificaat van het overleden lid; (ii) een kopie van het testament van de overledene, een rechtsbeschikking of ander juridisch document waarin het recht van de wettelijke begunstigde op de ongebruikte mijlen wordt gedemonstreerd; en (iii) en alle overige ondersteunende documentatie die Emirates mogelijk aanvraagt.
 10. Ledenaccounts zijn niet overdraagbaar. Leden mogen niet meer dan één account aanhouden. Alle mijlen en rewards worden opgespaard door of gegeven aan een lid in zijn of haar account.
 11. Activiteitenafschriften met onder meer informatie over opgespaarde, ingewisselde of verlopen mijlen zijn voor een lid beschikbaar op de website en in de Emirates App, zolang Emirates Skywards hem of haar als actief lid beschouwt. Als een lid van mening is dat enige informatie in het overzicht (met inbegrip van informatie met betrekking tot opgespaarde, ingewisselde of verlopen mijlen) onjuist is, dient het lid Emirates Skywards onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 90 kalenderdagen na de datum van de relevante verdienactiviteit op de hoogte te stellen. Wanneer een lid verzuimt Emirates op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen in zijn of haar overzicht binnen een dergelijke periode, wordt de informatie geacht correct te zijn en als zodanig geaccepteerd te zijn door een lid. In het geval een lid een overzicht wil betwisten, kan Emirates van een dergelijk lid eisen dat deze ondersteunende documentatie en bewijs overlegt, die Emirates naar eigen inzicht noodzakelijk acht.
 12. Als een lid zijn of haar juridische naam verandert, moet een dergelijk lid (i) Emirates Skywards direct schriftelijk informeren over een dergelijke wijziging en (ii) alle documentatie aanleveren die Emirates mogelijk vereist, om te zorgen dat er afdoende bewijs wordt aangeleverd voor een dergelijke naamsverandering. Emirates kan aanvullende gegevens met betrekking tot de gewijzigde persoonsgegevens van een lid opvragen voor de bevestiging van het account. De nieuwe naam van het lid moet nog steeds hetzelfde zijn als de naam van het lid vermeld in het paspoort.
 13. Alle belastingen, rechten en andere verplichtingen die voortvloeien uit (i) opgespaarde mijlen of de (i) ontvangst en het gebruik van rewards door leden, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van elk individueel lid en moeten vóór de uitgifte van een reward zijn betaald. Emirates Skywards geeft geen waarborg of garantie met betrekking tot dergelijke belastingen, heffingen of andere verplichtingen.
 14. Leden jonger dan 18 jaar kunnen bepaalde transacties (zoals de aankoop of overboeking van Skywards mijlen en het inwisselen van rewards) niet uitvoeren op de website of in de Emirates App.
 15. Om de voortdurende waarde en integriteit van het Emirates Skywards-programma voor leden te waarborgen, houdt Emirates continu alle activiteiten gerelateerd aan het programma rond mijlen in de gaten. Emirates Skywards kan het account van een lid om door Emirates vastgestelde redenen geheel naar eigen inzicht aan een audit onderwerpen. Het account van een lid (en het gekoppelde Mijn Familie-account) kunnen tijdens een dergelijke audit niet worden gebruikt. Het lid kan ook geen gebruik maken van rewards of anderszins mijlen inwisselen. Als Emirates een dergelijke audit uitvoert voor een account, (i) zal Emirates het relevante lid informeren over het plaatsvinden van een audit en (ii) kan Emirates het lid vragen dergelijke informatie aan te leveren waar noodzakelijk geacht door Emirates voor het voltooien van de audit (een 'Auditmelding' en moet het lid binnen de in de melding vermelde tijdsperiode voldoen aan een dergelijke Auditmeldig. Als (i) een lid niet naar tevredenheid van Emirates reageert op een dergelijke Auditmelding, (ii) niet binnen 90 kalenderdagen reageert op een Auditmelding (iii) of Emirates problemen identificeert (waaronder, zonder beperking, frauduleuze activiteiten of misbruik van het programma) na de audit van het account, mag Emirates het account van een dergelijk lid direct beëindigen. In het geval van een dergelijke beëindiging van een account, zullen alle ongebruikte mijlen komen te vervallen en zal geen geldelijke waarde worden toegekend of betaald aan dergelijke leden.

3. Skywards Skysurfers

 1. Leden tussen 2 en 17 jaar oud worden automatisch lid van Skywards Skysurfers. 
 2. Zodra een Skysurfer 18 jaar wordt, krijgt hij/zij de kans om het account om te zetten naar een persoonlijk account dat alleen door het lid wordt beheerd. In dat geval heeft de oorspronkelijke ouder/voogd geen toegang meer tot het account van het lid. Het lid moet het Emirates-contactcenter bellen of de live chat op de website gebruiken om deze omzetting te voltooien. Het lid moet (i) zijn/haar accountlidmaatschapsnummer en (ii) een uniek e-mailadres voor het account aan de vertegenwoordiger van het Emirates-contactcenter doorgeven om het wachtwoord voor het account opnieuw in te stellen en nieuwe aanmeldgegevens voor het account aan te maken.
 3. Skysurfers dienen zich te houden aan deze programmaregels en diehen mogelijk vergezeld te worden door een volwassen lid bij het gebruik van bepaalde voordelen, zoals toegang tot lounges en Chauffeurservice.
 4. Skysurfers komen in aanmerking voor het verdienen van Skywards mijlen voor alle Emirates- en flydubai-vluchten. Skysurfers mogen (via hun ouder/voogd) ook Skywards mijlen inwisselen voor vluchtupgrades voor Emirates-vluchten. Dit moet vóór het inchecken op de luchthaven namens de Skysufer worden uitgevoerd. De ouders en/of voogden van de Skysurfers kunnen hun Skywards mijlen gebruiken voor alle Emirates-vluchten en andere luchtvaartpartners.
 5. In navolging van clausule 3.6 hieronder, zullen Skywards mijlen in het account van een Skysurfer met ingang van 1 april 2024 niet meer verlopen. De Skywards mijlen die een Skysurfer in zijn/haar account heeft op de datum van zijn/haar18e verjaardag, verlopen op de laatste dag van de maand waarin hij/zij 21 jaar oud wordt. Skywards mijlen die zijn verdiend met een account vanaf de 18e verjaardag verlopen in navolging van clausule 9.1 van de programmaregels.
 6. Het COVID-19-beleid van Emirates voor het verlopen van mijlen geldt niet meer. Alle Skywards mijlen in een Skysurfers-account die zijn teruggezet of verlengd op basis van dergelijk beleid worden niet meer verlengd of teruggezet. Dergelijke Skywards mijlen verlopen in navolging van de vermelde vervaldatum en profiteren niet van het niet-verloopbeleid van clausule 3.5 hierboven. 
 7. Skysurfers komen in aanmerking voor bepaalde voordelen op basis van hun lidmaatschapsniveau (zoals extra bagagevrijdom en inchecken met prioriteit).

4. Accountbeheer

 1. Leden mogen schriftelijk een 'Reiscoördinator' nomineren (die minimaal 18 jaar oud moet zijn) voor hun account via een Emirates-contactcenter. Dit kan ook via de website worden gedaan door het lid. Reiscoördinators hebben het recht om bepaalde aspecten van het account van het relevante lid namens een dergelijk lid te beheren en kunnen, via een Emirates-contactcenter, het volgende doen (namens het relevante lid):
  1. informatie verkrijgen van het account van het lid;
  2. rewards claimen; en
  3. accountinformatie van Emirates over het Emirates Skywards-lidmaatschap aanpassen.
 2. Als iemand de functie van reiscoördinator accepteert, is hij of zij gebonden aan de programmaregels en dient deze op te volgen. Alle activiteiten die worden uitgevoerd door een reiscoördinator met betrekking tot het account van een lid dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met deze programmaregels. Alle activiteiten op het account die worden uitgevoerd door de reiscoördinator, zullen worden beschouwd als zijnde uitgevoerd namens het relevenate lid en het lid is verantwoordelijk voor elk programmamisbruik door de reiscoördinator.
 3. Voordat de reiscoördinator wordt aangewezen, moet deze een identiteitsbewijs en contactgegevens aan Emirates verstrekken. De reiscoördinator en het lid garanderen en waarborgen aan Emirates dat alle aangeleverde informatie over de identiteit van de reiscoördinator (waaronder de contactgegevens) waarheidsgetrouw en accuraat zijn, en dat ze waarheidsgetrouw en accuraat blijven zolang de reiscoördinator als zodanig wordt geïdentificeerd in het account van het lid. Het aanleveren van valse of misleidende informatie resulteert in het verwijderen van de reiscoördinator door Emirates. Als het lid of de reiscoördinator inbreuk pleegt op een van de verplichtingen uit artikel 4, kan Emirates het account van lid direct sluiten.
 4. Als Emirates naar eigen goeddunken bepaalt dat de activiteiten van de reiscoördinator van een lid onder programmamisbruik vallen, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor om het account van een lid te sluiten in navolging van artikel 21.2 (aansprakelijkheid) en/of de reiscoördinator uit het account te verwijderen.
 5. Een reiscoördinator die geen lid is, heeft geen recht op lidmaatschapsvoordelen of -privileges van Emirates Skywards.

5. Rang-lidmaatschap

 1. Bij het bepalen of een lid (i) een upgrade van zijn haar lidmaatschapsniveau krijgt, (ii) het lidmaatschapsniveau behoudt of (iii) of teruggaat naar het vorige lagere lidmaatschapsniveau, dient een dergelijk lid te voldoen aan de volgende kwalificaties en geschiktheidsvereisten tijdens zijn of haar relevante periode van het lidmaatschapsniveau en periode voor het upgraden van het lidmaatschapsniveau (naar gelang het geval) (de 'Lidmaatschapsniveauvereisten'):
  • Niveauvereisten Silver-lidmaatschap:
   1. minimaal 25.000 niveau mijlen verdienen; of
   2. gebruikmaken van minimaal 25 kwalificerende vluchten (echter uitgezonderd vluchten waarvoor het ticket is toegekend via een reward).
  • Niveauvereisten Gold-lidmaatschap:
   1. minimaal 50.000 niveau mijlen verdienen; of
   2. gebruikmaken van minimaal 50 kwalificerende vluchten (echter uitgezonderd vluchten waarvoor het ticket is toegekend via een reward).
  • Niveauvereisten Platinum-lidmaatschap:
   1. minimaal 150.000 niveau mijlen verdienen; EN
   2. gebruikmaken van 1 kwalificerende vlucht in Business Class of First Class (echter uigezonderd vluchten waarvoor het Business-/First Class-ticket is gekocht met Cash+Miles of toegekend via een reward).
 2. Een lidmaatschapsniveau is enkel geldig voor de duur van de huidige periode van het lidmaatschapsniveau van een lid. Als een lid niet voldoet aan de relevante lidmaatschapsniveauvereisten tijdens de toepasselijke periode van het lidmaatschapsniveau, zal het lidmaatschapsniveau van het lid worden verlaagd naar het vorige lagere lidmaatschapsniveau.
 3. Alle verdiende niveau mijlen of gebruikte kwalificerende vluchten die meer zijn dan de vereisten voor lidmaatschapsniveau tijdens een periode van het lidmaatschapsniveau of periode voor het upgraden van het lidmaatschapsniveau, kunnen niet worden doorgeschoven naar of gebruikt voor de daaropvolgende periode van het lidmaatschapsniveau of periode voor het upgraden van het lidmaatschapsniveau (naargelang het geval).
 4. Platinum-, Gold- en Silver -leden verdienen met de volgende verhouding niveau bonusmijlen:
  1. Platinum-lid = 100% van de verdiende basismijlen
  2. Gold-lid = 75% van de verdiende basismijlen
  3. Silver-lid = 30% van de verdiende basismijlen
 5. Niveau bonusmijlen dragen enkel bij aan het totale saldo Skywards mijlen van een lid en niet aan het totale saldo niveau mijlen van een lid.
 6. De lidmaatschapsniveauvereisten (waaronder, zonder beperking, het aantal niveau mijlen en kwalificerende vluchten) voor een lidmaatschapsniveau kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast door Emirates. Emirates zal een dergelijke wijziging enkel communiceren via deze programmaregels, de website of de Emirates App op het moment dat dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd.
 7. Als een lid vanwege (i) een fout of vergissing; (ii) een systeemfout; of (iii) programmamisbruik in aanmerking komt voor een lidmaatschapsniveau of dit toegewezen krijgt, kan Emirates een upgrade het lidmaatschapsniveau van het lid dientengevolge intrekken of het lidmaatschapsniveau van het lid downgraden.
 8. Emirates kan naar eigen goeddunken nieuwe lidmaatschapsniveaus vaststellen of lidmaatschapsniveaus wijzigen.

6. Voordelen en voorrechten van een niveau

 1. Vooraf stoelen selecteren  
  Leden hebben op de dag van de reis op basis van hun lidmaatschapsniveau recht op gratis vooraf stoelen reserveren voor hun Emirates-vlucht. De relevante voordelen voor stoelselectie vooraf voor elk lidmaatschapsniveau vindt u hier(opent pagina in hetzelfde tabblad). Alle toepasselijke voorwaarden van vooraf stoelen reserveren en selecteren zijn hier(opent pagina in hetzelfde tabblad) beschikbaar en gelden voor het gebruik door een lid van het voordeel voor vooraf stoelen reserveren.

 2. Gratis thuis inchecken (alleen Platinum): Gratis thuis inchecken (de 'Incheckservice(s)') is beschikbaar voor Platinum-leden reizende in elke reisklasse op een Emirates-vlucht die vertrekt vanaf de luchthaven Dubai International en wordt aangeboden door Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C ('DUBZ'). Platinum-leden dienen zich te houden aan alle uitsluitingen in deze programmaregels en de volgende voorwaarden als ze gebruik maken van de incheckservices:
  1. Platinum-leden kunnen gebruikmaken van deze Incheckservices voor zichzelf en maximaal vier gasten. De gast(en) dien(t)(en) te reizen met dezelfde Emirates-vlucht als het Platinum-lid en de inchecklocatie dient dezelfde te zijn als die van het Platinum-lid. Het Platinum-lid dient voor elke/alle extra reiziger(s) en bagage boven de toegestane limiet te betalen.
  2. De algemene voorwaarden van de leverancier, Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C ('Incheckleverancier'), zijn van toepassing op de levering van de Services. U vindt de algemene voorwaarden op https://dubz.com/pages/service‑terms‑conditions(opent een externe website in een nieuw tabblad) ('Algemene voorwaarden DUBZ').
  3. Platinum-leden kunnen de Incheckservices ten minste 24 uur vóór vertrek van de Emirates-vlucht boeken via een van de volgende kanalen:
   1. Emirates-contactcenters via 600 555555;
   2. online op de website voor thuis inchecken van DUBZ; of
   3. DUBZ-callcenter via +971 4 872 8487.
  4. Na het boeken van de Incheckservices kunnen de Incheckservices worden ingepland tussen 48 en 6 uur vóór vertrek van de Emirates-vlucht. Gedurende de geplande incheckperiode zal een incheckmedewerker naar het huis, hotel of kantoor van het Platinum-lid komen om:
   1. reisdocumenten van passagiers te controleren;
   2. bagage van passagiers te wegen en labels aan te brengen;
   3. instapkaarten van passagiers af te drukken; en
   4. bagage van passagiers naar de vlucht van Emirates te brengen.
  5. Annuleringen. Als een Platinum-lid een geboekte Incheckservice wil annuleren, dient dit minimaal 4 uur vóór de geplande incheckperiode te worden gedaan. Annuleren kan als volgt:
   1. bij het DUBZ-callcenter via +971 4 872 8487; of
   2. bij een Emirates-contactcenter via 600 555555.
  6. Uitsluitingen. De Incheckservices zijn niet beschikbaar als het Platinum-lid:
   1. reist met een ticket dat volledig is aangeschaft met Skywards Mijlen; voor de duidelijkheid: tickets die zijn aangeschaft met een combinatie van Cash+Miles kunnen wel gebruikmaken van deze service;
   2. reist met een rechtstreekse vlucht naar Tel Aviv of de VS (behalve via Milaan en Athene);
   3. reist met een codesharevlucht;
   4. reist met een AVIH (Animal Vivant In Hold);
   5. reist met vuurwapens (WEAP; wapens, vuurwapens of munitie vervoerd als ingecheckte bagage);
   6. reist met MEDA-klanten (klanten met een medische verklaring);
   7. reist met branchepersoneel- of reisbureautickets (bijv. ID-/AD-tickets) of restitutietickets; en
   8. onderhevig is aan eventuele andere uitsluitingen zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden van DUBZ.
  7. Aansprakelijkheid. Door gebruikt te maken van Incheckservices, erkennen Platinum-leden en stemmen ze ermee in dat de Incheckservices worden aangeboden door DUBZ. DUBZ is een derde partij en is volledig verantwoordelijk voor het aanbieden van de Incheckservices. Enige aansprakelijkheid met betrekking tot de Incheckservices tussen het gebruikmakende Platinum-lid en DUBZ is in navolging van de algemene voorwaarden van DUBZ. Tot zoverre als toegestaan volgens de wet, wijst Emirates alle aansprakelijkheid af die voortkomt uit de Incheckservices. Alle claims of klachten van Platinum-leden met betrekking tot fouten van DUBZ of fouten in de Incheckservices moeten direct bij DUBZ worden ingediend.
  8. Tijdens het gebruik van de Incheckservices kunnen Platinum-leden platforms bekijken en openen met links naar websites van derden die door derden worden beheerd en onderhouden. Elke link naar andere websites betekent niet automatisch dat Emirates achter deze websites staat en de Platinum-leden erkennen en gaan ermee akkoord dat Emirates niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites van derde partijen.
  9. Algemeen: Deze programmaregels zijn bedoeld om de toepasselijke bepalingen van de algemene voorwaarden van DUBZ te omvatten voor zover deze betrekking hebben op de verlening van de services. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze programmaregels en de algemene voorwaarden van DUBZ gelden de programmaregels.

 3. Gratis toegang tot lounges.

  1. Emirates-vluchten 
   Leden hebben op de dag van de reis op basis van hun lidmaatschapsniveau recht op gratis toegang tot de lounge als ze gebruikmaken van een Emirates-vlucht. De voorwaarden van toegang tot de Emirates-lounges voor elk lidmaatschapsniveau vindt u hier(opent pagina in hetzelfde tabblad). Alle toepasselijke voorwaarden van Emirates-loungetoegang, waaronder de hier(opent pagina in hetzelfde tabblad) beschikbare voorwaarden, gelden voor het gebruik door een lid van de voordelen voor Emirates-loungetoegang. De hiervoor gemelde loungetoegang is alleen beschikbaar voor leden wanneer deze verder vliegen met Emirates of met een codesharevlucht van Qantas. Alleen reizigers op dezelfde Emirates-vlucht of codesharevlucht van Qantas als het lid kunnen als gast worden aangewezen door het lid ten behoeve van toegang tot deze voordelen voor loungetoegang. Loungetoegang is niet beschikbaar voor leden of gasten die reizen met een brancheticket, personeelsticket of reisbureauticket (bijv. ID-/AD-tickets).

