Dubai Uluslararası havaalanı

Biometrics

Verilerim biyometrik sistemlerde nasıl kullanılacak?

Tüm biyometrik veriler, GDPR kurallarına uygun olarak Oturma İzni ve Yabancılar İşleri Genel Müdürlüğü’nde (General Directorate of Residency and Foreigner Affairs - GDRFA) saklanacaktır ve kimlik doğrulama amaçları için havalimanında kullanılacaktır.