Uw reis beheren

Visa en paspoorten

Mag ik nog steeds reizen als mijn paspoort bijna verlopen is?

Veel landen hebben specifieke vereisten ten aanzien van de geldigheidsduur van paspoorten. Vaak moeten paspoorten aanzienlijk langer geldig zijn dan de reisduur zelf. Dit kan variëren en is afhankelijk van uw land van herkomst evenals andere factoren.

Raadpleeg de paspoort- en visumvereisten voor alle landen die u tijdens uw reis zult aandoen. Zorg ervoor dat uw paspoort voor de gehele duur van uw reis voldoet aan de desbetreffende geldigheidseisen.