ToegankelijkheidsinformatieGa door naar het hoofdgedeelte

Algemene voorwaarden Business Rewards

Algemeen

De onderstaande algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') zijn bepalend voor het Emirates Business Rewards-programma. Deze voorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met de algemene voorwaarden op de Emirates-website emirates.com ('Emirates-website'). Een voorwaarde voor het Programma is het accepteren van deze voorwaarden en de algemene voorwaarden op de Emirates-website door een lid. Door toegang te verkrijgen en gebruik te maken van de Emirates-website, stemt u in met alle Algemene Voorwaarden.

Het Programma wordt aangeboden door Emirates, een corporatie opgericht in Dubai volgens bepaling 2 van 1985 (zoals aangepast) van de overheid van Dubai en waarvan het geregistreerde kantoor zich bevindt in het hoofdkwartier van de Emirates Group, PO Box 686, Dubai, United Arab Emirates.


PROGRAMMAWIJZIGING

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden of het programma te allen tijde aan te passen. Dit recht is inclusief, maar niet beperkt tot, wijzigingen in regels voor partnertoetreding tot het programma, het verdienen en inwisselen van het tegoed aan punten, het gebruik van vluchtbonussen, vluchtschema's, reisvoordelen voor leden en specifieke kenmerken van voordeelaanbiedingen.

Definities en interpretaties

In deze voorwaarden:

 • Emirates refereert naar Emirates, een corporatie opgericht in Dubai volgens bepaling 2 van 1985 (zoals aangepast) van de overheid van Dubai en waarvan het geregistreerde kantoor zich bevindt in het hoofdkwartier van de Emirates Group, PO Box 686, Dubai, United Arab Emirates;
 • Programma in de context van deze voorwaarden refereert naar Emirates Business Rewards, het zakelijke loyaliteitsprogramma van Emirates;
 • Organisatie refereert naar een bedrijfsentiteit, profit of non-profit, die het recht heeft om binnen een land te opereren waarin het Emirates Business Rewards-programma wordt aangeboden;
 • 'Lid' of 'Lidmaatschap' refereert naar elke organisatie die deelneemt aan het programma, in heeft gestemd met de algemene voorwaarden op de Emirates-website en een Emirates Business Rewards-lidmaatschapsnummer heeft gekregen;
 • 'Wij', 'onze' en 'ons' refereert naar Emirates en 'u' en 'uw' refereert naar de organisatie die deelneemt aan het programma;
 • Account refereert in de context van de voorwaarden naar het Emirates Business Rewards-account;
 • 'Business Rewards-punten' of 'punten' refereert naar het aantal punten dat een lid verdient of inwisselt voor in aanmerking komende Emirates-vluchten of andere toepasselijke vluchten;
 • Dynamic Reward-vluchten refereert naar tickets die worden uitgegeven na het gebruik van Business Rewards-punten;
 • Dynamic Rewards-upgrades refereert naar tickets die een upgrade hebben gekregen via Business Rewards-punten;
 • Programmabeheerder(s) zijn de individuen die het Emirates Business Rewards-account registreren en/of beheren namens het lid;
 • Reiziger(s) refereert naar werknemers van individuen van een derde partij inclusief gastreizigers die werk uitvoeren voor het lid, waarvan de reis wordt betaald door het lid;
 • Werknemer(s) zijn individuen die werken voor het lid en zijn verbonden aan het account;
 • Gastreiziger(s) zijn individuen van een derde partij die werk uitvoeren voor het lid of werknemers die hun reizen niet zelf beheren, en waarvan de reis door het lid wordt betaald. Gastreizigers kunnen betrekking hebben op familieleden die meegaan met een zakenreis van het lid, of als onderdeel van een verhuizingspakket, in welk geval het lid de reis betaalt;
 • Emirates Business Rewards-lidmaatschapsnummer is een uniek lidmaatschapsidentificatienummer dat bij registratie wordt gegenereerd;
 • Handelslicentie of vergelijkbaar is een juridisch document dat u het recht geeft om een bedrijf te hebben in uw stad of land;
 • Vestigingsland bedrijf is het land van waaruit het bedrijf opereert en een handelslicentie van dat land heeft;
 • Bedrijfsfondsen is een betaaloptie voor werknemers die zijn verbonden aan het Emirates Business Rewards-account. Deze optie geeft werknemers de mogelijkheid om een reisverzoek naar een programmabeheerder(s) te sturen voor een betaling van de boeking met bedrijfsfondsen;
 • Reisverzoeken zijn boekingen uitgevoerd door werknemers verbonden aan het Emirates Business Rewards-account die voor betaling worden verzonden naar de programmabeheerder(s);
 • Partner of leverancier betekent een leverancier van goederen of diensten die eens in de zoveel tijd meedoet aan het programma, en kan een luchtvaartmaatschappij, hotel en resort, leverancier van financiële, ontspannings- en lifestylediensten en autoverhuurbedrijf zijn;
 • Emirates Skywards betekent, al naargelang de context, het frequent flyer-programma dat Emirates beheert voor eigen rekening of de naam die aan het frequent flyer-programma is toegekend. Emirates Skywards is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Emirates;
 • Skywards mijlen kunnen worden verdiend door een Emirates Skywards-lid bij het gebruik van hiervoor in aanmerking komende goederen en diensten overeenkomstig de programmaregels van Emirates Skywards;
 • Vervoersvoorwaarden betekent de algemene voorwaarden die voor uw vervoer gelden. U vindt deze hier
 • Totale uitgave refereert naar het totale bedrag dat het lid uitgeeft bij Emirates voor zakelijke en normale tarieven (exclusief belastingen);
 • Bespaard bedrag betekent het totale bedrag dat het lid heeft bespaard door Business Rewards-punten in te wisselen voor Dynamic Rewards-vluchten en upgrades;
 • Verdiende punten refereert naar de Business Rewards-punten die het lid heeft verdiend op vluchten die hiervoor in aanmerking komen;
 • Uitgegeven punten refereert naar het aantal Business Rewards-punten dat is ingewisseld voor Dynamic Reward-vluchten en Dynamic Reward-upgrades voor daarvoor in aanmerking komende vluchten;
 • Zakelijke tarieven refereert naar elk tarieftype dat onderdeel is van een zakelijke reisovereenkomst met Emirates of elk ander tarieftype dat niet in aanmerking komt voor Business Rewards-punten.
 • Reguliere tarieven refereert naar elk tarieftype dat over het algemeen publiekelijk beschikbaar is en in aanmerking komt voor Business Rewards-punten.
 • Emirates Business Rewards-boekingspagina refereert naar de pagina's op Emirates.com waarop een Emirates Business Rewards-boeking kan worden ingediend.
 • Vluchten waarvoor punten worden gespaard betekent de vluchten die in aanmerking komen voor het verdienen van Business Rewards-punten, waarbij het ticket voldoet aan elk van de volgende voorwaarden:
 1. De vlucht is geboekt door in te loggen op het Emirates Business Rewards-account, Emirates-contactcenters, Emirates-ticketkantoren of het reisbureau van uw voorkeur; en
 2. Het ticket is uitgegeven op een Emirates-document (waarbij het dertiencijferige nummer begint met '176') en het ticket is bedoeld voor een vlucht van Emirates (vluchtnummer bevat 'EK') of wordt uitgevoerd door Emirates (aan alle drie de voorwaarden moet worden voldaan); en
 3. Het gekozen vluchttarief is publiekelijk beschikbaar of wordt aangeboden onder de tariefprogramma's van Emirates voor zeevaarders of missionarissen.
 • In aanmerking komende Reward-vluchten zijn vluchten waarvoor leden hun Business Rewards-punten kunnen inwisselen als het ticket aan de volgende voorwaarden voldoet:
 1. De Dynamic Reward-vlucht of Dynamic Reward-upgrade is geboekt door in het Business Rewards-account in te loggen; en
 2. Het ticket is uitgegeven op een Emirates-document (waarbij het dertiencijferige ticketnummer begint met '176') en het ticket is bedoeld voor een vlucht van Emirates (vluchtnummer bevat 'EK') of wordt uitgevoerd door Emirates (aan alle drie de voorwaarden moet worden voldaan).

