Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Διάδοση της προόδου μας

Η Περιβαλλοντική Έκθεση του Ομίλου Emirates υπογραμμίζει εκ νέου την προσήλωσή μας στη συνεχή ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνων εργασιακών πρακτικών και οικολογικά αποδοτικών λειτουργιών. Η έκθεση παρουσιάζει στοιχεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρωτοβουλίες βελτίωσης από μια σειρά δραστηριοτήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών δραστηριοτήτων, της μεταφοράς φορτίων και της διεκπεραίωσης εργασιών εδάφους από τη dnata, καθώς και μιας σειράς από εμπορικές δραστηριότητες στο έδαφος. Περιγράφει επίσης τη συνεισφορά του Ομίλου στη βιοποικιλότητα και τις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η περίοδος που καλύπτει η Περιβαλλοντική Έκθεση του Ομίλου Emirates συμπίπτει με την οικονομική χρήση του Ομίλου Emirates, δηλαδή από 1η Απριλίου έως 31 Μαρτίου.

Παρέχοντας επιχειρηματικό πλαίσιο στις περιβαλλοντικές επιδόσεις, ο Όμιλος Emirates θα συνδυάζει στο εξής τις ετήσιες περιβαλλοντικές εκθέσεις με τις οικονομικές του εκθέσεις.

Συνεπώς, τα δεδομένα περιβαλλοντικών επιδόσεων από την περίοδο 2018-19 και 2019-20 θα ενσωματωθούν στην ετήσια οικονομική έκθεση 2019-20, η οποία θα δημοσιευτεί τον Μάιο του 2020.

Τα καλύτερα του 2017

Παρόλο που το 2016-17 ήταν μια δύσκολη χρονιά, τα ισχυρά θεμέλια της επιχείρησή μας έδωσαν σε όλους μας το κίνητρο για να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τους στόχους μας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Στα κυριότερα επιτεύγματα του οικονομικού έτους που καλύπτει η έκθεση, δηλαδή από 1η Απριλίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2017, συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Το Τμήμα Μηχανολογικής Υποστήριξης της Emirates εξοικονομεί, επί του παρόντος, 11 εκατομμύρια λίτρα νερό το χρόνο, εγκαινιάζοντας μια καινούρια μέθοδο πλυσίματος των αεροσκαφών.
  • Εξίσου σημαντικό είναι ότι το Τμήμα εξοικονόμησε 237 μεγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας τον μήνα χάρη στη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, όπως είναι η εγκατάσταση φωτισμού τεχνολογίας LED στα υπόστεγα των μηχανικών.
  • Τώρα, κάθε ζεστή κουβέρτα fleece που προσφέρουμε εν πτήσει στην Οικονομική Θέση σε πτήσεις μεγάλης απόστασης, κατασκευάζεται από 28 ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.
  • Κατά την προσγείωση οι πιλότοι μας χρησιμοποιούν ανάστροφη ώση, εξοικονομώντας 4.941 τόνους καυσίμων (15.564 τόνους διοξειδίου του άνθρακα).
  • Χάρη στο σβήσιμο του ενός κινητήρα κατά τη στάθμευση έχουν εξοικονομηθεί 1.170 τόνοι καυσίμων (3.686 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα).

Διαβάστε την τελευταία έκθεση(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα) για να μάθετε περισσότερα για τα στοιχεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις πρωτοβουλίες βελτίωσης.

Environmental report 2016-17

Environmental report 2016-17

Environmental report 2010-11

Environmental report 2010-11

Environmental report 2015-16

Environmental report 2015-16

Environmental report 2014-15

Environmental report 2014-15

Environmental report 2013-14

Environmental report 2013-14

Environmental report 2012-13

Environmental report 2012-13

Environmental report 2011-12

Environmental report 2011-12