Privacybeleid

Privacybeleid

Informatieverzameling en gebruik

Emirates Group ("Emirates") omvat elke en alle onderstaande entiteiten en/of branches: Emirates, dnata, dnata World Travel, Emirates Skycargo, Emirates Skywards, Emirates Holidays, Arabian Adventures, Emirates One&Only Wolgan Valley en de daarmee periodiek, geassocieerde merken en/of ondernemingen. Een lijst is op aanvraag verkrijgbaar bij: Corporate Communications, Emirates Group Headquarters, PO Box 686, Dubai, United Arab Emirates.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonlijke informatie die u op deze website verstrekt en we worden geïnformeerd wanneer dit vereist is in elk land op grond van de relevante wetgeving op databescherming van dat land.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie uiterst serieus. Dit beleid beschrijft, hoe wij persoonlijke informatie die wij over u ontvangen gebruiken.

Terug naar boven

Waarvoor hebben wij uw persoonlijke informatie nodig?

Wanneer u gebruikmaakt van services die aangeboden worden op deze website, wordt u bepaalde informatie gevraagd zoals uw naam, contactgegevens, en/of gegevens van uw betaalkaart-/creditcard. We slaan deze informatie op onze computers of elders op. Wij gebruiken deze informatie als volgt:

 • Voor de uitvoering van het met u afgesloten contract, inclusief de verwerking van uw vlucht, de verzending van uw reisschema, of om contact met u op te nemen wanneer er een probleem is met uw boeking;
 • Om u te registreren op onze website en voor het beheer van onze website services waarop u uzelf hebt geabonneerd. U kunt deze services op elk gewenst moment opzeggen (zie hieronder Keuze/Uitschrijven);
 • Voor het beheren van wedstrijden of voordeelaanbiedingen waaraan u kunt deelnemen en om de winnaars te informeren;
 • Om alle vragen die u ons per e-mail kunt stellen te beantwoorden;
 • Om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren;
 • Voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • Voor de preventie en opsporing van strafbare feiten; en
 • Voor directe marketingdoeleinden, zoals hierna uiteengezet.
 • Voor het naar u sturen van serviceberichten zodat we u een beter boekingsproces voor onze producten en diensten kunnen bieden (bijvoorbeeld door u een servicebericht te sturen om u te laten weten dat uw boeking niet is voltooid).

We moeten de namen van alle passagiers kennen. Wanneer u een vlucht namens een derde boekt, moet u toestemming krijgen om zijn/haar persoonlijke informatie te gebruiken. We handelen in de veronderstelling dat u deze toestemming hebt verkregen.

Terug naar boven

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

Informatie die u verstrekt of die wij hebben ontvangen, wordt door ons gebruikt voor de herziening, ontwikkeling en verbetering van onze aangeboden services. Wij kunnen u ook informeren over nieuwe producten en services, en speciale aanbiedingen van Emirates en geselecteerde derden, wanneer u hebt geopteerd deze te ontvangen.

Terug naar boven

Aan wie maken wij uw persoonlijke informatie openbaar?

Uw persoonlijke informatie wordt niet door Emirates verkocht of verhandeld aan derden.

We kunnen u de volgende informatie verstrekken:

