Ugorjon a fő tartalomhozAkadálymentesítési információ

2024. június 1-től az Emirates Turistaosztályra szóló Classic Reward járatokhoz szükséges Skywards Mérföldek száma csökken. Az Emirates és a flydubai Prémium Turistaosztályán és Emirates Turistaosztályán szerzett Skywards Mérföldek és Tier Mérföldek száma szintén módosítva lesz.

Az Emirates Skywards programszabályzata

Az Emirates Skywards-hűségprogramot („Emirates Skywards”) az Emirates működteti. Az Emirates Skywards webportált (a „Webportál”) és az Emirates App-ot (az „Alkalmazás”) az Emirates Skywards Tagok számára kínáljuk, a jelen Felhasználási Feltételek tag általi elfogadásától függően. A Weboldalhoz, illetve az Emirates Apphoz való hozzáféréssel és ezek használatával Ön elfogadja az összes ilyen Felhasználási Feltételt.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A PROGRAMSZABÁLYZATOT, HOGY MEGISMERJE AZOKAT AZ ALAPOKAT, AMELYEK SZERINT AZ ELŐNYÖK ÉS JUTALMAK MEGSZERZÉSE, ODAÍTÉLÉSE, MÓDOSÍTÁSA ÉS LEMONDÁSA TÖRTÉNIK.

1. Fogalmak és értelmezés

 1. A jelen Programszabályzat alkalmazásában:
  • A Fiók azt a fiókot jelenti, amelyben egy Tag Mérföldjei gyűlnek/levonásra kerülnek;
  • Az Alapmérföldek azt az alap Skywards Mérföldet jelentik, amelyet a Tag az Emirates által meghatározott Flex Plus viteldíj megvásárlásakor gyűjt, ha a kiindulóponttól a végállomásig tartó járatot foglal és igénybe vesz egy jogosult járatot Emirates Turistaosztályon;
  • A Cash+Miles az Emirates ajánlata bizonyos (az Emirates által meghatározott) Emirates- és/vagy flydubai-szolgáltatások igénybevételére készpénzes fizetés és Skywards Mérföldek kombinációjával, a jelen Programszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően;
  • A Classic Reward a Classic Saver Reward-jutalmat vagy Classic Flex Plus Reward-jutalmat jelenti egy Emirates-járaton;
  • A Classic Saver Reward olyan – teljesen vagy részben Skywards Mérföldekkel kifizetett – jutalomjegyet jelent, amelyre a Classic Saver Reward-jutalom szabályok és korlátozások vonatkoznak;
  • A ClassicFlex Plus Reward olyan – teljesen vagy részben Skywards Mérföldekkel kifizetett – jutalomjegyet jelent, amelyre a Flex Plus Reward-jutalom szabályai és korlátozásai vonatkoznak.
  • A Közös üzemeltetésű járat olyan járatot jelent, amely esetében egy légitársaság kódja vagy száma szerepel a jegyen, azonban egy másik légitársaság által üzemeltetett repülőgépen történik;
  • A Qantas koordinációs megállapodás az Emirates és a Qantas között 2012. szeptember 6-án létrejött Koordinációs keretmegállapodást jelenti (annak mindenkori módosított vagy egységes szerkezetbe foglalt formájában);
  • Az Emirates az Emirates nevű dubaji vállalatot jelenti, amelyet az 1985. évi 2. rendelettel alapítottak (annak mindenkori módosított formájában);
  • Az Emirates App az Emirates alkalmazását jelenti, amely elérhető iPad, iPhone, Apple Watch és Android készülékekre;
  • Az Emirates-járat olyan járatot jelent, amelyet az Emirates indít és üzemeltet;
  • Az Emirates ügyfélszolgálati központ az Emirates-tagok minden olyan ügyfélszolgálati központját jelenti, amelyek az Emirates Skywards által közzétett elérhetőségekkel rendelkeznek;
  • Az Emirates-Qantas szövetség azon szövetséget jelenti, amely alapján az Emirates és a Qantas együttműködnek üzleti tevékenységük különféle vonatkozásai terén, a Qantas koordinációs megállapodása szerint;
  • Az Emirates Skywards kontextustól függően az Emirates által, a saját vagy a flydubai nevében működtetett, a két légitársaság egy hűségprogramját és magát a hűségprogram nevét jelöli. Az Emirates Skywards az Emirates védjegye vagy bejegyzett védjegye;
  • A flydubai a Dubai Aviation Corporation (kereskedési nevén „flydubai”) vállalatot jelöli, amely a 2008-as 11. törvénynek megfelelően került megalapításra;
  • A flydubai ügyfélszolgálati központ a flydubai-ügyfelek minden olyan ügyfélszolgálati központját jelenti, amelyek a flydubai által közzétett elérhetőségekkel rendelkeznek;
  • A flydubai-járat olyan járatot jelent, amelyet a flydubai indít és üzemeltet;
  • A flydubai Webhely a flydubai.com Webhelyet jelöli;
  • A Családfő az a Tag, aki regisztrált egy My Family fiókot, és aki egy ilyen Fiókkal kapcsolatban „Családfő” szerepet kapott;
  • A Családtag az a Tag, aki a Családfő meghívására csatlakozott a My Family fiókhoz;
  • A Flex vagy Flex Plus viteldíj bármely nem engedményes Emirates kereskedelmi viteldíj, amelyre nem vonatkoznak a Special vagy Saver viteldíjkorlátozások;
  • Az Azonnali upgrade egy olyan upgrade jutalmat jelöl, amely a repülőtéri utasfelvételi pultnál vagy a repülőgép fedélzetén került beváltásra;
  • Az Érvénytelen Mérföldek minden olyan Mérföldet jelöl, amelyeket (az Emirates észszerű véleménye szerint) egy Tag Fiókjában halmoztak fel és/vagy írtak jóvá az alábbiak közvetlen vagy közvetett eredményeként:
   1. hiba vagy tévedés;
   2. rendszerhiba; vagy
   3. a Programmal való visszaélés.
  • A Tag olyan személyt jelent, aki jelentkezett a Emirates Skywards hűségprogramban tagként való részvételre, és ebben a vonatkozásban tagsági számot utaltak ki számára;
  • A Tagsági szint az Emirates Skywards hűségprogramban elért tagsági szintet jelenti, és a „Platinum”, „Gold”, „Silver” és „Blue” kifejezések az ugyanilyen elnevezésű érintett Tagsági szintekre való hivatkozásként értelmezendők;
  • A Tagsági szint időszaka az a folyamatos, megszakítás nélküli időszak, amely a Tag Tagsági szint minősítésének napjától kezdődik és a következő naptári év ugyanazon naptári hónapjának utolsó napján ér véget, és (adott esetben) minden további 12. hónap után;
  • A Tagsági szintkövetelmények az 5.1-es pontban meghatározott jelentéssel bírnak;
  • A Tagsági szint felülvizsgálatának dátuma az adott esettől függően azt a dátumot jelenti, amikor az Emirates felülvizsgálja egy Tag Fiókját, hogy (i) megállapítsa, hogy az adott Tag teljesítette-e a releváns Tagsági szintre vonatkozó követelményeket a meglévő Tagsági szint megtartásához, vagy (ii) meghatározza, hogy a Tag teljesítette-e a vonatkozó Tagsági szintre vonatkozó követelményeket, hogy a következő Tagsági szintre válthasson.
  • A Tagsági szint felminősítési időszaka azt a folyamatos megszakítás nélküli időszakot jelenti, amely a Tag Tagsági szint felülvizsgálatának dátumakor kezdődik és az előző naptári év ugyanazon naptári hónapjának első napján ér véget;
  • A Mérföldek, ha arról másképpen nem rendelkezünk, a Skywards és Tier Mérföldeket jelölik;
  • A Mérföldkalkulátor a Webhelyen megtalálható kalkulátort jelöli, amely meghatározza, mennyi Mérföld kerül jóváírásra a Tag Fiókjában, amikor Jogosult járaton utazik; illetve az egy Emirates-járatra szóló jutalomjegyért beváltandó Mérföldek számát is megadja;
  • A My Family a „My Family” néven ismert Emirates Skywards-terméket jelenti, amely lehetővé teszi a Tagok számára „My Family” fiók létrehozását, vagy az ahhoz való csatlakozást;
  • A Működési dátum 2013. március 31. napját jelenti;
  • A Partner olyan harmadik fél termék vagy szolgáltatás nyújtóját jelenti, aki időről időre részt vesz az Emirates Skywards Programban. Ezek lehetnek többek között légitársaságok (a flydubait kivéve), szállodák és üdülőhelyek, pénzügyi, szabadidős és életmódbeli szolgáltatók és autókölcsönző cégek;
  • A Programmal való visszaélés egy Tag (vagy egy harmadik fél adott Tag javára végzett) tevékenysége vagy mulasztása az Emirates Skywards Programmal kapcsolatban, amely az Emirates észszerű véleménye szerint:
   1. megtévesztés;
   2. csalárd tevékenység (beleértve, de nem kizárólagosan a csaló módon módosított vagy hamisított dokumentumok rendelkezésre bocsátását);
   3. jelen Programszabályzat megsértése;
   4. az Emirates Utas- és poggyászszállítási feltételeinek megsértése;
   5. az Emirates Skywards Programmal és/vagy bármely Partner hűségprogrammal, termékkel vagy szolgáltatással való visszaélés vagy ezeknek nem szándékos kihasználása;
   6. a Mérföldek olyan felhasználása vagy beváltása, amelyet az Emirates a jelen Programszabályzat értelmében kifejezetten nem engedélyez;
   7. Mérföldek vagy Jutalmak nem szankcionált tranzakciója vagy jogosulatlan vásárlása vagy eladása; vagy
   8. illegális tevékenység.
  • A Programszabályzat az Emirates Skywardsra vonatkozó, időről időre érvényes feltételeket jelenti;
  • A Qantas a Qantas Airways Limited vállalatot jelenti;
  • A Qantas megszűnési dátum azt a dátumot jelenti, amikor az Emirates-Qantas szövetség megszűnik;
  • A Jogosult járatok azon Emirates, flydubai és közös üzemeltetésű járatokat jelölik, amelyeket az Emirates vagy a flydubai forgalmaz, de más légitársaság működtet, valamint amelyekre a kiindulási pont és az úti cél között csak oda és/vagy retúr módon kerül sor, de kizárva a következő jegytípusok bármelyikén elérhető járatokat:
   1. bármely díj vagy promóció részeként odaítélt jegy;
   2. iparági kedvezményes és ügynöki kedvezményes jegyek (pl. ID/AD repülőjegyek);
   3. speciális kedvezményes állami és diplomáciai jegyek;
   4. ingyenes utazásra jogosító, nem menetrend szerinti és charterjáratokra szóló jegyek; valamint
   5. speciális kedvezményes, nem nyilvános utazási jegyek.
  • A Qantas Utazási Tag egy Tagot jelöl,
   1. akinek tagsága a Működési dátum napján vagy azt követően kezdődött; és
   2. aki több mint nyolc szektorban utazott már Qantas által üzemeltetett járatokon a Működési dátum óta
  • A Jutalom az a meghatározott áru(k) és/vagy szolgáltatás(ok) összessége, amelye(ke)t az Emirates Skywards vagy egy Partner biztosít egy Tagnak Skyward Mérföldekért cserébe, beleértve korlátozások nélkül a Classic Rewards és upgrade jutalmakat;
  • A Skysurfer 2 és 17 év közötti Tagot jelöl;
  • A Skywards Everyday az az Emirates Skywards-termék, amely az Emirates Skywards hűségprogram része, és lehetővé teszi a Tagok számára, hogy Mérföldeket szerezzenek kiválasztott márkákkal az Egyesült Arab Emírségekben a Skywards Everyday-alkalmazáson keresztül;
  • A Skywards Skysurfer a Skysurfer-tagok exkluzív Emirates Skywards klubját jelenti;
  • A Skywards Mérföldek olyan pontok, amelyeket a Tag az Emirates Skywards hűségprogramja keretében gyűjtött össze, és amelyeket „Skywards Mérföldeknek” nevezünk, és amelyeket akkor szereznek, amikor a Tag egy jogosult járatot vesz igénybe, vagy megfelelő árut és szolgáltatást vásárol bármely Partnertől, és amelyek beválthatók Jutalmakra a Programszabályoknak megfelelően, de a Tier Mérföldek kivételével;
  • A Skywards+ Tag azon Emirates Skywards-termék előfizető Tagja, amely „Skywards+” néven ismert, a jelen Programszabályzatban részletesebben leírtak szerint;
  • A Special Fare viteldíj vagy a Saverviteldíj olyan Emirates viteldíjat jelent, amelyre a vásárláshoz kapcsolódó jogosultsági korlátozások vonatkoznak és/vagy korlátozott az ülőhelyek elérhetősége, a vonatkozó értékesítési időszak, korlátozó feltételek alkalmazandók (korlátozás nélkül beleértve a következőket: módosítási díjak; min/max tartózkodás; járatkorlátozások vagy elővétel), valamint minden viteldíjat, amelyet más légitársaságok értékesítenek részben az Emirates járatain repült utazásokra.
  • A Tier bónusz Mérföld olyan további Skywards Mérföldeket jelent, amelyeket a Platinum, Gold és Silver Tagok szereznek Mérföldgyűjtő Járato(ko)n történő repülés útján;
  • A Tier Mérföldek olyan pontok (a Skywards Mérföldek kivételével), amelyeket a Tag az Emirates Skywards keretében gyűjtött össze, és amelyekre „Tier Mérföldek”-ként hivatkozunk a Tagsági szintre való jogosultsághoz;
  • A Felhasználatlan Mérföldek bármely adott időpontban a Tag Fiókjában lévő Mérföldek, amelyeket még nem váltottak be vagy nem utaltak át a Programszabályzatnak megfelelően, és amelyek még nem jártak le;
  • Az Upgrade jutalom a Skywards Mérföldek beváltását jelenti az Emirates-jegyen feltüntetettnél magasabb utasosztályon való utazásra;
  • Az USD jelentése amerikai dollár; valamint
  • A Webhely az Emirates Skywards-webhelyet jelöli, amely az emirates.com hivatkozáson keresztül érhető el.
 2. A jelen Programszabályzatban, ellenkező megjelölés hiányában:
  • az egyes számban megfogalmazott hivatkozás a többes számra való hivatkozást is magában foglalja, és fordítva;
  • az egyik nemre való hivatkozás az ellenkező nemre való hivatkozást is magában foglalja;
  • egy félre való hivatkozás a fél jogosultsággal rendelkező alkalmazottaira való hivatkozást is magában foglalja; és
  • a fejlécek csupán a hivatkozás megkönnyítése érdekében szerepelnek a szövegben.

2. Fiókregisztráció és Tagság

 1. Az Emirates Skywards-fiókra vagy -tagságra bármely magánszemély jelentkezhet, aki legalább két éves életkorú. Vállalat, cég, társulás vagy más jogi személy nem válhat Taggá.
 2. A tagságra jelentkező személy köteles megadni az Emirates Skywards-tagsági jelentkezési lapon kért valamennyi információt. A 18 év alatti Tagokra vonatkozó kérelmeket szülőnek vagy gyámnak kell aláírnia és/vagy elfogadnia. Az Emirates Skywards saját belátása szerint elfogadhatja vagy elutasíthatja bármelyik tagságra jelentkezést.
 3. Az Emirates Skywards a Tag számára állandó digitális tagsági számot és Fiókot bocsát ki, amely alatt a Tag a Mérföldjeit gyűjtheti. A Tag digitális tagsági kártyájához a programhoz való csatlakozást követően az Emirates Appon keresztül fér hozzá. A Tag a Jogosult járaton való utazás során és az egyéb jogosult árucikkek és szolgáltatások fizetésekor tagsági számát bediktálhatja vagy bemutathatja az Emirates Appon, a mobilról elérhető webhelyen vagy emailen keresztül, de egy hordozható eszközre lementett képként is. A digitális tagsági kártya az összes Tag számára elérhető. A digitális tagsági kártya ugyanazokat az előnyöket nyújtja a Tagok számára, mint amelyekben a fizikai kártya (ha van ilyen) használatakor részesülnek. A digitális tagsági kártyán lejárati dátum szerepelhet, és ebben az esetben csak az adott lejárati dátumig érvényes. A digitális tagsági kártyán szerepel a Tag Tagsági kategóriájának érvényességi dátuma. A digitális tagsági kártyát csak az adott kártyán megnevezett Tag használhatja. A Tagok nevét úgy kell beírni, angolul, ahogy az az útlevelében szerepel. A digitális tagsági kártya nem hitelkártya, és kizárólag Tagként való azonosításra szolgál. A digitális tagsági kártya nem átruházható, és mindenkor a kibocsátó tulajdonában marad.
 4. A Tagok nem élhetnek vissza az Emirates Skywards-hűségprogramban való tagságukkal, beleértve a következőket:
  1. jogellenes vagy visszaélésszerű tevékenység végzése; vagy
  2. az Emirates Skywards program keretében a Tagoknak felkínált Jutalom, Mérföld vagy egyéb, a Programszabályzattól eltérő Mérföldek értékesítése, átruházása vagy megszerzése, illetve felajánlása vagy reklámozása eladásra, kiosztásra, átruházásra vagy megszerzésére.
 5. Abban az esetben, ha egy Tag megsérti jelen Programszabályzatot, ideértve a fenti 2.4-es pont megsértését is, az Emirates Skywards fenntartja a jogot a Tagsági Fiók megszüntetésére jelen Programszabályzattal összhangban. A felhasználatlan Mérföldek ilyen felmondás esetén elvesznek.
 6. A Tag bármikor törölheti és megszüntetheti Tagsági Fiókját az Emirates ügyfélszolgálati központjának értesítésével vagy az Emirates App (iOS-verzió) megfelelő szakaszában.
 7. Ha bármely Tag megszünteti a Fiókját vagy más módon megszünteti Emirates Skywards-tagságát, az ilyen Tag összes fel nem használt Mérföldje és minden fel nem használt Jutalma azonnal elvész, és semmissé válik. Készpénz nem kerül jóváírásra vagy kifizetésre az ilyen Tagoknak.
 8. Az Emirates Skywards saját belátása szerint bármikor felfüggesztheti, törölheti vagy megszüntetheti a tagságot vagy a Tag Fiókját és/vagy a felhalmozott Mérföldeket. Ebben az esetben a Tag Fiókjában lévő fel nem használt Mérföldek érvénytelenné válhatnak, és ezt követően nem használhatók fel a Tagok által és véglegesen eltávolíthatók az ilyen Tag Fiókjából.
 9. Abban az esetben, ha az Emirates tudomást szerez egy Tag haláláról vagy csődjéről, az adott Tag tagsági Fiókja azonnal megszűnik. Ezenkívül, ha az elhunyt vagy a csődbe ment Tag egyben a My Family fiók Családfője, a vonatkozó My Family fiók megszűnik. Ilyen megszűnés(ek) esetén a Tag egyéni Fiókjában és adott esetben a My Family fiókban tárolt Felhasználatlan Mérföldek (az ilyen Fiókok bármelyikében elérhető egyéb előnyökkel vagy kiváltságokkal együtt) érvénytelenek. Egy Tag halála esetén az Emirates Skywards saját belátása szerint jóváírhatja az elhunyt Tag Felhasználatlan Mérföldjeit a törvényes kedvezményezettjeinél, feltéve, hogy (i) vagy az elhunyt Tag Fiókjában, vagy adott esetben a My Family fiókjának egyenlegén legalább minimálisan 2000 Mérföld volt a vonatkozó Fiók megszüntetésekor, és (ii) a törvényes kedvezményezett az érintett Tag halálától számított 6 hónapon belül felveszi a kapcsolatot az Emiratesszel az elhunyt Fiókjában lévő Felhasználatlan Mérföldekre vonatkozó követeléssel. A törvényes kedvezményezettek által az elhunyt Tag Felhasználatlan Mérföldjeire vonatkozó igényléshez mellékelni kell (i) az elhunyt Tag halotti anyakönyvi kivonatát; (ii) az elhunyt Tag végrendeletének vagy végakaratának másolatát, bírósági végzést vagy egyéb jogi dokumentumot, amely alátámasztja a kedvezményezettek jogosultságát a Felhasználatlan Mérföldekre; valamint (iii) az Emirates által kérelmezett további dokumentumokat.
 10. A Tagsági Fiókok nem ruházhatók át. Egy Tagnak nem lehet egynél több Fiókja. A Tag által szerzett vagy részére kibocsátott minden Mérföld és Jutalom a Tag Fiókjában kerül jóváírásra.
 11. A tevékenységi kimutatások a Tag számára a Webhelyen vagy az Emirates Appban lesznek elérhetők, amíg az Emirates aktív Tagként tartja őt nyilván, és ezek tartalmazzák a szerzett, beváltott és lejárt Mérföldekre vonatkozó információkat. Ha a Tag úgy véli, hogy a kimutatásban szereplő bármely információ (beleértve a szerzett, beváltott és lejárt Mérföldekre vonatkozó információkat) pontatlan, a Tag köteles azonnal, de legkésőbb a vonatkozó gyűjtési tevékenység dátumától számított 90 naptári napon belül értesíteni az Emirates Skywards programot. Ha a Tag nem küld értesítést az Emirates részére a meghatározott időszakon belül arról, hogy eltéréseket talált a kimutatásában, az információkat helyesnek és a Tag által ilyenként elfogadottnak kell tekinteni. Ha egy Tag vitatja bármely kimutatást, az Emirates megkövetelheti a Tagtól, hogy nyújtson be igazoló dokumentumokat és bizonyítékokat, amennyiben az Emirates saját belátása szerint szükségesnek tartja azt.
 12. Ha egy Tag megváltoztatja a hivatalos nevét, a Tagnak (i) haladéktalanul írásban értesítenie kell az Emirates Skywards-ot a változásról, és (ii) be kell nyújtania minden olyan dokumentumot, amelyet az Emirates kérhet a névváltoztatás igazolására. Az Emirates további információt kérhet a Fiók ellenőrzése céljából a Tag személyes adatainak bármely változása tekintetében. A Tag új nevének ezután továbbra is meg kell egyeznie az útlevelében szereplő Tag nevével.
 13. Minden adó, illeték és egyéb kötelezettség, amely a Tagok (i) Mérföldek felhalmozódásából vagy (ii) Jutalmak átvételéből és felhasználásából ered, az egyes Tagok kizárólagos felelőssége és az is marad, és azokat a Jutalom kiadása előtt meg kell fizetni. Az Emirates Skywards nem vállal szavatosságot vagy más biztosítékot az ilyen adók, illetékek és más kötelezettségek vonatkozásában.
 14. A 18 év alatti Tagok a Webhelyen vagy az Emirates Appban nem tudnak bizonyos tranzakciókat (mint például Skywards Mérföldek vásárlása vagy átruházása, illetve Jutalmak beváltása) végrehajtani.
 15. Az Emirates Skywards Program folyamatos értékének és integritásának a Tagok számára való biztosítása érdekében az Emirates folyamatosan figyelemmel kíséri a Mérföldtevékenységet a programmal kapcsolatban. Az Emirates Skywards az Emirates által saját belátása szerint meghatározott bármely okból ellenőrzést végezhet a Tag Fiókjában. Az ilyen ellenőrzés során a Tag Fiókja (és a kapcsolódó My Family fiók) nem lesz használható, és a Tag nem vehet igénybe Jutalmakat vagy más módon nem válthat be Mérföldeket. Ha az Emirates ilyen auditot végez egy Fiókban, az Emirates (i) értesíti az érintett Tagot, hogy ilyen ellenőrzésre kerül sor, és (ii) kérheti, hogy a Tag adjon további információkat, amennyiben az Emirates (saját belátása szerint) szükségesnek tartja azt az audit befejezéséhez („Audit értesítés”), és a Tagnak meg kell felelnie az Emirates bármely ilyen auditálási értesítésének a meghatározott időkeret(ek)en belül. Ha (i) egy Tag az Emirates megelégedésére nem válaszol az auditálási értesítésre, (ii) az ilyen ellenőrzési értesítéstől számított 90 naptári napon belül nem válaszol az auditálási értesítésre, (iii) vagy az Emirates bármilyen aggodalomra okot adó kérdést azonosít (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen csalárd tevékenységet vagy programokkal való visszaélést) a Fiók-ellenőrzést követően az Emirates azonnal megszüntetheti az adott Tag Fiókját. A Fiók ilyen jellegű megszüntetése esetén a Felhasználatlan Mérföldek érvénytelenek, és készpénz nem jóváírható vagy fizethető az ilyen Tagoknak.

3. Skywards Skysurfers program

 1. A 2 és 17 éves életkor közötti Tagok automatikusan a Skywards Skysurfers tagjaivá válnak. 
 2. Amikor a Skysurfer betölti a 18. életévét, akkor lehetőséget kap arra, hogy a fiókját egyedi, kizárólag a Tag által kezelt fiókká változtassa, és ebben az esetben a szülőnek/gondviselőnek a továbbiakban nem lesz hozzáférése a Tag fiókjához. Az átállás teljesítéséhez a Tagnak fel kell hívnia az Emirates ügyfélszolgálatát vagy használnia kell a Weboldalon található Élő csevegés funkciót. A Tagnak meg kell adnia az adott Emirates ügyfélszolgálatán dolgozó ügyintézőnek (i) a fiókja tagsági számát; és (ii) egy új, egyedi e-mail-címet a fiókhoz, amelyet a Fiók jelszavának visszaállítására, valamint a Fiókhoz tartozó új bejelentkezési adatok létrehozására használhat.
 3. A Skysurfers-tagokra a jelen Programszabályzat vonatkozik, és előfordulhat, hogy felnőtt Tag kíséretében vehetnek csak igénybe olyan bizonyos előnyöket, mint például a váróterem használata és a sofőrszolgálat.
 4. A Skysurfers-tagok az összes Emirates- és flydubai-járat után gyűjthetik a Skywards Mérföldeket. A Skysurfers-tagok (szülőjükön/gondviselőjükön keresztül) a Skysurfers-tag nevében beválthatják a Skywards Mérföldeket Emirates-járat upgrade-ekre a repülőtéri utasfelvétel előtt. A Skysurfers-tag szülei és/vagy gyámjai beválthatják Skywards Mérföldeiket minden Emirates-járatra és más légitársaság-partnernél.
 5. Az alábbi 3.6-os pont értelmében 2024. április 1-től a Skysurfer-fiókokon tárolt Skywards Mérföldek nem járnak le. Ha a Skysurfer betölti a 18. életévét, a fiókjában a 18. életéve betöltésekor található Skywards Mérföldek annak a hónapnak az utolsó napján járnak le, amelyben a Skysurfer betölti a 21. életévét. A Skysurfer fiókján a Skysurfer 18. életévének betöltését követően gyűjtött Mérföldek a programszabályzat 9.1-es pontjában meghatározottak szerint járnak le.
 6. Az Emirates Skywards koronavírus miatt bevezetett, a Mérföldek lejárata vonatkozó irányelvei a továbbiakban nem érvényesek. A Skysurfers-fiókokon található, az irányelv értelmében visszaállított vagy meghosszabbított Skywards Mérföldek többé nem visszaállíthatók vagy meghosszabbíthatók. Az ilyen Skywards Mérföldek a továbbiakban a meghatározott lejárati időpontjukban lejárnak és nem tudnak előnyre szert tenni a fenti 3.5-ös pontban meghatározott lejáratmentesítési irányelvből. 
 7. A Skysurfers-tagok Tagsági szintjük alapján jogosultak bizonyos előnyökre (például extra poggyászkeretre és elsőbbségi utasfelvételre).

4. Fiókkezelés

 1. A Tagok kijelölhetnek egy „Utazásikoordinátort” (akinek legalább 18 évesnek kell lennie) a Fiókjukhoz, ha írnak az Emirates ügyfélszolgálati központjának, vagy ha a Tag benyújt egy erre vonatkozó kérelmet a Webhelyen keresztül. Az Utazási koordinátorok jogosultak kezelni az érintett Tag Fiókjának egyes elemeit az adott Tag nevében, és az Emirates ügyfélszolgálati központján keresztül (az érintett Tag nevében):
  1. hozzáférni és információkat szerezni a Tag Fiókjából;
  2. Jutalmakat igényelni; valamint
  3. módosítani az Emirates birtokában lévő Fiókadatokat az Emirates Skywards-tagságra vonatkozóan.
 2. Az a személy, aki elfogadja az Utazási koordinátori kinevezést, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Programszabályzatot, és betartja azt. Az Utazási koordinátor által a Tag Fiókjával kapcsolatban végzett minden tevékenységet a Programszabályzattal összhangban kell elvégezni. Az Utazási Koordinátor által végzett Fióktevékenységekre úgy kell tekinteni, hogy azokat az érintett Tag nevében hajtják végre, és a Tagok felelősek az Utazási koordinátoraik által a Programmal való visszaélésért.
 3. A kijelölés előtt az Utazási koordinátoroknak igazolniuk kell az Emirates felé személyazonosságukat és meg kell adniuk elérhetőségeiket. Az Utazási koordinátor és a Tag garantálja és kijelenti az Emirates felé, hogy az Utazási koordinátor személyazonosságával kapcsolatos összes információ (beleértve az elérhetőségeit is) igaz és pontos, és mindaddig igaz és pontos marad, amíg az Utazási koordinátor ekként van azonosítva a Tag Fiókjában. Bármilyen hamis vagy félrevezető információ megadása az Utazási koordinátor kinevezésének az Emirates által történő megszüntetését vonja maga után. Ha a Tag vagy az Utazási koordinátor megsérti a jelen 4. pontban meghatározott bármely kötelezettségét, az Emirates azonnal megszüntetheti a Tag Fiókját.
 4. Ha az Emirates saját belátása szerint úgy dönt, hogy a Tag utazási koordinátorának tevékenysége a Programmal való visszaélésnek minősül, az Emirates Skywards fenntartja a jogot arra, hogy a 21.2. pont (Felelősség) értelmében megszüntesse a Tag Fiókját és/vagy felmondja az Utazási koordinátor tevékenységét.
 5. A nem Tag Utazási koordinátor nem jogosult semmilyen Emirates Skywards-tagsági előnyre vagy privilégiumra.

5. Tagsági szint

 1. Annak eldöntésekor, hogy egy Tag (i) kaphat-e Tagsági szint felminősítést, (ii) megtarthatja-e meglévő Tagsági szintjét, vagy (iii) vissza kell-e minősíteni az előző Tagsági szintre, az adott Tagnak meg kell felelnie az alábbi jogosultsági és alkalmassági követelményeknek a vonatkozó Tagsági szintje és a Tagsági szint felminősítési időszaka (adott esetben) (a „Tagsági szint követelményei”) alatt:
  • Silver Tagsági szint követelmény;
   1. legalább 25 000 Tier Mérföld gyűjtése; vagy
   2. legalább 25 Jogosult járat igénybevétele (de nem számítva minden olyan járatot, amelyre a jegyet Jutalom útján adták);
  • Gold Tagsági szint követelmény;
   1. legalább 50 000 Tier Mérföld gyűjtése; vagy
   2. legalább 50 Jogosult járat igénybevétele (de nem számítva minden olyan járatot, amelyre a jegyet Jutalom útján adták);
  • Platinum Tagsági szint követelmény;
   1. legalább 150 000 Tier Mérföld; ÉS
   2. legalább 1 jogosult Business Class vagy 1 jogosult First Class járat igénybevétele (kivéve minden olyan járatot, amelyre a vonatkozó Business/First Class-jegyet Cash+Miles használatával vásárolták meg, vagy bármely Jutalmon keresztül biztosították).
 2. A Tagsági szint csak a Tag aktuális Tagsági időszakának időtartamára érvényes. Ha egy Tag nem teljesíti a vonatkozó Tagsági szint követelményeit a vonatkozó Tagsági szintjének érvényessége alatt, az adott Tag Tagsági szintje visszaminősítésre kerül az előző Tagsági szintre.
 3. A Tagsági szint követelményeit meghaladó megszerzett Tier Mérföldek vagy Jogosult járatok nem vihetők át bármely Tagsági szint időszakában vagy Tagsági szint felminősítési időszakában és nem járulnak hozzá semmilyen további Tagsági szinthez vagy Tagsági szint felminősítési időszakhoz (adott esetben).
 4. A Platinum, Gold és Silver tagok Tier bónusz Mérföldeket halmoznak fel a következő arányok szerint:
  1. Platinum tag = 100% a szerzett Alapmérföldek alapján
  2. Gold tag = 75% a szerzett Alapmérföldek alapján
  3. Silver tag = 30% a szerzett Alapmérföldek alapján
 5. A Tier bónusz Mérföldek csak a Tag Skywards Mérföldegyenlegéhez járulnak hozzá, a Tag teljes Tier Mérföldegyenlegéhez nem.
 6. A Tagsági szint követelményeit (beleértve, korlátozás nélkül a Tier Mérföldek és a megfelelő járatok számát) az Emirates bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, kivéve, hogy az Emirates a változást a változás időpontjában jelen Programszabályzaton, a Webhelyen vagy az Emirates Appon keresztül közli.
 7. Ha egy Tag bármely Tagsági szintre jogosult vagy megkapja azt (i) egy hiba vagy tévedés következtében; (ii) a rendszer hibás működése; vagy (iii) a Programmal való visszaélés következtében, az Emirates visszatarthatja bármely Tagsági szint felminősítését vagy ennek megfelelően leminősítheti az adott Tag Tagsági szintjét.
 8. Az Emirates saját belátása szerint új Tagsági szinteket hozhat létre, vagy módosíthatja Tagsági szintjeit.

6. Kategóriához tartozó előnyök és privilégiumok

 1. Előzetesülőhelyválasztás  
  A Tagok jogosultak lehetnek ingyenes előzetes ülőhely-választásra az Emirates-járatokon az utazás napján érvényes Tagsági szintjük alapján. Az adott tagsági szintekre vonatkozó előzetes ülőhelyfoglalási előnyöket itt(Megnyit egy oldalt ugyanazon a fülön) tesszük közzé. Az előzetes ülőhelyfoglalásra és -választásra vonatkozó, itt(Megnyit egy oldalt ugyanazon a fülön) elérhető összes feltétel vonatkozik a Tagok előzetes helyválasztási előnyeire.

 2. Díjmentes otthoni utasfelvétel (kizárólag Platinum): A díjmentes otthoni utasfelvétel („Utasfelvételi szolgáltatás(ok)”) azon Platinum tagok számára érhető el, akik a Dubaji nemzetközi repülőtérről induló Emirates-járat bármely utasosztályán utaznak, és a Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C („DUBZ”) a kiszolgálójuk. Az utasfelvételi szolgáltatások Platinum tagok általi igénybevételére a jelen Programszabályzatban foglalt kizárások és a következő feltételek vonatkoznak:
  1. A Platinum tagok saját maguk és legfeljebb négy vendég részére vehetik igénybe ezeket az utasfelvételi szolgáltatásokat. A vendég(ek)nek ugyanazon az Emirates-járaton kell utazniuk, mint a Platinum tagnak, és az utasfelvétel helyének meg kell egyeznie a Platinum tag címével. A Platinum tagnak fizetnie kell minden további vendégért és a megengedett határt meghaladó többletpoggyászért.
  2. A Fuvarozó, vagyis a Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C („Utasfelvételi fuvarozó”) szerződési feltételei az irányadóak a szolgáltatások nyújtására. A felhasználási feltételek a https://dubz.com/pages/service‑terms‑conditions(Megnyit egy külső weboldalt egy új fülön) vannak közzétéve („DUBZ Felhasználási feltételek”).
  3. A Platinum tagok az Utasfelvételi szolgáltatásokat legalább 24 órával az Emirates-járat indulása előtt foglalhatják le a következő csatornák bármelyikén.
   1. Az Emirates ügyfélszolgálati központján keresztül: 600 555555.
   2. Online a DUBZ otthoni utasfelvétel számára létrehozott oldalán a Webhelyen; vagy
   3. A DUBZ ügyfélszolgálati telefonszámán keresztül: +971 4 872 8487.
  4. Az Utasfelvételi szolgáltatások lefoglalása után az Utasfelvételi szolgáltatások az Emirates-járat indulása előtt 48 és 6 órával ütemezhetők. A tervezett utasfelvételi időszak alatt egy utasfelvételi ügynök érkezik a Platinum tag otthonába, szállodájába vagy irodájába, hogy:
   1. ellenőrizze az utazási dokumentumokat;
   2. lemérje és felcímkézze poggyászát;
   3. kinyomtassa az utasok beszállókártyáit; valamint
   4. elszállítsa a poggyászokat az Emirates-járatra.
  5. Lemondások. Ha egy Platinum tag le kívánja mondani a lefoglalt bejelentkezési szolgáltatást, ezt legalább 4 órával a tervezett bejelentkezési időszak előtt meg kell tennie. A lemondásokat a következő csatornákon keresztül lehet végrehajtani:
   1. A DUBZ ügyfélszolgálati telefonszámán keresztül: +971 4 872 8487; vagy
   2. az Emirates ügyfélszolgálati központján keresztül: 600 555555.
  6. Kivételek. Az Utasfelvételi szolgáltatások nem érhetők el, ha a Platinum tag:
   1. olyan jeggyel utazik, amelyet teljes egészében Skywards Mérföldekkel váltottak meg. Az egyértelműség kedvéért a Cash+Miles kombinációjával vásárolt jegyekkel lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást;
   2. utazás közvetlen járattal Tel Avivba vagy az USA-ba (kivéve Milánón és Athénon keresztül);
   3. utazás közös üzemeltetésű járaton;
   4. utazás élő állattal hordozóban;
   5. utazás lőfegyverrel (WEAP); (feladott poggyászként szállított fegyverekkel, lőfegyverekkel vagy lőszerekkel)
   6. utazás MEDA-ügyfelekkel (orvosi engedéllyel rendelkező ügyfél);
   7. utazás ipari személyzeti jegyekkel vagy ügynökségi jegyekkel (pl. ID/AD jegyekkel) vagy kedvezményes jegyekkel; és
   8. a DUBZ Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott egyéb kizárások mellett.
  7. Felelősség. Bármely Utasfelvételi szolgáltatással a Platinum tagok tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Utasfelvételi szolgáltatásokat a DUBZ nyújtja, amely egy harmadik fél, és amely teljes mértékben felelős az összes utasfelvételi szolgáltatás nyújtásáért. Az Utasfelvételi szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő minden felelősség az igénybe vevő Platinum tag és a DUBZ között van érvényben, a DUBZ Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően. A törvény által megengedett legteljesebb mértékben az Emirates elhárít minden felelősséget, amely az Utasfelvételi szolgáltatással kapcsolatban merül fel. A DUBZ meghibásodásával vagy az utasfelvételi szolgáltatások hibáival kapcsolatos minden Platinum taggal kapcsolatos követelést vagy panaszt közvetlenül a DUBZ-hoz kell benyújtani.
  8. Az Utasfelvételi szolgáltatások igénybevétele során a Platinum tagok megtekinthetnek és hozzáférhetnek olyan platformokhoz, amelyek harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaznak, amelyeket harmadik felek irányítanak és tartanak fenn. A más webhelyekre mutató hivatkozások nem jelentik az Emirates jóváhagyását az ilyen webhelyekre, és a Platinum tagok tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Emirates nem vállal felelősséget az ilyen harmadik fél webhelyek tartalmáért vagy elérhetőségéért.
  9. Általános: Jelen Programszabályzat célja, hogy tartalmazza a DUBZ Feltételeinek vonatkozó rendelkezéseit, amennyiben az a Szolgáltatások rendelkezéseire vonatkozik. A jelen Programszabályzat és a DUBZ Feltételei közötti bármilyen ellentmondás esetén jelen Programszabályzat az irányadó.

 3. Ingyenes váróterem-használat.

  1. Emirates-járatok 
   A Tagok jogosultak lehetnek díjmentes várótermi hozzáférésre Emirates-járattal való utazás esetén az utazás napján érvényes Tagsági szintjük alapján. A különböző tagsági szintek Emirates várótermekhez való hozzáférési jogosultságát itt(Megnyit egy oldalt ugyanazon a fülön) tesszük közzé. Az Emirates várótermi hozzáférésre vonatkozó összes feltétel, beleértve az itt(Megnyit egy oldalt ugyanazon a fülön) elérhetőket is, vonatkozik arra, hogy a Tagok igénybe veszik az Emirates várótermi hozzáférési előnyeit. Az előbbiekben említett várótermi hozzáférés előnyei csak akkor érhetők el a Tagok számára, ha Emirates-járattal vagy Qantas-közös üzemeltetésű járattal utaznak. Kizárólag azok a személyek, akik ugyanazzal az Emirates-járattal vagy Qantas-közös üzemeltetésű járattal utaznak Tagként, jogosultak arra, hogy a Tag vendégként jelölje meg őket a várótermi hozzáférési előnyök igénybevétele céljából. A váróterembe nem léphetnek be azok a Tagok vagy a vendégek, akik ipari jegyekkel, személyzeti jegyekkel vagy ügynökségi jegyekkel (pl. ID/AD jegyekkel) utaznak.

  2. flydubai járatok 
   A Gold és Platinum tagok (az utazás napján érvényes Tagsági szintjük alapján) jogosultak lehetnek az ingyenes Emirates várótermi és/vagy az ingyenes flydubai várótermi belépésre, ha flydubai-járatot vesznek igénybe, az alábbi táblázat szerint. A flydubai várótermi hozzáférésére vonatkozó összes feltétel vonatkozik a Tagok várótermi hozzáférési előnyeire. Az előbbiekben említett várótermi hozzáférés előnyei csak akkor érhetők el a Tagok számára, ha flydubai-járattal utaznak. Kizárólag azok a személyek, akik ugyanazzal a flydubai-járattal utaznak Tagként, jogosultak arra, hogy a Tag vendégként jelölje meg őket a várótermi hozzáférési előnyök igénybevétele céljából. A váróterembe nem léphetnek be azok a Tagok és a vendégek, akik ipari jegyekkel, személyzeti jegyekkel vagy ügynökségi jegyekkel (pl. ID/AD jegyekkel) utaznak. Az Emirates fenntartja a jogot arra, hogy a Tagok előzetes értesítése nélkül bármikor megvonja ezt a Partnerelőnyt.

   VáróteremTagsági szintDíjmentes vendég
   flydubai Business Class váróterem a DXB 2-es termináljábanGold és PlatinumEgyik sem
   Emirates Business Class váróterem a DXB 3-mas termináljának B és C csarnokában (az indulási kapu alapján)Gold1 felnőtt vagy gyermek
   Emirates First Class váróterem a DXB 3-mas termináljának B és C csarnokában (az indulási kapu alapján)Platinum1 felnőtt és 2, 17 alatti gyermek
   flydubai várótermek Dubajon kívülGold és PlatinumEgyik sem                                        

  3. Air Canada Maple Leaf váróterem 
   A Gold és Platinum tagok (az utazás napján érvényes Tagsági szintjük alapján) ingyenes belépésre jogosultak az Air Canada Maple Leaf váróterembe, amikor az Air Canada által üzemeltetett járatra vagy az Emirates Dubaj és Kanada közötti járatára indulnak vagy szállnak át (kizárólag Toronto és Montreal között), az alábbi táblázat szerint. Az Air Canada Maple Leaf várótermébe(Megnyit egy külső weboldalt egy új fülön) való belépésre vonatkozó minden feltétel vonatkozik a Tagok várótermi hozzáférést történő igénybevételére. Kizárólag azok a személyek, akik ugyanazzal a járattal utaznak Tagként, jogosultak arra, hogy a Tag vendégként jelölje meg őket ezen Air Canada Maple Leaf várótermi hozzáférési előnyök igénybevétele céljából. A váróterembe nem léphetnek be azok a Tagok és a vendégek, akik ipari jegyekkel, személyzeti jegyekkel vagy ügynökségi jegyekkel (pl. ID/AD jegyekkel) utaznak. Az Emirates fenntartja a jogot arra, hogy a Tagok előzetes értesítése nélkül bármikor megvonja ezt a Partnerelőnyt.

   VáróteremTagsági szintDíjmentes vendég
   Air Canada Maple Leaf váróterem Torontóban és MontrealbanGold1 felnőtt vagy gyermek
   Air Canada Maple Leaf váróterem Torontóban és MontrealbanPlatinum1 felnőtt és 2 gyermek (17 éves kor alatt)

  4. Qantas-várótermek 
   A Gold és Platinum tagok (az utazás napján érvényes Tagsági szintjük alapján) jogosultak lehetnek ingyenes Qantas várótermi hozzáférésre, ha egy Qantas által üzemeltetett járaton utaznak (beleértve az Emirates-járatra való csatlakozást is), az alábbi táblázat szerint. Az Qantas Lounge access(Megnyit egy külső weboldalt egy új fülön) való belépésre vonatkozó minden feltétel vonatkozik a Tagok várótermi hozzáférést történő igénybevételére. Kizárólag azok a személyek, akik ugyanazzal a Qantas által üzemeltetett járattal utaznak Tagként, jogosultak arra, hogy a Tag vendégként jelölje meg őket a Qantas várótermi hozzáférési előnyök igénybevétele céljából. A váróterembe nem léphetnek be azok a Tagok és a vendégek, akik ipari jegyekkel, személyzeti jegyekkel vagy ügynökségi jegyekkel (pl. ID/AD jegyekkel) utaznak. Az Emirates fenntartja a jogot arra, hogy a Tagok előzetes értesítése nélkül bármikor megvonja ezt a Partnerelőnyt.

   Belföldi utazások – Qantas által üzemeltetett járatok
   VáróteremTagsági szintDíjmentes vendég
   Qantas Club várótermekGold1 felnőtt
   Qantas Club várótermekPlatinum1 felnőtt és 2 gyermek (17 éves kor alatt)
   Qantas Belföldi várótermekPlatinum1 felnőtt és 2 gyermek (17 éves kor alatt)
   Nemzetközi utazások – Qantas által üzemeltetett járatok
   VáróteremTagsági szintDíjmentes vendég
   Qantas Nemzetközi Business Class várótermek Ausztráliában, Európában és ÁzsiábanGold1 felnőtt
   Qantas Nemzetközi Business Class várótermek Ausztráliában, Európában és ÁzsiábanPlatinum1 felnőtt és 2 gyermek (17 éves kor alatt)
   Qantas Nemzetközi First Class várótermek Ausztráliában, Európában és Ázsiában (ahol elérhető)Platinum1 felnőtt és 2 gyermek (17 éves kor alatt)

 4. Díj ellenében igénybe vehető Emirates várótermi hozzáférés a dubaji és a jogosult nemzetközi repülőtereken
  A rendelkezésre állástól függően a Tagok fizethetnek a váróterem további használatáért a Dubaji nemzetközi repülőtéren (DXB) és a jogosult nemzetközi repülőtereken, az itt(Megnyit egy oldalt ugyanazon a fülön) leírtak szerint, a Díj ellenében igénybe vehető várótermi hozzáférés feltételeinek(Megnyit egy oldalt ugyanazon a fülön) megfelelően. Az ilyen fizetett várótermi hozzáférés költsége(Megnyit egy új oldalt ugyanazon a fülön) az Emirates döntése alapján időről időre változhat.

 5. Az olyan Tag kíséretében utazó 2 éven aluli csecsemő számára, aki beléphet az Emirates-váróterembe (akár díj ellenében, akár ingyenesen), ingyenes belépést biztosítunk a váróterembe. Azoknak a Tagoknak, akik úgy döntöttek, hogy fizetnek a várótermi hozzáférésért, gondoskodniuk kell arról, hogy a belépés előtt minden esedékes befizetésre sor kerüljön a váróterem személyzete számára (az esetleges időtúllépési díjak is a vonatkozó Emirates-váróterem elhagyásakor). A Tagoknak az Emirates-váróterembe való belépésére minden olyan feltétel és magatartási kódex vonatkozik, amely a várótermi hozzáférésre vonatkozhat, ideértve korlátozások nélkül a minimális életkorra, az elfogadhatatlan viselkedésre és öltözködésre vonatkozó szabályokat, amelyeket az Emirates saját belátása szerint határoz meg időről időre (vagy adott esetben az Emirates Partnerek által meghatározottak szerint). Tudjon meg többet a várótermi hozzáférésről.(Megnyit egy oldalt ugyanazon a fülön)

 6. Az Emirates fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint felfüggessze vagy visszavonja az Emirates várótermi hozzáférési előnyt egy Taggal szemben, ha visszaélést, csalást vagy az Emirates várótermi hozzáférési előnyeivel vagy az Emirates várótermi létesítményeivel kapcsolatban helytelen magatartást, visszaélést vagy csalást tapasztal.

