ToegankelijkheidsinformatieGa door naar het hoofdgedeelte

Regels en kennisgevingen

Annuleringsmelding

Annulering van vluchten die vertrekken vanaf luchthavens in het Verenigd Koninkrijk

Deze kennisgeving is vereist door Verordening (EG) nr. 261/2004 (zoals gewijzigd in de Rechten van vliegtuigpassagiers en vergunningen van organisatoren van vliegreizen (amendement) (EU Exit) Verordening 2019) en informeert u over uw rechten als uw vlucht wordt geannuleerd.

Als wij uw vlucht annuleren, heeft u recht op bepaalde Beschikbare Assistentie en Voordelen, mits u voldoet aan de Voorwaarden om in Aanmerking te komen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

U heeft recht op de Beschikbare Assistentie en Voordelen die hieronder worden beschreven, als:

 • Uw vlucht is geannuleerd
 • De geannuleerde vlucht door ons zou worden uitgevoerd
 • het vertrek van de geannuleerde vlucht vanaf een luchthaven binnen het Verenigd Koninkrijk was gepland;
 • U in het bezit bent van een bevestigde reservering voor de geannuleerde vlucht
 • U heeft voldaan aan de toepasselijke deadline voor inchecken van de geannuleerde vlucht (tenzij we u voor deze deadline op de hoogte stellen van de vertraging)
 • U niet gratis reist, of tegen een gereduceerd tarief dat niet direct of indirect voor het publiek beschikbaar is
 • U niet bent of zou zijn uitgesloten van instappen voor de geannuleerde vlucht wegens toepassing van onze vervoersvoorwaarden of op andere redelijke gronden zoals, maar niet beperkt tot gezondheidsredenen, veiligheid of beveiliging of ontoereikende reisdocumenten

Reizen in het kader van een Frequent Flyer-programma of als deel van een pakketreis wordt niet beschouwd als gratis reizen voor het doel van deze kennisgeving.

Beschikbare assistentie en voordelen

Als u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen, heeft u mogelijk recht op de volgende voordelen:

Andere vlucht/restitutie

U kunt uit een van de volgende drie opties kiezen:

 • Optie 1 - wij bieden restitutie van de kosten die voor uw ticket zijn betaald voor het ongebruikte deel van het vervoer, en voor die delen van het gebruikte vervoer indien, als resultaat van de annulering, de geannuleerde vlucht niet langer relevant is voor uw originele reisplannen. Indien wel relevant vervoeren wij u naar het eerste vertrekpunt in uw vervoerscontract bij de eerste gelegenheid; of
 • Optie 2 - wij zullen u bij de eerste gelegenheid met een andere vlucht en onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden vervoeren naar de luchthaven van bestemming (of naar een andere luchthaven voor dezelfde stad, plaats of regio; in dit geval zorgen wij voor vervoer over land naar de luchthaven van bestemming of een andere nabijgelegen bestemming die we wederzijds zijn overeengekomen); of
 • Optie 3 - wij bieden u een andere vlucht aan op een later tijdstip dat u schikt, onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden en indien er een plaats beschikbaar is, naar de luchthaven van bestemming (of naar een andere luchthaven voor dezelfde stad, plaats of regio; in dit geval zorgen wij voor vervoer over land naar de luchthaven van bestemming of een andere nabijgelegen bestemming die we wederzijds zijn overeengekomen).

Als u optie 1 of 3 hierboven wilt gebruiken, vervalt elk recht op Beschikbare Assistentie zodra we een dergelijke kennisgeving hebben ontvangen.

Restitutie zoals genoemd in optie 1 hierboven wordt binnen 7 dagen betaald.  Betaling is onderhevig aan voltooiing van alle redelijk vereiste formaliteiten zoals, maar niet beperkt tot, toereikende identificatie van de partij die recht heeft op de restitutie en retournering van ongebruikte tickets/coupons.

Het recht op restitutie is ook van toepassing als uw vlucht onderdeel uitmaakt van een pakket, behalve waar een dergelijk recht bestaat krachtens de Regeling pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen 2018.

Beschikbare assistentie

 • Maaltijden en verfrissingen in redelijke verhouding tot uw wachttijd, evenals twee telefoongesprekken, telexen, faxen of e-mailberichten.
 • Als een of meer overnachtingen of een langer verblijf dan uw geplande verblijf vereist zijn wanneer de redelijk verwachte vertrektijd van de nieuwe vlucht een of meer dagen later is dan de geplande vertrekdatum van uw geannuleerde vlucht, heeft u recht op hotelaccommodatie en vervoer over land tussen de luchthaven en dergelijke accommodatie.