  2. flydubai-vluchten 
   Gold- en Platinum-leden (gebaseerd op het lidmaatschapsniveau op de dag van de reis) hebben mogelijk recht op gratis toegang tot de Emirates-lounge en/of flydubai-lounge als ze gebruik maken van een flydubai-vlucht. U leest hier meer over in de onderstaande tabel. Alle toepasselijke voorwaarden voor flydubai-loungetoegang gelden voor het gebruikmaken van de voordelen voor loungetoegang door het lid. De hiervoor gemelde loungetoegang is alleen beschikbaar voor leden wanneer deze verder vliegen met een flydubai-vlucht. Alleen reizigers op dezelfde flydubai-vlucht als het lid kunnen als gast worden aangewezen door het lid ten behoeve van toegang tot deze voordelen voor loungetoegang. Loungetoegang is niet beschikbaar voor leden en gasten die reizen met een brancheticket, personeelsticket of reisbureauticket (bijv. ID-/AD-tickets). Emirates behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit partnervoordeel te verwijderen zonder melding vooraf aan leden.

   LoungeLidmaatschapsniveauGratis gast
   flydubai Business Class-lounge in DXB Terminal 2Gold en PlatinumGeen
   Emirates Business Class Lounge DXB Terminal 3, Concourse B en C (gebaseerd op vertrekgate)Goud1 volwassene of kind
   Emirates First Class Lounge DXB Terminal 3, Concourse B en C (gebaseerd op vertrekgate)Platinum1 volwassene en 2 kinderen jonger dan 17 jaar
   flydubai-lounges buiten DubaiGold en PlatinumGeen                                        

  3. Air Canada Maple Leaf Lounge 
   Gold- en Platinum-leden (gebaseerd op het lidmaatschapsniveau op de dag van de reis) hebben mogelijk recht op gratis toegang tot de Air Canada Maple Leaf-lounge als ze vertrekken met of overstappen op een vlucht van Air Canada of een Emirates-vlucht tussen Dubai en Canada (alleen Toronto en Montreal). U leest hier meer over in de onderstaande tabel. Alle toepasselijke voorwaarden van Air Canada Maple Leaf-loungetoegang(opent een externe website in een nieuw tabblad), gelden voor het gebruik door een lid van de voordelen voor dergelijke loungetoegang. Alleen reizigers op dezelfde vlucht als het lid kunnen als gast worden aangewezen door het lid ten behoeve van toegang tot deze voordelen voor Air Canada Maple Leaf-loungetoegang. Loungetoegang is niet beschikbaar voor leden en gasten die reizen met een brancheticket, personeelsticket of reisbureauticket (bijv. ID-/AD-tickets). Emirates behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit partnervoordeel te verwijderen zonder melding vooraf aan leden.

   LoungeLidmaatschapsniveauGratis gast
   Air Canada Maple Leaf-lounge in Toronto en MontrealGoud1 volwassene of kind
   Air Canada Maple Leaf-lounge in Toronto en MontrealPlatinum1 volwassene en 2 kinderen (jonger dan 17)

  4. Qantas Lounges 
   Gold- en Platinum-leden (gebaseerd op het lidmaatschapsniveau op de dag van de reis) hebben mogelijk recht op gratis toegang tot de Qantas Lounge als ze reizen met Qantas-vlucht (waaronder overstappen op/vanaf een Emirates-vlucht). U leest hier meer over in de onderstaande tabel. Alle toepasselijke voorwaarden van Qantas-loungetoegang(opent een externe website in een nieuw tabblad), gelden voor het gebruik door een lid van de voordelen voor dergelijke loungetoegang. Alleen reizigers op dezelfde Qantas-vlucht als het lid kunnen als gast worden aangewezen door het lid ten behoeve van toegang tot deze voordelen voor loungetoegang. Loungetoegang is niet beschikbaar voor leden en gasten die reizen met een brancheticket, personeelsticket of reisbureauticket (bijv. ID-/AD-tickets). Emirates behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit partnervoordeel te verwijderen zonder melding vooraf aan leden.

   Binnenlandse reizen - Qantas-vluchten
   LoungeLidmaatschapsniveauGratis gast
   Qantas Club LoungesGoud1 volwassene
   Qantas Club LoungesPlatinum1 volwassene en 2 kinderen (jonger dan 17)
   Qantas Domestic LoungesPlatinum1 volwassene en 2 kinderen (jonger dan 17)
   Internationale reizen - Qantas-vluchten
   LoungeLidmaatschapsniveauGratis gast
   Qantas International Business Lounges in Australië, Europa en AziëGoud1 volwassene
   Qantas International Business Lounges in Australië, Europa en AziëPlatinum1 volwassene en 2 kinderen (jonger dan 17)
   Qantas International First Lounges in Australië, Europa en Azië (indien beschikbaar)Platinum1 volwassene en 2 kinderen (jonger dan 17)

 4. Betaalde toegang tot Emirates-lounges in Dubai en in aanmerking komende internationale luchthavens
  Leden kunnen op basis van beschikbaarheid betalen voor extra loungetoegang op de luchthaven Dubai International (DXB) en in aanmerking komende luchthavens. U vind hier(opent pagina in hetzelfde tabblad) meer informatie. Dit is gebaseerd op de algemene voorwaarden(opent pagina in hetzelfde tabblad) van betaalde loungetoegang. De kosten(opent pagina in hetzelfde tabblad) voor dergelijke loungetoegang gelden op basis van de prijzen die Emirates op bepaalde momenten vaststelt.

 5. Baby's jonger dan 2 jaar krijgen gratis loungetoegang als ze reizen met een lid met toegang tot een Emirates-lounge (betaald of gratis). Leden die hebben betaald voor loungetoegang moeten de betaling vóór toegang voldoen bij het loungepersoneel (ook voor de kosten voor te lang verblijf, op het moment dat de relevante Emirates-lounge wordt verlaten). Ledentoegang tot een Emirates-lounge valt onder alle algemene voorwaarden en gedragscodes die gelden voor loungetoegang, waaronder, zonder beperking, regels met betrekking tot minimumleeftijden, onacceptabel gedrag en kleding, zoals naar eigen inzicht bepaald door Emirates van tijd tot tijd (of zoals bepaald door Emirates-partners waar van toepassing). Meer informatie over loungetoegang(opent pagina in hetzelfde tabblad).

 6. Emirates behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken het Emirates-loungetoegangsvoordeel van een lid op te schorten of in te trekken in geval van wangedrag, fraude of misbruik met betrekking tot de Emirates-loungetoegangsvoordelen of de Emirates-loungefaciliteiten.

 7. Leden die gebruikmaken van Emirates-loungetoegangsvoordelen moeten netjes zijn gekleed en voldoen aan alle vereisten van de dresscode, zoals naar eigen inzicht bepaald door Emirates. Emirates behoudt zich het recht voor om een lid de toegang tot Emirates-lounges te weigeren in omstandigheden waarin:
  • het gedrag van een lid storend, gewelddadig of aanstootgevend is richting personeel en andere klanten;
  • een lid zich niet houdt aan een verzoek of de instructies van Emirates-personeel; of
  • een lid vrijwillige aanpassingen doet aan het reisschema wanneer hij of zij zich in de Emirates-lounge bevindt en de vlucht meer dan vier uur na het oorspronkelijke geplande reisschema vertrekt.

 8. Niveauvoordelen bagagevrijdom
   
  Platinum-, Gold- en Silver-leden op een Emirates- en flydubai-vlucht kunnen gebruikmaken van extra bagagevrijdom. De voordelen voor aanvullende bagagevrijdom verschillen voor Emirates- en flydubai-vluchten en verschillen op basis van de bestemming van het lid, aangezien bepaalde routes gebruikmaken van het gewichtsconcept (de totale hoeveelheid gewicht) en andere van het stuksconcept (het totale aantal stuks bagage). De volgende tabel biedt informatie over de relevante bagagevrijdom:

  Aanvullende ingecheckte bagagevrijdom op basis van lidmaatschapsniveau
  LidmaatschapsniveauIATA-stuksconceptroutes voor Economy en Premium Economy op Emirates-vluchtenIATA-stuksconceptroutes voor Business en First op Emirates-vluchtenIATA-gewichtsconcept voor Emirates- en flydubai-vluchten
  ZilverGeenGeen12 kg
  Goud1 stuk bagage van 23 kg1 stuk bagage van 32kg16 kg
  Platinum1 stuk bagage van 23 kg1 stuk bagage van 32kg20 kg

  De bagagevrijdom in alle reisklassen bedraagt maximaal 3 stuks ingecheckte bagage. Alle sectoren en vluchten in het vluchtschema van het lid moeten ten minste Business Class of hoger zijn om de hierboven beschreven bagagevrijdomsvoordelen voor Business Class te ontvangen.

  De Niveauvoordelen bagagevrijdom beschreven in deze sectie gelden niet voor vluchten uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen (waaronder zonder beperking codesharevluchten) of voor tickets met sectoren die worden uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen.

 9. Reisprioriteitsvoordelen

  1. Bij uitverkochte vluchten wordt gereserveerde boekingsprioriteit als volgt toegekend:
   1. aan Platinum- en Gold-leden (respectievelijk) bij het boeken van Emirates Economy Class-vliegtickets voor het hoogste Flex Plus-tarief voor de reisklasse; en
   2. aan Platinum-leden bij het boeken van Business Class Emirates-vliegtickets voor het hoogste Flex Plus-tarief in de reisklasse.
    Reserveringen en boekingen zijn niet altijd mogelijk op sterk overboekte vluchten tijdens belangrijke feestdagen en speciale evenementen, en op beperkte vluchten. Daarom biedt Emirates geen garantie voor de beschikbaarheid van boekingen of stoelprioriteit. Dit voordeel is alleen te verkrijgen door tenminste 48 uur vóór het vertrek van de vlucht een Emirates-contactcenter te bellen. Neem contact met ons op(opent pagina in hetzelfde tabblad).
  2. Bagage labelen met prioriteit is beschikbaar voor Platinum- en Gold-leden die in elke klasse met Emirates- en flydubai-vluchten vliegen. Silver-leden krijgen alleen voor flydubai-vluchten labelen van bagage met prioriteit. Meer informatie over bagageafhandeling(opent pagina in hetzelfde tabblad)
  3. In Emirates Terminal 3, luchthaven Dubai International:
   • Silver-leden en maximaal 4 gasten in Premium Economy of Economy Class kunnen inchecken bij de speciale Silver-balies in gebied 6 in het gedeelte voor inchecken voor Economy.
   • Gold-leden en maximaal 4 gasten kunnen inchecken bij elke Business Class-balie, ongeacht hun reisklasse.
   • Platinum-leden en maximaal 4 gasten kunnen inchecken bij de First Class-balie, ongeacht hun reisklasse.
  4. Bij alle andere luchthavens in het Emirates-netwerk:
   • Silver- en Gold-leden en elk maximaal 4 gasten kunnen inchecken voor Emirates-vluchten bij de Business Class-balie, ongeacht de reisklasse.
   • Platinum-leden en maximaal 4 gasten kunnen inchecken voor Emirates-vluchten bij de First Class-balie, ongeacht hun reisklasse.
  5. Silver-, Gold- en Platinum-leden kunnen inchecken voor flydubai-vluchten bij de flydubai Business Class-balie, ongeacht de reisklasse.
  6. Silver-, Gold- en Platinum-leden worden uitgenodigd om eerder in te stappen voor Emirates-vluchten vanuit alle luchthavens in het Emirates-netwerk.

 10. Extra Platinum-voordelen

  1. Skywards mijlen in het account van een Platinum-lid verlopen niet zolang het relevante lid de Platinum-status heeft. Er zal een Aangepaste verloopdatum (zoals gedefinieerd in artikel 9 hieronder) worden weergegeven voor Platinum-leden in het geval waarin het lid Skywards mijlen heeft die op basis van de Standaard verloopperiode (zoals gedefinieerd in artikel 9 hieronder) al zouden zijn verlopen binnen de huidige periode voor beoordeling van het lidmaatschapsniveau. De Aangepaste verloopperiode is altijd een datum twee (2) maanden na de eerstvolgende datum voor de beoordeling van het lidmaatschapsniveau. Enkel ter illustratie: als een Platinum-lid (met de volgende datum voor de beoordeling van het lidmaatschapsniveau op 31 augustus 2019) Skywards mijlen heeft die volgens de Standaard verloopperiode op 31 januari 2019 zouden verlopen, zal het lid een Aangepaste verloopdatum te zien krijgen van 31 oktober 2019 (berekend als twee (2) maanden na zijn of haar eerstvolgende datum voor de beoordeling van het lidmaatschapsniveau).
  2. Zodra een lid voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschapsniveau Platinum en vervolgens Platinum-lid wordt, zal de Aangepaste verloopdatum worden bijgewerkt en gelden voor alle Skywards mijlen die, op basis van de Standaardverloopdatum, zouden zijn verlopen tijdens de huidige periode voor de beoordeling van het lidmaatschapsniveau. Alle Skywards mijlen die al waren verlopen voordat het lid het Platinum-niveau bereikte, zullen niet worden hersteld en zijn nog steeds verlopen (waaronder, zonder beperking, in gevallen van claims achteraf voor ontbrekende Skywards mijlen die zouden hebben geleid tot een upgrade naar Platinum vóór de Standaard verloopdatum).
  3. Elke keer als een lid voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschapsniveau Platinum en het Platinum-niveau behoudt, worden ongebruikte Skywards mijlen met een Aangepaste verloopperiode verder verlengd naar een datum die twee (2) maanden na de volgende datum voor het beoordelen van het lidmaatschapsniveau ligt.
  4. Als een Platinum-lid niet voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschapsniveau voor het behoud van het Platinum-niveau en naar een lager lidmaatschapsniveau gaat, zullen de ongebruikte Skywards mijlen met een Aangepaste verloopdatum verlopen op de Aangepaste verloopdatum vermeld in het account van het lid.
  5. De Aangepaste verloopdatum geldt enkel voor het gedeelte Skywards mijlen dat het Platinum-lid aan het Mijn Familie-account heeft toegevoegd, ongeacht of dit een gezinshoofd of familielid is. Dit geldt echter niet voor de andere Skywards mijlen in het Mijn Familie-account, waarvoor de Standaard verloopdatum geldt.
  6. De Aangepaste verloopdatum is van toepassing op Skywards mijlen waarvoor eerder een langere geldigheidsperiode is gekocht via de producten Mijlen verlengen of Mijlen opnieuw activeren (beiden gedefinieerd in artikel 10).
  7. Voor de duidelijkheid: de Skywards mijlen van elk lid verlopen op de verloopdatum zoals vermeld in het relevante account.
  8. Lidmaatschapsniveauvoordelen voor elk lidmaatschapsniveau gelden enkel en worden aangeboden aan een lid voor de periode waarin het lid de geldige status van het toepasselijke lidmaatschapsniveau heeft.
  9. Emirates kan, te allen tijde, en zonder melding vooraf (behalve dat Emirates dergelijke veranderingen communiceert via deze programmaregels, de website of de Emirates App op het moment dat de verandering plaatsvindt), alle voordelen en privileges voor een lidmaatschapsniveau aanpassen, wijzigen of verwijderen.

 11. Exclusieve Platinum-privileges
   
  Platinum-leden kunnen exclusieve Platinum-privileges activeren, waaronder het doorschuiven van niveaumijlen, upgrades met korting en gratis upgrades. Lees hier meer over de algemene voorwaarden.