 7. Az Emirates várótermi hozzáférési előnyeit igénybe vevő Tagnak rendezetten kell megjelennie, és meg kell felelnie az Emirates saját belátása szerint meghatározott öltözködési követelményeknek. Az Emirates fenntartja a jogot, hogy a Tagtól megtagadja az Emirates várótermeibe való belépést, ha:
  • a Tag viselkedése zavaró, sértő vagy sértő a személyzetre vagy más ügyfelekre nézve;
  • a Tag nem tartja be az Emirates személyzetének kérését vagy utasítását; vagy
  • a Tag nem kötelező módosításokat hajt végre útvonaltervén, amíg az Emirates váróteremben tartózkodik, és ez több mint négy órával meghaladja az eredeti járat indulását.

 8. Poggyászkeret kategóriaelőnyök
   
  További poggyász engedmények állnak rendelkezésre az Emirates- és a flydubai-járatokon utazó Platinum, Gold és Silver tagok számára. A kiegészítő poggyászkeret-kedvezmények eltérőek az Emirates- és flydubai-járatok esetén, és attól függően változnak, hogy a Tag milyen célállomásra utazik, mivel bizonyos útvonalakon a súly elvét (a teljes súlyt), míg másokon a darabszám elvét (az összes poggyász mennyisége) alkalmazzák. A következő táblázatban megtalálhatók a vonatkozó keretek:

  Kiegészítő feladott poggyászkeret Tagsági szint szerint
  Tagsági szintIATA darabkoncepciós útvonalak Emirates Turistaosztályon és Prémium Turistaosztályon Emirates-járatokonIATA darabkoncepciós útvonalak Business és First Classon Emirates-járatokonIATA súlykoncepció Emirates- és flydubai-járatokon
  SilverEgyik semEgyik sem12 kg
  Gold1 darab, 23 kg tömegű poggyász1 darab, 32 kg tömegű poggyász16 kg
  Platinum1 darab, 23 kg tömegű poggyász1 darab, 32 kg tömegű poggyász20 kg

  A bármilyen utasosztályon előírt maximális poggyászkeret nem lépheti túl a 3 darab feladott poggyász mennyiségét. A Tag útvonaltervében szereplő összes szektornak és járatnak legalább Business Class osztályúnak kell lennie, hogy megkapja a Business Classhoz kapcsolódó, fent leírt poggyászkeretet.

  Az ebben a szakaszban ismertetett poggyászkeret-kedvezmények nem vonatkoznak más légitársaságok által üzemeltetett járatokra (beleértve, de nem kizárólagosan a közös üzemeltetésű járatokat), illetve azokra a jegyekre, amelyek más légitársaságok által üzemeltetett szektorokat is tartalmaznak.

 9. Elsőbbségi utazási előnyök

  1. A teltházas járatokon a fenntartott elsőbbségi foglalás az alábbiak szerint történik:
   1. Platinum és Gold tagoknak (megfelelően), ha Emirates Turistaosztályra szóló Emirates-repülőjegyet foglal a kabinban a legmagasabb Flex Plus viteldíjon; és
   2. Platinum tagoknak, ha Business Class utasosztályra szóló Emirates-repülőjegyet foglal a kabinban a legmagasabb Flex Plus viteldíjon.
    Előfordulhat, hogy a túlfoglalt járatokon, a nagyobb ünnepeken, különleges eseményekkor vagy korlátozott járatokon nem lehet helyfoglalást és foglalást végrehajtani. Ennek megfelelően az Emirates nem vállal garanciát a foglalás elérhetőségére vagy az ülőhelyek elsőbbségére. Ezt az előnyt a járat indulása előtt legkésőbb 48 órával igényelheti az Emirates ügyfélszolgálati központján keresztül. Vegye fel velünk a kapcsolatot(Megnyit egy új oldalt ugyanazon a fülön)
  2. Az elsőbbségi poggyászcímkézés az Emirates- és flydubai-járatok valamely utasosztályán utazó összes Platinum és Gold tag számára elérhető. A Silver tagok kizárólag a flydubai-járatokon vehetik igénybe az elsőbbségi poggyászcímkézést. Tudjon meg többet a poggyászkezelésről(Megnyit egy új oldalt ugyanazon a fülön)
  3. A Dubaji nemzetközi repülőtéren az Emirates 3-as termináljában:
   • A Silver tagok és a Prémium Turistaosztályon vagy Emirates Turistaosztályon utazó legfeljebb 4 vendég a 6. körzetben, az Emirates Turistaosztály utasfelvételi területén megtalálható Silver pultoknál végezhetik el az utasfelvételt.
   • A Gold tagok és legfeljebb 4 vendégük az utazási osztálytól függetlenül bármely Business Class-pultnál elvégezhetik az utasfelvételt.
   • A Platinum tagok és legfeljebb 4 vendégük az utazási osztálytól függetlenül bármely First Class-pultnál elvégezhetik az utasfelvételt.
  4. Minden más repülőtéren az Emirates-hálózatban:
   • A Silver és Gold tagok és legfeljebb 4 vendégük az utazási osztálytól függetlenül bármely Business Class-pultnál elvégezhetik az utasfelvételt az Emirates-járatokra.
   • A Platinum tagok és legfeljebb 4 vendégük az utazási osztálytól függetlenül bármely First Class-pultnál elvégezhetik az utasfelvételt az Emirates-járatokra.
  5. A Silver, Gold és Platinum tagok az utazási osztálytól függetlenül bármely flydubai Business Class-pultnál elvégezhetik az utasfelvételt a flydubai-járatokra.
  6. A Silver, Gold és Platinum tagok az Emirates-hálózat összes repülőterén az elsők között szállhatnak be minden Emirates-járatra.

 10. További Platinum előnyök

  1. A Platinum tagok Fiókjában tárolt Skywards Mérföldek nem járnak le mindaddig, amíg az érintett Tag megőrzi Platinum státuszát. Ennek megfelelően a Módosított lejárati dátum (az alábbi 9. pontban meghatározottak szerint) megjelenítésre kerül azon Platinum tagok számára, akik rendelkeznek olyan Skywards Mérföldekkel, amelyeknek a Hagyományos lejárati idő (az alábbi 9. pontban meghatározottak szerint) szerint kellett volna lejárniuk az aktuális Tagsági kategória időszakon belül. A Módosított lejárati dátum minden esetben két (2) hónap a Tag közelgő Tagsági kategóriafelülvizsgálatának esedékességétől számítva. Például, ha egy Platinum tag (a következő tagsági szint felülvizsgálati dátuma 2019. augusztus 31.) rendelkezik Skywards Mérföldekkel, amelyek 2019. január 31-én járnak le a szokásos lejárati idő szerint, a Tag 2019. október 31-én korrigált lejárati dátumot fog látni (két (2) hónappal a közelgő tagsági szint felülvizsgálati dátuma után számítva).
  2. Amint egy Tag teljesíti a Platinum tagsági szint követelményeit, és a szintje Platinum tagságra vált, a korrigált lejárati dátum frissítésre kerül, és ez minden olyan Skywards Mérföldre vonatkozik, amely a szokásos lejárati idő szerint a jelenlegi Tagsági szintje alatt lejárt volna. Azok a Skywards Mérföldek, amelyek lejártak, mielőtt a Tag Platinum szintre váltott volna, nem kerülnek visszaállításra, és lejárt állapotban maradnak (beleértve, de nem kizárólagosan a hiányzó Skywards Mérföldekre vonatkozó visszamenőleges igényeket, amelyek a Tagnak a Platinum szintre való váltásához vezethettek a Normál lejárati dátum előtt).
  3. Minden alkalommal, amikor egy Tag teljesíti a Platinum Tagsági szint követelményeit, és megtartja Platinum státuszát, minden olyan fel nem használt Skywards Mérföld érvényességét, amelynek korrigált lejárati dátuma volt, meghosszabbítjuk a Tag következő Tagsági szint felülvizsgálati dátumát követő két (2) hónapos dátumig.
  4. Ha egy Platinum tag nem teljesíti a Platinum státuszának megőrzéséhez szükséges Tagsági szint követelményeit, és ezért alacsonyabb Tagsági szintre minősítik, minden be nem váltott, korrigált lejáratú Skywards Mérföld a Tag Fiókjában feltüntetett Korrigált lejárati dátum szerint lejár.
  5. A Korrigált lejárat csak a My Family fiókban összegyűjtött Skywards Mérföldekre vonatkozik, amelyeket egy Platinum tag, függetlenül attól, hogy Családfőként vagy Családtagként gyűjtött össze, és nem vonatkozik azon Skywards Mérföldek más részére a My Family fiókban, amelyekre a normál lejárat érvényes.
  6. A korrigált lejárat azokra a Skywards Mérföldekre vonatkozik, amelyeknél korábban további érvényességet vásároltak a Mérföldek kiterjesztése vagy Mérföldek visszaállítása (mindkettő a 10. szakaszban meghatározott) termékeken keresztül.
  7. A félreértések elkerülése érdekében minden Tag vonatkozó Fiókjában megtalálható Skywards Mérföldjei lejárnak a megadott lejárati dátumban.
  8. Az egyes Tagsági szintekre vonatkozó Tagsági szint előnyök és kiváltságok csak addig érvényesek és biztosítottak egy Tag számára, amíg az adott Tag érvényes státusza az adott Tagsági szinten van.
  9. Az Emirates bármikor és előzetes értesítés nélkül (kivéve, hogy az Emirates a változás időpontjában jelen Programszabályzaton, a Webhelyen vagy az Emirates Appon keresztül közli az ilyen változásokat) módosíthatja, megváltoztathatja vagy eltávolíthatja a bármely szolgáltatásra vonatkozó előnyt és kiváltságot bármely Tagsági szintre vonatkozóan.

 11. Exkluzív Platinum előnyök
   
  Egyes Platinum tagok exkluzív Platinum előnyöket kapnak, beleértve a Tier Mérföldek görgetését, a kedvezményes és a díjmentes upgrade-eket. Tudjon meg többet a feltételekről itt.

7. Mérföldgyűjtés

 1. Jelen Programszabályzat feltételeinek megfelelően az aktív Fiókkal rendelkező Tagok a Skywards Mérföldeket az alábbiak szerint gyűjthetik és halmozhatják fel:
  • Jogosult járatok igénybevételével; valamint
  • jogosult Emirates- vagy Partnerszolgáltatások, áruk vagy termékek igénybevételével vagy vásárlásával.
 2. Jelen Programszabályzat feltételeinek megfelelően a Tagok a Tier Mérföldeket az alábbiak szerint gyűjthetik és halmozhatják fel:
  • Jogosult járatok igénybevételével; valamint
  • jogosult Emirates- vagy Partnerszolgáltatások, áruk vagy termékek igénybevételével vagy vásárlásával.
 3. A Tagok jelen Programszabályzatnak megfelelően a Fiókregisztráció dátumától elkezdhetik a Mérföldek gyűjtését és felhalmozását. A Tagok által a Fiókregisztrációt megelőzően legkésőbb két hónappal igénybe vett Jogosult járatok jogosultak Mérföldekre, feltéve, hogy a Tag felveszi a kapcsolatot az Emiratesszel, és a Fiókregisztráció dátumától számított 6 hónapon belül igényli ezeket a Mérföldeket. A Tag Fiókregisztrációja előtt végrehajtott egyéb tranzakciók (beleértve a vonatkozó Partnerszolgáltatások, áruk vagy termékek igénybevételét) nem jogosultak Mérföldek gyűjtésére vagy felhalmozására. A Tagok által a Jogosult járatokkal megszerzett összes Mérföldet a Tagok a Webhelyen megtalálható Tagsági kivonatban és az Emirates Appban tekinthetik meg.
 4. A Mérföldek gyűjtéséhez a Tagoknak digitális tagsági kártyát kell bemutatniuk, össze kell kapcsolniuk Fiókjukat, vagy meg kell adniuk tagsági számukat (amit az Emirates vagy a vonatkozó szolgáltató időnként megkövetelhet) a (i) foglaláskor vagy a Jogosult járatra való utasfelvétel elvégzéséhez és az (ii) egyéb Jogosult Emirates vagy Partner által biztosított áruk vagy szolgáltatások fizetéséhez (vagy előfizetéséhez, adott esetben). Ha egy Tag úgy dönt, hogy Emirates Skywards tagsági számát felírja egy repülőjegy-várólistára, az Emirates Skywards tagsági számot nem lehet eltávolítani, és nem lehet más tagsági számmal helyettesíteni (akár az Emirates Skywards, akár egy Partner törzsutas hűségprogramjában szereplő számról van szó), miután az adott Tag elvégezte az utasfelvételt az útvonal első járatára.
 5. A megszerezhető Mérföldek száma az utazás kiinduló pontjától, úti céljától, az utasosztálytól és a megvásárolt jegytípustól függ, minden Jogosult járat esetén. Használja Mérföldkalkulátorunkat és ellenőrizze egy adott Jogosult járaton szerezhető Mérföldek számát.
 6. A Cash+Miles jegyen szereplő megszerzett Mérföldek száma az egyes Jogosult járatok tekintetében arányosan kerül beszámításra a Tag által az adott Jogosult járatra vonatkozó kereskedelmi viteljegyért fizetett készpénzösszeghez, amely nem tartalmazza a fuvarozó által kiszabott díjakat, adókat és illetékeket, amelyek után Mérföldek nem gyűjthetők. Szemléltetésképp: ha egy jegyzett jegy alapdíja 2000 USD, és egy Tag a viteldíj 60%-át készpénzben, a viteldíj 40%-át pedig Skywards Mérföldekkel fizeti a Cash+Miles opció használatával, a Tag az ilyen repüléssel gyűjthető Mérföldek mindössze 60%-át kapja meg.
 7. A Cash+Miles jegyek után nem lehet hűségpontokat gyűjteni más légitársaságok törzsutas hűségprogramjaiban.
 8. Ha a Tag vegyes viteldíjú és/vagy vegyes utasosztályú jegyet vásárol a Mérföldgyűjtő Járatokra, a Mérföldek kiszámítása és Tagsági Fiókban való jóváírása minden viteldíj-összetevő tekintetében külön-külön történik. A jegyen lévő jóváhagyási vagy további információkat tartalmazó terület csak részben irányadó. A vegyes viteldíjú jegyekkel szerzett Mérföldek összes adata bármikor megtekinthető a (i) Weboldal Útvonaltervem szakaszában, az (ii) Emirates App Emirates Skywards szakaszában vagy a (iii) Weboldal vagy a www.flydubai.com (adott esetben) Foglalás szakaszában
 9. Ha a Tag érvénytelenítteti vagy visszatérítteti a jegy bármely részét, a Mérföldek jóváírása csak az adott jeggyel Mérföldgyűjtő Járatokon való utazás erejéig történik meg.
 10. A Jogosult Emirates-járatokra szóló, részben felhasznált jegyek után gyűjthető Mérföldek száma a repülés szektorától, az utasosztálytól és az utazáskor megvásárolt viteldíjtól függ. Ha egy Tag csak részben használta fel jegyét, a Mérföldek csak az utazás felhasznált része után kerülnek jóváírásra. Ha a Tag úgy dönt, hogy szeretné jegyének egy részét egy magasabb viteldíj vagy utasosztály kategóriába upgrade-eltetni, a további Mérföldek kizárólag az utazás ezen része után kerülnek jóváírásra és nem kerülnek jóváírásra az utazás előzetesen lerepült részére.
 11. Ha a Tag más utasosztályra történő felminősítése a jegy újra kibocsátása nélkül történik (azaz nem kap új jegyszámot), kizárólag az általa vásárolt viteldíjnak megfelelően a jegyen feltüntetett adatok szerint szerez Mérföldeket.
 12. A Tagok az eredeti utasosztályra kiállított jegyük szerint gyűjthetnek Mérföldeket. A Tag nem kap további Mérföldeket az olyan Azonnali upgarde-ekért, amelyeket bármely járat tekintetében igénybe vett.
 13. A következő jegytípusok nem jogosítanak Mérföldek szerzésére:
  • személyzeti jegyek (beleértve az alkalmazottakat is);
  • iparági és ügynöki kedvezményes jegyek (pl. ID/AD repülőjegyek);
  • jutalomjegyek;
  • kontrajegyek;
  • díjként és promócióban kapott jegyek;
  • tanácsadói és PR jegyek;
  • speciálisan kedvezményes diplomata és kormányzati jegyek;
  • ingyenes utazásra jogosító, valamint nem menetrend szerinti és charterjáratokra szóló jegyek;
  • nem nyilvános speciálisan kedvezményes utazási jegyek;
  • megtagadott beszállásért járó kártérítési jegyek; és
  • más olyan törzsutasprogramokban vagy hűségprogramokban kibocsátott jutalomjegyek, amelyekben az Emirates Skywards részt vesz.
 14. A Tagok az olyan Emirates-járatok után, amelyek Jogosult járatok, igényelhetik a Mérföldeket visszamenőlegesen, ha felveszik a kapcsolatot az Emirates ügyfélszolgálati központjával (vagy a Webhelyen keresztül) az adott Emirates-járattal való repüléstől számított hat hónapon belül. Az ilyen visszamenőleges követelés benyújtásához a Tagoknak minden kért információt meg kell adniuk az Emiratesnek, beleértve, de nem kizárólagosan a jegyszámot, a beszállókártyákon szereplő járatadatokat, a tranzakciós dokumentumokat, a nyugtákat és az Emirates által kért egyéb dokumentumokat. Ahhoz, hogy a Tagok visszamenőleges hatállyal igényt nyújthassanak be egy Jogosult flydubai-járat után járó Mérföldekre, a Tagoknak a flydubai-járat lerepülésétől számított hat hónapon belül kell be kell nyújtaniuk ezt a kérelmet a flydubai-nak (a flydubai webhelyén vagy a flydubai ügyfélszolgálati központján keresztül), és minden kért információt át kell adniuk a flydubai-nak, beleértve, de nem kizárólagosan a jegyszámot, a beszállókártyákon szereplő járatadatokat, a tranzakciós dokumentumokat, a nyugtákat és a flydubai által kért egyéb dokumentumokat.
 15. A Mérföldek minden egyes járat vagy tranzakció esetén csak egyetlen hűségprogramban szerezhetők, kivéve, ha az Emirates Skywards vagy a vonatkozó Partner ettől eltérően rendelkezik. A más Partner hűségprogramokban is részt vevő Tagok utazásuk kezdetekor kötelesek kiválasztani az általuk preferált törzsutasprogramot. Ez a Skywards Mérföldek szerzésére és más, járattal kapcsolatos előnyökre (korlátozás nélkül beleértve) a repülőtéri váróterem igénybevételét, poggyászkeretet stb., kivéve ha az Emirates vagy a flydubai (adott esetben) ettől eltérően rendelkezik. A Tag a hűségprogram számát megváltoztathatja az első járat indulását megelőző utasfelvétel időpontjában, azonban ezt követően nem. A Mérföldeket Jogosult járaton kizárólag egy ülőhely és egy pótülőhely ellenében lehet gyűjteni.
 16. A Mérföldeknek a Tag Fiókjában való jóváírása a gyűjtési tevékenység dátumától számított nyolc vagy akár több hetet is igénybe vehet. A Tag által megszerzett Mérföldeket az adott Tag csak a jelen Programszabályzattal összhangban, azoknak az ilyen Tagsági Fiókban való jóváírását követően használhatja fel vagy válthatja be.
 17. A Skyward Mérföldek (és adott esetben a Tier Mérföldek) a Jogosult járatokon és adott esetben a jogosult Partner-légitársaság járatain gyűjthetők, más járatokon nem. Partner-légitársaság járatai esetén a Tagok felelőssége annak ellenőrzése, hogy ilyen járat esetén gyűjthetők-e a Skywards Mérföldek, amelynek összhangban kell állnia a Partner vonatkozó feltételeivel, és mindenkor meg kell felelnie a Programszabályzatnak.
 18. A Skywards Mérföldek (és adott esetben a Tier Mérföldeket) a Tag számára kizárólag a vásárlást követően ténylegesen biztosított áruk és szolgáltatások után kerülnek odaítélésre. A Skywards Mérföldek (és adott esetben a Tier Mérföldek) nem gyűjthetők olyan termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyeket a Tag megrendelt, de az igénybevétel előtt lemondott, vagy olyan esetekben, amikor a Tag valamely kötelezettségét nem teljesíti a megrendeléssel kapcsolatban.
 19. Ha egy Tag Jogosult járatát törlik, az Emirates vagy a flydubai jóváhagyhatja a Tag jegyét egy másik fuvarozónál, és a Tag továbbra is gyűjti a Mérföldeket a megvásárolt jegynek megfelelően, mintha a Jogosult járatra az eredeti foglalás szerint került volna sor.
 20. Ha bármely Tag érvénytelen Mérföldet gyűjt, az Emirates (saját belátása szerint):
  1. töröl és érvénytelenít minden ilyen Érvénytelen Mérföldet;
  2. ha az Érvénytelen Mérföldeket (vagy azok bármely részét) bármely Jutalomért vagy egyéb előnyért cserébe beváltották, törli és megsemmisíti az ilyen Jutalmat vagy egyéb előnyt, kivéve, ha az ilyen Jutalom vagy más előny már biztosított, az Emirates:
   1. további Skywards Mérföldeket von le a Tagsági Fiókból, amely az adott Jutalom vagy egyéb előny tipikus beváltási költségéből kerül kiszámításra;
   2. visszatéríti az adott Tagtól a Jutalmat abban az összegben, amely egyébként esedékes lett volna, ha az Érvénytelen Mérföldeket nem használták volna fel a Jutalom beváltására, és/vagy
  3. leminősíti a Tag Tagsági kategóriáját, 
  és a fenti minden esetben a Tagot semmilyen visszatérítés vagy egyéb kompenzáció nem illeti meg az Emirates részéről, beleértve, korlátozás nélkül az utazási, szállás- és vízumköltségeket.
 21. Az Emirates jelen Programszabályzatban vagy törvényben meghatározott egyéb jogainak sérelme nélkül, ha egy Tag (i) visszaélést követ el a Programmal kapcsolatban, vagy (ii) bármely járaton megtagadják tőle a beszállást, az Emirates (ahogy ezt saját belátása szerint határozza meg):
  1. felfüggeszti és/vagy ellenőrizheti a Tag fiókját, amely időszak alatt a Tag nem gyűjtheti és/vagy válthatja be a Skywards Mérföldeket, vagy nem férhet hozzá a fiókjához kapcsolódó előnyökhöz vagy Jutalmakhoz; és/vagy
  2. megszünteti a Tag Fiókját és a függőben lévő jutalmakat, amely esetben a Tag Fiókjában lévő összes Mérföld elveszik, 
  és a fenti minden esetben a Tagot semmilyen visszatérítés (beleértve, de nem kizárólagosan az adót) vagy egyéb kompenzáció nem illeti meg az Emirates részéről, beleértve, korlátozás nélkül az utazási, szállás- és vízumköltségeket.

8. Skywards Everyday

 1. A Skywards Everyday-programban való részvételhez az Emirates Skywards-tagnak le kell töltenie a Skywards Everyday-mobilalkamazást („Skywards Everyday-alkalmazás”) a Google Play Store-ból vagy az iOS Apple Store-ból, majd be kell jelentkeznie az alkalmazásba Emirates Skywards-fiók belépési adataival.
 2. Azoknak a Tagoknak, akik részt kívánnak venni a Skywards Everyday Programban, és Skywards Mérföldeket szeretnének szerezni, egy Jogosult fizetési kártyát (az alábbiakban meghatározottak szerint) kell összekapcsolniuk a Skywards Everyday-alkalmazáson keresztül, a Skywards Everyday-alkalmazásban („Kapcsolt fizetési kártya/kártyák”) meghatározott utasításokat követve.
 3. A Skywards Mérföldek gyűjtéséhez az Everyday-tagok legfeljebb öt (5) Jogosult fizetési kártyát adhatnak hozzá.
 4. Maximálisan öt (5) módosítás hajtható végre a Kapcsolt fizetési kártyákon bármely tizenkét (12) hónapos időszakon belül attól a dátumtól számítva, amikor az első fizetési kártya összekapcsolásra került a Skywards Everyday-alkalmazásban.
 5. Mielőtt Skywards Everyday Partnereknél vásárolna (az alábbiakban meghatározottak szerint), a Jogosult fizetési kártyákat össze kell kapcsolni a Skywards Everyday-alkalmazáson keresztül, hogy az adott vásárlás jogosult legyen a Skywards Everyday keretében gyűjthető Skywards Mérföldekre.
 6. Az Emirates Skywards azt javasolja a Tagoknak, hogy legalább 24 órával az első vásárlást megelőzően kapcsolják össze a jogosult fizetési kártyájukat (az alábbiakban meghatározottak szerint) a Skywards Everyday-alkalmazáson keresztül, hogy biztosítsák a vásárlás rögzítését.
 7. Jogosult fizetési kártyák
  1. A Visa Jogosult fizetési kártyái közé tartozik minden nemzetközi kibocsátású, Visa-szimbólummal ellátott fizetési kártya azokon a piacokon, ahol a Visa támogatja a kártyaösszekapcsolást.
  2. A MasterCard Jogosult fizetési kártyák közé tartoznak a MasterCard-szimbólummal ellátott kártyák, amelyeket olyan piacokon bocsátottak ki, amelyek támogatják a kártya összekapcsolását: Argentína, Ausztrália, Brazília, Kanada, Dánia, Németország, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok.
  3. A Kapcsolt fizetési kártyákkal az Apple Pay-jen vagy a Google Pay-jen keresztül végrehajtott fizetéseket elfogadjuk.
 8. Jogosulatlan fizetési kártyák
 9. Nem gyűjthető Skywards Mérföld az alábbi fizetési kártyákkal végrehajtott tranzakciók után: Amex, Diners Club, kiskereskedői bolti kártyák vagy ajándékkártyák.
 10. A Kapcsolt fizetési kártyával végrehajtott összes vásárlást automatikusan nyomon követjük annak érdekében, hogy kiszámítsuk a vonatkozó Tagsági Fiókban jóváírandó Skywards Mérföldek értékét.
 11. A Skywards Everyday-alkalmazáson belül nem lehetséges több Tagsági Fiókhoz hozzáadni a megfelelő fizetési kártyákat.
 12. Amikor a Skywards Everyday-alkalmazásban összekapcsol egy Jogosult fizetési kártyát, a Tag megerősíti, szavatolja és kijelenti, hogy ő a regisztrált kártyabirtokos, vagy engedélyt kapott a kártyabirtokostól.
 13. Egy Jogosult fizetési kártya összekapcsolásával és a Skywards Everyday programban való részvétellel Ön, mint Tag elfogadja a Skywards Everyday Általános Felhasználási Feltételeit, és felhatalmazást ad a Visa és/vagy a MasterCard (mint fizetési szolgáltató) számára, hogy (i) figyelje a tranzakciókat az Ön összekapcsolt fizetési kártyáin, (ii) azonosítsa a jogosult tranzakciókat, és (iii) megossza a tranzakció részleteit (például a résztvevő kereskedő üzletét, dátumát, időpontját és vásárlási értékét) az Emirates és az Emirates megfelelő szolgáltatóival a jogosult Skywards Mérföldek odaítélése érdekében. A Tagok bármikor leiratkozhatnak a Kapcsolt fizetési kártyá(ko)n keresztüli tranzakciófigyelésről, ha a Skywards Everyday-alkalmazásban rákattintanak minden Kapcsolt fizetési kártya mellett a „Kártya eltávolítása” gombra. Ezután nem lehet Skywards Mérföldet gyűjteni az ilyen Jogosult fizetési kártyákkal végrehajtott tranzakciók után.
 14. A Skywards Mérföldeket csak a Skywards Everyday-szolgáltatáson keresztül lehet gyűjteni a Skywards Everyday-alkalmazásban szereplő Skywards Everyday Partnereken keresztül (időről időre frissítve).
 15. A Tagok 1 Skywards Mérföldet kapnak minden elköltött 3 AED után az összes Skywards Everyday Partnernél, kivéve az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat. A Tagok 1 Skywards Mérföldet kapnak minden elköltött 5 AED után az összes Skywards Everyday-partnernél élelmiszerbolti és gyógyszertári vásárlások esetén.
 16. A Skywards Mérföldek kizárólag egész számokban kerülnek odaítélésre. A Skywards Mérföldek száma a legközelebb eső egész számra kerül lekerekítésre.
 17. A jogosult vásárlásokért megszerzett Skywards Mérföldek jóváírásra kerülnek a vonatkozó Tagsági Fiókban, miután a tranzakciót feldolgozta és ellenőrizte a fizetési hálózat (Visa vagy MasterCard), ez akár 10 napot is igénybe vehet.
 18. Ha a kiválasztott Skywards Everyday Partnerek teljes visszatérítést kínálnak saját visszatérítési szabályzatuk értelmében, a Skywards Mérföldek jóváírásra kerülnek a Tagsági Fiókban (i) a vonatkozó visszatérítési időszak lejárta után, valamint (ii), ha a vonatkozó vásárlást nem mondták le vagy nem térítették vissza.
 19. A Skywards Mérföldek odaítélése a Kapcsolt fizetési kártya költéseinek összértéke alapján történik a Résztvevő üzletekben, az ÁFA és minden egyéb vonatkozó adó nélkül (beleértve, korlátozás nélkül, az önkormányzat által kivetett adókat).
 20. A Skywards Mérföldek csak olyan vásárlások után kerülnek odaítélésre, amelyeknél a fizetés közvetlenül az értékesítés helyén történik egy jogosult Kapcsolt fizetési kártyával. A Skywards Mérföldek nem ítélhetők oda, ha más fizetési módot használtak, például ha a Résztvevő üzlet QR-kódokon vagy online fizetési linkeken keresztül fogad el fizetést. Skywards Mérföldekre nem jogosult a részben vagy egészben készpénzzel, ajándékkártyával, bolti jóváírással kifizetett vásárlások vagy termékek cseréje esetén.
 21. A Skywards Everyday Programban való részvétellel a Tagok tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Résztvevő üzletek megoszthatják az Emiratesnél végrehajtott vásárlások vagy visszatérítések visszaigazolását, ha azt az Emirates ellenőrzési célból vagy ügyfélvita esetén kéri.
 22. A szokásos Skywards Mérföldekre vonatkozó gyűjtési ajánlaton kívül az Emirates Skywards és a részt vevő Skywards Everyday Partnerek ügyletenként egynél több ösztönzőt is kínálhatnak a promóciós időszakokban.
 23. Alkalmanként és/vagy a Skywards Everyday Partner ajánlatainak függvényében az Emirates Skywards Tier Mérföldek odaítélhetők a Skywards Everyday-alkalmazásban meghirdetett helyeken. A Tier Mérföldek kiszámítása a Skywards Everyday-alkalmazásban megadott adatok szerint történik.
 24. Minden szolgáltatást, árut és terméket közvetlenül az érintett Skywards Everyday Partnerek biztosítanak az ügyfeleknek a résztvevő üzleteiken keresztül. A Skywards Everyday Partnerek ilyen jellegű részvétele a Skywards Everyday Programban nem jelenti azt, hogy az Emirates bármilyen terméket, árut vagy szolgáltatást jóváhagy, és az Emirates nem vesz részt ezek szállításában vagy biztosításában. Az ilyen termékeket, árukat és/vagy szolgáltatásokat igénybe vevő Tagok jogviszonyba lépnek a megfelelő Skywards Everyday Partnerrel. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékben az Emirates minden felelősséget kizár bármely Taggal vagy bármilyen természetű személlyel szemben bármilyen gondatlanság, szándékos kötelességszegés, rossz szolgáltatás vagy egyéb kötelezettségszegés miatt, amely a termékek, áruk és/vagy szolgáltatások a Skywards Everyday Partner által vagy nevében történő nyújtásából vagy nyújtásának elmulasztásából ered azzal kapcsolatban, hogy egy Tag ilyen termékeket, árukat és/vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.
 25. A Tagok Skywards Mérföldekre nem jogosultak bizonyos vásárlások vagy szolgáltatások esetén, az Emirates Skywards vagy a Skywards Everyday Partnerek által meghatározottak szerint, beleértve, de nem kizárólagosan:
  1. online vásárlások után, akkor sem, ha erre a Skywards Everyday-partner e-kereskedelmi oldalán vagy egy külső oldalán került sor; valamint
  2. 24 karátos aranyrudak és érmék esetén.
 26. A Tagok jogosult vásárlásonként legfeljebb 999 999 Skywards Mérföldet gyűjthetnek a Skywards Everyday Programon keresztül.
 27. Abban az esetben, ha bármilyen visszaélést, csalást, szerencsejátékot vagy csalárd tevékenységet észlelnek vagy gyanítanak a Skywards Everyday vagy bármely Kapcsolt fizetési kártya használatával kapcsolatban, az Emirates Skywards fenntartja a jogot a Tagsági Fiókban jóváírt Skywards Mérföldek visszavonására és/vagy az ilyen Tagsági Fiók felfüggesztésére/letiltására a Skywards Mérföldek jövőbeni felhalmozódásának megakadályozására. A Skywards Everyday Partnerek fenntartják a jogot arra, hogy megtagadják a Skywards Mérföldek odaítélését az általuk csalárdként észlelt vásárlások után.
 28. Ha a Tagsági Fiókban technikai hiba, tévedés, mulasztás vagy működési hiba miatt kerültek jóváírásra Skywards Mérföldek, az Emirates Skywards fenntartja a jogot arra, hogy visszavonja a helytelenül jóváírt Skywards Mérföldeket.
 29. A Tagok egyéni felelőssége annak ellenőrzése, hogy minden egyes jogosult vásárlás után megkapják-e a Skywards Mérföldeket. Ha a Skywards Mérföldeket nem írták jóvá egy Tag Fiókjában egy jogosult tranzakció után, a Tagnak fel kell vennie a kapcsolatot az Emirates ügyfélszolgálati központjával, és át kell adnia a hitel- vagy betéti kártyás fizetési bizonylat másolatát. A tranzakciót igazoló nyugta Emirates felé való bemutatásával a Tag elfogadja, hogy a tranzakciót igazoló nyugtán szereplő adatokat az Emirates kizárólag a hiányzó Skywards Mérföldek vonatkozó Tagsági Fiókban való ellenőrzésére és jóváírására használja fel.
 30. A Skywards Everyday Programban való részvétel megszüntetéséhez a Tagoknak el kell távolítaniuk a Skywards Everyday-alkalmazás „Saját kártyáim” szakaszában felsorolt összes Kapcsolt fizetési kártyát. Ezt a Skywards Everyday-alkalmazás törlése előtt kell megtenni.
 31. A Skywards Everyday-alkalmazásban közzétett minden egyes Résztvevő üzlet helyadatait (a Google Térkép szerint) a vonatkozó Skywards Everyday Partner biztosítja. Az Emirates Skywards nem vállal felelősséget a Google Maps-en keresztül megjelenített információk pontosságáért.
 32. Az Emirates időről időre módosíthatja, felfüggesztheti, hozzáadhatja vagy eltávolíthatja a Skywards Everyday-alkalmazásból bármely Skyward Everyday Partnert és/vagy annak bármely részt vevő üzletét. A Tagok felelőssége, hogy vásárlás előtt ellenőrizzék, hogy bármely üzlet vagy helyszín szerepel-e a Skywards Everyday Partner résztvevő üzletei között.
 33. A Skysurfer-tagok életkorbeli korlátozások miatt nem jogosultak a Skywards Everyday-programban való részvételre. A Skysurfer-tag számára kiadott, Jogosult fizetési kártyák hozzáadhatók a szülő/gondviselő Tagsági Fiókjához.
 34. A My Family és a Business Rewards-fiókok nem jogosultak a Skywards Everyday-hez való csatlakozásra.
 35. A Skywards Mérföldek odaítélése, valamint a Skywards Everyday-alkalmazás kezelése és működtetése, valamint a Tagok abban való részvétele céljából az Emirates begyűjt és felhasznál bizonyos személyes adatokat, és ezeket a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik feleknek, akik az Emirates szolgáltatói. Ezek a személyes adatok a következők:
  1. Azonosításra szolgáló adatok, a teljes névre, az e-mail-címre, a születési dátumra, a nemre és a lakóhely szerinti országra korlátozódva;
  2. Emirates Skywards-fiókinformációk, az Emirates Skywards-fiókra és a szint állapotára korlátozva;
  3. Tranzakciós adatok, a tranzakció dátumára és időpontjára, valamint a tranzakciók értékére és a megszerzett Skywards Mérföldekre korlátozva.
 36. Az Emirates személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további részletekért tekintse meg az alábbi hivatkozáson elérhető Emirates Adatvédelmi irányelvet.
 37. Az Emirates nem osztja meg a Tag személyes adatait a Skywards Everyday-partnerekkel, kivéve, ha az Emirates visszaélést vagy csalárd tevékenységet gyanít. A fentiekben leírt ilyen különleges körülményektől eltérő esetekben a Skywards Everyday Partnerek kizárólag névtelen formában férhetnek hozzá a tranzakciós adatokhoz.
 38. Az alábbi kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:
  1. A „Skywards Everyday Partner” egy harmadik fél termék-, áru- és/vagy szolgáltatás-szolgáltató, amely részt vesz a Skywards Everyday programban, és amely időről időre ilyenként szerepel a Skywards Everyday-alkalmazásban.
  2. A „Résztvevő üzlet” egy Skywards Everyday Partner olyan üzletét jelenti, amely részt vesz a Skywards Everyday Programban, és amely időről időre szerepel a Skywards Everyday-alkalmazásban.
 39. A „Fiók”, „Tag”, „SkywardsEveryday”, „SkywardsMérföldek” és „TierMérföldek” kifejezések jelentése megegyezik az Emirates Skywards Programszabályzatában meghatározott jelentéssel (link lent).
 40. A Skywards Everyday része az Emirates Skywards-tagok Skywards Everyday Programban való részvételének, amelyre mindenkor a jelen Skywards Everyday Általános Felhasználási Feltételek, valamint az Emirates Skywards Programszabályzat és az Emirates Adatvédelmi irányelve vonatkozik.

9. A Skywards Mérföldek érvényessége

 1. A Skywards Mérföldek három évig érvényesek attól a dátumtól kezdve, amelyen a Tag az adott járaton utazik, vagy a megfelelő tranzakciót megköti a Partnerrel („Érvényesség időszak”).
 2. A Skywards Mérföldek minden egyes Tag esetén lejárnak (és levonásra kerülnek a Tag Fiókjából) a Tag születésnapi hónapjának utolsó napján, amely közvetlenül az Érvényességi Időszak utolsó napja után van („Szabványos lejárat”). Így például, ha egy Tag Skywards Mérföldjeire vonatkozó érvényességi időszak utolsó napja 2023. január 15., és a Tag születésnapja január 14-re esik, az adott Tag vonatkozó Skywards Mérföldjeinek szokásos lejárati dátuma 2024. január 31. A fentiek ellenére bármely, a 6.10.1-es pont hatálya alá eső Skywards Mérföld, amely olyan Taghoz tartozik, amelynek Tagsági szintje a Skywards Mérföldek normál lejáratának napján Platinum, nem jár le a szokásos lejárati dátummal, hanem az adott a Platinum-tag közelgő Tagsági szint felülvizsgálatának dátuma („Korrigált lejárat”) után 2 hónappal jár le. A lejárt és a Tag Fiókjából levont felhasználatlan Mérföldek nem kerülnek újra jóváírásra, és azokat az érintett Tag elveszítette.
 3. A Tagok felelősek azért, hogy tisztában legyenek a Tagsági Fiókjukban elérhető Skywards Mérföldek számával és lejárati dátumával. Ez bármikor nyomon követhető a Webhelyen vagy az Emirates Appban.
 4. Amennyiben a Skywards Mérföldeket olyan jutalomra váltották be, amelyet később törölnek, és az adott Skywards Mérföldek időközben a programszabályzat értelmében lejártak, úgy a Skywards Mérföldek nem visszatéríthetőek és nem írhatóak jóvá újra, kivéve abban az esetben, ha az adott jutalom törlésének napján (i) a vonatkozó tag tagsági szintje Platinum; vagy (ii) a vonatkozó tag Skysurfer; az ilyen jutalmakra beváltott vonatkozó Skywards Mérföldek jóváírásra kerülnek a tag fiókjában a Korrigált lejárattal (vagy lejárat nélkül abban az esetben, ha a tag Skysurfer, a 3.4-es pont alkalmazásával).

10. Vásároljon, ajándékozzon, utaljon át, hosszabbítson meg, állítson helyre, illetve sokszorozzon Skywards Mérföldeket

Az Emirates elkötelezett amellett, hogy megvédje az Ön Fiókját, személyes adatait és Mérföldegyenlegét. Mérföldeket csak a Webhelyen és az Emirates ügyfélszolgálati központjain keresztül vásárolhat, és tartózkodnia kell attól, hogy olyan jogosulatlan és törvénytelen tevékenységekben részt vevő felekkel lépjen kapcsolatba, amelyek Mérföldek és Jutalomjegyek értékesítésével járnak. Jelen Programszabályzat szigorúan tiltja a Mérföldek és Jutalomjegyek jogosulatlan csatornákon keresztül történő vásárlását, és az ilyen Mérföld- vagy Jutalomjegyek vásárlásának gyanúja vagy más módon történő azonosítása esetén az Emirates fenntartja a jogot arra, hogy (i) érvénytelenítse az ilyen Mérföld- vagy Jutalomjegyeket anélkül, hogy egy Tag visszatérítést kapna, és (ii) megszüntesse a Tag Fiókját. A félreértések elkerülése érdekében a Mérföldek bármely Tag általi, nem szankcionált és/vagy jogosulatlan felhalmozása bármilyen folyamaton keresztül (beleértve, korlátozás nélkül, a Partner hűségprogram vagy pontátadási rendszer visszaéléseit és/vagy nem szándékos kihasználását), jelen Programszabályzat megsértését jelenti, és az Emiratesnek joga az ilyen felhalmozás érvénytelenítésére és a Tagok Fiókjainak megszüntetésére.