De hierboven beschreven assistentie is gratis.   U heeft alleen recht op dergelijke assistentie tot die mate dat de voorziening ervan naar redelijke verwachting geen vertraging veroorzaakt.

We zullen bijzondere aandacht besteden aan de behoeften van mensen met beperkte mobiliteit en alle mensen die hen vergezellen, evenals aan de behoeften van niet-begeleide minderjarigen in overeenstemming met artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 261/2004 (zoals gewijzigd in de Rechten van vliegtuigpassagiers en vergunningen van organisatoren van vliegreizen (amendement) (EU Exit) Verordening 2019).

Compensatie

U hebt mogelijk recht op compensatie als resultaat van de annulering van uw vlucht. Er wordt geen compensatie toegekend als:

 • De annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden, ondanks redelijke maatregelen die wij hebben getroffen om deze omstandigheden te voorkomen  Voorbeelden van dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, gevallen van politieke onrust, weersomstandigheden zoals vulkaanas die een veilige werking van het vliegtuig verstoren, beveiligingsrisico's, stakingen die vluchten treffen en beslissingen van de luchtverkeersleiding of luchtverkeersbeheer met betrekking tot uw vlucht; of
 • U ten minste twee weken voor de geplande vertrektijd van uw vlucht op de hoogte bent gesteld van de annulering
 • U tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd van uw vlucht op de hoogte bent gesteld van de annulering en u een andere vlucht is aangeboden, waarbij u niet meer dan twee uur eerder dan de geplande vertrektijd van uw geannuleerde vlucht vertrekt en u uw eindbestemming niet minder dan vier uur na de geplande aankomsttijd van uw geannuleerde vlucht bereikt
 • U minder dan zeven dagen voor de geplande vertrektijd van uw vlucht op de hoogte bent gesteld van de annulering en u een andere vlucht is aangeboden, waarbij u niet meer dan één uur eerder dan de geplande vertrektijd van uw geannuleerde vlucht vertrekt en u uw eindbestemming niet minder dan twee uur na de geplande aankomsttijd van uw geannuleerde vlucht bereikt.

Het compensatieniveau is als volgt bepaald:

 • £ 250 voor vluchten van 1500 km of korter;
 • £ 350 voor vluchten tussen 1500 km en 3500 km;
 • £ 520 voor alle andere vluchten.

Compensatie wordt 50% verlaagd als een aangeboden omboekingsoptie voor uw eindbestemming resulteert in een geplande aankomsttijd die de geplande aankomsttijd van de geannuleerde vlucht overschrijdt met niet meer dan:

 • Twee uur voor vluchten van 1500 km of minder; of
 • Drie uur voor alle vluchten tussen 1500 km en 3500 km; of
 • Vier uur voor alle andere vluchten.

De vergoeding wordt betaald in contanten, via elektronische overschrijving, bankorders of bankcheques of, met uw ondertekende akkoord, in reischeques en/of andere diensten.

Downgraden

Indien, als gevolg van een annulering of om andere redenen zoals, maar niet beperkt tot vervanging van een vliegtuig door een vliegtuig met een kleinere passagiersruimte, u op een alternatieve vlucht in een lagere klasse wordt geplaatst dan waarvoor uw ticket is aangeschaft, heeft u als volgt recht op restitutie:

 • 30% van het toepasselijke tarief voor vluchten van minder dan 1500 km; of
 • 50% van het toepasselijke tarief voor vluchten tussen 1500 km en 3500 km; of
 • 75% van het toepasselijke tarief voor vluchten van meer dan 3500 km,

voor het deel of de delen van de reis waarbij u in genoemde lagere klasse bent geplaatst.

Klachten

U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze afdeling Klantenzaken via onze website www.emirates.com/feedback/ om een claim in te dienen.

In het Verenigd Koninkrijk kunt u een klacht indienen bij de Civil Aviation Authority (CAA) - Passenger Advice and Complaints Team (PACT) door het online klachtenformulier in te vullen, via de CAA-website: https://www.caa.co .uk/Passengers/Resolving‑travel‑problems/How‑the‑CAA‑can‑help/How‑the‑CAA‑can‑help/.

Als u een visuele beperking heeft en hulp nodig heeft bij het registreren van een klacht bij PACT, neem dan contact met hen op via e-mail op passenger.complaints@caa.co.uk of via telefoonnummer 0330 022 1916.

Deze kennisgeving geeft u geen extra contractuele rechten.

Om PDF-bestanden te bekijken, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.
Installeer Acrobat Reader