Akadálymentesítési információUgorjon a fő tartalomhoz

Ismerje meg az Egyesült Arab Emírségek legjobb oldalát a My Emirates Pass-szal

Hozza ki a legtöbbet dubaji és egyesült arab emírségekbeli tartózkodásából a My Emirates Passzal. Több mint 500 helyszínen fér hozzá az exkluzív ajánlatokhoz és kedvezményekhez, ehhez pedig mindössze csak be kell mutatnia Emirates-beszállókártyáját.

Próbálja ki a város legjobb éttermeit, élvezze a családi programokat a világszínvonalú tematizált parkokban, relaxáljon a fürdőkben vagy merüljön el az izgalmas kalandokban. Mindezt pedig kevesebbért is megteheti az Emirates Pass-szal.

My Emirates Pass Expo 2020 Dubai kiadás

Még több különleges ajánlattal készülünk az Expo 2020 Dubai alkalmából. Minden hónapban készülünk egy egyedi ajánlattal a város valamely nagyszerű látványosságával kapcsolatban.

Repüljön el Dubajba és élje át a nagyszerű globális kiállítás nyújtotta élményt és fedezze fel a várost kevesebbért a My Emirates Pass Expo 2020 Dubai kiadással 2021. október 1. és 2022. március 31. között.

Ne felejtse el megtartani beszállókártyáját és vigye magával a résztvevő helyszínekre, hogy élhessen az ajánlatokkal.

Tekintse meg az ajánlatok teljes listáját alább.

Gyakran ismételt kérdések

My Emirates Pass 2021

Szerződési feltételek

A „My Emirates Pass” (a „Program”) az Emirates hozzáadott értékű ajánlata, melyet a dubaji uralkodó 1985. évi 2. számú (módosított) rendelete alapján létrehozott, az Emirates Group Airport Road, postafiók: 686, Dubaj, Egyesült Arab Emírségek címen működő központjában székhellyel rendelkező Emirates társaság szervez az Ön számára, és a www.emirates.com/myemiratespass weboldalon („Weboldal”) keresztül érhető el. 

Jelen felhasználási feltételek a Partner általános felhasználási feltételeivel, valamint a Honlap használatára és hozzáférésére vonatkozó felhasználási feltételekkel együtt (együttesen „Feltételek”) szabályozzák a Weboldal használatát és a Programban való részvételt. A Programban való részvétellel Ön garantálja, hogy jogosult jelen Feltételek elfogadására és elfogadja, hogy kötelező érvénnyel vonatkoznak Önre ezen Feltételek.

A Feltételekkel, és a Programmal kapcsolatos bármilyen vita esetén az Emirates döntése végleges és kötelező érvényű, a döntéssel kapcsolatban levelezésnek vagy vitának nincs helye. 

Az „Előny” mindazon előnyöket jelenti, amelyeket a jogosult utasoknak biztosítunk, beleértve, de nem kizárólagosan a kedvezményeket, a szolgáltatásokat, és az egyéb, Partnerek által nyújtott előnyöket, amelyeket a Weboldal részletesen bemutat. A Program részét alkotó kedvezményekre, szolgáltatásokra és előnyökre vonatkozó felhasználási feltételek Partnertől függően változhatnak. A „Partner” a Weboldalon részletesen bemutatott, a Program időtartama alatt a Programban résztvevő kereskedelmi vagy szolgáltató cégeket jelentik. 

A „Program időtartama” a 2021. október 1. és 2022. március 31. közötti időszakot jelöli, kivéve az Egyesült Arab Emírségek nemzeti ünnepeit.

