Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Όροι μεταφοράς

Η αγορά ενός εισιτηρίου για αεροπορικό ταξίδι με την Emirates, συνιστά σύμβαση μεταφοράς. Σας δίνει δικαίωμα μεταφοράς σε μια πτήση ή μια σειρά πτήσεων. Οι όροι διέπονται από α) τους όρους και τις προϋποθέσεις του εισιτηρίου, β) τους όρους μεταφοράς, γ) τους ισχύοντες ναύλους και δ) τους κανονισμούς μας.

Διαβάστε τους πλήρεις Όρους μεταφοράς

Γενικές επισημάνσεις

Δήλωση διαφάνειας βάσει του Νόμου περί Σύγχρονης Δουλείας

Η σύγχρονη δουλεία, η μερική δουλεία, η καταναγκαστική εργασία και η εμπορία ανθρώπων είναι εγκλήματα και παραβιάζουν στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Νόμος περί Σύγχρονης Δουλείας (Modern Slavery Act) του 2015 ψηφίστηκε από τη βρετανική βουλή για την αντιμετώπιση της δουλείας στη χώρα και συνδυάζει πρότερα αδικήματα που αφορούν την εμπορία ανθρώπων και τη δουλεία.


Ο Όμιλος Emirates τηρεί όλους τους νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των νόμων κατά της εμπορίας ανθρώπων και της δουλείας. Ο Όμιλος Emirates εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στη σύγχρονη δουλεία και δεσμεύεται να ενεργεί με ήθος και ακεραιότητα σε όλες του τις επιχειρηματικές συνδιαλλαγές, σχέσεις και εφοδιαστικές αλυσίδες.


Πολιτική του Ομίλου Emirates κατά της εμπορίας ανθρώπων και της δουλείας


Δήλωση της Emirates σχετικά με τη σύγχρονη δουλεία

Επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Κανονισμός ΕΚ αριθ. 261/2004, που ισχύει από τις 17 Φεβρουαρίου 2005, παρέχει στους επιβάτες που επιβιβάζονται σε πτήση σε μια χώρα της ΕΕ ορισμένα δικαιώματα σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης των πτήσεων.


Επισήμανση σχετικά με την άρνηση επιβίβασης(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα)


Επισήμανση σχετικά με την καθυστέρηση πτήσεων(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα)


Επισήμανση σχετικά με την ακύρωση πτήσεων(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα)


Αν πιστεύετε ότι δικαιούστε αποζημίωση σύμφωνα με τις εν λόγω επισημάνσεις, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της Emirates.


Εθνικές αρχές επιβολής του νόμου(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα)


Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι δεν έχουν ορίσει όλες οι χώρες της ΕΕ εθνικές αρχές επιβολής του νόμου.


Από την 1η Μαΐου 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει νέους περιορισμούς στην εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για προσωπική κατανάλωση. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(Ανοίγει εξωτερικός ιστότοπος σε νέα καρτέλα).

Σύνοψη των Διατάξεων περί Ευθύνης της ΕΕ

Περιγράφουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι σε εσάς ως πελάτη και τις αποσκευές σας σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΚ.


Σύνοψη των Διατάξεων περί Ευθύνης της ΕΕ(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα)

Κατάλογος απαγορευμένων αεροπορικών εταιρειών στην ΕΕ

Κατάλογος της ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπλοΐας(Ανοίγει εξωτερικός ιστότοπος σε νέα καρτέλα)


Σε περίπτωση κράτησης σε πτήση που πρόκειται να εκτελεστεί από αεροπορική εταιρεία που περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο, ενδέχεται να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλη πτήση σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού ΕΚ αριθ. 261/04. Λάβετε υπόψη ότι για την πτήση σας θα ισχύσουν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας που προδιαγράφονται στον Κανονισμό ΕΚ 261/04.

Προστασία έναντι αφερεγγυότητας

Η Emirates εφαρμόζει προστασία έναντι αφερεγγυότητας μέσω της εταιρείας International Passenger Protection Limited(IPP) που λειτουργεί ως Εξουσιοδοτημένος Πάροχος Ασφαλιστικής Κάλυψης για Ορισμένους Ασφαλιστές της Lloyd's. Η εν λόγω ασφάλιση αφορά μόνο την Αφερεγγυότητα της Emirates για όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν σε εμάς (την Emirates) σχετικά με Οργανωμένα Ταξίδια και Συνδεδεμένους Ταξιδιωτικούς Διακανονισμούς για τα οποία/τους οποίους έγινε κράτηση όπως ορίζει ο Κανονισμός του 2018 σχετικά με τα Οργανωμένα Ταξίδια και τους Συνδεδεμένους Ταξιδιωτικούς Διακανονισμούς ή/και η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302


