ToegankelijkheidsinformatieGa door naar het hoofdgedeelte

Regels en kennisgevingen

Vertragingsmelding

Langdurige vertraging van passagiers die vertrekken vanaf luchthavens binnen de EU

Deze melding is vereist volgens EU-wetgeving 261/2004 van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie, d.d. 11 februari 2004, en informeert u over uw rechten in het geval uw vlucht langdurig wordt vertraagd.

Als wij naar alle redelijkheid verwachten dat uw vlucht een langdurige vertraging zal oplopen, heeft u recht op bepaalde Beschikbare Bijstand en Voordelen, mits u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

U hebt recht op de Beschikbare Bijstand en Voordelen die hieronder worden beschreven, als:

 • We naar alle redelijkheid verwachten dat uw vlucht drie uur of meer vertraging zal hebben als de vlucht tussen 1500 en 3500 kilometer is
 • We naar alle redelijkheid verwachten dat uw vlucht vier uur of meer vertraging zal hebben als de vlucht meer dan 3500 kilometer is
 • De vertraagde vlucht door ons zal worden uitgevoerd
 • De vertraagde vlucht vanaf een luchthaven in de EU zal vertrekken
 • U in het bezit bent van een bevestigde reservering voor de vertraagde vlucht
 • U heeft voldaan aan de toepasselijke deadline voor het inchecken van de vertraagde vlucht (tenzij we u vóór deze deadline op de hoogte stellen van de vertraging);
 • U niet gratis reist, of tegen een gereduceerd tarief dat niet direct of indirect voor het publiek beschikbaar is, en
 • U niet bent of zou zijn uitgesloten van instappen voor de vertraagde vlucht wegens toepassing van onze vervoersvoorwaarden of op andere redelijke gronden zoals, maar niet beperkt tot gezondheidsredenen, veiligheid of beveiliging of ontoereikende reisdocumenten.

Reizen in het kader van een Frequent Flyer-programma of als deel van een pakketreis wordt niet beschouwd als gratis reizen voor het doel van deze kennisgeving. 

Beschikbare Bijstand en Voordelen

Als u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen, hebt u recht op de volgende voordelen:

Beschikbare Bijstand

 • Maaltijden en verfrissingen in redelijke verhouding tot uw wachttijd, evenals twee telefoongesprekken, telexen, faxen of e-mailberichten.
 • Als een of meer overnachtingen of een langer verblijf dan uw geplande verblijf vereist zijn wanneer de redelijk verwachte vertrektijd van de nieuwe vlucht een of meer dagen later is dan de geplande vertrekdatum van uw vertraagde vlucht, heeft u recht op hotelaccommodatie en vervoer over land tussen de luchthaven en dergelijke accommodatie.

Verstrekking van de hierboven beschreven bijstand is gratis. U hebt alleen recht op dergelijke bijstand tot die mate dat de voorziening ervan naar redelijke verwachting geen vertraging veroorzaakt.

Restitutie

Als de vertraging vijf uur of meer bedraagt en u besluit niet met de vertraagde vlucht te reizen, bieden wij restitutie van de kosten die voor uw ticket zijn betaald voor het ongebruikte deel van het vervoer, en voor die delen van het gebruikte vervoer indien, als gevolg van de vertraging, de vertraagde vlucht niet langer relevant is voor uw originele reisplannen. Indien relevant vervoeren wij u naar het eerste vertrekpunt in uw vervoerscontract voor de eerste vlucht met geschikte beschikbare plaatsen.

Als u ons op de hoogte stelt dat u gebruik wenst te maken van deze optie, vervalt elk recht op Beschikbare Bijstand wanneer wij dergelijke kennisgeving ontvangen.

Restitutie wordt binnen 7 dagen betaald. Betaling is onderhevig aan voltooiing van alle redelijk vereiste formaliteiten zoals, maar niet beperkt tot, toereikende identificatie van de partij die recht heeft op de restitutie en retournering van ongebruikte tickets/coupons.

Het recht op restitutie is ook van toepassing als uw vlucht onderdeel uitmaakt van een pakket, behalve waar dergelijk recht bestaat krachtens Richtlijn 90/314/EEG.

Compensatie

U heeft mogelijk recht op compensatie als u meer dan drie uur vertraagd bent voor uw eindbestemming en deze vertraging voortkomt uit zaken die onder onze controle vallen (in plaats van bijzondere omstandigheden die niet kunnen worden voorkomen door middel van alle redelijk te verwachten maatregelen).

Het compensatieniveau is als volgt bepaald:

 • EUR 250 voor vluchten van 1500 km of korter
 • EUR 400 voor vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km
 • EUR 600 voor alle andere vluchten.

Compensatie wordt met 50% verlaagd als een aangeboden omboekingsoptie voor uw eindbestemming resulteert in een geplande aankomsttijd die de geplande aankomsttijd van de originele vlucht overschrijdt met niet meer dan:

 • 2 uur voor vluchten van 1500 km of korter
 • 3 uur voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 km en 3500 km
 • 4 uur voor alle andere vluchten.

Downgraden

Indien, hetzij als gevolg van een lange vertraging of om andere redenen zoals, maar niet beperkt tot, vervanging van een luchtvaartuig door een luchtvaartuig met een kleinere passagiersruimte, u op een alternatieve vlucht in een lagere klasse wordt geplaatst dan waarvoor uw ticket is aangeschaft, hebt u recht op restitutie van:

 • 50% van het toepasselijke tarief voor vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer
 • 75% van het toepasselijke tarief voor vluchten van meer dan 3500 kilometer voor het gedeelte van de reis waar u in een lagere klasse bent geplaatst.

Algemeen

Elke Lidstaat van de Europese Unie heeft een instantie aangewezen die verantwoordelijk is voor naleving van EU-verordening 261/2004. In een afzonderlijke kennisgeving vindt u gegevens over dergelijke relevante instanties ter informatie.

Deze melding geeft u geen extra contractuele rechten.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze klantrelatieafdeling via onze website emirates.com/feedback om een claim in te dienen.

U kunt ook een e-mail sturen naar: customer.affairs@emirates.com

Om PDF-bestanden te bekijken, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.
Installeer Acrobat Reader