Alles over gevaarlijke goederen

Bekijk het overzicht hieronder om te zien of u de items die u wilt meenemen, mag vervoeren op de vlucht.

Gevaarlijke goederen of stoffen kunnen door hun chemische of fysieke eigenschappen de veiligheid van een vliegtuig of van de mensen aan boord in gevaar brengen. Het vervoer van dergelijke items is aan beperkingen en de Civil Aviation Regulations onderhevig. Emirates beperkt het vervoer van alle hoverboards (met of zonder lithiumbatterijen) als incheckte of handbagage. Gevaarlijke goederen mogen niet meegenomen worden in (of als) ingecheckte of handbagage van passagiers of bemanning, behalve zoals aangegeven in de tabel hieronder.

Gevaarlijke goederenToegestaan in of als handbagageToegestaan in of als ingecheckte bagageToestemming van de vervoerder is vereistLet op: U heeft geen EK toestemming nodig als het voldoet aan de IATA Dangerous Goods Regulations
Alcoholische dranken in consumentenverpakkingen met meer dan 24% maar maximaal 70% alcohol, in verpakkingen van maximaal 5 liter, en een totale netto hoeveelheid per persoon van 5 liter.JaJaNee
Munitie (patronen voor wapens), veilig verpakt (alleen klassen 1.4S, UN 0012 of UN 0014) en maximaal 5 kilo bruto per persoon, voor eigen gebruik. De toegestane hoeveelheid voor meerdere passagiers mag niet worden gecombineerd in één of meerdere verpakkingen.NeeJaJa
Lawinerugzak, een per persoon, met een vulpatroon met gecomprimeerd gas, klasse 2.2. Mag ook uitgerust zijn met een pyrotechnisch ontstekingsmechanisme dat maximaal 200 mgmilligram netto van klasse 1.4S bevat. De rugzak moet zodanig worden ingepakt dat deze niet per ongeluk geactiveerd kan worden. De airbags in de rugzakken moeten uitgerust zijn met overdrukventielen.JaJaJa
Reservebatterijenoflosse batterijen, waaronder lithium-metaal- of lithium-ion (knoop) batterijen voor draagbare elektronische apparatuur mogen alleen worden meegenomen in de handbagage. Items die in de eerste plaats als voedingsbron dienen, bijvoorbeeld powerpacks, worden beschouwd als reservebatterijen. Deze batterijen moeten afzonderlijk worden verpakt om kortsluiting te voorkomen.JaNeeNee
Kooktoestellen en brandstoftanks die een brandbare vloeibare brandstof hebben bevat met een lege brandstoftank enof brandstofhouder mogen worden meegenomen, mits de vloeibare brandstof volledig is afgetapt uit de brandstoftank van het kooktoestel enof de brandstofhouder, en indien er maatregelen zijn genomen om gevaar uit te sluiten.NeeJaJa
Meetapparatuur voor chemische stoffen, apparatuur die niet meer radioactief materiaal bevat dan de limieten zoals gespecificeerd in de IATA Dangerous Goods Regulations Table 10.3.C, bijv. een Chemical Agent Monitor (CAM) enof Rapid Alarm & Identification Device Monitor (RAID-M), veilig verpakt en zonder lithiumbatterijen, wanneer deze worden meegenomen door medewerkers van de Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) op dienstreizen.JaJaJa
Zelfverdedingingsmiddelen zoals mace- of pepperspray die een irriterende of uitschakelende stof bevatten, zijn verboden om met u mee te dragen op het lichaam en om mee te nemen in zowel ingecheckte als handbagage.VerbodenVerbodenVerboden
Droogijs (koolzuurgas, vast), maximaal 2,5 kilo per persoon, wanneer het gebruikt wordt om beperkt houdbare items in te pakken die niet vallen onder deze regels, in ingecheckte of handbagage, mits de verpakking het ontsnappen van koolzuurgas toelaat. Ingecheckte bagage moet een label hebben met daarop vermeld 'droogijs' of 'koolzuurgas, vast' plus het nettogewicht van het droogijs of de vermelding dat het pakket 2,5 kilo of minder droogijs bevat.JaJaJa
Elektronische sigaretten (inclusief elektronische sigaren, pijpen en andere persoonlijke vaporizers) met batterijen moeten afzonderlijk worden verpakt zodat per ongeluk aanzetten wordt voorkomen.JaNeeNee
Elektroshockwapens (bijv. tasers) die gevaarlijke goederen bevatten zoals explosieven, samengeperste gassen, lithiumbatterijen enz., zijn verboden in handbagage en ingecheckte bagage, en mogen niet worden meegedragen op het lichaam.VerbodenVerbodenVerboden
