ToegankelijkheidsinformatieGa door naar het hoofdgedeelte

Regels en kennisgevingen

Vertragingsmelding

Lange vertraging van passagiers die vertrekken vanaf luchthavens in het Verenigd Koninkrijk

Deze kennisgeving is vereist door Verordening (EG) nr. 261/2004 (zoals gewijzigd in de Rechten van vliegtuigpassagiers en vergunningen van organisatoren van vliegreizen (amendement) (EU Exit) Verordening 2019) en informeert u over uw rechten als uw vlucht lang is vertraagd.
 
Als wij naar alle redelijkheid verwachten dat uw vlucht een langdurige vertraging zal oplopen, heeft u recht op bepaalde Beschikbare Assistentie en Voordelen, mits u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

U heeft recht op de Beschikbare Assistentie en Voordelen die hieronder worden beschreven, als:

 • We naar alle redelijkheid verwachten dat uw vlucht twee uur of meer vertraging zal hebben als de vlucht 1500 km of korter is; of
 • We naar alle redelijkheid verwachten dat uw vlucht drie uur of meer vertraging zal hebben als de vlucht tussen 1500 km en 3500 km is; of
 • We naar alle redelijkheid verwachten dat uw vlucht vier uur of meer vertraging zal hebben als de vlucht meer dan 3500 km is; en
 • De vertraagde vlucht door ons zal worden uitgevoerd
 • Het vertrek van de vertraagde vlucht vanaf een luchthaven in het Verenigd Koninkrijk is gepland;
 • U in het bezit bent van een bevestigde reservering voor de vertraagde vlucht; 
 • U heeft voldaan aan de toepasselijke deadline van het inchecken voor de vertraagde vlucht (tenzij we u vóór deze deadline op de hoogte stellen van de vertraging);
 • U niet gratis reist, of tegen een gereduceerd tarief dat niet direct of indirect voor het publiek beschikbaar is, en
 • U niet bent of zou zijn uitgesloten van instappen voor de vertraagde vlucht wegens toepassing van onze vervoersvoorwaarden of op andere redelijke gronden zoals, maar niet beperkt tot gezondheidsredenen, veiligheid of beveiliging of ontoereikende reisdocumenten.

Reizen in het kader van een Frequent Flyer-programma of als deel van een pakketreis wordt niet beschouwd als gratis reizen voor het doel van deze kennisgeving.

Beschikbare assistentie en voordelen

Als u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen, hebt u recht op de volgende voordelen:

Beschikbare assistentie

 • Maaltijden en consumpties in redelijke verhouding tot uw wachttijd, evenals twee telefoongesprekken, telexen, faxen of e-mailberichten.
 • Als een of meer overnachtingen of een langer verblijf dan uw geplande verblijf vereist zijn wanneer de redelijk verwachte vertrektijd van de nieuwe vlucht een of meer dagen later is dan de geplande vertrekdatum van uw vertraagde vlucht, heeft u recht op hotelaccommodatie en vervoer over land tussen de luchthaven en dergelijke accommodatie (of vervoer naar uw eigen accommodatie als u ervoor kiest niet in de hotelaccommodatie te verblijven).

De hierboven beschreven assistentie is gratis. U heeft alleen recht op dergelijke assistentie tot die mate dat de voorziening ervan naar redelijke verwachting geen vertraging veroorzaakt.

We zullen bijzondere aandacht besteden aan de behoeften van mensen met beperkte mobiliteit en alle mensen die hen vergezellen, evenals aan de behoeften van niet-begeleide minderjarigen in overeenstemming met artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 261/2004 (zoals gewijzigd bij de Rechten van vliegtuigpassagiers en vergunningen van organisatoren van vliegreizen (amendement) (EU Exit) Verordening 2019).

