Ana bölüme geçinErişilebilirlik bilgisi

GEZEGENİMİZ

Emisyonların azaltılması

Verimli operasyonlar

Uçak filosu stratejisi

Modern ve yakıt tasarruflu uçaklar, daima Emirates'in iş modelinin merkezinde yer almıştır. 

Milyarlarca dolar değerindeki bu süregelen yatırım, Emirates'in hem yolcu konforu hem de çevresel etkilerini azaltma konusundaki kararlılığını en bariz biçimde göstermektedir.

Endüstri ortalamasının oldukça altında olan 9,1 yaş ortalaması ile en genç geniş gövdeli uçak filolarından birine sahibiz. Yeni nesil Airbus A350 ve Boeing uçaklarımız da 2024 ve 2025 yıllarında filomuza katıldıklarında daha yüksek yakıt verimliliği sağlayacaklar.

Operasyonel yakıt verimliliği

Fonksiyonlar arası bir Operasyon Verimlilik Yönetimi Grubu'nun idaresinde, en yüksek güvenlik standartlarını korurken gereksiz yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmanın yollarını etkin bir şekilde uyguluyoruz.

Eğitim, farkındalık, veri analizi ve teknolojiyi kapsayan çok yönlü bir yaklaşımın sonucunda Emirates, pilotlarımızın Yeşil Standart Operasyon Prosedürlerini (Green SOPs) başarılı bir şekilde uygulamaya koymasıyla önemli bir adım attı.

Emirates'in Çevre Dostu Standart Faaliyet Prosedürleri (Green Standard Operating Procedures, SOP)

Çevre Dostu SOP'lerimiz arasında düşük itiş gücünde çalışan motorla taksi, rölantide geri hareket, ekstra yakıt konusunda ihtiyatlı karar verme, optimize edilmiş flapla iniş, yakıt tüketimini en aza indirmek için uçuş hızı yönetimi ve direkt güzergah imkanlarının kullanılması gibi önlemler yer almaktadır. 2022-2023 döneminde Çevre Dostu SOP'ler ve diğer faaliyet girişimleri, yakıt tüketiminin 50.000 ton ve karbon emisyonlarının 160.000 tonu aşkın şekilde azaltılmasına yardımcı olmuştur.

Emirates, güçlü bir yakıt izleme sistemine sahiptir ve yakıt ile içme suyu taşınmasını optimize etmek ve uçakları en uygun ağırlık merkezinde yüklemek için gelişmiş veri analitiği kullanmaktadır. Pilotlarımıza, uçuş tekniklerinin yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını nasıl etkilediğine dair farkındalıklarını artıran, uçuş performanslarını izleme ve gözden geçirmeye yönelik en yeni teknolojiler ve araçlar sunulmaktadır.

Sürdürülebilir uçak yakıtı (SAF)

SAF'nin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunan girişimleri destekliyor ve hızla gelişen SAF endüstrisine aktif olarak katılıyoruz.

Ocak 2023'te, tek motorunda %100 SAF ile çalışan bir Boeing 777-300ER'nin dönüm noktası niteliğindeki deneme uçuşunu tamamladık.

MENA bölgesinde bu türden bir ilk olan bu girişim, toplu sektör verilerine ve %100 SAF ile uçulan bir geleceği sağlamaya yönelik çabalara katkıda bulunuyor.

Emirates'in BAE'nin karbonsuzlaştırma çabalarına katkısı

Emirates'in katkıda bulunduğu diğer önemli noktalar:

 • Temmuz 2022'de başlatılan ve Enerji ve Altyapı Bakanlığı ile Dünya Ekonomik Forumu tarafından ortaklaşa hazırlanan BAE Power-to-Liquid (PtL, Elektrikten Üretilen Sıvı) yakıtlar yol haritasının geliştirilmesi. Yol haritası, PtL'nin ülkenin havacılık sektörünü karbonsuzlaştırmada sağlayacağı ticari, ekonomik ve çevresel faydaları genel olarak ortaya koymaktadır 
 • Enerji ve Altyapı Bakanlığı ve Genel Sivil Havacılık İdaresi tarafından Ocak 2023'te başlatılan ve havacılık sektörünün karbonsuzlaştırılmasını hızlandırmayı amaçlayan BAE Ulusal Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Yol Haritası.
Yenilenebilir enerji

Başlıca büyük tesislerimizde temiz elektrik üretmek için güneş enerjisi sistemlerine yatırım yaptık. Bunlar arasında Dubai'de Emirates Motor Bakım Merkezi, Emirates Uçuş İkram Hizmetleri, Emirates Sevens Stadyumu ve 2024 yılında açılacak olan yeni pilot eğitim merkezimiz de yer almaktadır. 

