Ugorjon a fő tartalomhozAkadálymentesítési információ

Felhasználási feltételek

Megállapodás Ön és az Emirates között

Köszönjük, hogy felkereste az emirates.com oldalt (a továbbiakban: „Weboldal”)! Kérjük, a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket. A Weboldal elérésével és használatával Ön elfogadja (feltétel nélkül és visszavonhatatlanul) az itt olvasható felhasználási feltételeket („Megállapodás”). Ha nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, kérjük, függessze fel Weboldalunk használatát, és azonnal lépjen ki.

A Weboldalt az Emirates vállalat birtokolja és üzemelteti; székhelye: Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686, Dubaj, Egyesült Arab Emírségek. Az Emirates egy dubaji vállalat, amely a dubaji kormány 1985. évi (módosított) 2. számú rendeletével jött létre.

Ön kijelenti és garantálja, hogy rendelkezik a Megállapodás megkötéséhez szükséges jogokkal és képességekkel, valamint a Weboldalt az itt olvasható szerződésben foglalt valamennyi felhasználási feltételnek megfelelően használja.

Kijelenti, hogy elég idős ahhoz, hogy jogilag kötelező érvényű szerződéseket köthessen a Weboldalon keresztül, és tisztában van azzal, hogy Ön lesz a felelős minden olyan foglalás kifizetéséért, amelyet Ön vagy egy másik személy az Ön bejelentkezési adatainak felhasználásával tett.

Kérjük, mindenképpen olvassa és fogadja el adatvédelmi irányelveinket.

A feltételek módosítása

Az itt olvasható felhasználási feltételeket bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk. A megváltozott feltételek akkor válnak hatályossá, miután a Weboldalon közzétették őket, és visszamenőleg nem lesznek hatással a Weboldalon keresztül kötött meglévő szerződéses megállapodásokra. Ha Ön a módosítások után tovább használja a Weboldalt, azzal elfogadja a megváltozott felhasználási feltételeket.

A megállapodás teljes szövege

Az itt olvasható felhasználási feltételek és minden más, az itt olvasható felhasználási feltételekhez kapcsolódó, az Emirates által tett jogi nyilatkozatok, irányelvek és iránymutatások alkotják a jelen Weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos, az Ön és az Emirates között létrejött teljes megállapodást, amely bármilyen, erre vonatkozó esetleges (szóbeli vagy írásbeli) előzetes megállapodást vagy megegyezést, a felek által tett kijelentést, képviseletet és felek közti megegyezést helyettesít. A felhasználási feltételek nem módosíthatók, kivéve, ha az ilyen módosításokat elérhetővé teszik ezen a Weboldalon.

Jótállási nyilatkozat és korlátozott felelősség

Általános

A Weboldalon található vagy azon keresztül elérhető szoftverek és egyéb anyagok megnyitása és használata kizárólag az Ön saját felelősségére történik. Nem vállalunk semmiféle képviseletet, garanciát vagy megállapodást a szoftver megbízhatóságával, stabilitásával vagy vírusmentességével kapcsolatban.

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

A HATÁLYOS JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG ELUTASÍTUNK MINDEN, A WEBOLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKAL, SZOFTVEREKKEL, TERMÉKEKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS MINDENNEMŰ KÉPVISELETET, GARANCIÁT ÉS MEGÁLLAPODÁST. MINDEN ILYEN IRÁNYÚ INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS AZ "AHOGY VAN" ALAPON BIZTOSÍTOTT MINDEN KÉPVISELET, GARANCIA ÉS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, CÍMRE ÉS NEM JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ÖSSZES VÉLELMEZETT GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT.