7. Mijlen verdienen

 1. Leden met een actief account kunnen, op basis van de voorwaarden van deze programmaregels, op de volgende manieren Skywards mijlen verdienen en verzamelen:
  • gebruikmaken van in aanmerking komende vluchten; en
  • gebruik maken of kopen van in aanmerking komende services, goederen of producten van Emirates of partners.
 2. Leden kunnen, op basis van de voorwaarden van deze programmaregels, als volgt niveaumijlen verdienen en verzamelen:
  • gebruikmaken van in aanmerking komende vluchten; en
  • gebruikmaken of kopen van in aanmerking komende services, goederen of producten van Emirates of partners.
 3. Leden kunnen vanaf de registratiedatum van hun account beginnen met mijlen verdienen en verzamelen in navolging van deze programmaregels. Als leden binnen twee maanden vóór de accountregistratie in aanmerking komende vluchten hebben genomen, komen deze in aanmerking voor mijlen, zolang het lid contact opneemt met Emirates en dergelijke mijlen binnen 6 maanden na de registratiedatum van het account claimt. Geen enkele andere transactie (waaronder het gebruikmaken van toepasselijke services, goederen of producten) van een lid die is uitgevoerd vóór de accountregistratie van het lid komt in aanmerking voor het verdienen of verzamelen van mijlen. Leden kunnen alle verdiende mijlen voor in aanmerking komende vluchten bekijken via het ledenoverzicht op de website en in de Emirates App.
 4. Als leden mijlen willen verdienen, moeten ze een digitale lidmaatschapskaart laten zien, hun account koppelen of hun lidmaatschapsnummer vermelden (zoals dat mogelijk wordt vereist op bepaalde momenten door Emirates of de toepasselijke leverancier) op het moment van (i) reserveren of inchecken voor in aanmerking komende vluchten en (ii) betalen voor (of inschrijven voor, per toepasselijk geval) andere in aanmerking komende goederen of services van Emirates of partners. Als een lid ervoor kiest om het Emirates Skywards-lidmaatschapsnummer te vermelden voor een vlucht, kan het Emirates Skywards-lidmaatschapsnummer niet worden verwijderd en vervangen door een ander lidmaatschapsnummer (ongeacht of dit van Emirates Skywards of het frequent flyerprogramma van een partner is) nadat een dergelijk lid is ingecheckt voor de eerste vlucht van het vluchtschema.
 5. Het aantal verdiende mijlen is afhankelijk van de herkomst, de bestemming, de reisklasse en het gekochte tarief met betrekking tot elke in aanmerking komende vlucht. Gebruik onze Miles Calculator om de exact te verdienen mijlen voor een bepaalde in aanmerking komende vlucht te bekijken.
 6. Het aantal verdiende mijlen voor een Cash+Miles-ticket voor elke in aanmerking komende vlucht wordt pro-rata berekend tegen het betaalde bedrag in contanten door het lid voor een commercieel tariefticket voor een dergelijke in aanmerking komende vlucht, met uitzondering van kosten opgelegd door de vervoerder, belastingen en kosten, waarvoor geen mijlen worden verdiend. Enkel ter illustratie: als het basistarief voor een ticket USD 2.000 is en een lid 60% van het tarief in contanten betaalt en 40% van het tarief met Skywards mijlen betaalt via de Cash+Miles-optie, verdient een dergelijk lid enkel 60% van de mijlen die kunnen worden verdiend voor een dergelijke vlucht.
 7. Cash+Miles-tickets komen niet in aanmerking voor het verdienen van loyaliteitspunten voor de frequent flyer-loyaliteitsprogramma's van andere luchtvaartmaatschappijen.
 8. Als een lid een ticket tegen een gemengd tarief en/of een gemengd cabineticket betaalt op in aanmerking komende vluchten, worden mijlen voor elk afzonderlijk tariefsegment berekend en gecrediteerd op het account van het lid. Het tekstveld op het ticket voor aanvullende informatie is slechts een gedeeltelijke aanwijzing. Volledige gegevens over verdiende mijlen voor tickets tegen gemengde tarieven kunnen te allen tijde worden geraadpleegd in (i) de rubriek Mijn vluchtschema op de website, (ii) in het Emirates Skywards-gedeelte in de Emirates App of (iii) in de sectie Boeking beheren op de website of flydubai.com (waar van toepassing).
 9. Als een lid een onderdeel van zijn of haar ticket ongeldig maakt of terugbetaalt, zullen de mijlen alleen worden gecrediteerd voor het traject waarmee op in aanmerking komende vluchten van het ticket is gevlogen.
 10. Bij gedeeltelijk gebruikte tickets voor in aanmerking komende Emirates-vluchten hangen de verdiende mijlen af van de gevlogen sector, de reisklasse en het gekochte tarief op het moment van reizen. Als de reis gedeeltelijk is gebruikt door een lid, worden de mijlen alleen toegekend voor de gedeeltes van de vlucht die zijn uitgevoerd. Als een lid een ticket gedeeltelijk wil upgraden met contanten naar een hogere tariefklasse of hogere reisklasse, worden aanvullende mijlen alleen toegekend voor dat specifieke gedeelte van de reis en is dit niet van toepassing op eerder afgeronde vluchten binnen een dergelijk reisschema.
 11. Een lid dat geüpgraded wordt naar een andere reisklasse zonder dat zijn of haar ticket opnieuw wordt uitgegeven (dat wil zeggen zonder nieuw ticketnummer), ontvangt alleen mijlen op basis van het door hem of haar betaalde tarief met contanten, conform het ticket.
 12. Leden verdienen mijlen volgens de reisklasse waarvoor het oorspronkelijke ticket is uitgegeven. Een lid krijgt geen aanvullende mijlen voor directe upgrades die worden gebruikt voor een vlucht.
 13. Met de volgende soorten vliegtickets kunt u geen mijlen verdienen:
  • tickets voor personeelsreizen (waaronder voor werknemers);
  • tickets met branche- of reisbureaukorting (m.a.w. ID-/AD-vliegtickets);
  • rewardtickets;
  • Contratickets;
  • Prijs- en promotionele tickets;
  • Consultant- en PR-tickets;
  • tickets voor diplomaten en overheidsfunctionarissen met speciale korting;
  • gratis vliegtickets en niet geplande of chartertickets;
  • niet publiekelijk toegankelijke vliegtickets met speciale korting;
  • tickets waarop ontzegging tot instappen van toepassing is geweest; en
  • rewardtickets uitgegeven door andere frequent flyer- of loyaliteitsprogramma's waar Emirates Skywards aan deelneemt.
 14. Leden kunnen achteraf mijlen claimen voor in aanmerking komende vluchten door contact op te nemen met een Emirates-contactcenter (of via de website) binnen zes maanden na de datum waarop een dergelijke Emirates-vlucht is uitgevoerd. Als leden een dergelijke claim achteraf willen indienen, moeten ze alle aangevraagde informatie aanleveren aan Emirates, waaronder, maar niet beperkt tot, ticketnummer, vluchtgegevens op de instapkaarten, transactiedocumenten, ontvangstbewijzen en andere documenten aangevraagd door Emirates. Als een lid een claim achteraf wil maken voor een in aanmerking komende vlucht van flydubai, moet het lid binnen zes maanden na uitvoering van de flydubai-vlucht een dergelijke claim indienen bij flydubai (op de flydubai-website of via het flydubai-contactcenter) en flydubai alle gevraagde informatie aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, ticketnummer, vluchtgegevens op de instapkaarten, transactiedocumenten, ontvangstbewijzen en andere documenten aangevraagd door flydubai.
 15. Voor elke vlucht of transactie kunnen alleen mijlen worden verdiend voor één loyaliteitsprogramma, tenzij anders vermeld door Emirates Skywards of de toepasselijke partner. Leden die ook deelnemen aan loyaliteitsprogramma's van partners moeten het programma van hun voorkeur aan het begin van hun reis opgeven. Dit geldt voor het verdienen van Skywards mijlen en alle andere, vluchtgerelateerde voordelen, waaronder, maar niet beperkt tot, toegang tot lounges op de luchthaven, bagagevrijdom etc., tenzij anders vermeld door Emirates of flydubai (waar van toepassing). Elk lid mag het loyaliteitsnummer bij het inchecken wijzigen vóór de eerste vlucht, maar niet meer op enig moment daarna. Mijlen kunnen alleen worden verdien voor een stoel en één extra stoel gekocht per in aanmerking komende vlucht.
 16. Het kan acht weken of langer na de datum van een verdienactiviteit duren voordat mijlen op het account van het lid worden gecrediteerd. Mijlen die een lid heeft verdiend, kunnen alleen worden gebruikt of ingewisseld door dat lid (overeenkomstig de programmaregels) na bijschrijving op het account van het lid.
 17. Skywards mijlen (en waar van toepassing niveaumijlen) kunnen worden verdiend met in aanmerking komende vluchten en in aanmerking komende vluchten van luchtvaartpartners waar van toepassing, maar niet met andere vluchten. In het geval het een vlucht van een luchtvaartpartner betreft, is het de eigen verantwoordelijkheid van elk lid om te controleren of Skywards mijlen kunnen worden verdiend voor een dergelijke vlucht. Dit kan in navolging zijn van de toepasselijke algemene voorwaarden van de partner en vallen te allen tijde onder deze programmaregels.
 18. Skywards mijlen (en waar van toepassing niveaumijlen) worden alleen toegekend voor goederen en services die daadwerkelijk worden geleverd aan een lid na de aankoop hiervan. Er kunnen geen Skywards mijlen (en waar van toepassing niveaumijlen) worden verdiend voor goederen en services die wel zijn besteld, maar die vóór gebruik door een lid zijn geannuleerd, of in omstandigheden waarin een lid zijn of haar verplichtingen die verband houden met de bestelling niet heeft nageleefd.
 19. Als de in aanmerking komende vlucht van een lid is geannuleerd, kan Emirates of flydubai een ticket voor een andere vervoerder aanbieden en kan het lid mijlen verdienen op basis van het ticket dat het lid heeft gekocht, alsof de in aanmerking komende vlucht heeft plaatsgevonden op basis van de originele boeking.
 20. Als een lid ongeldige mijlen verkrijgt, kan Emirates (zoals bepaald naar eigen goeddunken):
  1. dergelijke ongeldige mijlen annuleren en ongeldig verklaren;
  2. in het geval dergelijke ongeldige mijlen (of een gedeelte hiervan) zijn ingewisseld voor een reward of ander voordeel, een dergelijke reward of ander voordeel annuleren of ongeldig verklaren, behalve in het geval waarin een dergelijke reward of ander voordeel al is aangeboden, dan kan Emirates:
   1. aanvullende Skywards mijlen afschrijven van het account van het lid op basis van de typische inwisselingskosten voor een dergelijke reward of ander voordeel;
   2. betaling verkrijgen van een dergelijk lid voor een dergelijke reward op basis van het bedrag dat anderzijds zou moeten worden betaald als de ongeldige mijlen niet waren gebruikt voor het inwisselen van een dergelijke reward; en/of
  3. het lidmaatschapsniveau van een dergelijk lid verlagen; 
  en in elk van de bovenstaande gevallen zal geen restitutie of andere compensatie verschuldigd zijn aan het lid door Emirates, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reis-, verblijf- of visumkosten.
 21. Zonder beperking van enige andere rechten van Emirates op basis van deze programmaregels of de wet, als een lid (i) programmamisbruik pleegt of (ii) wordt geweigerd voor een vlucht, kan Emirates (zoals bepaald naar eigen goeddunken):
  1. het account van het lid opschorten en/of controleren; het lid kan tijdens de opschorting of controle geen Skywards mijlen verdienen en/of inwisselen of de voordelen of rewards van het account gebruiken; en/of
  2. het account van het lid en eventuele rewards beëindigen, in welk geval alle mijlen uit het account van het lid zullen verdwijnen; 
  en in elk van de bovenstaande gevallen zal geen restitutie (inclusief, maar niet beperkt tot, voor belastingen) of andere compensatie verschuldigd zijn aan het lid door Emirates, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reis-, verblijf- of visumkosten.

8. Skywards Everyday

 1. Voor deelname aan Skywards Everyday dienen leden de mobiele Skywards Everyday-app ('Skywards Everyday-app') te downloaden uit de Google Play Store of iOS App Store en zich aanmelden met hun Emirates Skywards-accountaanmeldgegevens.
 2. Leden die willen deelnemen aan Skywards Everyday en Skywards mijlen willen verdienen, dienen een in aanmerking komende betaalkaart (zie definitie hieronder) te koppelen via de Skywards Everyday-app. Ze dienen hiervoor de instructies in de Skywards Everyday-app te volgen ('Gekoppelde betaalkaart(en)').
 3. Emirates Skywards-leden kunnen maximaal vijf (5) in aanmerking komende kaarten koppelen om Skywards mijlen met Skywards Everyday te verdienen.
 4. De gekoppelde betaalkaarten kunnen maximaal vijf (5) keer worden gewijzigd in een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de koppeling van de eerste betaalkaart in de Skywards Everyday-app.
 5. In aanmerking komende betaalkaarten dienen vóór de aankoop bij Skywards Everyday-partners (zoals hieronder gedefinieerd) te worden gekoppeld via de Skywards Everyday-app om een dergelijke aankoop in aanmerking te laten komen voor het verdienen van Skywards mijlen voor Skywards Everyday.
 6. Emirates Skywards raadt leden aan om ten minste 24 uur vóór de eerste aankoop bij een deelnemende outlet (zoals hieronder gedefinieerd) de in aanmerking komende betaalkaart via de Skywards Everyday-app te koppelen om er zeker van te zijn dat de aankoop wordt vastgelegd.
 7. In aanmerking komende betaalkaarten
  1. In aanmerking komende Visa-betaalkaarten zijn alle internationaal uitgegeven betaalkaarten met het Visa-symbool in markten waar Visa het koppelen van kaarten ondersteunt.
  2. In aanmerking komende MasterCard-betaalkaarten zijn kaarten met het MasterCard-symbool in markten waar het koppelen van kaarten wordt ondersteund: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Denemarken, Duitsland, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk.
  3. Betalingen met gekoppelde betaalkaarten via Apple Pay of Google Pay worden geaccepteerd.
 8. Niet in aanmerking komende betaalkaarten
 9. Skywards mijlen kunnen niet worden verdiend voor transacties uitgevoerd met een van de volgende betaalkaarten: Amex, Diners Club, winkelkaarten van retailers of cadeaubonnen.
 10. Alle aankopen met een gekoppelde betaalkaart worden automatisch bijgehouden om de waarde van de Skywards mijlen te berekenen die op het toepasselijke ledenaccount moeten worden bijgeschreven.
 11. Het is niet mogelijk om In aanmerking komende betaalkaarten aan meer dan één ledenaccount toe te voegen in de Skywards Everyday-app.
 12. Door het koppelen van een in aanmerking komende betaalkaart in de Skywards Everyday-app bevestigt, garandeert en waarborgt het Emirates Skywards-lid dat hij of zij de geregistreerde kaarthouder is of toestemming heeft van de kaarthouder.
 13. Als u een in aanmerking komende betaalkaart koppelt en deelneemt aan Skywards Everyday, stemt u als lid in met de algemene voorwaarden van Skywards Everyday en geeft u toestemming aan Visa en/of Mastercard (als verlener van de betaaldienst) om (i) transacties op uw gekoppelde betaalkaart(en) bij te houden, (ii) in aanmerking komende transacties te identificeren en (iii) transactiegegevens te delen (zoals de deelnemende winkel, datum, tijd en aankoopwaarde) met Emirates en de relevante dienstverleners van Emirates voor het toekennen van in aanmerking komende Skywards mijlen. Leden kunnen zich op elk moment uitschrijven voor het bijhouden van transacties via de gekoppelde betaalkaart(en) door in de Skywards Everyday-app bij de betreffende gekoppelde betaalkaart op 'Remove Card' ('Kaart verwijderen') te klikken Vanaf dat moment kunnen er geen Skywards mijlen meer worden verdiend met transacties met een dergelijke in aanmerking komende betaalkaart.
 14. Skywards mijlen kunnen alleen met Skywards Everyday worden verdiend via Skywards Everyday-partners bij deelnemende outlets, zoals vermeld in de Skywards Everyday-app (zoals periodiek bijgewerkt).
 15. Leden verdienen 1 Skywards mijl voor elke uitgegeven AED 3 bij alle Skywards Everyday-partners, met uitzondering van supermarkten en apotheken. Leden verdienen 1 Skywards mijl voor elke uitgegeven AED 5 bij Skywards Everyday-partners in de categorie supermarkten en apotheken.
 16. Skywards mijlen worden alleen in hele getallen toegekend. Het aantal toegekende Skywards mijlen wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal.
 17. Skywards mijlen voor in aanmerking komende aankopen worden bijgeschreven op het toepasselijke ledenaccount zodra de transactie is verwerkt en bevestigd door het betalingsnetwerk (Visa of Mastercard). Dit kan tot 10 dagen duren.
 18. In het geval geselecteerde Skywards Everyday-partners een volledige restitutie aanbieden in hun eigen restitutiebeleid, worden Skywards mijlen enkel (i) na het verlopen van de relevante restitutieperiode en (ii) indien de relevante aankoop niet is geannuleerd of gerestitueerd.
 19. Skywards mijlen worden toegekend op basis van de totale waarde van de uitgaven van de gekoppelde betaalkaart bij deelnemende outlets, met uitzondering van btw en enige toepasselijke belastingen (inclusief, zonder beperking, belastingen opgelegd door de gemeente).
 20. Skywards mijlen worden alleen toegekend voor aankopen waarbij de betaling direct bij het verkooppunt met een in aanmerking komende gekoppelde betaalkaart is uitgevoerd. Skywards mijlen worden mogelijk niet toegekend als een andere betaalmethode wordt gebruikt, zoals wanneer deelnemende outlets betalingen via QR-code of online betalingslinks accepteren. Skywards mijlen worden niet toegekend voor aankopen die volledig of gedeeltelijk worden betaald via contant geld, cadeaubonnen, winkelkrediet, of in het geval van het omwisselen van producten.
 21. Door deel te nemen aan Skywards Everyday bevestigen en aanvaarden leden dat deelnemende outlets de bevestiging van aankopen of restituties met Emirates delen, in het geval Emirates dit vereist voor controledoeleinden of bij een klantgeschil.
 22. Emirates Skywards en deelnemende Skywards Everyday-partners kunnen, in aanvulling op de standaard verdiensten van Emirates Skywards, op bepaalde momenten tijdens promotieperioden meer dan één voordeel per transactie aanbieden.
 23. Bij bepaalde gelegenheden en/of aanbiedingen van Skywards Everyday-partners kunnen Emirates Skywards-niveaumijlen worden toegekend, als deze worden geadverteerd in de Skywards Everyday-app. Niveaumijlen worden berekend op basis van de gegevens in de Skywards Everyday-app.
 24. Alle services, goederen en producten worden direct via de deelnemende outlets van de toepasselijke Skywards Everyday-partners aangeboden. De deelname van een Skywards Everyday-partner geldt niet als aanprijzing van producten, goederen of services door Emirates, en Emirates is niet betrokken bij het leveren of aanbieden hiervan. Leden die gebruikmaken van dergelijke producten, goederen en/of services gaan een juridische relatie aan met de relevante Skywards Everyday-partner. Voor zover als maximaal toegestaan door de toepasselijke wet, sluit Emirates alle aansprakelijkheid uit voor elk lid of derden, ongeacht hun hoedanigheid, met betrekking tot enig verzuim, opzettelijk wangedrag, slechte service of andere schending van een verplichting voortvloeiend uit dienstverlening of verzuim tot dienstverlening, het bieden van producten en/of goederen door of namens een Skywards Everyday-partner, in het geval een lid gebruik maakt van dergelijke producten, goederen en/of diensten.
 25. Skywards mijlen kunnen niet worden verdiend voor bepaalde aankopen of services zoals bepaald door Emirates Skywards of Skywards Everyday-partners, inclusief maar niet beperkt tot:
  1. online aankopen, bij eCommerce-sites van Skywards Everyday-partners of bij externe sites; en
  2. 24-karaats gouden staven en munten.
 26. Leden mogen maximaal 999.999 Skywards mijlen via Skywards Everyday verdienen per in aanmerking komende aankoop.
 27. In het geval misbruik, schending van de regels of frauduleuze activiteiten worden vermoed bij Skywards Everyday of het gebruik van gekoppelde betaalkaarten, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor toegekende Skywards mijlen die zijn bijgeschreven op een ledenaccount weer af te schrijven, en/of om het ledenaccount op te schorten/uit te schakelen om het verdienen van Skywards mijlen in de toekomst te voorkomen. Skywards Everyday-partners behouden zich het recht voor de toekenning van Skywards mijlen te weigeren voor een aankoop waarbij fraude is vastgesteld.
 28. In het geval Skywards mijlen ten onrechte aan een ledenaccount zijn toegekend vanwege een technisch probleem, fout, vergissing of defect behoudt Emirates Skywards zich het recht voor om de onjuist toegekende Skywards mijlen in te trekken.
 29. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de Skywards mijlen die zijn verdiend voor elke respectievelijke in aanmerking komende aankoop. In het geval Skywards mijlen niet zijn bijgeschreven op een ledenaccount voor een in aanmerking komende transactie, vragen wij leden om contact op te nemen met het Emirates-contactcenter en betaalbewijs van de creditcard of bankpas bij de hand te houden. Bij het aanleveren van het transactiebewijs aan Emirates geeft het lid toestemming aan Emirates om de informatie op het transactiebewijs uitsluitend te gebruiken voor het bevestigen en toekennen van ontbrekende Skywards mijlen aan het toepasselijke ledenaccount.
 30. Als een lid niet meer wil deelnemen aan Skywards Everyday, moet het lid alle gekoppelde kaarten in het gedeelte 'My Cards' ('Mijn kaarten') van de Skywards Everyday-app verwijderen. U moet dit doen voordat u de Skywards Everyday-app verwijdert.
 31. De locatiegegevens van elke deelnemende outlet (volgens Google Maps) gepubliceerd in de Skywards Everyday-app worden aangeboden door de toepasselijke Skywards Everyday-partner. Emirates Skywards is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die wordt weergegeven via Google Maps.
 32. Emirates kan op bepaalde momenten Skywards Everyday-partners en/of de deelnemende outlets in de Skywards Everyday-app aanpassen, opschorten, toevoegen of verwijderen. Leden moeten vóór elke aankoop zelf controleren of een outlet of locatie op de lijst staat als deelnemende outlet van een Skywards Everyday-partner.
 33. Skysurfers komen vanwege leeftijdsbeperkingen niet in aanmerking voor Skywards Everyday. In aanmerking komende betaalkaarten uitgegeven aan Skysurfers kunnen aan het ledenaccount van hun ouder/voogd worden toegevoegd.
 34. Mijn Familie- en Business Rewards-accounts komen niet in aanmerking voor deelname aan Skywards Everyday.
 35. Emirates verzamelt en gebruikt persoonsgegevens en kan dergelijke persoonsgegevens overdragen aan externe partijen die optreden als dienstverleners van Emirates, ten behoeve van het toekennen van Skywards mijlen en het beheren en gebruiken van de Skywards Everyday-app en deelname van leden hieraan. Dergelijke persoonsgegevens zijn:
  1. identiteitsgegevens, beperkt tot volledige naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en land van verblijf;
  2. Emirates Skywards-accountgegevens, beperkt tot Emirates Skywards-account en niveaustatus;
  3. transactiegegevens, beperkt tot de datum en tijd van de transactie, de waarde van de transactie en het aantal verdiende Skywards mijlen.
 36. Bekijk het Emirates-privacybeleid via de onderstaande link voor meer informatie over de processen van Emirates voor gegevensverwerking.
 37. Met uitzondering van situaties waarin Emirates inbreuk, misbruik of frauduleuze activiteiten vermoedt, zal Emirates de persoonsgegevens van een lid niet met Skywards Everyday-partners delen. Met uitzondering van uitzonderlijke omstandigheden zoals hierboven vermeld, krijgen Skywards Everyday-partners alleen toegang tot anonieme transactiegegevens.
 38. De volgende termen hebben de volgende betekenis:
  1. 'Skywards Everyday Partner' betekent een derde leverancier van producten, goederen en/of services die deelneemt aan Skywards Everyday en die op bepaalde moment wordt vermeld in de Skywards Everyday-app.
  2. 'Deelnemende outlet' betekent een outlet van een Skywards Everyday-partner die deelneemt aan Skywards Everyday en die op bepaalde momenten als dusdanig wordt vermeld in de Skywards Everyday-app.
 39. De termen 'Account', 'Lid', 'SkywardsEveryday', 'Skywardsmijlen' en Niveaumijlen' hebben dezelfde betekenis als ze hebben op basis van de Emirates Skywards-programmaregels (link hieronder).
 40. De deelname van een Emirates Skywards-lid aan Skywards Everyday valt te allen tijde onder deze algemene voorwaarden van Skywards Everyday, de programmaregels van Emirates Skywards en het Emirates-privacybeleid.