Mevcut kurulumlarımız yılda 9.000 MW/saat'in üzerinde yenilenebilir elektrik üretmekte ve yaklaşık 4 milyon kilogram karbondioksit emisyonu tasarrufu sağlamaktadır.

Sürdürülebilir ulaşım
Dubai'deki 4.000'i aşkın uçuş personelimizi işe götürüp getiren araç filomuza elektrikli araçlar ekledik ve aylık 2.100'den fazla yolculukta ortalama 14 ton CO₂ tasarrufu sağladık.
Yönetmeliklere uygunluk

Emisyonlar ve diğer çevresel sorunlarla ilgili sayıları giderek artan yönetmeliklere ve diğer taahhütlere uyuyoruz.

Emirates'in emisyon ticareti ve karbon dengeleme girişimlerine katılımı

 • ETS: Emirates, AB Emisyon Ticaret Sistemi (Emissions Trading System, ETS), İsviçre ETS ve Birleşik Krallık ETS'ye katılmaktadır. Bu üç program kapsamındaki tüm uçuşlar, emisyon haklarına uyma yükümlülükleri kapsamındadır
 • CORSIA: Emirates, Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı'nı (CORSIA) uygulama taahhüdünde bulunmuştur. ICAO tarafından kurulan ve BAE de dahil olmak üzere ICAO Üye Devletleri tarafından uygulamaya alınan CORSIA, sürdürülebilir ve düşük karbonlu yakıtların kullanıma sunulması için ek teşvikler sağlarken, onaylı ve akredite karbon dengelemenin kullanımdan kaldırılması yoluyla uluslararası emisyonları orta vadede 2019 seviyelerinde kararlı hale getirmek üzere tasarlanmıştır 
 • Düzenli emisyon denetimleri: iç hat uçuşlarından kaynaklanan emisyonlarımız az olduğu için Kapsam 1 emisyonlarımızın en büyük kısmını oluşturan uluslararası uçak emisyonlarımız, CORSIA kapsamında bağımsız olarak doğrulanmakta ve denetlenmektedir.
Paydaşlara danışma ve katılımlarını sağlama
Çevresel girişimler konusunda paydaşlarımızla nasıl etkin bir şekilde iş birliğinde bulunduğumuzu aşağıda bulabilirsiniz.

Emirates'in çevresel sürdürülebilirlik alanındaki kapsamlı çalışmaları

Endüstri: Aşağıdaki endüstri ve düzenleyici çevresel çalışma gruplarına katılım göstermekteyiz: 

 • IATA Sürdürülebilirlik ve Çevre Danışma Konseyi (SEAC)
 • IATA Sürdürülebilir Finans Görev Gücü
 • Dünya Ekonomik Forumu Clean Skies for Tomorrow (Yarın için Temiz Gökyüzü) Koalisyonu Yürütme Komitesi
 • BAE tarafından aday gösterilen bir katılımcı olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Havacılık Çevre Koruma Komitesi (CAEP) çalışma grupları
 • Arap Hava Taşıyıcıları Organizasyonu (AACO) Çevre Politikası Grubu
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili BAE Özel Sektör Danışma Konseyi
 • BAE'de SAF için bir yol haritası hazırlamak üzere Enerji ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulan BAE Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Komitesi
 • BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yönetimi ve başkanlığında BAE Havacılık Çevre Çalışma Grubu
 • Dubai Havalimanları Çevre Eylem Grubu
 • United for Wildlife (UfW) Ulaştırma Görev Gücü ve UfW Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölümü Yürütme Komitesi
 • BAE'deki özel sanayi sektörü genelinde işbirliğini teşvik etmek amacıyla ADNOC tarafından düzenlenen BAE Sektörler Arası Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan (CSO) Yuvarlak Masa Toplantısı

Tedarikçiler: Karbon emisyonlarının azaltılması da dahil olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda tedarikçilerle iletişim kuruyoruz. Önemli tedarikçiler arasında OEM'ler (uçak ve motor üreticileri); yakıt, ikram ve uçak içi servis ekipmanları tedarikçileri ve atık yönetimi yüklenicileri yer almaktadır.

Müşteriler: Müşterilerimizle sürdürülebilirlik konularında iletişim kuruyor ve EcoVadis ve CDP gibi uluslararası kabul gören platformlar da dahil olmak üzere sayıları her geçen gün artan ESG (Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) anketlerini yanıtlıyoruz.