Απευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενοΠληροφορίες πρόσβασης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ EMIRATES

Ο πλανήτης μας

Η δέσμευσή μας απέναντι στο περιβάλλον

Η Emirates δεσμεύεται για την περιβαλλοντική διαχείριση και εστιάζει σε τρεις τομείς: 

  • Μείωση των εκπομπών
  • Υπεύθυνη κατανάλωση
  • Διατήρηση της άγριας πανίδας και των βιότοπων

Σε συμμόρφωση με αυτές τις προσπάθειες, εφαρμόζουμε το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΙΑΤΑ, το IEnvA, ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που καλύπτει τις λειτουργίες πτήσεων, τις εταιρικές δραστηριότητες και ένα μοντέλο παράνομης εμπορίας άγριων ζώων που υποστηρίζει τη δέσμευσή μας.

Η Εκτελεστική Ομάδα Καθοδήγησης Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας συνεδριάζει τακτικά για τον ορισμό των κατευθύνσεων και την επίβλεψη της προόδου σε εταιρικό επίπεδο.

Σε επίπεδο ομάδων εργασίας, διάφορες εσωτερικές επιτροπές συνεδριάζουν τακτικά για τον συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων βιωσιμότητας.

Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές συνέπειες και να καταστούμε ηγέτης στις πρακτικές βιώσιμης αεροπλοΐας.

Περιβαλλοντική πολιτική

Μάθετε για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του Ομίλου Emirates σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική μας

Μείωση των εκπομπών

Η Emirates υποστηρίζει τη συλλογική δέσμευση της IATA και τον Μακροπρόθεσμο Φιλόδοξο Στόχο του ICAO (LTAG) για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Εξετάζουμε ευκαιρίες και τρόπους που θα συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου ο οποίος περιλαμβάνει: ανανέωση του στόλου, αποδοτικότητα επιχειρησιακών καυσίμων, βιώσιμα και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καύσιμα αεροπλοΐας και ανανεώσιμη ενέργεια.

Μάθετε περισσότερα

Υπεύθυνη κατανάλωση

Η Emirates δεσμεύεται να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα μέσω της υπεύθυνης κατανάλωσης - λαμβάνοντας προσεκτικές αποφάσεις σχετικά με τα είδη που αγοράζει, τον τρόπο με τον οποίο τα προμηθεύεται, τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων και τον τρόπο κατανάλωσης νερού και ενέργειας.

Μάθετε περισσότερα

Διατήρηση της άγριας πανίδας και των βιότοπων

Η ομορφιά και η βιοποικιλότητα του κόσμου μας αποτελεί πηγή έμπνευσης για ταξίδια και η Emirates δεσμεύεται να συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών βιότοπων και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριων ζώων, το οποίο οδηγεί τα απειλούμενα είδη στα πρόθυρα εξαφάνισης.

Μάθετε περισσότερα