Ga door naar het hoofdgedeelteToegankelijkheidsinformatie

Formulier Medische informatie (MEDIF)

Als u zich zorgen maakt over gezondheidsproblemen en vliegen, of als u speciale assistentie nodig heeft, kunnen wij u helpen. Vul het Formulier Medische informatie samen met uw arts in, zodat we uw behoeften kunnen beoordelen.
 • MEDIF deel 1

  In te vullen door de passagier of namens de passagier.

 • MEDIF deel 2

  Zodra deel 1 is ingediend, sturen we deel 2 naar de dokter van de passagier, zodat die dat deel kan invullen.

  Deel 2 wordt vervolgens doorgestuurd naar de passagier.

 • Definitieve indiening

  De definitieve indiening (deel 1 en deel 2) moet goed worden gecontroleerd en bevestigd door de passagier voordat het wordt ingediend.

  Dien de ingevulde formulieren minimaal 48 uur voor de vlucht in, zodat we de aanvraag kunnen controleren en verwerken.

Start mijn MEDIF-formulier
Voer uw boekingsgegevens in om te beginnen met de online indiening van uw MEDIF.

Belangrijke informatie

De MEDIF over de toestand van de passagier moet binnen een maand voor de geplande reisdatum worden ingevuld en minimaal 48 uur voor de vlucht worden ingediend.


Emirates Medical Services kan extra informatie of toelichting aanvragen vóór goedkeuring van uw MEDIF. U dient ons ook direct te informeren als de situatie van de passagier VOOR vertrek verandert.


Als u een MEDIF-formulier indient namens een baby, download dan het MEDIF-pdf(opent een pdf in een nieuw venster) en stuur een ingevulde kopie naar medaattachments@emirates.com.

Algemene richtlijnen

Passagiers waarop één van de volgende omstandigheden van toepassing is, zullen bij het boeken een ingevuld MEDIF-formulier moeten overleggen:

 • Passagiers die om medische redenen tijdens de vlucht zuurstoftoevoer, een brancard, medische begeleiding of een behandeling behoeven.
 • Passagiers die aan boord medische apparatuur of instrumenten behoeven.
 • Passagiers waarvan de fitheid in twijfel wordt getrokken als gevolg van een recente evenwichtsstoornis, ziekte, behandeling of operatie.
 • Passagiers die doorgaans niet worden toegelaten aan boord, of die lijden aan ernstige of instabiele ziekten of ernstige verwondingen hebben.

Er zijn twee belangrijke factoren die we in overweging nemen bij de beoordeling of iemand fit genoeg is om te reizen:

 • Verminderde atmosferische druk: de luchtdruk in de cabine verandert nogal gedurende 15 tot 30 minuten na de start en vóór het landen, en het uitzetten en inkrimpen van gas kan leiden tot pijn en drukeffecten.
 • Vermindering van de zuurstofspanning: de druk in de cabine is vergelijkbaar met die van op een hoogte van 1.800 tot 2.400 meter en de partiële zuurstofdruk is ongeveer 20% lager dan op de grond.

Elke medische conditie die ertoe leidt dat een passagier een vlucht niet veilig kan voltooien zonder een beroep te hoeven doen op medische assistentie aan boord, wordt als onacceptabel beschouwd om te vliegen.


Medische condities die doorgaans als onacceptabel worden beschouwd om te vliegen

We beoordelen elk geval apart en nemen in onze overwegingen mee of de passagier vergezeld wordt door een medische begeleider. Als algemene richtlijn worden de volgende medische condities doorgaans als onacceptabel beschouwd om te vliegen:

