ToegankelijkheidsinformatieGa door naar het hoofdgedeelte

Regels en kennisgevingen

Melding instapweigering

Instapweigering op vluchten die vertrekken vanaf luchthavens binnen de EU

Deze melding is vereist volgens EU-wetgeving 261/2004 van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie, d.d. 11 februari 2004, en informeert u over uw rechten in het geval u met instapweigering te maken krijgt.

In uitzonderlijke gevallen kunnen er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn voor alle passagiers met een bevestigde reservering voor een vlucht. Als deze situatie zich voordoet voor uw vlucht, proberen we te voorkomen dat we u het instappen moeten weigeren door u en alle andere passagiers in gelijke omstandigheden de kans te geven om vrijwillig een of meer bevestigde reserveringen op te geven in ruil voor onderling overeengekomen voordelen.

Wanneer er geen vrijwilligers zijn, kan instapweigering tegen uw wens nodig zijn. Een kind zonder begeleiding, een passagier met beperkte mobiliteit of een persoon die een passagier met beperkte mobiliteit begeleidt wordt niet geweigerd, tenzij onvermijdbaar.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

U hebt recht op de Beschikbare Bijstand en Voordelen die hieronder worden beschreven, als:

 • Het instappen u onvrijwillig wordt geweigerd
 • Uw vlucht vertrekt vanaf een luchthaven binnen de EU
 • De vlucht door ons zal worden uitgevoerd
 • U in het bezit bent van een bevestigde reservering voor de vlucht
 • U op tijd heeft ingecheckt voor de vlucht
 • U niet gratis reist, of tegen een gereduceerd tarief dat niet direct of indirect voor het publiek beschikbaar is
 • U niet bent of zou zijn uitgesloten van instappen voor de vlucht wegens toepassing van onze vervoersvoorwaarden of op andere redelijke gronden zoals, maar niet beperkt tot gezondheidsredenen, veiligheid of beveiliging of ontoereikende reisdocumenten

Reizen in het kader van een Frequent Flyer-programma of als deel van een pakketreis wordt niet beschouwd als gratis reizen voor het doel van deze kennisgeving.

Beschikbare Bijstand en Voordelen

Als u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen, hebt u recht op de volgende voordelen:

Andere vlucht/restitutie

Als u op vrijwillige of onvrijwillige basis niet mag instappen, kunt u uit een van de volgende drie opties kiezen:

 • Optie 1 - Wij bieden restitutie van de kosten die voor uw ticket zijn betaald voor het ongebruikte deel van het vervoer, en voor die delen van het gebruikte vervoer indien, als gevolg van de instapweigering, de vlucht waarvoor u niet mocht instappen niet langer relevant is voor uw originele reisplannen. Indien relevant vervoeren wij u naar het eerste vertrekpunt in uw vervoerscontract op de eerste vlucht met geschikte beschikbare plaatsen; of
 • Optie 2 - Wij zullen u bij de eerste gelegenheid met een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden vervoeren naar de luchthaven van bestemming (of naar een andere luchthaven voor dezelfde stad, plaats of regio. In dat geval zorgen wij voor vervoer over land naar de luchthaven van bestemming of een andere nabijgelegen bestemming die we wederzijds zijn overeengekomen); of
 • Optie 3 - Wij bieden u een andere vlucht aan op een later tijdstip dat u schikt, onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden en indien er een plaats beschikbaar is, naar de luchthaven van bestemming (of naar een andere luchthaven voor dezelfde stad, plaats of regio. In dat geval zorgen wij voor vervoer over land naar de luchthaven van bestemming of een andere nabijgelegen bestemming die we wederzijds zijn overeengekomen).

Als u ons op de hoogte stelt dat u gebruik wenst te maken van optie 1 of 3 hierboven, vervalt elk recht op Beschikbare Bijstand wanneer wij dergelijke kennisgeving ontvangen.

Restitutie zoals genoemd in optie 1 hierboven wordt binnen 7 dagen betaald. Betaling is onderhevig aan voltooiing van alle redelijk vereiste formaliteiten zoals, maar niet beperkt tot, toereikende identificatie van de partij die recht heeft op de restitutie en retournering van ongebruikte tickets/coupons.

Het recht op restitutie is ook van toepassing als uw vlucht onderdeel uitmaakt van een pakket, behalve waar dergelijk recht bestaat krachtens Richtlijn 90/314/EEG.

Beschikbare Bijstand

Bij onvrijwillige instapweigering heeft u recht op:

 • Maaltijden en verfrissingen in redelijke verhouding tot uw wachttijd, evenals twee telefoongesprekken, telexen, faxen of e-mailberichten.
 • Als een of meer overnachtingen of een langer verblijf dan uw geplande verblijf vereist zijn wanneer de redelijk verwachte vertrektijd van de nieuwe vlucht een of meer dagen later is dan de geplande vertrekdatum van uw geannuleerde vlucht, heeft u recht op hotelaccommodatie en vervoer over land tussen de luchthaven en dergelijke accommodatie.

Verstrekking van de hierboven beschreven bijstand is gratis. U hebt alleen recht op dergelijke bijstand tot die mate dat de voorziening ervan naar redelijke verwachting geen vertraging veroorzaakt.

Compensatie

Bij onvrijwillige instapweigering heeft u mogelijk recht op compensatie.

Het compensatieniveau is als volgt bepaald:

 • EUR 250 voor vluchten van 1500 km of korter
 • EUR 400 voor vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km
 • EUR 600 voor alle andere vluchten.

Compensatie wordt met 50% verlaagd als een aangeboden omboekingsoptie voor uw eindbestemming resulteert in een geplande aankomsttijd die de geplande aankomsttijd van de originele vlucht overschrijdt met niet meer dan:

 • 2 uur voor vluchten van 1500 km of korter
 • 3 uur voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 km en 3500 km
 • 4 uur voor alle andere vluchten.

Downgraden

Indien, hetzij als gevolg van instapweigering of om andere redenen zoals, maar niet beperkt tot, vervanging van een luchtvaartuig door een luchtvaartuig met een kleinere passagiersruimte, u op een alternatieve vlucht in een lagere klasse wordt geplaatst dan waarvoor uw ticket is aangeschaft, hebt u recht op restitutie van:

 • 50% van het toepasselijke tarief voor vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer
 • 75% van het toepasselijke tarief voor vluchten van meer dan 3500 kilometer

voor het deel of de delen van de reis waarbij u in genoemde lagere klasse bent geplaatst. 

Algemeen

Elke Lidstaat van de Europese Unie heeft een instantie aangewezen die verantwoordelijk is voor naleving van EU-verordening 261/2004. In een afzonderlijke kennisgeving vindt u gegevens over dergelijke relevante instanties ter informatie.

Deze melding geeft u geen extra contractuele rechten.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze klantrelatieafdeling via onze website emirates.com/feedback om een claim in te dienen.

U kunt ook een e-mail sturen naar: customer.affairs@emirates.com

Om PDF-bestanden te bekijken, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.
Installeer Acrobat Reader