ToegankelijkheidsinformatieGa door naar het hoofdgedeelte

Regels en kennisgevingen

Annuleringsmelding

Annulering van vluchten die vertrekken vanaf luchthavens binnen de EU

Deze melding is vereist volgens EU-wetgeving 261/2004 van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie, d.d. 11 februari 2004, en informeert u over uw rechten in het geval uw vlucht wordt geannuleerd.

Als wij uw vlucht annuleren, heeft u recht op bepaalde Beschikbare Bijstand en Voordelen, mits u voldoet aan de Voorwaarden om in Aanmerking te komen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

U hebt recht op de Beschikbare Bijstand en Voordelen die hieronder worden beschreven, als:

 • Uw vlucht is geannuleerd
 • De geannuleerde vlucht door ons zou worden uitgevoerd
 • De geannuleerde vlucht vanaf een luchthaven binnen de EU zou vertrekken
 • U in het bezit bent van een bevestigde reservering voor de geannuleerde vlucht
 • U heeft voldaan aan de toepasselijke deadline voor inchecken van de geannuleerde vlucht (tenzij we u voor deze deadline op de hoogte stellen van de vertraging)
 • U niet gratis reist, of tegen een gereduceerd tarief dat niet direct of indirect voor het publiek beschikbaar is
 • U niet bent of zou zijn uitgesloten van instappen voor de geannuleerde vlucht wegens toepassing van onze vervoersvoorwaarden of op andere redelijke gronden zoals, maar niet beperkt tot gezondheidsredenen, veiligheid of beveiliging of ontoereikende reisdocumenten

Reizen in het kader van een Frequent Flyer-programma of als deel van een pakketreis wordt niet beschouwd als gratis reizen voor het doel van deze kennisgeving.

Beschikbare Bijstand en Voordelen

Als u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen, heeft u mogelijk recht op de volgende voordelen:

Andere vlucht/restitutie

U kunt uit een van de volgende drie opties kiezen:

 • Optie 1 - Wij bieden restitutie van de kosten die voor uw ticket zijn betaald voor het ongebruikte deel van het vervoer, en voor die delen van het gebruikte vervoer indien, als gevolg van de annulering, de geannuleerde vlucht niet langer relevant is voor uw originele reisplannen. Indien relevant vervoeren wij u naar het eerste vertrekpunt in uw vervoerscontract voor de eerste vlucht met geschikte beschikbare plaatsen; of
 • Optie 2 - Wij zullen u bij de eerste gelegenheid met een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden vervoeren naar de luchthaven van bestemming (of naar een andere luchthaven voor dezelfde stad, plaats of regio. In dat geval zorgen wij voor vervoer over land naar de luchthaven van bestemming of een andere nabijgelegen bestemming die we wederzijds zijn overeengekomen); of
 • Optie 3 - Wij bieden u een andere vlucht aan op een later tijdstip dat u schikt, onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden en indien er een plaats beschikbaar is, naar de luchthaven van bestemming (of naar een andere luchthaven voor dezelfde stad, plaats of regio. In dat geval zorgen wij voor vervoer over land naar de luchthaven van bestemming of een andere nabijgelegen bestemming die we wederzijds zijn overeengekomen).

Als u ons op de hoogte stelt dat u gebruik wenst te maken van optie 1 of 3 hierboven, vervalt elk recht op Beschikbare Bijstand wanneer wij dergelijke kennisgeving ontvangen.

Restitutie zoals genoemd in optie 1 hierboven wordt binnen 7 dagen betaald. Betaling is onderhevig aan voltooiing van alle redelijk vereiste formaliteiten zoals, maar niet beperkt tot, toereikende identificatie van de partij die recht heeft op de restitutie en retournering van ongebruikte tickets/coupons.

Het recht op restitutie is ook van toepassing als uw vlucht onderdeel uitmaakt van een pakket, behalve waar dergelijk recht bestaat krachtens Richtlijn 90/314/EEG.