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG

NEM TARTOZUNK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A BEVÉTEL VAGY JÖVEDELEM ELVESZTÉSÉT), BÜNTETŐ VAGY PÉLDÁT MUTATÓ BÁRMILYEN KÁRTÉRÍTÉSÉRT, ILLETVE NEM VONATKOZIK RÁNK SEMMILYEN MÉLTÁNYOS VAGY TÉNYLEGES JOGORVOSLAT (SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE, KÁROKOZÁS, GONDATLANSÁG, SZEMÉLYES FELELŐSSÉG VAGY EGYÉB OK), AMELY A KÖVETKEZŐKBŐL ERED:

 • A WEBOLDAL ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA, A WEBOLDALHASZNÁLAT VAGY A RAJTA TÁROLT INFORMÁCIÓK KÉSEDELMES VOLTA, SIKERTELENSÉGE VAGY ELÉRHETETLENSÉGE; VAGY
 • A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGE ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGA (KIVÉVE A RÉSZÜNKRŐL BIZTOSÍTOTT LÉGI KÖZLEKEDÉST).

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA SEMMILYEN MÓDON NEM ZÁRJA KI AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL KI NEM ZÁRHATÓ FELELŐSSÉGEKET.

ARRA A LÉGI FUVAROZÓRA, AMELYIKHEZ A WEBOLDALON VÁLTOTTAK JEGYET, AZ ÉRINTETT FUVAROZÓRA ÉRVÉNYES SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK VONATKOZNAK, VALAMINT VONATKOZHAT RÁ A VARSÓI VAGY A MONTREALI EGYEZMÉNY, AMELY BIZONYOS KÖRÜLMÉNYEK KÖZT KORLÁTOZZA A SZÁLLÍTÓ FELELŐSSÉGÉT. AZ ALÁBBIAKBAN OLVASSA EL A FUVAROZÓRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉST.

BÁRMELY OLYAN JOGOT, AMELY A LEÍRÁSBAN NEM KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZETT, MAGUNKNAK TARTUNK FENN.

Kártalanítás

A Weboldal használatának feltételeként Ön beleegyezik abba, hogy kártalanít bennünket a Weboldalunknak az Ön által történő használatból eredő követelések, költségek és károk esetén (a jogi költségekre is kiterjedően), ideértve korlátozás nélkül az olyan tényszerű bejelentéseket is, amelyek, ha igaznak bizonyulnak, az azt jelenti, hogy Ön megsértette ezeket a feltételeket.

Külső felek weboldalaira mutató linkek

Ez a Weboldal külső felek által fenntartott internetes oldalakra mutató hivatkozásokat és mutatókat tartalmazhat. A külső fél weboldalain semmilyen tekintetben nem működtetünk vagy ellenőrzünk semmilyen információt, terméket vagy szolgáltatást. A külső felek linkjei és mutatói kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és nem jelentenek semmiféle általunk történő jóváhagyást. Ön kizárólagos felelősséget vállal a külső felek linkjeinek és mutatóinak használatáért.

Korlátozások a használat során

Ön vállalja, hogy a Weboldalt kizárólag az áruk és szolgáltatások elérhetőségének meghatározására, jogszerűen tett foglalások intézésére vagy a velünk való üzleti tevékenység folytatására használja. Ön vállalja, hogy a Weboldalt kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használja.

Ön vállalja, hogy a Weboldal szolgáltatásait csak jogos foglalások vagy vásárlások végzésére használja fel. Elfogadja, hogy hamis vagy keresletet feltételező foglalást nem végez. Értesítés nélkül bármikor törölhetjük az egy vagy több úti célra vagy ugyanarra a napra történő többszörös foglalások megerősítését.

Ön elfogadja a vásárlás feltételeit, beleértve, de nem kizárólagosan, az esedékes összeg teljes és időben történő kifizetését, valamint az árak, a termékek vagy a szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos valamennyi szabály betartását. A Weboldal használatából eredő minden díj, kiegészítő díj, vám, adó és illeték az Ön kizárólagos felelőssége.