 1. Ha úgy dönt, hogy Mérföldet vásárol, ajándékoz, ruház át, meghosszabbítja a Mérföldek érvényességét, visszaállítja azok érvényességét vagy megsokszorozza azokat (mindegyiket az alábbiakban meghatározottak szerint), Ön elhagyja a Webhelyet, és átirányításra kerül a Points Platformra (az alábbiakban meghatározottak szerint), amely egy, a Points.com Inc. által működtetett harmadik fél webhelye. A Tagok tudomásul veszik, hogy az Emirates begyűjt, felhasznál és/vagy továbbít a Points.com Inc.-nek olyan bizonyos vonatkozó Tagsági információkat (beleértve, korlátozás nélkül, a Skywards Mérföldek kedvezményezettjévé váló Tagokra vonatkozó releváns információkat), amelyek az Emirates birtokában vannak, ideértve azokat a személyes adatokat is, amelyeket a Tag az Emiratesnek ad át, mint például: személyazonossági adatok (például név, e-mail-cím), Fiókadatok (például Fiókszám, Skywards Mérföldegyenleg), tranzakciós adatok (például korábbi vásárlási tranzakciók, repülési információk) és viselkedési adatok (például kampányválasz, online tevékenység). Az összes ilyen adat közzétételét Adatvédelmi irányelveinkkel összhangban tesszük, valamint annak érdekében, hogy a Tag végrehajthassa a tranzakcióit és időről időre értesüljön az Emirates Skywards, valamint Partnereink különleges ajánlatairól.
 2. Minden Mérföldvásárlással, Mérföld-ajándékozással, Mérföldérvényesség-hosszabbítással, Mérföld-visszaállítással és Mérföldsokszorozással kapcsolatos tranzakciót a Points.com Inc. dolgoz fel (beleértve a vonatkozó kifizetések feldolgozását és beszedését is).
 3. A Points Platform használatára vonatkozó szerződés, beleértve a Points.com Inc. által a Points Platformon keresztül végrehajtott fizetések feldolgozását is, a vonatkozó Tag és a Points.com Inc. Között kerül megkötésre. Ennek megfelelően a Points Platform használatára a Points.com Inc. felhasználási feltételei és adatvédelmi irányelve érvényesek. A Points.com Inc. lehetséges, hogy eltérő módon használja fel és teszi közzé a személyes adatokat. Előfordulhat, hogy a Points.com Inc. vállalatát nem kötik az olyan adatvédelmi törvények, amelyek ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak, mint az Emiratesre kötelező érvényű törvények, és a Tag felelőssége, hogy megismerje a Points Platform adatvédelmi irányelvét. A Tagok kizárólag akkor hajthatnak végre Mérföldvásárlással, Mérföld-ajándékozással, Mérföldérvényesség-hosszabbítással, Mérföld-visszaállítással és Mérföldsokszorozással kapcsolatos tranzakciót, ha elfogadják és elégedettek (i) a Points Platformok adatvédelmi irányelvével és feltételeivel, valamint (ii) az ilyen tranzakció(k)ra vonatkozó minden vonatkozó adatvédelmi törvénnyel.
 4. A Points Platform használatával a Tagok vállalják, hogy betartják és vonatkoznak rájuk a Points Platform feltételei (amelyeket a Points.com Inc. időről időre módosíthat), beleértve az összes összeg kifizetését, amikor azok esedékesek és a Platform használatára vonatkozó összes szabály és korlátozás betartását.
 5. Skywards Mérföldeket vásárolhat, ajándékozhat, ruházhat át, hosszabbíthat meg, állíthat vissza vagy sokszorozhat meg a Points.com Inc. Platformján („Points Platform”) keresztül az a Tag, akinek legalább egy korábbi gyűjtési tevékenysége van a Fiókjában, amelyet egy Jogosult Emirates-járattal (vagy adott esetben egy partner-légitársaság járatával) vagy egy megfelelő Partner-tranzakcióval (az ilyen Tag ezáltal „Jogosult Skywards-tag”) szerzett. A Tagnak odaítélt azon Mérföldek, amelyek nem a fent említett gyűjtési tevékenységek eredményeként keletkeznek, vagy nem tulajdoníthatók semmilyen kapcsolódó kiadásnak, nem minősülnek jogosult gyűjtési tevékenységnek erre a célra.
 6. A Jogosult Skywards-tagok időről időre megvásárolhatják a Skywards Mérföldeket a Points Platformon keresztül személyes használatra („Önálló Mérföldvásárlás”) vagy ajándékként egy másik Jogosult Skywards-tagnak („Mérföldajándékozás”) az Emirates által az adott időpontban kínált áron. A jogosult Skywards-tagok időről időre lehetőséget kapnak arra, hogy feltöltsék Skywards Mérföld-egyenlegüket, ha nem érik el az Emirates-járat jutalomjegy vagy upgrade jutalom megvásárlásához szükséges Skywards Mérföldeket a Webhelyen („Vonalközi Mérföldvásárlás”, amelyre az „Önálló Mérföldvásárlás” kifejezéssel együttesen „Mérföldvásárlásként” hivatkozunk). Az ilyen jogosult Skywards-tagok 1000 Skywards Mérföldes tömbökben vásárolhatnak Mérföldeket az Emirates által időről időre kínált áron. A Skywards Mérföldek együttes maximális száma, amelyet egy jogosult Skywards-tag (együttesen) megvásárolhat (i) a Mérföldvásárlás termékeken keresztül, és (ii) ha ilyen Mérföldeket kap ajándékba a Mérföldajándékozás terméken keresztül bármely naptári éven belül (január 1-től december 31-ig), az adott Skywards-tagnak a vásárlás időpontjában érvényes Tagsági szintjén fog alapulni, az alábbiak szerint:
  • A Platinum és Gold tagok maximálisan 200 000 Skywards Mérföldet vásárolhatnak egy naptári évben.
  • A Silver és Blue tagok maximálisan 100 000 Skywards Mérföldet vásárolhatnak egy naptári évben. A Mérföldvásárlással és/vagy Mérföldajándékozással vásárolt Skyward Mérföldek nem vonhatók össze a My Family fiókban. Kategória Mérföldek nem vásárolhatók és ajándékozhatók.
 7. A Skywards Mérföldeket az arra jogosult Skywards-tag bármely Tag számára átruházhatja a Points Platformon keresztül („Mérföldátruházás”), 1000 Mérföldes tömbökben, az Emirates által időről időre kínált áron. 2000 Skywards Mérföld a kezdeti minimális vásárlás, és a Skywards Mérföldek maximális száma, amelyet egy Tag egyetlen naptári évben küldhet és/vagy kaphat, 50 000 Skywards Mérföld. Mérföldátutalásra nincs lehetőség Skywards Mérföldek My Family fiókba való küldése, illetve My Family fiókból való fogadása esetén. Kategória Mérföldek nem ruházhatók át.
 8. A következő 90 napon belül lejáró Fiókban megtalálható Skywards Mérföldeket a jogosult Skywards-tag további 12 hónappal meghosszabbíthatja az eredeti lejárat dátumától számítva a Points Platformon keresztül („Mérföld meghosszabbítása”) az Emirates által időről időre kínált áron. A megelőző 180 napon belül lejárt Skywards Mérföldeket egy jogosult Skywards-tag a vásárlás napjától számított további 12 hónapig visszaállíthatja a Points Platformon keresztül („Mérföldek visszaállítása”) az Emirates által adott időről időre kínált áron. 1000 Mérföld a kezdeti minimális vásárlás, és a Skywards Mérföldek maximális száma, amelyet egy jogosult Skywards-tag egy naptári évben meghosszabbíthat és/vagy visszaállíthat, 50 000 Skywards Mérföld. A My Family fiókban összevont Skywards Mérföldek nem hosszabbíthatók meg, illetve állíthatók helyre. A Kategória Mérföldek nem hosszabbíthatók meg, illetve állíthatók helyre.
 9. A jogosult Skywards-tagok időről időre lehetőséget kapnak arra, hogy (az Emirates által időről időre beállított és meghatározott szorzóopciók mellett) megsokszorozzák Skywards Mérföldjeik egy részét az Emirates által időről időre kínált áron, amelyet a Points Platformon keresztül tehetnek meg („Mérföldsokszorozás”). A Mérföldsokszorozás opció kizárólag a következő esetekben érhető el:
  • a Jogosult Skywards-tagok által már korábban, a Jogosult járatokon vagy a Partnerek révén megszerzett Skywards Mérföldek bizonyos része esetén; és/vagy
  • a Jogosult Skywards-tagok által egy jövőbeni időpontra lefoglalt és visszaigazolt Jogosult Emirates-járaton megszerezhető Skywards Mérföldek esetén, amennyiben az utazás a teljes útvonalon fog történni.
  • A Mérföldsokszorozást a Jogosult Skywards-tag legfeljebb 50 000 Skywards Mérföldig vásárolhat egyetlen naptári évben (január 1-től december 31-ig). A Mérföldsokszorozás opcióval vásárolható Skywards Mérföldek száma a Points Platformon feltüntetésre kerül és a Jogosult Skywards-tagok kizárólag a feltüntetett opcióknak megfelelően élhetnek a Mérföldsokszorozás lehetőségével. Foglalásonként egy Mérföldsokszorozási opció vásárolható meg. A Mérföldsokszorozás termék keretében vásárolt Skywards Mérföldek a Jogosult Skywards-tag Fiókjában az alábbi 10.16-os pontnak megfelelően, amely a következő Jogosult Emirates-járaton megszerzendő Skywards Mérföldek tekintetében azonnali, függetlenül attól, hogy a szorzó alapját képező Skywards Mérföldeket még mindig a Tag Fiókjába kell juttatni. Ennek megfelelően a Mérföldsokszorozási tranzakció nem módosítható, illetve vonható vissza, akkor sem, ha a Mérföldsokszorozási opcióval vásárolt foglalás módosításra vagy törlésre került. A Mérföldsokszorozás nem vonható össze a My Family fiókban. A Tier Mérföldek nem állíthatók helyre.
 10. A Skywards Mérföldek árai, valamint a Skywards Mérföldek vásárlására, átutalására, meghosszabbítására, helyreállítására és sokszorozására vonatkozó szabályok és/vagy a Skywards Mérföldekre megszerzésére vonatkozó feltételek az Emirates saját belátása szerint bármikor módosíthatók.
 11. A megvásárolt, odaajándékozott, átruházott vagy megsokszorozott Skywards Mérföldek jelen Programszabályzattal összhangban lejárnak, és a vonatkozó lejárati dátumot a vonatkozó Mérföldvásárlás, Mérföldajándékozás, Mérföldátruházás vagy Mérföldsokszorozás tranzakciók dátuma szerint kell kiszámítani (adott esetben).
 12. A meghosszabbított Skywards Mérföldek és a visszaállított Skywards Mérföldek lejárnak az ilyen tranzakció időpontjában felajánlott vonatkozó hosszabbításnak vagy visszaállításnak megfelelően.
 13. A Skywards Mérföldek megvásárolhatók, odaajándékozhatók, átruházhatók, meghosszabbíthatók és visszaállíthatók a Webhelyen, valamint az Emirates ügyfélszolgálati központokban és az Emirates foglalási és jegyirodáin keresztül. A Skywards Mérföldek online sokszorozása csak a Webhelyen keresztül lehetséges.
 14. A Tagok a Mérföldek vásárlásához, ajándékozásához, átutalásához, meghosszabbításához, helyreállításához és sokszorozásához kizárólag hitelkártyát használhatnak. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség.
 15. A Jogosult Skywards-tagoknak a Points Platformra való átirányítás előtt a tranzakció végrehajtásához a Webhelyen be kell jelentkezniük Fiókjukba.
 16. A tranzakciók a Tagok tagsági Fiókjában megadott lakóhely szerinti ország pénzneme alapján kerülnek feldolgozásra, kivéve a vonalközi Mérföldvásárlásokat, amelyek esetén a tranzakciók a Webhelyen kiválasztott ország alapján kerülnek feldolgozásra. USD-n kívüli pénznemben végrehajtott fizetések esetén az alkalmazott átváltási árfolyam eltérhet a valós átváltási árfolyamtól. Amennyiben a Tag helyi pénzneme nem támogatott, a tranzakció alapértelmezett módon USD-ben kerül végrehajtásra. Helyi adók is kivethetők, amelyek az Emirates irányelvei szerint fizetendők a Tagok által.
 17. A Mérföldvásárlás vagy Mérföldajándékozás útján vásárolt Skywards Mérföldek jóváírásra kerülnek a megfelelő Fiókban 48 órán belül a teljes és sikeres kifizetést követően a Points Platformon keresztül. Abban az esetben, ha a Skyward Mérföldek nem jelennek meg a Fiókban a vásárlás után, a Tagoknak fel kell venniük a kapcsolatot az Emirates ügyfélszolgálati központjával, hogy segítsenek azonosítani és megoldani a problémákat.
 18. Skywards Mérföldeket a meghatározott mennyiségben lehet vásárolni, ajándékozni, átutalni, meghosszabbítani, helyreállítani és sokszorozni, valamint a foglalást, illetve beváltást követő 48 órán belül ki kell őket fizetni. A Skywards Mérföldekért járó jutalmak beváltásához használt Mérföldvásárlás (akár az önálló, akár a csoportos), Mérföld-ajándékozás, Mérföldátutalás, Mérföldhosszabbítás, Mérföld-helyreállítás és Mérföldsokszorozás opciókkal végrehajtott tranzakciók egyike sem garantálja ezen jutalmak elérhetőségét. A Mérföldvásárlás, Mérföld-ajándékozás, Mérföldátutalás, Mérföld-helyreállítás és Mérföldsokszorozás opciókkal megvásárolt Skywards Mérföldek tekintetében visszatérítés nem lehetséges, kivéve ha ezt jogszabály írja elő. A Skywards Mérföldek vételára nincs korrelációban azzal az értékkel, amelyhez a Skywards-tag jut, amikor a megvásárolt Skywards Mérföldeket a Jutalomra váltja, összehasonlítva ugyanazon termék vagy szolgáltatás Cash+Miles vagy csak készpénzes forgalmi árával.
 19. A Tag nem adhatja el Skywards Mérföldjeit készpénzért vagy egyéb ellenérték fejében, és a Tag csak az Emirates Skywards által engedélyezett csatornákon vásárolhat Skywards Mérföldeket, azaz a Webhelyről, a Webhelyen keresztül elérhető Points Platformról, az Emirates ügyfélszolgálati központtól, az Emirates foglalási és jegyirodájánál, más harmadik féltől nem.
 20. Ha a Skywards Mérföldek címzettje nem Tag, az ilyen címzettnek Tagként kell regisztrálnia, és Emirates Skywards-fiókot kell létrehoznia, mielőtt ilyen Skywards Mérföldet kaphatna.
 21. A vásárolt, ajándékozott, átutalt, meghosszabbított, helyreállított és sokszorozott Skywards Mérföldek nem számítanak bele a kategóriastátuszba.
 22. Az ilyen jellegű tranzakciókra és fizetésekre a Points.com Inc. adatvédelmi irányelve és felhasználási feltételei(megnyit egy külső webhelyet egy új ablakban) érvényesek.

11. Jutalmak – Általános szabályok

 1. Hacsak jelen Programszabályzat másként nem rendelkezik, az összes Jutalmat a következő csatornák egyikén kell lefoglalni: (i) a Webhelyen, (ii) az Emirates Appon, (iii) az Emirates Ügyfélszolgálati központján, vagy (iv) az Emirates Foglalási és Jegyirodáján keresztül. A Skywards Mérföldeket csak a Tagok és az érintett utazási koordinátoraik (vagy a Skysurfer nevében egy szülő vagy gyám) válthatják be Jutalomra. Amikor a Skywards Mérföldeket Jutalomra váltja be, a Tagoknak ki kell tölteniük a „Jutalom engedélyezési űrlapot”, és be kell nyújtaniuk útlevelük másolatát.
 2. Elérhető Jutalom igényléséhez a Tagnak össze kell gyűjtenie a szükséges mennyiségű Skywards Mérföldet a Fiókjában. A Tagok bármikor beválthatják a Skywards Mérföldeket Jutalomra, amíg a beváltott Skywards Mérföldek érvényesek, a jelen Programszabályzatban vagy a Partnerek által meghatározott feltételek függvényében. Az Emirates Skywards bármikor értesítés nélkül megváltoztathatja az adott Jutalmak megszerzéséhez szükséges Skywards Mérföldek számát, visszavonhat egy kínált Jutalmat, vagy további korlátozásokat érvényesíthet egy Jutalomra vagy annak megszerzési feltételeire vonatkozóan.
 3. Minden Jutalom a rendelkezésre állástól és az egyes szállítók korlátozásaitól függ. Az Emirates vagy az Emirates Skywards Partnerek időről időre dönthetnek úgy, hogy egy adott időszakban nem biztosítanak Jutalmakat. A kedvezmények nem mindig vehetők igénybe az összes járaton. Az Emirates Skywards a Jutalmakat értesítés nélkül bármikor visszavonhatja, másikra cserélheti vagy kiválthatja.
 4. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKBEN AZ EMIRATES SKYWARDS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JUTALOM BIZTOSÍTÁSÁBÓL (A KEDVEZMÉNYES JEGY FELHASZNÁLÁSÁNAK KIVÉTELÉVEL) EREDŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BEKÖVETKEZŐ HALÁLESETEKÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYI VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, TOVÁBBÁ A JUTALOM ELVESZTÉSÉÉRT, ELTULAJDONÍTÁSÁÉRT VAGY MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT.
 5. AMENNYIBEN A JOGSZABÁLYOK NEM ZÁRJÁK KI ENNEK LEHETŐSÉGÉT, SEMMILYEN (SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS) SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLALUNK AZ EMIRATES SKYWARDS PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT JUTALMAK VONATKOZÁSÁBAN. KÜLÖNÖSEN NEM BIZTOSÍTUNK JÓTÁLLÁST A KEDVEZMÉNYEK MINŐSÉGÉRE VAGY AZOK ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓAN.
 6. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKBEN ÉS A JELEN PROGRAMSZABÁLYZATNAK MEGFELELŐEN AZ EMIRATES SKYWARDS VAGY A PARTNER FELELŐSSÉGE A JUTALOM TÁRGYÁUL SZOLGÁLÓ JÁRATOK, ÁRUCIKKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN AZ ALÁBBIAK KÖZÜL EGYRE VAGY TÖBBRE KORLÁTOZÓDIK: (a) AZ ÁRUCIKKEK KICSERÉLÉSE VAGY VELÜK EGYENÉRTÉKŰ ÁRUCIKKEK BIZTOSÍTÁSA; (b) AZ ÁRUCIKKEK MEGJAVÍTÁSA; (c) AZ ÁRUCIKKEK KICSERÉLÉSE VAGY A VELÜK EGYENÉRTÉKŰ ÁRUCIKKEK BESZERZÉSI KÖLTSÉGÉNEK MEGTÉRÍTÉSE, VALAMINT, SZOLGÁLTATÁSOK VAGY JÁRATOK ESETÉN, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY JÁRATOK ISMÉTELT BIZTOSÍTÁSA AZ EMIRATES VAGY AZ EMIRATES SKYWARDS VAGY AZ ADOTT JÁRAT, ÁRUCIKK VAGY SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁRA KIJELÖLT PARTNER SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN.

12. Emirates Classic Reward-jutalmak

 1. A Tag saját maga vagy bármely harmadik személy számára beválthat járatjutalmat.
 2. A Classic Rewards-jutalmak pénzbeli értékkel nem bírnak.
 3. Minden adó, vám és fuvarozó által érvényesített díj (beleértve a repülőtéri és/vagy a kormányzati adókat is) megfizetése a Tag felelőssége, és ezeket a Classic Reward-jegy kibocsátása előtt meg kell fizetni. Fizetni készpénzben vagy hitelkártyával is lehet. A Tagok a fuvarozó által érvényesített díjakat Skywards Mérföldek felhasználásával is megfizethetik.
 4. A Classic Reward-jegyek érvényes utazási dokumentumok, és kibocsátásuk azon az alapon történik, hogy a jegy kibocsátásakor megadott minden feltétel alkalmazandó. Minden Classic Reward-jegyre a foglalás időpontjában hatályos, az adott Classic Reward-jutalomra vonatkozó Emirates Fuvarozási feltételek, valamint a Programszabályzat az irányadó. Az előbbiek általánosságának korlátozása nélkül a Tagok kötelesek gondoskodni arról, hogy birtokában legyenek a megfelelő vízumnak, úti okmányoknak és oltásoknak (beleértve a kisgyermekeknek szólókat is) a Classic Reward-jeggyel való utazáshoz.
 5. A Classic Reward-jegy beváltási szintje ülőhelyet igénybe nem vevő kisgyermekek esetében (legfeljebb két éves életkorig) a felnőtt beváltási szint 10%-a. A foglalás időpontjában az adott kisgyermek koráról észszerű igazoló dokumentáció kérhető. A kisgyermek Classic Reward-jegyét csak Emirates Turistaosztályon lehet felhasználni az Emirates-járatokon. A kisgyermek Classic Reward-jegyét a felnőtt jutalomjeggyel egyidejűleg kell lefoglalni, és ugyanabban a foglalásban kell szerepelnie.
 6. A jelen Programszabályzat alapján alkalmazandó valamennyi díj és térítés nem visszatéríthető, kivéve, ha ezt jogszabály tiltja.
 7. A sofőrszolgálat előnyei nem vonatkoznak a Classic Reward-jeggyel utazó Tagokra.
 8. A Classic Reward-jegyet nem lehet a jegyen megnevezetthez képest más fuvarozónál felhasználni, kivéve olyan járat törlésének esetét, amelyen a Tag visszaigazolt ülőhellyel rendelkezik. Egy járat törlése vagy a járatot érintő jelentős üzemzavar esetén a Classic Reward-jeggyel utazó Tagot ugyanazon fuvarozó olyan következő járatára irányítjuk át, amelyen van szabad hely, vagy más fuvarozó járatára, az Emirates döntésétől függően.
 9. A Tag nem adhat el vagy ruházhat át Classic Reward-jegyet vagy bármely más Jutalmat (vagy bármely abból származó előnyt) készpénzért vagy más ellenszolgáltatásért, és a Tagok nem vásárolhatnak Jutalomjegyet vagy más Jutalmat harmadik féltől vagy egy másik Tagtól. A Classic Reward-jegyet, amely (vagy amelyről az Emirates észszerűen feltételezi, hogy) megvásárlásra, eladásra vagy elcserélésre került egy Tag által vagy Tag számára, az Emirates saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül törölheti vagy elkobozhatja. Ha a Classic Reward-jegyet akár részben, akár egészben felhasználták, a Tag köteles kifizetni az utazást a teljes viteldíjnak megfelelő áron. Az Emirates minden jogot fenntart, beleértve a jogi lépéseket vagy a Tagsági Fiók megszüntetését.
 10. A VONATKOZÓ NEMZETKÖZI JOG ALAPJÁN SEM AZ EMIRATES SKYWARDS, SEM BÁRMELYIK PARTNER LÉGITÁRSASÁG (AZ ESET KÖRÜLMÉNYEITŐL FÜGGŐEN) NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A JUTALOMJEGGYEL UTAZÓ TAGOK VONATKOZÁSÁBAN AZ ÁLTALÁNOS FUVAROZÁSI FELTÉTELEKBEN ÉS AZ ADOTT LÉGITÁRSASÁG UTAZÁSI DOKUMENTUMAIBAN MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL.

  A Classic Reward-jegyekre vonatkozó további feltételek és díjak az alábbiakban kerülnek részletezésre:  DíjfeltételekClassic Flex Plus (Emirates Turistaosztály, **Prémium Turistaosztály, Business Class és First Class)Classic Saver (Emirates Turistaosztály és Business Class)
  Maximális tartózkodás12 hónapHárom hónap
  Megállások számaKét megállás engedélyezett (egy az odaúton, plusz egy a visszaúton)Egy megállás engedélyezett (vagy az oda-, vagy a visszaúton)
  Jogosult járatokÉrvényes bármelyik Emirates-járaton, rendelkezésre állástól függően (más légitársaságokkal közösen üzemeltetett járatok kivételével)Érvényes bármelyik Emirates-járaton, rendelkezésre állástól függően (más légitársaságokkal közösen üzemeltetett járatok kivételével)
  Vegyes jutalmakKombinációk megengedettek, de az egyes viteldíjtípusokra külön szabályok vonatkoznakKombinációk megengedettek, de az egyes viteldíjtípusokra külön szabályok vonatkoznak
  Open-jaw járatEngedélyezett az utazás egy városba/városból, ahol a visszatérés egy másik városból/városba történik, kizárólag ugyanazon Emirates Skywards zónán belülEngedélyezett az utazás egy városba/városból, ahol a visszatérés egy másik városból/városba történik, kizárólag ugyanazon Emirates Skywards zónán belül
  Jegy érvényességeAz utazást a jegy kiállításától számított 12 hónapon belül meg kell kezdeniAz utazást a jegy kiállításától számított 12 hónapon belül meg kell kezdeni
  GyermekkedvezményekA szokásos Emirates Skywards szintű jutalmak (a gyermekek is a szokásos mértékben szereznek Mérföldeket)A szokásos Emirates Skywards szintű jutalmak (a gyermekek is a szokásos mértékben szereznek Mérföldeket)
  Kisgyermek kedvezményekA normális Emirates Skywards szintek 10%-át szerzik (csak az Emirates Turistaosztályon érvényes)A normális Emirates Skywards szintek 10%-át szerzik (csak az Emirates Turistaosztályon érvényes)
  DíjfeltételekClassic Flex PlusClassic Saver
  DátummódosításokIngyenes25 USD*
  Visszatérítések utazás előttIngyenes75 USD*
  Visszatérítések utazást követőenNem engedélyezettNem engedélyezett
  Minden más módosítás (a Programszabályok keretein belül)Ingyenes25 USD*
  Vegyes jutalmakKombinációk megengedettek, de az egyes viteldíjtípusokra külön szabályok vonatkoznakKombinációk megengedettek, de az egyes viteldíjtípusokra külön szabályok vonatkoznak

 11. A jutalomjáratok a konkrét foglalási osztály elérhetőségétől függnek.
 12. Az „Utolsó ülőhely” Classic Flex Plus-jutalom* lehetővé teszi a Platinum tagok számára Emirates Turistaosztály vagy Business Class Flex Reward-jutalom foglalását bármely Emirates-járaton, ha még vannak értékesíthető szabad ülőhelyek. Feltételekhez kötött.

*Díjmentesség csecsemők esetében, és az utasok halála esetén. A díjmentesség az Emirates kapcsolattartó központjain keresztül érhető el. 
**A Prémium Turistaosztály működésének jelenlegi korlátozott jellege miatt a Prémium Turistaosztály Classic Rewards és az upgrade jutalmak Emirates Turistaosztályról Prémium Turistaosztályra jelenleg nem elérhetők.