9. Geldigheid van Skywards mijlen

 1. Skywards mijlen zijn geldig voor een periode van drie jaar vanaf de datum waarop een lid de betreffende vlucht neemt of waarop de toepasselijke transactie met een partner in werking treedt (de 'Geldigheidsperiode').
 2. Skywards mijlen verlopen (en worden afgetrokken van het account van een lid) voor elk lid op de laatste dag van de verjaardagsmaand van een lid die direct volgt op de laatste dag van de Geldigheidsperiode ('Standaardverloopdatum'). Alleen ter illustratie: als de laatste dag van de Geldigheidsperiode van de Skywards mijlen van een lid 15 januari 2023 is, en het lid jarig is op 14 januari, zal 31 januari 2024 gelden als de Standaardverloopdatum voor de toepasselijke Skywards mijlen van dat lid. Niettegenstaande het bovenstaande en in navolging van clausule 6.10.1 zullen Skywards mijlen van een lid niet verlopen op de Standaardverloopdatum van dergelijke Skywards mijlen als het lid op die datum de lidmaatschapsstatus Platinum heeft. In plaats daarvan verlopen ze op de datum die 2 maanden na de aanstaande evaluatiedatum van het lidmaatschapsniveau van een dergelijk Platinum-lid valt ('Aangepaste verloopdatum'). Ongebruikte mijlen die zijn verlopen en verwijderd uit het account van een lid worden niet opnieuw bijgeschreven en worden beschouwd als vervallen door het relevante lid.
 3. Leden zijn er zelf verantwoordelijk voor om te weten hoeveel Skywards mijlen ze in hun ledenaccount hebben en wanneer deze verlopen. Dit kan te allen tijde op de website of in de Emirates App worden bekeken.
 4. Indien Skywards mijlen zijn ingewisseld voor een reward die later wordt geannuleerd en dergelijke Skywards mijlen sindsdien zijn verlopen in navolging van de programmaregels, komen dergelijke Skywards mijlen niet in aanmerking voor restitutie of herstel, behalve indien (i) het relevante lid het lidmaatschapsniveau Platinum heeft of (ii) het relevante lid een Skysurfer is op de datum van de annulering van een dergelijke reward, in welk geval de toepasselijke Skywards mijlen die worden ingewisseld voor een dergelijk reward weer met een aangepaste vervaldatum worden bijgeschreven op het account van het lid (of indien het lid een Skysurfer is, is er geen vervaldatum en geldt in dit geval clausule 3.4).

10. Skywards mijlen kopen, cadeau doen, overdragen, verlengen, opnieuw activeren of vermenigvuldigen

Emirates doet er alles aan om uw account, persoonsgegevens en mijlensaldo te beveiligen. U mag alleen mijlen kopen via de website en Emirates-contactcenters, en geen gebruikmaken van partijen die betrokken zijn bij onbevoegde en illegale activiteiten voor de verkoop van mijlen en rewardtickets. Deze programmaregels verbieden uitdrukkelijk de aankoop van mijlen en rewardtickets via onbevoegde kanalen en in het geval een vermoeden van een dergelijke aankoop van mijlen of rewardtickets behoudt Emirates zich het recht voor om (i) dergelijke mijlen of rewardtickets ongeldig te verklaren zonder terugbetaling en (ii) het account van het lid te sluiten. Voor alle duidelijkheid: elke niet-goedgekeurde en/of onbevoegde opbouw van mijlen door een lid, via elke mogelijke manier (waaronder, zonder beperking, door misbruik en/of onbedoeld gebruik van een partnerloyaliteitsprogramma of puntenoverdrachtprogramma), geldt als inbreuk op deze programmaregels en geeft Emirates het recht om dergelijke opbouw ongeldig te verklaren en het account van het lid te sluiten.

 1. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen herstellen of Mijlen vermenigvuldigen (zoals hieronder gedefinieerd), zult u de website verlaten en gaat u naar het Points-platform (zoals hieronder gedefinieerd), een externe website van Points.com Inc. Leden begrijpen dat Emirates bepaalde relevante Ledeninformatie (waaronder, zonder beperking, relevante informatie over Leden die Skywards mijlen zullen ontvangen) van Emirates zal verzamelen, gebruiken en/of overdragen naar Points.com. Hieronder vallen ook persoonlijke gegevens die een lid aanlevert aan Emirates, zoals: identiteitsgegevens (zoals naam, e-mailadres), accountgegevens (zoals accountnummer, Skywards mijlensaldo), transactiegegevens (zoals aankooptransacties uit het verleden, vluchtinformatie) en gedragsgegevens (zoals campagnerespons, online activiteit). Een dergelijk gebruik en openbaarmaking gebeurt in overeenstemming met ons Privacybeleid en teneinde het lid in staat te stellen de transactie uit te voeren, en periodiek speciale aanbiedingen van Emirates Skywards en onze partners mogelijk te maken.
 2. Alle transacties voor Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen, Mijlen verlengen, Mijlen opnieuw activeren en Mijlen vermenigvuldigen worden verwerkt (waaronder de verwerking en het innen van relevante betalingen) door Points.com Inc.
 3. Het contract voor het gebruik van het Points-platform, inclusief het verwerken van betalingen door Points.com Inc. via het Points-platform, is tussen het relevante lid en Points.com Inc. Dientengevolge zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Points.com van toepassing op het gebruik van het Points-platform. Het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens door Points.com Inc. kan afwijken van dat van Emirates. Points.com Inc. is mogelijk niet gebonden aan privacywetgeving die hetzelfde beschermingsniveau biedt als Emirates en het is de verantwoordelijkheid van het lid om zichzelf te informeren over het privacybeleid van het Points-platform. Leden dienen alleen transacties uit te voeren voor Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen, Mijlen verlengen, Mijlen herstellen en Mijlen vermenigvuldigen als ze (i) het privacybeleid en de algemene voorwaarden van het Points-platform accepteren en aanvaarden, en tevens de (ii) toepasselijke privacywetgeving die geldt voor dergelijke transacties.
 4. Als een lid gebruik maakt van het Points-platform, stemt het lid ermee in zich te houden aan en onderheving te zijn aan de algemene voorwaarden van het Points-platform (zoals periodiek aangepast door Points.com Inc.), waaronder het betalen van alle bedragen die hij of zij verschuldigd is, en het naleven van alle regels en beperkingen die gelden voor het gebruik van het Platform.
 5. Skywards mijlen kunnen worden gekocht, cadeau worden gedaan, overgedragen, verlengd, opnieuw geactiveerd en vermenigvuldigd via het platform van Points.com Inc. ('Points-platform') door een Lid met minimaal één eerdere verdienactiviteit in zijn of haar account, verdiend met een kwalificerende vlucht van Emirates (of met een partnermaatschappij indien van toepassing) of via een toepasselijke Partnertransactie (en een dergelijk lid geldt dan als een 'In aanmerking komend Skywards-lid'). Mijlen die niet zijn toegekend aan een lid op basis van de hierboven genoemde verdienactiviteiten of niet kunnen worden toegewezen aan gekoppelde uitgaven, gelden niet als een in aanmerking komende verdienactiviteit voor dit doeleinde.
 6. Skywards mijlen kunnen door een In aanmerking komend Emirates Skywards-lid worden gekocht via het Points-platform voor persoonlijk gebruik door het lid ('Losse mijlen kopen') of als cadeau voor een ander In aanmerking komend Emirates Skywards-lid ('Mijlen cadeau doen') tegen de kosten en het tarief die periodiek worden aangeboden door Emirates. In aanmerking komende Skywards-leden krijgen periodiek de mogelijkheid om hun saldo Skywards mijlen te verhogen wanneer zij te weinig Skywards mijlen hebben voor het boeken van Emirates-vluchtrewardtickets of Emirates-upgraderewards op de website ('Mijlen inline kopen' waarnaar samen met Losse mijlen kopen wordt verwezen als 'Mijlen kopen'). Dergelijke In aanmerking komende Skywards-leden kunnen mijlen inline kopen in veelvouden van 1.000 Skywards mijlen tegen de kosten en het tarief die periodiek door Emirates worden bepaald. Het gecombineerde maximumaantal Skywards mijlen dat In aanmerking komende Skywards-leden kunnen kopen via (gezamenlijk) (i) de producten Mijlen kopen en (ii) het ontvangen van dergelijke mijlen als cadeau via het product Mijlen cadeau doen in één kalenderjaar (beginnend op 1 januari en eindigend op 31 december) is gebaseerd op het toepasselijke lidmaatschapsniveau van het In aanmerking komende Skywards-lid op het moment dat een dergelijke aankoop als volgt wordt gedaan:
  • Platinum- en Gold-leden kunnen maximaal 200.000 Skywards mijlen in één kalenderjaar kopen.
  • Silver- en Blue-leden kunnen maximaal 100.000 Skywards mijlen in één kalenderjaar kopen. Skywards mijlen kunnen niet worden toegevoegd aan een Mijn Familie-account als ze zijn gekocht via Mijlen kopen en/of Mijlen cadeau doen. Niveau mijlen kunnen niet worden gekocht of cadeau worden gedaan.
 7. Skywards mijlen kunnen door een In aanmerking komend Skywards-lid naar elk lid worden overgedragen via het Points-platform ('Mijlen overdragen'), in veelvouden van 1.000 mijlen en tegen de kosten en het tarief die periodiek door Emirates worden bepaald. De eerste minimumaankoop bedraagt 2.000 Skywards mijlen en het maximumaantal Skywards mijlen dat in een enkel kalenderjaar kan worden verzonden en/of ontvangen door een Lid bedraagt 50.000. Mijlen overdragen is niet beschikbaar voor het sturen van Skywards mijlen naar of het ontvangen van Skywards mijlen van een Mijn Familie-account. Niveau mijlen kunnen niet worden overgedragen.
 8. Skywards mijlen in een account die op het punt staan in de komende 90 dagen te verlopen, kunnen via het Points-platform met 12 maanden vanaf de originele verloopdatum worden verlengd ('Mijlen verlengen') door het In aanmerking komende Skywards-lid. De kosten en het tarief zijn op basis van hetgeen Emirates op bepaalde momenten bepaalt. Skywards mijlen die in de afgelopen 180 dagen zijn vervallen, kunnen voor een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf de dag van aankoop opnieuw worden geactiveerd door een in aanmerking komend Skywards-lid via het Points-platform ('Mijlen opnieuw activeren'), voor de prijs en het tarief dat wordt bepaald door Emirates op bepaalde momenten. 1.000 mijlen is de eerste minimumaankoop en 50.000 is het maximumaantal Skywards mijlen dat in een enkel kalenderjaar kan worden verlengd en/of opnieuw worden geactiveerd door een In aanmerking komend lid. Skywards mijlen verzameld in een Mijn Familie-account kunnen niet worden verlengd of opnieuw geactiveerd. Niveaumijlen kunnen niet worden verlengd of opnieuw worden geactiveerd.
 9. In aanmerking komende Skywards-leden krijgen op bepaalde momenten de kans om een deel van hun Skywards mijlen te vermenigvuldigen (volgens op bepaalde momenten ingestelde vermenigvuldigingsopties zoals uiteengezet en bepaald door Emirates) voor de kosten en het tarief die op bepaalde momenten worden aangeboden door Emirates. Deze moeten via het Points-platform ('Mijlen vermenigvuldigen') worden gekocht. De optie voor Mijlen vermenigvuldigen geldt alleen voor:
  • een bepaald gedeelte van de Skywards mijlen die In aanmerking komende Skywards-leden al in het verleden hebben verdiend met in aanmerking komende vluchten of bij partners; en/of
  • de Skywards mijlen die In aanmerking komende Skywards-leden zullen verdienen voor In aanmerking komende Emirates-vluchten die voor een toekomstige datum zijn geboekt en bevestigd, zolang het volledige vluchtschema nog moet worden uitgevoerd.
  • Een In aanmerking komend Skywards-lid kan in een enkel kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) maximaal 50.000 Skywards mijlen kopen via Mijlen vermenigvuldigen. Het aantal Skywards mijlen dat via het product Mijlen vermenigvuldigen in het Points-platform kan worden gekocht, zal worden vermeld op het Points-platform en In aanmerking komende Skywards-leden kunnen mijlen alleen vermenigvuldigen via een van deze vermelde opties. Per boeking mag slechts een keer het product Mijlen vermenigvuldigen worden gekocht. Skywards mijlen gekocht op basis van het product Mijlen vermenigvuldigen worden in navolging van artikel 10.16 hieronder bijgeschreven op het account van een In aanmerking komend lid. Dit zal, met betrekking tot Skywards mijlen die worden verdiend voor toekomstige In aanmerking komende Emirates-vluchten, direct plaatsvinden, ongeacht of de Skywards mijlen die de basis van de vermenigvuldiging vormen al dan niet zijn bijgeschreven op het account van het lid. Dientengevolge kan de transactie voor Mijlen vermenigvuldigen niet worden aangepast of teruggedraaid, in het geval van een wijziging of annulering van de boeking waarvoor het Mijlen vermenigvuldigen is gekocht. Mijlen vermenigvuldigen kan niet aan het Mijn Familie-account worden toegevoegd. Niveaumijlen kunnen niet worden vermenigvuldigd.
 10. De prijs van Skywards mijlen en de regels die gelden voor het kopen, cadeau doen, overdragen, verlengen, opnieuw activeren en vermenigvuldigen van Skywards mijlen en/of de voorwaarden voor het verkrijgen van Skywards mijlen, kunnen op elk moment naar eigen goeddunken van Emirates worden gewijzigd.
 11. Skywards mijlen die zijn gekocht, cadeau gedaan, overgedragen of vermenigvuldigd, verlopen in navolging van deze programmaregels, en de toepasselijke verloopdatum wordt berekend op basis van de datum van de relevante transactie voor Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen of Mijlen vermenigvuldigen (naargelang het geval).
 12. Verlengde of opnieuw geactiveerde Skywards mijlen verlopen in navolging van de relevante verlenging of heractivatie, aangeboden op het moment van een dergelijke transactie.
 13. Skywards mijlen kunnen worden gekocht, cadeau worden gedaan, overdragen en opnieuw worden geactiveerd via de website en de Emirates-contactcenters en Emirates-boekings- en ticketuitgiftekantoren. Skywards mijlen kunnen alleen online via de website worden vermenigvuldigd.
 14. Leden kunnen alleen een creditcard gebruiken om te betalen voor Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen, Mijlen verlengen, Mijlen opnieuw activeren en Mijlen vermenigvuldigen. Betalen met contant geld is niet mogelijk.
 15. In aanmerking komende Skywards-leden moeten inloggen bij hun account op de website voordat ze doorgestuurd kunnen worden naar het Points-platform om de transactie af te ronden.
 16. Transacties worden verwerkt op basis van de valuta van het land van verblijf zoals vermeld in het lidmaatschapsprofiel van het elk lid, behalve indien mijlen inline worden gekocht, waarbij transacties worden verwerkt in een valuta op basis van het land dat is geselecteerd op de website. Indien betaald wordt in andere valuta dan in USD, kan de wisselkoers variëren (afhankelijk van de dan geldende actuele wisselkoers). In gevallen waarin betaling in de lokale valuta van het lid niet wordt ondersteund, worden de transacties standaard in USD verwerkt. Lokale belastingen kunnen worden geheven en moeten worden betaald door het lid volgens het beleid van Emirates.
 17. Skywards mijlen gekocht via Mijlen kopen of Mijlen cadeau doen worden binnen 48 uur na volledige en succesvolle betaling via het Points-platform bijgeschreven op het toepasselijke account. In het geval Skywards mijlen na aankoop niet worden bijgeschreven op het account, moeten leden contact opnemen met een Emirates-contactcenter om geholpen te worden bij het identificeren en oplossen van problemen.
 18. Skywards mijlen kunnen binnen de voorgeschreven beperkingen worden gekocht, overgedragen, verlengd, vermenigvuldigd en opnieuw worden geactiveerd, maar moeten ten minste 48 uur vóór het indienen van een boeking of het inwisselen van mijlen worden gekocht. Transacties die worden gedaan om mijlen te kopen (door losse mijlen of inline mijlen te kopen), cadeau te doen, over te dragen, te verlengen, te vermenigvuldigen of opnieuw te activeren om deze Skywards mijlen in te wisselen voor rewards, garanderen de beschikbaarheid van dergelijke rewards niet. Terugbetalingen met betrekking tot Skywards mijlen die zijn gekocht op basis van Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen, Mijlen opnieuw activeren en Mijlen vermenigvuldigen, zijn niet toegestaan, tenzij wettelijk verplicht. De contante prijs waarvoor Skywards mijlen worden gekocht, houdt geen verband met de waarde die een Skywards-lid mogelijk ontvangt bij het inwisselen van dergelijke gekochte Skywards mijlen voor een reward in vergelijking met de prijs waarvoor datzelfde product of dezelfde service beschikbaar is voor aankoop met Cash+Miles of alleen geld.
 19. Een lid mag zijn of haar Skywards mijlen niet verkopen voor contanten of een andere vergoeding. Een lid mag alleen Skywards mijlen kopen via kanalen goedgekeurd door Emirates Skywards, d.w.z. de website, het Points-platform toegankelijk via de website, Emirates-contactcenters, Emirates-boekings- en ticketkantoren, en niet bij een derde partij.
 20. Als de ontvanger van Skywards mijlen geen Skywards-lid is, moet een dergelijke ontvanger zich eerst inschrijven voor een Emirates Skywards-account voordat hij of zij deze Skywards mijlen kan ontvangen.
 21. Skywards mijlen die zijn gekocht, cadeau gedaan, overgedragen, verlengd, vermenigvuldigd of opnieuw geactiveerd, tellen niet mee voor de niveaustatus.
 22. Het privacybeleid en de algemene voorwaarden(opent een externe website in een nieuw venster) van Points.com Inc. is van toepassing op dergelijke verwerkte transacties en betalingen.