 • Ernstige gevallen van bloedarmoede.
 • Ernstige gevallen van ofwel middenoorinfecties (otitis media), ofwel sinusitis.
 • Acute, besmettelijke of overdraagbare ziekten.
 • Mensen met een congestief hartfalen of andere cyanotische hartafwijkingen die niet volledig onder controle zijn.
 • Twee weken na het ontstaan van een ongecompliceerd myocardinfarct (MI), of zes weken na een gecompliceerd MI.
 • Mensen met ernstige ademhalingsziekten of een recente klaplong.
 • Mensen met gastro-intestinale lesies die mogelijk haematemesis, melaena of intestinale obstructie veroorzaken.
 • Postoperatieve gevallen:
  • Binnen 10 dagen na eenvoudige abdominale operaties
  • Binnen 21 dagen na borstoperaties of invasieve oogchirurgie (laseroperaties vallen hier niet onder).
 • Kaak- of kaakbeenfracturen waarna de kaak met draad is vastgezet (tenzij vergezeld door medische begeleiding).
 • Onstabiele mentale ziekte zonder begeleiding en geschikte medicatie voor de hele reis.
 • Oncontroleerbare toevallen (tenzij vergezeld door medische begeleiding).
 • Ongecompliceerde enkelvoudige zwangerschappen na de 36e week of meervoudige zwangerschappen na de 32e week.
 • Baby's die minder dan 7 dagen oud zijn.
 • Mensen die in de afgelopen zeven dagen lucht in hun lichaamsholten hebben laten inbrengen voor diagnostische of therapeutische doeleinden.

Opmerkingen over andere omstandigheden

 • Voedselallergieën: passagiers hoeven dit formulier niet in te vullen om een dieetmaaltijd aan te vragen. We kunnen helaas niet garanderen dat onze maaltijden geen pinda's bevatten. Mocht het zo zijn dat de passagier een levensbedreigende voedselallergie heeft die mogelijk aan boord behandeld moet worden, en met name als de aanwezigheid van voedselsporen in de lucht al een reactie veroorzaakt, dan moet dit formulier alsnog worden ingevuld.
 • Astma: medicatie voor astma moet meegenomen worden in de handbagage. Aangezien vernevelaars op stroom werken, zijn voorzetkamers met een inhalator een zeer goed alternatief voor aan boord.
 • Begeleiders: medische begeleiders dienen ervoor te zorgen dat zij over alle benodigde hulpmiddelen beschikken om hun patiënt de juiste zorg te kunnen bieden. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de lichamelijke zorg die hun patiënt nodig heeft. De voedselregelgeving schrijft namelijk voor dat het cabinepersoneel niet mag helpen met deze zorg.
 • Fracturen: voor alle recente lange botbreuken of benen die volledig in het gips zijn gezet is een medische verklaring vereist. Gips moet ten minste 48 uur oud zijn. Als de blessure recent is (minder dan 48 uur oud) kunnen er tijdens een lange vlucht zwellingen onder het gips ontstaan en daarom dient het gips gespleten te zijn. Extra beenruimte voor het omhooghouden van het been is niet mogelijk in Economy Class; u kunt echter wel een stoel aan het gangpad reserveren. Geef aan of het om het linker- of rechterbeen van de passagier gaat.
 • Zorg aan boord: ons cabinepersoneel verleent geen verplegende zorg en is enkel getraind in het bieden van eerste hulp.
 • Long- of hartziekte: cardiopulmonale ziektes die al na 100 meter lopen op een vlakke ondergrond ademnood veroorzaken, of waarvoor zuurstof was vereist in het ziekenhuis of thuis (of eerder aan boord) en waarvoor mogelijk aanvullende zuurstof nodig is. De zuurstof aan boord van het vliegtuig is alleen voor gebruik in noodgevallen. Ernstige cardiopulmonale ziektegevallen en passagiers die continu zuurstof, een stretcher of een incubator nodig hebben, moeten een recent gedetailleerd medisch rapport toevoegen aan de medische verklaring. (Een kopie van de verwijsbrief van een specialist of ziekenhuis is doorgaans voldoende.)
 • Lichamelijke beperkingen: dit formulier hoeft niet ingevuld te worden wanneer de patiënt alleen een rolstoel nodig heeft tot aan het vliegtuig. Let op: De regels van de burgerluchtvaart schrijven voor dat alle passagiers van de stoelen gebruik moeten kunnen maken met de rugleuning rechtop.
 • Dieetmaaltijden: Speciale maaltijden voor religieuze of andere medische redenen kunnen worden besteld door uw boeking online te beheren of direct via een reisbureau als u daar heeft geboekt.
 • Terminale ziekten: passagiers die in een vergaand stadium van een terminale ziekte verkeren, hebben doorgaans een medisch begeleider of verpleger nodig.