Lidmaatschap

 1. Een organisatie moet een lidmaatschap voor het programma aanvragen via het Emirates Business Rewards-gedeelte op de Emirates-website.
 2. De organisatie moet zijn gevestigd en geregistreerd in een land waarin het Emirates Business Rewards-programma wordt aangeboden.
 3. Lidmaatschap wordt naar ons inzicht aangeboden.
 4. Individuen komen niet in aanmerking voor een lidmaatschap.
 5. De organisatie moet een geldige handelslicentie of equivalent hebben in het land waarin het is gevestigd, tenzij anders gespecificeerd door Emirates.
 6. Alle organisatietypes komen in aanmerking voor lidmaatschap van het programma met uitzondering van:
  • Reisbeheerbedrijven (TMC's)
  • Reisbureau's en agenten
  • Hajj- en Umrah-operators
 7. De aanvraag moet worden uitgevoerd door een persoon die de organisatie heeft aangewezen om het account te registreren en beheren, en op te treden als programmabeheerder.
 8. De programmabeheerder moet het aanvraagproces voor lidmaatschap online uitvoeren.
 9. De programmabeheerder moet een persoon zijn met toestemming om de handelslicentie van het bedrijf te kunnen leveren en hier een kopie van te kunnen uploaden.
 10. De programmabeheerder moet toestemming hebben van de noodzakelijke perso(o)n(en) of reiziger(s) om reizen namens hen te boeken en beheren, en ze te informeren over het privacybeleid en te bevestigen dat ze hebben ingestemd met deze voorwaarden en de vervoersvoorwaarden.
 11. De reiziger(s) moeten toestemming geven voor het doorgeven van de informatie over hun reizen aan de programmabeheerder(s).
 12. De programmabeheerder(s) krijgen toestemming om alle verzamelde Business Rewards-punten voor het account in te wisselen.
 13. Er zijn geen kosten verbonden aan het lid worden van Emirates Business Rewards.
 14. Er bestaat geen limiet voor het maximum aantal reiziger(s) per account.
 15. Reiziger(s) moeten verplicht direct werken of werk uitvoeren voor de organisatie.
 16. Reiziger(s) moeten volgens de wet volwassen zijn in het land waarin ze wonen en hoeven niet in het land te wonen waar het account is geregistreerd.
 17. Na goedkeuring ontvangt de organisatie een uniek Emirates Business Rewards-lidmaatschapsnummer.

