Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
Ποια είναι η περίοδος ισχύος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket) για το πάρκο;

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket) για το πάρκο ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, εφόσον επιλέξατε το εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας. Ωστόσο, εάν επιλέξατε εισιτήριο για συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε το εισιτήριο ισχύει μόνο για αυτήν την ημερομηνία.