Beschikbare Bijstand

 • Maaltijden en verfrissingen in redelijke verhouding tot uw wachttijd, evenals twee telefoongesprekken, telexen, faxen of e-mailberichten.
 • Als een of meer overnachtingen of een langer verblijf dan uw geplande verblijf vereist zijn wanneer de redelijk verwachte vertrektijd van de nieuwe vlucht een of meer dagen later is dan de geplande vertrekdatum van uw geannuleerde vlucht, heeft u recht op hotelaccommodatie en vervoer over land tussen de luchthaven en dergelijke accommodatie.

Verstrekking van de hierboven beschreven bijstand is gratis. U hebt alleen recht op dergelijke bijstand tot die mate dat de voorziening ervan naar redelijke verwachting geen vertraging veroorzaakt.

Compensatie

U hebt mogelijk recht op compensatie als resultaat van de annulering van uw vlucht. Er wordt geen compensatie toegekend als:

 • De annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden, ondanks redelijke maatregelen die wij hebben getroffen om deze omstandigheden te voorkomen Voorbeelden van dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot. gevallen van politieke onrust, weersomstandigheden zoals vulkaanas die de werking van het luchtvaartuig verstoort, beveiligingsrisico's, stakingen die vluchten treffen en beslissingen van de luchtverkeersleiding of luchtverkeersbeheer met betrekking tot uw vlucht.
 • U ten minste twee weken voor de geplande vertrektijd van uw vlucht op de hoogte bent gesteld van de annulering
 • U tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd van uw vlucht op de hoogte bent gesteld van de annulering en u een andere vlucht is aangeboden, waarbij u niet meer dan twee uur eerder dan de geplande vertrektijd van uw geannuleerde vlucht vertrekt en u uw eindbestemming niet minder dan vier uur na de geplande aankomsttijd van uw geannuleerde vlucht bereikt
 • U minder dan zeven dagen voor de geplande vertrektijd van uw vlucht op de hoogte bent gesteld van de annulering en u een andere vlucht is aangeboden, waarbij u niet meer dan één uur eerder dan de geplande vertrektijd van uw geannuleerde vlucht vertrekt en u uw eindbestemming niet minder dan twee uur na de geplande aankomsttijd van uw geannuleerde vlucht bereikt.

Het compensatieniveau is als volgt bepaald:

 • EUR 250 voor vluchten van 1500 km of korter
 • EUR 400 voor vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km
 • EUR 600 voor alle andere vluchten

Compensatie wordt 50% verlaagd als een aangeboden omboekingsoptie voor uw eindbestemming resulteert in een geplande aankomsttijd die de geplande aankomsttijd van de geannuleerde vlucht overschrijdt met niet meer dan:

 • 2 uur voor vluchten van 1500 km of korter
 • 3 uur voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 km en 3500 km
 • 4 uur voor alle andere vluchten.

Downgraden

Indien, als gevolg van een annulering of om andere redenen zoals, maar niet beperkt tot vervanging van een vliegtuig door een vliegtuig met een kleinere passagiersruimte, u op een alternatieve vlucht in een lagere klasse wordt geplaatst dan waarvoor uw ticket is aangeschaft, heeft u als volgt recht op restitutie:

 • 50% van het toepasselijke tarief voor vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer
 • 75% van het toepasselijke tarief voor vluchten van meer dan 3500 kilometer voor het gedeelte van de reis waar u in een lagere klasse bent geplaatst. 

Algemeen

Elke Lidstaat van de Europese Unie heeft een instantie aangewezen die verantwoordelijk is voor naleving van EU-verordening 261/2004. In een afzonderlijke kennisgeving vindt u gegevens over dergelijke relevante instanties ter informatie.

Deze melding geeft u geen extra contractuele rechten.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze klantrelatieafdeling via onze website emirates.com/feedback om een claim in te dienen.

U kunt ook een e-mail sturen naar: customer.affairs@emirates.com

Om PDF-bestanden te bekijken, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.
Installeer Acrobat Reader