13. Cash+Miles

Emirates Cash+Miles

 1. A Tagok bármilyen készpénz-Skywards Mérföld arányban megválthatják Cash+Miles jegyeiket (amelyek tartalmazhatnak bizonyos kiegészítő szolgáltatásokat, például ülőhelyválasztás, extra poggyászkeret és váróterem-hozzáférés) saját maguk vagy egy harmadik fél számára.
 2. Minden adó, vám és fuvarozó által érvényesített díj (beleértve a repülőtéri és/vagy a kormányzati adókat is) megfizetése a Tag felelőssége, és ezeket a Cash+Miles-jegy kibocsátása előtt készpénzben meg kell fizetni.
 3. A Cash+Miles jegyek érvényes utazási dokumentumok, és kibocsátásuk azon az alapon történik, hogy a jegy kibocsátásakor megadott minden feltétel alkalmazandó. Az Emirates Cash+Miles jegyekre a foglalás időpontjában hatályos, az adott Cash+Miles jegyre vonatkozó Emirates fuvarozási feltételek, valamint Programszabályzat az irányadó. Az előbbiek általánosságának korlátozása nélkül a Tagok kötelesek gondoskodni róla, hogy birtokukban legyenek a megfelelő vízumok, úti okmányok és oltások (beleértve a 2 éves kor alatti kisgyermekeknek szólókat is) az Emirates Cash+Miles-jeggyel való utazáshoz.
 4. A jelen Programszabályzat alapján alkalmazandó valamennyi díj és térítés nem visszatéríthető, kivéve ha ezt jogszabály tiltja.
 5. Előfordulhat, hogy az Emirates Cash+Miles alkalmazása egyes járatokon (pl. hazaszállítás, közös szolgáltatások vagy közös üzemeltetésű járatok) nem lehetséges. Ilyen esetben a Tag felelős az Emirates Cash+Miles utazás elérhetőségének ellenőrzéséért annál a légitársaságnál, amelynél a járatot foglalja.
 6. Az Emirates Cash+Miles jegy vásárlására (ahol elérhető) a jelen 13. pont rendelkezéseiben meghatározott feltételek vonatkoznak.
 7. Az Emirates Cash+Miles jegyek csak online vásárolhatók meg (i) a Webhelyen; (ii) az Emirates App és az Emirates Ügyfélszolgálati Központján keresztül (kivéve kiegészítő szolgáltatások esetén); és (iii) kiskereskedelmi üzletekben (kivéve kiegészítő szolgáltatások esetén).
 8. Az Emirates Cash+Miles elérhetőségtől függ, az Emirates saját döntése alapján biztosítja, és az Emirates fenntartja az Emirates Cash+Miles opció bármely időpontban való visszavonásának jogát.
 9. A Cash+Miles fizetési opció az Emirates által forgalmazott járatok foglalása esetén érhető el, beleértve a partnereinkkel közösen üzemeltetett járatokat is. Az Emirates Cash+Miles-jegyek nem érhetők el az Emirates (EK) járatszámát nem tartalmazó partnerek jutalomjegyei vagy vonalközi jegyei esetén.
 10. A Skywards Mérföldeket a Tag Fiókjából kell levonni a foglalás időpontjában.
 11. Mérföldek a készpénz összetevő alapján szerezhetők, a kereskedelmi viteldíjból készpénzzel fizetett összeg százalékával arányosan, a fuvarozó által felszámított térítések, adók és díjak kivételével. A pontgyűjtés más törzsutasprogram vagy hűségprogram keretein belül nem elérhető.
 12. A lejárt Skywards Mérföldek nem írhatók jóvá újra a Tag Fiókjában bármely Emirates Cash+Miles jegy vagy vonatkozó esetben kiegészítő szolgáltatás lemondása vagy visszatérítése esetén, kivéve abban az esetben, ha a jelen Programszabályzat más pontja erről kifejezetten másként rendelkezik.
 13. Abban az esetben, ha a Tag egy részben felhasznált Emirates Cash+Miles jegy után visszatérítésre jogosult, csak a készpénz és a Skywards Mérföldek (a jegy eredeti kifizetéséből és beváltásából számolandó) adott százaléka térítendő vissza és írandó újra jóvá a Tag részére. A kiegészítő szolgáltatások visszatérítése az adott kiegészítő szolgáltatás felhasználási feltételeinek függvénye, amelyek a következő helyeken találhatóak: 

 14. Upgrade jutalmak és azonnali upgrade-ek felhasználhatók az Emirates Cash+Miles jegyeken az elérhetőség és a jelen Programszabályzat függvényében.
 15. Az Emirates Cash+Miles jegy megvásárlásához a Skywards Mérföldek készpénz értékre való átváltásakor alkalmazott átváltási arány az Emirates saját döntése szerint bármikor változhat. Az Emirates fenntartja a jogot a következők megváltoztatására: (i) bármely jegy és/vagy kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás beváltásához szükséges Skywards Mérföldek száma; (ii) bármely jegy ára; és/vagy (iii) további korlátozások vagy feltételek alkalmazása a Cash+Miles jegyek esetén. Az arányok (többek között, de nem kizárólag) a következők szerint változhatnak: (i) indulási ország, (ii) úti cél, (iii) értékesítési pont, (iv) járatszám, (v) dátum, (vi) évszak, (vii) viteldíj, (viii) utasosztály, (ix) kategória, (x) Emirates-csatorna és/vagy (xi) a fentiek bármely kombinációja. Ennek megfelelően az Emirates által megadott Skywards Mérföldszám és készpénz érték csak a foglalás időpontjában érvényes.
 16. A Tag felelős minden egyéb költség és egyéb térítés, igény és kötelezettség megfizetéséért, amely az Emirates Cash+Miles használatával összefüggésben felmerül. Minden egyéb, a jegykiadáskor fizetendő adót, díjat és/vagy pótdíjat a Tagnak készpénzben kell megfizetnie.
 17. Minden Emirates Cash+Miles jegyre a foglalás időpontjában hatályos, az adott jegyre vonatkozó Emirates fuvarozási és viteldíjfeltételek, valamint Programszabályzat az irányadó.
 18. Minden az Emirates Cash+Miles jegyre és/vagy kiegészítő szolgálatásokra történő váltás eredményeként felmerülő különbözetet, további adót vagy pótdíjat az adott Tag köteles megfizetni készpénzben.
 19. A Skysurfer-tagok nem vásárolhatnak Cash+Miles használatával jegyeket.

flydubai Cash+Miles

 1. A Tag készpénz és Skywards Mérföldek bármilyen kombinációját beválthatja flydubai Cash+Miles jegyre saját maga vagy bármely harmadik személye részére. 
 2. A Törzsutasok flydubai Cash+Miles jegyet a flydubai Webhelyén keresztül, Emirates Skywards-tagsági fiókjába való bejelentkezéssel vásárolhatnak. 
 3. A flydubai Cash+Miles jegyekre a flydubainál történő foglalás időpontjában közzétett és érvényben lévő Szállítási feltételek(új fülön nyílik meg az oldal) vagy a flydubai és bármely más vonatkozó szabályzat vagy felhasználási feltételek(új fülön nyílik meg az oldal) vonatkoznak, beleértve korlátozás nélkül a következő weboldalon elérhetőeket: https://www.flydubai.com/en/information/policies/terms-and-conditions(új fülön nyílik meg az oldal)
 4. Eltérő (beleértve korlátozás nélkül a különleges promóciókban vagy marketing során hozott) rendelkezés hiányában, például egy különleges promóció esetén, a Törzsutas felel a Cash+Miles jeggyel kapcsolatban felmerülő összes adó és egyéb illeték megfizetéséért, beleértve, de nem korlátozódva a repülőtéri indulási adót, a vámbírságokat, a bevándorlási illetékeket, a repülőtéri illetékeket, a felhasználói díjakat, a légitársaság által kivetett díjakat, a mezőgazdasági vizsgálati díjakat, a biztonsági és biztosítási pótdíjakat vagy egyéb, más személy, illetve releváns hatóság vagy szerv, beleértve, de nem korlátozódva a flydubai-ra, kivetett eseti díjakat vagy adókat. Ha szükséges, a flydubai Cash+Miles jegyek fogadásához teljes körű engedélyt adunk. Az adatok megadásából, illetve a Törzsutas közvetlen értesítéséből eredő felelősség személyesen a Törzsutast terheli. 
 5. A flydubai Cash+Miles jegy foglalását követően a flydubai saját belátása szerint engedélyezheti, hogy a Törzsutas kérés esetén módosítsa a foglalást. Módosítást kérelmezni a flydubai Webhelyén vagy a flydubai telefonos ügyfélszolgálati központján keresztül lehet (amelyre a flydubai szállítási feltételei, viteldíjakra vonatkozó szabályai és/vagy az egyéb vonatkozó programfeltételek vonatkoznak). 
 6. A flydubai Cash+Miles jegyek bármely módosítása esetén további Skywards Mérföldek beváltására vagy további készpénzdíj megfizetésére lehet szükség a Tag részéről. Ha további Skywards Mérföldekre van szükség, akkor a szükséges mennyiség feltüntetésre kerül a módosítás időpontjában.

14. Emirates upgrade jutalmak

 1. Az upgrade jutalom csak az Emirates-járatokon érhető el (kizárva a másik fuvarozó által üzemeltetett Emirates közös üzemeltetésű járatokat), és csak egyetlen utazásra vehető igénybe (oda- vagy visszaút, tehát nem az oda- vagy visszaút együttesen).
 2. Az ugyanabban az Emirates Skywards zónában (az Emirates által meghatározott) járó upgrade jutalmak esetében a Skywards Mérföldeket az utazás minden szakaszára külön számítjuk ki és váltjuk be. Például, ha az Ön útvonala Bahrein – Dubaj – Maszkat, Mérföldjeit a Bahrein – Dubaj szektorra, illetve külön a Dubaj – Muscat szektorra számítjuk ki és váltjuk be. Ha meg szeretné tudni, hogy járata ugyanabba az Emirates Skywards zónába esik-e, lépjen kapcsolatba az Emirates ügyfélszolgálati központjával.
 3. Az upgrade jutalmak nem érhetők el egyedi viteldíjú repülőjegyek esetén. Upgrade jutalmak az Economy Class Saver Viteldíj típusú jegyekhez és a Business Class Saver Viteldíj jegyekhez csak az online utasfelvételkor, a repülőtéren vagy a fedélzeten érhetők el.
 4. A Tagoknak az Emirates upgrade jutalom beváltásakor a megfelelő mennyiségű Skywards Mérfölddel kell rendelkezniük az Emirates-járat upgrade-elésének igényléséhez.
 5. Az Emirates által meghatározott korlátozások és a vonatkozó Emirates-járat elérhetőségei függvényében a Tagok a következőképpen vehetik igénybe az upgrade jutalmakat:
  • *Emirates Turistaosztályról Prémium Turistaosztályra;
  • Emirates Turistaosztályról Business Classra;
  • Prémium Turistaosztályról Business Classra; vagy
  • Business Classról First Classra.
 6. Ha jelen Programszabályzat másként nem rendelkezik, a Tagoknak legalább hat órával az indulás előtt be kell nyújtaniuk az upgrade jutalomra vonatkozó kérelmüket. A rendelkezésre állás függvényében a Tagok az utasfelvételkor beválthatják a Skywards Mérföldeket Azonnali upgrade-ekre. A rendelkezésre állástól függően a Platinum, a Gold és a Silver tagok a fedélzeten a Skywards Mérföldeket Azonnali upgrade-ekre válthatják. Tudjon meg többet az Azonnali upgrade jutalmakról.
 7. A sofőrszolgálati foglalások nem tartalmazhatják vagy biztosíthatók (i) a Skywards Emirates Turistaosztályról Prémium Turistaosztályra való upgrade jutalmak keretein belül, (ii) az Emirates Turistaosztályról Business Classra való upgrade jutalmak keretein belül vagy (iii) a Prémium Turistaosztályról Business Classra való upgrade jutalmak keretein belül.
 8. A Tagok csak akkor igényelhetnek upgrade jutalmat, ha a Tag érvényes visszaigazolt jeggyel rendelkezik arra az Emirates-járatra, amelyet upgrade-elni kíván. Mindenkor az eredeti alapjegyre vonatkozó jegy- és viteldíjszabályok érvényesek.
 9. Upgrade jutalmakat kizárólag 176-tal kezdődő jegyszámú Emirates e-jeggyel lehet igénybe venni.
 10. A felnőtt kíséretében utazó, ülőhelyet igénybe nem vevő (2 év alatti) kisgyermekek a felnőtt upgrade jutalmak megszerzéséhez szükséges Skywards Mérföldek 10%-áért jogosultak az upgrade jutalomra. A Tagnak és a kisgyermeknek együtt, ugyanabban a tranzakcióban kell beváltania az upgrade jutalmat.
 11. Az upgrade jutalmak csak akkor vehetők igénybe, ha az egy foglalásban szereplő összes utas beváltja a vonatkozó upgrade jutalmat, amelyet ezután egyetlen tranzakcióval kell feldolgozni. Az upgrade jutalmakat nem csak meghatározott utasok vehetik igénybe egy csoportos foglalásban.
 12. Az upgrade jutalmakat (az Azonnali upgrade-ek kivételével) a Tagok beválthatják egy másik utas javára, még akkor is, ha a beváltó Tag nem ugyanazon a járaton utazik, mint az adott utas.
 13. Az upgrade jutalmak a bejelentkezett Tag Fiókprofiljától függően személyre szabhatók.
 14. A jegy törlése vagy a jegy újbóli kibocsátása az upgrade jutalom érvénytelenítését eredményezheti (az Emirates kizárólagos belátása szerint), és ez mindig így van, ha a jegyváltoztatás időpontjában nem lehet megerősíteni a rendelkezésre állást. Ilyen esetekben a Skywards Mérföldeket a jelen Programszabályzattal összhangban újra jóváírják a vonatkozó Tag Fiókjában.
 15. Upgrade jutalmak lemondása esetén nem számítunk fel díjakat. Mindazonáltal, hacsak a jelen Programszabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik, a lejárt Skywards Mérföldek nem kerülnek újra jóváírásra a Tag Fiókjában.
 16. Az upgrade jutalom a konkrét foglalási osztály elérhetőségének függvénye.
 17. A több szektort érintő Emirates-járatok esetében a Tagok egyszerre csak egy lefoglalt szektor esetén válthatják be Skywards Mérföldjeiket járat upgrade-re. Ha a Tagok továbbra is a magasabb osztályú kabinban szeretnék folytatni az utazást a csatlakozó szektorba, további Skywards Mérföldeket kell beváltaniuk.
 18. Amennyiben a kiindulási ponttól az úti célig tartó teljes szakaszon nem érhető el az összes szektor, vagyis csak egy vagy több szektor érhető el, a szükséges Skywards Mérföldek a Mérföldkalkulátornak megfelelően fogják tükrözni a szektorszintet.
 19. Az (utasfelvételkor vagy a fedélzeten elérhető) azonnali Upgrade-ek kizárólag a következő szektorban érhetők el, a szükséges Skywards Mérföldek pedig a Mérföldkalkulátornak megfelelően fogják tükrözni a szektorszintet.
 20. Az egy járatszám alá tartozó, de több szektort érintő Emirates-járatok esetében a Tagok egyszerre csak egy lefoglalt járat esetén válthatják be Skywards Mérföldjeiket azonnali upgrade-re. Ha a Tagok továbbra is a magasabb osztályú kabinban szeretnék folytatni az utazást a csatlakozó szektorba, további Skywards Mérföldeket kell beváltaniuk.
 21. Ahol érvényes, minden adó (beleértve a repülőtéri és/vagy a kormányzati adókat is) megfizetése a Tag felelőssége, és ezeket a upgrade jutalomjegy kibocsátása előtt meg kell fizetni. A fizetés készpénzzel, illetve hitelkártyával is lehetséges.
*A Prémium Turistaosztály működésének jelenlegi korlátozott jellege miatt a Prémium Turistaosztály Classic Rewards és az upgrade jutalom Emirates Turistaosztályról Prémium Turistaosztályra jelenleg nem elérhető.

15. Partnerek

 1. A Partnerek, valamint a Mérföldek megszerzésének (és Skywards Mérföldek esetén a beváltásnak) feltételei időről időre változhatnak. Az Emirates bármikor és a Tagok előzetes értesítése nélkül visszavonhatja, korlátozhatja, módosíthatja vagy törölheti a megszerzett Skywards Mérföldeket vagy bármely Partner által vagy bármely Partneren keresztül biztosított Jutalmat. A Tag felelőssége, hogy ellenőrizze a Partnereknél a Skywards Mérföldek szerzésére és beváltására való jogosultságot. A Partnereken keresztül szerzett Skywards Mérföldek Tagsági Fiókban való megjelenése akár 60 napot is igénybe vehet a vonatkozó tranzakció dátumától számítva.
 2. A Partner áruival és szolgáltatásaival kapcsolatban megszerzett Skywards Mérföldek a Tag kiadásai vagy egyéb, az Emirates és az érintett Partner által meghirdetett tényezők alapján szerezhetők. Kizárások és/vagy minimális vásárlási követelmények lehetnek érvényben. Ha egy Tag költésére az Egyesült Arab Emírségek törvényes pénznemétől eltérő pénznemben kerül sor, a vonatkozó összeget az Emirates átválthatja (vagy az Emirates nevében átváltható) az Egyesült Arab Emírségek törvényes pénznemére észszerűen meghatározott átváltási árfolyamon. Ha kétségeik vannak, a Tagoknak ellenőrizniük kell a megfelelő Partnerajánlatot a Webhelyen, hogy meghatározzák, milyen árfolyamot és valutát kell alkalmazni.
 3. Amikor egy Tag árukat és/vagy szolgáltatásokat vásárol és vesz igénybe egy Partnertől, az ilyen szolgáltatásokra és/vagy árukra vonatkozó szerződés az adott Tag és az érintett Partner között jön létre. Ennek megfelelően a Partnerekre, áruikra és/vagy szolgáltatásaikra vonatkozó feltételek érvényesek a Tagokra a vásárlás időpontjában. Egyes ilyen Partneri feltételeket a Webhely említ, az Emirates Skywards azonban nyomatékosan javasolja, hogy a Tagok (és ez minden Tag felelőssége, hogy) minden esetben beazonosítsák, elolvassák és megértsék a Partner kommunikációs csatornáin érvényes feltételeket. A Tagoknak az áruk és/vagy szolgáltatások megvásárlása és igénybevétele előtt ezt tisztázni kell az érintett Partnerrel. Bármely Partnerajánlat elfogadásával a Tagok vállalják, hogy betartják az ilyen ajánlatra vonatkozó minden Partneri feltételt, beleértve (korlátozás nélkül) a fizetési feltételeket, a foglalással, elérhetőséggel, törléssel és visszatérítéssel kapcsolatos szabályok és korlátozások betartását. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN AZ EMIRATES SKYWARDS NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET (I) A PARTNEREK ÁLTAL NYÚJTOTT JUTALMAK, (II) A PARTNEREK ÁLTAL NYÚJTOTT ÁRUK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN, (III) VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, HA EGY PARTNER MEGTAGADJA EGY JUTALOM VAGY A SKYWARDS MÉRFÖLDEK BIZTOSÍTÁSÁT EGY TAG SZÁMÁRA. A Tagnak a Partner által kiadott Skywards Mérföldekkel vagy Jutalommal kapcsolatos bármely joga kizárólag a Jutalmat vagy árukat és/vagy szolgáltatásokat nyújtó partnert illeti meg.
 4. Ha egy Partner lehetőséget biztosít a Tagoknak arra, hogy egy Partnernél szerzett Pontokat Skywards Mérföldekre utalja vagy váltsa át („Pontátváltási ajánlat”), az ilyen átutalás vagy átváltás csak akkor érvényes, ha (i) az érintett Tag Emirates Skywards-tag és a Partner vonatkozó programjában részt vevő tag, valamint (ii) a Partner vonatkozó programjában a Tag által birtokolt pontok átutalásra kerülnek: (a) a Tag által az adott Partnernél a Tag saját nevében vezetett Fiókjából, és (b) ugyanazon Tag saját Emirates Skywards Fiókjába („Kapcsolt fiókok”). A Kapcsolt fiókok esetén a vezetéknévnek, keresztnévnek és a születési dátumnak meg kell egyeznie.
 5. Tekintettel a Pontátváltási ajánlatokra az Emirates fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint (i) ne kapcsolja össze a Tag Fiókját, vagy (ii) ne terhelje meg a Tag Fiókját, és/vagy (iii) törölje a már jóváírt Mérföldeket a Tag Fiókjában, amennyiben az Emirates okkal hiszi, hogy:
  • a Tag személye nem egyezik az átutaló személyével;
  • hiba, tévedés vagy rendszerhiba történt;
  • egy Tag hamis nyilatkozatot adott a Partnernek vagy az Emiratesnek;
  • bármilyen csaló tevékenységre került sor;
  • a Tag valamely Programmal való visszaélést követett el, vagy más személyt erre bátorított;
  • sor került valamilyen nem szankcionált tranzakcióra (beleértve, de nem kizárólagosan a Mérföldek engedély nélküli eladását vagy vásárlását) egy Tag által; vagy
  • a Tag bármilyen illegális tevékenységet folytatott, a Tag Fiókjában lévő Mérföldek átutalásával vagy átváltásával kapcsolatban.
 6. Tekintse meg a Partnerek listáját.

16. Partner Légitársaság jutalomjáratai

 1. A Skywards Mérföldek Partner légitársaságok Jutalomjárataira való beváltására vonatkozó szerződési feltételek Partnertől függően változhatnak. Minden Partner esetében további, az adott Partner által meghatározott szerződési feltételek vonatkozhatnak a Partner légitársaságok Jutalomjárataira. A Tag felelős minden ilyen szerződési feltétel ellenőrzésében a foglalás, illetve a Partner légitársaság Jutalomjáratának igénybevételének időpontjában. Tudjon meg többet(megnyit egy új oldalt ugyanabban az ablakban) minden Partner légitársaságról, illetve a vonatkozó szerződési feltételeikről.
 2. A Partner légitársaságok Jutalomjárataiért az alábbi táblázatban meghatározott Partneri jutalomdíjakat kell megfizetni.
 3. Abban az esetben, ha a Tag megváltoztatja a Partner légitársaság Jutalomjáratának foglalását (beleértve a dátumváltoztatást és lemondást), további díjakat kell megfizetnie az alábbi táblázatban meghatározottak szerint. A díjak nem visszatéríthetők, kivéve abban az esetben, ha a törvény tiltja ezt, illetve ha az alábbi táblázat szerint ez megengedett.
Díjak és visszatérítések
Partneri jutalomdíjak10 USD jegyenként, amely minden Partner légitársaság Jutalomjáratára vonatkozik.
A dátumváltoztatás és egyéb módosítások díja25 USD módosításonként, személyenként
Visszatérítés és a visszatérítés díjaKizárólag a fel nem használt, de még érvényes jegyek esetén engedélyezett, 75 USD költség ellenében. A lejárt Mérföldek nem állíthatók vissza.

17. My Family

 1. A My Family fiók létrehozásához a tagoknak be kell jelentkezniük egyéni fiókjukba, és követniük kell a beállítási folyamatot. A My Family fiók létrehozása során ez a tag lesz a Családfő, akinek legalább 18 évesnek kell lennie. 
 2. A Családfő profilját és fiókadatait (beleértve, korlátozás nélkül a lakóhely országát, elérhetőségeit és tagsági szintjeit) az Emirates felhasználja promóciós ajánlatokhoz, kommunikációhoz és a My Family fiókkal kapcsolatos problémák vagy viták kezeléséhez. 
 3. A My Family fiókot az Emirates saját belátása szerint kínálja és a programban való részvétel Emirates Skywards- és Skywards Skysurfers-tagok számára érhető el. 
 4. A Családfő alábbi rokonai jogosultak arra, hogy Családtagként csatlakozzanak a My Family fiókhoz: Férj, feleség, élettárs (ugyanabban a háztartásban), fiúgyermek, mostohafiú, lánygyermek, mostohalány, anya, anyós, mostohaanya, após, apa, mostohaapa, fiútestvér, lánytestvér, lányunoka, fiúunoka és házi segítő (ugyanabban a háztartásban). Azok a Családfők, akik meghívnak egy másik tagot, hogy csatlakozzanak egy My Family fiókhoz, és azok a tagok, akik elfogadják a meghívást, szavatolják és kijelentik az Emirates felé, hogy a meghívott családtag meghatározott rokoni kapcsolata igaz. 
 5. Egy Családfő legfeljebb 7 családtagot (a Családfő kivételével) adhat hozzá a My Family fiókhoz, és minden családtagnak tagnak, és legalább 2 évesnek kell lennie. A Családfő egyetlen naptári évben legfeljebb 3 családtagcserét végezhet (egy meglévő családtag eltávolításával és új családtaggal való helyettesítésével). 
 6. A tagok egyszerre legfeljebb 1 My Family fiókhoz csatlakozhatnak, és csak akkor hagyhatnak el egy My Family fiókot, ha csatlakoznak vagy létrehoznak egy új My Family fiókot (amelyet életük során legfeljebb 3 alkalommal tehetnek meg). 
 7. Egy Családfő élete során legfeljebb háromszor zárhat le és hozhat létre új My Family fiókot (vagy csatlakozhat egy másik My Family fiókhoz családtagként). A Családfőknek egyszerre legfeljebb 1 My Family fiókja lehet, és nem vehet részt több My Family fiókban. 
 8. Előfordulhat, hogy a családtagoknak és/vagy a Családfőnek további igazolást kell benyújtaniuk az Emirates Skywards számára rokoni kapcsolatukról és arra való jogosultságukról, hogy családtagként felvegyék vagy benne maradjanak a vonatkozó My Family fiókban. 
 9. A Családfő korlátlan számú (két éven aluli) csecsemőt adhat hozzá repülőjegy-foglalás céljából. A csecsemők után nem járnak a Skyward Mérföldek vagy nem gyűjthetők a Mérföldek a My Family fiókban. Amint egy csecsemő eléri a két éves kort, automatikusan eltávolítjuk a vonatkozó My Family fiókból. Ezeket a korábban csecsemőként számontartott gyermekeket a Családfő új családtagként veheti fel, feltéve, hogy (i) a családtagok maximálisan megengedett száma, és (ii) a korábban csecsemőként számontartott gyermek Emirates Skyward Skysurfers-tag lesz. 
 10. Ahhoz, hogy a My Family fiók jogosult legyen promóciókra és különleges ajánlatokra, legalább egy családtagnak (a Családfőn kívül) folyamatosan regisztrálva kell lennie a vonatkozó My Family fiókban. 
 11. Kizárólag az Emirates Skywards-tagok csatlakozhatnak a My Family fiókhoz vagy vehetők fel egy My Family fiókba (kivéve a 2 év alatti csecsemőket, a jelen Programszabályzat rendelkezései szerint). 
 12. A My Family fiókhoz való csatlakozáskor a 18 éves vagy annál idősebb családtagokat meg kell kérni, hogy válasszák ki, hogy az adott Családtag egyéni fiókjában megszerzett Skywards Mérföldek hány százalékát (0% vagy 100%) szeretnék hozzáadni a My Family fiókhoz, amely a hozzájárulás megállapításának napjától hatályos. A fennmaradó Skywards Mérföldegyenleg, amely nem kerül megosztásra a My Family fiókkal, az egyéni fiókokban marad. A hozzájárulás százalékát az érintett Családtag bármikor módosíthatja. 
 13. Skysurfers-tagok csak akkor adhatók hozzá a My Family fiókhoz, és csak akkor maradhatnak annak részei, ha a Skywards Skysurfers-fiókjukban regisztrált szülő vagy gyám egyben a My Family fiók kijelölt Családfője is. A regisztrált Családfővel kapcsolatos bármilyen módosítás azt eredményezi, hogy a megfelelő Skysurfers-tagok automatikusan eltávolításra kerülnek a My Family fiókból. A Skysurfers-tagokra és fiókjaik kezelésére vonatkozó szabályok mindaddig érvényesek, amíg Családtagok a My Family fiókban. Ennek megfelelően a Skysurfers-tag szülője vagy gyámja határozza meg (az ilyen Skysurfers-tag nevében), hogy az ilyen Skysurfers-tag megszerzett Skywards Mérföldjeinek hány százaléka kerüljön a vonatkozó My Family fiókba. 
 14. A Családfők és a Családtagok a Skywards Mérföldeket és a Tier Mérföldeket továbbra is egyéni fiókjukban gyűjtik egyéni Emirates Skywards-tagsági kategóriájuk alapján. 
 15. Minden Skywards Mérföld, amelyet egy tag a My Family fiókhoz való csatlakozása előtt szerzett, az adott tag egyéni fiókjában marad, és nem vonható össze a My Family fiókkal. 
 16. A Tier Mérföldek nem vonhatók össze a My Family fiókban. 
 17. A My Family fiókban összegyűjtött Skywards Mérföldek csak a megfelelő My Family fiók Családfőjének és/vagy Családtagjainak javára válthatók be. 
 18. A My Family fiókban összegyűjtött Skywards Mérföldek nem vihetők vissza a tag egyéni fiókjába. 
 19. A My Family fiókhoz való csatlakozással a Családfő és minden Családtag beleegyezését és felhatalmazást ad a My Family fiók minden egyes tagjának (18 éves vagy idősebb), hogy (i) beváltsa a My Family fiókban tárolt Skywards Mérföldeket, és (ii) lefoglaljon és kezeljen minden utazást az ilyen My Family fiókon keresztül saját maguk, egy másik családtag vagy a családfő nevében. 
 20. Előfordulhat, hogy a 2023. december 11-e előtt regisztrált My Family fiókok esetén a (18 éves vagy idősebb) Családtagok nem tudnak beváltást végrehajtani a My Family fiókból, ebben az esetben a fenti 17.19(i) és (ii) szakaszban meghatározott jogok kizárólag a Családfő számára érvényesek.
 21. Annak érdekében, hogy a Családfő hatékonyan kezelhesse My Family fiókját, és hogy a My Family fiók jogosult tagjai beválthassanak, az alábbi információk minden Családtagról (beleértve a Családfőt is) elérhetőek lesznek a Családfő és minden Családtag számára:
  • megszólítás;
  • vezeték- és keresztnév;
  • összevont Skywards Mérföldek;
  • a Skywards Mérföldek hozzájárulási mértéke;
  • a beváltott Skywards Mérföldek, a vonatkozó jutalom vagy termék beváltása ellenében, valamint a My Family fiókból származó Skywards Mérföldekkel kapcsolatos bármely tranzakció beváltási dátuma;
  • a Családfő vagy egy Családtag által a My Family fiókból végrehajtott Cash+Miles foglalások;
  • a Családfő vagy egy Családtag által a My Family fiókból végrehajtott Classic Rewards foglalások;
  • a My Family fiókból lebonyolított repülőjegy-foglalásokkal kapcsolatos utazási információk, beleértve:
   1. az utasok névnyilvántartásában szereplő szám (PNR);
   2. speciális étrend;
   3. akadálymentesítési követelményekkel rendelkező vagy különleges segítségre szoruló utasok kérései;
   4. a megváltott jegy részletei (beleértve az utasosztályt és a viteldíj típusát)
   5. a tranzakciókkal kapcsolatos részletek (beleértve a tranzakció típusát és a Tag utas teljes nevét és beosztását)

    Az egyes Családtagok repülési előzményei és egyéb személyes adatai nem lesznek láthatók a Családfő vagy a My Family fiók többi családtagja számára, és az egyes tagok egyéni fiókjaihoz kapcsolva maradnak.

 22. A tagoknak továbbra is egyéni fiókjukat kell használniuk, amikor nem a My Family csoportnak foglalnak.
 23. A Programszabályzatban a Skywards Mérföldek normál lejáratára és korrigált lejáratára vonatkozó szabályok vonatkoznak a tag My Family fiókjában összegyűjtött Skywards Mérföldek bármely részére, és az ilyen Skywards Mérföldek időről időre lejárnak, függetlenül attól, hogy egy My Family fiókon belül vannak-e összevonva.
 24. A My Family fiókhoz kapcsolt tagok visszamenőleges igénylésein keresztül megszerzett Skywards Mérföldek felosztásra kerülnek az egyéni tag fiókja és a vonatkozó My Family fiók között, a visszamenőleges igény benyújtásának időpontjában az adott tagra érvényes My Family fiók hozzájárulási százaléknak megfelelően.
 25. A Családfő nem távolíthatja el saját magát a My Family fiókból, illetve nem jelölhet ki maga helyett Családfőt. Lehetősége van lezárni a My Family fiókot, ebben az esetben az ilyen My Family fiókban összegyűjtött fel nem használt Mérföldek érvénytelenné válnak és elvesznek, és a Családfő vagy bármely más Családtag sem kapja őket vissza.
 26. A Családfő a Weboldalon bármikor eltávolíthat egy Családtagot a My Family fiókból a weboldalon, vagy ha felveszi a kapcsolatot az Emirates Ügyfélszolgálati központjával.
 27. A Családtagok a „My Family fiókból való kilépés” lehetőségre kattintva bármikor eltávolíthatják magukat a My Family fiókból, azonban: 
  • a My Family fiókban összegyűjtött Skywards Mérföldek a My Family fiókban maradnak, és a kilépő Családtag elveszíti azokat; 
  • A My Family fiókból a kilépő Családtag nevére nem lehet beváltást végrehajtani; 
  • A meglévő Családtag nem látja többé a My Family fiókot és nem is férhet többé hozzá.

 28. A Skywards Mérföldek beválthatók a My Family fiókból (i) Classic Rewards-jegyekre, (ii) azokon a járatokon, ahol elérhető a Cash+Miles opció, (iii) azonnali upgrade-ekre utasfelvételkor, (iv) a résztvevő kiskereskedelmi és életmódpartnereknél (az Emirates és partnerei által kínáltak szerint időről-időre), (v) a Skywards Mérföldek az Emirates Airline Foundation kezdeményezéseinek támogatására, (vi) bizonyos Skywards Exclusives rendezvényekre (jelen Programszabályzatban a Skywards Exclusives szolgáltatásra vonatkozó feltételeknek megfelelően), valamint (vii) olyan jegy vagy bármilyen más kapcsolódó termék vagy szolgáltatás foglalásakor, amelyeknél a Cash+Miles lehetőség elérhető az emirates.com weboldalon. Az Emirates bármikor módosíthatja a partnerlistát.
 29. A Mérföldvásárlás, Mérföldajándékozás, Mérföldátruházás, Mérföld-hosszabbítás és Mérföld-visszaállítás nem vásárolható meg és nem aktiválható a Tagok által a My Family fiókban tárolt Skywards Mérföldek tekintetében.
 30. Ha egy tag Családfőként vagy Családtagként csatlakozik a My Family fiókhoz, a kiválasztott Skywards Mérföldek hozzájárulási százaléka kizárólag akkor kerül hozzáadásra a My Family fiókhoz, ha egy tranzakció több mint 1 Skywards Mérföldet ér. Ha egy tag 1 Skywards Mérföldet vagy annál kevesebbet gyűjt egy tranzakció során, ez a bevétel csak az egyéni fiókjában kerül felosztásra, a My Family fiókban nem. Jelen Programszabályzat értelmében a Skywards Mérföldek megszerzésére és a tag fiókjában történő felhalmozására vonatkozó szabványos határidők továbbra is érvényesek az ilyen Skywards Mérföldek megszerzésére és a My Family fiókban való felhalmozódására vonatkozóan.
 31. Minden olyan törölt, elvesztett vagy érvénytelenített Skywards Mérföldet, amelyet eredetileg egy Családfő vagy Családtag szerzett meg a saját egyéni fiókjában, és amelyet azután egy My Family fiókban vontak össze, szintén törlésre, elvesztésre vagy érvénytelenítésre kerül a vonatkozó My Family fiókból.

18. Skywards+

 1. A Skywards+ programra való előfizetés menete
  • A Skywards+ kizárólag a 18. életévüket betöltött, jogosult Emirates Skywards-tagok számára érhető el.
  • A Tagoknak be kell jelentkezniük a Fiókjukba, hogy Skywards+ előfizetést vásárolhassanak. A Tagok ekkor megtekinthetik az előfizetési időszakban érvényes vonatkozó díjakat.
  • A fizetés sikeres feldolgozását követően a Tag megerősítő e-mailt és a fizetést igazoló nyugtát kap.
 2. Az előfizetés időszaka 

  A Skywards+ (beleértve az összes kapcsolódó előnyt) előfizetési időszakai az előfizetés napján kezdődnek, és a következő naptári év ugyanazon hónapjának utolsó napján járnak le. A Skywards+ előfizetés nem újul meg automatikusan. A Tagok Fiókjait az előfizetést követően frissítjük, hogy az tükrözze előfizetési szintjüket, adataikat és az elérhető előnyöket.

 3. Általános programszabályok
  • A Skywards+ egy online előfizetés, amelyet a 18. életévüket betöltött Tagok éves díj ellenében vásárolhatnak meg a Webhelyen. Kizárólag az előfizető Tagok (az előfizetés minden szintjén) jogosultak a Skywards+ szolgáltatáshoz való hozzáférésre és az előfizetési szintjüknek megfelelő előnyökre.
  • Minden előfizetési díj tartalmazza az adókat és az összes vonatkozó illetéket.
  • A Skywards+ Tagok további előnyökre is jogosultak lehetnek a Webhelyen feltüntetettek szerint. Ezek az előnyök Tagonként eltérőek, és a megvásárolt előfizetési csomagon alapulnak.
  • A Skywards+ előnyök beváltásához és megtekintéséhez a Tagnak be kell jelentkeznie a Fiókjába.
  • A Skywards+ előfizetés és az ehhez járó előnyök kizárólag az előfizető Tag számára érhetők el, nem ajándékozhatók el és tovább nem értékesíthetők.
  • A Tag a Skywards+ előfizetést nem ruházhatja át és nem téríttetheti vissza.
  • A Skywards+ előnyei csak a Webhelyen vásárolt Emirates-jegyekre érvényesek, hacsak a jelen Programszabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik.
  • A Skywards+ előnyök nem érvényesíthetők a Tag aktív Skywards+ előfizetésének előfizetési időszaka előtt vagy után.
  • A bónuszhalmozás a Tag Skywards+ előfizetési időszakán kívülre eső járatok után nem kerül jóváírásra. Ez a visszamenőleges igénylésekre is érvényes.
  • A Skywards+ előnyei csak a vonatkozó előfizetési időszak alatt érvényesek és érhetők el az előfizető Tagok által.
  • Az újra kiadott jegyekkel szerzett bónusz Skywards Mérföldek a Skywards+ előfizetési időszakon belül repült járatok után kerülnek jóváírásra.
  • Az Emirates fenntartja a jogot, hogy bármely személytől megtagadja a Skywards+ előfizetést, és a programmal való visszaélés esetén bármikor felmondhatja bármely Tag Skywards+ előfizetését.
  • Az Emirates fenntartja a jogot arra, hogy ezt az előfizetést bármikor visszavonja vagy szüneteltesse.
  • A Skywards+ előfizetés a sikeres fizetéstől számított 48 órán belül kerül aktiválásra az előfizető Tag számára.
  • A Skywards+ előnyei csak az aktív előfizetés időtartama alatt igénybe vett járatokra érvényesek.
  • A Skywards+-ra vonatkozó információk a Weboldalon és a flydubai Weboldalán lesznek elérhetőek.
  • A Skywards+ előnyei (beleértve a Skywards Mérföldek beváltásával kapcsolatos előnyöket is) csak az előfizető Tagok számára érhetők el egyéni Tagsági Fiókjukon vagy a My Family fiókjukon keresztül.
  • A Skywards+ előfizetési időszak végén a Tagok nem kapnak visszatérítést vagy jóváírást a fel nem használt előnyökért.
  • További előnyök és korlátozott idejű ajánlatok válhatnak elérhetővé az előfizetési időszak alatt, és bármikor visszavonhatók.

 4. Bónusz Skywards Mérföldek.
  • A Skywards+ Tagok jelen Programszabályzat értelmében bónusz Skywards Mérföldekre jogosultak, az Alapmérföldek plusz a Tier bónusz Mérföldek 20%-ának megfelelő arányban, de nem számítva minden más Mérföldet (például a promóciós Skywards Mérföldeket).
  • A Skywards+ szolgáltatásra előfizető Tagok gyűjthetik a Bónusz Skywards Mérföldeket azokon a járatokon, amelyeket egy Tag a vonatkozó előfizetési időszaka alatt igénybe vett (a foglalás dátumától vagy az eredeti jegykiadás dátumától függetlenül):
   1. Emirates-járatok a Webhelyen keresztül, online kiállított jegyekkel (beleértve a Cash+Miles-t is);
   2. Azok a flydubai-járatokra szóló jegyek (beleértve a Cash+Miles-t is), amelyek a Programszabályzat szerint általában alkalmasak a Skywards Mérföldek gyűjtésére;
   3. Az Emirates Holidays és az Emirates Dubai Experience szolgáltatáson keresztül offline kiállított jegyek.
  • A Skywards+ Tagok által megszerzett bónusz Skywards Mérföldek arányát az Emirates időről időre meghatározza.
  • Ha egy Skywards+ Tag jogosult bónusz Skywards Mérföldekre mind a Skywards+ előfizetése, mind pedig egy külön futó promóció révén, az adott Tag nem részesül mindkét előnyben, hanem csak a megfelelő promóció vagy előfizetés előnyeit kapja, amely a legmagasabb számú bónusz Skywards Mérföldet biztosítja számára.
  • A Tagok kivonatain „Skywards+ bónusz Skywards Mérföldek” megnevezés alatt szerepelnek a megszerzett bónusz Skywards Mérföldek (ha van ilyen).
  • Azok a jegyek, amelyek jelen Programszabályzat értelmében általában nem jogosultak Skywards Mérföldekre, szintén ki vannak zárva a bónusz Skywards Mérföldek gyűjtéséből.
 5. Bónusz Tier Mérföldek – Skywards+, kizárólag Prémium.
  • A Skywards+ Classic Tagok és a Skywards+ Advanced Tagok nem jogosultak semmilyen bónusz Tier Mérföldre.
  • A bónusz Tier Mérföldeket csak azok a Tagok gyűjthetik, akik előfizettek a Skywards+ Premium szolgáltatásra, a teljes Tier Mérföld (a promóciós Tier Mérföldek kivételével) 20%-ával a következő járatokon, amelyeket egy Tag a vonatkozó előfizetési időszaka során igénybe vett (a foglalás dátumától vagy az eredeti jegy kiadásának dátumától függetlenül):
   1. Emirates-járatok a Webhelyen keresztül, online kiállított jegyekkel (beleértve a Cash+Miles-t is);
   2. Azok a flydubai-járatokra szóló jegyek (beleértve a Cash+Miles-t is), amelyek a Programszabályzat szerint általában alkalmasak a Skywards Mérföldek gyűjtésére; valamint
   3. Az Emirates Holidays és az Emirates Dubai Experience szolgáltatáson keresztül offline kiállított jegyek.
  • A Skywards+ Premium Tagok által megszerzett bónusz Tier Mérföldek arányát az Emirates időről időre meghatározza.
  • Ha egy Skywards+ Premium Tag jogosult bónusz Tier Mérföldekre mind a Skywards+ előfizetése, mind pedig egy külön futó promóció révén, az adott Tag nem részesül mindkét előnyben, hanem csak a megfelelő promóció vagy előfizetés előnyeit kapja, amely a legmagasabb számú bónusz Skywards Mérföldet biztosítja számára.
  • A Skywards+ Premium Tagok kivonatain „Skywards+ bónusz Tier Mérföldek” megnevezés alatt szerepelnek a megszerzett bónusz Tier Mérföldek (ha van ilyen).
  • Azok a jegyek, amelyek jelen Programszabályzat értelmében általában nem jogosultak Tier Mérföldekre, szintén ki vannak zárva a bónusz Tier Mérföldek gyűjtéséből.
 6. Kedvezményes upgrade jutalmakcsak Skywards+ AdvancedTagokés Skywards+ Premium Tagok.
  • A Skywards+ Classic Tagok nem jogosultak az upgrade jutalom kedvezményes előnyeire.
  • Csak a Webhelyen keresztül vásárolt kereskedelmi jegyek jogosultak az upgrade jutalom kedvezményre.
  • Csak a Webhelyen keresztül vagy az utasfelvételkor online igénybe vett upgrade jutalmak jogosultak az upgrade jutalom kedvezményes előnyeire.
  • Az upgrade jutalom kedvezmény igénybevételéhez a Skywards+ Tagoknak be kell jelentkezniük Fiókjukba a Webhelyen vagy az Emirates Appban a foglalás megkezdése előtt.
  • Az upgrade jutalmak igénybevételére vonatkozó, a jelen Programszabályzatban foglalt összes szabály és korlátozás továbbra is érvényben marad az arra vonatkozóan felajánlott vagy alkalmazott kedvezményekre vonatkozóan.
  • A Flex és Flex Plus viteldíjosztályba eső jegyek jogosultak az upgrade jutalmak kedvezményes előnyeire.
  • A Special Fare- és a Saver Fare-jegyek nem jogosultak az upgrade jutalmak kedvezményes előnyeire.
  • A Skywards+ Tagok jogosultak lesznek az upgrade jutalom kedvezményre az előfizetési időszakon belül feldolgozott, jogosult, upgrade jutalmakhoz kapcsolódó tranzakciók után, még akkor is, ha az utazás dátuma az előfizetési időszakon kívül esik.
  • Kizárólag egy kedvezmény érvényesíthető egy upgrade jutalom vásárlására egy tranzakció során. Azon Skywards+ Tagok esetén, akik több upgrade jutalom kedvezményes ajánlatra jogosultak, az ilyen kedvezményes ajánlatok közül csak a magasabb lesz érvényes és elérhető (az ajánlatok nem kombinálhatók).
  • Ha egy Skywards+ Tag jogosult az upgrade jutalom kedvezményre egy járaton, az a foglaláskor is látható.
  • Ha egy Tag regisztrál egy „Automatikus upgrade”-re, a Skywards+ kedvezmény csak akkor érvényes, ha az ilyen automatikus upgrade-et az előfizetési időszak alatt megadják. Ha magasabb taktikai ajánlat érvényes az Automatikus upgrade megadásakor, a Tagok a legmagasabb érvényes ajánlatot kapják.
  • A Skywards+ program részét képező upgrade jutalom kedvezmények az automatikus upgrade-ekre is vonatkoznak, ha az automatikus upgrade az előfizetési időszakon belül került feldolgozásra.
  • A Skywards+ upgrade jutalom kedvezmények nem érvényesek és nem állnak rendelkezésre a járaton igénybe vett Azonnali upgrade-ekre.
 7. Egyszeri kedvezményes Classic Reward-jutalmak.
  • A Skywards+ Tagok mindegyike egyszeri kedvezményre jogosult egy Classic Reward-járatra a jogosult Emirates-járatokon, azzal a feltétellel, hogy a vonatkozó Classic Reward a vonatkozó Skywards+ Tag aktív Skywards+ előfizetési időszakában kerül beváltásra (az utazás tervezett dátumától függetlenül).
  • Csoportos foglalás esetén a Skywards+ Classic Rewards-kedvezmény minden ilyen csoportos foglaláson belüli Classic Reward-jegyre érvényes, amint azt az érintett Skywards+ Tag igénybe vette.
  • A Skywards+ Classic Rewards-kedvezmény csak retúr és egyirányú jutalomfoglalás esetén vehető igénybe, és nem lesz elérhető vagy alkalmazható több városra kiterjedő vagy nyitott foglalások esetén.
  • A Skywards+ Classic Rewards-kedvezmény nem térítendő vissza, és nem érvényesíthető újra, ha a járat adatai megváltoznak vagy a vonatkozó járatokat törölték. Ha a Skywards+ Classic Rewardot egy Skywards+ Tag igénybe vette, az a továbbiakban nem lesz elérhető.
  • A Classic Rewards-ra vonatkozó összes Programszabály továbbra is érvényes a Skywards+ Classic Rewards-kedvezményekre.
 8. Kedvezményes Cash+Miles-díjak
  • A Skywards+ Tagok kedvezményes Cash+Miles díjat kapnak a Skywards+ előfizetési időszakuk alatt lebonyolított jogosult foglalásokra (az utazás tervezett időpontjától függetlenül).
  • A Skywards+ Tagok kedvezményes Cash+Miles tarifája megjelenik a Webhely fizetési oldalán, amikor az érintett Tag a Cash+Miles fizetési lehetőséget választja.
  • A Skywards+ Tagok kedvezményes Cash+Miles díja a Webhelyen végzett és kiadott jogosult foglalásokra korlátozódik.
  • A kedvezményes Cash+Miles díj igénybevételéhez a Skywards+ Tagoknak ki kell választaniuk a Cash+Miles ikont az online foglalási folyamat során.
  • Miután a Cash+Miles fizetési opciót kiválasztotta, felülvizsgálta és elfogadta egy Skywards+ Tag a fizetési oldalon, majd a végső fizetés is megtörtént a jegy(ek) kiállításához, a Skywards+ Tag Cash+Miles díjának további módosítása nem engedélyezett vagy fogadható el.
  • A Cash+Miles-ra vonatkozó összes Programszabály továbbra is érvényes a Skywards+ kedvezményes Cash+Miles díjak tekintetében.
 9. Feladott poggyász előny
  • Az alábbi feltételeknek megfelelően a Skywards+ Tagok a következő további feladott poggyász-kereteket kapják („Feladott poggyász előny”):
   1. A Skywards+ Classic Tagok további 5 kg feladott poggyászt kapnak;
   2. A Skywards+ Advanced Tagok és a Skywards+ Premium Tagok további 10 kg feladott poggyászt kapnak;
  • A Feladott poggyász előnyt az Emirates saját belátása szerint bármikor megváltoztathatja, módosíthatja és eltávolíthatja.
  • Azokon a piacokon, ahol az IATA súlykoncepció érvényes, a feladott poggyász előnyei minden Skywards+ Tagra érvényesek.
  • A poggyásszal kapcsolatos előnyök az alkalmazott foglalási csatornától függetlenül érvényesek. A feladott poggyász csak az Emirates-járatokra érvényes.
  • Azokon a piacokon és azokon az útvonalakon, ahol az IATA darabkoncepció érvényes, a Skywards+ Tagok 1 további poggyászt adhatnak fel, azzal az eltéréssel, hogy a maximálisan 3 darab poggyász megengedett mennyisége mindig megengedett, a Tag által lefoglalt utazási osztályon az adott csomagra vonatkozó darabonkénti össztömeg függvényében. A Gold és Platinum tagok ezért nem kapnak további poggyász előnyt Skywards+ tagságuk által.
  • A feladott poggyász előnyök csak bizonyos Skywards+ Tagokra vonatkoznak, csak a saját utazásaikra érvényesek, és nem ruházhatók át csoportos foglalásban részt vevő más utasokra.
  • A feladott poggyászra vonatkozó kedvezményekre vonatkozó összes programszabály továbbra is érvényben marad a feladott poggyász előnyeit illetően.
 10. Hozzáférés bizonyos Emirates Business Class várótermekhez
  • A Skywards+ Tagok hozzáférést kapnak az Emirates váróteremhez, ha jogosult Emirates-jeggyel repülnek, az alábbiak szerint („Skywards+ várótermi hozzáférés”):
   1. A Skywards+ Classic Tagok 2 egyszeri belépési engedélyt kapnak a Dubajban megtalálható Emirates Business Class várótermekbe és az Emirates-hálózat más repülőtereinek Emirates várótermeibe a Skywards+ előfizetésük ideje alatt;
   2. A Skywards+ Advanced Tagok 5 egyszeri belépési engedélyt kapnak a Dubajban megtalálható Emirates Business Class várótermekbe és az Emirates-hálózat más repülőtereinek Emirates várótermeibe a Skywards+ előfizetésük ideje alatt; valamint
   3. A Skywards+ Premium Tagok 10 egyszeri belépési engedélyt kapnak maguk számára a Dubajban megtalálható Emirates Business Class várótermekbe és az Emirates-hálózat más repülőtereinek Emirates várótermeibe a Skywards+ előfizetésük ideje alatt;
  • Minden belépő egyszeri belépést jelent a Skywards+ Tag számára egy résztvevő repülőtéren lévő Emirates Business Class váróterembe. A Skywards+ Tag felhasználhatja ezt a belépési jogosultságot, de ugyanazzal az Emirates-járattal utazó kísérő személy is. A Skywards+ Tagnak jelen kell lennie, és magának kell belépnie a belépési engedéllyel ahhoz, hogy bármely vendég beléphessen.
  • A jelen Programszabályzatban meghatározott, az Emirates-váróterembe való belépésre vonatkozó szabályok és korlátozások a Skywards+ várótermi hozzáférés vendéghasználatára is kiterjednek és vonatkoznak. A félreértések elkerülése érdekében a Skywards+ Tag bármely engedélyezett vendégének fel kell használnia a fent meghatározott Skywards+ várótermi hozzáférési engedélyek közül egyet.
  • A Skywards+ várótermi hozzáférést a Skywards+ Tagok csak az adott Tag előfizetési időszakán belül repült Emirates-járatokra vehetik igénybe. Ha egy Skywards+ Tag nem használja fel a Skywards+ várótermi hozzáférési jutalmát a Skywards+ előfizetés bármely időszaka alatt, a jutalom elvész, és nem kerül át semmilyen jövőbeli előfizetési időszakra.
  • A Skywards+ váróterembe való belépés a szabad helyek függvényében vehető igénybe, és a belépés nem garantálható az utazás bármely időpontjára vonatkozóan.
  • A Skywards+ várótermi hozzáférésre a jelen Programszabályzatban máshol meghatározott, az Emirates várótermi hozzáféréssel kapcsolatos korlátozásai és szabályai érvényesek, beleértve (korlátozás nélkül) az érintett Tag jegytípusára vonatkozó követelményeket és korlátozásokat (kivéve, hogy az utazási osztályra vonatkozó követelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha egy Tag igénybe veszi a Skywards+ várótermi hozzáférését).
  • A Tagok Skywards+ várótermi hozzáférése minden Tag Fiókprofiljában megjelenik, de nem jelenik meg egyetlen beszállókártyán sem.
  • Az Emirates Business Class várótermi munkatársai ellenőrizhetik az egyes Tagok rendelkezésére álló belépési engedélyeit, és minden egyes belépési engedélyt felhasználtként jelölhetnek meg, ha azokat felhasználják. Az Emirates légitársaság fenntartja a jogot, hogy időről időre visszavonja és/vagy korlátozza a Skywards+ várótermi hozzáférési előnyt. A váróterem kapacitása korlátozott.