11. Rewards - Algemeen

 1. Tenzij anders vermeld in deze programmaregels, dienen alle rewards als volgt te worden geboekt: (i) op de Website, (ii) via de Emirates App, (iii) via een Emirates-contactcenter, of (iv) via een Emirates-reserverings- en ticketkantoor. Skywards mijlen kunnen enkel door leden en hun toepasselijke reiscoördinators worden ingewisseld voor rewards (of door een ouder of voogd namens een Skysurfer). Leden dienen bij het inwisselen van Skywards mijlen voor een reward eventueel een 'Reward-autorisatieformulier' in te vullen en een kopie van hun paspoort aan te leveren.
 2. Om een beschikbare reward aan te vragen, dient een lid het vereiste aantal Skywards mijlen op zijn of haar account te hebben gespaard. Leden kunnen Skywards mijlen te allen tijde inwisselen voor rewards zolang de ingewisselde Skywards mijlen geldig zijn, onder voorbehoud van beschikbaarheid en de voorwaarden zoals uiteengezet in deze programmaregels of in de algemene voorwaarden van partners. Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving het aantal Skywards mijlen dat vereist is voor verwerving van een reward wijzigen, een aangeboden reward intrekken of extra beperkingen opleggen aan een reward of de voorwaarden voor verwerving.
 3. Alle rewards zijn onderhevig aan beschikbaarheid en de beperkingen van elke relevante leverancier. Emirates en zijn Emirates Skywards-partners kunnen periodiek een periode instellen waarin geen rewards beschikbaar zijn. Rewards zijn mogelijk niet beschikbaar op alle vluchten en in alle periodes. Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving rewards intrekken, vervangen of substitueren.
 4. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF LETSEL, OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE VERBAND HOUDT MET DE LEVERING VAN EEN REWARD (MET UITZONDERING VAN HET GEBRUIK VAN EEN REWARDTICKET) NOCH VOOR VERLIES, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN EEN REWARD.
 5. TENZIJ UITSLUITING DOOR DE WET VERBODEN IS, WORDT GEEN (UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE) GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT REWARDS KRACHTENS EMIRATES SKYWARDS. IN HET BIJZONDER WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN REWARDS OF HUN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL.
 6. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN ONDER VOORBEHOUD VAN DEZE PROGRAMMAREGELS, BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EMIRATES SKYWARDS OF EEN PARTNER MET BETREKKING TOT VLUCHTEN, GOEDEREN OF SERVICES DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN REWARD ZICH TOT EEN OF MEERDERE ONDERSTAANDE HANDELINGEN: (A) VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF LEVERING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN; (B) REPARATIE VAN DE GOEDEREN; (C) TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VOOR DE VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF VOOR DE VERWERVING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN EN, IN HET GEVAL VAN SERVICES OF VLUCHTEN, HET OPNIEUW LEVEREN VAN DE SERVICE OF DE VLUCHTEN, NAAR KEUZE VAN EMIRATES OF DE EMIRATES SKYWARDS-PARTNER DIE AANGESTELD IS OM DE VLUCHT, GOEDEREN OF SERVICES, AL NAARGELANG, UIT TE VOEREN/TE LEVEREN.

12. Emirates Classic Rewards

 1. Leden kunnen een vluchtreward voor zichzelf of voor iemand anders inwisselen.
 2. Classic Rewards hebben geen contante waarde.
 3. Alle belastingen, rechten en toeslagen opgelegd door de luchtvaartmaatschappij (met inbegrip van de luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen) zijn de verantwoordelijkheid van een lid en moeten voorafgaand aan de uitgifte van het Classic Reward-ticket worden betaald. Betalingen voor hetzelfde worden geaccepteerd in contanten of met een creditcard. Leden hebben de mogelijkheid de door de luchtvaartmaatschappij opgelegde lasten met behulp van Skywards mijlen te betalen.
 4. Classic reward-tickets zijn geldige reisdocumenten en worden afgegeven op basis van alle voorwaarden die bij de uitgifte van het ticket van toepassing zijn. Alle Classic Reward-tickets vallen onder en zijn onderhevig aan de Emirates-vervoersvoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende Classic Reward en deze programmaregels op het moment van boeken. Zonder beperking van de voorgaande algemene bepalingen dienen Leden ervoor zorgen dat ze beschikken over het juiste visum, de juiste reisdocumenten en inentingen (inclusief voor baby's) om te vliegen met een Classic Reward-ticket.
 5. Het inwisselingspercentage voor Classic Reward-tickets voor baby's (tot 2 jaar oud) bedraagt 10% van het inwisselingspercentage dat geldt voor volwassenen. Tijdens een boeking kunnen redelijke bewijsstukken voor de leeftijd van een baby worden gevraagd. Een Classic Reward-ticket voor een baby kan alleen worden gebruikt in Economy Class op een vlucht van Emirates. Classic Reward-tickets voor een baby dienen op hetzelfde moment als een rewardticket voor een volwassene te worden geboekt, en binnen dezelfde boeking.
 6. Alle kosten en heffingen overeenkomstig deze programmaregels worden niet terugbetaald, tenzij dit wettelijk is verboden.
 7. Chauffeurservicevoordelen gelden niet voor Leden die reizen met een Classic Reward-ticket.
 8. Een Classic Reward-ticket kan niet gebruikt bij aan een andere luchtvaartmaatschappij dan die op het ticket wordt vermeld, behalve bij annulering van een vlucht waarvoor een lid een bevestigde zitplaats bezit. Bij annulering of ernstige verstoring van een vlucht kan een Lid dat vliegt met een Classic Reward-ticket worden overgeplaatst en naar een volgende vlucht waarop een plaats beschikbaar is bij dezelfde luchtvaartmaatschappij of een andere luchtvaartmaatschappij, naar eigen goeddunken van Emirates.
 9. Een lid mag een Classic Reward-ticket of een andere reward (of enig voordeel ontleend aan een van beide) niet verkopen of overdragen voor contanten of andere vergelijkbare middelen, en leden mogen een rewardticket of een andere reward niet kopen van een derde partij of een ander lid. Een Classic Reward-ticket dat gekocht, verkocht of geruild is van, aan of met een lid (of waarvan Emirates redelijkerwijs aanneemt dat dit het geval is), kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving van Emirates worden geannuleerd of in beslag genomen door Emirates. Wanneer het Classic Reward-ticket gedeeltelijk of volledig is gebruikt, is een lid verantwoordelijk voor het betalen van de vlucht tegen een volledig tarief. Alle rechten, waaronder juridische vorderingen of de beëindiging van een lidmaatschapsaccount, zijn eveneens voorbehouden aan Emirates.
 10. ONDER VOORBEHOUD VAN HET TOEPASSELIJKE INTERNATIONALE RECHT AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS NOCH EEN PARTNERLUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ (AL NAARGELANG) GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE LEDEN DIE VLIEGEN MET ANDERE REWARDTICKETS DAN ZOALS UITEENGEZET IN DE ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN EN DE REISDOCUMENTEN VAN DE BETREFFENDE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ.

  De overige voorwaarden en kosten die van toepassing zijn op Classic Reward-tickets worden hierna uiteengezet:  TariefvoorwaardenClassic Flex Plus (Economy Class, **Premium Economy, Business Class en First Class)Classic Saver (Economy Class en Business Class)
  Maximumverblijf12 maandenDrie maanden
  StopoversTwee stopovers toegestaan (één op de heenreis en één op de terugreis)Eén stopover toegestaan (heenvlucht of terugvlucht)
  Vluchten die in aanmerking komenGeldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codesharevluchten zijn uitgesloten)Geldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codesharevluchten zijn uitgesloten)
  Gemengde rewardsCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tariefCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief
  Open‑jawReizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates SkywardsReizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates Skywards
  Geldigheidsduur ticketDe reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnenDe reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnen
  Kortingen voor kinderenRewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau)Rewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau)
  Kortingen voor baby'sRewards tegen 10% van de gebruikelijke Skywards-niveaus (alleen geldig op Economy Class-vluchten)Rewards tegen 10% van de gebruikelijke Skywards-niveaus (alleen geldig op Economy Class-vluchten)
  TariefvoorwaardenClassic Flex PlusClassic Saver
  Datum wijzigenKosteloosUSD 25*
  Restituties vóór de reisKosteloosUSD 75*
  Restituties na de reisNiet toegestaanNiet toegestaan
  Alle overige wijzigingen (binnen de programmaregels)KosteloosUSD 25*
  Gemengde rewardsCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tariefCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief

 11. Vluchtrewards zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de specifieke boekingsklasse.
 12. Dankzij de Last Seat Classic Flex Plus reward* kunnen Platinum-leden een Economy Class- of Business Class Flex-reward op alle Emirates-vluchten boeken, mits er nog stoelen te koop zijn. Voorwaarden zijn van toepassing.

* Kosten niet van toepassing voor baby's en in het geval van overlijden van de passagier. Kwijtschelding van kosten is beschikbaar via Emirates-contactcenters. 
** Omdat Premium Economy op dit moment slechts beperkt verkrijgbaar is, zijn Premium Economy Classic Rewards en Upgraderewards van Economy naar Premium Economy op dit moment niet beschikbaar.

13. Cash+Miles

Emirates Cash+Miles

 1. Leden kunnen elke combinatie van contant geld en Skywards mijlen inwisselen voor een Emirates Cash+Miles-ticket (dat ook kan bestaan uit aanvullende diensten, zoals stoelkeuze, bagagevrijdom en loungetoegang) voor zichzelf of voor een ander.
 2. Alle belastingen, rechten en door de luchtvaartmaatschappij opgelegde kosten (met inbegrip van luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen) zijn de verantwoordelijkheid van een lid en moeten vóór de uitgifte van het Cash+Miles-ticket contant worden betaald.
 3. Emirates Cash+Miles-tickets zijn geldige reisdocumenten en zijn afgegeven op basis van alle voorwaarden die bij de uitgifte van het ticket van toepassing zijn. Emirates Cash+Miles-tickets vallen onder en worden uitgevoerd op basis van de Emirates-vervoersvoorwaarden en de programmaregels op het moment van boeken. Onverminderd de voorgaande algemene bepalingen moeten leden ervoor zorgen dat ze over het juiste visum, de juiste reisdocumenten en inentingskaarten (inclusief voor baby's jonger dan 2 jaar oud) beschikken om te vliegen met een Emirates Cash+Miles-rewardticket.
 4. Alle kosten en heffingen overeenkomstig deze programmaregels zijn niet-restitueerbaar, tenzij wettelijk verboden.
 5. Vliegen met Emirates Cash+Miles is soms niet mogelijk voor vluchten zoals repatriëring, gezamenlijke diensten of codeshare-vluchten. Een lid is er in deze omstandigheden zelf verantwoordelijk voor om te controleren of de Emirates Cash+Miles-vluchten mogelijk zijn bij de luchtvaartmaatschappij waarbij de vlucht is geboekt.
 6. Elke aankoop van een Emirates Cash+Miles-ticket (indien beschikbaar) valt onder de algemene voorwaarden van dit artikel 13.
 7. Emirates Cash+Miles-tickets zijn uitsluitend online te koop via (i) de website, (ii) de Emirates-app en via Emirates-contactcenters (met uitzondering van aanvullende diensten) en (ii) retaillocaties (met uitzondering van aanvullende diensten).
 8. Emirates Cash+Miles is afhankelijk van beschikbaarheid en kan naar eigen inzicht van Emirates worden aangeboden, en Emirates behoudt zich het recht voor om Emirates Cash+Miles te allen tijde in te trekken.
 9. Emirates Cash+Miles-tickets zijn beschikbaar voor vluchten verkocht door Emirates, inclusief vluchten uitgevoerd door onze codesharingpartners. Emirates Cash+Miles-tickets zijn niet beschikbaar in combinatie met Reward-tickets van luchtvaartmaatschappijpartners of interline-tickets zonder Emirates (EK)-vluchtnummer.
 10. Skywards mijlen worden op het moment van boeken afgeschreven van het account van een lid.
 11. Mijlen kunnen worden verdiend op het contant geld-gedeelte op basis van het percentage contant geld dat is gebruikt als vorm van betaling voor de ticketprijs (met uitzondering van betalingen voor aanvullende diensten, door de luchtvaartmaatschappij opgelegde heffingen, belastingen en toeslagen). Het is niet mogelijk om punten te verdienen voor andere frequent flyerprogramma's of loyaliteitsprogramma's.
 12. Tenzij anderzijds expliciet vermeld elders in deze programmaregels, worden verlopen Skywards mijlen niet opnieuw bijgeschreven op het account van het lid in het geval van annulering of restitutie van een Emirates Cash+Miles-ticket of aanvullende diensten, indien van toepassing.
 13. Indien een lid recht heeft op restitutie voor een Emirates Cash+Miles-ticket dat gedeeltelijk is gebruikt, zal uitsluitend het toepasselijke percentage contant geld en Skywards mijlen (zoals oorspronkelijk betaald en ingewisseld voor een dergelijk ticket) worden terugbetaald en bijgeschreven aan het lid. Restituties voor eventuele aanvullende diensten vallen onder de relevante algemene voorwaarden van een dergelijke aanvullende service. U vindt deze bij: 

 14. Upgraderewards en directe upgrades komen in aanmerking voor gebruik voor Emirates Cash+Miles-tickets, op basis van beschikbaarheid en deze programmaregels.
 15. De omrekeningskoers van Skywards mijlen naar de contante waarde voor de aankoop van een Emirates Cash+Miles-ticket en/of gerelateerde aanvullende dienstenkan op elk moment naar eigen inzicht worden gewijzigd door Emirates. Emirates behoudt zich het recht voor om het volgende te wijzigen: (i) het aantal Skywards mijlen vereist voor het inwisselen voor een ticket en/of gerelateerde aanvullende diensten, (ii) de prijs van een ticket en/of (iii) aanvullende beperkingen of voorwaarden voor Cash+Miles-tickets. Tarieven kunnen verschillen op basis van (zonder beperking): (i) vertrekpunt, (ii) bestemming, (iii) verkooppunt, (iv) vluchtnummer, (v) datum, (vi) seizoen, (vii) tarief, (viii) reisklasse, (ix) niveau, (x) Emirates-kanalen en/of (xi) een combinatie hiervan. Dienovereenkomstig zijn het aantal Skywards mijlen en de waarden in contant geld die worden vermeld door Emirates, alleen geldig op het moment van boeken.
 16. Leden zijn verantwoordelijk voor alle andere uitgaven en kosten, claims of verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van Emirates Cash+Miles. Alle andere belastingen, heffingen en/of toeslagen zoals gespecificeerd op het moment van ticketuitgifte moeten contant worden betaald door een lid.
 17. Alle Emirates Cash+Miles-tickets vallen onder en moeten voldoen aan de Emirates-vervoersvoorwaarden en -tariefvoorwaarden die van toepassing zijn op het ticket en de geldende programmaregels op het moment van boeken.
 18. Alle tariefverschillen, aanvullende belastingen of extra kosten vanwege een wijziging aan een Emirates Cash+Miles-ticket en/of gerelateerde aanvullende services moeten contant worden betaald door het relevante lid.
 19. Skysurfers kunnen geen tickets kopen met Cash+Miles.

flydubai Cash+Miles

 1. Een lid kan elke combinatie van contant geld en Skywards mijlen gebruiken voor een flydubai Cash+Miles-ticket voor een flydubai-vlucht voor zichzelf of iemand anders. 
 2. Leden kunnen een Cash+Miles-ticket kopen via de flydubai-website door in te loggen op zijn of haar account. 
 3. flydubai Cash+Miles-tickets vallen onder de vervoersvoorwaarden(opent pagina in een nieuw tabblad) van flydubai en andere toepasselijke regels of algemene voorwaarden(opent pagina in een nieuw tabblad) gepubliceerd en van kracht op het moment van boeken bij flydubai, waaronder zonder beperking de regels of algemene voorwaarden op https://www.flydubai.com/en/information/policies/terms-and-conditions(opent pagina in een nieuw tabblad)
 4. Tenzij anderzijds vermeld (inclusief, zonder beperking, in een speciale promotie of in marketingcommunicatie), zijn leden verantwoordelijk voor alle belastingen en andere kosten gekoppeld aan het flydubai Cash+Miles-ticket, inclusief en niet beperkt tot luchthavenvertrekbelasting, boetes bij de douane, immigratiekosten, luchthavenkosten, klantgebruikkosten, luchtvaartmaatschappijkosten, landbouwkundige inspectiekosten, beveiligings- en verzekeringskosten of andere incidentele kosten en belastingen opgelegd door een persoon of relevante autoriteit of instantie, inclusief maar niet beperkt tot flydubai. Indien vereist, levert flydubai volledige informatie aan de relevante autoriteiten over personen die flydubai Cash+Miles-tickets ontvangen. Enige aansprakelijkheid die voortkomt uit het indienen van deze gegevens of via een directe melding door een lid, zijn de persoonlijke aansprakelijkheid van het betreffende lid. 
 5. Nadat een flydubai Cash+Miles-ticket is geboekt, mag flydubai naar eigen inzicht bepalen of het op aanvraag van het lid een wijziging aan de boeking toestaat. Wijzigingen kunnen via de flydubai-website worden aangevraagd, of door te bellen naar de flydubai-klantenservice (op basis van de vervoersvoorwaarden, tariefregels en/of toepasselijke programmaregels en voorwaarden van flydubai). 
 6. Voor een wijziging in een flydubai Cash+Miles-ticket moet ene lid mogelijk aanvullende Skywards mijlen inwisselen of een aanvullend bedrag in contant geld betalen. Het aantal vereiste Skywards mijlen of contant geld, indien van toepassing, wordt bij het doorvoeren van de wijziging vermeld.