Accountbeheer

 1. De programmabeheerder(s) en werknemer(s) die aan het Emirates Busines Rewards-account zijn verbonden, moeten inloggen met hun geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.
 2. Als de programmabeheerder(s) en werknemer(s) die aan het Emirates Business Rewards-account zijn verbonden ook lid zijn van Skywards, kunnen ze gebruikmaken van hun geregistreerde e-mailadres of Skywards-lidmaatschapsnummer.
 3. Gastreizigers krijgen geen toegang tot het Emirates Business Rewards-account.
 4. Alleen programmabeheerder(s) krijgen toegang tot de overzichtspagina door in het Emirates Business Rewards-account in te loggen.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de programmabeheerder(s) om het Emirates Business Rewards-accountprofiel in te vullen.
 6. Als het profiel niet compleet is ingevuld, kan Emirates contact opnemen met de programmabeheerder(s) om het profiel verder in te vullen.
 7. De programmabeheerder(s) moeten het boekings-tabblad gebruiken om reizen voor hun organisatie te boeken en beheren.
 8. Alle lopende reisaanvragen voor de programmabeheerder(s) moeten binnen 72 uur na de boeking worden betaald. Indien er niet is betaald, wordt de boeking geannuleerd.
 9. Programmabeheerder(s) kunnen zowel voor zichzelf als reizigers van de organisatie reizen boeken en beheren.
 10. Programmabeheerder(s) hebben een lijst van alle programmabeheerder(s) en reiziger(s), inclusief werknemer(s) die zijn verbonden aan het account en gastreizigers.
 11. Het is de verantwoordelijkheid van de programmabeheerder(s) om de reizigers in te lichten over deze voorwaarden en de vervoersvoorwaarden, en te bevestigen dat de reizigers hiermee hebben ingestemd.
 12. Programmabeheerder(s) mogen aankomende boekingen upgraden, beheren of annuleren, inclusief boekingen die zijn gemaakt en betaald door reizigers.
 13. Werknemers die zijn gekoppeld aan het Emirates Business Rewards-account mogen reizen voor zichzelf en andere reizigers boeken en beheren.
 14. Werknemers mogen alleen reizen voor andere reizigers boeken als ze een reis voor zichzelf boeken op dezelfde vlucht.
 15. Het is de verantwoordelijkheid van werknemer(s) om reizigers in te lichten over deze voorwaarden en de vervoersvoorwaarden, en te bevestigen dat de reizigers hiermee hebben ingestemd.
 16. Werknemer(s) krijgen geen toegang tot de lijst met programmabeheerder(s) en reiziger(s).
 17. Een Emirates Business Rewards-account kan maximaal 5 programmabeheerders toegewezen krijgen.
 18. Programmabeheerder(s) kunnen werknemer(s) van de organisatie uitnodigen om onderdeel te worden van het Emirates Business Rewards-account en zelf reizen te boeken en beheren.
 19. Uitnodigingen zijn 7 dagen geldig. Programmabeheerder(s) kunnen na 7 dagen een uitnodiging opnieuw versturen indien deze is verlopen.
 20. Programmabeheerder(s) kunnen gastreizigers toevoegen aan het account om het uitvoeren van boekingen te vereenvoudigen.
 21. Programmabeheerder(s) kunnen programmabeheerder(s), werknemers en gastreizigers toevoegen en verwijderen.
 22. Het is de verantwoordelijkheid van de programmabeheerder(s) om programmabeheerder(s), werknemers en gastreizigers te verwijderen die niet langer werken bij of met de organisatie.
 23. Werknemer(s) die aan het account zijn verbonden kunnen zichzelf verwijderen als ze niet langer bij de organisatie werkzaam zijn.
 24. De programmabeheerder(s) moeten gebruikmaken van het account-tabblad om ervoor te zorgen dat de accountinformatie actueel blijft.
 25. De naam van de organisatie, het nummer van de handelslicentie of vergelijkbaar en het land waarin de organisatie is gevestigd, kunnen niet worden aangepast door de programmabeheerder(s). Als deze informatie moet worden aangepast, moet een schriftelijk verzoek bij ons worden ingediend op briefpapier van de organisatie dat is ondertekend door de programmabeheerder(s).
 26. Adres, contactnummers, documentatie voor de handelslicentie en andere algemene informatie kan op de 'accounts'-pagina worden bijgewerkt.
 27. Onze correspondentie aan u wordt verzonden naar het e-mailadres dat u via de applicatie aan ons hebt doorgegeven.
 28. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een onjuist opgegeven e-mailadres.
 29. Programmabeheerder(s) kunnen het lidmaatschap beëindigen door te klikken op 'dit Emirates Business Rewards-account verwijderen'. Een dergelijke beëindiging leidt tot het verlies van alle Business Reward-punten.
 30. De programmabeheerder(s) kan (kunnen) reisactiviteiten bekijken door op het tabblad 'rapporten' te klikken.
 31. Waar van toepassing zijn op de pagina 'rapporten' de gespaarde punten te zien voor vluchten of via partners die daarvoor in aanmerking komen, evenals inwisselingen voor Dynamic Rewards-vluchten en upgrades.
 32. Totale uitgaven en bespaarde bedragen op de rapporten worden vermeld in USD, en exclusief belastingen, en andere kosten bij branchepartners (die geen onderdeel zijn van het sparen van punten). De waarden zijn een indicatie en kunnen verschillen van het daadwerkelijk uitgegeven of bespaarde bedrag.
 33. Tickets die in aanmerking komen voor het sparen van punten zijn te vinden onder 'reguliere tarieven'. Tickets die niet in aanmerking komen voor het sparen van punten zijn te vinden onder 'bedrijfstarieven'.
 34. Alle accountactiviteiten die worden uitgevoerd door de programmabeheerder worden gezien als uitgevoerd namens het lid, de werknemer(s) en reiziger(s), en het lid is verantwoordelijk voor elke inbreuk op de programmaregels door de programmabeheerder(s), werknemer(s) en/of reiziger(s).

