EMIRATES SKYWARDS

Programszabályzat


A Program módosítása

Az Emirates Skywards programra az Emirates Skywards program szabályzata („Programszabályzat”) az irányadó. Az Emirates Skywards fenntartja a jogot az Emirates Skywards program bármely részének bármely időpontban történő megváltoztatására, módosítására vagy kiegészítésére a Programszabályzattal összhangban. Ez a jog korlátozás nélkül magában foglalja az Emirates Skywards programpartner-tagságban, a mérföldek megszerzésére és visszaváltására vonatkozó szabályokban, az utazási díjak felhasználási szabályaiban, a repülési menetrendekben, a tagsági utazási kedvezményekben és a promóciós ajánlatok egyedi jellemzőiben történő változásokat.

A garanciák kizárása és a felelősség korlátozása

Előfordulhat, hogy a Webportálon közzétett információk hiányosak, vagy az Emirates Alkalmazás nem teljes körű, esetleg pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmaz. Az Emirates Skywards nem állítja és nem garantálja, hogy a Webportál vagy az Emirates Alkalmazás folyamatosan elérhető lesz, hogy nem fordul elő üzemzavar, hiba, üzemszünet vagy a továbbított információk elvesztése, illetve hogy a Webportálon vagy az Emirates Alkalmazáson keresztül semmilyen vírus nem kerül továbbításra. Az Emirates Skywards nem tesz kijelentéseket a Webportál vagy az Emirates Alkalmazás által tartalmazott információk, termékek és szolgáltatások bármely célra való megfelelőségére vonatkozóan. Minden ilyen információt, terméket és szolgáltatást úgy biztosítunk "ahogy vannak", és semmiféle garanciát nem vállalunk. Az Emirates Skywards ezennel kizár minden garanciát és feltételt az információkra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, ideértve a rendeltetésnek megfelelő használhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a mások jogait nem sértő minőségre vonatkozó valamennyi vélelmezett garanciát és feltételt.

AZ EMIRATES SKYWARDS SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AMELYEK A WEBPORTÁL VAGY AZ EMIRATES ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK VAGY AHHOZ BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDNAK, VAGY A WEBPORTÁL VAGY AZ EMIRATES ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁNAK KÉSEDELMÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL EREDNEK, VALAMINT AMELYEK A WEBPORTÁLON VAGY AZ EMIRATES ALKALMAZÁSON KERESZTÜL SZERZETT BÁRMILYEN INFORMÁCIÓVAL, TERMÉKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOSAK, VAGY EGYÉBKÉNT ÉS A WEBPORTÁL VAGY AZ EMIRATES ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS KÖRÜLMÉNYEN ALAPULNAK.

Hivatkozások

A Webportál és az Emirates Alkalmazás harmadik felek által üzemeltetett webportálokra mutató hiperhivatkozásokat tartalmazhat. Az ilyen hivatkozások csak referenciaként biztosítottak, és ezeknek a webhelyeknek a használatára vonatkozó feltételeket megtalálja az adott webhelyen. Az ilyen webportálokra mutató hiperhivatkozásoknak az Emirates Skywards által történő szerepeltetése nem jelenti az ilyen webportálokon szereplő anyagok jóváhagyását, és az Emirates Skywards nem vállal felelősséget ezek tartalmáért.

AZ EMIRATES SKYWARDS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELY HARMADIK FELEK WEBPORTÁLJAIN KERESZTÜL SZERZETT INFORMÁCIÓK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY AZ AZOKRA VALÓ HAGYATKOZÁSBÓL ERED.

Tartalom és tagok által beküldött anyagok – Fórum

Ez a Webportál fórumokat és más üzenetküldő, illetve kommunikációs funkciókat tartalmaz, amelyek közül egyesek csak az Emirates Skywards magasabb szintű tagjai számára elérhetők. Az ezen funkciók használata során bármely Tag által kifejezett vélemények, nézetek vagy állítások a Tag, és nem pedig az Emirates Skywards véleménye, nézete vagy állítása. Az Emirates Skywards nem köteles felülvizsgálni a Webportálra beküldött semmilyen üzenetet, információt vagy tartalmat, és nem vállal felelősséget semmiféle ilyen beküldött anyagra vonatkozóan. A fentiektől függetlenül az Emirates Skywards fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül felülvizsgáljon, szerkesszen vagy töröljön a tagok által beküldött bármely tartalmat – beleértve a fórumon közzétett üzeneteket –, amelyet saját megítélése szerint jogellenesnek, sértőnek vagy egyébként nem megfelelőnek talál. Ön tudomásul veszi, hogy a Webportálra beküldött bármely anyagért Ön a felelős. Ön vállalja, hogy a Webportálra történő üzenetküldéskor tartózkodik a következő magatartásoktól:

 • mások rágalmazása, sértegetése, zaklatása, fenyegetése, illetve mások jogainak (például adatvédelemhez és nyilvánossághoz kapcsolódó jogainak) egyéb megsértése;
 • bármely ártalmas, fenyegető, rágalmazó, sértegető, jogsértő, sértő, trágár, közönséges, illetlen vagy jogtalan anyagok vagy információk közzététele, terjesztése vagy szivárogtatása.
 • bármely termék, szolgáltatás hirdetése vagy értékesítésre felkínálása, illetve bármilyen kérdőívek, vetélkedők vagy lánclevelek végzése vagy továbbítása; vagy
 • mások személyazonosságát felhasználva üzenetek közzététele.
 • Ön továbbá vállalja, hogy a Webportál vagy az Emirates alkalmazás használata során tartózkodik a következő magatartásoktól:
 • olyan szoftvert vagy más anyagot tartalmazó fájlok feltöltése, amely a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok (vagy az adatvédelemhez és nyilvánossághoz kapcsolódó jogok) védelme alatt áll, kivéve, ha a vonatkozó jogokat Ön tulajdonolja vagy azok fölött Ön rendelkezik, vagy megkapott minden szükséges hozzájárulást.
 • vírusokat tartalmazó fájlok, sérült fájlok vagy bármely más hasonló szoftverek vagy programok feltöltése, amelyek károsíthatják mások számítógépének működését; vagy
 • szerző megjelölésének, jogi nyilatkozatnak, tulajdonosi megjelölésnek vagy címkének törlése bármely feltöltött fájlból.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártérítést fizet az Emirates Skywards, valamint annak alkalmazottai, ügynökei és képviselői részére, és mentesíti őket minden és bármely igény és felelősség alól (ideértve a jogi költségeket is), amely az Ön által a Webportálra vagy az Emirates Alkalmazásba beküldött anyagokból, a Webportálon vagy az Emirates Alkalmazáson keresztül megszerzett anyagok Ön általi felhasználásából, a jelen Felhasználási Feltételek Ön által történő megszegéséből, vagy a Webportál vagy az Emirates Alkalmazás Ön által történő használatából származó ilyen cselekményből eredhet.

Az Emirates Skywards fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megtagadja a Webportálhoz vagy az Emirates Alkalmazáshoz vagy annak bármely részéhez való hozzáférést bármiféle értesítés vagy felelősség nélkül.

Adatvédelem

A személyes adatoknak az Emirates Skywards-programmal kapcsolatban való felhasználását a Programszabályzat 17. pontja és az Adatvédelmi szabályzat(Megnyit egy hivatkozást) szabályozza.

1. Fogalmak és értelmezés

1. A jelen Programszabályzat alkalmazásában:

 • A Fiók azt a fiókot jelenti, amelyben egy Tag Mérföldjei gyűlnek/levonásra kerülnek;

 • Az Alapmérföldek azokat a Mérföldeket jelenti, amelyeket egy Tag a Mérföldgyűjtő Járat(ok) után Emirates Turistaosztályon szerez, amikor Flex Plus Viteldíjat vásárol egy Skywards-zónából egy másik Skywards-zónába;

 • A Cash+Miles jegy olyan Emirates- vagy flydubai (kivéve a közös üzemeltetésű) járatot jelent, amelyre készpénz és Skywards Mérföldek kombinációjával lehet repülőjegyet vásárolni a jelen Programszabályzat 13. pontja alapján;

 • A Classic Reward a Classic Saver Reward-jutalmat vagy Classic Flex Reward-jutalmat vagy Classic Flex Plus Reward-jutalmat jelenti;

 • A Classic Saver Reward olyan – teljesen vagy részben Skywards Mérföldekkel kifizetett – jutalomjegyet jelent, amelyre a Classic Saver Reward-jutalom szabályok és korlátozások vonatkoznak;

 • A Classic Flex vagy Flex Plus Reward olyan – teljesen vagy részben Skywards Mérföldekkel kifizetett – jutalomjegyet jelent, amelyre a Classic Flex vagy Flex Plus Reward-jutalom szabályok és korlátozások vonatkoznak;

 • Az Osztálybónusz olyan Mérföldeket jelent, amelyeket egy Tag Mérföldgyűjtő járat(ok)on szerez Business Class vagy First Class utasosztályon;

 • A Közös Üzemeltetésű Járat olyan járatot jelent, amely esetében egy légitársaság kódja vagy száma szerepel a jegyen, azonban egy másik légitársaság által üzemeltetett repülőgépen történik;

 • A Koordinációs Megállapodás az Emirates és a Qantas között 2012. szeptember 6-án létrejött Koordinációs Keretmegállapodást jelenti (annak mindenkori módosított vagy egységes szerkezetbe foglalt formájában);

 • Az Emirates az Emirates nevű dubaji vállalatot jelenti, amelyet az 1985. évi 2. rendelettel alapítottak (annak mindenkori módosított formájában);

 • Az Emirates Alkalmazás az Emirates Alkalmazást jelenti, amely elérhető iPad, iPhone, Apple Watch és Android készülékekre;

 • Az Emirates-járat olyan járatot jelent, amelyet az Emirates indít és üzemeltet;

 • Az Emirates Ügyfélszolgálati Központ a Tagok kiszolgálása érdekében Dubajban, Mumbai-ban, Karachiban, Manchesterben, Melbourne-ben, New Yorkban, Guangzhou-ban és Budapesten létrehozott egyes ügyfélszolgálati központokat jelenti, amelyek elérhetőségi adatait az Emirates Skywards teszi közzé;

 • Az Emirates Qantas Szövetség azon szövetséget jelenti, amely alapján az Emirates és a Qantas együttműködnek üzleti tevékenységük különféle vonatkozásai terén, a Koordinációs Megállapodás által előírtak szerint;

 • Az Emirates Skywards kontextustól függően az Emirates által, a saját vagy a flydubai nevében működtetett, a két légitársaság egy törzsutasprogramját vagy magát a törzsutasprogram nevét jelöli. Az Emirates Skywards az Emirates védjegye vagy bejegyzett védjegye;

 • A flydubai Dubai Aviation Corporation (kereskedési nevén „flydubai”) vállalatot jelöli, amely a 2008-as (11). törvénynek megfelelően került megalapításra;

 • A flydubai alkalmazás az iPaden és iPhone-on elérhető flydubai alkalmazást jelöli;

 • A flydubai Ügyfélszolgálati központ a flydubai EAE-ben, Oroszországban, Pakisztánban és Szaúd-Arábiában működtetett ügyfélszolgálati központjait, valamint a flydubai által közzétett kapcsolatfelvételi adatait jelöli;

 • A flydubai-járat olyan járatot jelent, amelyet a flydubai indít és üzemeltet;

 • A flydubai weboldal a flydubai.com weboldalt jelöli;

 • Az Elveszített Mérföldek azt a Mérföldegyenleget jelölik a fiókban, amelyeket az Emirates levont a fiókból a tagság lemondása miatt;

 • A My Family a Programszabályzat 16. pontjában meghatározott programra utal.

 • A Családfő a Programszabályzat 16. pontjában meghatározott személyre utal.

 • A Családtag a Programszabályzat 16. pontjában meghatározott személyre utal.

 • Flex vagy Flex Plus Viteldíj bármely nem engedményes Emirates kereskedelmi viteldíj, amelyre nem vonatkoznak a Special vagy Saver Viteldíj korlátozások;

 • A Tag olyan személyt jelent, aki jelentkezett a Emirates Skywards törzsutasprogramban tagként való részvételre, és ebben a vonatkozásban tagsági számot utaltak ki számára;

 • A Tagsági kategória az Emirates Skywards-törzsutasprogramban elért tagsági szintet jelenti;

 • A Mérföldek egy Tag által az Emirates Skywards-törzsutasprogramban a mérföldgyűjtésre jogosító áruk és szolgáltatások fogyasztása alapján gyűjtött pontokat jelenti. Ellenkező megjelölés hiányában ez a fogalom mind a Skywards Mérföldeket, mind a Tier Mérföldeket jelenti;

 • A Mérföldkalkulátor a Webportálon lévő kalkulátort jelenti, amely meghatározza, mennyi Mérföld kerül jóváírásra a Tag fiókjában, amikor Mérföldgyűjtő Járaton utazik; illetve egy Emirates-járatra szóló jutalomjegyért beváltandó Mérföldek számát.

 • A Működési dátum 2013. március 31. napját jelenti;

 • A Partner olyan termék vagy szolgáltatás nyújtóját jelenti, aki időről időre részt vesz az Emirates Skywards programban. Ezek lehetnek többek között légitársaságok, szállodák és üdülőhelyek, pénzügyi, szabadidős és életmódbeli szolgáltatók és autókölcsönző cégek;

 • A Személyes adatbónusz olyan Mérföldeket jelent, amelyet egy Tag időről időre azért cserébe kap, hogy az Emirates Skywards kérésére frissíti személyes adatait;

 • A Qantas a Qantas Airways Limited vállalatot jelenti;

 • A Qantas Group a Qantas vállalatot és annak mindenkori leányvállalatait jelenti;

 • A Qantas megszűnési dátum azt a dátumot jelenti, amelyen az Emirates QantasAlliance megszűnik;

 • A Jogosult járatok azon Emirates, flydubai és közös üzemeltetésű járatokat jelölik, amelyeket az Emirates vagy a flydubai forgalmaz, de más légitársaság működtet, valamint amelyekre a kiindulási pont és az úti cél között csak oda és/vagy retúr módon kerül sor;

 • A Releváns Tag olyan tagot jelent
  • akinek tagsága a Működési Dátum napján vagy azt követően kezdődött; és
  • aki több mint nyolc szektorban utazott már Qantas által üzemeltetett járatokon a Működési Dátum óta
 • Jutalom bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat jelent, amelyeket az Emirates Skywards vagy egy Partner nyújt egy Tag számára Skywards Mérföldekért cserébe;

 • Skywards Skysurfers a kettő és 17 év közötti életkorú fiatal Tagok számára létrehozott exkluzív Emirates Skywards klubot jelenti;

 • Skywards Mérföldek azokat a Mérföldeket jelölik, amelyeket a Tag valamely Partnernél Jogosult járat vagy jogosult árucikk és szolgáltatás vásárlása után gyűjt, és amelyek beválthatók Jutalmakra az Emirates Skywards-programszabályzatának megfelelően;

 • Special vagy Saver olyan Emirates viteldíjat jelent, amelyre a vásárláshoz kapcsolódó jogosultsági korlátozások vonatkoznak (korlátozás nélkül beleértve a következőket: „diákok”; „idősek”, „tengerészek”; „misszionáriusok”; „hajóút”; „fiatalok”; „utastársak”; „csoportok”; „inkluzív túrák”; „légi beszállókártyák”) és/vagy korlátozott az ülőhelyek elérhetősége, az értékesítési időszak („kötelező vásárlási határidő”), korlátozó feltételek alkalmazandók (korlátozás nélkül beleértve a következőket: módosítási díjak; min/max tartózkodás; járatkorlátozások vagy elővétel), valamint minden viteldíjat, amelyet más légitársaságok értékesítenek részben az Emirates járataink repült utazásokra.

