Careem

Kể từ năm 2012, Careem đã cung cấp một dịch vụ gọi taxi tiện lợi và đáng tin cậy. Hiện dịch vụ khả dụng tại hơn 80 thành phố. Việc đặt chỗ có thể được thực hiện dễ dàng thông qua ứng dụng Careem cho các chuyến đi ngay hoặc tương lai.

Nắm bắt cơ hội ngay hôm nay

Đặt chỗ chuyến đi có dịch vụ đưa đón với ứng dụng Careem để tích lũy hoặc sử dụng Dặm Skywards trên mỗi chuyến đi.

Xem video để biết cách tích lũy và sử dụng Dặm thưởng cùng Careem.

Tích lũy Dặm thưởng

Tích lũy 1 Dặm Skywards cho mỗi 2 USD** chi tiêu với Careem.

Chỉ cần thêm mã số hội viên Emirates Skywards trong ứng dụng Careem.

Sử dụng Dặm thưởng

Sử dụng Dặm Skywards vào tín dụng Careem cho mình hoặc thết đãi gia đình và bạn bè của bạn.

4500 Dặm Skywards tương đương 25 USD.

Mua phiếu mua hàng giảm giá tín dụng Careem bằng Dặm Skywards qua nút Spend Miles (Sử dụng Dặm thưởng). Phiếu mua hàng giảm giá tín dụng Careem của bạn sẽ được gửi trong vòng 48 tiếng đến địa chỉ email được lưu trong hồ sơ Emirates Skywards.

Thông tin quan trọng

Áp dụng với những chuyến đi ở Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Lebanon, Maroc, Pakistan, Palestine, Qatar, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.

Tích lũy Dặm thưởng

 • Một chuyến đi đủ điều kiện là một chuyến đi mà Careem nhận được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.
 • Chuyến đi đủ điều kiện không bao gồm các chuyến được hội viên thanh toán bằng tín dụng Careem.
 • Để tích lũy Dặm Skywards, hội viên phải có tên giống nhau trên cả tài khoản Emirates Skywards cũng như tài khoản Careem.

Sử dụng Dặm thưởng

 • Dặm Skywards sẽ ngay lập tức được ghi nợ từ tài khoản Emirates Skywards của hội viên.
 • Tín dụng Careem có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày nhận được mã phiếu giảm giá điện tử.
 • Hiện đã có thể kết hợp tín dụng Careem và tiền mặt/thẻ tín dụng trong mỗi chuyến đi.
 • Các cơ hội đổi thưởng không áp dụng với Dặm Skywards có trong tài khoản Skywards Skysurfers.
 • Các khoản phí cho các dịch vụ Careem sẽ được mặc định tính theo đơn vị tiền tệ địa phương, tương ứng với quốc gia nơi cung cấp dịch vụ. Bất kỳ số dư tín dụng Careem hiện có nào cũng sẽ được mặc định tính theo đơn vị tiền tệ địa phương.
 • Tín dụng Careem được mua bằng Dặm Skywards không thể hoàn lại.
 • Phiếu mua hàng bằng tín dụng Careem sẽ được gửi trong vòng 48 tiếng đến địa chỉ email trong hồ sơ Emirates Skywards của bạn.
 • Áp dụng các quy định của chương trình Emirates Skywards.
 • Người dùng Careem phải tuân thủ điều khoản và điều kiện của Careem {Mở trang web bên ngoài trong một tab mới}.