Business Rewards-punten verdienen

 1. Elke organisatie die is geregistreerd bij het Emirates Business Rewards-programma met een geldig Business Rewards-nummer komt in aanmerking voor het verdienen van Business Rewards-punten.
 2. Organisaties komen alleen in aanmerking voor het verdienen van Business Rewards-punten nadat de registratie is afgerond.
 3. De programmabeheerder(s) of werknemers moeten tijdens het boeken het juiste Business Rewards-nummer gebruiken.
 4. De organisatie verdient geen Business Rewards-punten als het gebruikte lidmaatschapsnummer onjuist of onvolledig is.
 5. Op het Business Rewards-account van het lid kan 1 Business Reward-punt worden verdiend voor elke 1 USD die wordt uitgegeven aan basiskosten voor de vlucht en kosten opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, maar niet voor belastingen, servicekosten en/of andere kosten van andere branchepartners (die geen deel uitmaken van het verdienen van punten). Verdiende punten kunnen variëren als gevolg van onze omrekeningskoersen die voor de verschillende valuta worden gebruikt.
 6. Leden komen in aanmerking voor het verdienen van Business Rewards-punten als het ticket aan elk van de volgende voorwaarden voldoet:
  • De vlucht is geboekt door in te loggen op het Emirates Business Rewards-account, Emirates-contactcenters, Emirates-ticketkantoren of het reisbureau van uw voorkeur; en
  • Het ticket is uitgegeven op een Emirates-document (waarbij het dertiencijferige nummer begint met '176') en het ticket is bedoeld voor een vlucht van Emirates (vluchtnummer bevat 'EK') of wordt uitgevoerd door Emirates (aan alle drie de voorwaarden moet worden voldaan); en
  • Het gekozen vluchttarief is publiekelijk beschikbaar of wordt aangeboden onder de tariefprogramma's van Emirates voor zeevaarders of missionarissen.
 7. Er kunnen alleen Business Rewards-punten worden verdiend op in aanmerking komende vluchten van een werknemer of reiziger. Business Rewards-punten kunnen worden verdiend op basis van de geboekte reisklasse, waarvoor is betaald en een ticket is ontvangen, niet de reisklasse waarin daadwerkelijk is gevlogen. De werknemer en/of reiziger moet de reis daadwerkelijk uitvoeren als het lid in aanmerking wil komen voor Business Rewards-punten, die alleen worden toegekend voor de daadwerkelijk gevlogen sectoren.
 8. Alle reizigers (werknemers of gastreizigers) die ook Skywards-leden zijn, blijven Skywards mijlen en niveaumijlen verdienen in navolging van de regels van het Emirates Skywards-programma.
 9. Business Rewards-punten worden niet toegekend voor:
  • Een ander vluchtgedeelte van het ticket waarop is gevlogen dat anders is dan wat is gedefinieerd als een vlucht die in aanmerking komt voor het verzamelen van punten;
  • Tarieven gekocht als onderdeel van de volgende reisprogramma's:
   • Zakelijke tarieven
   • Onderwijsprogramma's (studenten-/jeugd-/lerarentarieven)
   • Vrije tijd en vakantie
   • Religieus
   • Groepen, bijeenkomsten en evenementen
   • Reisindustrie (AD-/ID-boekingen, kortingstickets voor luchtvaartwerknemers);
   • Formeel onderhandelde privétarieven Online
   • Diplomatische/overheidsprogramma's
   • Emirates Skywards Reward-vluchten;
   • Emirates Business Rewards-inwisselingsvluchten. Als de boeking echter een Dynamics Reward-upgrade is, worden Business Reward-punten toegekend voor het deel van de boeking dat is betaald, niet voor het gedeelte dat een upgrade heeft gekregen;
   • Vluchten betaald door Emirates;
   • Kinder- en babytarieven
 10. Business Rewards-punten kunnen niet worden gekocht.
 11. Details van de Business Rewards-punten die uw organisatie heeft verdiend, kunt u bekijken in uw Business Rewards-account.
 12. Business Rewards-punten worden toegekend aan uw account tussen 14 en 30 dagen na de datum van elke vluchtsector van het reisschema. Hoewel we ons uiterste best doen om de Business Rewards-punten binnen de genoemde tijdslijn toe te kennen, zijn wij niet verantwoordelijk voor vertraging bij het toekennen van Business Rewards-punten aan uw account.
 13. Business Rewards-punten kunnen niet worden gecombineerd of toegevoegd aan andere Emirates rewards-programma's of promoties, persoonlijk of anderzijds.
 14. Tenzij anderzijds schriftelijk overeengekomen met Emirates, kunt u geen Business Rewards-punten meer verdienen als:
  • U gaat samenwerken met een ander bedrijf of een ander bedrijf inlijft of wordt ingelijfd door een ander bedrijf. In dit geval moet u uw Business Rewards-punten binnen 3 maanden na de verandering van uw status inwisselen; of
  • U bankroet of failliet wordt verklaard of onder curatele komt te staan. In dit geval kunt u uw Business Rewards-punten niet inwisselen;
 15. U kunt aanvragen voor het achteraf toekennen van Business Rewards-punten online indienen door binnen 120 dagen na de datum van de ontbrekende vluchtsector in te loggen op het account en het formulier Ontbrekende punten in te vullen. Het is mogelijk dat wij u vragen een bewijs van uw reis aan ons te sturen in het geval wij het oneens zijn over het in aanmerking komen voor Business Rewards-punten.
 16. Claims voor ontbrekende punten worden beoordeeld en, indien goedgekeurd, worden de Business Rewards-punten aan het account toegekend. Alle aanvragen voor het achteraf toekennen van Business Rewards-punten worden alleen verwerkt en geaccepteerd naar het inzicht van Emirates.
 17. Verschillen van mening aangaande Business Rewards-punten moeten worden gestuurd via e-mail naar de Emirates-klantenservice (customer.affairs@emirates.com).
 18. Business Rewards-punten verdiend voor tickets uitgegeven op of na 1 april 2019, verlopen 2 jaar na de datum waarop de in aanmerking komende vlucht is afgerond. Punten worden van het account verwijderd op de laatste dag van de maand waarin de vlucht is afgerond.
 19. We kunnen naar ons eigen inzicht echter een dergelijk tijdslimiet implementeren voor de geldigheid van het inwisselen van Business Rewards-punten als wij dit nodig vinden.