 • Kategóriabónusz olyan további Skywards Mérföldeket jelent, amelyeket a Platinum, Gold és Silver Tagok szereznek Mérföldgyűjtő Járato(ko)n történő repülés útján; és

 • Tier Mérföldek olyan Mérföldeket jelent, amelyet egy Tagsági Kategóriára való jogosultság vonatkozásában szereznek, amely egy Mérföldgyűjtő Járaton történő repülés útján szerzett Mérföld;

 • Felminősítési Jutalom a Skywards Mérföldek beváltását jelenti az Emirates repülőjegyen feltüntetettnél magasabb utasosztályon történő utazásra; és

 • A Weboldal az Emirates Skywards-weboldalt jelöli, amely az emirates.com hivatkozáson keresztül érhető el.

2. A jelen Programszabályzatban, ellenkező megjelölés hiányában:

 • az egyes számban megfogalmazott hivatkozás a többes számra való hivatkozást is magában foglalja, és fordítva;

 • az egyik nemre való hivatkozás az ellenkező nemre való hivatkozást is magában foglalja;

 • egy félre való hivatkozás a fél jogosultsággal rendelkező alkalmazottaira való hivatkozást is magában foglalja; és

 • a fejlécek csupán a hivatkozás megkönnyítése érdekében szerepelnek a szövegben.

2. Tagság

 1. Az Emirates Skywards tagságra bármely magánszemély jelentkezhet, aki legalább két éves életkorú. Vállalat, cég, társulás vagy más jogi személy nem válhat Taggá.

 2. A tagságra jelentkező személy köteles megadni az Emirates Skywards tagsági jelentkezési lapon kért valamennyi információt. A 18 éven aluli Tagok esetében a jelentkezést a szülőnek vagy gondviselőnek is alá kell írnia. Az Emirates Skywards saját belátása szerint elfogadhatja vagy elutasíthatja bármelyik tagságra jelentkezést. Ha a tagságra jelentkezést elutasítják, akkor az ideiglenes tagsági kártya révén a jelentkező által szerzett minden előny semmis és érvénytelen.

 3. Az Emirates Skywards a Tag számára állandó tagsági számot bocsát ki, amely alatt a Tag a Mérföldjeit gyűjtheti. A tagsági kártyán lejárati dátum szerepelhet, és ebben az esetben csak az adott lejárati dátumig érvényes. A tagsági kártyát csak az adott kártyán megnevezett Tag használhatja. A tagsági kártya nem hitelkártya, és csak azonosítás céljából használatos. A tagsági kártya nem átruházható, és mindenkor a kibocsátó tulajdonában marad. A Tag késedelem nélkül köteles visszaszolgáltatni tagsági kártyáját egy Emirates Ügyfélszolgálati Központba, ha az Emirates Skywards vagy az annak nevében eljáró bármely más fél kéri. A Tag tagsági kártyájának elvesztését köteles azonnal bejelenteni egy Emirates Ügyfélszolgálati Központnál.

 4. A Tagok nem élhetnek vissza az Emirates Skywards törzsutasprogramban való tagságukkal, beleértve a következőket:
  • jogellenes vagy visszaélésszerű tevékenység végzése; vagy
  • bármely Jutalom, Mérföld vagy az Emirates Skywards Program alapján a Tagoknak kínált bármely más előny értékesítése, engedményezése, átruházása vagy megszerzése, illetve értékesítésre, engedményezésre, átruházásra vagy megszerzésre való felkínálása vagy hirdetése, valamint ugyanezen magatartások tanúsítása Mérföldekkel kapcsolatosan a Programszabályzatban megengedett magatartásokon kívül
  • a Programszabályzat Tag által történő megsértése esetén, beleértve a jelen 2.4 pont megsértését is, az Emirates Skywards fenntartja a jogot a tagság megszüntetésére a 18.2 ponttal összhangban. A Tag fiókjában megtalálható összevont, de nem beváltott, átutalt vagy lejárt Mérföldek elvesznek.
 5. A Tag bármikor megszüntetheti tagságát, ha erről írásban értesít egy Emirates Ügyfélszolgálati Központot, vagy tagsági kártyáját visszajuttatja egy Emirates Ügyfélszolgálati Központba.

 6. Az Emirates Skywards saját belátása szerint bármikor felfüggesztheti, törölheti vagy megszüntetheti a tagságot vagy a Tag megszerzett Mérföldjeit. Ilyen esetben az összes fel nem használt Mérföld elveszik, nem használható fel többé.

 7. A Tag haláláról vagy csődjéről való értesülést követően az Emirates Skywards-program tagság azonnal megszűnik. Ezenkívül, ha az elhunyt vagy a csődbe ment Tag egyben a Saját Család fiók Családfője, a vonatkozó Saját Család fiók megszűnik.

  A Tag egyéni fiókjában megtalálható összevont, de nem beváltott, átutalt vagy lejárt Mérföldek és, ha alkalmazandó, a Tag halála vagy csődje előtt létrehozott Saját Család fiók automatikusan megszűnik, a többi előnnyel, illetve privilégiummal együtt. A Tag halála esetén azonban az Emirates Skywards egyéni belátása szerint visszaállíthatja az elhunyt Tag Mérföldjeit a Tag törvényes kedvezményezettjei számára, ha az elhunyt Tag Skywards-fiókjában, vagy, ha alkalmazandó, a Saját Család fiókjában legalább 2000 Mérföld érhető el az Emirates Skywards értesítésekor, valamint ha a törvényes kedvezményezettek a Tag halálától vagy csődjétől számított 6 hónapon belül igénylik a Mérföldeket.

  A törvényes kedvezményezettek által az elhunyt Tag összevont Mérföldjeire vonatkozó igényléshez mellékelni kell (i) az elhunyt Tag halotti anyakönyvi kivonatát; (ii) az elhunyt Tag végakaratát vagy végrendeletét, a bírósági határozatot vagy egyéb jogi dokumentumot, amely alátámasztja a kedvezményezettek jogosultságát az összevont Mérföldekre; valamint (iii) az Emirates Skywards által kérelmezett további dokumentumokat.

 8. A tagság nem átruházható. Egy Tagnak nem lehet egynél több Fiókja. Az Emirates Skywards programban a Tag által szerzett vagy részére kibocsátott minden Mérföld és Jutalom a Tag Fiókjában kerül jóváírásra.

 9. A tevékenységi kimutatások a Tag számára a Webportál útján lesznek elérhetők, amíg az Emirates Skywards aktív Tagként tartja őt nyilván, és ezek tartalmazzák a szerzett, beváltott és lejárt Mérföldekre vonatkozó információkat. Ha a Tag úgy véli, hogy a kimutatásban szereplő bármely információ (beleértve a szerzett, beváltott és lejárt Mérföldekre vonatkozó információkat) pontatlan, a Tag köteles azonnal, de legkésőbb a kimutatás dátumától számított 90 napon belül értesíteni az Emirates Skywards programot. Ha a Tag nem küld értesítést az Emirates Skywards részére a jelen 2.9 pontban meghatározott időszakon belül arról, hogy eltéréseket talált a kimutatásában, az információkat helyesnek és a Tag által ilyenként elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Tag vitát kezdeményez a kimutatással kapcsolatban, az Emirates Skywards kérheti a Tagot, hogy nyújtsa be az igényt alátámasztó dokumentációt.

 10. A Tag névváltozásáról az Emirates Skywards-t írásban értesíteni kell, és mellékelni kell minden olyan jogi vagy egyéb dokumentációt, amelyet az Emirates Skywards időről időre kér a változás alátámasztására. Az Emirates Skywards további információt kérhet a Fiók ellenőrzése céljából a Tag személyes adatainak bármely változása tekintetében.

 11. A Mérföldek szerzéséből, illetve a Jutalmak megszerzéséből és használatából eredő minden adó, illeték és más kötelezettség megfizetése a tag felelőssége, és a jutalom kiadása előtt meg kell fizetni. Az Emirates Skywards nem vállal szavatosságot vagy más biztosítékot az ilyen adók, illetékek és más kötelezettségek vonatkozásában

 12. A 18 év alatti Tagok nem tudnak bizonyos tranzakciókat (mint például Skywards Mérföldek vásárlása vagy átruházása, illetve Jutalmak beváltása) végrehajtani a Webportálon vagy az Emirates Alkalmazásban.

 13. A jóváírt de Jutalmakra nem beváltott minden Mérföld, valamint minden fel nem használt Jutalom törlődik abban az időpontban, amikor az adott személy megszűnik Tagnak lenni.

 14. Az Emirates Skywards Program folyamatos értékének és integritásának a Tagok számára való biztosítása érdekében az Emirates folyamatosan figyelemmel kíséri a Skywards Miles tevékenységet a programmal kapcsolatban. Az Emirates Skywards a Tag Fiókját auditnak vetheti alá az Emirates saját belátása szerint meghatározott bármely okból. Ezen időszak alatt a Tag Fiókja nem használható. Az Emirates értesíti a Tagot arról, hogy ilyen auditra kerül sor, és kérheti a Tagot, hogy az általa meghatározott időintervallumon belül megadjon bizonyos információkat a Fiókjával kapcsolatban az audit elvégzésének elősegítése érdekében. Az Emirates fenntartja a jogot arra, hogy törölje az audit alatt álló fiókot, ha a Tag a meghatározott időintervallumon belül nem válaszol az auditértesítésre vagy az Emirates saját belátása szerint ezt egyéb okból kifolyólag megfelelőnek tartja. Ha az audit alatt álló Fiók törlésre kerül, a Tag fiókjában megtalálható összevont, de nem beváltott, átutalt vagy lejárt Mérföldek elvesznek.

3. Skywards Skysurfers program

 1. A kettő és 17 év közötti életkorú Tagok automatikusan a Skywards Skysurfers tagjaivá válnak.

 2. A Skysurfers tagokra az Emirates Skywards Programszabályzat vonatkozik, és előfordulhat, hogy Tag kíséretében vehetnek csak igénybe bizonyos előnyöket, mint például a váróterem használata és a sofőrszolgáltatás.

 3. A Skysurfers-tagok az összes Emirates- és flydubai-járat után gyűjthetnek Skywards Mérföldeket. A Skysurfers-tagok a Skywards Mérföldeket kizárólag Emirates-járatupgrade-ekre és a repülőtéri utasfelvétel elvégzése előtt használhatják fel. A Skysurfers-tagok az összes Emirates-járatra és Emirates Skywards-partnerlégitársaságnál beválthatják Mérföldjeiket.

 4. A Skysurfers-tagok csak bizonyos előnyökre jogosultak, így például az extra poggyászkeretre és az elsőbbségi utasfelvételre.

4. Fiókkezelés

 1. A Tag egy Emirates Ügyfélszolgálati Központhoz intézett írásbeli kérelemben kinevezhet egy „Utazási Koordinátort” (akinek legalább 18 évesnek kell lennie), aki hozzáférést kaphat a Tag tagsági Fiókjához a következő célból:

  • információszerzés az adott tagsági Fiókból.
  • Jutalom igénylése; és
  • az Emirates Skywards által nyilvántartott, a tagságot érintő bármely információ módosítása az adott Tag nevében.
 2. Az Utazási Koordinátor szerepre való kinevezés elfogadásával a kinevezett Utazási Koordinátor magára nézve kötelezőnek fogadja el a Programszabályzatot. Az Utazási Koordinátor által a Tag Fiókjával kapcsolatban végzett minden tevékenységet a Programszabályzattal összhangban kell végezni. Az Utazási Koordinátor által a Fiókkal kapcsolatban végzett minden tevékenységet a Tag nevében végzettnek kell tekinteni, és a Tag felelős a Programszabályzatnak az Utazási Koordinátor által történő megsértéséért.

 3. A kinevezést megelőzően az Utazási Koordinátor köteles az Emirates Skywards rendelkezésére bocsátani személyazonosságának igazolását és elérhetőségi adatait. Az Utazási Koordinátor és a Tag megerősítik, hogy az Utazási Koordinátor személyazonosságával kapcsolatban megadott minden információ, valamint az elérhetőségi adatok valósak és pontosak, valamint tudomásul veszik, hogy bármely hamis információ megadása esetén az Utazási Koordinátor kinevezése megszüntetésre kerül. Az Emirates Skywards ilyen esetben fenntartja a jogot a Tag Fiókjának megszüntetésére is a 18.2 ponttal összhangban.

 4. Az Emirates Skywards fenntartja a jogot a Tag Fiókjának megszüntetésére a 18.2 ponttal összhangban, és/vagy az Utazási Koordinátor kinevezésének megszüntetésére, ha az Emirates Skywards saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a kinevezett Utazási Koordinátornak a Tag Fiókjával kapcsolatban kifejtett tevékenysége ellentétes a Programszabályokkal. 

 5. A nem Tag Utazási Koordinátor nem jogosult semmilyen Emirates Skywards tagsági előnyre vagy privilégiumra.

5. Tagsági kategória

 1. A Tag kategóriája felminősíthető „Silver”, „Gold” vagy „Platinum” Tagsági Kategóriára bármely egymást követő 13 hónapos időszakban szerzett Tier Mérföldek számától függően. 25000 Tier Mérföld vagy 25 mérföldgyűjtő járat szükséges a Silver Tagsági Kategória eléréséhez, 50000 Tier Mérföld vagy 50 mérföldgyűjtő járat szükséges a Gold Tagsági Kategória eléréséhez, és 150 000 Kategória Mérföld szükséges a Platinum Tagsági Kategória eléréséhez.

 2. A Tagsági Kategória egy évig érvényes a megszerzés hónapjától kezdődően, és megújítható, amennyiben a Tag további 25000 Tier Mérföldet vagy 25 mérföldgyűjtő járatot, 50000 Tier Mérföldet vagy 50 mérföldgyűjtő járatot vagy 150 000 Tier Mérföldet teljesít (ahogyan alkalmazható) a felülvizsgálat dátumáig. A Cash+Miles felhasználásával vásárolt jegyek nem számítanak mérföldgyűjtő járatnak. A bármely időszakban a szükséges mértéket meghaladóan megszerzett Tier Mérföldek vagy mérföldgyűjtő járatok nem vihetők tovább a következő időszakra.

 3. A Tagok a következő mértékben szereznek Kategóriabónuszt:
  • Platinum Tag = Alapmérföldek +75%
  • Gold Tag = Alapmérföldek +50%
  • Silver Tag = Alapmérföldek +25%
  • A Tier Mérföldek beleszámítanak a Tag Skywards Mérföldek fiókjába. Azonban nem számítanak bele a Tier Mérföld fiókba.
 4. Az egyes Tagsági Kategóriákhoz szükséges Tier Mérföldek számát az Emirates Skywards bármikor értesítés nélkül megváltoztathatja.

 5. Az Emirates Skywards saját belátása szerint megállapíthatja, felminősítheti vagy leminősítheti a Tag Tagsági Kategóriáját.