Ön vállalja, hogy nem él vissza a Weboldal használatával. A „visszaélés” fogalmába többek között a Weboldalhasználat alábbi formái tartoznak:

 • A mások jogainak megsértése, zaklatás, tiltás, fenyegetés, visszaélés vagy mások jogainak egyéb módon történő megsértése az alkalmazandó jogban meghatározottak szerint.
 • A mások számítógépének és szoftverének bármilyen tekintetben történő megsértése vagy megzavarása, beleértve, korlátozás nélkül, sérült fájlok vagy számítógépes vírusok feltöltését, letöltését vagy továbbítását.
 • A releváns szellemi tulajdon, nyilvánosság vagy adatvédelmi jogok megsértése, beleértve, korlátozás nélkül, anyagok vagy szoftverek feltöltését, letöltését vagy továbbítását.
 • A letöltött vagy feltöltött fájl eredetével vagy jogával kapcsolatos kihagyások vagy ferdítések, beleértve, korlátozás nélkül a tulajdonjog, a szerzői azonosítók vagy a szabadalmi, szerzői jogi vagy védjegy bejelentések kihagyását.
 • A kereskedelmi titkok, más bizalmas vagy védett tulajdonosi anyagok vagy információk továbbadása, elküldése vagy más módon való közzététele.
 • Olyan fájlok le- vagy feltöltése, amelyek terjesztése a Weboldalon keresztül jogellenes.
 • A Weboldal vagy a Weboldallal összekapcsolt szerverek vagy hálózatok megzavarása vagy akadályozása, beleértve más felhasználók, gazdagépek vagy hálózatok elérésének akadályozását, beleértve – többek között – a terheléses támadások, levélszemétküldés (spamelés), a weboldal összeomlására való törekvésének, a weboldal tömeges felkeresésének (floodolás) vagy a Weboldal e-mailekkel történő bombázásának kezdeményezését, népszerűsítését, aktív támogatását, irányítását vagy megkísérlését.
 • Olyan közvetlen botok, pókok, robotok, avatarok, intelligens ügynökök vagy bármely más automatizált folyamatok az Emirates számítógépes rendszereiben vagy máshol, amelyek indokolatlan terhet róhatnak az Emirates számítógépes hardvereire, hálózatára, tárolására, bemeneti / kimeneti vagy elektronikus vezérlőeszközeire vagy infrastruktúrájára.
 • A Weboldalon szerzett mindennemű adat vagy szoftver továbbítása, illetve a Weboldal alapján készített művek másolása, létrehozása, megjelenítése, terjesztése, licencbe adása, végrehajtása, közzététele, újjáépítése, sokszorosítása, eladása vagy átruházása.
 • Mások jelszavának vagy személyi azonosítószámának használata a Weboldalra történő bejelentkezés során, vagy mások személyazonosságának vagy illetékességének meghamisítása, hogy Ön más nevében és helyett járhasson el.
 • A Megállapodás egyéb módon történő megsértése.

Minden észszerű lépést megtettünk annak érdekében, hogy a Weboldalunkon megadott információk a megtekintés időpontjában helyénvalóak legyenek. Azonban nem tudjuk ellenőrizni és nem is ellenőrizzük a külső források által szolgáltatott információk pontosságát, például más szolgáltatók információit vagy a Weboldalhoz kapcsolt vagy a Weboldalra mutató linkeket üzemeltető felektől származó információkat.

A Weboldalunkon közzétett megjegyzések és egyéb anyagok nem tanácsadási célt szolgálnak, ezért tehát nem lehet rájuk támaszkodni. Ezért elhárítunk minden abból eredő felelősséget, hogy a Weboldalunkra látogatók ezekre az anyagokra támaszkodnak, vagy ha valaki ezen tartalmak alapján tájékozódik vagy cselekszik.

