โปรแกรมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง


การเดินทางติดต่อธุรกิจครั้งต่อไปของคุณจะคุ้มค่ายิ่งขึ้นเมื่อเลือกเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์

ใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าร่วม

Business Rewards ใช้ได้ทั้งสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางทุกประเภท สามารถลงทะเบียนสมาชิกได้สูงสุด 80 คน สมาชิกรายบุคคลทุกคนจะต้องเป็นสมาชิก Emirates Skywards ด้วย เพื่อมั่นใจว่าจะได้รับไมล์สะสมส่วนบุคคลในเที่ยวบินเดียวกัน คุณสามารถถอนชื่อสมาชิกแต่ละรายออกจากบัญชี Business Rewards ของคุณได้ทุกเมื่อ แต่จะไม่สามารถลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้เกิน 80 คนภายในระยะเวลา 12 เดือน

ผู้ดูแล Business Rewards 

องค์กรที่ลงทะเบียนแล้วแต่ละองค์กรจะมีผู้ดูแลอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งสามารถวางแผน ทำรายการจอง และชำระเงินสำหรับกำหนดการเดินทางให้แก่สมาชิกทั้งหมดได้ โดยสามารถทำการจองผ่าน หน้า Business Rewards ของเรา ผ่านศูนย์การติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ หรือสำนักงานบัตรโดยสาร หรือผ่านตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวที่ระบุชื่อไว้ ผู้ดูแลยังสามารถทำการแลกรางวัลทางออนไลน์ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรได้

นอกเหนือจากช่องทางการจองและตัวเลือกการแลกรางวัลที่หลากหลายแล้ว ผู้ดูแลยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือจัดการการเดินทางแบบออนไลน์ ที่จะช่วยพวกเขาในการติดตามกำหนดการเดินทางและค่าใช้จ่ายตามโปรแกรม Business Rewards สำหรับสมาชิกทั้งหมด

ผู้ดูแลยังจะได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ ข่าวสารอัพเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายรายเดือน คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ดูแลได้ทุกเมื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับแจ้งข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอเกี่ยวกับข้อเสนอที่โปรแกรม Business Rewards มอบให้

การรับไมล์สะสม Business Rewards

เพื่อรับ Business Rewards จองเที่ยวบินของคุณผ่านทาง หน้า Business Rewards หรือเพียงแค่แจ้งหมายเลข Business Rewards ของคุณ เมื่อคุณทำการจองผ่านศูนย์การติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ และสำนักงานบัตรโดยสาร หรือผ่านตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวที่คุณระบุชื่อไว้ คุณจะได้รับไมล์สะสม Business Rewards 1 ไมล์สำหรับการใช้จ่ายทุกๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าโดยสารพื้นฐานก่อนรวมค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขององค์กรคู่ค้า (ซึ่งไม่รวมอยู่ในไมล์สะสม)

ไมล์สะสมจะคำนวณทุกๆ สิ้นเดือนสำหรับการเดินทางที่เสร็จสิ้นลงแล้วในเดือนนั้นๆ ภายในวันที่ 18 ของเดือนต่อมา จะสามารถใช้ไมล์สะสมในการแลกรางวัลได้ ทั้งนี้ ไมล์สะสมมีอายุสามปีนับจากวันที่ได้รับ

สมาชิกแต่ละรายจะได้รับไมล์สะสม Skywards และองค์กรของคุณจะได้รับไมล์สะสม Business Rewards ในเที่ยวบินเดียวกัน

การใช้ไมล์สะสม Business Rewards ในการแลกรางวัลเที่ยวบิน

คุณสามารถใช้ไมล์สะสม Business Rewards ในการแลกรางวัลเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ สำหรับทั้งสมาชิก Business Rewards ของคุณ หรือบุคคลอื่นๆ สามารถจองรางวัลเที่ยวบินผ่านระบบออนไลน์ได้เท่านั้น โดยใช้เครื่องมือการจอง Business Rewards คุณสามารถเลือกรับรางวัลเที่ยวบินได้ทั้งแบบการเดินทางเที่ยวเดียวและไป-กลับ และที่นั่งจะขึ้นอยู่กับสถานะว่างขณะทำการจอง ค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าภาษีจะไม่ครอบคลุมอยู่ในไมล์สะสม Business Rewards