Εάν απαιτείτε να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης λόγω της Αφερεγγυότητάς μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία IPP στο Ηνωμένο Βασίλειο στο τηλέφωνο +44 (0)345 266 1872 ή υποβάλετε αίτημα μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.ipplondon.co.uk/claims.asp

Επισημάνσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Σύνθετες Πληροφορίες Επιβατών - πολιτική απορρήτου

Η παρακάτω επισήμανση της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ ισχύει για όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν από ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής:


"Η Υπηρεσία Ασφαλείας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA) απαιτεί να δηλώσετε το πλήρες όνομα, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο σας για τους σκοπούς της διασταύρωσης με καταλόγους υπόπτων βάσει του Κώδικα των ΗΠΑ, τίτλος 49, κεφάλαιο 114, του Νόμου περί Μεταρρύθμισης των Υπηρεσιών Πληροφοριών και Πρόληψης της Τρομοκρατίας του 2004 και του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών (C.F.R.), τίτλος 49, τμήματα 1540 και 1560. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε τον αριθμό άρσης συνωνυμίας (redress number) εφόσον υπάρχει. Αν δεν συμπληρώσετε το πλήρες όνομα, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο σας, ενδέχεται να μην σας επιτραπεί να ταξιδέψετε ή να μην έχετε δικαίωμα πρόσβασης στη ζώνη επιβίβασης. Η TSA δύναται να κοινοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε στα σώματα ασφαλείας, στις υπηρεσίες πληροφοριών ή και σε άλλους φορείς σύμφωνα με τη δημοσιευμένη ανακοίνωσή της σχετικά με την τήρηση μητρώων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της TSA ή για να διαβάσετε την επισήμανση περί τήρησης του συστήματος μητρώων και την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ανωτέρω στα προσωπικά δεδομένα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της TSA στη διεύθυνση www.tsa.gov(Ανοίγει εξωτερικός ιστότοπος σε νέα καρτέλα)

Επισημάνσεις για τη Μαλαισία

Τα δικαιώματα των επιβατών προστατεύονται σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτών Αεροπορικών Υπηρεσιών της Μαλαισίας (MACPC), ανεξάρτητα από το εάν έχουν προμηθευτεί ταξιδιωτική ασφάλιση από την αεροπορική εταιρεία ή από οποιοδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών ταξιδιωτικής ασφάλισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον MACPC, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mavcom.my.

Έκπτωση φόρου για τους κατοίκους των Μαλδίβων

Τα εισιτήρια που εκδίδονται για πτήσεις που αναχωρούν από το Μαλέ (MLE) περιλαμβάνουν τα τέλη ανάπτυξης και εξυπηρέτησης αερολιμένα. Ανέρχονται σε 25 δολάρια ΗΠΑ το καθένα, αλλά οι κάτοικοι των Μαλδίβων λαμβάνουν έκπτωση στα συγκεκριμένα τέλη και χρειάζεται να καταβάλλουν 12 δολάρια ΗΠΑ για κάθε φόρο. Οι υπήκοοι των Μαλδίβων μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων για το ποσό 13 δολαρίων ΗΠΑ για κάθε φόρο που δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://mira.gov.mv/forms/r834-guide-to-airport-service-charge-and-development-fee.pdf.

Ανακοίνωση για τους ταξιδιώτες που σχεδιάζουν να επισκεφτούν την Τανζανία

Απαγορεύεται η εισαγωγή, η εξαγωγή, η κατασκευή, η πώληση, η αποθήκευση και η χρήση πλαστικών σακουλών, ανεξάρτητα από το πάχος τους στην ηπειρωτική Τανζανία.


Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να επισκεφτούν την Τανζανία συνιστάται να αποφεύγουν τη μεταφορά ή τη συσκευασία πλαστικών σακουλών στις βαλίτσες ή τις χειραποσκευές τους.


Ωστόσο, επιτρέπονται πλαστικές συσκευασίες για ιατρικά είδη, είδη διατροφής, υγιεινής και διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, τα πλαστικά είδη μεταφοράς που είναι γνωστά ως "σακούλες Ziploc" και χρησιμοποιούνται ειδικά για τη μεταφορά ειδών προσωπικής υγιεινής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα επιτρέπονται και αναμένεται να παραμείνουν στην κατοχή των ταξιδιωτών καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους.

Για την προβολή των αρχείων PDF χρειάζεστε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.
Λήψη του Acrobat Reader