Célunk, hogy a Weboldal elérhetősége folyamatos legyen, és az információt hiba nélkül lehessen továbbítani. Azonban az internet jellegzetességei miatt mindez nem garantálható, mi pedig fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk a Weboldalon általunk kínált szolgáltatásokat. Emellett időnként felfüggeszthetjük vagy korlátozhatjuk az Ön Weboldalhoz való hozzáférését, hogy el tudjuk végezni a szükséges javításokat, karbantartást vagy az új létesítmények vagy szolgáltatások bevezetését. Megpróbáljuk korlátozni az ilyen felfüggesztés vagy korlátozás gyakoriságát és időtartamát. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a Weboldal bármilyen okból nem érhető el.

Szellemi tulajdonjogok

A Weboldalon található mindennemű tartalom és anyag, például szöveg, grafika, logók, gombikonok, képek, hangfájlok, digitális letöltések, adatgyűjtemények (valamint a weboldal struktúrája és elrendezése), illetve a szoftverek védjegyei, szerzői joga, adatbázis- és más szellemi tulajdonjogai az Emirates, valamint annak leányvállalatainak vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdonát képezik, és a nemzetközi védjegyoltalom szerzői jogai, valamint az adatbázisokra vonatkozó jogszabályok és egyezmények értelmében világszerte védettek. Minden ilyen jog fenntartva.

Ez a Weboldal személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra készült, Ön pedig ebből a célból kinyomtathat egy példányt bármelyik oldalról, és letöltheti bármelyik oldalt. Ön vállalja, hogy nem módosítja, másolja, terjeszti, továbbítja, jeleníti meg, teszi közzé, adja ki, reprodukálja, engedélyezi, hoz létre származékos műveket, ruházza át és adja el az ezen a Weboldalon szerzett információkat, szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat. Ön abba is beleegyezik , hogy a mi előzetes írásos beleegyezésünk nélkül nem hoz létre és/vagy tesz közzé olyan saját adatbázist, amely tartalmazza e Webhely teljes egészét vagy egy részét. Státuszunkat (valamint az azonosított tartalomszolgáltatók, illetve külső felekhez tartozó hivatkozások vagy mutatók szerzői státuszát) mindenképpen el kell ismerni a Weboldalon található anyagok szerzőiként.

Ha e Szerződés megsértése mellett Ön kinyomtatja, lemásolja vagy letölti Weboldalunk bármelyik részét, akkor a Weboldal használatának joga azonnal és automatikusan megszűnik, és Önnek kérésünkre vissza kell adnia vagy meg kell semmisítenie az Ön által készített anyagokat.

Az Emirates, az Emirates Skywards, az Emirates Skycargo, az Emirates Holidays, az Emirates Hotels & Resorts, az Arabian Adventures, az Emirates High Street, a Congress Solutions International, az Arabian Airpass, az Emirates Live, a Business Reward és az Emirates bármelyik itt említett egyéb terméke vagy kereskedelmi neve (akár már létezik, akár a jövőben jön létre) a mi szolgáltatási védjegyeink vagy bejegyzett szolgáltatási védjegyeink alá tartozik. Az itt említett (vagy Weboldalunkon keresztül kapcsolódó) egyéb termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

Foglalások a weboldalon

A Weboldalon regisztráció nélkül is lehet jegyet foglalni. Ha azonban regisztrál az Emirates Skywards programba, akkor a profiljában tárolhatja a személyes, utazási és hitelkártyaadatait, így nem kell újra beírnia, amikor a következő alkalommal jegyet foglal a Webhelyen. Ha Ön még nem Emirates Skywards-tag, a www.emirates.com weboldalon keresztül regisztrálhat. Javasoljuk, hogy adjon meg saját beállításokat, mivel ez az információ segítséget nyújt abban, hogy az Ön számára optimális szolgáltatást nyújtsunk, és időt takaríthat meg a jövőbeni lekérdezések és foglalások során.

