ToegankelijkheidsinformatieGa door naar het hoofdgedeelte

Over ons

Verantwoordelijk bedrijf

Wij zetten ons als wereldwijde organisatie in voor ethische bedrijfspraktijken. We geloven dat succesvolle, langdurige zakelijke relaties zijn gebaseerd op eerlijkheid, rechtvaardigheid en de kracht van onze producten en services.

Antislavernij en -mensenhandel

Hedendaagse slavernij, lijfeigenschap, dwangarbeid en mensenhandel zijn misdaden en een schending van de fundamentele rechten van de mens. De Emirates Group committeert zich aan alle wetten van de landen waarbinnen zij opereert, waaronder wetten aangaande mensenhandel en slavernij. De Emirates Group voert een zerotolerancebeleid aangaande hedendaagse slavernij en verplicht zich tot ethisch en integer handelen in alle zakelijke handelingen, relaties en toeleveringsketens.

Lees de Verklaring hedendaagse slavernij van Emirates(opent een pdf in een nieuw tabblad)

Lees ons beleid ten aanzien van antislavernij en -mensenhandel(link opent een pdf in een nieuw tabblad)

Antiomkoping en -corruptie

We verwachten van onze werknemers en zakenpartners dat ze zich gedragen conform de hoge ethische normen en verwachtingen die het bedrijf van ze heeft en dat ze bij het uitvoeren van activiteiten voor Emirates te allen tijde de toepasselijke antiomkopings- en anticorruptiewetgeving naleven in de landen waar we zakendoen.

Lees ons antiomkopings- en anticorruptiebeleid(opent een pdf in een nieuw tabblad)

Antitrust- en concurrentiewetgeving

Emirates leeft alle wetten na in de landen waar ze werkzaam is en heeft een wereldwijd nalevingsprogramma voor antitrust-/concurrentiewetgeving opgesteld om ervoor te zorgen dat onze werknemers zich bewust zijn van de relevante antitrust-/concurrentiewetgeving en om ondersteuning te bieden bij het naleven van deze wetten in de praktijk.

Lees ons nalevingsbeleid voor antitrust-/concurrentiewetgeving(opent een pdf in een nieuw tabblad)

Nalevingsprogramma Amerikaanse sancties

Bescherming van gegevens en cyberveiligheid

Als wereldwijd bedrijf verzamelen, beheren en versturen we een enorme hoeveelheid gegevens en slaan die ook op, om ons te helpen services te verlenen aan onze klanten. Daar horen ook persoonsgegevens bij. Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en de gegevens die we in ons bezit hebben, goed te beveiligen. Die verantwoordelijkheid nemen we serieus. We hebben een team voor gegevensbescherming opgezet om een bedrijfsbrede strategie te implementeren en regelmatig ons beleid en onze processen te controleren op naleving met internationale en binnenlandse regelgeving, en beste praktijken van de industrie.

Lees ons Privacybeleid

Zoals de meeste grote ondernemingen hebben wij ook elke dag te maken met steeds sterkere cyberdreigingen en externe aanvallers die steeds complexere technieken gebruiken. Emirates verbetert continu haar cybervaardigheden om onze bescherming tegen deze aanvallen te verbeteren en de toegang tot de informatie die wij in ons bezit hebben, te beveiligen. We gebruiken ook hulpmiddelen om werknemers bewust te maken van de risico's op het gebied van gegevensbescherming en daarbij benadrukken we de noodzaak voor gedeelde waakzaamheid bij cyberproblemen via simulaties en gestructureerde training.

Dit kunt u doen als u vermoedt dat Emirates een cyberveiligheidsprobleem heeft.

Aankooppraktijken

Onze aanpak van aankoop-leveringsrelaties is dat de voorwaarden duidelijk, eerlijk en voor beide partijen voordelig moeten zijn. Ons aankoopproces is gebaseerd op concurrerende aanbestedingen en op transparantie.

Lees meer over ons aankoopproces(opent in een nieuw tabblad).