Erişilebilirlik bilgisiAna bölüme geçin

Hakkımızda

Sorumlu iş

Global bir kuruluş olarak, etik iş uygulamalarına bağlıyız. Uzun süreli ve başarılı iş ilişkilerinin dürüstlük, adalet ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizin gücü üzerine inşa edildiğine inanıyoruz.

Köleliği ve insan kaçakçılığını önleme

Modern kölelik, iş mahkumluğu, zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı suçtur ve temel insan haklarını ihlal eden eylemlerdir. Emirates Group, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki, insan kaçakçılığını ve köleliği önleme dahil olmak üzere, tüm yasalara uygun hareket eder. Emirates Group, modern köleliğe sıfır tolerans yaklaşımına sahiptir ve tüm iş görüşmelerinde, ilişkilerinde ve tedarik zincirlerinde etik ve dürüst olarak çalışmak konusunda kararlıdır.

Modern Kölelikle ilgili Emirates Bildirisini(Yeni bir sekmede bir PDF açar) okuyun

Kölelik ve insan kaçakçılığını önleme politikamızı (Yeni bir sekmede bir PDF açar) okuyun

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

Çalışanlarımızdan ve iş ortaklarımızdan, firmanın sahip olduğu yüksek etik standartlara ve kendilerinden beklenenlere uygun olarak hareket etmelerini ve Emirates adına gerçekleştirilen faaliyetlerde, iş yaptığımız ülkelerdeki tüm geçerli rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarına daima uygun davranmalarını beklemekteyiz.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamızı(Yeni bir sekmede bir PDF açılır) okuyun.

Anti-tröst ve rekabet yasası

Emirates, faaliyet gösterdiği ülkelerin tüm yasalarına uymaktadır ve çalışanlarımızın ilgili anti-tröst/rekabet yasalarından haberdar olmaları ve faaliyetlerinde bunlara uymaları konusunda rehberlik sağlamak amacıyla bir Global Anti tröst/Rekabet Yasası Uyum Programı oluşturmuştur.

Anti-tröst ve rekabet yasası uyum politikamızı (Yeni bir sekmede bir PDF açılır) okuyun.

Veri koruma ve siber güvenlik

Küresel bir işletme olarak, müşterilerimize hizmet sunmamıza yardımcı olacak kişisel bilgiler de dahil olmak üzere önemli miktarda veriyi toplar, depolar, yönetir ve iletiriz. Sakladığımız verilerin gizliliğini korumak ve güvenliğini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur ve bu yükümlülüğü ciddiye alırız. Şirket çapında bir strateji ve yönetişim uygulamak için özel bir Veri Gizliliği ekibi kurduk ve uluslararası ve yerel yasal gereksinimlere ve sektördeki iyi uygulamalara uyumu sağlamak için politikalarımızı ve süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.

Gizlilik politikamızı okuyun

Birçok büyük kuruluş gibi, dış saldırganların sürekli olarak daha sofistike teknikler benimsediği, gelişen siber tehditlerin günlük zorluklarıyla karşılaşıyoruz. Emirates, bu saldırılara karşı korumamızı geliştirmek ve sakladığımız bilgilere erişimi güvenlik altına almak için siber yeteneklerini sürekli olarak geliştiriyor. Ayrıca, simülasyonlar ve yapısal eğitimler yoluyla siber konulardaki ortak farkındalığın gerekliliğini vurgularken, çalışanlarda veri güvenliği riskleri konusunda farkındalık oluşturmak ve bunu arttırmak için kaynaklara yatırım yapıyoruz.

Emirates’in bir Siber Güvenlik sorunu ile karşılaştığından şüphelenirseniz, yapabilecekleriniz burada açıklanmaktadır.

Satın alma uygulamaları

Satın alma - tedarik zinciri ilişkilerine yönelik yaklaşımımız, koşulların açık ve adil olması ve karşılıklı fayda esasına dayanmasıdır. Satın alma sürecimiz rekabete dayalı ihale ve şeffaflık prensiplerine dayanır.

Satın alma sürecimiz(Yeni bir sekmede açılır) hakkında daha fazla bilgi alın.