Részvétel a Programban

Az Utasoknak a Program időtartama alatt fel kell mutatniuk egy elektronikus, otthon, vagy a repülőtéren kinyomtatott, saját nevükre szóló, Emirates által kibocsátott, a Dubajba repülés dátumától és időpontjától (2021. október 1. és március 31. között) számított érvényességgel rendelkező beszállókártyát, emellett egy fényképes, személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumot a felsorolt Partnerek kérésére történő azonosítás céljából, hogy az Utasok élni tudjanak az Előnyökkel. Az Utas felelőssége, hogy a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum valóban az övé legyen. A Partnernek jogában áll visszautasítani az Utasok részvételét azokban az esetekben, ha azok nem tudnak megfelelő, személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumot felmutatni. Az Utasokkal szemben egész idő alatt megfelelő magatartás várt el a Partner helyszínein. A Program érvénytelen azokban az országokban, ahol azt tiltják a jogszabályok. A Programmal kapcsolatos vonatkozó ellenőrzések és szankciók, illetve törvények és szabályozások által korlátozott országokban tartózkodó személyek nem jogosultak a Programban való részvételre. Az Utasoknak gondoskodniuk kell róla, hogy a Programban való részvételük törvényesnek számít abban az országban, ahol állampolgárok és/vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és/vagy a Programba való belépéskor tartózkodtak. Az Emirates semmilyen - sem kifejezett sem hallgatólagos - formában nem tehet észrevételt az adott személy részvételének törvényességével vagy a Program bármely részével kapcsolatban. Az Előnyökre, azok birtoklására és felhasználására egyaránt, a Partner által meghatározott felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek időről időre módosulhatnak. Ezeket a Honlap részletezi. Az Előnyök csak az érvényes beszállókártyával rendelkező Utas számára elérhetők, hacsak a Feltételek másként nem jelzik. Bármely Utast, aki nem tartja be a Feltételeket, vagy nem felel meg a Feltételekben meghatározott részvételi és jogosultsági kritériumoknak, az Emirates és/vagy a Partner a saját belátása szerint jogosulatlannak minősítheti az Előnyök igénybe vételére. A Program KIZÁRÓLAG az Utas személyes használata esetén érvényes, nem ruházható át, és érvénytelen, ha megvásárolták, értékesítették vagy elcserélték. A Programban közölt ajánlatok nem válthatók készpénzre. Az előnyök a rendelkezésre állás függvényében érhetők el, és az előzetes foglalásuk erősen ajánlott. Az Utast terheli személyesen minden, az Előnnyel kapcsolatos költség és kiadás, beleértve, de nem kizárólagosan a biztosítást, az utazást, a repülőjegyet, az étkezést, a szállást és minden egyéb, az Előny beváltásával kapcsolatos járulékos költséget. Az Utast terheli minden adó, díj és pótdíj, amennyiben alkalmazható; és minden, a Partner részére fizetendő kártérítés az Utas (vagy az Utas családtagjai vagy vendégei) által okozott, a Partner tulajdonát vagy felszerelését ért kár után.

Személyes adatok

Az Emirates a Program végrehajtása érdekében összegyűjti és felhasználja az Utas személyes adatait (az „Adatok”), és az említett célból közzéteheti, valamint a Programhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek számára átadhatja ezeket az adatokat. Az Adatok feldolgozása során az Emirates átadhatja azokat olyan országoknak, amelyek lehetséges, hogy nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint a lakóhely szerinti ország. Mindazonáltal az Emirates vállalja, hogy az adatok összegyűjtése, feldolgozása, tárolása, mentése és továbbítása során minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el. Az Utas a Programba történő jelentkezéssel és az Adatok megadásával felhatalmazza az Emirates légitársaságot az Adatok említett módon végrehajtandó összegyűjtésére és feldolgozására. Az Emirates Newsletter átvételéhez való hozzájárulással az Utas felhatalmazza az Emirates légitársaságot arra, hogy megtartsa és felhasználja az Adatokat és az Emirates Newsletter kiadásának céljából átadja az Adatokat. A közvetlen marketingtevékenység végzéséhez való hozzájárulással az Utas felhatalmazza az Emirates légitársaságot arra, hogy közvetlen marketing céljából megtartsa és felhasználja az Adatokat, amely részeként megoszthatja azokat az Emirates irodáival, engedéllyel rendelkező ügynökeivel, az Emirates más vállalataival és/vagy márkáival, bármely olyan féllel, akinek az Emirates jogait és felelősségi köreit átadja, vonatkozó szolgáltatásokat nyújtó harmadik feleknek (így például autókölcsönzőknek, szállodáknak, limuzinszolgáltatóknak, transzferszolgáltatóknak, egyéb szolgáltatóknak), kormányoknak és kormányzati ügynökségeknek, hitelkártya- és egyéb bankkártya-szolgáltató cégeknek, valamint más légitársaságoknak, illetve vonatkozó szolgáltatásokat nyújtó vállalatoknak. Ha az Utas szeretné megtudni, milyen Adatokat tárol az Emirates róla, és/vagy szeretné javítani az Emirates róla tárolt adatait, a helyi Emirates-irodával kell felvennie a kapcsolatot.