Kérjük, ne felejtse el, hogy nem szabad megadnia a bejelentkezési azonosítóját, a foglalási hivatkozást és / vagy a jelszót senkinek, aki nem tagja a közvetlen háztartásának. Ön nem adhat hozzáférést a fiókjához harmadik féltől származó online szolgáltatásnak, beleértve, de nem kizárólagosan a mérföldkövető szolgáltatást, a mérföldkezelési szolgáltatást vagy a mérföld-összevonási szolgáltatást. Ön vállalja a felelősséget a fiókjában történő tevékenységekért. Minden szükséges lépést meg kell tenni annak biztosítására, hogy a jelszava és/vagy a foglalási száma biztonságos helyen legyen. Haladéktalanul értesítsen minket, ha oka van azt feltételezni, hogy jelszava ismertté vált mások előtt, vagy ha a jelszót jogosulatlanul használják.

A Weboldalon foglalásonként legfeljebb 9 utasnak lehet jegyet foglalni. Egyidejűleg 9 felnőtt és gyermek (2-11 éves) járatát foglalhatja le. Emellett egy felnőtt utashoz egy csecsemő (0-1 éves) foglalható. A jegyet az Ön által választott osztályra foglalhatja: ez lehet First Class, Business Class vagy Turistaosztály (ha van).

Foglalásmódosítás

Ha módosítja a meglévő foglalását az interneten, és ez az Emirates-től visszatérítést eredményez, akkor ez a visszatérítés Elektronikus Vegyes Dokumentum (EMD) nyugta formájában történik. Ez az EMD-nyugta az Emirates-től történő további utazások vagy szolgáltatások megvásárlására használható, vagy bármelyik Emirates-irodában igényelhető visszatérítés, de csak a kibocsátás időpontjától számított egy évig érvényes, és azt az adott időszakban kell felhasználni vagy visszatéríteni.

Járatokat az indulás előtt maximum 338 nappal foglalhat. Elektronikus jegyet kérhet vagy felveheti jegyét a foglalás során felsorolt ​​helyekről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jegyeket csak az indulási országban lehet felvenni, és postai kézbesítés csak az indulási országban történhet. Ha úgy dönt, hogy a jegyeket az egyik irodában veszi fel, akkor azt a foglalás során megadott időn belül kell megtennie; ennek hiányában a foglalás automatikusan törlődik.

Foglalás törlése

Ha Emirates Skywards-tagként van bejelentkezve a Weboldalon, akkor a Saját fiók részben törölheti a foglalását. Ezután Önre azon viteldíjszabályzatok feltételei vonatkoznak, amelyeket a foglalás visszaigazolásakor elfogadott. Önnek fel kell vennie a kapcsolatot az egyik irodánkkal, hogy megszervezzük a visszatérítést, illetve hogy online elektronikus viteldíj-visszatérítést kérjen.

Online vitarendezés

A nálunk végrehajtott foglalásával kapcsolatos vita esetén, ha Ön az Európai Unión belül tartózkodik, és online vásárolt jegyet, az Európai Bizottság által kezelt European Online Dispute Resolution Platformon (ODR Platform) keresztül kérheti az ügy megoldását. Ha többre kíváncsi, keresse fel az OVR platform webhelyét(A külső webhely új lapon nyílik meg).

Emirates Skywards Mérföldek gyűjtése

A megjelenített Skywards Mérföldek kizárólag tájékoztató jellegűek. A számláján jóváírt tényleges Skywards Mérföldeket az Emirates Skywards program szabályainak megfelelően határozzák meg.

Repülőjegy-kézbesítés

Keresse fel a Jegykiadási lehetőségek oldalt, ahol megtekintheti a jegykézbesítési/fizetési lehetőségeket az indulási országában.