Business Rewards-punten inwisselen

 1. Business Reward-punten kunnen alleen door de programmabeheerder(s) worden ingewisseld. Dynamic Reward-vluchten of upgrades kunnen worden geboekt door iedereen die door de programmabeheerder(s) hiervoor is aangewezen.
 2. De programmabeheerder(s) moeten met hun geregisteerde e-mailadres en wachtwoord inloggen op het Business Rewards-account om een vlucht in te wisselen met Business Rewards-punten.
 3. Business Reward-punten kunnen alleen worden ingewisseld voor Dynamic Reward-vluchten en upgrades voor in aanmerking komende Rewards-vluchten. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde tarieftypes van Dynamic Reward-vluchten en upgrades uit te sluiten.
 4. Dynamic Reward-vluchten en upgrades mogen niet worden ingewisseld totdat u genoeg punten op uw account hebt.
 5. Details van uw inwisselingstransacties worden vastgelegd in uw account zodra de reis is geboekt. De Business Rewards-punten worden onmiddellijk na de aankoop van een Reward van uw account afgehaald.
 6. De risico's (bijvoorbeelde inwisseling zonder toestemming of op frauduleuze basis) die verbonden zijn aan Business Rewards-punten zijn voor u zodra de Business Rewards-punten op uw account zijn vastgelegd.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebruik van uw account en/of inwisselingen zonder toestemming of op frauduleuze basis.
 8. De programmabeheerder(s) moeten betalen voor alle belastingen, kosten en door de luchtvaartmaatschappij opgelegde extra kosten voor alle Dynamic Reward-vluchten en upgrades met een creditcard of een andere betaalmethode via de Emirates-website.
 9. Boekingen van Dynamic Reward-vluchten en upgrades zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen niet op een wachtlijst worden gezet.
 10. Business Rewards-punten mogen niet worden doorverkocht, verhandeld of gekocht en een dergelijke transactie wordt nietig verklaard evenals alle andere transacties die zijn gemanipuleerd of als een persoon anders dan de persoon die wordt genoemd in de transactie (boeking) probeert om deze te gebruiken. Nietig verklaarde transacties resulteren in het kwijtschelden van de gebruikte Business Rewards-punten. Emirates mag naar eigen inzicht het lidmaatschap beëindigen en/of al uw verzamelde Business Rewards-punten tot op heden annuleren vanwege een nietig verklaarde transactie.
 11. Wij behouden ons het recht voor om het aantal beschikbare stoelen voor Dynamic Reward-vluchten of upgrades te beperken.
 12. Rewards die bestaan uit goederen of diensten aangeboden door partners of leveranciers vallen ook onder de relevante algemene voorwaarden van de partners of leveranciers.
 13. Alle vluchtschema's kunnen worden aangepast zonder dat hier melding van wordt gemaakt.
 14. Business Rewards-punten kunnen op geen enkele manier worden overgedragen van een Business Rewards-account naar een ander of van een Business Rewards-account naar een Skywards-account.
 15. Business Rewards-punten kunnen niet worden gebruikt in combinatie met Skywards-mijlen om een Dynamic Reward-vlucht of upgrade in te wisselen.
 16. Business Rewards-punten en alle Dynamic Reward-vluchten en upgrades hebben geen enkele waarde in financiële vorm en Business Rewards-punten en Dynamic Reward-vluchten en upgrades kunnen niet worden omgezet in contant geld of anderzijds.
 17. Wij en onze partners kunnen eens in de zoveel tijd een periode instellen waarin geen rewards beschikbaar zijn. Rewards zijn mogelijk niet beschikbaar op alle vluchten en in alle periodes. Wij kunnen rewards te allen tijde zonder kennisgeving vooraf intrekken, vervangen of substitueren.
 18. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF LETSEL, OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE LEVERING VAN EEN REWARD (MET UITZONDERING VAN HET GEBRUIK VAN EEN REWARD-TICKET) NOCH VOOR VERLIES, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN EEN REWARD.
 19. TENZIJ UITSLUITING DOOR DE WET VERBODEN IS, WORDT GEEN (UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE) GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT REWARDS KRACHTENS HET PROGRAMMA. IN HET BIJZONDER WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN REWARDS OF HUN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL.
 20. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN ONDER VOORBEHOUD VAN DEZE VOORWAARDEN, BEPERKT ONZE AANSPRAKELIJKHEID OF DIE VAN EEN PARTNER MET BETREKKING TOT VLUCHTEN, GOEDEREN OF SERVICES DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN REWARD ZICH TOT EEN OF MEERDERE ONDERSTAANDE HANDELINGEN: (a) VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF LEVERING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN; (B) DE REPARATIE VAN DE GOEDEREN; (C) DE TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VOOR DE VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF VOOR DE VERWERVING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN EN, IN HET GEVAL VAN SERVICES OF VLUCHTEN, DE SERVICE OF DE VLUCHT OPNIEUW AANBIEDEN, NAAR ONZE KEUZE OF DIE VAN DE PARTNER DIE AANGESTELD IS OM DE VLUCHT, GOEDEREN OF SERVICES, AL NAARGELANG, UIT TE VOEREN/TE LEVEREN.

Dynamic Reward-vluchten

 1. Dynamic Reward-vluchten voor reizen vallen onder de vervoersvoorwaarden, tariefregels en de regels van het Business Rewards-programma.
 2. Dynamic Reward-vluchten moeten met Business Rewards-punten worden gekocht.
 3. Dynamic Reward-vluchten zijn alleen beschikbaar voor daarvoor in aanmerking komende Reward-vluchten. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde tarieftypes van Dynamic Reward-vluchten en -upgrades uit te sluiten. Een Dynamic Reward-ticket kan niet worden gebruikt voor of overgedragen aan een luchtvaartmaatschappij anders dan Emirates.
 4. Het aantal punten dat u nodig hebt voor een Dynamic Reward-vlucht hangt af van het tarief voor die dag, en het tarieftype dat de programmabeheerder kiest. Dit heeft geen vaste waarde. Het aantal punten dat nodig is voor een Dynamic Reward-vlucht is te zien op de boekingspagina als u ingelogd bent op uw Emirates Business Rewards-account.
 5. Alle Dynamic Reward-vluchten worden uitgegeven als een elektronisch ticket en hiervoor moeten de gebruikelijke belastingen, kosten en toeslagen worden betaald die horen bij een reis inclusief (maar niet beperkt tot) luchthavenvertrekbelasting, douaneboetes, immigratiekosten, luchthavenkosten, klantgebruikkosten, brandstofkosten, beveiligings- en verzekeringstoeslagen en alle andere vergelijkbare kosten of belastingen van elke persoon of relevante autoriteit of instantie waar u direct aansprakelijk en verantwoordelijk voor bent. Business Rewards-punten kunnen niet worden gebruikt om deze kosten te betalen.
 6. Alle Dynamic Reward-vluchten moeten worden uitgevoerd binnen 12 maanden vanaf de datum van uitgifte van het ticket, of binnen de tijd die is toegestaan binnen de regels van het geselecteerde tarief.
 7. U kunt Dynamic Reward-vluchten niet upgraden met Skywards mijlen.
 8. Voordat u de eerste vluchtsector uitvoert, kunnen Dynamic Reward-vluchten alleen worden geannuleerd of terugbetaald als dit is toegestaan volgens de regels van het geselecteerde commerciële tarief, met toepasselijke administratiekosten.
 9. Zodra de reis is aangevangen, voert Emirates geen terugbetalingen van punten aan uw account meer uit, en worden alleen belastingen en toeslagen terugbetaald, met toepasselijke administratiekosten.
 10. Alle punten die u terug hebt gekregen op uw account nadat een Dynamic Reward-vlucht aan u is terugbetaald, hebben nog steeds dezelfde originele vervaldatum. Als uw punten op het punt stonden te vervallen na de aankoop van een Dynamic Reward-vlucht, en voor de aanvraag van een terugbetaling, krijgt u geen punten terug op uw account. Alle vervallen Business Rewards-punten worden aan u teruggeven op uw account.
 11. Nadat het eerste gedeelte van een Dynamic Reward-vlucht is voltooid, is het eventueel mogelijk om de rest van de gedeeltes aan te passen afhankelijk van de tariefregels van het ticket, de beschikbaarheid en capaciteit van de vlucht/route en extra belastingen en toeslagen die eventueel van toepassing zijn.
 12. Naamsveranderingen zijn niet toegestaan voor een Dynamic Reward-vlucht.
 13. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om ervoor te zorgen dat hij/zij een geldig paspoort, visa, gezondheidscertificaten en alle andere noodzakelijke reisdocumenten heeft die vereist zijn voor de reis die wordt ondernomen. Het niet hebben van de juiste documenten kan ertoe leiden dat de reiziger niet mee mag met de vlucht, geen toegang krijgt tot het land van bestemming of de transfer, wordt gedeporteerd of vastgezet en in dergelijke omstandigheden bent u volledig verantwoordelijk voor alle kosten, verliezen of schade die reizigers of wij (of onze vertegenwoordigers of werknemers) oplopen.