6. Kategóriához tartozó előnyök és privilégiumok

 1. Az előzetes ülőhelyfoglalás az Emirates-járatokon minden Tag részére elérhető azzal a feltétellel, hogy a Tag az ülőhelyet az adott járat indulását legalább 48 órával megelőzően lefoglalja, és az indulás előtt legalább 90 perccel bejelentkezik. Az előzetes ülőhelyfoglalás a rendelkezésre állástól, valamint az Emirates utasok és poggyász fuvarozására vonatkozó fuvarozási feltételeitől függ.

 2. Emirates Skywards kategóriájuktól függően az Emirates Skywards-tagok jogosultak lehetnek ingyenes előzetes ülőhelyfoglalásra a következők szerint:

  • Platinum: Ingyenes hozzáférés a Normál, Választott és Kétüléses ülőhelyekhez az ugyanazon foglalásban szereplő minden utas részére (PNR) és ingyenes hozzáférés az Extra Lábtérrel rendelkező ülőhelyekhez Economy Flex Plus jegyek esetén kizárólag a Tag részére.
  • Gold: Ingyenes hozzáférés a Normál és Választott ülőhelyekhez az ugyanazon foglalásban szereplő minden utas részére (PNR), bármely Emirates viteldíj esetén alkalmazhatóan.
  • Silver: Ingyenes hozzáférés a Normál ülőhelyekhez csak saját részre, bármely Emirates viteldíj esetén alkalmazható.
  • Blue: Ingyenes hozzáférés a Normál ülőhelyekhez csak Economy Class Flex vagy Flex Plus viteldíj foglalása esetén.

  Megjegyzés: Az előzetes ülőhelyfoglalás nem elérhető a Csoportos Viteldíjakkal együtt („G” foglalási osztály)

  Minden más esetben az előzetes ülőhelyfoglalás standard díjai alkalmazandók. A vonatkozó díjakkal és az előzetes ülőhely-foglalással kapcsolatos további információkért, kérjük, kattintson ide(Megnyit egy hivatkozást).

 3. Váróterem igénybevétele

  1. Ingyenes váróterem-használat Az Emirates-járatokon bármely utasosztályon továbbutazó Platinum, Gold és Silver fokozatú Tagok a várótermet ingyen használhatják. A Platinum, illetve Gold fokozatú tagok az Emirates teljes hálózatán ingyenesen használhatják a várótermet utastársukkal/utastársaikkal, amennyiben ugyanazon Emirates járattal repülnek. A Silver fokozatú tag csupán egyedül veheti igénybe ingyenesen az Emirates Business Class várótermét a Dubaji Nemzetközi Repülőtéren.
  2. Fizetett várótermi hozzáférés Dubajban. A Dubaji Nemzetközi Repülőtéren az Emirates Skywards Platinum, Gold és Silver törzsutas tagok fizethetnek az osztályuk szerint igénybe vehető ingyenes szolgáltatáson felüli váróterem-használatért. A Blue fokozatú tagok, akik egyébként nem lennének jogosultak az ingyenes váróterem-használatra, vásárolhatnak váróterem-használatot a Dubai Nemzetközi Repülőtéren. Így a tag törzsutas fokozatától függően
   • a Platinum, Gold és Silver fokozatú tagok választhatnak, hogy fizetnek-e további utastársuk/utastársaik váróterem-használatáért,
   • A Blue fokozatú tagok választhatnak, hogy fizetnek-e saját maguk és további utastársuk/utastársaik váróterem-használatáért,
   • A Gold és Silver fokozatú Tagok választhatnak, hogy fizetnek-e a magasabb osztályú First Class váróterem-használatáért az ingyenesen igénybe vehető Business Class váróterem helyett.

   Ez a szolgáltatás az Emirates várótermekben a Dubaji Nemzetközi Repülőtéren az alábbi díjakon érhető el. A díjak a tagokra és a velük utazó(k)ra vonatkoznak, amennyiben utastársuk/utastársaik ugyanazt az Emirates járatot veszik igénybe. A fizetés ellenében igénybe vehető váróterem használat kizárólag az Emirates légitársaság várótermeiben, a Dubaji Nemzetközi Repülőtéren áll rendelkezésre, és kizárólag abban az esetben, ha a továbbutazás Emirates járaton történik. A Dubai Nemzetközi Repülőtéren egy felnőtt számára 4 órán keresztül igénybe vehető várótermi hozzáférés vonatkozó díjai az alábbiak szerint alakulnak, áfával együtt:

   • Emirates First Class-várótermek = 210 USD
   • Emirates Business Class-várótermek = 105 USD
   • Emirates-váróterem = 100 USD
   • Felminősítés Business Class-váróteremről First Class-váróteremre = 105 USD

  3. Fizetett várótermi hozzáférés a jogosult repülőtereken. Az alább említett repülőtereken* (kivéve a Dubaji Nemzetközi Repülőteret) az Emirates Skywards Platinum és Gold fokozatú Tagjai fizetés ellenében igénybe vehetnek további váróterem-használatot utastársuk/utastársaik részére, azon a használaton felül, amelyre egyébként ingyenesen jogosultak. Az alább említett repülőtereken* (kivéve a Dubaji Nemzetközi Repülőteret) az Emirates Skywards Silver és Blue fokozatú Tagjai, akik egyébként nem lennének jogosultak ingyenes váróterem-használatra, fizetés ellenében igénybe vehetik a várótermet, kizárólag saját részükre.
   • Auckland
   • Bangkok
   • Birmingham
   • Boston
   • Brisbane
   • Fokváros
   • Delhi
   • Düsseldorf
   • Frankfurt
   • Glasgow
   • Hamburg
   • Johannesburg
   • Kuala Lumpur
   • London (Gatwick)
   • London (Heathrow)
   • Los Angeles
   • Manchester
   • Melbourne
   • Milánó
   • München
   • New York John F. Kennedy
   • Párizs Charles de Gaulle
   • Perth
   • San Francisco
   • Sydney
   • Tokió Narita
   • Zürich

   A fizetett váróterem-használat a fent említett Jogosító Repülőtereken* az alábbi díjakon érhető el. A díjak csak a Skywards Platinum és Gold tagokra vonatkoznak bármely útitársuk tekintetében, akiket magukkal kívánnak hozni, feltéve, hogy útitársaik ugyanazon a Jogosító Emirates Járaton utaznak tovább; valamint a Skywards Silver és Blue Tagokra kizárólag saját maguk tekintetében. Az Emirates várótermei a fent említett repülőtereken* USD 100 díj ellenében vehetők igénybe. Az összeg helyi valutában, a érvényes átváltási árfolyamon fizetendő (a fentiek nem vonatkoznak a Dubai Nemzetközi Repülőtérre).

  4. Az Emirates légitársaság fenntartja a jogot a várótermek igénybevételi díjainak módosítására, saját belátása szerint. A szolgáltatás igénybe vételének díjai felnőttenként maximum 4 órai váróterem használatra értendők, valamint kizárólag a tagokra és az általuk meghívott utastárs(ak)ra érvényesek. Azon Tagok (beleértve utastársaikat is), akiknek váróteremben való tartózkodása bármely okból a 4 órát meghaladja (korlátozás nélkül beleértve a járatkimaradásokat és késéseket), kötelesek további 4 óra időszegmensre megfizetni a várótermi belépés díját a fenti 6.3.2. bekezdés szerinti díjtételekkel (amennyiben a Dubai Nemzetközi Repülőtér valamely várótermében tartózkodnak), illetve a fenti 6.3.3. bekezdés szerinti díjtételekkel (amennyiben más Jogosító Repülőtér valamely várótermében tartózkodnak*).
  5. A fizetés ellenében történő váróterem-használatért 12 éven aluli gyermekek esetén gyermekenként a fenti 6.3.2. bekezdés szerinti díjtételeknek (amennyiben a Dubai Nemzetközi Repülőtér valamely várótermében tartózkodnak), illetve a fenti 6.3.3. bekezdés szerinti díjtételeknek (amennyiben más Jogosító Repülőtér valamely várótermében tartózkodnak*) a fele kerül felszámításra. A két éven aluli kisgyermekek váróterem-használata ingyenes. Azok a tagok, akik úgy döntenek, hogy fizetnek a váróterem-használatáért, kötelesek a teljes tartózkodás díját kiegyenlíteni az indulás előtt a váróterem személyzetének a szolgáltatás igénybevételét megelőzően. A fizetés kizárólag hitelkártyával/betéti kártyával lehetséges (készpénzt, illetve mérföldbeszámítást nem fogadunk el). A visszatérítés a váróterem igénybevételét követően nem lehetséges, függetlenül a tartózkodás idejének hosszától. A váróterem használata az Emirates légitársaság által időről időre meghatározott felhasználási feltételek szerint történik.
  6. A fenti 6.3.2. bekezdés szerinti várótermi belépési díj (amennyiben a Dubai Nemzetközi Repülőtér valamely várótermében tartózkodnak), illetve a fenti 6.3.3. bekezdés szerinti várótermi belépési díj (amennyiben más Jogosító Repülőtér valamely várótermében tartózkodnak*) adók nélkül értendő. Amennyiben a várótermi belépésre adók válnak esedékessé, az Emirates légitársaság fenntartja a jogot, hogy megemelje a váróterem belépési díját saját belátása szerint, az adott adó mértékének erejéig.
  7. A váróterem használatára feljogosító Emirates légitársaság járatok közé tartoznak az Emirates által értékesített és üzemeltetett járatok, valamint az Emirates légitársaság Qantas légitársaság által üzemeltetett codeshare járatai. A más légitársaságok által üzemeltetett Emirates közös üzemeltetésű járatain utazó törzsutasaink nem jogosultak az Emirates váróterem használatára.
  8. Az Emirates légitársaság fenntartja a jogot, hogy időről időre visszavonja / korlátozza a váróterem használatának jogát. A váróterem kapacitása korlátozott. A más légitársaságok által üzemeltetett Emirates Közös Üzemeltetésű Járatokon utazó Tagok nem jogosultak az Emirates váróterem használatára, kivéve a Qantas közös üzemeltetésű járatokon utazó Tagokat. Néhány országban a kiskorúak (18 vagy 21 év alatt) kizárólag felnőtt kíséretében léphetnek be a váróterembe. Tudjon meg többet a várótermi hozzáférésről(Megnyit egy hivatkozást.
 4. Kizárólag az Emirates- és flydubai-járatokon utazó Emirates Skywards Platinum-, Gold- és Silver-tagok vehetik igénybe a plusz poggyászkeretet. A Platinum tagok további 20kilogramm, a Gold tagok további 16kilogramm, a Silver tagok pedig további 12kilogramm poggyászkeretre jogosultak a jegyen feltüntetett poggyászkereten felül. A kiegészítő poggyászkeret nem vonatkozik azokra a jegyekre, amelyek az IATA poggyász-darabszámkorlát hatálya alá tartoznak (pl. az Észak-Amerikába vagy onnan, illetve Dél-Amerikába vagy onnan való repülőútra vonatkozó bármely jegy), amelynél a Tagok több poggyászt is feladhatnak a darabszámkorlát erejéig. Minden feladott poggyász maximális megengedett tömege 32kilogramm poggyászonként. Tudjon meg többet a többlet poggyászkeretről(Megnyit egy hivatkozást).

 5. Az Emirates-járatok Turistaosztályán a garantált ülőhely a Gold- és a Platinum-tagok számára Flex Plus-viteldíjszinteken érvényes. Garantált ülőhelyet az Emirates Turistaosztályon csak akkor igazolunk vissza, ha egy adott járaton a kiválasztott utasosztályon nincs szabad ülőhely. Az Emirates Skywards Platinum-tagjai számára minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy garantált ülőhelyet kapjanak Business Class-on a Flex Plus-viteldíjszinteken. Azonban nagyobb ünnepek és különleges események alkalmával ez nem minden járaton lehetséges. Az Emirates Skywards garantált ülőhely előnyt a járat indulása előtt legkésőbb 48 órával igényelheti az Emirates telefonos ügyfélszolgálatán keresztül.

 6. A Smart Gate szolgáltatást a Dubai, Abu Dhabi Nemzetközi és az Al Ain Repülőtereken ingyenesen biztosítjuk minden Emirates Skywards Tag részére. A Smart Gate szolgáltatás olyan országok állampolgárai számára elérhető, akiknek nincs szükségük vízumra az EAE-be való belépéshez. Tudjon meg többet a Smart Gate-hozzáférésről(Megnyit egy hivatkozást).

 7. Az elsőbbségi poggyászkiszállítás az Emirates- és flydubai-járatok valamely utasosztályán utazó összes Platinum- és Gold-tag számára elérhető. A Silver-tagok kizárólag a flydubai-járatokon vehetik igénybe az elsőbbségi poggyászkiszállítást. Tudjon meg többet az elsőbbségi poggyászkezelésről(Megnyit egy hivatkozást).

 8. Az elsőbbségi utasfelvétel az Emirates- és flydubai-járatok valamely utasosztályán utazó összes Platinum-, Gold- és Silver-tag számára elérhető. Tudjon meg többet! Az elsőbbségi beszállás az Emirates-járatok valamely utasosztályán utazó összes Platinum-, Gold- és Silver-tag számára elérhető. Tudjon meg többet az utasfelvételről.

  **2018. november 30-tól érvényes.

 9. A Platinum-tagok Skywards Mérföldjei nem fognak lejárni, ha a Tag megtartja Platinum kategóriastátuszát. Ennek megfelelően a Módosított lejárati dátum megjelenítésre kerül azon Platinum-tagok számára, akik rendelkeznek olyan Skywards Mérföldekkel, amelyeknek a Hagyományos lejárati idő szerint kellett volna lejárniuk az aktuális felülvizsgálati időszakon belül.

  A Módosított lejárati dátum minden esetben két (2) hónap a tag közelgő tagsági felülvizsgálatának esedékességétől számítva. Például: ha egy Platinum-tagnak (aki esetén a következő felülvizsgálat esedékessége 2019. augusztus 31.) a Skywards Mérföldjei a Hagyományos lejárati időnek megfelelően eredetileg 2019. január 31-én járnának le, a Tag a Skywards Mérföldeknél egy Módosított lejárati dátumot fog látni, amely 2019. október 31. (és amely a közelgő felülvizsgálati esedékesség előtt (két (2) hónappal kerül kiszámításra).
  • Amint a Tag Platinum-taggá válik, azon Skywards Mérföldek Módosított lejárati dátuma aktualizálásra kerül, amelyek a Hagyományos lejárati dátumnak megfelelően le kellett volna járniuk az aktuális Platinum-tagsági felülvizsgálati időszakon belül. Azok a Skywards Mérföldek, amelyek még azelőtt jártak le, hogy a tag Platinum-tag lett volna, nem kerülnek visszaállításra, beleértve azon hiányzó Skywards Mérföldek visszamenőleges igénylését is, amelyeknek köszönhetően a Tag Platinum-taggá válhatott a lejárati dátum előtt.    
  • Minden egyes alkalommal, amikor a Tag megtartja Platinum-státuszát, a Módosított lejárati dátummal rendelkező fel nem használt Skywards Mérföldek dátuma két (2) hónappal meghosszabbításra kerül a Tag következő felülvizsgálati dátumát követően.
  • Ha egy tag nem tudja megtartani Platinum-tagságát, a Módosított lejárati dátummal rendelkező Platinum-tagként be nem váltott Skywards Mérföldek a Tag Emirates Skywards-fiókjában meghatározottak szerint járnak le.
  • A Módosított lejárati dátum a kizárólag a Platinum-tag által a Saját Család fiókba gyűjtött részére is vonatkozik, függetlenül attól, hogy a Tag Családfő vagy Családtag.
  • A Módosított lejárati dátum azon Skywards Mérföldekre is vonatkozik, amelyekhez a 9-es bekezdésben foglaltaknak megfelelően további érvényesség került megvásárlásra a Mérföld-hosszabbítás, illetve a Mérföldvisszaállítás opciókkal.