14. Emirates upgrade rewards

 1. Upgrade rewards zijn alleen beschikbaar voor Emirates-vluchten (met uitzondering van Emirates-codesharevluchten uitgevoerd door een andere vervoerder) en kunnen alleen worden gebruikt voor een enkele reis (ofwel de heenreis of de terugreis, en daarom niet zowel de heenreis als de terugreis tezamen).
 2. Uw Skywards mijlen worden berekend en afzonderlijk ingewisseld voor elke sector van uw reis voor een upgrade reward binnen dezelfde Emirates Skywards-zone (zoals bepaald door Emirates). Enkel ter illustratie: als uw route Bahrein-Dubai-Muscat is, worden uw Skywards mijlen berekend en ingewisseld voor de sector Bahrein-Dubai en afzonderlijk voor de sector Dubai-Muscat. Neem contact op met een Emirates-contactcenter als u wilt weten of uw vlucht binnen dezelfde Emirates Skywards-zone valt.
 3. Upgrade rewards zijn niet beschikbaar voor tickets met speciale tarieven. Upgrade rewards voor Economy Class Saver-tarieftickets en Business Class Saver-tarieftickets zijn alleen beschikbaar op het moment van online inchecken, op de luchthaven of aan boord.
 4. Leden dienen voldoende Skywards mijlen te hebben voor de aangevraagde upgrade reward voor de Emirates-vlucht op het moment dat ze de upgrade reward aanvragen.
 5. In navolging van enige beperkingen opgelegd door Emirates en beschikbaarheid op de toepasselijke Emirates-vlucht, kan een lid op de volgende manieren gebruik maken van upgrade rewards:
  • van *Economy Class naar Premium Economy;
  • van Economy Class naar Business Class;
  • van Premium Economy naar Business Class; of
  • van Business Class naar First Class.
 6. Tenzij anderzijds vermeld in deze programmaregels, dient een lid minimaal 6 uur vóór vertrek een aanvraag voor een upgrade reward in te dienen. Een lid kan, op basis van beschikbaarheid, Skywards mijlen inwisselen voor een directe upgrade bij het inchecken. Platinum-, Gold- en Silver-leden kunnen, op basis van beschikbaarheid, Skywards mijlen inwisselen voor een directe upgrade aan boord. Meer informatie over directe upgrade rewards.
 7. Reserveringen voor Chauffeurservice zijn geen onderdeel van of worden niet aangeboden voor (i) Upgrade rewards voor Skywards Economy Class naar Premium Economy, (ii) Upgrade rewards voor Economy naar Business Class, of (iii) Upgrade rewards voor Premium Economy naar Business Class.
 8. Een lid kan alleen een upgrade reward aanvragen als het lid een geldig bevestigd ticket heeft voor de Emirates-vlucht die het lid wil upgraden. Alle ticket- en tariefregels die van toepassing zijn op het originele basisticket, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
 9. Upgrade rewards zijn alleen toegestaan op e-tickets van Emirates met een ticketnummer dat begint met 176.
 10. Baby's (jonger dan 2 jaar oud) die geen stoel bezetten en onder begeleiding van een volwassene reizen, komen in aanmerking voor upgrade rewards tegen 10% van de Skywards mijlen die van toepassing zijn om een upgrade reward voor een volwassene in te wisselen. Het lid en de baby dienen de mijlen gezamenlijk in te wisselen voor een upgrade reward, in dezelfde transactie.
 11. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van upgrade rewards als alle passagiers binnen een enkele boeking de toepasselijke upgrade reward inwisselen. Dit moet in een enkele transactie worden uitgevoerd. Upgrade rewards kunnen niet worden gebruikt door enkel specifieke passagiers in een groepsboeking.
 12. Een lid kan een upgrade reward (met uitzondering van directe upgrades) niet inwisselen ten behoeve van een andere passagier, zelfs als het inwisselende lid geen gebruikmaakt van dezelfde vlucht(en) als een dergelijke passagier.
 13. Upgrade rewards kunnen worden gepersonaliseerd op basis van het acountprofiel van het ingelogde lid.
 14. Annulering of heruitgifte van een ticket kan resulteren in het nietig verklaren van de upgrade reward (zoals bepaald naar eigen goeddunken van Emirates), en dit is altijd het geval als beschikbaarheid niet kan worden bevestigd op het moment dat het ticket wordt gewijzigd. In dergelijke gevallen krijgt het relevante ledenaccount de Skywards mijlen terug op basis en in navolging van deze programmaregels.
 15. Er zijn geen kosten van toepassing voor het annuleren van Upgraderewards. Echter, tenzij anderzijds expliciet vermeld in deze programmaregels, worden verlopen Skywards mijlen niet opnieuw bijgeschreven op het account van een lid.
 16. Upgraderewards zijn afhankelijk van beschikbaarheid van de specifieke boekingsklasse.
 17. Een lid kan op Emirates-vluchten met meerdere sectoren voor één geboekte sector per keer een vlucht met Skywards mijlen upgraden. Extra Skywards mijlen moeten worden ingewisseld als een lid in de aansluitende sector verder wil vliegen in een hogere reisklasse.
 18. In gevallen waarin er beschikbaarheid is voor een sector of sectoren binnen een reis van herkomst naar bestemming, maar niet voor de volledige reis van vertrek naar bestemming, reflecteert het aantal vereiste Skywards mijlen het sectorniveau op basis van de Miles Calculator.
 19. Directe Upgraderewards (beschikbaar bij inchecken of aan boord) zijn alleen beschikbaar voor de eerstvolgende sector, het vereiste aantal Skywards mijlen reflecteert het sectorniveau op basis van de Miles Calculator.
 20. Een lid kan op Emirates-vluchten met meerdere sectoren die van toepassing zijn op één vluchtnummer voor maximaal één geboekte sector per keer een vlucht met Skywards mijlen upgraden. Extra Skywards mijlen moeten worden ingewisseld als een lid in de aansluitende sector verder wil vliegen in een hogere reisklasse.
 21. Alle belastingen (met inbegrip van luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen) waar van toepassing, zijn de verantwoordelijkheid van een lid en moeten voorafgaand aan de uitgifte van het Upgrade Reward-ticket worden betaald. Betalingen worden geaccepteerd in contanten of met een creditcard.
* Omdat Premium Economy op dit moment slechts beperkt verkrijgbaar is, zijn Premium Economy Classic Rewards en Upgraderewards van Economy naar Premium Economy op dit moment niet beschikbaar

15. Partners

 1. Partners en de algemene voorwaarden die gelden voor het verdienen van mijlen (en in het geval van Skywards mijlen, voor het inwisselen ervan) via een partner kunnen periodiek worden gewijzigd. Emirates kan te allen tijde eventuele Skywards mijlen die zijn verdiend bij of rewards die zijn aangeleverd door partners intrekken, beperken, wijzigen of annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan leden. Een lid is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of Skywards mijlen verdiend en ingewisseld kunnen worden bij partners. Het kan tot ongeveer 60 dagen na de relevante transactie duren voordat Skywards mijlen die via partners zijn verdiend worden weergegeven in het account van een lid.
 2. Skywards mijlen voor goederen en services van een partner kunnen worden verdiend op basis van de uitgaven van een lid of andere factoren zoals geadverteerd door Emirates en de toepasselijke partner. Uitsluitingen en/of minimale aankoopvoorwaarden kunnen van toepassing zijn. Als de uitgaven van een lid plaatsvinden in een andere valuta dan de wettelijke valuta van de Verenigde Arabische Emirates, kunnen de relevante uitgaven worden omgezet in de wettelijke valuta van de Verenigde Arabische Emiraten volgens de wisselkoers die redelijkerwijs wordt bepaald door (of namens) Emirates. In geval van twijfel dient een lid het toepasselijke partneraanbod te bekijken op de website om te bepalen welk tarief en welke valuta zullen gelden.
 3. Als een lid goederen en/of services koopt en hiervan gebruik maakt bij een partner, is het contract voor dergelijke services en/of goederen tussen een dergelijk lid en de toepasselijke partner. Dientengevolge gelden de toepasselijke algemene voorwaarden van de partners en hun goederen en/of services op het moment van de aankoop. Dergelijke algemene voorwoorden worden vermeld op de website. Emirates Skywards raadt leden echter uitdrukkelijk aan in elk geval de toepasselijke algemene voorwaarden op de communicatiekanalen van de partner te identificeren, lezen en begrijpen (dit is de verantwoordelijkheid van elk lid). Leden moeten hetzelfde verduidelijken bij de relevante partner vóór het kopen en gebruiken van de goederen en/of services. Als een lid een partneraanbieding accepteert, stemt hij of zij ermee in zich te houden aan alle relevante algemene voorwaarden voor een dergelijke aanbieding, waaronder (zonder beperking) voorwaarden met betrekking tot betaling, naleving van alle regels en beperkingen met betrekking tot boekingen, beschikbaarheid, annuleringen en restituties. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ACCEPTEERT EMIRATES GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT (I) REWARDS AANGELEVERD DOOR PARTNERS, (II) GOEDEREN EN/OF SERVICES AANGELEVERD DOOR PARTNERS (III) OF MET BETREKKING TOT DE WEIGERING VAN EEN PARTNER OM EEN REWARD OF SKYWARDS MIJLEN AAN HET LID TE LEVEREN. Alle rechten die een lid mogelijk heeft met betrekking tot Skywards mijlen of een reward die zijn uitgegeven door een partner, gelden uitsluitend voor de partner die de reward of de goederen en/of services levert.
 4. Als een partner een lid de kans biedt om punten die zijn verdiend bij een partner over te dragen of om te zetten in Skywards mijlen ('Aanbieding punten omwisselen'), is een dergelijke overdracht of omzetting alleen geldig als (i) het relevante lid zowel Emirates Skywards-lid als lid van het relevante programma van de partner is, en (ii) de punten van het lid in het relevante programma van de partner worden overgedragen: (a) door het lid van een account dat het lid op zijn of haar eigen naam bij die partner heeft, en (b) naar het eigen Emirates Skywards-account van hetzelfde lid ('Gekoppelde accounts'). Gekoppelde accounts dienen dezelfde voornaam, achternaam en geboortedatum te hebben.
 5. Emirates behoudt zich met betrekking tot Aanbiedingen punten omwisselen het exclusieve recht voor om (i) het account van een lid niet te koppelen of (ii) geen mijlen bij te schrijven op het account van het lid en/of (iii) alle mijlen te annuleren die al zijn bijgeschreven op het account van het lid, in het geval Emirates reden heeft om aan te nemen dat:
  • de identeit van het lid niet hetzelfde is als de identiteit van de overdragende partij;
  • er een fout, vergissing of systeemdefect is opgetreden;
  • een lid een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven aan de partner of Emirates;
  • er een frauduleuze activiteit heeft plaatsgevonden;
  • het lid enig programmamisbruik heeft gepleegd of een andere persoon heeft aangespoord om dit te doen;
  • er een transactie is opgetreden die niet is toegestaan (waaronder, zonder beperking, enige onbevoegde verkoop of aankoop van mijlen) voor mijlen, uitgevoerd door het lid; of
  • een lid een illegale activiteit heeft uitgevoerd in verband met de overdracht of omzetting van mijlen in het account van een lid.
 6. Bekijk de partnerlijst.

16. Vlucht rewards van partnerluchtvaartmaatschappijen

 1. De toepasselijke algemene voorwaarden met betrekking tot de inwisseling van Skywards mijlen voor vluchtrewards van partnerluchtvaartmaatschappijen kunnen per partner verschillen. Er gelden ook andere algemene voorwaarden van elke partner met betrekking tot partnervluchtrewards. Deze worden door elke partner zelf bepaald. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om al deze algemene voorwaarden te controleren bij het boeken en gebruiken van partnervluchtrewards. Meer informatie(opent pagina in hetzelfde tabblad) over elke luchtvaartpartner en hun toepasselijke algemene voorwaarden.
 2. U moet een extra betaling van de partnerrewardkosten betalen voor partnervluchtrewards. Deze staan vermeld in de onderstaande tabel.
 3. Indien een lid een partnervluchtrewardboeking wijzigt (zoals datumwijzigingen en annuleringen), moet hij/zij mogelijk extra kosten betalen op basis van de onderstaande tabel. Kosten zijn niet-restitueerbaar, tenzij verboden volgens de wet of anderzijds toegestaan in navolging van de onderstaande tabel.
Tarieven en restituties
PartnerrewardtariefUSD 10 per ticket, van toepassing op alle partnervluchtrewards
Tarief voor datumwijziging en alle andere kostenUSD 25 per wijziging, per persoon
Restituties en restitutiekostenAlleen toegestaan binnen de geldigheid van het ticket voor volledig ongebruikte tickets tegen een toeslag van USD 75. Vervallen mijlen worden niet opnieuw bijgeschreven.

17. Mijn Familie

 1. Als leden een My Familie-account willen aanmaken, moeten ze inloggen bij hun eigen account en het aanmaakproces volgen. Als een dergelijk lid een Mijn Familie-account aanmaakt, wordt dat lid het gezinshoofd en moet dat lid minimaal 18 jaar oud zijn. 
 2. Het profiel en de accountgegevens van het gezinshoofd (waaronder, zonder beperking, het land van verblijf, contactgegevens en lidmaatschapsniveau) zullen door Emirates worden gebruikt voor aanbiedingen, communicatie en de afhandeling van problemen of geschillen met betrekking tot het Mijn Familie-account. 
 3. Deelname aan Mijn Familie wordt aangeboden naar eigen inzicht van Emirates en is beschikbaar voor individuele Emirates Skywards-leden en Skywards Skysurfers. 
 4. De volgende relaties van het gezinshoofd mogen als familielid worden uitgenodigd voor een Mijn Familie-account: echtgenoot, partner (hetzelfde huishouden), zoon, stiefzoon, dochter, stiefdochter, moeder, schoonmoeder, stiefmoeder, vader, schoonvader, stiefvader, broer, zus, kleindochter, kleinzoon en huishoudelijke hulp (hetzelfde huishouden). Gezinshoofden die een ander lid uitnodigen voor een Mijn Familie-account en leden die een dergelijke uitnodiging accepteren, garanderen en geven aan dat de vermelde relatie met het uitgenodigde familielid juist is. 
 5. Een gezinshoofd kan maximaal 7 familieleden (met uitzondering van het gezinshoofd) toevoegen aan een Mijn Familie-account, en elk familielid moet lid en minimaal 2 jaar oud zijn. Het gezinshoofd mag in één kalenderjaar maximaal 3 familieleden vervangen (door een bestaand familielid te verwijderen en te vervangen door een nieuw familielid). 
 6. Leden kunnen lid zijn van maximaal 1 Mijn Familie-account tegelijkertijd en kunnen maximaal 3 keer tijdens hun levensduur een Mijn Familie-account verlaten om lid te worden van een nieuw Mijn Familie-account of er zelf een aan te maken. 
 7. Een gezinshoofd kan maximaal 3 keer tijdens hun levensduur een Mijn Familie-account sluiten en een nieuw Mijn Familie-account aanmaken (of lid worden van een ander Mijn Familie-account als familielid). Gezinshoofden kunnen maximaal 1 Mijn Familie-account tegelijkertijd hebben of hieraan deelnemen. 
 8. Familieleden en/of het gezinshoofd moeten mogelijk extra bewijs van hun relatie aanleveren aan Emirates Skywards om te worden toegevoegd als familielid aan of onderdeel te blijven van het relevante Mijn Familie-account. 
 9. Het gezinshoofd kan een onbeperkt aantal baby's (jonger dan 2 jaar oud) toevoegen, enkel ten behoeve van het boeken van vluchten. Baby's kunnen geen Skywards mijlen verdienen of samenvoegen in een Mijn Familie-account. Zodra een baby de leeftijd van 2 jaar oud bereikt, zal hij/zij direct uit het relevante Mijn Familie-account worden verwijderd. Deze voormalige baby's kunnen als nieuw familielid worden toegevoegd door het gezinshoofd, op voorwaarde dat (i) het maximaal aantal toegestane familieleden niet is bereikt en (ii) de voormalige baby een Skysurfer-lid van Emirates Skywards wordt. 
 10. Een Mijn Familie-account komt enkel in aanmerking voor promoties en speciale aanbiedingen als minimaal één familielid (naast het gezinshoofd) is geregistreerd in het toepasselijke Mijn Familie-account. 
 11. Alleen Emirates Skywards-leden kunnen lid worden van of worden toegevoegd aan een Mijn Familie-account (met uitzondering van baby's jonger dan 2 jaar oud, in navolging van de bepalingen van deze programmaregels). 
 12. Het familielid van 18 jaar of ouder wordt bij het lid worden van een Mijn Familie-account gevraagd om een percentage Skywards mijlen (0% of 100%) te kiezen dat zal worden bijgedragen aan het toepasselijke Mijn Familie-account, met ingang van de datum waarop een dergelijke bijdrage is ingesteld. Eventuele resterende Skywards mijlen die niet onder het bijdragepercentage voor het Mijn Familie-account vallen, blijven in het persoonlijke account. Het bijdragepercentage kan op elk moment worden aangepast door het toepasselijke familielid. 
 13. Skysurfers kunnen alleen worden toegevoegd aan en onderdeel blijven van een Mijn Familie-account als de geregistreerde ouder of voogd in het Skywards Skysurfers-account ook het gezinshoofd is van een dergelijk Mijn Familie-account. Indien het geregistreerde gezinshoofd wordt gewijzigd, resulteert dit in de automatische verwijdering van de toepasselijke Skysurfer(s) uit het Mijn Familie-account. Alle regels die van toepassing zijn op Skysurfers en het beheren van dergelijke accounts, gelden voor zover ze een familielid van een Mijn Familie-account zijn. Dientengevolge bepaalt de ouder of voogd van een Skysurfer (namens de Skysurfer) welk percentage van de verdiende Skywards mijlen van de Skysurfer zal worden toegevoegd aan het toepasselijke Mijn Familie-account. 
 14. Het gezinshoofd en de familieleden blijven Skywards mijlen en niveau mijlen verdienen via hun individuele accounts gebaseerd op het individuele Emirates Skywards-lidmaatschapsniveau. 
 15. Alle Skywards Miles die een lid heeft gespaard voordat hij of zij lid werd van een Mijn Familie-account, blijven in het individuele account van dat lid en kunnen niet worden samengevoegd in het Mijn Familie-account. 
 16. Niveau mijlen kunnen niet aan het Mijn Familie-account worden toegevoegd. 
 17. Skywards mijlen toegevoegd aan een Mijn Familie-account kunnen alleen worden ingewisseld ten behoeve van het gezinshoofd en/of familieleden van het toepasselijke Mijn Familie-account. 
 18. Skywards mijlen toegevoegd aan een Mijn Familie-account kunnen niet worden teruggezet naar het persoonlijke account van een lid. 
 19. Door lid te worden van een Mijn Familie-account, geven het gezinshoofd en elk individueel familielid toestemming aan elk lid (van 18 jaar en ouder) van het Mijn Familie-account om (i) Skywards mijlen in het Mijn Familie-account in te wisselen en (ii) alle reizen te boeken en beheren via een dergelijke Mijn Familie-account, namens zichzelf, een ander familielid of het gezinshoofd. 
 20. Voor Mijn Familie-accounts geregistreerd vóór dinsdag 11 december 2023 geldt dat familieleden (van 18 jaar en ouder) mogelijk geen mijlen kunnen inwisselen vanuit het Mijn Familie-account. In een dergelijk geval gelden de vermelde rechten in lid 17.19(i) en (ii) hierboven enkel voor het gezinshoofd.
 21. Om het gezinshoofd in staat te stellen het Mijn Familie-account effectief te beheren en in aanmerking komende leden van het Mijn Familie-account in staat te stellen mijlen in te wisselen, zal de volgende informatie met betrekking tot elk familielid (waaronder het gezinshoofd) toegankelijk zijn voor het gezinshoofd en elk familielid:
  • aanhef;
  • voornaam en achternaam;
  • bijgedragen Skywards mijlen;
  • bijdragepercentage Skywards mijlen;
  • ingewisselde Skywards mijlen, de relevante ingewisselde rewards of producten en de inwisselingsdatum van Skywards mijlen-transacties gerelateerd aan het Mijn Familie-programma via het Mijn Familie-account;
  • Cash+Miles-boekingen door het gezinshoofd of een familielid van het Mijn Familie-account;
  • Classic Rewards uitgevoerd door het gezinshoofd of een familielid via het Mijn Familie-account;
  • reisinformatie over de vluchtboekingen gedaan via het Mijn Familie-account, waaronder:
   1. PNR (Passenger Name Record);
   2. speciale maaltijden;
   3. aanvragen voor passagiers met toegankelijkheidsbehoeften of die speciale verzorging nodig hebben;
   4. details van ingewisselde tickets (waaronder reisklasse en tariefsoort);
   5. details van transacties (waaronder transactiesoort en de volledige naam en aanhef van de passagier)

    Vluchtgeschiedenis en andere persoonsgegevens van elk familielid zijn niet zichtbaar voor het gezinshoofd of de andere familieleden van het Mijn Familie-account en deze blijven verbonden aan het persoonlijke account van elk lid.

