Ενημερώσεις ταξιδιών

Ελέγξτε την κατάσταση πτήσης
Αριθμός πτήσης ή δρομολόγιο
EK

Αναστολή πτήσης

Συναγερμός ασφαλείας

Λειτουργικές αλλαγές

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2016, 11:06 Ντουμπάι (GMT+4)

Θεώρηση εισόδου (βίζα) για τα ΗΑΕ σε κατόχους άδειας παραμονής από χώρες του ΣΣΚ
Από τις 29 Απριλίου 2016, οι κάτοχοι άδειας παραμονής από χώρες του ΣΣΚ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για θεώρηση εισόδου (βίζα) στα ΗΑΕ πριν την άφιξή τους στο Ντουμπάι.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Απριλίου 2016, 11:48 Ντουμπάι (GMT+4)

Πολιτική αποσκευών για την Αφρική

Για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από τις 15 Απριλίου 2016 και μετά
Για δρομολόγια που ξεκινούν από προορισμούς της Αφρικής, ισχύουν τα όρια αποσκευών βάσει αριθμού τεμαχίων. Για δρομολόγια που ξεκινούν από προορισμούς της Αφρικής, οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην Οικονομική Θέση δικαιούνται δύο αποσκευές με βάρος μέχρι 23 κιλά η καθεμία, ενώ οι επιβάτες της Πρώτης Θέσης και της Διακεκριμένης Θέσης δύο αποσκευές με βάρος μέχρι 32 κιλά η καθεμία. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έγινε η αγορά του εισιτηρίου. Σε περίπτωση υπέρβασης του δωρεάν επιτρεπομένου ορίου αποσκευών ισχύουν οι συνήθεις χρεώσεις υπέρβαρου.

Για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί πριν τις 15 Απριλίου 2016
Το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών για τους επιβάτες με εισιτήρια που έχουν εκδοθεί πριν από αυτή την ημερομηνία για ταξίδια που ξεκινούν από την Αφρική θα συνεχίσει να υπολογίζεται βάσει βάρους. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού. Σε περίπτωση υπέρβασης του δωρεάν επιτρεπομένου ορίου αποσκευών ισχύουν οι συνήθεις χρεώσεις υπέρβαρου.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική αποσκευών και τις χρεώσεις υπέρβαρου που ισχύουν για το ταξίδι σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υπολογισμού επιτρεπόμενου βάρους αποσκευών.