 • Emirates kan aan haar externe dienstverleners en bewerkers toegang verlenen tot uw persoonlijke informatie. Tot deze dienstverleners behoren: controleurs van creditcards, ons datacenter en CRM-centrum, marketingbedrijven die hun medewerking kunnen verlenen aan marketing- en promotionele communicatie; internet serviceproviders die onze webpagina beheren, internetdiensten verlenen en onze faciliteiten hosten; chauffeurs, autoserviceagentschappen en ondernemingen in consumentengedrag die Emirates door middel van enquêtes inzicht geven in de interesses van consumenten. Emirates deelt uitsluitend uw persoonlijke informatie voor zover dit vereist is voor het verstrekken van deze services. Emirates heeft veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze dienstverleners persoonlijke informatie verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid en nooit voor andere doeleinden dan de dienstverlening aan Emirates.
 • Emirates kan ook uw persoonlijke informatie openbaar maken wanneer dit op grond van de wet toegestaan of vereist is. Zo verstrekt Emirates persoonlijke informatie aan overheidsinstanties die hiertoe bevoegd zijn, om te voldoen aan een bevel of dagvaarding afgegeven door een bevoegde rechtbank en om te beantwoorden aan de eisen gesteld aan gegevensregistratie.
 • In geval van verkoop van alle of een substantieel aandeel van de activa van Emirates, mag Emirates persoonlijke informatie in haar bezit overdragen aan een externe koper, die instemt persoonlijke informatie te gebruiken voor dezelfde doeleinden als aangegeven in dit privacybeleid.
 • aan derden aan wie wij onze rechten en verplichtingen op grond van ons contract met u overdragen of kunnen overdragen;
 • aan douaneautoriteiten en/of immigratiediensten of andere regelgevende instanties in uw land van vertrek en/of bestemming (of landen waar wij tijdens uw reis overvliegen) om te voldoen aan de wetgeving in deze landen;
 • wanneer wij daartoe verplicht zijn of wanneer de wet ons hiervoor toestemming geeft;
 • aan onze medewerkers en agenten om alle bovenstaande handelingen namens ons, nu en in de toekomst, te verrichten.

Wanneer u besluit bepaalde persoonlijke informatie die wij vragen niet te verstrekken, kunt u onze website blijven bezoeken maar kan toegang tot bepaalde opties of services worden geweigerd.

Terug naar boven

Toestemming

Wanneer u besluit Emirates uw persoonlijke informatie te verstrekken, geeft u ons toestemming deze te gebruiken overeenkomstig de principes uiteengezet in dit privacybeleid en op het moment waarop u gevraagd werd deze persoonlijke informatie te verstrekken. Emirates kan telefonisch of per e-mail contact met u opnemen om u updates over services te verstrekken, evenals informatie over aanvullende aanbiedingen, producten of gebeurtenissen waarvoor u volgens Emirates belangstelling kunt hebben. U kunt besluiten deze updates of het gebruik van persoonlijke informatie voor marktonderzoekdoeleinden op te zeggen.

Terug naar boven

Uw toestemming intrekken

Alle marketingberichten die Emirates u toestuurt, voorzien in de mogelijkheid om uw toestemming te herroepen. Als u niet langer promotionele mail wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door hier te klikken waardoor u van de mailinglijst van Emirates wordt verwijderd. Ga naar www.emirates.com om u af te melden voor berichten over Emirates Skywards. U wordt altijd geïnformeerd wanneer informatie ingezameld wordt door externe partijen. Wij doen dit zodat u een weloverwogen keuze kunt maken met betrekking tot de vraag of zij wel of niet deze services zouden moeten verlenen die uitgevoerd worden door een externe partij.

Houd in gedachten dat wanneer u geen toestemming verleent aan Emirates om uw persoonlijke informatie te gebruiken en openbaar te maken, dit van invloed kan zijn op ons vermogen u bepaalde producten en services te verstrekken.

Terug naar boven

Beveiliging

Wij zullen alle nodige maatregelen nemen om de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft te beschermen. Wij hebben technologische en beveiligingsfuncties ingevoerd om de privacy van uw persoonlijke informatie te waarborgen.

Terug naar boven

Samengevoegde data

Wij kunnen persoonlijke informatie samenvoegen en alle eventuele, identificeerbare elementen verwijderen om trends te analyseren, en onze marketing en promotionele acties te verbeteren, om het gebruik van de website te optimaliseren, onze inhoud en ons productaanbod te verbeteren, de content, lay-out en services op onze website te personaliseren.

Wij verzamelen bepaalde gebruiksinformatie zoals het aantal en de frequentie van bezoekers van deze site. Deze informatie kan betrekking hebben op de URL waar u vandaan kwam, de URL waar u naartoe gaat, de browser die u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze gegevens in geaggregeerde vorm. Deze samengevoegde data helpt ons het aantal klanten dat gebruikmaakt van de rubrieken op de site te bepalen, intern onderzoek te doen naar de demografie, de interesses en het gedrag van gebruikers om u beter te leren kennen en van dienst te kunnen zijn.