Dynamic Reward-upgrades

 1. Alle boekingen moeten een Business Rewards-lidmaatschapsnummer hebben om in aanmerking te komen voor een Dynamic Reward-upgrade.
 2. Dynamic Reward-upgrades zijn alleen beschikbaar voor daarvoor in aanmerking komende Reward-vluchten. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde tarieftypes van Dynamic Reward-upgrades uit te sluiten. Een Dynamic Reward-upgradeticket kan niet worden gebruikt voor of worden overgedragen aan een andere luchtvaartmaatschappij dan Emirates. Alle ticket- en tariefregels die van toepassing zijn op het originele ticket, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
 3. In de tabel worden de criteria weergegeven voor het in aanmerking komen voor een Dynamic Reward-upgrade:
  ReisklasseSpecialSaverFlexFlex plus
  Economy naar Business of First ClassNiet toegestaanAlleen toegestaan binnen 48 uur vóór de vluchtAltijd toegestaanAltijd toegestaan
  Business naar First ClassNiet toegestaanAltijd toegestaanAltijd toegestaanAltijd toegestaan
 4. Dynamic Reward-upgrades moeten ten minste zes uur voor vertrek worden geboekt en alleen Dynamic Reward-upgrades die meer dan 48 uur voor vertrek worden geboekt, kunnen gebruikmaken van Chauffeurservice, stoelvoorkeur en speciale maaltijddiensten.
 5. Bepaalde soorten tickets met korting, AD-/ID-tickets, personeelstickets en tickets met korting komen niet in aanmerking voor Dynamic Reward-upgrades via Business Reward-punten.
 6. Dynamic Reward-tickets in Economy kunnen een upgrade krijgen naar Business of First Class via Business Reward-punten, zolang het Dynamic Reward-vluchtticket valt binnen de tariefcategorieën Flex Plus, Flex of Saver.
 7. Dynamic Reward-upgrades moeten door een programmabeheerder online worden geboekt door bij het Business Rewards-account in te loggen en op het 'upgrade'-icoontje in het boekingstabblad te klikken.
 8. Alle Dynamic Reward-upgrades zijn afhankelijk van beschikbaarheid van een boekingsklasse en kunnen niet worden gegarandeerd.
 9. Voor Dynamic Reward-upgrades moeten mogelijk administratiekosten, extra belastingen en toeslagen worden betaald. Deze moeten ten tijde van het boeken worden afgehandeld via de betaalmethoden die op emirates.com beschikbaar zijn. Business Reward-punten kunnen niet worden gebruikt om deze kosten te betalen.
 10. Als er meer dan één passagier in de originele boeking meereist, dan gelden aanvragen voor de aankoop van Dynamic Reward-upgrades voor alle passagiers binnen deze boeking en worden op deze manier uw Business Reward-punten afgeschreven.
 11. Dynamic Reward-upgrades zijn toegestaan van Economy naar Business Class, of Economy naar First of Business Class naar First Class, afhankelijk van de indeling van het vliegtuig en is afhankelijk van de beschikbaarheid van reward-stoelen in de cabine van de hogere klasse.
 12. Zodra de Dynamic Reward-upgrade is verwerkt, kunt u gebruikmaken van de respectievelijke toegestane bagage en incheck- en loungefaciliteiten die van toepassing zijn op de hogere reisklasse.
 13. Zodra de Dynamic Reward-upgrade is verwerkt, als er eventuele veranderingen zijn aan de reisdatum, is het gebruik van de Reward-upgrade afhankelijk van beschikbaarheid en de capaciteit van de nieuwe vlucht. Extra belastingen en toeslagen zijn mogelijk van toepassing. U moet contact opnemen met uw lokale Emirates-ticketkantoor om de veranderingen te bespreken en te verwerken. Als de reward-upgrade niet beschikbaar is voor de nieuwe vlucht, worden de Business Reward-punten opnieuw bijgeschreven op uw account, in aanvulling op een terugbetaling van alle belastingen en toeslagen.
 14. Dynamic Reward-upgrades mogen alleen voor het gebruikmaken van het eerste gedeelte van de reis worden geannuleerd. U begrijpt dat annuleren van uw zijde leidt tot administratiekosten, in navolging van de toepasselijke tariefregels voor een ticket met een upgrade. De toepasselijke Business Reward-punten worden teruggeboekt op uw account, in aanvulling op de ongebruikte belastingen en toeslagen. Verlopen punten krijgt u niet terug op uw account. Business Reward-punten worden niet teruggeboekt op uw account voor een geboekte vlucht die een upgrade heeft gekregen, maar waar de reiziger geen gebruik van heeft gemaakt.