  A kétségek elkerülése érdekében a Skywards Mérföldek a meghatározott lejárati dátumban fognak lejárni, mind a Hagyományos, mind pedig a Módosított lejárati dátum esetén, ha a Tag státusza az emirates.com-on az adott dátumban nem Platinum. Nem képeznek kivételt azon Platinum-tagok sem, akiknek Skywards Mérföldjei a fentiekben említett érvényességi dátum előtt jártak le a Mérföldjeik.

 10. Az egyes Tier Kategóriákba tartozó Tagok számára biztosított kategória előnyöket és előjogokat az Emirates Skywards bármely időpontban értesítés nélkül megváltoztathatja.

7. Mérföldgyűjtés

 1. A Tag Mérföldeket szerezhet a Mérföldgyűjtő Járatok után, illetve Skywards Mérföldeket szerezhet a Partnerek erre jogosító szolgáltatásainak igénybevételével a tagfelvételének napjától kezdődően. A csatlakozás előtt két hónappal igénybe vett Jogosult járatok után Ön jogosult Mérföldek gyűjtésére (kivéve a 2018. augusztus 1. előtti flydubai-járatokat). A tagfelvétel dátumát megelőzően igénybe vett Partner tranzakciók Skywards Mérföldek szerzésére nem jogosítanak. A Tag által a Mérföldgyűjtő Járatok után szerzett Tier Mérföldek és Skywards Mérföldek a Webportálon található Mérföldkalkulátor segítségével tekinthetők meg.

 2. Mérföldek szerzéséhez a Tagnak fel kell mutatnia tagsági kártyáját vagy be kell mondania tagsági számát a Mérföldgyűjtő Járatokra történő foglalás vagy utasfelvétel időpontjában, valamint a más jogosító termékek vagy szolgáltatások kifizetésének időpontjában. Ha a tag az útvonalterv első járatához már elvégezte az utasfelvételt, a tagsági szám nem módosítható.

 3. A megszerezhető Mérföldek száma az utazás kiindulópontjától, úti céljától, az utasosztálytól és a megvásárolt jegytípustól függ. Használja Mérföld-kalkulátorunkat(Megnyit egy hivatkozást) az emirates.com-on és ellenőrizze, hogy mennyit gyűjthet egy konkrét járat után.

 4. A Cash+Miles jeggyel szerzett Mérföldek száma arányos a kereskedelmi viteldíjból készpénzzel fizetett összeggel, a fuvarozó által felszámított térítések, adók és díjak kivételével. A Cash+Miles jegyek nem jogosítanak Mérföldek szerzésére olyan más törzsutasprogramokban/hűségprogramokban, amelyekben az Emirates Skywards részt vesz.

 5. A 18 éves kor alatti Tagok ugyanolyan mértékben szereznek Mérföldeket, mint a felnőtt Tagok.

 6. Ha a Tag vegyes viteldíjú és/vagy vegyes utasosztályú jegyet vásárol a Mérföldgyűjtő Járatokra, a Mérföldek jóváírása minden viteldíj-összetevő tekintetében külön-külön történik. A jegyen lévő jóváhagyási vagy további információkat tartalmazó terület csak részben irányadó. A vegyes viteldíjú jegyekkel szerzett Mérföldek összes adata bármikor megtekinthető a Weboldal Útvonaltervem szakaszában, az Emirates App Emirates Skywards szakaszában vagy az emirates.com Foglalás szakaszában.

 7. Ha a Tag érvénytelenítteti vagy visszatérítteti a jegy bármely részét, a Mérföldek jóváírása csak az adott jeggyel Mérföldgyűjtő Járatokon való utazás erejéig történik meg.

 8. A Jogosult Emirates-járatokra szóló, részben felhasznált jegyek után gyűjthető Mérföldek száma a repülés szektorától, az utasosztálytól és az utazáskor megvásárolt viteldíjtól függ. Ha egy Tag csak részben használta fel jegyét, a Mérföldek csak az utazás felhasznált része után kerülnek jóváírásra. Ha a Tag úgy dönt, hogy szeretné jegyének egy részét egy magasabb viteldíj vagy utasosztály kategóriába átsoroltatni, a további Mérföldek kizárólag az utazás ezen része után kerülnek jóváírásra és nem kerülnek jóváírásra az utazás előzetesen lerepült részére.      

 9. Ha a Tag más utasosztályra történő felminősítése a jegy újrakibocsátása nélkül történik (azaz nem kap új jegyszámot), akkor az általa vásárolt viteldíjnak megfelelően a jegyen feltüntetett adatok szerint szerez Mérföldeket.

 10. A Skywards Tagok az eredeti utasosztályra kiállított jegyük szerint gyűjthetnek Mérföldeket. Nem adható további Mérföld, ha a tag a fedélzeti felminősítésért készpénzzel fizetett.

 11. A következő jegytípusok nem jogosítanak Mérföldek szerzésére:
  • alkalmazotti jegyek;
  • iparági és ügynöki kedvezményes jegyek;
  • classic Saver Reward, Classic Flex Reward és Classic Flex Plus Reward jegyek;
  • jutalomjegyek;
  • kontrajegyek;
  • díjként és promócióban kapott jegyek;
  • tanácsadói és PR jegyek;
  • speciálisan kedvezményes diplomata és kormányzati jegyek;
  • ingyenes utazásra jogosító, valamint nem menetrend szerinti és charterjáratokra szóló jegyek;
  • nem nyilvános speciálisan kedvezményes utazási jegyek;
  • megtagadott beszállásért járó kártérítési jegyek; és
  • más olyan törzsutasprogramokban vagy hűségprogramokban kibocsátott jutalomjegyek, amelyekben az Emirates Skywards részt vesz.
 12. A Tagoknak lehetőségük van arra, hogy az Emirates-járat igénybevételétől számított hat hónapon belül visszamenőlegesen igényeljék hiányzó Mérföldjeiket az Emirates Ügyfélszolgálati központján vagy a Weboldalon keresztül. A Tag visszamenőleges igény megtételekor köteles megadni az utazási információkat, mint például: jegy száma, járat részletei a beszállókártyákon, tranzakciós dokumentumok, nyugták és az Emirates Skywards által kért bármely más dokumentum. A hiányzó Mérföldek visszamenőleges igényléséhez flydubai-járat után, a Tagoknak a flydubai-járat igénybevételétől számított hat hónapon belül kell ezt megtenniük a flydubai webhelyen.

 13. Mérföldek minden egyes járat vagy tranzakció esetén csak egyetlen törzsutasprogramban szerezhetők, kivéve, ha az Emirates Skywards vagy a Partner ettől eltérően rendelkezik A más Partner hűségprogramokban is részt vevő Tagok utazásuk kezdetekor kötelesek kiválasztani az általuk preferált törzsutasprogramot. Ez a Skywards Mérföldek szerzésére és más, járattal kapcsolatos előnyökre (korlátozás nélkül beleértve) a repülőtéri váróterem igénybe vételét, poggyászkeretet stb., kivéve ha az Emirates ettől eltérően rendelkezik. A Tag a törzsutasszámot megváltoztathatja az első járat indulását megelőző utasfelvétel időpontjában, azonban ezt követően nem. Mérföldeket csak egy ülőhely, illetve járatonként és Tagonként egy extra ülőhely után lehet szerezni, amelyet használatra megvásároltak. A Mérföldeknek a Tag Fiókjában való jóváírása akár nyolc hetet vagy még többet is igénybe vehet a tranzakció dátumától számítva. A Tag által megszerzett Mérföldeket az adott Tag csak a jelen Programszabályzattal összhangban, azoknak a releváns Fiókban való jóváírását követően használhatja fel vagy válthatja be.

 14. Skywards Mérföldeket csak Mérföldszerző Járatokon vagy Partner légitársaságok járatain lehet szerezni. Ilyen esetben a Tag felelős a szerzett Skywards Mérföldek jóváírásának ellenőrzéséért annál a légitársaságnál, amelynél a járatot foglalja.

 15. Skywards Mérföldeket kizárólag ténylegesen nyújtott termékek és szolgáltatások után lehet szerezni. Így különösen, Skywards Mérföldeket nem lehet szerezni olyan termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyeket a Tag megrendelt de az igénybe vétel előtt lemondott, vagy olyan esetekben, amikor a Tag valamely kötelezettségét nem teljesíti a megrendeléssel kapcsolatban.

 16. Ha a Tag Mérföldgyűjtő Járatát törlik, az Emirates a Tag jegyét átfoglalhatja egy másik fuvarozóhoz fuvarozás céljából, a Tag pedig az általa vásárolt jegynek megfelelően szerez Mérföldeket.

8. A Skywards Mérföldek érvényessége

 1. A Skywards Mérföldek három évig érvényesek attól a dátumtól kezdve, amelyen a Tag az adott járaton utazik, vagy a megfelelő tranzakciót megköti a Partnerrel.

 2. A Skywards Mérföldek lejárnak (és levonásra kerülnek a Tag Fiókjából) a Tag azon születésnapja szerinti hónap végén, amely a releváns járat vagy a megfelelő tranzakció harmadik évfordulóján vagy azt követően következik („Hagyományos lejárati idő”) be. A Skywards Mérföldek Hagyományos lejárati ideje a Tag születésnapjától függ, azonban a Skywards Mérföldek érvényessége nem lehet kevesebb három évnél. A fentiek ellenére a Hagyományos lejárati idő időpontjában Platinum-tagsággal rendelkező Tagok Skywards Mérföldjei egy módosított lejárati dátummal fognak rendelkezni, amely két (2) hónappal a Tagok következő kategória felülvizsgálatának esedékessége után ér véget („Módosított lejárati idő”) és amelyre a fenti 6.9-es pontban foglaltak az irányadóak. A fel nem használt, lejárt Skywards Mérföldeket a Tag Fiókjából való levonásuk után nem lehet újra jóváírni.

 3. A Skywards Mérföldeket lejáratuk után nem lehet újra jóváírni. Az Emirates Skywards fenntartja a jogot a Tag javára helytelenül, vagy a Programszabályzatnak nem megfelelő módon vagy annak megsértésével jóváírt Mérföldek bármely időpontban történő sztornírozására vagy törlésére.

 4. A Tag felelős annak nyomon követéséért, hogy mennyi Skywards Mérföld található Fiókjában, és a Skywards Mérföldek mikor járnak le. Ezt online bármikor nyomon követheti az emirates.com oldalon.

 5. Ha a Skywards Mérföldeket Rewardra kerültek beváltásra és azok végül lemondásra kerültek, és az adott Skywards Mérföldek azóta lejártak a Programszabályzat szerint, az ilyen Skywards Mérföldeket nem lehet visszatéríteni vagy visszaállítani. A fentiek alól egyedüli kivétel, ha a Tag a Reward lemondásának időpontjában Platinum-kategóriával rendelkezik, mivel ilyen esetben a Skywards Mérföldek visszatérítésre kerülnek egy Módosított lejárati dátumon keresztül.