 22. Leden moeten hun persoonlijke account blijven gebruiken als ze een vlucht boeken die niet onder Mijn Familie valt.
 23. De regels voor het standaard verlopen en aangepast verlopen van Skywards mijlen in de programmaregels gelden voor elk deel van Skywards mijlen dat een lid heeft toegevoegd aan een Mijn Familie-account. Dergelijke Skywards mijlen zullen nog steeds verlopen op bepaalde momenten, ongeacht of ze zijn toegevoegd aan een Mijn Familie-account.
 24. Skywards mijlen toegekend via claims achteraf door een lid van een Mijn Familie-account zullen worden toegewezen aan het persoonlijke account van het lid en het toepasselijke Mijn Familie-account op basis van het Mijn Familie-bijdragepercentage van het lid op het moment dat de claim is ingediend.
 25. Een gezinshoofd kan zichzelf niet uit het Mijn Familie-programma verwijderen of een vervangend gezinshoofd aanwijzen. Hij/zij heeft de optie om het Mijn Familie-account te sluiten. In dit geval komen ongebruikte mijlen die zijn toegevoegd aan het Mijn Familie-account te vervallen en worden deze niet teruggegeven aan het gezinshoofd of een ander familielid.
 26. Een gezinshoofd kan te allen tijde een familielid uit het Mijn Familie-account verwijderen, via de website of door contact op te nemen met een contactcenter van Emirates.
 27. Een familielid kan zichzelf te allen tijde uit het Mijn Familie-account verwijderen door op 'Mijn Familie-account verlaten' te klikken. Houd wel rekening met het volgende: 
  • alle Skywards mijlen toegevoegd aan het Mijn Familie-account blijven in het Mijn Familie-account en het vertrekkende familielid is deze kwijt; 
  • het is niet mogelijk om mijlen via het Mijn Familie-account in te wisselen uit naam van het vertrekkende familielid; 
  • het vertrekkende familielid kan niet het Mijn Familie-account niet langer bekijken of openen.

 28. Skywards mijlen kunnen uit het Mijn Familie-account worden ingewisseld (i) voor Classic Rewards, (ii) voor vluchten waarbij Cash+Miles wordt aangeboden, (iii) voor directe upgrades bij het inchecken, (iv) bij geselecteerde retail- en lifestyle-partners (ook op bepaalde momenten aangeboden door Emirates en onze partners), (v) voor het doneren van Skywards mijlen aan de Emirates Airlines Foundation en (vi) voor geselecteerde Skywards Exclusives-evenementen, (onderhevig aan de algemene voorwaarden in deze programmaregels met betrekking tot Skywards Exclusives), (vii) wanneer u uw ticket en een ander gerelateerd product of service boekt in het geval Cash+Miles wordt aangeboden op emirates.com. Emirates kan de partnerlijst te allen tijde aanpassen.
 29. Het kopen, cadeau doen, overdragen, verlengen en herstellen van mijlen kan niet worden gekocht en geactiveerd door leden met Skywards mijlen in een Mijn Familie-account.
 30. Zodra een lid deel uitmaakt van een Mijn Familie-account als gezinshoofd of familielid, zal het geselecteerde bijdragepercentage Skywards mijlen worden toegevoegd aan het Mijn Familie-account zolang een transactie meer dan 1 Skywards mijl oplevert. Als een lid niet meer dan 1 Skywards mijl verdient voor een transactie, zullen de verdiende Skywards mijlen worden toegekend aan het persoonlijke account en niet het Mijn Familie-account. Standaard tijdslijnen die van toepassing zijn op het verdienen en cumuleren van Skywards mijlen in het ledenaccount op basis van deze programmaregels, blijven van toepassing op Skywards mijlen die worden verdiend en gecumuleerd voor het Mijn Familie-account.
 31. Geannuleerde, verwijderde of verlopen Skywards mijlen die oorspronkelijk zijn verdiend door een gezinshoofd of familielid in hun respectievelijke persoonlijke accounts en die daarna zijn toegevoegd aan een Mijn Familie-account, zullen ook uit het toepasselijke Mijn Familie-account verdwijnen.

18. Skywards+

 1. Inschrijven voor Skywards+
  • Skywards+ is alleen beschikbaar voor in aanmerking komende Emirates Skywards-leden van 18 jaar of ouder.
  • Leden moeten inloggen bij hun account om een Skywards+-abonnement te kopen. Leden worden tijdens het inschrijvingsproces geïnformeerd over de van toepassing zijnde abonnementskosten.
  • Als de betaling van een lid is verwerkt, krijgt een dergelijk lid een bevestigingsmail en een betaalbewijs.
 2. Abonnementsperiode 

  De Skywards+-abonnementsperiode (met alle gerelateerde voordelen) begint op de datum van inschrijving en verloopt op de laatste dag van dezelfde maand in het daaropvolgende kalenderjaar. Het Skywards+-abonnement wordt niet automatisch vernieuwd. Het account van het lid wordt na de inschrijving bijgewerkt om het abonnementsniveau, de details en de beschikbare voordelen weer te geven.

 3. Algemene programmaregels
  • Skywards+ is een online abonnement dat voor een jaarlijks tarief kan worden gekocht door leden van 18 jaar en ouder. Alleen leden met een abonnement (op elk abonnementsniveau) komen in aanmerking voor toegang tot en ontvangst van Skywards+-voordelen die relevant zijn voor het abonnementsniveau.
  • Alle abonnementskosten zijn inclusief belastingen en alle toepasselijke toeslagen.
  • Skywards+-leden hebben mogelijk recht op extra voordelen zoals vermeld op de website. Dergelijke voordelen variëren voor elk lid en zijn gebaseerd op het gekochte abonnement.
  • Skywards+-leden moeten zijn ingelogd bij hun account om Skywards+-voordelen te openen, gebruiken en bekijken.
  • Het Skywards+-abonnement en de bijbehorende voordelen zijn uitsluitend voor het lid met het abonnement en kunnen niet cadeau worden gedaan of verkocht.
  • Het Skywards+-abonnement van het lid is niet overdraagbaar en niet restitueerbaar.
  • Skywards+-voordelen zijn alleen van toepassing op Emirates-vluchten die zijn gekocht via de website, tenzij anderzijds expliciet vermeld in deze programmaregels.
  • Skywards+-voordelen kunnen niet worden gebruikt voor of na de abonnementsperiode van het actieve Skywards+-abonnement van het lid.
  • Er worden geen bonussen toegekend voor vluchten die buiten de Skywards+-abonnementsperiode van een lid worden genomen. Dit geldt ook voor claims met terugwerkende kracht.
  • Skywards+-voordelen zijn enkel geldig en toegankelijk voor een lid tijdens de relevante abonnementsperiode.
  • Skywards bonusmijlen die zijn verdiend voor heruitgegeven tickets worden toegewezen voor vluchten die worden uitgevoerd binnen de Skywards+-abonnementsperiode.
  • Emirates behoudt zich het recht voor om een Skywards+-abonnement voor elke mogelijke persoon te weigeren en kan, in het geval van programmamisbruik, het Skywards+-abonnement van een lid op elk moment beëindigen.
  • Emirates behoudt zich het recht voor om dit product te allen tijde in te trekken of te stoppen.
  • Het Skywards+-abonnement wordt binnen 48 uur na de verwerkte betaling geactiveerd voor een lid met een abonnement.
  • Skywards+-voordelen gelden alleen voor toepasselijke vluchten die worden gebruikt tijdens een periode met een actief abonnement.
  • U vindt informatie over Skywards+ op de website en de website van flydubai.
  • Skywards+-voordelen (waaronder voordelen gekoppeld aan het inwisselen van Skywards mijlen) zijn alleen beschikbaar voor het lid met het abonnement via het individuele account van het lid of het Mijn Familie-account.
  • Een lid krijgt geen restitutie of krediet voor ongebruikte voordelen aan het eind van de Skywards+-abonnementsperiode.
  • Extra voordelen en tijdelijke aanbiedingen kunnen beschikbaar worden gemaakt tijdens de abonnementsperiode en op elk moment worden ingetrokken.

 4. Extra Skywards mijlen.
  • Skywards+-leden komen in aanmerking voor extra Skywards mijlen in navolging van deze programmaregels met een verhouding van 20% van basismijlen plus niveaubonusmijlen, maar dit geldt niet voor enige andere mijlen (zoals promotionele Skywards mijlen).
  • Extra Skywards mijlen kunnen tijdens de relevante abonnementsperiode worden verdiend door leden met een Skywards+-abonnement voor de volgende vluchten (ongeacht de boekingsdatum of de oorspronkelijke uitgiftedatum van het ticket):
   1. Emirates-vluchten met tickets (waaronder Cash+Miles) die online via de website zijn uitgegeven;
   2. flydubai-vliegtickets (waaronder Cash+Miles) waarvan de programmaregels vermelden dat deze over het algemeen niet in aanmerking komen voor het verdienen van Skywards mijlen;
   3. vliegtickets die online zijn uitgegeven via Emirates Holidays en Emirates Dubai Experience.
  • De verhouding waarmee Skywards+-leden extra Skywards mijlen verdienen, wordt op bepaalde momenten vastgesteld voor Emirates.
  • Als een Skywards+-lid in aanmerking komt voor Skywards bonusmijlen via het Skywards+-abonnement en een afzonderlijke promotie, ontvangt een dergelijk lid niet beide voordelen maar alleen de promotie of het abonnement dat het hoogste aantal extra Skywards mijlen oplevert.
  • Het overzicht van een lid reflecteert het aantal extra Skywards mijlen dat is verdiend als 'Skywards+ Skywards mijlenbonus' (indien van toepassing).
  • Vliegtickets die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor het verdienen van Skywards mijlen op basis van deze programmaregels komen niet in aanmerking voor het verdienen van extra Skywards mijlen.
 5. Extra niveaumijlen - alleen Skywards+ Premium.
  • Skywards+ Classic-leden en Skywards+ Advanced-leden komen niet in aanmerking voor het ontvangen van voordelen van extra niveaumijlen.
  • Skywards+ Premium-leden kunnen alleen extra niveaumijlen verdienen met een verhouding van 20% van het totale aantal niveaumijlen (met uitzondering van promotionele niveaumijlen) voor de volgende vluchten die een lid gebruik tijdens de relevante abonnementsperiode (ongeacht de boekingsdatum of de originele uitgiftedatum van het ticket):
   1. Emirates-vluchten met tickets (waaronder Cash+Miles) die online via de website zijn uitgegeven;
   2. flydubai-vliegtickets (waaronder Cash+Miles) waarvan deze programmaregels vermelden dat deze over het algemeen niet in aanmerking komen voor het verdienen van Skywards mijlen; en
   3. vliegtickets die online zijn uitgegeven via Emirates Holidays en Emirates Dubai Experience.
  • De verhouding waarmee Skywards+-leden extra niveaumijlen verdienen wordt op bepaalde momenten vastgesteld voor Emirates.
  • Als een Skywards+ Premium-lid in aanmerking komt voor extra niveaumijlen via het Skywards+-abonnement en een afzonderlijke promotie, ontvangt een dergelijk lid niet beide voordelen maar alleen de promotie of het abonnement dat het hoogste aantal extra niveaumijlen oplevert.
  • Het overzicht van een Skywards+ Premium-lid reflecteert het aantal extra niveaumijlen dat is verdiend als 'Skywards+ niveaumijlenbonus' (indien van toepassing).
  • Vliegtickets die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor het verdienen van niveaumijlen op basis van deze programmaregels komen niet in aanmerking voor het verdienen van extra niveaumijlen.
 6. Upgraderewards met korting- alleen Skywards+ Advanced-leden en Skywards+ Premium-leden.
  • Skywards+ Classic-leden komen niet in aanmerking voor voordelen van Upgradereward-korting.
  • Alleen commerciële tickets gekocht op de website komen in aanmerking voor voordelen van Upgradereward-korting.
  • Alleen Upgraderewards die online zijn gebruikt via de website of bij het inchecken komen in aanmerking voor voordelen van Upgradereward-korting.
  • Om gebruik te maken van een Upgradereward-korting, moet een Skywards+-lid inloggen bij zijn of haar account op de website of de Emirates App voordat hij of zij gaat boeken.
  • Alle regels en beperkingen op basis van deze programmaregels die gelden voor het gebruikmaken van Upgraderewards gelden ook voor een korting die wordt aangeboden of toegepast voor hetzelfde.
  • Tickets die zijn uitgegeven voor Flex- en Flex Plus-tarieven komen in aanmerking voor het voordeel van Upgradereward-korting.
  • Special-tarieftickets en Saver-tarieftickets komen niet in aanmerking voor het voordeel van Upgradereward-korting.
  • Skywards+-leden komen in aanmerking voor de Upgraderewards-korting voor in aanmerking komende Upgradereward-transacties die zijn verwerkt binnen de abonnementsperiode, zelfs als de reisdatum buiten de abonnementsperiode valt.
  • Er kan slechts één korting gelden voor elke aankoop van een Upgradereward in een enkele transactie. Alleen de hogere kortingsaanbieding geldt en is beschikbaar (kortingen kunnen niet worden gecombineerd) voor Skywards+-leden die in aanmerking komen voor meerdere aanbiedingen voor Upgradereward-korting.
  • Als een Skywards+-lid in aanmerking komt voor een voordeel van Upgradereward-korting, is dit zichtbaar op het moment van boeken.
  • Als een lid zich registreert voor een 'Automatische upgrade', is de Skywards+-korting alleen van toepassing als de automatische upgrade tijdens de abonnementsperiode wordt toegekend. Als er een hogere aanbieding van toepassing is op het moment dat er een automatische upgrade wordt toegekend, ontvangt het lid de hoogste toepasselijke aanbieding.
  • Upgraderewards met korting die onderdeel zijn van Skywards+ zijn ook van toepassing op automatische upgrades als de automatische upgrade wordt verwerkt binnen de abonnementsperiode.
  • Skywards+-Upgraderewards-kortingen zijn niet van toepassing op en beschikbaar voor Directe upgrades waar aan boord gebruik van wordt gemaakt.
 7. Eenmalige Classic Rewards met korting.
  • Skywards+-leden komen elk in aanmerking voor eenmalige korting op een Classic Reward-vlucht voor in aanmerking komende Emirates-vluchten. Dit geldt alleen als de Classic Reward wordt ingewisseld binnen de actieve Skywards+-abonnementsperiode van het relevante Skywards+-lid (ongeacht de geplande reisdatum).
  • Als het een groepsboeking betreft, geldt de Skywards+ Classic Reward-korting alleen voor alle Classic Reward-tickets binnen een dergelijke groepsboeking zodra het relevante Skywards+-lid hier gebruik van maakt.
  • De Skywards+ Classic Rewards-korting is alleen beschikbaar voor retour- en enkele rewardboekingen en is niet beschikbaar of van toepassing op boekingen voor meerdere steden of open-jaw-boekingen.
  • De Skywards+ Classic Rewards-korting is niet-restitueerbaar en kan niet opnieuw worden toegepast als de vluchtdetails veranderen of de relevante vluchten worden geannuleerd. Zodra het Skywards+-lid gebruik heeft gemaakt van de Skywards+ Classic Rewards, is deze daarna niet meer beschikbaar.
  • Alle programmaregels die gelden voor Classic Rewards blijven gelden voor alle Skywards+ Classic Reward-kortingen.
 8. Cash+Miles-voorkeurstarieven
  • Skywards+-leden krijgen een Cash+Miles-voorkeurstarief voor in aanmerking komende boekingen gemaakt tijdens de toepasselijke Skywards+-abonnementsperiode (ongeachte de geplande reisdatum).
  • Het Cash+Miles-voorkeurstarief van Skywards+-leden wordt weergegeven op de betaalpagina van de website als het relevante lid Cash+Miles selecteert als betaalmethode.
  • Het Cash+Miles-voorkeurstarief van Skywards+-leden is beperkt tot in aanmerking komende boekingen uitgevoerd en uitgegeven op de website.
  • Om gebruik te maken van het Cash+Miles-voorkeurstarief, moeten Skywards+-leden de optie met het Cash+Miles-pictogram selecteren dat wordt weergegeven tijdens het online boekingsproces.
  • Zodra de Cash+Miles-betaalmethode is geselecteerd, geëvalueerd en geaccepteerd door een Skywards+-lid op de betaalpagina en de definitieve betaling voor de uitgifte van de tickets is gedaan, kan het Cash+Miles-tarief van het Skywards+-lid niet meer worden aangepast of geaccepteerd.
  • Alle programmaregels voor Cash+Miles gelden nog steeds voor de Cash+Miles-voorkeurstarieven voor Skywards+.
 9. Voordeel ingecheckte bagage
  • Skywards+-leden ontvangen de volgende extra ingecheckte bagagevrijdom (het 'Voordeel ingecheckte bagage') op basis van de onderstaande voordelen:
   1. Skywards+ Classic-leden ontvangen 5 kg extra ingecheckte bagagevrijdom;
   2. Skywards+ Advanced-leden en Skywards+ Premium-leden ontvangen 10 kg extra ingecheckte bagagevrijdom;
  • het Voordeel ingecheckte bagage kan op elk moment worden gewijzigd, aangepast en verwijderd, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Emirates.
  • Het Voordeel ingecheckte bagage geldt voor alle Skywards+-leden in markten waar het IATA-gewichtsconcept geldt.
  • De voordelen voor bagage gelden altijd, ongeacht het gebruikte boekingskanaal. Ingecheckte bagage geldt alleen voor Emirates-vluchten.
  • Skywards+-leden kunnen 1 extra stuk bagage inchecken in markten en op routes waar het IATA-stuksconcept geldt, waarbij geldt dat er maximaal 3 stuks bagage mogen worden ingecheckt op basis van het totale gewicht per stuk dat geldt voor de geboekte reisklasse van het lid. Gold- en Platinum-leden komen, daarom, niet in aanmerking voor de ontvangst van voordelen voor extra bagagevrijdom via hun Skywards+-lidmaatschap.
  • De Voordelen ingecheckte bagage gelden alleen voor, en zijn alleen beschikbaar voor, het individuele Skywards+-lid voor de eigen reis en kunnen niet worden overgedragen naar andere reizigers in een groepsboeking.
  • Alle geldende programmaregels voor de ingecheckte bagagevrijdom gelden nog steeds voor de Voordelen ingecheckte bagage.
 10. Toegang tot geselecteerde Emirates Business Class Lounges
  • Skywards+-leden krijgen als volgt toegang tot Emirates-lounges als ze gebruikmaken van een in aanmerking komend Emirates-vliegticket (de 'Skywards+-loungetoegang'):
   1. Skywards+ Classic-leden ontvangen 2 enkele toegangsbewijzen voor geselecteerde Emirates Business Class-lounges in Dubai en Emirates-lounges op andere luchthavens in het Emirates-netwerk tijdens de duur van hun Skywards+-abonnement;
   2. Skywards+ Advanced-leden krijgen 5 enkele toegangsbewijzen voor geselecteerde Emirates Business Class-lounges in Dubai en Emirates-lounges op andere luchthavens in het Emirates-netwerk tijdens de duur van hun Skywards+-abonnement; en
   3. Skywards+ Premium-leden ontvangen 10 enkele toegangsbewijzen voor zichzelf voor geselecteerde Emirates Business Class-lounges in Dubai en Emirates-lounges op andere luchthavens in het Emirates-netwerk tijdens de duur van hun Skywards+-abonnement.
  • Elk toegangsbewijs biedt het Skywards+-lid eenmalige toegang tot de Emirates Business Class-lounge op geselecteerde luchthavens voor één persoon. Toegangsbewijzen kunnen worden gebruikt door het Skywards+-lid of een meereizende gast die verder meereist met dezelfde Emirates-vlucht. Het Skywards+-lid moet aanwezig zijn en zelf gebruikmaken van een toegangsbewijs om toegang te kunnen bieden aan een gast.
  • De regels en beperkingen voor toegang voor een gast tot een Emirates-lounge uit deze programmaregels gelden ook in het geval een gast gebruikmaakt van Skywards+-loungetoegang. Voor de duidelijkheid: elke toegestane gast van een Skywards+-lid verbruikt 1 van de beschikbare Skywards+-loungetoegangsbewijzen zoals hierboven vermeld.
  • Skywards+-loungetoegang is alleen beschikbaar voor Skywards+-leden voor Emirates-vluchten die binnen de relevante abonnementsperiode van het lid worden uitgevoerd. Als een Skywards+-lid geen gebruikmaakt van alle Skywards+-loungetoegangsbewijzen tijdens een Skywards+-abonnementsperiode, kunnen de resterende toegangsbewijzen niet meer worden gebruikt en niet worden doorgeschoven naar een toekomstige abonnementsperiode.
  • Skywards+-loungetoegang is te allen tijde afhankelijk van beschikbaarheid, en toegang kan niet worden gegarandeerd voor elke mogelijke reisdatum.
  • De Skywards+-loungetoegang valt onder de beperkingen en regels voor Emirates-loungetoegang zoals elders in deze programmaregels uiteengezet, waaronder (zonder beperking) vereisten en beperkingen die gelden voor het tickettype van het relevante lid (behalve als een vereiste met betrekking tot een reisklasse niet geldt als een lid gebruikmaakt van de Skywards+-loungetoegang).
  • De beschikbare Skywards+-loungetoegang van leden zal worden weergegeven in het accountprofiel van een lid, maar niet op een instapkaart.
  • Medewerkers van de Emirates Business Class-lounge mogen de beschikbare toegangsbewijzen controleren van elk lid en markeren elk toegangsbewijs zodra het is gebruikt. Emirates behoudt zich het recht Skywards+-loungetoegang te allen tijde te beperken en/of in te trekken. Loungetoegang kan worden beperkt op basis van de capaciteit van de lounges.