Hitelkártya használata

A foglalás során a megadott országokban kibocsátott ismertebb hitelkártyákat fogadjuk el. Hitelkártyáját a „Vásárlás most” gombra kattintás után terheljük meg. Ha nincs hitelkártyája, más módon is fizethet: a lehetséges fizetési módokat az online foglalás során, a fizetési oldalon ismertetjük. A választható fizetési módok különbözőek lehetnek attól függően, hogy a jegyet honnan küldik Önnek. Ha Ön hitel- vagy bankkártyás, illetve egyéb fizetési módot alkalmaz, azzal jelzi, hogy jogosult erre, és azt is kijelenti egyúttal, hogy az online foglalás során használt kártya és a kártyabirtokos neve, amelyet megadott, egyaránt helytállóak. A csalások megelőzésével kapcsolatos enyhítő körülmények esetén az Emirates fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a kártyát, amellyel Ön az online tett foglalásért fizetett: ennek érdekében az utasfelvétel során Önnek be kell mutatnia a kártyát.

Biztonság

Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön Weboldalon keresztül továbbított adatait bizalmasan kezeljük, és megvédjük az illetéktelen hozzáféréstől. Az ilyen intézkedések ellenére nem garantáljuk, hogy az információhoz való jogosulatlan hozzáférés soha nem történhet meg. Nem vállalunk felelősséget semmilyen jogosulatlan hozzáférésért, kivéve, ha kizárólag a mi súlyos gondatlanságunk okozza, mely esetben Ön az Ön által vásárolt szolgáltatások maximális értékéig kártérítésre jogosult.

Biztonsági információk

A biztonságos online fizetés és a személyes adatokkal végzett más tranzakcióinak biztonsága érdekében a Weboldal SSL (Secure Socket Layer) titkosítási eljárást használ. Az SSL titkosítja az összes kommunikációt a számítógépe és a szerverünk között, hogy az információk csak a mi számunkra legyenek olvashatók és érthetők. Általában a böngészőablak zárt lakatja mutatja a biztonságos kapcsolatot. További információért kérjük, keresse fel a böngésző biztonsági előírásait. Ha a böngészője SSL-vel van felszerelve, az ügylet automatikusan biztonságossá válik. Az interneten a biztonságos weboldal jelzése a zárt lakat a böngésző alján. Mindaddig, amíg a zárt lakat látható, az információ biztonságos és titkosítva van a visszaélések elkerülése érdekében. Ha rákattint a biztonságos tranzakció linkre, és még mindig nem látja a zárolt lakatot, előfordulhat, hogy az ablak egy másik keretbe van beágyazva. Annak ellenőrzéséhez, hogy biztonságos-e a kapcsolat (az Internet Explorerben), kattintson a jobb egérgombbal, majd a tulajdonságokra, utána pedig a tanúsítványokra. Ezután látni fogja, hogy a kapcsolat biztonságos-e vagy sem. A Netscape Navigatorban egy másik mód a jobb egérgombbal történő kattintás, majd a szöveg alján található "frame info" (keret információ) alatt megtekintheti a biztonsági információkat.

Gyermekek

Tudatosan nem keresünk vagy gyűjtünk gyermekekről vagy gyermekektől személyes adatokat, illetve tudatosan nem reklámozzuk termékeinket vagy szolgáltatásainkat gyermekek számára a szülő vagy a gyám hozzájárulása nélkül. Ha tudomásunkra jutott, hogy az, aki a személyes adatait megadta valamelyik Weboldalunkon, gyermek, minden észszerű erőfeszítést megteszünk, hogy a személyes adatokat a lehető legrövidebb időn belül töröljük. Ha a szülő vagy a törvényes gyám azt kéri, hogy ellenőrizzük vagy töröljük gyermekük személyes adatait azelőtt, hogy mi felfedeztük és töröltük volna a személyes adatokat, akkor ezt a kérést természetesen tiszteletben tartjuk. Nem kívánjuk gyűjteni gyermekek személyes adatait, azokat a személyes adatokat kivéve, amelyekre az online foglaláshoz van szükség, és amelyeket a szülőnek vagy a törvényes gyámnak kell megadnia.

Útlevelek

Kérjük, tartson magánál érvényes útlevelet az utazás teljes ideje alatt. (Egyes úti célok esetében szükséges, hogy az útlevele bizonyos időtartamig érvényes legyen, általában 6 hónapig az utazás befejezése után). Egyes úti célok esetén esetleg vízumot is be kell szereznie és ennek beszerzése az Ön felelőssége.

A foglalás során meg kell győződnie arról, hogy a neve (és azon személyek neve, akiknek foglalást kezdeményez) pontosan megegyezik az útlevélen található névvel (vagy azon személyek nevével, akiknek foglal).

Ha további információra van szüksége az útlevél vagy a vízum követelményeiről, kérjük, lépjen kapcsolatba egyik helyi irodánkkal vagy azon ország nagykövetségével, ahová utazni fog.

A helyes dokumentációval való utazás elmulasztása következtében az utazás, a célországba való belépés vagy az átszállás megtagadható, valamint kitelepítés vagy bebörtönzés is bekövetkezhet, és ilyen körülmény(ek) között kizárólag Ön a felelős az ebből eredő költségekért, veszteségekért vagy károkért, amelyek Önt vagy minket (vagy ügynökeinket vagy szolgáltatóinkat) érintenek.

Repülőtéri adók

Egyes repülőterek repülőtéri illetéket vonnak le, amelyet az utasok a helyi repülőtéren fizethetnek meg. Az általunk megadott viteldíjak nem tartalmaznak információt ezekről a díjakról, és azok teljes mértékben az Ön felelősségét jelentik.

Egészségügyi/biztosítási követelmények

Lehetséges, hogy védőoltások ajánlottak vagy szükségesek az Ön úti céljánál vagy az átszállási pontokon - kérjük, ellenőrizze ezt orvosával. Javasoljuk, hogy minden tengerentúli utazáshoz megfelelő utasbiztosítást vásároljon.

Fontos: az Egészség és utazás című fejezetben található információk és tanácsok csak általános útmutatásként szolgálnak, és nem alkalmazhatók kifejezetten Önre vagy az Ön személyes körülményeire. Az Egészség és utazás című fejezetben található összes tartalom kizárólag általános tájékoztatásul szolgál, és nem váltja ki a kezelőorvosa vagy más egészségügyi szakember szakvéleményét. Nem vállalunk felelősséget semmilyen, az Egészség és utazás című fejezet alapján Ön által felállított diagnózissal kapcsolatban, és a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárjuk felelősségünket. Mindig vegye fel a kapcsolatot a kezelőorvosával, ha aggasztja az egészségi állapota, a repülés és/vagy az úti cél/megállás országa.

Valutaátváltás

A valutaárfolyamok számos nyilvánosan elérhető forráson alapulnak. Az ilyen árfolyamok pontossága nincs ellenőrizve, és a tényleges árfolyamok változhatnak. Az árfolyamok nincsenek naponta frissítve. A jelen alkalmazás által szolgáltatott információk pontosságában hiszünk, de nem garantáljuk annak pontosságát. Ha ezeket az információkat bármilyen pénzügyi célra használja, javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez a valutaárfolyam pontosságának ellenőrzéséhez. Nem engedélyezzük ezen információk felhasználását semmilyen más célra, kivéve a személyes használatot, és megtiltjuk ezen információk kereskedelemben történő továbbértékesítését, újraelosztását és használatát.

Szállítási feltételek

Az utasok és csomagjaik légi úton történő szállítása az érintett fuvarozó fuvarozási feltételeinek hatálya alá tartozik. Járatainkkal kapcsolatban olvassa el az utasokra és a poggyászra vonatkozó Általános fuvarozási feltételeket.

Weboldal: elérhetőségek

Online foglalások

Amennyiben kérdése merül fel az online foglalással kapcsolatban vagy problémába ütközött a foglalás során, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Nem foglalással kapcsolatos kérdések

Ha technikai problémákat észlel a weboldallal való interakció során, kérjük, forduljon segítségért helyi irodánkhoz.