9. Vásároljon, ajándékozzon, utaljon át, hosszabbítson meg, állítson helyre, illetve sokszorozzon Skywards Mérföldeket

 1. A fenti opciókra, így a Mérföldvásárlás, Mérföld-ajándékozás, Mérföldátutalás, Mérföldhosszabbítás vagy -helyreállítás, illetve Mérföldtöbbszörözés opciókra való kattintással Ön elhagyja az emirates.com oldalt és átirányításra kerül az Emirates-weboldalról a Points-platformra, amely a Points.com Inc. által üzemeltetett harmadik félnek minősülő weboldal. Az Emirates Skywards-tag tudomásul veszi, hogy az Emirates Skywards az Emirates által a tagról nyilvántartott bizonyos vonatkozó adatokat gyűjti, felhasználja és átadja a Points.com Inc. számára, beleértve azon személyes adatokat is, amelyeket az Emirates Skywards-tag az Emirates rendelkezésére bocsát, így például olyan személyazonossági adatokat, mint például a név, e-mail-cím és a Skywards-fiókkal kapcsolatos olyan adatok, mint a tagsági fiókszám, a Skywards Mérföldegyenleg, múltbéli vásárlásokkal kapcsolatos tranzakciós adatok, járatinformációk és olyan felhasználói magatartásra vonatkozó adatok, mint a kampányokra való reakció és online tevékenység. Ezen adatok közzétételét Adatvédelmi irányelveinkkel összhangban tesszük, valamint annak érdekében, hogy az Emirates Skywards-tag végrehajthassa a tranzakcióit és időről időre értesüljön az Emirates Skywards, valamint partnereink különleges ajánlatairól.
 2. Minden Mérföldvásárlással, Mérföld-ajándékozással, Mérföldátutalással, Mérföldhosszabbítással, Mérföld-helyreállítással vagy Mérföldsokszorozással kapcsolatos tranzakciót és azok kifizetését a Points.com Inc. dolgoz fel és gyűjt be.
 3. A Points Platform használatára vonatkozó szerződés, beleértve a Points.com Inc. Által a Points Platformon keresztül végrehajtott fizetések feldolgozását is, az Emirates Skywards-tag és a Points.com Inc. Között kerül megkötésre. Ennek megfelelően a Points Platform használatára a Points.com Inc. felhasználási feltételei és adatvédelmi irányelvei érvényesek. A Points.com Inc. lehetséges, hogy eltérő módon használja fel és teszi közzé a személyes adatokat. Lehetséges, hogy a Points.com Inc. vállalatra nem ugyanazon szintű adatvédelmi szabályok érvényesek, mint az Emirates vállalatra.
 4. Az Emirates Skywards azt javasolja az Emirates Skywards-tagoknak, hogy olvassák el a felhasználási feltételeket. Az Emirates Skywards-tag a Points platform használatával elfogadja a Points.com Inc. által meghatározott, a Points platform használatára vonatkozó felhasználási feltételeket, beleértve az összes esedékes pénzösszeg kifizetését, valamint a Platform használatára vonatkozó összes vonatozó szabálynak és korlátozásnak való megfelelést.
 5. Skywards Mérföldeket a Points.com Inc. platformján („Points-platform”) azon Skywards-tagok vásárolhatnak, ajándékozhatnak, utalhatnak át, hosszabbíthatnak meg, állíthatnak helyre, illetve sokszorozhatnak meg, akik Emirates Skywards-fiókjukban legalább egy gyűjtőtevékenységgel rendelkeznek, amelyet az Emirates légitársasággal való repülésért vagy annak partner-légitársaságainál való tranzakcióért szereztek („Jogosult Skywards-tagok”). A személyes adatbónuszok nem jogosultak az ilyen célú Mérföldhalmozásra.
 6. Skywards Mérföldeket Jogosult Skywards-tagok vásárolhatnak a Points-platformon keresztül saját használatra („Mérföldvásárlás”) vagy ajándékként egy Jogosult Skywards-tag („Mérföld-ajándékozás”) számára 1000 Mérföldes blokkokban, amelynek ára 30 USA dollár (a minimum vásárlási limit 2000 Mérföld). Időről időre a jogosult Skywards-tagoknak, ha egy Emirates Reward járat vagy egy Emirates Upgrade Reward az emirates.com oldalon („Mérföldvásárlás csoportosan” és a „Mérföldvásárlás önállóan” lehetőséggel együtt, „Mérföldvásárlás”) való lefoglalásához kevés Mérföldjük van, lehetőségük van arra, hogy feltöltsék Skywards Mérföldegyenlegüket. Ezen tagok a Mérföldeket 1 000 Mérföldes blokkokban és 1 000 Mérföldenként 30 USD ellenében vásárolhatják meg kezdeti minimális vételárként. Egy tag egy naptári évben összesen maximálisan 100 000 Mérföldet vásárolhat magának a Mérföldvásárlás opció termékein keresztül és ugyanennyit fogadhat összes egy naptári éven belül a Mérföld-ajándékozás opció termékein keresztül. A Mérföldvásárlás és a Mérföldajándékozás nem vonható össze a Saját Család fiókban. Kategória Mérföldek nem vásárolhatók és ajándékozhatók.
 7. Skywards Mérföldeket Jogosult Skywards-tagok vásárolhatnak a Points platformon keresztül egy Jogosult Skywards-tag („Mérföldátutalás”) számára 1000 Mérföldes blokkokban, amelynek ára 15 USA dollár. Minimálisan 2000 Mérföld vásárolható és maximálisan 50 000 Mérföld küldhető és fogadható egy naptári évben. Mérföldátutalásra nincs lehetőség Skywards Mérföldek Saját Család fiókba való küldése, illetve Saját Család fiókból való fogadása esetén. Kategória Mérföldek nem ruházhatók át.
 8. A Jogosult Skywards-tagok a három (3) hónapon belül lejáró Skywards Mérföldek érvényességét a vásárlástól számított további 12 hónapos időtartamra meghosszabbíthatják („Mérföldhosszabbítás”) a Points-platformon keresztül 1 000 Mérföldenként 20 USD ellenében. A Jogosult Skywards-tagok a hat (6) hónapon belül lejárt Skywards Mérföldeket a vásárlástól számított további 12 hónapos időtartamra visszaállíthatják („Mérföld-helyreállítás”) a Points platformon keresztül 1000 Mérföldes blokkokban, amelynek ára 20 USA dollár. Minimálisan 1 000 Mérföld és maximálisan 50 000 Mérföld vásárolható helyreállítás céljából egy naptári évben. A Saját Család fiókban összevont Skywards Mérföldek nem hosszabbíthatók meg, illetve állíthatók helyre. A Kategória Mérföldek nem hosszabbíthatók meg, illetve állíthatók helyre.
 9. Az Emirates-járatok után gyűjthető Skywards Mérföldek mellett, a Jogosult Skywards-tagoknak időről időre lehetőségük van arra, hogy 1000 Mérföldenként 20 USD ellenében a a Points Platformon keresztül megduplázzák, megtriplázzák vagy akár megnégyszerezzék az Emirates-járatok után gyűjthető Mérföldeket („Mérföldsokszorozás”). A Jogosult tagok egy évben maximálisan 50 000 Mérföldet sokszorozhatnak meg. A Mérföldsokszorozás opcióval vásárolható Skywards Mérföldek száma a Points Platformon feltüntetésre kerül és a Jogosult tagok kizárólag a feltüntetett opcióknak megfelelően élhetnek a Mérföldsokszorozás lehetőségével. A Mérföldsokszorozás opció kizárólag olyan jövőbeni dátumra lefoglalt és visszaigazolt Emirates-járatok esetén vehető igénybe, amelyeknél az útvonalterv egy része sem került még felhasználásra. Foglalásonként egy Mérföldsokszorozási opció vásárolható meg. A Mérföldsokszorozás lehetőséggel vásárolt Mérföldek a Jogosult tag fiókjában az alábbiakban látható 17. Bekezdésben foglaltaknak megfelelően kerül jóváírásra, függetlenül attól, hogy a soron következő utazás elkezdődött vagy befejeződött. Ennek megfelelően a Mérföldsokszorozási tranzakció nem módosítható, illetve vonható vissza, akkor sem, ha a Mérföldsokszorozási opcióval vásárolt foglalás módosításra vagy törlésre került. A Mérföldsokszorozás nem vonható össze a Saját Család fiókban. A Tier Mérföldek nem állíthatók helyre.
 10. A Skywards Mérföldek árai, valamint a Skywards Mérföldek vásárlására, átutalására, meghosszabbítására, helyreállítására és sokszorozására vonatkozó szabályok és/vagy a Skywards Mérföldekre megszerzésére vonatkozó feltételek bármikor módosíthatóak.
 11. A megvásárolt/odaajándékozott/átutalt/sokszorozott Skywards Mérföldek a vásárlástól számított minimum 3 évig használhatók fel, és a harmadik évben a fogadó tag születési hónapjában járnak le. A meghosszabbított Skywards Mérföldek a vásárlástól számított 12 hónapig érvényesek és ezen időszak végén járnak le. A helyreállított Skywards Mérföldek a vásárlástól számított 12 hónapig érvényesek és ezen időszak végén járnak le.
 12. Skywards Mérföldek az emirates.com oldalon, az Emirates Ügyfélszolgálati központjában, valamint az Emirates Foglalási és Jegyirodájában vásárolhatók, ajándékozhatók, utalhatók át, hosszabbíthatók meg és állíthatók helyre. A Skywards Mérföldek kizárólag online az emirates.com oldalon sokszorozhatók meg, az Emirates Ügyfélszolgálati központjában, valamint az Emirates Foglalási és Jegyirodájában nem.
 13. A tagok a Mérföldek vásárlásához, ajándékozásához, átutalásához, meghosszabbításához, helyreállításához és sokszorozásához kizárólag hitelkártyát használhatnak. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség.
 14. Az Emirates Skywards-tagoknak a Points platformba való átirányítás előtt a tranzakció végrehajtásához az emirates.com oldalon be kell jelentkezniük Emirates Skywards-fiókjukba.
 15. A tranzakciók a Skywards-tag tagsági profiljában megadott lakóhely szerinti ország pénzneme alapján kerülnek feldolgozásra, kivéve a vonalközi Mérföldvásárlásokat, amelyek esetén a tranzakciók az emirates.com-on kiválasztott ország alapján kerülnek feldolgozásra. USD-n kívüli pénznemben végrehajtott fizetések esetén az alkalmazott átváltási árfolyam eltérhet a valós átváltási árfolyamtól. Amennyiben a tag helyi pénzneme nem támogatott, a tranzakció alapértelmezett módon USA dollárban kerül végrehajtásra. Helyi adók is kivethetők, amelyek az Emirates irányelvei szerint fizetendők.
 16. A Skywards Mérföldek a Points platformon keresztül, teljes és sikeres, hitelkártyával történő kifizetését követő 48 órán belül kerülnek jóváírásra az Emirates Skywards-fiókban. Ha a Skywards Mérföldek nem kerülnek jóváírásra a fiókban, azok igényelhetőek az Emirates Ügyfélszolgálati Központjában.
 17. A Skywards Mérföldek bármikor megvásárolhatók, odaajándékozhatók és átutalhatók, de kizárólag akkor sokszorozhatók, ha a Jogosult tag lehetőséget kap arra, hogy éljen s Mérföldsokszorozással egy közelgő Emirates-járat esetén. A Skywards Mérföldek érvényessége a lejáratuk előtti utolsó három (3) hónapban meghosszabbítható, a lejáratukat követő hat (6) hónapban pedig helyreállíthatók.
 18. Skywards Mérföldeket a meghatározott mennyiségben lehet vásárolni, ajándékozni, átutalni, meghosszabbítani, helyreállítani és sokszorozni, valamint a foglalást, illetve beváltást követő 48 órán belül ki kell őket fizetni. A Skywards Mérföldekért járó Rewardok beváltásához használt Mérföldvásárlás (akár az önálló, akár a csoportos), Mérföld-ajándékozás, Mérföldátutalás, Mérföldhosszabbítás, Mérföld-helyreállítás és Mérföldsokszorozás opciókkal végrehajtott tranzakciók egyike sem garantálja ezen Rewardok elérhetőségét. A megvásárolt Skywards Mérföldek tekintetében visszatérítés nem lehetséges, kivéve ha ezt jogszabály írja elő.
 19. A tag nem adhatja el Skywards Mérföldjeit készpénzért vagy egyéb fizetőeszközért, és a tag nem vásárolhat Skywards Mérföldeket harmadik féltől.
 20. Amennyiben a Skywards Mérföldek fogadója nem Skywards-tag, a fogadónak a Skywards Mérföldek fogadása előtt csatlakoznia kell az Emirates Skywards-hoz.
 21. A vásárolt, ajándékozott, átutalt, meghosszabbított, helyreállított és sokszorozott Skywards Mérföldek nem számítanak bele a kategóriastátuszba.
 22. A Points.com Inc. adatvédelmi irányelve(Megnyit egy hivatkozást) és felhasználási feltételei(Megnyit egy hivatkozást) érvényesek ezen tranzakciókra és fizetésekre.
 23. Az Emirates Skywards programszabályzata(Megnyit egy hivatkozást) érvényes.

10. Jutalmak – Általános szabályok

 1. A jelen Programszabályzattól eltérő rendelkezés hiányában minden Jutalmat a Webportálon, az Emirates Alkalmazás útján, egy Emirates Ügyfélszolgálati Központnál vagy egy Emirates foglalási irodában kell foglalni. Skywards Mérföldeket Jutalmakra csak az adott Tag vagy az ő Utazási Koordinátora (illetve 18 éven aluli Tag esetén a szülő vagy gondviselő) válthat be. Jutalom igénylése esetén a Tagot megkérhetjük egy jutalom meghatalmazási űrlap kitöltésére és arra, hogy útlevele másolatát rendelkezésre bocsássa.

 2. Jutalom igényléséhez a Tagnak össze kellett gyűjtenie a szükséges mennyiségű Skywards Mérföldet a Fiókjában. A Tagok Skywards Mérföldjeiket bármikor beválthatják Jutalmakra, amíg a Skywards Mérföldek érvényesek, elérhetőségtől és a jelen Programszabályzatban foglalt alkalmazandó feltételektől függően, illetve a Partnerek által érvényesített felhasználási feltételek szerint.

  Az Emirates Skywards bármikor értesítés nélkül megváltoztathatja az adott Jutalmak megszerzéséhez szükséges Skywards Mérföldek számát, visszavonhat egy kínált Jutalmat, vagy további korlátozásokat érvényesíthet egy Jutalomra vagy annak megszerzési feltételeire vonatkozóan.

 3. Minden Jutalom elérhetőségtől és a szállító korlátozásaitól függ. Az Emirates Skywards vagy a Partnerek időről időre dönthetnek úgy, hogy egy adott időszakban nem biztosítanak Jutalmakat. A kedvezmények nem mindig vehetők igénybe az összes járaton. Az Emirates Skywards a Jutalmakat értesítés nélkül bármikor visszavonhatja, másikra cserélheti vagy kiválthatja.

 4. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKBEN AZ EMIRATES SKYWARDS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JUTALOM BIZTOSÍTÁSÁBÓL (A KEDVEZMÉNYES JEGY FELHASZNÁLÁSÁNAK KIVÉTELÉVEL) EREDŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BEKÖVETKEZŐ HALÁLESETEKÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYI VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, TOVÁBBÁ A JUTALOM ELVESZTÉSÉÉRT, ELTULAJDONÍTÁSÁÉRT VAGY MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT.

 5. AMENNYIBEN A JOGSZABÁLYOK NEM ZÁRJÁK KI ENNEK LEHETŐSÉGÉT, SEMMILYEN (SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS) SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLALUNK AZ EMIRATES SKYWARDS PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT JUTALMAK VONATKOZÁSÁBAN. KÜLÖNÖSEN NEM BIZTOSÍTUNK JÓTÁLLÁST A KEDVEZMÉNYEK MINŐSÉGÉRE VAGY AZOK ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓAN.

 6. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKBEN ÉS A JELEN PROGRAMSZABÁLYZATNAK MEGFELELŐEN AZ EMIRATES SKYWARDS VAGY A PARTNER FELELŐSSÉGE A JUTALOM TÁRGYÁUL SZOLGÁLÓ JÁRATOK, ÁRUCIKKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN AZ ALÁBBIAK KÖZÜL EGYRE VAGY TÖBBRE KORLÁTOZÓDIK: (a) AZ ÁRUCIKKEK KICSERÉLÉSE VAGY VELÜK EGYENÉRTÉKŰ ÁRUCIKKEK BIZTOSÍTÁSA; (b) AZ ÁRUCIKKEK MEGJAVÍTÁSA; (c) AZ ÁRUCIKKEK KICSERÉLÉSE VAGY A VELÜK EGYENÉRTÉKŰ ÁRUCIKKEK BESZERZÉSE KÖLTSÉGÉNEK MEGTÉRÍTÉSE, VALAMINT, SZOLGÁLTATÁSOK VAGY JÁRATOK ESETÉN, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY JÁRATOK ISMÉTELT BIZTOSÍTÁSA AZ EMIRATES SKYWARDS VAGY AZ ADOTT JÁRAT, ÁRUCIKK VAGY SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁRA KIJELÖLT PARTNER SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN.

11. Emirates jutalomjáratok

 1. A Tag Jutalomjáratot saját maga vagy bármely harmadik személy számára beválthat.

 2. A Classic Rewards jutalmak pénzbeli értékkel nem bírnak, és készpénzre nem válthatók.

 3. Minden adó, vám és fuvarozó által érvényesített díj (beleértve a repülőtéri és/vagy a kormányzati adókat is) megfizetése a Tag felelőssége, és ezeket a Classic Reward jegy kibocsátása előtt meg kell fizetni. A fizetés készpénzzel, illetve hitelkártyával is lehetséges. A Tagok a fuvarozó által érvényesített díjakat Skywards Mérföldek felhasználásával is megfizethetik.

 4. A Classic Reward jegyek érvényes utazási dokumentumok, és kibocsátásuk azon az alapon történik, hogy a jegy kibocsátásakor megadott minden feltétel alkalmazandó. Minden Classic Reward-jegyre a foglalás időpontjában a Classic Reward és a Programszabályzat Emirates szállítási feltételek érvényesek(Megnyit egy hivatkozást). Az előbbiek általánosságának korlátozása nélkül, a Tag köteles gondoskodni arról, hogy birtokában legyen a megfelelő vízumnak, úti okmányoknak és oltásoknak (beleértve a kisgyermekeknek szólókat is) a Classic Reward jeggyel való utazáshoz.

 5. A Classic Reward jegy beváltási szintje kisgyermekek esetében (legfeljebb két éves életkorig) a felnőtt beváltási szint 10%-a. A foglalás időpontjában a kisgyermek koráról ésszerű igazoló dokumentáció kérhető. A kisgyermek Classic Reward jegyet csak Emirates Turistaosztályon lehet felhasználni az Emirates járatokon. A kisgyermeknek szóló jutalomjegyet a felnőtt jutalomjeggyel egyidejűleg kell foglalni, és ugyanabban a foglalásban kell szerepelnie.

 6. A Classic Reward jegyek kifizetésének és kibocsátásnak a foglalás dátumától számított hét napon belül meg kell történnie, ellenkező esetben a foglalás törlődik. Ha az indulás dátuma hét napon belülre esik, a fizetésnek azonnal meg kell történnie, és a jegyet azonnal ki kell állítani.