19. Skywards Exclusives

Meer informatie over de algemene voorwaarden(opent een externe website in een nieuw tabblad) voor het gebruik van ons Skywards Exclusives-platform en de programmaregels(opent een externe website in een nieuw tabblad) die gelden voor de transacties op de Skywards Exclusives-website.

20. Privacy

 1. Emirates verzamelt, gebruikt en maakt persoonlijke gegevens van het lid met betrekking tot Emirates Skywards openbaar in overeenstemming met het privacybeleid. Het privacybeleid bevat informatie over de persoonlijke gegevens die Emirates Skywards verzamelt, hoe ze worden gebruikt, aan wie ze openbaar worden gemaakt en voor welke doeleinden. Daarnaast bevat het privacybeleid informatie over hoe leden toestemming kunnen intrekken (waar van toepassing) en hoe leden contact kunnen opnemen met Emirates over het verdere beheer van de privacy van het lid.
 2. Zonder beperking van het bovenstaande artikel 20.1 is een voorwaarde van het lidmaatschap van Emirates dat, tenzij Emirates hierover anders wordt geïnformeerd door het relevante lid, dat het Qantas Travel-lid toestemt in het openbaar maken van de contactgegevens van het Qantas Travel-lid op of na de beëindigingsdatum van Qantas. Dergelijke openbaarmaking zal plaatsvinden opdat Qantas het Qantas Travel-lid een lidmaatschap voor het frequent flyer-programma van Qantas (of het overeenkomstige programma op de Qantas-beëindigingsdatum) kan aanbieden. Het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie door Qantas kan afwijken van Emirates. Qantas is mogelijk niet gebonden aan privacywetgeving die dezelfde mate van bescherming biedt als waar Emirates Skywards aan gebonden is. Voor alle duidelijkheid, niets in dit artikel 20.2 zal op enig moment van een Qantas Travel-lid vragen het Emirates Skywards-lidmaatschap te beëindigen en/of een lidmaatschap voor het frequent flyer-programma van Qantas (of het equivalent ervan) te accepteren.
 3. Zonder beperking van het bovenstaande artikel 20.1 worden persoonsgegevens van leden, voorheen flydubai OPEN-leden of leden die met flydubai hebben gevlogen, gebruikt en gedeeld door en tussen Emirates en flydubai ten behoeve van het uitvoeren van het Emirates Skywards-programma. Het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens door flydubai kunnen verschillen van dat van Emirates.
 4. In het geval een lid de verwijdering van het account heeft aangevraagd op basis van artikel 17 van de regels voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (recht op verwijdering/recht om vergeten te worden) worden alle gespaarde mijlen in het account die niet zijn ingewisseld, overgedragen of verlopen, als verloren beschouwd.

21. Aansprakelijkheid

 1. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS EMIRATES NIET AANSPRAKELIJK VOOR EEN LID OF DERDEN VOOR ENIG VERLIES OF DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, ALS GEVOLG VAN BEËINDIGING OF VERANDERING VAN OF AAN EMIRATES SKYWARDS, OF MET BETREKKING TOT ANDERE FACILITEITEN, VOORDELEN OF REGELINGEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD AAN EEN LID, INCLUSIEF DE HERROEPING VAN EEN PARTNER OF DE HERROEPING VAN ANDERE VOORDELEN, FACILITEITEN OF AFSPRAKEN.
 2. Zonder beperking van de andere rechten en rechtsmiddelen van Emirates op basis van deze programmaregels, behoudt Emirates zich het recht voor om een lid uit te sluiten van verdere deelname aan het Emirates Skywards-programma, alle eerder verdiende mijlen te annuleren en compensatie te vragen voor gebruikte rewards indien, naar eigen goeddunken van Emirates Skywards, het lid of zijn of haar reiscoördinator bewust wangedrag heeft vertoond of het programma heeft misbruikt, waaronder, maar niet beperkt tot het (i) frauduleus of zonder toestemming verkrijgen, verkopen of misbruiken van Skywards mijlen, (ii) enig frauduleus or onbevoegd verkrijgen, verkopen of misbruiken van het Emirates Skywards-programma, (iii) of het verkrijgen, verkopen of misbruiken van rewardvoordelen.
 3. De Emirates Skywards-conciërgeservice en bepaalde andere services die worden aangeboden aan leden, worden beheerd door externe leveranciers (elk aangeduid als een 'leverancier'). Alle leden die van deze services gebruikmaken, gaan een rechtsverhouding aan met de relevante leverancier(s). Voor zover toegestaan door de wet, sluit Emirates alle aansprakelijkheid uit voor elk lid of derden, ongeacht hun hoedanigheid, met betrekking tot enig verzuim, opzettelijk wangedrag, slechte service of andere schending van een verplichting voortvloeiend uit de dienstverlening of verzuim tot dienstverlening door of namens een leverancier op grond van deze rechtsverhouding van een lid met een leverancier.

22. Algemeen

 1. De programmaregels kunnen te allen tijde worden gewijzigd, genuanceerd, opgeschort of beëindigd zonder kennisgeving mits toegestaan door de wet, onder voorbehoud dat redelijke inspanningen worden gedaan om de details van deze wijziging, nuancering, opschorting of beëindiging (al naargelang) te plaatsen op de website. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze versie van de programmaregels en een versie van de programmaregels zoals gepubliceerd op de website van Emirates Skywards, is de laatstgenoemde versie leidend.
 2. Wanneer een lid zijn of haar digitale lidmaatschapskaart gebruikt of zijn of haar lidmaatschapsnummer vermeldt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd in de programmaregels, wordt dit gezien als instemming van dit lid met deze wijziging.
 3. Bepaalde functies op de website kunnen verschillen of ontbreken op de mobiele versie van de website of de Emirates App. Dientengevolge zijn dergelijke functies alleen toegankelijk via de desktopversie van de website.
 4. Elke kennisgeving die op grond van deze programmaregels wordt verstrekt aan een lid, wordt geacht per gefrankeerde post te zijn gericht aan het adres dat door het lid voor dat doel is verstrekt aan Emirates Skywards.
 5. De programmaregels vallen onder de wetten van het emiraat Dubai en elk geding met betrekking tot of in verband met Emirates Skywards moet worden voorgelegd in dit rechtsgebied. Lidmaatschap, inclusief de regels voor het in aanmerking komen voor een lidmaatschap en mijlen of rewards, vallen onder alle toepasselijke wetten en voorschriften, inclusief alle toepasselijke uitspraken van de International Air Transport Association (IATA).
 6. Emirates Skywards is niet actief (of beëindigt haar activiteiten) in een rechtsgebied waarin het verboden is (of wordt verboden) door een relevante wetgeving of relevante overheidsrichtlijnen.
 7. Er zijn redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in de programmaregels en in de publicaties en advertenties verband houdend met Emirates Skywards nauwkeurig is, maar Emirates Skywards aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele, schriftelijke of verbale, fouten of weglatingen in de informatie.
 8. Elk onderdeel in deze programmaregels dat om het even welke reden niet afdwingbaar is, wordt geacht te kunnen worden verwijderd zonder enige consequentie voor de resterende programmaregels. Emirates is niet verplicht tot dienstverlening of anderszins te handelen uit hoofde van deze programmaregels, indien dit in strijd zou zijn met de wet.
 9. Leden kunnen bij het inchecken worden gevraagd documenten te overleggen op grond waarvan Emirates de identiteit en het lidmaatschap kan vaststellen. Wanneer een lid verzuimt aan deze eis te voldoen, behoudt Emirates zich het recht voor vervoer te weigeren.

23. Gebruik van eenmalige code Emirates Skywards

Emirates Skywards heeft een extra veiligheidsmaatregel ingevoerd: een eenmalige code als tweede verificatiestap voor bepaalde accountactiviteiten. Denk daarbij aan inloggen bij het account, profielupdates en inwisselactiviteiten (eenmalige code).

Een eenmalige code is een willekeurig gegenereerd getal dat Emirates via sms en/of e-mail verstuurt naar een lid voor bepaalde accountactiviteiten. Het gaat hier om een tweede verificatiestap die kan worden gevraagd van een lid om te bevestigen dat de accountactiviteit met zijn of haar instemming plaatsvindt. Het lid krijgt op het moment van de relevante accountactiviteit te horen of een eenmalige code vereist is.

Wanneer een eenmalige code vereist is voor het account van een lid, verstuurt Emirates een eenmalige code via sms naar het geregistreerde mobiele nummer van het lid en/of een e-mail naar het geregistreerde e-mailadres van het lid op zijn of haar Emirates Skywards-account (zoals weergegeven in het accountprofiel van het lid).

Leden moet zelf te allen tijde zorgen voor de juistheid van alle informatie die zij leveren aan Emirates (inclusief, maar niet beperkt tot contactgegevens). Als een lid niet de vereiste informatie aan Emirates kan leveren of actueel houden, kan het gebeuren dat Emirates Skywards de eenmalige code niet aan het lId kan sturen. Dit kan ertoe leiden dat een lid zijn of haar account niet kan gebruiken. Leden kunnen hun Emirates Skywards-accountprofiel op elk moment bijwerken, om ervoor te zorgen dat hun contactgegevens actueel blijven.

Emirates kan, naar eigen goeddunken, contact opnemen met een lid (inclusief via een opgenomen bericht) om de identiteit en accountactiviteit van een lid te bevestigen. Herhaaldelijk gefaalde pogingen om de juiste eenmalige code in te voeren kunnen resulteren in het vergrendelen van het account van een lid of het opleggen van andere beperkingen voor het gebruik, zoals periodiek voorgeschreven door Emirates. Emirates kan extra informatie of identificatie van een lid vragen als onderdeel van fraudepreventie en lidverificatieprocedures.

Leden mogen hun accountnummer of eenmalige code niet laten gebruiken door een andere persoon en leden moeten er te allen tijde voor zorgen dat hun accountnummer en de eenmalige code niet worden vrijgegeven aan een andere persoon. Als de eenmalige code wordt doorgegeven aan of ontdekt door een andere persoon, moet het lid direct Emirates Skywards van dit incident op de hoogte brengen door contact op te nemen met SkywardsMemberVerification@emirates.com.

Als gebruik wordt gemaakt van een eenmalige code, geven leden daarmee toestemming aan Emirates voor het doorgeven van de eenmalige code aan het lid en voor het controleren van de identiteit en accountactiviteit van het lid middels een eenmalige code. Als een lid geen eenmalige code kan aanleveren of de verificatie via een eenmalige code mislukt, kan Emirates de toegang tot het account van het lid beperken.

De mobiele provider kan mogelijk de ontvangst van de eenmalige code via sms niet accepteren als het lid in het buitenland is of gebruikmaakt van een mobiel netwerk in het buitenland. Daarnaast kan de provider servicekosten opleggen voor de ontvangst van een eenmalige code.

Emirates draagt onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid voor verlies of schade die voortkomt uit het niet kunnen gebruiken door een lid van zijn of haar account vanwege vertraging of falen van de verificatie van de eenmalige code, om welke reden dan ook. Emirates Skywards is niet aansprakelijk voor de kosten die door een provider of andere partij worden opgelegd.

Emirates behoudt zich het recht voor om op elk moment de dienst voor de eenmalige code of het gebruik ervan tijdelijk of permanent toe te voegen, op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, om elke reden die Emirates noodzakelijk acht of wanneer wordt geadviseerd dit te doen, inclusief, maar niet beperkt tot in het geval er inbreuk op de veiligheid wordt vermoed, of in het geval Emirates redelijkerwijs vermoedt dat de door een Lid aangeleverde informatie niet actueel of juist is.

Wijziging van het programma

Emirates Skywards valt onder deze programmaregels. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor enig deel van het Emirates Skywards-programma op elk gewenst moment te veranderen, wijzigen of aan te passen in overeenstemming met de Programmaregels. Dit recht is inclusief, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de partneraffiliatie van Emirates Skywards, regels voor het verdienen en inwisselen van het tegoed aan mijlen, regels voor het gebruik van reisawards, vluchtschema's, reisvoordelen voor leden en specifieke kenmerken van promotionele aanbiedingen.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

De informatie die is gepubliceerd op de Website of de Emirates App kan onvolledig zijn of onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Emirates Skywards verklaart of garandeert evenmin dat de toegang tot de website of de Emirates App niet onderbroken zal worden, of dat er geen sprake zal zijn van storingen, fouten of weglatingen of verlies van de verzonden informatie, of dat er geen virussen worden overgedragen via de Website of de Emirates App. Emirates doet geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de informatie, producten en services die worden weergegeven op de website of in de Emirates App. Alle informatie, producten en services worden geleverd 'zoals ze zijn', zonder enige vorm van garantie. Emirates wijst bij deze alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot de informatie, producten en diensten, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. 

EMIRATES IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE IN ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN IS AAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OF MET DE VERTRAGING OF DE ONMOGELIJKHEID TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP. EMIRATES IS EVENMIN AANSPRAKELIJK VOOR ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN EN SERVICES VERKREGEN/VERLEEND VIA DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OP BASIS VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS.

Links

Deze Website of de Emirates App kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend vermeld ter referentie en uw gebruik van deze websites kan vallen onder de Algemene Voorwaarden die zijn geplaatst op deze sites. De verwijzing naar links van Emirates naar deze websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op deze websites en Emirates aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud hiervan.

EMIRATES IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN IN INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN OP WEBSITES VAN DERDEN.

Content en bijdragen van leden - forum

Deze website bevat prikborden en andere bericht- of communicatiefaciliteiten, waarvan sommige uitsluitend worden aangeboden aan leden op het hoogste Emirates Skywards-niveau. Alle meningen, standpunten of verklaringen die worden geuit door of afkomstig zijn van een lid tijdens de gebruikmaking van deze faciliteiten zijn de verantwoordelijkheid van het lid en niet van Emirates. Emirates is niet verplicht om berichten, informatie of inhoud die op de website wordt geplaatst te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inzendingen. Ondanks voorgaande bepalingen behoudt Emirates zich het recht voor inzendingen van leden, inclusief op prikborden, te controleren, bewerken of zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, wanneer zij deze geheel naar eigen inzicht onwettig, aanstootgevend of anderszins ongepast acht. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u op deze Website plaatst. Wanneer u een bericht plaatst op de Website, gaat u ermee akkoord dat u geen van de volgende handelingen zult verrichten:

 • lasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen;
 • schadelijk, bedreigend, lasterlijk, schendend, inbreuk makend, beledigend, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk of onwettig materiaal of informatie publiceren, plaatsen, distribueren of verspreiden;
 • goederen of services adverteren of aanbieden om te verkopen, of enquêtes, wedstrijden, of kettingbrieven van welke aard dan ook organiseren of doorsturen; of
 • berichten plaatsen die de mening van derden vertegenwoordigen.

Verder gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van deze website of de Emirates App:

 • geen software of ander materiaal dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of op grond van privacy- en publiciteitsrechten) uploadt, tenzij u deze rechten bezit of alle noodzakelijke goedkeuringen daartoe hebt verkregen;
 • geen bestanden met virussen, corrupte bestanden of vergelijkbare software, of programma's die de besturing van een computer van een derde kunnen beschadigen uploadt; of
 • geen auteursrechten, juridische kennisgevingen, of eigendomsaanduidingen of labels in elk geüpload bestand zult verwijderen.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat u Emirates, haar werknemers, agenten en vertegenwoordigers schadeloosstelt, vrijwaart en vrij verklaart van en voor alle claims en aansprakelijkheden (met inbegrip van de proceskosten) die kunnen voortvloeien uit uw inzendingen op de Website of de Emirates App, uit uw gebruik van materiaal verkregen uit deze Website of de Emirates App, uw schending van deze Programmaregels of uit alle handelingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Website of de Emirates App.

Emirates behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid de toegang tot de website of de Emirates App te ontzeggen.

Privacybeleid

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor Emirates Skywards valt onder paragraaf 20 van deze programmaregels en het Privacybeleid.