Brandstofcellen en reservebrandstofpatronen voor gebruik als energiebron van draagbare elektronische apparatuur (bijv. camera's, mobiele telefoons, laptops en camcorders). Meer informatie kunt u vinden in de IATA Dangerous Goods Regulations of opvragen bij de luchtvaartmaatschappij.JaJaNee
Gaspatronen, klein, niet-ontvlambaar wanneer ze koolzuurgas of een ander gas bevatten uit klasse 2.2. Tot twee kleine patronen die zich bevinden in zelfopblaasbare veiligheidsuitrusting zoals een reddingsvest. Maximaal een uitrusting per klant en tot twee kleine reservepatronen per persoon, maximaal vier patronen met een watercapaciteit van 50 milliliter voor andere uitrustingen.JaJaJa
Krultangen die koolwaterstof bevatten, maximaal een per klant of bemanningslid, op voorwaarde dat de veiligheidskap over het warmte-element is geplaatst. Deze krultangen mogen nooit aan boord van het vliegtuig worden gebruikt. Gaspatronen voor zulke krultangen is niet toegestaan in ingecheckte of handbagage.JaJaNee
Warmteproducerende items met batterijen die extreme hitte kunnen produceren en brand kunnen veroorzaken wanneer ze worden geactiveerd, bijv. zaklampen voor onderwater (duiklampen) en soldeerbouten, mits het warmteproducerende onderdeel van de batterij afzonderlijk is verpakt zodat het per ongeluk activeren tijdens het vervoer wordt voorkomen. Alle losse batterijen moeten beschermd zijn tegen kortsluiting.JaJaJa
Geïsoleerde verpakking met gekoelde vloeibare stikstof (dry shipper), volledig geabsorbeerd in poreus materiaal, mag alleen ongevaarlijke stoffen bevatten.JaJaNee
Interne verbrandings- of brandstofcelmotoren moeten voldoen aan de vereisten van de IATA Dangerous Goods Regulations Special Provision A70 die bepaalt dat de motor geen brandstof mag bevatten.NeeJaNee
Energiezuinige lampen in consumentenverpakking en bedoeld voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik.JaJaNee
Lithiumbatterijen: Beveiligingsapparatuur met lithiumbatterijen wordt alleen geaccepteerd in overleg met Group Security.NeeJaJa
Lithiumbatterijen: Draagbare elektronische apparaten die lithium-metaal- of lithium-ioncellen of -batterijen bevatten, waaronder medische apparatuur zoals draagbare zuurstofconcentrators (POC's) en consumentenelektronica, zoals camera's, mobiele telefoons, laptops en tablets die door passagiers of bemanningsleden worden meegenomen voor persoonlijk gebruik. Lithium-metaalbatterijen mogen maximaal 2 gram bevatten en lithium-ionbatterijen maximaal 100 wattuur.JaJaNee
Lithiumbatteriijen, reserveoflos van meer dan 100 wattuur maar maximaal 160 wattuur voor consumentenelektronica en draagbare medische elektronische apparatuur, of met een lithiuminhoud van meer dan 2 gram maar maximaal 8 gram, maar alleen voor draagbare medische elektronische apparatuur. Maximaal twee reservebatterijen, alleen in handbagage. Deze batterijen moeten afzonderlijk worden verpakt om kortsluiting te voorkomen.JaNeeJa
Elektronische apparatuur met lithiumbatterijen. Lithium-ion batterijen voor draagbare (waaronder medische) elektronische apparatuur met een aangegeven hoeveelheid wattuur van meer dan 100 wattuur maar maximaal 160 wattuur. Alleen voor draagbare medische elektronische apparatuur lithium-metaalbatterijen met een lithiuminhoud van meer dan 2 gram maar maximaal 8 gram.JaJaJa
Veiligheidslucifers (een klein pakje) of een kleine sigarettenaansteker die geen andere ongeabsorbeerde vloeibare brandstof bevat dan vloeibaar gas en die meegenomen wordt voor persoonlijk gebruik. Aanstekergas en navullingen voor aanstekers mogen niet worden meegenomen, en niet in ingecheckte of handbagage zitten. Let op: 'strike anywhere'-lucifers, 'blue flame'- of sigarenaanstekers zijn verboden.Moet u bij zich dragenMoet u bij zich dragenNee
Mobiliteitshulpmiddelen: Rolstoelen of vergelijkbare vervoersmiddelen met lekvrije natte accu's of accu's die voldoen aan Special Provision A123 of A199 van de IATA Dangerous Goods Regulations, mits de batterijen zijn beschermd tegen kortsluiting, bijv. doordat ze verpakt zijn, en stevig bevestigd aan de rolstoel of ander vervoersmiddel.NeeJaJa