Terug naar boven

Cookies

Een "cookie" is een klein tekstbestandje dat door een browser wordt gebruikt om informatie op te slaan. Wanneer u een site bezoekt die gebruikmaakt van cookies, vraagt de webserver u toestemming of het een cookie naar uw browser mag doorsturen. Wanneer u hiermee instemt, neemt het slechts enkele bytes in beslag op uw harde schijf en optimaliseert u daarmee uw navigatie. Emirates gebruikt cookies om bezoeken van klanten op onze site te volgen. Deze informatie stelt ons in de gelegenheid u tijd te besparen wanneer u terugkeert naar de site door uw wachtwoord op te slaan, zodat u niet bij elk bezoek dit opnieuw hoeft in te voeren. Cookies kunnen uw systeem of verzamelde data vanaf uw harde schijf niet configureren. Hoewel u cookies van een groot aantal verschillende websites kunt ontvangen, kan elke cookie alleen gelezen worden door de webserver die het oorspronkelijk heeft uitgegeven. De meeste browsers zijn oorspronkelijk ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browsers instellen om cookies te weigeren.

Terug naar boven

Links

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor privacypraktijken van websites die niet door ons of een vestiging van de "Emirates Group" worden uitgevoerd. We raden u aan het privacybeleid van elke website die persoonlijke, identificeerbare informatie verzamelt, te lezen. Dit privacybeleid geldt alleen voor informatie verzameld door onze website.

Terug naar boven

Correctie/bijwerken van persoonlijke informatie

Wanneer uw persoonlijke, identificeerbare informatie wordt gewijzigd, of u niet langer gebruik wenst te maken van onze service, stellen wij u altijd in de gelegenheid uw persoonlijke, aan ons verstrekte informatie te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.

Terug naar boven

Toegang tot uw persoonlijke informatie

U hebt het recht van inzage in uw persoonlijke informatie in ons bezit. Wij zullen proberen de door u gevraagde informatie binnen een redelijk tijdsbestek te verstrekken. Afhankelijk van de opgevraagde informatie kan er een kleine geldelijke vergoeding worden gevraagd voor sommige verzoeken. Als u vermoedt dat gegevens van u waarover wij beschikken niet juist zijn, neem dan contact met ons op.

Terug naar boven

Overdracht van uw persoonlijke informatie

Sommige partijen die persoonlijke informatie verwerken of opslaan, kunnen gevestigd zijn in rechtsgebieden van andere landen dan het land van uw verblijf. Dientengevolge kunnen uw gegevens verwerkt en opgeslagen worden in deze rechtsgebieden, als gevolg waarvan buitenlandse overheden, rechtbanken, of wettelijke handhavingsautoriteiten en regelgevende instanties de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie via de wetgeving in deze landen kunnen gelasten.

Terug naar boven

Kennisgeving van wijzigingen

Wanneer we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, publiceren wij deze wijzigingen op onze website zodat u altijd op de hoogte bent welke informatie wij verzamelen, op welke manier wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze in voorkomend geval openbaar maken. Wanneer wij besluiten persoonlijke, identificeerbare informatie te gebruiken op een andere manier dan aangegeven op het moment van de inzameling, wordt u hiervan via een e-mail op de hoogte gesteld. U kunt besluiten of wij uw informatie wel of niet op deze afwijkende manier mogen gebruiken. We zullen informatie gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid waaronder de informatie werd verzameld.

Terug naar boven

Website contact

Online boekingen

Als u een vraag heeft over uw online boeking of problemen hebt ondervonden tijdens het boeken, neem dan contact met ons op door dit formulier in te vullen.

Vragen die geen betrekking hebben op een boeking

Als u technische problemen ondervindt tijdens uw bezoek aan deze website, neem dan contact op met uw lokale Emirates-kantoor.

Terug naar boven