 7. Nyitott időpontra szóló jegyeket nem lehet kibocsátani a Classic Rewards keretében. Az odaúti és a visszaúti járatokat ugyanabban az időpontban kell foglalni és visszaigazolni. Classic Reward járatokra a várólistázás nem engedélyezett. A Classic Reward jegyeket érvénytelennek kell tekinteni, ha a jegyen a szektorokat nem sorrendben használják.

 8. A jelen Programszabályzat alapján alkalmazandó valamennyi díj és térítés nem visszatéríthető, kivéve ha ezt jogszabály tiltja.

 9. Előfordulhat, hogy a Classic Reward keretében történő utazás egyes közös szolgáltatásokon vagy közös üzemeltetésű járatokon nem lehetséges. Ilyen esetben a Tag felelős a Classic Reward utak elérhetőségének ellenőrzéséért annál a légitársaságnál, amelynél a járatot foglalja. Előfordulhat, hogy a Classic Reward jegy a Tagot nem jogosítja bizonyos olyan előnyök igénybevételére, amelyek egy teljes viteldíjú jegyhez hozzátartoznak. Ha a Tagnak bármilyen kérdése merül fel ezzel kapcsolatban, forduljon egy Emirates Ügyfélszolgálati Központhoz.

 10. A Classic Reward jegyet nem lehet a jegyen megnevezetthez képest más fuvarozónál felhasználni, kivéve olyan járat törlésének esetét, amelyen a Tag visszaigazolt ülőhellyel rendelkezik. Egy járat törlése vagy a járatot érintő jelentős üzemzavar esetén a Classic Reward jeggyel utazó Tagot ugyanazon fuvarozó olyan következő járatára irányítjuk át, amelyen van szabad hely, vagy más fuvarozó járatára, az Emirates döntésétől függően.

 11. A Tag nem értékesítheti a Classic Reward jegyet vagy bármilyen más Jutalmat készpénzért vagy más ellenszolgáltatásért cserébe, és a Tag nem vásárolhat jutalomjegyet vagy bármilyen más jutalmat harmadik féltől. A Tag által megvásárolt, értékesített vagy elcserélt Classic Reward jegy előzetes értesítés nélkül törölhető vagy elkobozható az Emirates Skywards saját belátása szerint. Ha a Classic Reward jegyet akár részben, akár egészben felhasználták, a Tag köteles kifizetni az utazást a teljes viteldíjnak megfelelő áron. Minden jog fenntartva, beleértve a jogi intézkedések megtételének vagy a tagság megszüntetésének jogát is.

 12. A VONATKOZÓ NEMZETKÖZI JOG ALAPJÁN SEM AZ EMIRATES SKYWARDS, SEM BÁRMELYIK PARTNER LÉGITÁRSASÁG (AZ ESET KÖRÜLMÉNYEITŐL FÜGGŐEN) NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A JUTALOMJEGGYEL UTAZÓ TAGOK VONATKOZÁSÁBAN AZ ÁLTALÁNOS FUVAROZÁSI FELTÉTELEKBEN ÉS AZ ADOTT LÉGITÁRSASÁG UTAZÁSI DOKUMENTUMAIBAN MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL.

 13. A Classic Flex vagy Flex Plus Rewards jutalmakra és a Classic Saver Reward jutalomjegyekre vonatkozó további feltételek és díjak az alábbiakban kerülnek részletezésre:

  DíjfeltételekFlex Plus Emirates Turistaosztály, Business Class és First ClassFlex Csak First ClassSaver – Emirates Turistaosztály és Business Class
  Maximális tartózkodás12 hónapHárom hónapHárom hónap
  Megállások számaKét megállás engedélyezett (egy az odaúton, plusz egy a visszaúton)Két megállás engedélyezett (egy az odaúton, plusz egy a visszaúton)Egy megállás engedélyezett (vagy az oda-, vagy a visszaúton)
  Jogosult járatokÉrvényes bármelyik Emirates járaton, rendelkezésre állástól függően (más légitársaságokkal közösen üzemeltetett járatok kivételével)Érvényes bármelyik Emirates járaton, rendelkezésre állástól függően (más légitársaságokkal közösen üzemeltetett járatok kivételével)Érvényes bármelyik Emirates járaton, rendelkezésre állástól függően (más légitársaságokkal közösen üzemeltetett járatok kivételével)
  Vegyes jutalmakKombinációk megengedettek, de az egyes viteldíjtípusokra külön szabályok vonatkoznakKombinációk megengedettek, de az egyes viteldíjtípusokra külön szabályok vonatkoznakKombinációk megengedettek, de az egyes viteldíjtípusokra külön szabályok vonatkoznak
  Nyitott ollóEngedélyezett az utazás egy városba/városból, ahol a visszatérés egy másik városból/városba történik, kizárólag ugyanazon Emirates Skywards zónán belülEngedélyezett az utazás egy városba/városból, ahol a visszatérés egy másik városból/városba történik, kizárólag ugyanazon Emirates Skywards zónán belülEngedélyezett az utazás egy városba/városból, ahol a visszatérés egy másik városból/városba történik, kizárólag ugyanazon Emirates Skywards zónán belül
  Jegy érvényességeAz utazást a jegy kiállításától számított 12 hónapon belül meg kell kezdeniAz utazást a jegy kiállításától számított 12 hónapon belül meg kell kezdeniAz utazást a jegy kiállításától számított 12 hónapon belül meg kell kezdeni
  GyermekkedvezményekA szokásos Emirates Skywards szintű jutalmak (a gyermekek is a szokásos mértékben szereznek Mérföldeket)A szokásos Emirates Skywards szintű jutalmak (a gyermekek is a szokásos mértékben szereznek Mérföldeket)A szokásos Emirates Skywards szintű jutalmak (a gyermekek is a szokásos mértékben szereznek Mérföldeket)
  Kisgyermek kedvezményekA szokásos Emirates Skywards szintű jutalmak 10%-a (csak az Emirates Turistaosztályon való utazásra érvényes)First Class utasosztályon jutalmak nem járnakA szokásos Emirates Skywards szintű jutalmak 10%-a (csak az Emirates Turistaosztályon való utazásra érvényes)
  DíjfeltételekFlex PlusFlexSaver
  DátummódosításokIngyenesIngyenes25 USD *Kisgyermekek számára díjmentes módosításonként, személyenként
  Visszatérítések utazás előttIngyenes50 USD *Kisgyermekek számára díjmentes csak a jegy és a Mérföldek érvényességén belül75 USD *Kisgyermekek számára díjmentes csak a jegy és a Mérföldek érvényességén belül
  Visszatérítések utazást követőenNem engedélyezettNem engedélyezettNem engedélyezett
  Minden más módosítás (a programszabályok keretein belül)IngyenesIngyenes25 USD *Kisgyermekek számára díjmentes módosításonként, személyenként
  Vegyes jutalmakKombinációk megengedettek, de az egyes viteldíjtípusokra külön szabályok vonatkoznakKombinációk megengedettek, de az egyes viteldíjtípusokra külön szabályok vonatkoznakKombinációk megengedettek, de az egyes viteldíjtípusokra külön szabályok vonatkoznak
 14. A jutalomjáratok a konkrét foglalási osztály elérhetőségétől függnek.

 15. Az „Utolsó ülőhely” Classic Flex Plus jutalom* lehetővé teszi a Platinum Tagok számára Emirates Turistaosztály vagy Business Class Flex Reward jutalom foglalását bármely Emirates járaton, ha még vannak értékesíthető szabad ülőhelyek. Feltételekhez kötött.

12. Cash+Miles

 1. A Tag készpénz és Mérföldek bármilyen kombinációját beválthatja Cash+Miles jegyre saját maga vagy bármely harmadik személye részére.

 2. Minden adó, vám és fuvarozó által érvényesített díj (beleértve a repülőtéri és/vagy a kormányzati adókat is) megfizetése a Tag felelőssége, és ezeket a Cash+Miles jegy kibocsátása előtt meg kell fizetni.

 3. A Cash+Miles jegyek érvényes utazási dokumentumok, és kibocsátásuk azon az alapon történik, hogy a jegy kibocsátásakor megadott minden feltétel alkalmazandó. Az Emirates Cash+Miles jegyekre a foglalás időpontjában hatályos, az adott Cash+Miles jegyre vonatkozó Emirates fuvarozási feltételek, valamint Programszabályzat az irányadó. Az előbbiek általánosságának korlátozása nélkül, a Tag köteles gondoskodni róla, hogy birtokában legyen a megfelelő vízumnak, úti okmányoknak és oltásoknak (beleértve a kisgyermekeknek szólókat is) az Emirates Cash+Miles jeggyel való utazáshoz.

 4. A jelen Programszabályzat alapján alkalmazandó valamennyi díj és térítés nem visszatéríthető, kivéve ha ezt jogszabály tiltja.

 5. Előfordulhat, hogy az Emirates Cash+Miles keretében történő utazás egyes közös szolgáltatásokon vagy közös üzemeltetésű járatokon nem lehetséges. Ilyen esetben a Tag felelős az Emirates Cash+Miles utazás elérhetőségének ellenőrzéséért annál a légitársaságnál, amelynél a járatot foglalja.

 6. Az Emirates Cash+Miles jegy vásárlására (ahol elérhető) a jelen 12. pont rendelkezéseiben meghatározott feltételek vonatkoznak.

 7. Az Emirates Cash+Miles jegyeket online csak az emirates.com oldalon lehet vásárolni, valamint az Emirates Ügyfélszolgálati Központokon és ügyfélszolgálati kirendeltségeken keresztül.

 8. Az Emirates Cash+Miles elérhetőségtől függ, az Emirates saját döntése alapján biztosítja, és az Emirates fenntartja az Emirates Cash+Miles opció bármely időpontban való visszavonásának jogát.

 9. Az Emirates Cash+Miles jegyeket csak az Emirates által értékesített és üzemeltetett járatokon kínálunk. Az Emirates Cash+Miles jegyek nem érhetők el Partner-légitársaságokkal közösen üzemeltetett járatokon.

 10. A Cash+Miles jegyeknél legalább 2 000 Mérföld beváltása szükséges. Az Emirates fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a minimálisan beváltandó Mérföldek mennyiségét.

 11. Az Emirates Cash+Miles jegyek az Emirates kereskedelmi viteldíjakon elérhetők, kivéve a közös üzemeltetésű és a vonalközi járatokat.

 12. A Skywards Mérföldeket a Tag Fiókjából kell levonni a foglalás időpontjában.

 13. Skywards Mérföldek és Tier Mérföldek a készpénz összetevő után szerezhetők, a kereskedelmi viteldíjból készpénzzel fizetett összeg %-ával arányosan, a fuvarozó által felszámított térítések, adók és díjak kivételével. Más FFP vagy hűségprogramban nincs lehetőség a gyűjtésre.

 14. Az Emirates Cash+Miles-jegyek lemondása vagy visszatérítése esetén a lejárt Skywards Mérföldek nem kerülnek visszatérítésre a Tag Fiókjában, kivéve, ha erről a fenti 6.9-es és a 8.5-ös pontok másként nem rendelkeznek.

 15. Részben felhasznált Emirates Cash+Miles jegy visszatérítésekor átárazás történik, és a jegyre megfizetett készpénz és Mérföldek %-os egyenértékese kerül visszatérítésre.

 16. A Tagok akár készpénz, akár Skywards Mérföldek felhasználásával is felminősíthetik Emirates Cash+Miles jegyüket.

 17. Az Emirates Cash+Miles jegy megvásárlásához a Skywards Mérföldek készpénz értékre való átváltásakor alkalmazott átváltási arány az Emirates saját döntése szerint változhat. Az Emirates Skywards fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a beváltáshoz szükséges Skywards Mérföldek számát, és/vagy a jegy árát, vagy további korlátozásokat vezessen be. Ezen arányok eltérők lehetnek kiindulási pont, úti cél, értékesítési pont, járatszám, dátum, szezon, viteldíj, utasosztály, kategória, Emirates csatorna, illetve ezek bármilyen kombinációja szerint. Ennek megfelelően a Webportálon hivatkozott Skywards Mérföldszám és készpénz érték csak a foglalás időpontjában érvényes.

 18. A Tag felelős minden egyéb költség és egyéb térítés, igény és kötelezettség megfizetéséért, amely az Emirates Cash+Miles használatával összefüggésben felmerül. A jegykiállítás időpontjában megadott bármely más adó, díj és felár megfizetése a Tag kötelezettsége.

 19. Minden Emirates Cash+Miles jegyre a foglalás időpontjában hatályos, az adott jegyre vonatkozó Emirates fuvarozási és viteldíjfeltételek, valamint Programszabályzat az irányadó.

 20. Az Emirates Cash+Miles jegy módosításából eredő bármely viteldíj-különbözet, további adó vagy felár kizárólag készpénzben fizethető.

 21. Az Emirates Cash+Miles jegyek nem számítanak hozzá azokhoz a járatokhoz, amelyekre a Tier kategória megőrzésére, illetve megszerzésére van szükség.

 22. Az Emirates Skywards Skysurfers-tagok nem jogosultak jegyvásárlásra Emirates Cash+Miles-szal.

 23. Azok a tagok, akiknek egyéni fiókjukban kevesebb mint 2000 Skywards Mérföld érhető el és Mérföldeket szeretnének beváltani a Cash+Miles-szal való jegyvásárláshoz a Saját Család fiókból, azt az Emirates-irodán keresztül kell megtenniük.

12a. flydubai Cash+Miles

 1. A Tag készpénz és Mérföldek bármilyen kombinációját beválthatja flydubai Cash+Miles jegyre saját maga vagy bármely harmadik személye részére.

 2. A Tag a flydubai Cash+Miles jegyeket megvásárolhatja a flydubai Weboldalán az Emirates Skywards-tagsági fiókjába való bejelentkezést követően vagy felhívja a flydubai Ügyfélszolgálati központot, illetve ellátogat a flydubai utazási üzletébe Dubajba. A Tag kapni fog egy megerősítő számot és a foglalás megerősítése kibocsájtásra, valamint elküldésre kerül a foglalásban megadott e-mail-címre.

 3. A flydubai Cash+Miles jegy vásárlása esetén a jegyet az útvonaltervben szereplő első járatszektor tervezett indulása előtt kell megvásárolni és lehetséges, hogy több Skywards Mérföldre lehet szükség az elérhetőségtől, a konkrét dátumoktól és/vagy szektoroktól, illetve a flydubai által időről időre meghatározott egyéb tényezőktől függően.

 4. A flydubai Cash+Miles jegyekre a flydubai Szállítási feltételei, valamint egyéb vonatkozó felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a tag értesítést kap a flydubai-nál való foglalás időpontjában.

 5. A flydubai Cash+Miles jegyekre érvényesek lehetnek a IATA viteldíj meghatározására vonatkozó szabályai.

 6. Eltérő rendelkezés hiányában, például egy különleges promóció esetén, a Tag felel a Cash+Miles jeggyel kapcsolatban felmerülő összes adó és egyéb illeték megfizetéséért, beleértve, de nem korlátozódva a repülőtéri indulási adót, a vámbírságokat, a bevándorlási illetékeket, a repülőtéri illetékeket, a felhasználói díjakat, a légitársaság által kivetett díjakat, a mezőgazdasági vizsgálati díjakat, a biztonsági és biztosítási pótdíjakat vagy egyéb, más személy, illetve releváns hatóság vagy szerv, beleértve, de nem korlátozódva a flydubai-ra, kivetett eseti díjakat vagy adókat. Ha szükséges, a flydubai Cash+Miles jegyek fogadásához teljes körű engedélyt adunk. Az adatok megadásából, illetve a Tag közvetlen értesítéséből eredő felelősség személyesen a Tagot terheli.

 7. A flydubai Cash+Miles jegy foglalását követően a flydubai saját belátása szerint engedélyezheti, hogy a Tag kérés esetén módosítsa a foglalást. A módosítások elvégezhetők a flydubai Weboldalán, a flydubai ügyfélszolgálati központon vagy a flydubai utazási üzletében Dubajban, amelyre a flydubai Szállítási feltételei, viteldíjszabályai és/vagy a vonatkozó Program felhasználási feltételei érvényesek.

 8. A flydubai Cash+Miles jegyek módosítása lehetséges, hogy további Skywards Mérföldek beváltását igényli. Ha további Skywards Mérföldekre van szükség, az feltüntetésre kerül a módosítás időpontjában.

 9. A Tagok számára díjak számíthatók fel, ha módosítják fel azon flydubai Cash+Miles jegyeket, amelyekre a flydubai Szállítási feltételei, viteldíjszabályai és/vagy a vonatkozó Program felhasználási feltételei érvényesek.

 10. Minden módosításra a flydubai Szállítási feltételei, viteldíjszabályai és/vagy a vonatkozó Program felhasználási feltételei érvényesek.

13. Emirates Reward Upgrade

 1. Az Upgrade jutalmak kizárólag Emirates járatokon érhetők el (kivéve a más fuvarozó által üzemeltetett, közös üzemeltetésű Emirates járatokat), és egyetlen szektorra válthatóak be.

 2. Az Upgradei jutalmak nem használhatóak egyedi viteldíjú repülőjegyek esetén. A Business Class Saver Fare jegyek bármikor upgrade-elhetők - max. 6 órával az indulás előtt. A Tursitaosztály Saver jegyeket csak az online bejelentkezéskor, a repülőtéren vagy a fedélzeten lehet upgrade-elni.

 3. A tagoknak az Emirates járat upgrade-eléséhez a felminősítési jutalom beváltásakor rendelkezniük kell a megfelelő mennyiségű mérfölddel.

 4. Kizárólag egyetlen kabin upgrade-re van lehetőség, így például Turistaosztályról Business Class utasosztályra vagy Business Class utasosztályról First Class utasosztályra. A csak Turistaosztállyal és First Class utasosztállyal rendelkező járatokon Turistaosztályról First Class utasosztályra való dupla upgrade engedélyezett a vonatkozó mérföldmennyiség kétszereséért.

 5. Az upgrade kérelmeket legalább hat órával a járat indulása előtt be kell nyújtani.

  Utasfelvételkor minden Emirates Skywards-tag beválthatja mérföldjeit azonnali felminősítési jutalmakra a rendelkezésre állás erejéig. A fedélzeten a Platinum-, a Gold- és a Silver-tagok beválthatják mérföldjeiket azonnali felminősítési jutalmakra a rendelkezésre állás erejéig. Tudjon meg többet az Azonnali felminősítési jutalmakról(Megnyit egy hivatkozást)(Megnyit egy hivatkozást).

 6. A 2019. március 1-jén érvénybe lépő új sofőrszolgálat lefoglalása nem érhető el a Skywards Turistasosztályról Business Classra történő upgrade esetében. Ez meghosszabbítja a 2019. március 1. után újrafoglalt járatokhoz tartozó sofőrszolgálat foglalásokat. A 2019. március 1. után esedékes járatokra vonatkozó, 2019. március 1. előtt végrehajtott sofőrszolgálat foglalásokat nem érinti.

 7. A felminősítési kérelem benyújtása előtt a tagnak rendelkeznie kell egy visszaigazolt repülőjeggyel a felminősíteni kívánt járatra. Mindenkor az alapjegyre vonatkozó jegy- és viteldíjszabályok érvényesek.

 8. Felminősítési jutalmat kizárólag 176-tal kezdődő jegyszámú Emirates e-repülőjegyekkel lehet igénybe venni. A papír alapú repülőjeggyel rendelkező utasok nem jogosultak az Emirates Skywards felminősítési jutalomra.

 9. A felnőtt kíséretében utazó kisgyermekek a felnőtt felminősítési jutalom megszerzéséhez szükséges Skywards Mérföldek 10%-áért jogosultak a felminősítési jutalomra. A tagnak és a kisgyermeknek együtt, ugyanabban a tranzakcióban kell beváltania felminősítési jutalmát.

 10. Felminősítési jutalmak lemondása esetén nem számítunk fel díjakat. A lejárt Skywards Mérföldek azonban nem kerülnek visszatérítésre a Tag Fiókjában, kivéve, ha erről a fenti 6.9-es és a 8.5-ös pontok másként nem rendelkeznek.

 11. A felminősítési jutalmak a konkrét foglalási osztály elérhetőségének függvényei.

 12. A több szektort érintő Emirates járatok esetében a Tagok csak egy lefoglalt szektor esetében válthatják be Skywards Mérföldjeiket a járat felminősítésére. Ha a Tagok továbbra is a magasabb osztályú kabinban szeretnék folytatni az utazást a csatlakozó szektorba, további Skywards Mérföldeket kell beváltaniuk.

 13. Ahol érvényes, minden adó (beleértve a repülőtéri és/vagy a kormányzati adókat is) megfizetése a Tag felelőssége, és ezeket a Classic Reward jegy kibocsátása előtt meg kell fizetni. A fizetés készpénzzel, illetve hitelkártyával is lehetséges.

14. Partnerek

 1. A Partnerek, valamint a Skywards Mérföldek Partnereken keresztül történő szerzésére és/vagy beváltására vonatkozó feltételek időről időre változhatnak. Az Emirates Skywards bármikor, és a Tagok előzetes értesítése nélkül visszavonhatja, korlátozhatja, módosíthatja vagy törölheti a Partnerek által biztosított Jutalmakat.  A Tag felelőssége, hogy ellenőrizze a Partnereknél a Skywards Mérföldek szerzésére és beváltására való jogosultságot.

 2. A Partnerek áruiért és szolgáltatásaiért cserébe szerzett Skywards Mérföldek száma a Tag költésétől függ. Kizárások vagy minimális vásárlási feltételek lehetnek alkalmazhatók. Ha a költés nem az Egyesült Arab Emirátusok hivatalos pénznemében történik, akkor az adott összeget az Emirates Skywards által vagy nevében meghatározott ésszerű átváltási árfolyamon átváltjuk.

 3. Ha a Tag egy Partner által biztosított szolgáltatásokat és/vagy árukat választ ki, az ilyen szolgáltatásokra és/vagy árukra vonatkozó szerződés a Tag és a Partner között jön létre. Ennek megfelelően a Partner szerződési feltételei lesznek alkalmazandók a Tag által kiválasztott áruk és/vagy szolgáltatások megvásárlására. Ezen szerződési feltételek közül néhány szerepel a Webportálon, azonban az Emirates Skywards nyomatékosan ajánlja, hogy a Tag az áruk és/vagy szolgáltatások kiválasztása előtt olvassa el a szerződési feltételeket, és egyeztessen a Partnerrel. A Partner ajánlatának elfogadásával a Tag vállalja, hogy betartja a Partner által megszabott vásárlási feltételeket, beleértve az összes esedékes összeg (ha van) megfizetését, valamint a szolgáltatások és/vagy áruk foglalására, rendelkezésre állására, az elállásra és a visszatérítésre vonatkozó minden szabály és korlátozás betartását. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKBEN AZ EMIRATES SKYWARDS NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A PARTNEREK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JUTALMAK TEKINTETÉBEN ABBAN AZ ESETBEN, HA A PARTNER VALAMELY OKBÓL MEGTAGADJA A JUTALOM BIZTOSÍTÁSÁT A TAG RÉSZÉRE. A Tagnak egy Jutalommal kapcsolatos jogai (ha vannak) kizárólag a Jutalmat biztosító Partnerrel szemben állnak fenn. Figyelembe véve ezt a kikötést, a Tag részére biztosított minden Jutalomra kizárólag a Jutalmat biztosító Partnerek szerződési feltételei vonatkoznak. 

 4. Ha a Partner ajánlata lehetőséget biztosít a Tagok számára a Partnernél szerzett pontok Skywards Mérföldekké történő átvezetésére vagy átváltására („Átvezetés Ajánlat”), az ilyen átvezetés vagy átváltás csak abban az esetben érvényes, ha: a Tag az Emirates Skywards programban is Tag és a Partner programjában is tag; és a Partnernél nyilvántartott pontok átvezetése az adott Partnernél a Tag saját nevére szóló fiókból történik az adott Tag ugyanazon név alatt lévő Emirates Skywards Fiókjába („Összekapcsolt Fiókok”). Az Összekapcsolt Fiókok esetén a vezetéknévnek, keresztnévnek és a születési dátumnak meg kell egyeznie. Az Emirates Skywards fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint ne kösse össze a Tag Számláját vagy írjon jóvá a Tag Számláján a 14.4-es ponttal összhangban, illetve ne törölje a Tag Számláján jóváírt Mérföldeket az Átvezetési Ajánlaton belül, ha az Emirates okkal gondolja úgy, hogy a Tag személyazonossága nem egyezik az átruházó adataival, illetve ha csaló tevékenységre kerül sor egy átutalással vagy átváltással kapcsolatban a Tag Számláján.

 5. Tekintse meg a Partnerek listáját(Megnyit egy hivatkozást)(Megnyit egy hivatkozást).

15. Parnter Légitársaság jutalomjáratai

 1. A Skywards Mérföldek Partner légitársaságok Jutalomjárataira való beváltására vonatkozó szerződési feltételek Partnertől függően változhatnak. A Tag felelős ezen szerződési feltételeknek a foglalás időpontjában történő ellenőrzéséért.

 2. A Partnerek jutalomjáratai esetében a fizetésnek és a jegykiállításnak legalább hét nappal az utazás kezdete előtt meg kell történnie. Ha a Partner jutalomjáratot az utazást megelőző hét napon belül foglalják le, 50 USD díj kerül felszámításra; az utazást megelőző 24 órán belül intézett foglalás esetén pedig 75 USD foglalási díjat számítanak fel.

 3. Egyes Partner légitársaságok nem engedik a Jutalomjáratok több mint hat hónappal történő előzetes foglalását, menetrendi okokból.

 4. A legtöbb Partner légitársaság egy megállást plusz visszafordulási pontot engedélyez a Jutalomjáratokon. Tudjon meg többet(Megnyit egy hivatkozást) az egyes Partnerek felhasználási feltételeiről.

 5. A Partner Jutalomjáratok dátumának módosítása módosításonként és személyenként 25 USD díj felszámítása ellenében lehetséges, feltéve, hogy a jeggyel és a Partnerrel összefüggő valamennyi egyéb szerződési feltétel teljesül.

 6. A Partner Jutalomjáratok lemondását legalább a járat indulását 72 órával megelőzően kell megtenni, és ez esetben 75 USD lemondási díj merül fel. A lejárt Skywards Mérföldek azonban nem kerülnek visszatérítésre a Tag Fiókjában, kivéve, ha erről a fenti 6.9-es és a 8.5-ös pontok másként nem rendelkeznek.

 7. A jelen Programszabályzat alapján alkalmazandó valamennyi díj és térítés nem visszatéríthető, kivéve ha ezt jogszabály tiltja.

 8. Minden jutalom menettérti utazásként kerül kibocsátásra.

 9. Az egyéb szerződési feltételek részletesen az alábbiakban találhatók:  Egyéb feltételekPartner légitársaság jutalmak
  Dátummódosítások25 USD *kivéve, ha ezt a törvény tiltja módosításonként, személyenként
  Visszatérítések utazás előtt**75 USD *kivéve, ha ezt a törvény tiltja módosításonként, személyenként
  Visszatérítések utazást követően**Nem engedélyezett
  Minden más díj25 USD *kivéve, ha ezt a törvény tiltja módosításonként, személyenként

16. Saját család

 1. Saját család fiók létrehozásához és ahhoz, hogy Családfő lehessen, a Tagnak be kell jelentkeznie egyéni Emirates Skywards-fiókjába.

 2. A Saját család kapcsolatos promócióval, tájékoztatással, illetve vitával kapcsolatban, a Családfő profilja használatos, pl. lakóhely szerinti ország, kategória stb.

 3. A Saját család programban való részvételt az Emirates saját belátása szerint ajánlja fel.

 4. A Saját család programban való részvétel Emirates Skywards- és Skywards Skysurfers-tagok számára érhető el.

 5. A Családfőnek legalább 18 évesnek kell lennie.

 6. A Családfő a Weboldalon keresztül maximálisan hét, legalább két éves vagy annál idősebb Családtagot adhat meg.

 7. A Családtagoknak közvetlen rokonságban kell állniuk a Családfővel az alábbi rokonsági viszonyok valamelyike szerint: Férj, feleség, partner, fiú, mostohafiú, lány, mostohalány, édesanya, anyós, mostohaanya, édesapa, após, mostohaapa, fiútestvér, lánytestvér, lányunoka, fiúunoka és házvezető.

 8. Az Emirates Skywards megkérheti a Családtagokat arra, hogy tanúsítsák a Családfőhöz fűződő viszonyukat.

 9. A Családfő korlátlan számú csecsemőt adhat hozzá járatfoglalási célokból. A csecsemők nem gyűjthetnek Mérföldeket a Saját család fiókban. Amint egy csecsemő betölti a két éves kort, automatikusan eltávolításra kerül a Saját család fiókból és miután a csecsemő belépett a Skywards Skysurfers-programba, a Családfő hozzáadhatja új Családtagként.

 10. A Családfő egyszerre csak egy Saját család fiókot regisztrálhat.

 11. A Családfőn kívül mindenkor legalább egy Családtagnak maradnia kell a Saját család fiókban, hogy a csoport aktív és jogosult maradjon a promóciókra és különleges ajánlatokra.

 12. A Saját család programhoz való csatlakozás érdekében a Családfőnek, illetve a Családtagnak először egyéni Emirates Skywards-, illetve Skywards Skysurfers-taggá kell válnia.

 13. A Saját család programhoz való csatlakozáskor a (legalább 18 éves) Családtagnak ki kell választania, hogy az Emirates- vagy a flydubai-járatok után (a partner-légitársaságokkal közösen üzemeltetett járatokat kivéve) gyűjtött Mérföldek hány százalékát (akár 100%) szeretné megosztani a Saját család fiókkal jutalmakra való beváltás céljából. A fennmaradó Mérföldegyenleg a tag egyéni Emirates Skywards-fiókján lesz elérhető. A hozzájárulás százalékát bármikor módosíthatja. 18 év alatti gyermekek kizárólag abban az esetben adhatók hozzá a Saját család fiókhoz és akkor maradhatnak tagjai, ha a Skywards Skysurfers-fiókjukban regisztrált szülőjük vagy gyámjuk a Családfő. Az ezzel kapcsolatos módosítások a gyermek Saját család fiókból való automatikus eltávolítását eredményezheti. A gyermek 18 éves koráig a gyermek nevében a szülő, illetve a gyám határozhatja meg a Mérföldhozzájárulás százalékát.

 14. A Családfő és a Családtagok a Mérföldeket és a Tier Mérföldeket egyéni Emirates Skywards-fiókjukban gyűjtik egyéni Emirates Skywards-tagsági kategóriájuk alapján.

 15. A Saját család fiókhoz való csatlakozást megelőzően gyűjtött Skywards Mérföldek továbbra is az adott személy Emirates Skywards-fiókjában lesznek elérhetőek.

 16. A Tier Mérföldek nem adhatók hozzá a Saját család fiókhoz, és a tag egyéni Emirates Skywards-, illetve Skywards Skysurfers-fiókjában kerülnek jóváírásra és ott is lesznek elérhetőek. A Saját család fiókban megtalálható Mérföldek felhasználási céljai esetén a Tier Mérföldeket nem tartalmazó Mérföldekkel számoljon.

 17. Kizárólag az Emirates- vagy a flydubai-járatok után (a partner-légitársaságokkal közösen üzemeltetett járatokat kivéve) gyűjthetők Mérföldek a Saját család fiókban.

 18. A Saját család fiókhoz hozzáadott Mérföldek nem utalhatók vissza a tag egyéni Emirates Skywards-fiókjára. A Saját család programhoz való csatlakozással a Családtagok elismerik, hogy hozzájárulásukat és engedélyüket adják a Családfőnek a Saját család fiókban megtalálható Mérföldek beváltásához, valamint az utazások nevükben való foglalásához és kezeléséhez.

 19. Az Emirates Skywards láthatóvá teszi a Családfő és a Családtagok számára a tagok megszólításait, vezeték- és keresztneveit, hozzáadott Mérföldjeit, a Mérföldhozzájárulás százalékát, a beváltott Mérföldeket, valamint az egyes Családtagok Saját család programmal kapcsolatos Mérföld-tranzakcióinak dátumát annak érdekében, hogy a Családfő hatékonyan kezelhesse a fiókot és beválthassa a Mérföldeket a Családtagok nevében. A Saját család fiókban megtalálható Családtagok nem láthatják a járatelőzményeket és az egyéb személyes adatokat, amelyek a tagok egyéni Emirates Skywards-fiókjában maradnak.

 20. Az Emirates Skywards a fiók hatékony kezelése érdekében láthatóvá teszi a Családfő számára az általa a Saját család fiókban elérhető Mérföldekkel végzett Cash+Miles- és Classic Rewards-foglalásokat. Mivel a Családfő végrehajthat foglalásokat a Családtagok számára a Saját család fiókban megtalálható Mérföldek felhasználásával, a Családfő kizárólag a Saját család fiókkal végrehajtott foglalásokkal kapcsolatos információkhoz fér hozzá, így például az utasok névnyilvántartásához, a speciális ételekhez, a speciális igényű utasokkal kapcsolatos kérelmekhez, a beváltott jegyekkel kapcsolatos adatokhoz, beleértve a kabinosztályt és a viteldíj típusát, valamint a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat, pl. tranzakció típusa, utas neve (a repülő tag megszólítása, vezeték- és keresztneve)

 21. Foglalások végrehajtásakor a Családfőknek és Családtagoknak továbbra is egyéni Emirates Skywards-tagsági számukat kell használniuk és nem kell külön Saját család tagsági számot megadniuk.

 22. A Családtagok a foglalásokat és a Mérföldek beváltását kizárólag egyéni Emirates Skywards-fiókjukban hajthatják végre.

 23. Cash+Miles- és Classic Rewards-foglalások esetén kizárólag a Családfő válthatja be a Mérföldeket az aktuális Családtagok számára.

 24. A Mérföldek továbbra is az utazás dátumától számított három évig érvényesek. A Mérföldek az egyéni Emirates Skywards-fiókból és a Saját család fiókból a vonatkozó Tag születési hónapjának végén kerülnek eltávolításra. Például, ha egy Tag 2018 májusában gyűjt Mérföldeket és augusztusban van a születésnapja, a Mérföldek egyéni Emirates Skywards-fiókjában és Saját család fiókban 2021. augusztus 31-én járnak le. A fentiek ellenére a Módosított lejárati dátum a fenti 6.9-es pontban foglalt feltételeknek megfelelően a Platinum-tag által a Saját Család fiókban gyűjtött részére vonatkozik, függetlenül attól, hogy a Tag Családfő vagy Családtag.

 25. A Mérföldek az Emirates Skywards-programban résztvevő egyéni Emirates Skywards-tag fiókjában, valamint a Saját család fiókban kerülnek jóváírásra a megadott hozzájárulási százaléknak megfelelően. A visszamenőleges igénylésekre az igénylés időpontjakor érvényes százalék vonatkozik, nem pedig a repülés dátumakor érvényes százalék.

 26. A Saját család fiókhoz való Mérföld-hozzájárulások nem érvényesíttethetők olyan utazásokra vagy szolgáltatásokra, amelyekre azelőtt került sor, hogy a vonatkozó Tag csatlakozott volna a Saját család programhoz.

 27. A Családfő nem távolíthatja el saját magát a Saját család programból, illetve nem jelölhet ki maga helyett Családfőt. A Családfő lezárhatja a Saját Család fiókot és a Saját Család fiókban megtalálható összes összevont, de nem beváltott, átutalt vagy lejárt Mérföld elveszik.

 28. A Családfő a Weboldalon bármikor eltávolíthat egy Családtagot a Saját család fiókból a weboldalon, vagy ha felveszi a kapcsolatot az Emirates Ügyfélszolgálati központjával. A Családtagok maximális számának elérését követően kizárólag három cserére van lehetőség egy naptári éven belül.

 29. A Családtagok a "Saját család fiókból való kilépés” lehetőségre kattintva bármikor eltávolíthatják magukat a Saját család fiókból, azonban:

  • A Saját család fiókban összegyűjtött Mérföldek megmaradnak a Saját család fiókban
  • A Családfő nem tudja többet beváltani a Saját család fiókban megtalálható Mérföldeket a Családtag nevében
  • A Családtag nem látja többé a Saját család fiókot
 30. Kizárólag egyéni Emirates Skywards-tagok csatlakozhatnak a Saját család programhoz.

 31. A Családtagok az Emirates-, illetve a flydubai-járatok után gyűjtött Mérföldeket vonhatják össze.

 32. A Tagok a Saját család fiókban rendelkezésre álló Skywards Mérföldjeiket a következőkre válthatják be: Emirates-járatupgrade-ek a járat indulása előtt, kivéve az azonnali upgrade-eket (utasfelvételi és fedélzeti), illetve az online upgrade ajánlatoka/kedvezményes upgrade-eket. A tagok Skywards Mérföldjeiket az Emirates-járatokon Cash+Miles jegyekre, illetve Mérföldadományokra válthatják be. A tagok ezenkívül a kereskedelem és életmód partnereknél is beválthatják Mérföldjeiket: Arabian Adventures, Careem, Damas, Done Events, Emirates – kulturális és sportrendezvények, Emirates Holidays, Magrudy’s, Ski Dubai és Wild Wadi Water Park. A beváltásban résztvevő szállodapartnerünk a Le Méridien Dubai (Spa & Health Club), autókölcsönző partnereink közül pedig a Budget. Az Emirates bármikor módosíthatja a partnerlistát.

 33. Azok a tagok, akiknek egyéni fiókjukban kevesebb mint 2 000 Skywards Mérföld érhető el és Mérföldeket szeretnének beváltani a Cash+Miles-szal való jegyvásárláshoz Emirates-járatokra a Saját Család fiókból, azt az Emirates-irodán keresztül kell megtenniük.

 34. A Mérföldvásárlás, -ajándékozás, -átutalás, -hosszabbítás és -helyreállítás jelenleg csak az egyéni Emirates Skywards-fiókot használó tagok számára érhető el és nem vonatkozik a Saját Család fiókokra.

17. Adatvédelem

 1. A programmal kapcsolatban az Emirates Skywards begyűjti, felhasználja és közzéteszi a Tagok személyes adatait az Adatvédelmi irányelvnek(Megnyit egy hivatkozást) megfelelően. Az Adatvédelmi irányelvben megtalálható, hogy az Emirates Skywards milyen személyes adatokat gyűjt, hogyan használja fel azokat és kivel és milyen célból osztja meg az adatokat. A dokumentum azt is tartalmazza, hogy adott esetben hogyan vonhatják vissza a Tagok a hozzájárulásukat, és hogyan vehetik fel a kapcsolatot az Emirates-szel személyes adataik másfajta kezelésével kapcsolatban.

 2. A 17.1-es pont korlátozása nélkül az Emirates Skywards-tagság feltétele, kivéve, ha az Emirates Skywards máshogy nem értesül a Releváns Tagtól, hogy a Releváns Tag hozzájárul ahhoz, hogy az Emirates Skywards megosztja a Releváns Tag kapcsolatfelvételi adatait a Qantas Megszűnési Dátumán vagy azt követően. Az ilyen közlésnek abból a célból kell megtörténnie, hogy a Qantas tagságot ajánlhasson fel a Releváns Tagnak a Qantas Frequent Flyer programban (vagy a Qantas Megszűnési Dátum napján fennálló ennek megfelelő programban). A személyes adatok Qantas általi felhasználása és közlése eltérhet az Emirates gyakorlatától. Lehetséges, hogy a Qantas légitársaságra vonatkozó adatvédelmi jogszabályok nem nyújtanak ugyanolyan szintű védelmet, mint az Emirates légitársaságra vonatkozók. Az aggályok elkerülése érdekében a 17.2-es pontban semmi nem kívánja meg, hogy a Releváns Tag valamely időpontban felmondja Emirates Skywards-tagságát és/vagy elfogadja a Qantas Törzsutasprogramot (vagy ezzel egyenlő programot).

 3. A 17.1-es pont korlátozása nélkül, azon tagok személyes adatai, akik korábban flydubai OPEN-tagok voltak vagy akik a flydubai-jal repültek, felhasználásra és megosztásra kerülnek az Emirates által, valamint az Emirates és a flydubai között az Emirates Skywards-program működtetése érdekében. A flydubai az Emirates-től eltérő módon teheti közzé a személyes adatokat:

 4. Ha a Tag az Általános adatvédelmi szabályzat 17. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően (törlésre/megszüntetésre való jog) kérelmezi a fiókjának törlését, a fiókban megtalálható összes összevont, de nem beváltott, átutalt vagy lejárt Mérföld elveszik.

18. Felelősség

 1. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKBEN AZ EMIRATES SKYWARDS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TAG VAGY MÁS SZEMÉLY FELÉ SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELY AZ EMIRATES SKYWARDS VAGY A TAG RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT LÉTESÍTMÉNYEK, ELŐNYÖK VAGY ELEMEK MEGSZÜNTETÉSÉBŐL VAGY MÓDOSÍTÁSÁBÓL EREDNEK, BELEÉRTVE A PARTNEREK VISSZAVONÁSÁT ÉS A LÉTESÍTMÉNYEK, ELŐNYÖK VAGY ELEMEK VISSZAVONÁSÁT.

 2. Az Emirates Skywards fenntartja a jogot arra, hogy kizárja a Tagot az Emirates Skywards programban való további részvételből, töröljön minden korábban összegyűjtött Skywards Mérföldet, és kártérítést kérjen a felhasznált Jutalmakért, ha az Emirates Skywards kizárólagos megítélése szerint az adott Tag vagy a Tag nevében kinevezett Utazási Koordinátor szándékos szabályszegést követett el vagy megszegte az Emirates Skywards programra irányadó bármely szabályt, korlátozás nélkül beleértve a Skywards Mérföldek csalással történő megszerzését, a Skywards Mérföldek megszerzését, értékesítését vagy azokkal való visszaélést, illetve a Jutalom előnyök megszerzését, értékesítését vagy azokkal való visszaélést.

 3. Az Emirates Skywards recepciót és a Tagoknak kínált más szolgáltatásokat harmadik fél szállítók üzemeltetik (egyenként: „Szállító”). Minden Tag, aki ezeket a szolgáltatásokat használja, a Szállítóval kerül jogviszonyba. A jogszabályok által lehetővé tett mértékben az Emirates minden felelősséget kizár bármely Taggal vagy bármilyen jellegű más személlyel szemben a gondatlanságért, szándékos kötelezettségszegésért, nem megfelelő szintű szolgáltatásért vagy egyéb kötelességszegésért, amely a szolgáltatásoknak a Szállító által vagy nevében történő nyújtásából vagy nyújtásának elmulasztásából ered a Szállítóval fennálló azon jogviszonyból eredően.

19. Általános rendelkezések

 1. A Programszabályzat bármikor értesítés nélkül megváltoztatható, módosítható, felfüggeszthető vagy megszüntethető, amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik, azzal a feltétellel, hogy ésszerű erőfeszítéseket kell tenni az adott változás, módosítás, felfüggesztés vagy megszüntetés részleteinek (az esettől függően) azonnali közzétételére a Webportálon. Amennyiben bármilyen ellentét áll fenn a Programszabályzat jelen verziója és az Emirates Skywards Webportálján közzétett Programszabályzat verzió között, az utóbbit kell irányadónak tekinteni.

 2. Ha a Programszabályzat bármely változtatását vagy módosítását követően a Tag használja tagsági kártyáját, vagy megadja tagsági számát, úgy kell tekinteni, hogy a Tag elfogadta az adott változtatást vagy módosítást.

 3. A jelen Programszabályzat szerint a Tag részére adandó minden értesítést megadottnak kell tekinteni, ha az postai úton, bérmentesítve feladásra került a Tag által az Emirates Skywards céljaira megadott címre.

 4. A Programszabályzatra a Dubaji Emirátus jogszabályai az irányadók, és az Emirates Skywards programra vonatkozó vagy azzal kapcsolatos bármely eljárást ezen joghatóság alá kell vonni. A tagság – beleértve a tagságra való jogosultságot és bármely Mérföldet és Jutalmat – az alkalmazandó jogszabályok és szabályozások hatálya alá tartozik, beleértve a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) összes vonatkozó határozatát.

 5. Az Emirates Skywards nem működik (vagy működését beszünteti) olyan országokban, ahol ez tiltott lenne (vagy tiltottá válik) bármely vonatkozó jogszabály vagy kormányzati utasítás értelmében.

 6. Megfelelő gondossággal jártunk el annak biztosítása érdekében, hogy a jelen Programszabályzatban, valamint az Emirates Skywards programhoz kapcsolódó kiadványokban és hirdetésekben szereplő információk pontosak legyenek, azonban az Emirates semmilyen felelősséget nem vállal semmilyen szóbeli vagy írott információban előforduló hiba vagy kimaradt információ tekintetében.

 7. A jelen Programszabályzat bármely részét, amely bármely okból érvényesíthetetlen, úgy kell tekinteni, hogy kivágható, és ez semmilyen módon nem befolyásolja a Programszabályzat fennmaradó részét. Az Emirates Skywards nem köteles semmiféle szolgáltatást nyújtani, vagy egyéb módon a Programszabályzat szerint eljárni, ha az ilyen eljárás a jogszabályokkal ellentétes lenne.

 8. A Tagok kötelesek lehetnek olyan dokumentáció bemutatására az utasfelvétel alkalmával, amelyből megállapítható a Tag személyazonossága és Emirates Skywards tagsága. Ha a Tag nem teljesíti ezt az előírást, az Emirates Skywards fenntartja a jogot a fuvarozás megtagadására.