Mobiliteitshulpmiddelen: Rolstoelen of soortgelijke vervoersmiddelen met accu's die niet beveiligd zijn tegen lekken of met lithiumaccu's, mits de rolstoel of het vervoersmiddel rechtop ingeladen, opgeborgen, vastgezet en weer uitgeladen kan worden zodat de accu in de rolstoel kan blijven zitten. De accupolen moeten beschermd worden tegen kortsluiting, bijv. doordat ze verpakt zijn, en de accu moet stevig bevestigd zijn aan de rolstoel of ander vervoersmiddel. Extra restricties gelden voor lithiumbatterijen, deze kunt u opvragen bij Emirates. We raden aan van tevoren afspraken te maken met Emirates.NeeJaJa
Mobiliteitshulpmiddelen: Mobiliteitshulpmiddelen met lithium-ionaccu's (inklapbaar), de lithium-ionaccu moet worden verwijderd en meegenomen in de cabine. De accu's van een dergelijke rolstoel mogen niet meer dan 300 wattuur bevatten, voor een apparaat dat is uitgerust met twee accu's geldt dat elke accu afzonderlijk maximaal 160 watt uur mag bevatten. Een extra reserveaccu van maximaal 300 wattuur of twee reserveaccu's van elk maximaal 160 wattuur mogen worden meegenomen in de cabine.JaNeeJa
Niet-radioactieve medicinale of toiletartikelen (waaronder verstuivers), zoals haarspray, parfum, eau-de-toilette en medicijnen die alcohol bevatten. De totale netto hoeveelheid niet-radioactieve medicinale of toiletartikelen en niet-ontvlambare, niet-giftige verstuivers in klasse 2.2 bedraagt maximaal 2 kilo of 2 liter, en de netto hoeveelheid van elk afzonderlijk item bedraagt maximaal 0,5 kilo of 0,5 liter. De spuitknop van een verstuiver moet van een dop of andere bescherming zijn voorzien om te voorkomen dat de inhoud per ongeluk wordt verspreid.JaJaNee
Niet-ontvlambare, niet-giftige verstuivers van kasse 2.2., zonder aantoonbare gevaren, voor sport- of thuisgebruik. De totale netto hoeveelheid niet-radioactieve medicinale of toiletartikelen en niet-ontvlambare, niet-giftige verstuivers in klasse 2.2 bedraagt maximaal 2 kilo of 2 liter, en de netto hoeveelheid van elk afzonderlijk item bedraagt maximaal 0,5 kilo of 0,5 liter. De spuitknop van een verstuiver moet van een dop of andere bescherming zijn voorzien om te voorkomen dat de inhoud per ongeluk wordt verspreid.NeeJaNee
Zuurstof-, lucht- of gascilinders voor medisch gebruik. Het brutogewicht van de cilinder mag maximaal 5 kilo bedragen. Let op: vloeibare zuurstofsystemen mogen niet worden vervoerd.JaJaJa
Permeatie-apparatuur voor het ijken van metingsapparatuur voor de luchtkwaliteit moet voldoen aan de IATA Dangerous Goods Regulations Special Provision A41 (die de verpakkingseisen beschrijft).NeeJaNee
Draagbare elektronische apparatuur met lekvrije batterijen, de batterijen moeten voldoen aan de IATA Dangerous Goods Regulations Special Provision A67 en moeten een voltage van maximaal 12 volt hebben en niet meer dan 100 wattuur.. Maximaal 2 reservebatterijen zijn toegestaan.JaJaNee
Radio-isotopische pacemakers of andere apparaten, waaronder die met lithiumbatterijen, geïmplanteerd of bevestigd op het lichaam, of radiofarmaceutische producten binnen het lichaam ten gevolge van een medische behandeling.Moet u bij zich dragenMoet u bij zich dragenNee
Beveiligingsattachékoffers, geldkistjes, geldzakken enz. die gevaarlijke goederen bevatten, zoals lithiumbatterijen enof pyrotechnisch materiaal zijn ten strengste verboden, behalve indien de luchtvaartmaatschappij toestemming heeft verleend.VerbodenVerbodenVerboden
Monsters, niet-besmettelijk verpakt in kleine hoeveelheden ontvlambare vloeistof moeten voldoen aan de IATA Dangerous Goods Regulations Special Provision A180 (gegevens over de speciale verpakkingsvereisten voor zulke specimens kunt u vinden in de IATA Dangerous Goods Regulations).JaJaNee
Thermometer, medisch of klinisch wanneer met kwik gevuld, een per persoon voor persoonlijk gebruik, moet vervoerd worden in een beschermende houder.JaJaNee
Thermometer of barometer gevuld met kwik vervoerd door een vertegenwoordiger van een weerinstituut van de overheid of andere gelijkwaardige officiële instelling, moet worden verpakt in een stevige verpakking met een gesealde binnenvoering of zak van stevig lekbestendig materiaal dat ongevoelig is voor kwik, waardoor voorkomen wordt dat kwik gaat lekken, ongeacht de positie waarin de verpakking zich bevindt.JaNeeJa