Ga door naar het hoofdgedeelteToegankelijkheidsinformatie

Onze mensen

Een dag in het leven van

Specialist werkplekgezondheid en -veiligheid Fredrick Owuoth in een zwart pak

Fredrick Owuoth

Wanneer bent u onderdeel geworden van de Emirates Group en in welke functie?

Ik ben op 3 mei 2013 aan de slag gegaan bij het bedrijf als gezondheid-, veiligheids- en milieuspecialist. Ik focus me nu volledig op gezondheid en veiligheid als werkplekgezondheid- en veiligheidsspecialist.

Wat komt er bij uw functie kijken?

Als organisatie doen wij er alles aan om onze klanten, ons personeel en onze middelen te beschermen door continu internationale en andere toepasselijke veiligheidsnormen na te leven en door te werken op manieren die veiligheid benadrukken als een belangrijke persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik ben betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van gezondheids- en veiligheidsprogramma's die hier een bijdrage aan leveren.

Verbetering van werkplekgezondheids- en veiligheidsbeleid gerelateerd aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, eerste hulp, werken op hoogte en alleen werken is een belangrijk onderdeel van mijn functie. Ik ben ook betrokken bij veiligheidsbewustzijnscampagnes zoals werken op hoogte en zorgen voor veilige werkomstandigheden bij Emirates Engineering via ons Safety Promotion Centre in de hangar.

Ik zorg voor de werkplekgezondheid- en veiligheidsintroductie voor nieuwe werknemers bij Emirates Engineering, Emirates Airport Services, contractpersoneel (Transguard) en stagiaires die staatsburgers zijn van de V.A.E.

Ik loop regelmatig door gebouwen, kantoren, hangars, werkplaatsen, magazijnen en andere plekken waar gezondheid- en veiligheidsgevaren in de gaten moeten worden gehouden. Ik zorg voor opvolging van meldingen van gevaren op de werkplek van werknemers in ons veiligheidsmeldingssysteem. Bij veiligheidsbewustzijnsactiviteiten en -training probeer ik collega's aan te sporen om gevaren te melden, zodat incidenten kunnen worden voorkomen.

Mijn team en ik onderzoeken ernstig en potentieel ernstig letsel of materiële schade om de onderliggende oorzaak te bepalen en ik ondersteun lijnafdelingen bij hun onderzoeken. Ik werk samen met bedrijfsgebieden en collega's in Group Safety om voorstellen en advies samen te stellen voor het voorkomen van vergelijkbare incidenten.

Door regelmatig op te volgen en reguliere veiligheidsinspecties uit te voeren, controleer ik of de bevindingen van vorige inspecties zijn afgehandeld en of er iets is gedaan aan de gezondheids- en veiligheidsrisico's die hiermee gepaard gingen.

Ik werk samen met lijnmanagers, aannemers, technische, ondersteunings- en operationele collega's en managementteams om ze te ondersteunen en beleid ten faveure van veilige werkplekken te beïnvloeden. Ik werk ook samen met Engineering Aircraft Maintenance, Operations en verschillende veiligheidsactieteams, zoals die van Dubai Airports, Emirates SkyCargo en Emirates Airport Services.

Wat zijn de hoogtepunten van uw carrière?

In januari 2018 kreeg ik een najm voor de inspecties van werknemersvervoer buiten werktijden. Het resultaat was verbetering van de veiligheid van collega's die werknemersvervoer gebruiken. Ik heb ook een najm gekregen als erkenning voor de ondersteuning die ik Emirates Group Security (EGS) heb geboden bij het uitvoeren van de vereiste beoordelingen om in aanmerking te komen voor de Sheikh Khalifa Excellence Award, die EGS ook daadwerkelijk heeft gewonnen.

Wat vindt u zo mooi aan uw werk?

Ik vind mijn werk mooi omdat ik elke dag iets nieuws leer, of het nu een technisch, operationeel of functioneel aspect met betrekking tot mensen of apparatuur is, of levenslessen die collega's met mij delen.

Mijn betrokkenheid bij werkplekinspecties en veiligheidsrisico-evaluaties geven me het gevoel dat ik een bijdrage lever aan een veiligere werkplek voor mijn collega's overal ter wereld.

Wat zijn de uitdagingen die u tijdens het werk tegenkomt en hoe gaat u hiermee om?

Het kan een uitdaging zijn om een veiligheidsincident bij een externe locatie te evalueren. Inspecties op locatie en persoonlijke interviews zijn de belangrijkste activiteiten die we ondernemen om een incident te onderzoeken. Dus als het een externe locatie betreft, brengt dat extra logistieke problemen en kosten met zich mee We hebben een trainingsprogramma ontwikkeld voor vliegveldservicemanagers (ASM's) om te zorgen dat ze bekend zijn met de incidentevaluatieprocesen. We geven deze training als ASM's naar Dubai reizen. Ik heb ASM's altijd via telefoon en Skype ondersteund om ze te helpen bij specifieke uitdagingen, maar sinds we de training hebben ingevoerd, hebben we minder ondersteuningsaanvragen gehad. Dit laat dus een positieve impact zien.

Ik maak altijd gebruik van de kansen die Safety Action Group-bijeenkomsten, veiligheidscampagnes of adviesmogelijkheden bieden om het bewustzijn van succesvolle veiligheidsinitiatieven en -programma's bij verschillende teams te vergroten. Dit heeft gezorgd voor kosten- en tijdbesparingen.

Kunt u tips geven voor een veiligere werkplek?

Gezondheids- en veiligheidsgevaren zijn aanwezig in onze werkomgevingen en als we bepaalde werkgerelateerde activiteiten ondernemen.

Mijn advies aan collega's is om altijd even de tijd te nemen voordat ze een werkactiviteit beginnen en zichzelf af te vragen of de activiteit gevaar voor zichzelf, hun collega's of bedrijfsapparatuur of -eigendommen kan opleveren. Zo ja, dan moet u proberen het letsel of de schade te voorkomen of te minimaliseren.

Een werkplekgevaarrapport (zie groupworld box) moet ook worden ingediend zodat het veiligheidsteam uw zorgen kan bekijken en in gesprek kan gaan met de relevante belanghebbenden of collega's in bedrijfsonderdelen om ervoor te zorgen dat blootstelling aan veiligheidsrisico's wordt voorkomen of geminimaliseerd.

Wat doet u om te ontspannen en ontstressen?

Ik wandel graag bij Al Nahda 2 Pond Park of Al Mamzar Beach. Wandelen langs het water ontspant me en ik ben graag buiten. En ik blijf ook fit.

Ik spreek ook graag af met vrienden. Ik vind het leuk om met mensen te praten en nieuwe dingen te leren of iets te horen over dingen waar ze plezier aan beleven of wat hun uitdagingen zijn.

Glimlachende Talent Acquisition Manager Jade Al Mulla

Jade Al Mulla

Wanneer bent u onderdeel geworden van de Emirates Group en in welke functie?

Ik ben in 2011 aan de slag gegaan als HR-specialist bij de afdeling werving. In die dagen heette talentwerving (TA) centrale werving. In de jaren daarna heb ik in verschillende teams gewerkt, zoals wervingsactiviteiten, volumelevering en onboarding.

Wat doet u in uw huidige functie?

Als talentwervingsmanager voor klantondersteuning leveren mijn team en ik elke maand een bijdrage aan wervingsevenementen wereldwijd om ons te helpen bij het aantrekken van het beste talent. Het regelen van deze evenementen heeft meer om het lijf dan enkel het boeken van een zaal, maar draait ook om het regelen van de veiligheid en beveiliging van onze teamleden en kandidaten, en planning voor noodgevallen zoals onverwacht hoge bezoekersaantallen, rampen en andere onvoorspelbare situaties. We hebben bijvoorbeeld ooit een wervingsevenement opnieuw moeten plannen en verplaatsen, omdat er een brand op de locatie was geweest. We moesten niet alleen een nieuwe locatie voor het evenement vinden, maar we moesten ook samenwerken met het hotel om alle verzamelde kandidaten naar de nieuwe locatie te brengen.

We zouden ons werk niet kunnen doen met de steun van inkoop & logistiek, financieel en andere bedrijfsonderdelen.

Bij mijn sollicitatiegesprek voor deze functie werd ik gevraagd of ik in het talentwervingsteam (TA) wilde werken, en ik zei: “Dat lijkt me hartstikke leuk". Het lijkt misschien een simplistisch antwoord, maar het blijkt gewoon waar te zijn geweest. Het is ontzettend leuk om te communiceren met mensen die dolgraag onderdeel willen worden van onze organisatie.

Wat zijn de hoogtepunten van uw carrière?

Ik heb in mijn tijd bij de Group gezien hoe centrale werving transformeerde in talentwerving. We hebben in deze periode onze functies uitgebreid en zijn uitgegroeid tot talentidentificatie, talentbetrokkenheid en onboarding. Dit zorgt voor een consistente ervaring van begin tot einde voor onze kandidaten en nieuwe werknemers, en helpt ons bij het vinden van het best beschikbare talent.

Het vergroot ook de services die we aan het bedrijf kunnen bieden als ze nieuwe teamleden willen werven of bestaande talentmogelijkheden willen vinden. Nu de wereld van HR evolueert en we concurreren voor werknemers wereldwijd, denk ik dat onze functies zullen blijven evolueren. Voor mijn overstap naar mijn huidige functie heb ik in verschillende teams gewerkt en die hebben allemaal een impact gehad op mijn groei en ervaring. Als teamleider voor volumelevering ondersteunen mijn team en ik bedrijfsonderdelen met hoge wervingsquota's. Deze functies zijn meestal dringend nodig voor het bedrijf (meestal operationele functies voor de luchthaven, klantenservice en callcenters). Ons werk bestond uit het beoordelen van duizenden sollicitaties en honderden kandidaten elke maand, dus het was essentieel om een groep kandidaten te hebben die direct aan de slag zou kunnen gaan.

De intensiteit van de werklast leerde me het belang van teamwork onder druk en ervoor zorgen dat processen flexibel genoeg zijn om te voldoen aan onverwachte aanvragen. Daarna heb ik als HR-manager bij de afdeling werving verschillende onderdelen van het bedrijf ondersteund, zoals werving - commercieel en onboarding.

Daarvoor had ik niet in de gaten hoeveel systemen, mensen en teams, intern en extern, betrokken zijn bij het binnenhalen van nieuwe werknemers voor ons bedrijf. Ik vind het leuk om in een hecht team te werken, omdat het ons helpt bij het delen van onze ervaringen en gezamenlijk groeien.

Wat zijn de uitdagingen die u tijdens het werk tegenkomt en hoe gaat u hiermee om?

Voor mij is de grootste uitdaging het hebben van heel veel ideeën en beslissen voor welke het eerst actie moet worden ondernomen. Alle 'veranderprojecten' in de Group hebben talloze creatieve kansen gecreëerd waar mijn team echt plezier aan heeft beleefd. Ik heb de uitdaging van deze extra werklast overwonnen door elke maand één project te kiezen om me op te richten en hier tijd aan te spenderen zonder dat het invloed heeft op de andere tactische functies die ik moet uitvoeren.

Als u niet bij talentwerving zou werken, wat zou u dan doen?

Ik vind het leuk om coach te zijn op de werkplek, omdat het interessant en dankbaar werk is. Ik heb net mijn eerste training voor het coachingsprogramma van de International Coach Federation (ICF) afgerond.

Ik werk nu aan het volgende niveau, en aan gespecialiseerde ICF-trainingen zoals teamcoaching. Deze vaardigheden zijn heel nuttig geweest op het werk.

Wat doet u om te ontspannen en ontstressen?

Ik ben dol op bakken en maak graag eten voor mensen, vooral mijn team. Als ik niet aan het bakken ben, doe ik aan yoga en lees ik boeken.

Vliegtuigontwikkelingsspecialist Neil Gabriah zittend, in een wit overhemd

Neil Gabriah

Wanneer bent u onderdeel geworden van de Emirates Group en in welke functie?

Ik ben in 2003 aan de slag gegaan als bemanningslid.

Wat zijn de hoogtepunten van uw carrière?

Ik ben 11 jaar bemanningslid geweest. In 2012 kreeg ik een promotie als purser en cabineservicetrainer. In 2015 ben ik overgestapt naar het vliegtuigontwikkelingsteam in Service Delivery als een cabine-interieurspecialist. In april ben ik geselecteerd om leiding te geven aan het milieuproject van Service Delivery. Het doel hiervan was om het gebruik van wegwerpplastic (SUP) en afval aan boord. te verminderen

Wat komt er bij uw functie kijken?

Ik heb een dubbelrol, als milieuleider voor Service Delivery en vliegtuigontwikkelingsspecialist. In navolging van de toewijding van ons bedrijf aan meer milieuvriendelijke werkzaamheden, is het mijn belangrijkste rol om een duurzame aanpak te ontwikkelen voor ons productaanbod aan boord van onze vliegtuigen. Hierbij moet ik werken en samenwerken met verschillende teams, zoals productontwikkeling, catering, inkoop en onze leveranciers, om manieren te vinden om afval te verminderen en ons verbruik van SUP te verlagen. Ik geef informatie en updates aan de afdeling bedrijfscommunicatie, marketing en merk voor onze milieu- en duurzaamheidsgerelateerde marketingcampagnes. Ik werk ook nauw samen met de afdeling milieuzaken om de milieu- en duurzaamheidsaspecten voor onze toeleveringsketen voor producten aan boord te beoordelen.

In mijn werk als vliegtuigontwikkelingsspecialist moet ik samenwerken met hoger management, Engineering en vliegtuigproducenten om te zorgen dat de vereisten van Service Delivery in de ontwerpen van de cabines en pantry's van onze nieuwe vliegtuigen worden verwerkt, en dat deze worden geleverd zoals gepland. Ik zoek ook mogelijkheden voor verbeteringen in onze huidige vloot op basis van feedback van bemanning, klanten en senior managers. Ik stel updates voor onze bemanningen samen over de introductie van nieuwe cabines, kombuizen en aanpassingen aan onze vloot.

Daarnaast help ik bij de ontwikkeling van cabineservicetrainingssimulatoren en hulpmiddelen in het Emirates Aviation College om ervoor te zorgen dat onze collega's van de bemanning een trainingsomgeving hebben die past bij het interieur van onze Airbus A380's en Boeing 777's.

Wat vindt u zo mooi aan uw werk?

Werken voor de grootste internationale luchtvaartmaatschappij ter wereld is een bron van trots en motivatie voor mij. Wij hebben een vloot met moderne en efficiënte vliegtuigen en zijn continu bezig met innoveren en het verleggen van grenzen. Ik ben me ook bewust van wat we doen bij Emirates, omdat we een grote invloed op de industrie hebben. We hebben bijvoorbeeld het voortouw genomen in het toevoegen van duurzame en milieuvriendelijke praktijken aan onze werkzaamheden, waar we andere luchtvaartmaatschappijen mee hebben geïnspireerd om hetzelfde te doen.

Wat zijn de uitdagingen die u tijdens het werk tegenkomt en hoe gaat u hiermee om?

We zijn een grote luchtvaartmaatschappij waar veel bij komt kijken. Het introduceren van nieuwe manieren om dingen te doen kan een uitdaging zijn, gezien de schaal van ons bedrijf. Omgang met deze veranderingen vereist een geïntegreerde aanpak die gebruikmaakt van de ervaring van onze getalenteerde en ervaren collega's, zodat we ervoor kunnen zorgen dat alle aspecten zorgvuldig worden geëvalueerd voordat veranderingen worden geïntroduceerd.

Vertel ons eens iets meer over de vooruitgang en uitdagingen van het verwijderen van SUP's aan boord.

We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in de zeven maanden sinds het begin van het project. Aan het begin van volgend jaar zullen er meer dan 100 miljoen SUP's uit ons aanbod aan boord worden gehaald. Dit is bereikt door verwijderen of vervangen van verschillende dingen zoals plastic rietjes, roerstokjes, verpakkingen voor onze speeltjes en plastic bedekking van onze maaltijdtrays. Tijdens vluchten worden plastic flesjes ook gescheiden door de bemanning en gerecycled in Dubai. Meer dan drie ton of ongeveer 150.000 flesjes gaan daardoor elke maand niet naar de stort in Dubai. Dit is slechts het begin en er staat nog veel meer gepland.

Desalniettemin moet zorgvuldig worden omgegaan met veranderingen. Omdat ons bedrijf zo groot is, moet hygiëne worden overwogen, en de impact van alternatieven op vliegtuiggewicht en brandstofverbruik, de uitdagingen met bepaalde vervangers van SUP, het gebrek aan adequate infrastructuur voor recycling, wetgeving voor het weggooien van cabine- en kombuisafval en de groeiende lijst met landen die verschillende plastic SUP-spullen verbieden.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe belangrijk is om verantwoordelijk om te gaan met plastic. Plastic is een licht materiaal en kan voor verschillende dingen worden gebruikt. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat dingen vers en schoon blijven. Omdat het relatief goedkoop is en in grote hoeveelheden beschikbaar is, is hier nooit echt goed over nagedacht en heeft dit bijgedragen aan de groei van een wegwerpcultuur. Hergebruik waar mogelijk is heel belangrijk en, als dat geen optie is, moet het op de juiste manier worden weggegooid.

De introductie van alternatieven zoals bio-gebaseerd en biologisch afbreekbaar plastic kan een goed idee lijken, maar deze producten moeten naar speciale faciliteiten worden gestuurd om te zorgen dat ze na gebruik geen gevaar opleveren voor het milieu. Op dit moment is deze infrastructuur niet beschikbaar in de meeste delen van de wereld, ook niet in de V.A.E.

Vertel ons eens iets meer over een memorabel incident op het werk.

Het bezoek aan de Boeing-fabriek in Everett, Washington, V.S., en het Airbus Delivery Centre in Hamburg, Duitsland, zijn tot nu toe de hoogtepunten van mijn carrière geweest.

Waarom wilde u een carrière nastreven op dit gebied?

Ik ben dol op alles dat met de luchtvaart te maken heeft. Tot de dag van vandaag ben ik verwonderd door de techniek die ervoor zorgt dat een vliegtuig kan vliegen. Mijn interesse komt ook voort uit de betrokkenheid van mijn familie in deze industrie. Mijn opa, moeder en andere familieleden hebben voor verschillende luchtvaartmaatschappijen gewerkt. Toen ik jong was, ging ik altijd met mijn vader mee naar luchtvaartshows in mijn thuisland Kenia. Ik kan me nog herinneren dat ik in een klassieke Dakota DC3 vloog bij mijn eerste bezoek aan een luchtvaartshow; het was een prachtige ervaring en dit ontbrandde mijn liefde voor de luchtvaart.

Wat doet u om te ontstressen na uw werk?

Ik houd van lezen en sporten. Ik ben al sinds mijn vierde een supporter van Liverpool FC en ik probeer altijd hun wedstrijden te bezoeken als ik de kans krijg. Ik ben dol op kaarten en ik ben behoorlijk goed in het noemen van de hoofdsteden van heel veel landen.

Manager kwaliteitsborging veiligheid en projecten Roshan Menon in pak houdt een prijs vast

Roshan Menon

Wanneer bent u onderdeel geworden van de Group en in welke functie?

Ik ben in september 2001 voor de Emirates Group aan de slag gegaan, als senior transportservice-assistent. Binnen anderhalf jaar kreeg ik een promotie en werd ik de jongste officier van dienst in de Group. In 2012 werd ik onderdeel van het formatieteam kwaliteitsborging en veiligheid. In 2014 werd ik teamleider en in 2018 kreeg ik een promotie naar mijn huidige functie als hoofd van de bedrijfseenheid, die ook bestaat uit projecten.

Wat komt er bij uw functie kijken?

Ik ben vooral de belangrijkste controleur van verschillende kwaliteits- en veiligheidsbeheerdisciplines die het doel van de afdeling voor voortdurende verbetering ondersteunen. Om te zorgen voor meer efficiëntie, heeft het grootste deel van mijn taken te maken met procesbeheer, audits en inspecties uitvoeren, om te kunnen zorgen dat we doen wat we zeggen, op een veilige, georganiseerde en coherente manier. Ik moet continu onze naleving van wetgeving controleren, communiceren met diverse belanghebbenden in verschillende operationele omgevingen en regelmatig contact hebben met de leveranciers die bij ons onder contract staan.

In mijn rol moet ik ook samenwerken met het team dat de incidentonderzoeken voor het bepalen van de oorzaak uitvoert en geef ik advies over het oplossen van de problemen die we ontdekken. Dynamische risicobeoordeling draagt niet alleen bij tot de omgang met bedreigingen die een impact kunnen hebben op de veiligheid of het comfort dat we aan onze klanten bieden, maar ook tot het beschermen van onze werknemers in alle omstandigheden.

Wat vindt u zo mooi aan uw werk?

Ik vind mijn werk mooi omdat ik heel veel verschillende dingen doe. Ik moet creatief verstorend zijn en creatief nadenken. Vanwege de uitdagingen van COVID-19 is het team afgeschaald, en dit heeft het lastig gemaakt om goed door te blijven werken terwijl de vereiste werkstroom moet worden voortgezet. Ik blijf echter doorwerken met de chaotische planning en probeer automatisering van taken te gebruiken om toch meer te doen.

Ik ben ook een Go Team Family Assistance Manager bij emcare en Emirates Group-leider voor netwerkgroep Dubai Chamber Road Safety.

Wat zijn de uitdagingen waar u mee te maken krijgt tijdens uw werk, vooral tijdens de pandemie?

COVID-19 heeft gezorgd voor ongekende veranderingen, niet alleen op het werk, maar ook in ons dagelijks leven en gedrag. Omdat mensen op verschillende manieren reageren op verandering, kunnen dingen zoals onachtzaamheid van werknemers met betrekking tot veiligheidsinstructies of slechte communicatie tussen werknemers uitdagingen zijn. Ik probeer altijd en overal kosten te besparen, zonder in te leveren op de veiligheid. Ervoor zorgen dat aannemers continu hogere service- en veiligheidsniveaus leveren, is alleen mogelijk door processen strikt te evalueren en controleren. Ik doe meer inspecties en betrek ook onze interne klanten erbij om mijn 'ogen' in het veld te zijn.

Wat zijn de hoogtepunten van uw carrière?

Ik ben dankbaar voor de meerdere najms die ik heb gekregen. Daarnaast heb ik verrijkende ervaringen met klanten gehad, vooral met de mensen die met het EK521-incident te maken hebben gehad. Hun feedback over mijn steun was heel prettig om te horen. Ik heb de afdeling geholpen bij het verkrijgen van de certificaten voor de laatste kwaliteits- en veiligheidssysteemnormen, veel eerder dan de industrievereisten. Vervoersdiensten heeft ook erkenning gekregen in de publicatie van Dubai Chamber Year of Zayed voor de uitstekende aanpak voor het verminderen van ongelukken.

We hebben zes prijzen gewonnen bij de recente RoSPA Health & Safety Awards 2020, de eerste keer dat een luchtvaartvervoersafdeling hierin slaagde bij de eerste poging. Ik heb ook de RoSPA Influencer Award gekregen, omdat ik de grootste impact heb gemaakt op gezondheid en veiligheid op het werk of in de gemeenschap.

Vertel ons eens iets over interessante gebeurtenissen die tijdens uw werk hebben plaatsgevonden.

Een van de memorabele gebeurtenissen was het naar het werk rijden van onze bemanning toen de chauffeurs massaal in staking gingen, en het afronden van mijn MBA terwijl ik een balans moest zien te vinden tussen mijn studie en mijn werkdiensten. Ik weet nog dat ik soms in mijn auto sliep en studeerde om tijd te besparen.

Hoe ontstresst u na het werk? Ik ben dol op watersport.

Ik ben getraind als strandwacht, ik ben dol op zwemmen, iets dat niet kan vanwege COVID-19. Ik ben op dit moment bezig met mijn liefde voor muziek als DJ. Soms ontspan ik met een goed boek of praat ik met vrienden.

Afdelingsofficier Syed Mohammed Ali in een marineblauw pak

Syed Mohammed Ali

Wanneer bent u bij de Emirates Group gaan werken?

Ik ben op 7 april 2003 begonnen als incheckmedewerker bij Emirates Airport Services (EKAS). Ik heb sindsdien verschillende functies gehad, zoals incheckmedewerker voor First en Business Class, hubcontrolecoördinator, admincoördinator, HR-coördinator voor EKAS, HR-medewerker voor EKAS en Skycargo en HR-manager (externe locaties).

In januari 2016 ben ik overgestapt naar dnata als afdelingsmedewerker voor Terminal 2 in DXB.

Wat doet u in uw huidige functie?

Ik regel en controleer alle activiteiten binnen de klantenservice als ik in Terminal 2 werk. Ik ben de contactpersoon voor belangrijke belanghebbenden en houd ze op de hoogte van afdelingsactiviteiten.

Ik plan middelen om ervoor te zorgen dat we de benodigde mensen en apparatuur hebben en dat we de middelen zo efficiënt mogelijk gebruiken.

Mijn doel is om ervoor te zorgen dat we continu uitstekende service bieden en een bijdrage leveren aan veilige, tijdige uitvoering van werkzaamheden.

Wat zijn de hoogtepunten van uw carrière?

Ik ben verschillende keren beloond voor mijn werk en heb twee gouden, één zilveren, twee bronzen, vijf verdienste- en 16 waarderings-najms gekregen. Elke prijs is bijzonder voor mij.

Wat vindt u zo mooi aan uw werk?

Ik ben dol op mijn werk, omdat ik werk met een team professionals die de best mogelijke service aan onze klanten willen bieden.

Elke dag is anders, met nieuwe uitdagingen, maar we kunnen ze als team allemaal aan. Ik krijg altijd een goed gevoel van momenten dat we een strakke deadline hebben en toch goede resultaten bereiken.

Mijn dienstmanagers en lijnmanagers hebben waardering voor mijn werkhouding en ondersteunen mijn ontwikkeling, zodat ik nog beter kan presteren.

Wat zijn de uitdagingen die u tijdens het werk tegenkomt en hoe gaat u hiermee om?

Omdat we op een van de drukste luchthavens van de wereld werken, krijg ik met verschillende uitdagingen te maken, zoals het toewijzen van mensen en apparatuur en zorgen dat we voortdurend werkzaamheden tijdig uitvoeren met veiligheid als prioriteit.

Communiceren met belanghebbenden en luchtvaartmaatschappijen helpen met vervelende passagiers kan ook lastig zijn.

Wat mij betreft zijn planning, organisatie en samenwerking essentiële elementen voor het overwinnen van elke uitdaging.

Vertel ons eens iets meer over memorabele incidenten die op het werk hebben plaatsgevonden.

Een recent incident, en een van mijn meest memorabele, was toen een collega en ik eerstehulptraining gebruikten om een kind te redden dat het bewustzijn had verloren.

Het incident vond plaats bij een van instapgates bij DWC. Mijn collega en ik waren daar aanwezig en hoorden de ouders om hulp roepen.

We zijn er snel naartoe gegaan om ze te helpen en hebben het kind weer bij bewustzijn kunnen brengen voordat het medische team van de luchthaven arriveerde. De ouders waren heel dankbaar voor onze hulp. Ik heb hier een zilveren najm voor gekregen. Ik ben trots op de manier waarop we de situatie hebben afgehandeld en wil het management bedanken voor de eerstehulptraining, omdat dit ons de mogelijkheid gaf om met vertrouwen de juiste maatregelen te nemen.

Wat doet u om te ontspannen en ontstressen?

Ik ga graag joggen en sporten om fit te blijven. Omdat Dubai een smeltkroes van culturen en keukens is, proef ik graag nieuwe soorten eten in de restaurants in de stad. Ik houd ook van zwemmen en films kijken op mijn vrije dagen.

glimlachend portret van senior Paint Hall-monteur Tendai Mubwanda

Tendai Mubwanda

Wanneer bent u bij de Group gaan werken?

Ik ben op 2 maart 2015 bij Emirates Engineering gaan werken als senior-mechanicus schilderwerkplaats in het Aircraft Appearance Centre. Ik heb de eerste zes maanden in de schilderwerkplaats gewerkt, voordat ik naar de schilderhangar voor vliegtuigen werd overgeplaatst.

Wat komt er bij uw functie kijken?

Ik voer het volledige proces voor het opnieuw schilderen uit en ik ben er trots op dat ik nieuw leven blaas in het uiterlijk van onze vliegtuigen. Schilderen is een complex proces, waar veel voorbereiding voor nodig is tijdens en na het strippen van de oude verf, dat allemaal moet gebeuren voordat de nieuwe verf wordt aangebracht.

Als schildermechanicus is het mijn taak om ervoor te zorgen dat al mijn collega's veilig kunnen werken, omdat wij op hoogte moeten werken en schadelijke chemicaliën in handen krijgen. Persoonlijke veiligheid en de veiligheid van het vliegtuig en de uitrusting zijn prioriteiten in de schilderhangar.

Wat vindt u zo mooi aan uw werk?

Ik ben altijd heel tevreden aan het eind van elk project, zodra het vliegtuig weer in gebruik wordt genomen na een volledige make-over. We doen ook speciale versieringen en ontwerpen voor onze vloot en het geeft veel voldoening als ons werk de aandacht en waardering van klanten uit de hele wereld trekt.

Met welke uitdagingen krijgt u op het werk te maken?

Werken aan vliegtuigen van derde partijen kan een uitdaging zijn. De vereisten voor het ontwerp en verfschema's kunnen verschillen van onze normale werkzaamheden. Elke taak moet zorgvuldig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat we voldoen aan de wensen van de klant. Er is geen foutmarge. De oplossing is om altijd de onderhoudsdocumenten goed te lezen, hulp te vragen bij twijfel en iemand anders te vragen om je werk te controleren.

Ik ben de enige vrouw in het team en dat zorgde in eerste instantie voor uitdagingen. In mijn eerste jaar heb ik extra hard gewerkt om mezelf te bewijzen en ik voelde de verplichting om een voorbeeld te zijn voor andere vrouwen die in de toekomst onderdeel zouden worden van het team. Ik heb sindsdien ontdekt dat ik onderdeel ben van een geweldig en ondersteunend team, en dat is best bijzonder.

Heeft de huidige situatie uw werk veranderd?

Het dragen van beschermende kleding is onderdeel van ons werk. Het beschermt ons tegen giftige chemicaliën en we zijn er aan gewend. Maar COVID-19 heeft een grote impact op de luchtvaartindustrie gehad. We hebben nu vaak langere onderbrekingen in projecten, dus we ondersteunen andere Engineering-afdelingen als ze extra hulp nodig hebben. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen, maar ook voor meer waardering voor andere vaardigheden en de Engineering-afdeling in bredere zin.

Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om flexibel te zijn en je aan te passen aan nieuwe behoeften, en het is een interessante en verrijkende ervaring geweest.

Vertel ons eens iets meer over de hoogtepunten van uw carrière.

Het hoogtepunt was het opnieuw schilderen van onze eerste A380 inhouse. Het was een gigantische taak om het grootste passagiersvliegtuig ter wereld te schilderen. Het is heel memorabel om onderdeel te zijn van het team dat deze mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis heeft bereikt.

Naast het schilderen van vliegtuigen brengt het Aircraft Appearance Centre ook stickers aan op onze vloot. De onthulling van het United for Wildlife-ontwerp en de mediahype die het veroorzaakte was een bijzonder hoogtepunt voor mij. Het voelde zo goed om de berichten op socialmediaplatforms te lezen, wetende dat ik onderdeel was van het team dat het mogelijk maakte om meer bewustzijn te creëren voor dit belangrijke doel.

Waarom heeft u voor deze carrière gekozen?

Toen ik opgroeide was ik altijd nieuwsgierig naar en gefascineerd door vliegtuigen. Toen ik jonger was wilde ik onderdeel van de bemanning worden, maar toen ik ouder werd raakte ik gefascineerd door het technische aspect van de luchtvaart. Toen ik deze kans kreeg, realiseerde ik me dat er niet veel vrouwen zijn die zich hebben gespecialiseerd in het schilderen van vliegtuigen. Het is gebleken dat er geen enkele getrainde vrouwelijke vliegtuigschilders in mijn land Zimbabwe waren, dus ik dacht: waarom word ik niet de eerste geregistreerde vrouwelijke vliegtuigschilder? Ik heb ervoor getraind en ik heb van elk moment genoten.

Wat doet u om te ontstressen na uw werk?

Ik vind het leuk om soaps en documentaires te kijken, een goed boek te lezen of naar muziek te luisteren om te ontspannen. Ik ben ook dol op reizen.

portret van manager bemanningstraining Violet Vuguza Anyonge in een beige vest

Violet Vuguza Anyonge

Wanneer bent u bij de Emirates Group gaan werken?

Ik ben in 2008 bij Emirates gaan werken als introductie- en ondersteuningsmanager en was verantwoordelijk voor het administratieteam introductie en bemanningstraining (CCT).

Toen het bedrijf groeide, werd de rol opgesplitst en nu ben ik verantwoordelijk voor CCT als trainingsmanager - introductie.

Wat komt er bij uw functie kijken?