Emirates felelősségvállalása

A Partner Programba való befogadása nem jelent semmiféle, Emirates által történő jóváhagyást a Partner termékeire és szolgáltatásaira nézve. Az Emirates nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a Partner Program kapcsán nyújtott szolgáltatásai vagy árui minőségéért, és az Emirates nem is kompenzálja az Utast a meg nem kapott szolgáltatásért vagy áruért. Az Utas bármely, Partner által ajánlott tevékenységben való részvétele teljes egészében az Utas saját kockázata. Az Emirates nem vállal felelősséget az Utas vagy bármely más személy által elszenvedett vagy részére felmerült, közvetlen vagy közvetett veszteségért, kárért, kötelezettségért, sérülésért vagy csalódásért, mely az Utas rendelkezésére bocsátott létesítmények, előnyök vagy megállapodások megszüntetéséből vagy módosításából erednek, beleértve a Partner visszalépését vagy a létesítmények, előnyök vagy megállapodás visszavonását. A résztvevők saját felelősségükre fogadják el a Feltételeket, és beleegyeznek abba, hogy megtérítik az Emirates mindennemű költségét, veszteségét, kárát, kiadását és kötelezettségét (beleértve a hírnév- és cégérték-vesztést, valamint a szakmai tanácsadói díjakat), továbbá minden olyan követelést, amely az Utasok saját tetteiből ered, és bármilyen módon a jelen Feltételekkel kapcsolatos, vagy az Utas itt felsorolt kötelezettségeinek megsértéséből fakad. Az Emirates nem vállal felelősséget a kötelezettségek teljesítésének elmulasztásáért, amennyiben az okozott kár ésszerű ellenőrzési kereteket meghaladó esemény következménye, beleértve, de nem kizárólagos jelleggel az időjárási viszonyokat, tűzesetet, árvizet, hurrikánt, sztrájkot, iparági konfliktust, háborút, viszályt, politikai zavargást, lázadást vagy bármely egyéb olyan eseményt, amely vis majornak minősül. Az Emirates nem vállal felelősséget (és kizár minden felelősségvállalást) a profittal, a vállalattal, a szerződésekkel, a nyereségekkel, illetve a várt megtakarításokkal kapcsolatos veszteségekért, illetve a bármilyen speciális, közvetlen, közvetett vagy következményes természetű veszteségekért. A Programban való részvétel nem ruházza fel az Utasokat a Programmal kapcsolatban felmerülő szellemi tulajdonnal. Azon Feltételeket, amelyek egy joghatóságban érvénytelennek számítanak, - ha azt a kontextus megengedi - helyettesíteni kell olyan érvényes és végrehajtható felhasználási feltételekkel, amelyek tartalma a lehető legközelebb áll az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan Feltételekhez.

Általános

Jelen Feltételek esetén az EAE-ben alkalmazandó dubaji törvények az irányadóak és azoknak megfelelően kell őket értelmezni, valamint viták esetén a dubaji bíróságok számítanak a kizárólagos joghatóságnak. A Program kizárólagos és nem érvényes más kedvezményes ajánlatokkal, promóciókkal vagy hűségprogramokkal együtt. Az Emirates fenntartja magának a Program és/vagy a jelen feltételek módosításának, megváltoztatásának, aktualizálásának és megszüntetésének a jogát bármikor, részben vagy egészben saját belátása szerint.