สมาชิกจะไม่ได้รับไมล์สะสม Business Rewards หรือ Skywards สำหรับรางวัลเที่ยวบินที่ได้รับจากโปรแกรม Business Rewards

การใช้ไมล์สะสม Business Rewards ในการปรับชั้นที่นั่ง

คุณสามารถปรับชั้นที่นั่งโดยใช้ไมล์สะสม Business Rewards เท่านั้นเพื่อเลื่อนระดับชั้นที่นั่งขึ้นหนึ่งชั้นในการเดินทาง* การปรับชั้นที่นั่งสามารถทำได้โดยใช้ไมล์สะสมในเที่ยวบินที่ซื้อสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่สามารถแยกกำหนดการเดินทางเพื่อปรับชั้นที่นั่งโดยใช้ไมล์สะสม

การจัดการแผนการเดินทาง

ผู้ดูแลและสมาชิกของโปรแกรม Business Rewards สามารถเรียกดูและจองกำหนดการเดินทางของตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ หรือผ่านศูนย์การติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ และสำนักงานบัตรโดยสาร หรือสามารถขอให้ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวที่ระบุชื่อไว้จัดการการเดินทางให้กับพวกตนได้ ผู้ดูแลสามารถจัดการการเดินทางสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดได้

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางในโปรแกรม Business Rewards สามารถจัดการผ่านส่วน เปลี่ยนแปลงการจอง ที่ emirates.com ศูนย์การติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ และสำนักงานบัตรโดยสาร หรือผ่านตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวที่คุณระบุชื่อไว้ ทั้งนี้คุณจะต้องชำระค่าบริการใดๆ ที่อาจเกินขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางดังกล่าวโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติ

การสำรองการเดินทางโดยใช้ Business Rewards

แจ้งหมายเลข Business Rewards ของคุณ เมื่อคุณจองผ่านศูนย์การติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ หรือสำนักงานบัตรโดยสาร หรือตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวที่คุณระบุชื่อไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับไมล์สะสม Business Rewards หรือคุณสามารถใช้เครื่องมือการจองทางออนไลน์สำหรับ Business Rewards ได้ โดยคุณจะต้องชำระเงินด้วยวิธีการที่ได้รับอนุมัติ

การเริ่มต้น

รับประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจของคุณโดย เข้าร่วมโปรแกรม Business Rewards ด้วยสองขั้นตอนที่รวดเร็วและง่ายดาย

ข้อมูลตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวตามโปรแกรม Business Rewards

คุณสามารถรับไมล์สะสม Business Rewards เมื่อคุณจองผ่านตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวที่คุณระบุชื่อไว้ โดยตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวเหล่านี้จะต้องกรอกหมายเลขสมาชิก Emirates Skywards ส่วนบุคคลของผู้เดินทางลงในรายการจอง รวมถึงการใส่หมายเลข Business Rewards เป็นรายการข้อมูล OSI อีกด้วย

สำหรับคู่ค้าของเราในธุรกิจการเดินทาง โปรดดูที่เว็บไซต์ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวของสายการบินเอมิเรตส์ในส่วนของโปรแกรมอื่นๆ และข้อมูลการสำรองตั๋วเครื่องบิน

* บัตรโดยสาร Special ไม่มีสิทธิ์ใช้การปรับชั้นที่นั่งจากการแลกคะแนนสะสม ค่าโดยสาร Saver ชั้นประหยัดสามารถอัพเกรดได้ภายใน 48 ชั่วโมงเท่านั้นก่อนออกเดินทางก่อนที่จะเช็คอินออนไลน์ ส่วนค่าโดยสารประเภท Saver สำหรับชั้นธุรกิจ และค่าโดยสารประเภท Flex และ Flex Plus ในชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจสามารถอัพเกรดได้ถึงหกชั่วโมงก่อนออกเดินทาง การปรับชั้นที่นั่งขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง