מידע על נגישות דילוג לתוכן הראשי

הודעה בהתאם לחוק הגנת הצרכן בישראל

על פי חוק הגנת הצרכן בישראל, התשמ"א-1981, כל מכירת כרטיס שבוצעה בישראל (במסגרת "עסקת מכר מרחוק" לפי הגדרת מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן בישראל) ניתנת לביטול תוך ארבעה עשר יום ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות משבעה ימי עסקים לפני מועד ההמראה של הטיסה הראשונה בתוכנית הנסיעה שלכם. 

שווי דמי הביטול הוא 5% ממחיר הכרטיס שלכם או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם. 

בכפוף להוראות החוק, אם רכשתם כרטיסים בישראל במסגרת "עסקת מכר מרחוק" ואתם מוגדרים בתור "אדם עם מוגבלות", "אזרח ותיק" או "עולה חדש", כפי שהוגדר בחוק הגנת הצרכן בישראל, תוכלו לבטל את הזמנתכם עד ארבעה חודשים לאחר מועד הרכישה שלכם או לאחר שקיבלתם מסמכים המכילים את הפרטים המצוינים בסעיף 14ג'(ב') בחוק, לפי המאוחר מביניהם, ושבעה ימי עסקים לפחות לפני מועד ההמראה שלכם. 

שווי דמי הביטול הוא 5% ממחיר הכרטיס שלכם או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם. 

תשלום זה יחול אך ורק על עסקאות הכוללות שיחה בין העוסק לצרכן (כולל שיחה באמצעי תקשורת אלקטרונית). לתשומת ליבכם, זכותה של החברה לדרוש אימות של המעמד באמצעות בדיקת האישור הרלוונטי. 

במקרה שתבחרו לממש את זכות הביטול עקב פגם בשירות, אי התאמה, אי אספקת השירות במועד שנקבע או עקב כל הפרה אחרת של החוזה - תהיו זכאים לקבלת החזר מלא תוך 14 יום מהודעת הביטול. ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר האינטרנט של החברה באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות ובהתאם לפרטים המפורטים להלן:

  • באמצעות לחיצה על הקישור לצורך מתן הודעה ביטול באתר האינטרנט של Emirates
  • באמצעות פנייה בעל פה למרכז שירות הלקוחות של החברה, במספר הטלפון ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏‎971 600 555 555+
  • באמצעות לחיצה על הקישור של מחלקת קשרי הלקוחות באתר האינטרנט של Emirates
  • באמצעות שליחת הודעת דוא"ל אל: מחלקת קשרי הלקוחות של Emirates לכתובת הדוא"ל: customer.affairs@emirates.com
  • באמצעות שליחת מכתב בדואר רשום לכתובת: Customer Affairs, Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686, Dubai, United Arab Emirates;

הודעת הביטול חייבת לכלול את שם הצרכן וכן מספר הזהות שלו.