Restitutie of omleiding

Als de vertraging vijf uur of langer duurt en u besluit niet met de vertraagde vlucht(en) te reizen, bieden wij u de keuze uit:

 • Restitutie: [i] Restitutie van de kosten die voor uw ticket zijn betaald voor het ongebruikte deel van het vervoer, en voor die delen van het gebruikte vervoer indien, als gevolg van de vertraging, de vertraagde vlucht(en) niet langer relevant is/zijn voor uw originele reisplannen; en [ii] indien relevant vervoeren wij u naar het eerste vertrekpunt in uw vervoerscontract bij de eerste gelegenheid; en
 • Omleiding:  U naar uw eindbestemming brengen, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden, bij de eerste gelegenheid of op een later tijdstip als u dat wilt.

Restitutie wordt binnen 7 dagen betaald. Betaling is onderhevig aan voltooiing van alle redelijk vereiste formaliteiten zoals, maar niet beperkt tot, toereikende identificatie van de partij die recht heeft op de restitutie en retournering van ongebruikte tickets/coupons.

Het recht op restitutie is ook van toepassing als uw vlucht onderdeel uitmaakt van een pakket, behalve waar dergelijk recht bestaat krachtens Regeling pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen 2018.

Compensatie

U heeft mogelijk recht op compensatie als u meer dan drie uur vertraagd bent voor uw eindbestemming en deze vertraging voortkomt uit zaken die onder onze controle vallen (in plaats van bijzondere omstandigheden die niet kunnen worden voorkomen door middel van alle redelijk te verwachten maatregelen).

Het compensatieniveau is als volgt bepaald:

 • £ 250 voor vluchten van 1500 km of korter;
 • £ 350 voor vluchten tussen 1500 km en 3500 km;
 • £ 520 voor alle andere vluchten.

Compensatie wordt met 50% verlaagd als een aangeboden omboekingsoptie voor uw eindbestemming resulteert in een geplande aankomsttijd die de geplande aankomsttijd van de originele vlucht overschrijdt met niet meer dan:

 • Twee uur voor vluchten van 1500 km of minder; of
 • Drie uur voor alle vluchten tussen 1500 km en 3500 km; of
 • Vier uur voor alle andere vluchten.

De vergoeding wordt betaald in contanten, via elektronische overschrijving, bankorders of bankcheques of, met uw ondertekende akkoord, in reischeques en/of andere diensten.

Downgraden

Indien, hetzij als gevolg van een lange vertraging of om andere redenen zoals, maar niet beperkt tot, vervanging van een luchtvaartuig door een luchtvaartuig met een kleinere passagiersruimte, u op een alternatieve vlucht in een lagere klasse wordt geplaatst dan waarvoor uw ticket is aangeschaft, hebt u recht op restitutie van:

 • 30% van het toepasselijke tarief voor vluchten van minder dan 1500 km; of
 • 50% van het toepasselijke tarief voor vluchten tussen 1500 km en 3500 km; of
 • 75% van het toepasselijke tarief voor vluchten van meer dan 3500 km,

voor het deel of de delen van de reis waarbij u in genoemde lagere klasse bent geplaatst.

Klachten

U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze afdeling Klantenzaken via onze website www.emirates.com/feedback/ om een claim in te dienen.

In het Verenigd Koninkrijk kunt u een klacht indienen bij de Civil Aviation Authority (CAA) - Passenger Advice and Complaints Team (PACT) door het online klachtenformulier in te vullen, via de CAA-website: https://www.caa.co .uk/Passagiers/Passengers/Resolving‑travel‑problems/How‑the‑CAA‑can‑help/How‑the‑CAA‑can‑help/.

Als u een visuele beperking heeft en hulp nodig heeft bij het registreren van een klacht bij PACT, neem dan contact met hen op via e-mail op passenger.complaints@caa.co.uk of via telefoonnummer 0330 022 1916.

Deze melding geeft u geen extra contractuele rechten.

Om PDF-bestanden te bekijken, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.
Installeer Acrobat Reader