19. Skywards Exclusives

Tudjon meg többet a Skywards Exclusives platform használatának feltételeiről(megnyit egy külső webhelyet egy új lapon), valamint a programszabályokról(megnyit egy külső webhelyet egy új lapon), amelyek a Skywards Exclusives webhelyen végrehajtott tranzakciókra vonatkoznak.

20. Adatvédelem

 1. Az Emirates Skywards szolgáltatással kapcsolatban az Emirates az Adatvédelmi irányelvnek megfelelően gyűjti, tárolja, használja és nyilvánosságra hozza a Tagok személyes adatait. Az Adatvédelmi irányelvben megtalálható, hogy az Emirates milyen személyes adatokat gyűjt, hogyan használja fel azokat és kivel és milyen célból osztja meg az adatokat. A dokumentum azt is tartalmazza, hogy adott esetben hogyan vonhatják vissza a Tagok a hozzájárulásukat, és hogyan vehetik fel a kapcsolatot az Emiratesszel személyes adataik másfajta kezelésével kapcsolatban.
 2. A fenti 20.1-es pont korlátozása nélkül az Emirates Skywards-tagság feltétele, kivéve, ha az Emirates máshogy nem értesül a Qantas Utazási Tagtól, hogy minden Qantas Utazási Tag hozzájárul ahhoz, hogy az Emirates megosztja a Qantas Utazási Tag kapcsolatfelvételi adatait a Qantas Megszűnési Dátumakor vagy azt követően. Az ilyen közlésnek abból a célból kell megtörténnie, hogy a Qantas tagságot ajánlhasson fel a Qantas Utazási Tagnak a Qantas Törzsutasprogramban (vagy a Qantas Megszűnési Dátumában fennálló megfelelő programban). A személyes adatok Qantas általi felhasználása és közlése eltérhet az Emirates gyakorlatától. Lehetséges, hogy a Qantas légitársaságra vonatkozó adatvédelmi jogszabályok nem nyújtanak ugyanolyan szintű védelmet, mint az Emirates légitársaságra vonatkozók. Az aggályok elkerülése érdekében a 20.2-es pontban semmi nem kívánja meg, hogy a Qantas Utazási Tag valamely időpontban felmondja Emirates Skywards-tagságát és/vagy elfogadja a Qantas Törzsutasprogramot (vagy ezzel egyenlő programot).
 3. A fenti 20.1-es pont korlátozása nélkül, azon Tagok személyes adatai, akik korábban flydubai OPEN-tagok voltak vagy akik a flydubai-jal repültek, felhasználásra és megosztásra kerülnek az Emirates által, valamint az Emirates és a flydubai között az Emirates Skywards-program működtetése érdekében. A flydubai az Emiratestől eltérő módon teheti közzé a személyes adatokat.
 4. Ha a Tag az Általános adatvédelmi szabályzat 17. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően (törlésre/megszüntetésre való jog) kérelmezi a Fiókjának törlését, a Fiókban megtalálható összes összevont, de nem beváltott, átutalt vagy lejárt Mérföld elveszik.

21. Felelősség

 1. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKBEN AZ EMIRATES SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TAG VAGY MÁS SZEMÉLY FELÉ SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELY AZ EMIRATES SKYWARDS VAGY A TAG RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT LÉTESÍTMÉNYEK, ELŐNYÖK VAGY ELEMEK MEGSZÜNTETÉSÉBŐL VAGY MÓDOSÍTÁSÁBÓL EREDNEK, BELEÉRTVE A PARTNEREK VISSZAVONÁSÁT ÉS A LÉTESÍTMÉNYEK, ELŐNYÖK VAGY ELEMEK VISSZAVONÁSÁT.
 2. Az Emirates jelen Programszabályzat szerinti egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül, az Emirates fenntartja a jogot arra, hogy kizárjon egy Tagot az Emirates Skywards Programban való további részvételből, töröljön minden korábban felhalmozott Mérföldet, és kártérítést kérjen az Emirates Skywards Programban felhasznált Jutalmakért, ha az Emirates Skywards kizárólagos megítélése szerint az adott Tag vagy Utazási koordinátora szándékos kötelességszegést, vagy bármilyen visszaélést követett el a Programmal kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan (i) a Skywards Mérföldek csalárd vagy jogosulatlan megszerzését, értékesítését vagy azokkal való visszaélést, (ii) az Emirates Skywards Program megszerzését, eladását vagy azzal való visszaélést, (iii) vagy bármely Jutalom-előny megszerzését, értékesítését vagy azzal való visszaélést.
 3. Az Emirates Skywards portaszolgáltatást és a Tagoknak kínált más résztvevő szolgáltatásokat harmadik fél szállítók üzemeltetik (egyenként: „Szállító”). Minden Tag, aki ezeket a szolgáltatásokat használja, a vonatkozó Szállítóval kerül jogviszonyba. A jogszabályok által lehetővé tett mértékben az Emirates minden felelősséget kizár bármely Taggal vagy bármilyen jellegű más személlyel szemben a gondatlanságért, szándékos kötelezettségszegésért, nem megfelelő szintű szolgáltatásért vagy egyéb kötelességszegésért, amely a szolgáltatásoknak a Szállító által vagy nevében történő nyújtásából vagy nyújtásának elmulasztásából ered a Tag Szállítóval fennálló azon jogviszonyából eredően.

22. Általános

 1. A Programszabályzat bármikor értesítés nélkül megváltoztatható, módosítható, felfüggeszthető vagy megszüntethető, amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik, azzal a feltétellel, hogy ésszerű erőfeszítéseket kell tenni az adott változás, módosítás, felfüggesztés vagy megszüntetés részleteinek (az esettől függően) azonnali közzétételére a Webhelyen. Amennyiben bármilyen ellentét áll fenn a Programszabályzat jelen verziója és az Emirates Skywards Webhelyén közzétett Programszabályzat verzió között, az utóbbit kell irányadónak tekinteni.
 2. Ha a Programszabályzat bármely változtatását vagy módosítását követően a Tag használja digitális tagsági kártyáját, vagy megadja tagsági számát, úgy kell tekinteni, hogy a Tag elfogadta az adott változtatást vagy módosítást.
 3. A Webhely egyes funkciói és jellemzői eltérhetnek vagy hiányozhatnak a Webhely vagy az Emirates App mobilverziójától, ezért ezek a funkciók és jellemzők csak a Webhely asztali verzióján keresztül érhetők el.
 4. A jelen Programszabályzat alapján a Tagnak küldött minden értesítést kézbesítettnek kell tekinteni, ha előre kifizetett postai úton adják fel a Tagnak a Tag által az Emirates Skywards által szükséges célokra megadott címre.
 5. A Programszabályzatra a Dubaji Emirátus jogszabályai az irányadók, és az Emirates Skywards programra vonatkozó vagy azzal kapcsolatos bármely eljárást ezen joghatóság alá kell vonni. A tagság – beleértve a tagságra való jogosultságot és bármely Mérföldet és Jutalmat – az alkalmazandó jogszabályok és szabályozások hatálya alá tartozik, beleértve a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) összes vonatkozó határozatát.
 6. Az Emirates Skywards nem működik (vagy működését beszünteti) olyan országokban, ahol ez tiltott lenne (vagy tiltottá válik) bármely vonatkozó jogszabály vagy kormányzati utasítás értelmében.
 7. Megfelelő gondossággal jártunk el annak biztosítása érdekében, hogy a jelen Programszabályzatban, valamint az Emirates Skywards programhoz kapcsolódó kiadványokban és hirdetésekben szereplő információk pontosak legyenek, azonban az Emirates semmilyen felelősséget nem vállal semmilyen szóbeli vagy írott információban előforduló hiba vagy kimaradt információ tekintetében.
 8. Jelen Programszabályzat bármely részére, amely bármely okból érvényesíthetetlen, úgy kell tekinteni, hogy kivágható, és az semmilyen módon nem befolyásolja a Programszabályzat fennmaradó részét. Az Emirates nem köteles semmiféle szolgáltatást nyújtani, vagy egyéb módon a Programszabályzat szerint eljárni, ha az ilyen eljárás a jogszabályokkal ellentétes lenne.
 9. A Tagok kötelesek lehetnek olyan dokumentáció bemutatására az utasfelvétel alkalmával, amelyből megállapítható a Tag személyazonossága és Emirates tagsága. Ha a Tag nem teljesíti ezt az előírást, az Emirates fenntartja a jogot a fuvarozás megtagadására.

23. Az Emirates Skywards egyszeri jelkódjának használata

Kiegészítő biztonsági intézkedésként az Emirates Skywards olyan Fióktevékenységek során, mint a Fiókba való bejelentkezés, a profilfrissítés és a beváltási tevékenység, bevezette a második szintű hitelesítést egy egyszeri jelkódon keresztül (egyszeri jelkód szolgáltatás).

Az egyszeri jelkód egy olyan véletlenszerűen generált szám, amelyet az Emirates SMS-ben és/vagy e-mailben küld el a Tagnak bizonyos Fióktevékenységek végzése esetén. Ez egy második szintű hitelesítés, amelyre azért van szükség, hogy megerősítésre kerüljön, a Tag engedélyezte az adott Fióktevékenységet. Ha szükség van egy egyszeri jelkódra, a vonatkozó Fióktevékenység során értesítjük a Tagot.

Ha egy Tag Fiókjával összefüggésben szükség van egy egyszeri jelkódra, az Emirates küldeni fog a Tagnak egy egyszeri jelkódot SMS-ben a Tag regisztrált telefonszámra és/vagy egy e-mailt a Tag Emirates Skywards-fiókjában megadott e-mail-címre (ahogyan az a Tag Fiókprofiljában megjelenik).

A Tagoknak gondoskodniuk kell róla, hogy az Emirates számára megadott minden információ (beleértve, de nem korlátozódva a kapcsolatfelvételi adatokra is) pontos és naprakész legyen. Ha egy Tag nem adja meg az Emirates számára, illetve nem frissíti a szükséges adatokat, az Emirates lehetséges, hogy nem fogja tudni biztosítani az egyszeri jelkódot a Tag számára, amelynek eredményeképp a Tag lehet, hogy nem fog tudni hozzáférni a Fiókjához. A Tagok bármikor frissíthetik Emirates Skywards Fiókprofiljukat annak érdekében, hogy kapcsolatfelvételi adataik naprakészek legyenek.

Az Emirates saját belátása szerint felveheti a kapcsolatot az adott Taggal (egy rögzített vonalon is) annak érdekében, hogy ellenőrizze a Tag személyazonosságát és Fióktevékenységét. A helyes egyszeri jelkód többszöri helytelen megadásával az Emirates éppen aktuális meghatározása szerint a Tag Fiókja zárolásra, illetve használata korlátozásra kerülhet. Az Emirates Skywards csalásmegelőzési intézkedéseinek és taghitelesítési eljárásának részeként a Emirates további adatokat, illetve személyazonosításra alkalmas adatokat kérhet az adott Tagtól.

A Tagok nem engedélyezhetik, hogy Fiókszámukat vagy egyszeri jelkódjukat más személy használja, valamint mindenkor gondoskodniuk kell róla, hogy Fiókszámuk és egyszeri jelkódjuk ne kerüljön megosztásra más személlyel. Ha az egyszeri jelkód megosztásra kerül vagy tudomására jut más személynek, a Tagnak a SkywardsMemberVerification@emirates.com e-mail-címen keresztül azonnal értesítenie kell az Emirates Skywards-ot az esetről.

Az egyszeri jelkód szolgáltatással a tagok felhatalmazzák az Emirates-t arra, hogy megadja az egyszeri jelkódot a Tagnak és ellenőrizze a Tag személyazonosságát, valamint Fióktevékenységét az egyszeri jelkód használatán keresztül. Ha egy Tag nem tudja megadni az egyszeri jelkódot vagy ha az egyszeri jelkódon keresztül történő hitelesítés sikertelen, az Emirates korlátozhatja a Tagsági Fiókhoz való hozzáférését.

Ha a Tag külföldön tartózkodik vagy tengeren túli mobilhálózatot használ, lehetséges, hogy a mobilszolgáltató nem engedélyezi a Tagnak az egyszeri jelkód SMS-ben való fogadását. Ezenkívül az egyszeri jelkód fogadásáért díjat számíthat fel a szolgáltató.

Az Emirates semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre a Tag Fiókhoz való sikertelen hozzáféréséből eredő veszteségért vagy kárért, ha az egyszeri jelkód hitelesítése bármilyen okból késedelmes vagy sikertelen. Az Emirates Skywards nem vonható felelősségre a szolgáltató vagy bármilyen harmadik fél által kivetett díjakért.

Az Emirates fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül, ideiglenesen vagy véglegesen bármikor hozzáadja, felfüggessze vagy megszüntesse az egyszeri jelkód szolgáltatásokat vagy annak használatát, ha az Emirates Skywards bármilyen okból úgy gondolja, hogy ez szükséges vagy tanácsos, beleértve, de nem korlátozódva arra az esetre, ha úgy véli, hogy a biztonság sérült vagy ha az Emirates-nek észszerű oka van arra, hogy úgy gondolja, a Tag által megadott adatok nem helyesek vagy pontosak.

A Program módosítása

Az Emirates Skywardsra a jelen Programszabályzat az irányadó. Az Emirates Skywards fenntartja a jogot az Emirates Skywards program bármely részének bármely időpontban történő megváltoztatására, módosítására vagy kiegészítésére a Programszabályzattal összhangban. Ez a jog korlátozás nélkül magában foglalja az Emirates Skywards Program partneri tagságában, a mérföldek megszerzésére és visszaváltására vonatkozó szabályokban, az utazási díjak felhasználási szabályaiban, a repülési menetrendekben, a Tagsági utazási kedvezményekben és a promóciós ajánlatok egyedi jellemzőiben történő változásokat.

A garanciák kizárása és a felelősség korlátozása

Előfordulhat, hogy a Webhelyen közzétett információk hiányosak, vagy az Emirates App nem teljes körű, esetleg pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmaz. Az Emirates Skywards nem állítja és nem garantálja, hogy a Webhely vagy az Emirates App folyamatosan elérhető lesz, hogy nem fordul elő üzemzavar, hiba, üzemszünet vagy a továbbított információk elvesztése, illetve hogy a Webhelyen vagy az Emirates Appon keresztül semmilyen vírus nem kerül továbbításra. Az Emirates nem tesz kijelentéseket a Webhely vagy az Emirates App által tartalmazott információk, termékek és szolgáltatások bármely célra való megfelelőségére vonatkozóan. Minden ilyen információt, terméket és szolgáltatást aktuális állapotukban biztosítunk, és semmiféle garanciát nem vállalunk. Az Emirates elhárít minden olyan garanciát és feltételt, amely az információkra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, ideértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértés megszegésére vonatkozó valamennyi vélelmezett garanciát és feltételt. 

AZ EMIRATES SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AMELYEK A WEBHELY VAGY AZ EMIRATES APP HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK VAGY AHHOZ BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDNAK, VAGY A WEBHELY VAGY AZ EMIRATES APP HASZNÁLATÁNAK KÉSEDELMÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL EREDNEK, VALAMINT AMELYEK A WEBHELYEN VAGY AZ EMIRATES APPON KERESZTÜL SZERZETT BÁRMILYEN INFORMÁCIÓVAL, TERMÉKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOSAK, VAGY EGYÉBKÉNT ÉS A WEBHELY VAGY AZ EMIRATES APP HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS KÖRÜLMÉNYEN ALAPULNAK.

Hivatkozások

A Webhely és az Emirates App harmadik felek által üzemeltetett webhelyekre mutató hiperhivatkozásokat tartalmazhat. Az ilyen hivatkozások csak referenciaként biztosítottak, és ezeknek a webhelyeknek a használatára vonatkozó feltételeket megtalálja az adott webhelyen. Az ilyen webhelyekre mutató hiperhivatkozásoknak az Emirates által történő szerepeltetése nem jelenti az ilyen webhelyeken szereplő anyagok jóváhagyását, és az Emirates nem vállal felelősséget ezek tartalmáért.

AZ EMIRATES SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELY HARMADIK FELEK WEBHELYEIN KERESZTÜL SZERZETT INFORMÁCIÓK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY AZ AZOKRA VALÓ HAGYATKOZÁSBÓL ERED.

Tartalom és Tagok által beküldött anyagok – Fórum

Ez a Webhely fórumokat és más üzenetküldő, illetve kommunikációs funkciókat tartalmaz, amelyek közül egyesek csak az Emirates Skywards magasabb szintű Tagjai számára elérhetők. Az ezen funkciók használata során bármely Tag által kifejezett vélemények, nézetek vagy állítások a Tag, és nem pedig az Emirates véleménye, nézete vagy állítása. Az Emirates nem köteles felülvizsgálni a Webhelyre beküldött semmilyen üzenetet, információt vagy tartalmat, és nem vállal felelősséget semmiféle ilyen beküldött anyagra vonatkozóan. A fentiektől függetlenül az Emirates fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül felülvizsgáljon, szerkesszen vagy töröljön a tagok által beküldött bármely tartalmat – beleértve a fórumon közzétett üzeneteket –, amelyet saját megítélése szerint jogellenesnek, sértőnek vagy egyébként nem megfelelőnek talál. Ön tudomásul veszi, hogy a Webhelyre beküldött bármely anyagért Ön a felelős. Ön vállalja, hogy a Webhelyre történő üzenetküldéskor tartózkodik a következő magatartásoktól:

 • mások rágalmazása, sértegetése, zaklatása, fenyegetése, illetve mások jogainak (például adatvédelemhez és nyilvánossághoz kapcsolódó jogainak) egyéb jellegű megsértése;
 • bármely ártalmas, fenyegető, rágalmazó, sértegető, jogsértő, sértő, trágár, közönséges, illetlen vagy jogtalan anyagok vagy információk közzététele, terjesztése vagy szivárogtatása;
 • bármely termék, szolgáltatás hirdetése vagy értékesítésre felkínálása, illetve bármilyen kérdőívek, vetélkedők vagy lánclevelek végzése vagy továbbítása; vagy
 • mások személyazonosságát felhasználva üzenetek közzététele.

Ön továbbá vállalja, hogy a Webhely vagy az Emirates App használata során tartózkodik a következő magatartásoktól:

 • olyan szoftvert vagy más anyagot tartalmazó fájlok feltöltése, amely a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok (vagy az adatvédelemhez és nyilvánossághoz kapcsolódó jogok) védelme alatt áll, kivéve, ha a vonatkozó jogokat Ön tulajdonolja vagy azok fölött Ön rendelkezik, vagy megkapott minden szükséges hozzájárulást;
 • vírusokat tartalmazó fájlok, sérült fájlok vagy bármely más hasonló szoftverek vagy programok feltöltése, amelyek károsíthatják mások számítógépének működését; vagy
 • szerző megjelölésének, jogi nyilatkozatnak, tulajdonosi megjelölésnek vagy címkének törlése bármely feltöltött fájlból.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártérítést fizet az Emirates, valamint annak alkalmazottai, ügynökei és képviselői részére, és mentesíti őket minden és bármely igény és felelősség alól (ideértve a jogi költségeket is), amely az Ön által a Webhelyre vagy az Emirates Appba beküldött anyagokból, a Webhelyen vagy az Emirates Appon keresztül megszerzett anyagok Ön általi felhasználásából, a jelen Programszabályzat Ön által történő megszegéséből, vagy a Webhely vagy az Emirates App Ön által történő használatából származó ilyen cselekményből eredhet.

Az Emirates fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megtagadja a Webhelyhez vagy az Emirates Apphoz vagy annak bármely részéhez való hozzáférést bármiféle értesítés vagy felelősség nélkül.

Adatvédelmi irányelvek

A személyes adatoknak az Emirates Skywards-programmal kapcsolatban való felhasználását a Programszabályzat 20. pontja és az Adatvédelmi irányelv szabályozza.