Partners

 1. Een lid kan Business Rewards-punten verdienen door gebruik te maken van diensten van partners die hiervoor in aanmerking komen, op of na de datum dat het lid zich heeft ingeschreven of na de datum dat de partner zich heeft ingeschreven.
 2. Wij kunnen te allen tijde en zonder melding vooraf aan leden, rewards of punten verkregen van partners intrekken, beperken, aanpassen of annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om te verzekeren dat er punten kunnen worden verdiend en ingewisseld bij partners.
 3. Wanneer een lid services en/of goederen koopt bij een partner, wordt het contract voor deze services en/of goederen afgesloten met het lid en de partner. Dienovereenkomstig zijn de Algemene Voorwaarden van de partner van toepassing op de goederen en/of services die het lid heeft geselecteerd. Enkele van deze algemene voorwaarden worden vermeld op de website van Emirates, maar wij raden sterk aan dat het lid de algemene voorwaarden volledig doorleest en dit ook controleert bij de partner voordat goederen en/of diensten worden geselecteerd. Door het aanbod van de partner te accepteren, stemt het lid ermee in de Algemene Voorwaarden die door de partner aan de aankoop zijn gesteld te zullen naleven, inclusief de tijdige betaling van alle (eventuele) verschuldigde bedragen, en naleving van alle regels en beperkingen ten aanzien van de boeking, beschikbaarheid, annulering en terugbetaling van diensten en/of goederen. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR REWARDS TOEGEKEND DOOR PARTNERS, WANNEER DE PARTNER WEIGERT AAN HET LID EEN REWARD TOE TE KENNEN. De eventuele rechten van een lid op een reward worden uitsluitend bepaald door de partner die de reward levert. Onder voorbehoud van deze clausule, zijn alle rewards geleverd aan een lid uitdrukkelijk onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van partners die de reward leveren.

Privacy

 1. Emirates verzamelt, gebruikt en maakt persoonlijke gegevens openbaar van programmabeheerder(s), reizigers(s), werknemer(s) en overige personen die gebruikmaken van diensten die in navolging van het privacybeleid met Business Rewards-punten zijn gekocht. Dit wordt gedaan ten behoeve van de uitvoering van het programma. Het privacybeleid bevat informatie over de persoonlijke gegevens die Emirates Skywards verzamelt, hoe ze worden gebruikt, aan wie ze openbaar worden gemaakt en voor welke doeleinden. Daarnaast bevat het informatie over hoe een individu zijn of haar toestemming kan intrekken waar van toepassing en hoe een individu contact op kan nemen met Emirates over het verder beheren van zijn/haar privacy.
 2. De programmabeheerder(s) en werknemer(s) zijn verantwoordelijk voor het schriftelijk inlichten van alle programmabeheerders, reizigers of overige personen, die gebruikmaken van diensten gekocht met Business Rewards-punten, over het verzamelen, gebruik en openbaar maken van persoonlijke gegevens door Emirates en over het privacybeleid, voordat ze ons toegang geven tot dergelijke persoonlijke informatie.
 3. Als een boeking wordt uitgevoerd namens reiziger(s) of een andere persoon, is het mogelijk dat we vertrouwen op de autoriteit van de programmabeheerder(s) en werknemer(s).
 4. Persoonlijke gegevens kunnen ten behoeve van auditdoeleinden met een lid worden gedeeld.
 5. Individuen hebben mogelijk wettelijke rechten voor het helpen bij het beheer van privacy. In het geval een individu vraagt om de verwijdering van persoonlijke gegevens, is het mogelijk dat we een beperkt gedeelte van de persoonlijke gegevens alleen voor juridische en auditdoeleinden bewaren.

Beëindiging

 1. De programmabeheerder(s) kunnen het lidmaatschap van de organisatie van het Emirates Business Rewards-programma beëindigen.
 2. Het account kan worden beëindigd door bij Emirates Business Rewards in te loggen en 'Dit Emirates Business Rewards-account verwijderen' te kiezen in het tabblad Accounts.
 3. Beëindiging van het account door de programmabeheerder(s) resulteert in annulering van de ongebruikte Business Rewards-punten en de organisatie kan deze punten dus niet meer gebruiken voor inwisselingen.
 4. Beëindiging heeft geen invloed op lopende verplichtingen van de organisatie krachtens deze voorwaarden.
 5. Emirates behoudt zich het recht voor om te allen tijde om welke reden dan ook het recht om punten te verdienen of in te wisselen op te schorten of te beëindigen of om het account op te schorten of te beëindigen. Wij lichten de programmabeheerder(s) en reiziger(s) via het geregistreerde e-mailadres in over een dergelijke opschorting of beëindiging.
 6. Het leveren van vervalste informatie aan Emirates leidt tot beëindiging van het Account.
 7. Een profiel dat niet compleet is, inclusief ontbrekende nummers van een handelslicentie of vergelijkbaar en exemplaren van een handelslicentie of vergelijkbaar, kan leiden tot opschorting van het account. Het account kan naar ons inzicht opnieuw worden geactiveerd zodra de ontbrekende informatie is verstrekt.
 8. Elke soort misbruik of actie die inbreuk maakt op het programmabeleid of deze voorwaarden leidt tot beëindiging van het account. Dit is inclusief misbruik door, maar is niet beperkt tot, programmabeheerder(s), reiziger(s) of derde partij(en) of entiteit(en) die aan het account zijn gekoppeld.
 9. Er kan contact worden opgenomen met de programmabeheerder(s) om extra informatie voor een bepaald onderwerp te bevestigen of aan te leveren. Het niet leveren van de vereiste informatie kan leiden tot opschorting of beëindiging van het account.
 10. Als op uw account vierentwintig (24) maanden aansluitend geen activiteiten plaatsvinden voor het verzamelen of inwisselen van punten, zal het worden beëindigd, en raakt u alle ongebruikte punten kwijt.

Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE WET, IS EMIRATES NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN ANDERE PERSOON VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, WAT RESULTEERT UIT BEËINDIGING OF EEN WIJZIGING VAN OF AAN EMIRATES BUSINESS REWARDS OF DE FACILITEITEN, VOORDELEN EN REGELINGEN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD AAN EEN PERSOON, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LEDEN, PROGRAMMABEHEEDER(S) OF REIZIGER(S) ALS RESULTAAT VAN HET EMIRATES BUSINESS REWARDS-PROGRAMMA.
 2. Emirates Business Rewards behoudt zich het recht voor om een lid uit te sluiten van verdere deelname aan het Emirates Business Rewards-programma, om alle opgespaarde Business Rewards-punten te annuleren en om compensatie te vragen voor het gebruik van producten en/of diensten die worden aangekocht met punten als, naar de mening van Emirates, de programmabeheerder(s), reiziger(s) of andere perso(o)n(en) die een product en/of dienst met punten hebben gekocht, zich willens en wetens hebben misdragen of één van de regels hebben overtreden die gelden voor het Emirates Business Rewards-programma, inclusief, maar niet beperkt tot het frauduleus verkrijgen, verkopen of misbruiken van punten of het verkrijgen, verkopen of misbruiken van inwisselingsvoordelen.
 3. Bepaalde aan leden aangeboden services worden geleverd door derde partijen of partners. Alle leden die van deze services gebruikmaken gaan een rechtsverhouding aan met de leverancier of partner. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE WET, SLUIT EMIRATES ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ELK LID OF ANDERE ENTITEIT OF DERDEN, ONGEACHT HUN HOEDANIGHEID, MET BETREKKING TOT ENIG VERZUIM, OPZETTELIJK WANGEDRAG, SLECHTE SERVICE OF ANDERE SCHENDING VAN EEN VERPLICHTING VOORTVLOEIEND UIT DIENSTVERLENING OF VERZUIM TOT DIENSTVERLENING DOOR OF NAMENS EEN LEVERANCIER OF PARTNER OP GROND VAN DEZE RECHTSVERHOUDING MET EEN LEVERANCIER OF PARTNER.
 4. De informatie geplaatst op de website kan onvolledig zijn, onnauwkeurigheden of typfouten bevatten. Wij verklaren noch garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken kan worden, of dat er geen storingen, fouten of weglatingen kunnen voorkomen of overgedragen informatie verloren kan gaan en evenmin dat op deze website geen virussen kunnen voorkomen. Wij leggen geen enkele verklaring af met betrekking tot de geschiktheid van de informatie, producten en diensten op deze website, ongeacht het doel. Al deze informatie, producten en diensten wordt/worden geleverd 'as is', zonder enige vorm van garantie. Wij wijzen bij deze alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de informatie, producten en diensten, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk af
 5. WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN IS MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF MET DE VERTRAGING OF DE ONMOGELIJKHEID TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DEZE WEBSITE, ZE IS EVENMIN AANSPRAKELIJK VOOR ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN EN SERVICES VERKREGEN/VERLEEND VIA DEZE WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OP BASIS VAN HET CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS.
 6. Deze Website kan links bevatten naar websites beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend vermeld voor referentie en uw gebruik van deze websites kan onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden geplaatst op deze sites. Ons gebruik van links op deze websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op deze websites en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud. WIJ ZIJN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN IN INFORMATIE VERKREGEN OP WEBSITES VAN DERDEN.
 7. U gaat ermee akkoord ons, onze werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren en vrij te verklaren van en voor alle claims, verplichtingen (met inbegrip van de proceskosten) die zouden kunnen voortvloeien uit uw inzendingen op de website, uit het gebruik van materiaal op deze website, uw schending van deze Algemene Voorwaarden, of uit alle handelingen die voortvloeien uit uw gebruik van de website. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid de toegang te ontzeggen tot deze website of bepaalde rubrieken.
 8. AFHANKELIJK VAN TOEPASSELIJKE INTERNATIONALE WETGEVING, ACCEPTEREN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE REIZEN MET REWARD TICKETS OP EEN ANDERE MANIER DAN UITEENGEZET IN DE VERVOERSVOORWAARDEN EN REISDOCUMENTEN.

Divers

 1. Indien de organisatie na een wijziging of aanpassing van deze voorwaarden het lidmaatschap blijft gebruiken, wordt dit gezien als acceptatie door de organisatie van die bewuste wijziging of aanpassing.
 2. Elke kennisgeving verstrekt aan de organisatie op grond van deze voorwaarden, wordt geacht per gefrankeerde post te zijn gericht aan het adres dat door de organisatie aan Emirates Business Rewards voor dat doel werd verstrekt.
 3. Deze voorwaarden vallen onder de wetten van het emiraat Dubai en elk geding met betrekking tot of in verband met Emirates Business Rewards moet voorgelegd worden in dit rechtsgebied. Lidmaatschap, met inbegrip van de kwalificatieregels voor een lidmaatschap en Business Rewards-punten en inwisselingen, is onderworpen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, inclusief alle toepasselijke uitspraken van de International Air Transport Association.
 4. Emirates Business Rewards is niet actief (of beëindigt haar activiteiten) in een rechtsgebied waarin zij verboden is (of wordt verboden) door een relevante wetgeving of relevante overheidsrichtlijnen.
 5. Er zijn redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze voorwaarden, en in de publicaties en advertenties verband houdend met Emirates Business Rewards nauwkeurig is, maar Emirates aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele, schriftelijke of verbale, fouten of weglatingen in de informatie.
 6. Elk onderdeel van deze voorwaarden dat om het even welke reden niet afdwingbaar is, wordt geacht te kunnen worden verwijderd zonder enige consequentie voor de resterende voorwaarden. Emirates is niet verplicht tot dienstverlening of anderszins te handelen uit hoofde van deze voorwaarden, wanneer zij hiermee de wet zou overtreden.
 7. Personen, inclusief, maar niet beperkt tot, programmabeheerder(s) en/of reizigers(s) kunnen worden verplicht om bij het inchecken documentatie te leveren waarmee de identiteit van de persoon en de betrokkenheid bij het lidmaatschap van de organisatie bij Emirates Business Rewards kan worden vastgesteld. Als een persoon verzuimt aan deze eis te voldoen, behoudt Emirates Business Rewards zich het recht voor vervoer te weigeren.
 8. De links onderaan deze pagina naar de algemene voorwaarden en het privacybeleid zijn bijgesloten ter referentie.
 9. Als u een klacht hebt aangaande de service hierin, neem dan contact op met de klantenservice van Emirates via e-mail naar customer.affairs@emirates.com
 10. Copyright © Emirates 2020. Alle rechten voorbehouden.