Ik ben verantwoordelijk voor de fulltime introductiespecialisten en parttime trainers en als team doen we het volgende:

  • We verwelkomen elk nieuw lid, zowel cabine- als vluchtbemanning. Afgelopen jaar hebben we de introductie van 2563 bemanningsleden en 379 piloten in de Emirates-familie afgerond.
  • We ondersteunen en begeleiden nieuwe leden om ervoor te zorgen dat de introductie zonder problemen verloopt en dat ze een naadloze overgang maken als ze naar Dubai verhuizen en onderdeel worden van ons bedrijf.
  • We werken nauw samen met onze collega's van de afdeling Training (voor alle disciplines) bij het ondersteunen en begeleiden van nieuwe werknemers om te zorgen dat ze zo succesvol mogelijk aan de slag kunnen en kunnen voldoen aan onze hoge standaarden.
  • We beheren het volledige My Service Personality-trainingsprogramma van een volledige dag voor Service Delivery.
  • We ondersteunen onze collega's in de afdelingen commercieel en bedrijfscommunicatie, marketing en merk, door rondleidingen te houden op onze bemanningtrainingsfaciliteit in Emirates Aviation College voor media, reisbureaus en vips. We hebben afgelopen jaar 715 bezoekers voor 57 rondleidingen gehad.

Wat zijn de hoogtepunten van uw carrière tot nu toe?

We hadden 10.000 bemanningsleden toen ik hier in 2008 ging werken. Nu hebben we er bijna 22.000. Onze bemanningsleden komen uit de hele wereld en brengen geweldige achtergronden en vaardigheden met zich mee. Het verwelkomen van deze personen in onze organisatie is echt een hoogtepunt.

Ik heb meegeholpen aan de implementatie van verschillende productieve initiatieven, die ofwel lagere kosten hebben opgeleverd of de ervaring van de werknemers hebben verbeterd, of allebei! Eén voorbeeld is het stroomlijnen van de introductieperiode voor piloten van een week en deze te halveren. We hebben hier tijd en geld mee bespaard, maar het heeft geen invloed gehad op de kwaliteit van de training.

We geven geen papieren kopieën meer van handleidingen met werknemersregels aan nieuwe werknemers, omdat deze beschikbaar zijn in groupworld. Dit heeft geresulteerd in een besparing van DHS 450.000 per jaar en het is nu eenvoudiger om updates door te voeren en communiceren. Ik heb een nieuwe meet and greet met bemanning bij aankomst op de luchthaven georganiseerd voor nieuwe werknemers en heb een najm gekregen voor het bieden van 24 uur ondersteuning aan nieuwe collega's toen ze verhuisden naar onze Sarab-gebouwen (bemanningsverblijven).

Het organiseren van een bezoek voor de Dubai Expo 2020-afgevaardigden aan het Emirates Aviation College was ook een geweldige ervaring. We kregen een brief van het Department of Tourism and Commerce Management van Dubai met complimenten voor de goede organisatie.

Waarom bent u in dit vakgebied gaan werken?

Ik heb 15 jaar in een hospitalityketen gewerkt voordat ik overstapte naar Emirates. Ik denk dat effectieve ontwikkeling en prestatiebeheer cruciaal is voor het succes van elk bedrijf.

Ik haal veel voldoening uit het ondersteunen van mensen om het maximale uit zichzelf te halen. Daarom voelde ik me aangetrokken tot een carrière in training en ontwikkeling.

Mijn ervaring in hospitality heeft me het belang van uitstekende klantenservice aangeleerd. Het is fijn dat ik deze kennis en filosofie aan mijn interne klanten kan doorgeven, zoals onze cabine- en vluchtbemanning.

Zijn er nieuwe trainingsprogramma's die het team gaat lanceren voor nieuwe bemanning?

We zijn continu bezig met het verbeteren en uitbreiden van onze trainingen. Afgelopen jaar hebben we samengewerkt met het Sheikh Mohammed Centre of Cultural Understanding om bemanningsleden dieper inzicht te bieden in de cultuur van de Emiraten en werken in de V.A.E.

De feedback van de ab initio is dat deze rondleiding het hoogtepunt van hun training was en ze de ogen heeft geopend voor het begrijpen en waarderen van Arabische culturen.

Wat vindt u zo mooi aan uw werk?

Ik vind het fijn dat elke dag anders is, omdat we ons in een operationele omgeving bevinden. Het is ook geweldig om te zien dat CCT als team een positieve invloed heeft op nieuwe werknemers bij hun eerste dagen bij Emirates.

Het is prachtig om te zien dat bemanningsleden na een paar maanden vliegen naar het kantoor komen om gedag te zeggen en ons te bedanken voor de steun die we ze hebben gegeven toen ze bij Emirates kwamen werken.

Het geeft voldoening om te weten dat onze nieuwe bemanning het vertrouwen heeft en goed is uitgerust voor het traject dat voor ze ligt. Het is ook bemoedigend om te weten dat ze klaar zijn voor alle kansen, groei en persoonlijke ontwikkeling die in de komende jaren en tijdens hun carrière op ze liggen te wachten.

Wat doet u om te ontspannen en ontstressen?

Ik ben dol op koken en probeer graag nieuwe gerechten en keukens uit. Ik houd me ook bezig met het maken van kralensieraden. Als het mooi weer is, maak ik graag lange wandelingen over het strand.