Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Το πρόγραμμα Business Rewards της Emirates απευθύνεται μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Το πρόγραμμα Business Rewards της Emirates εξυπηρετεί κάθε είδους εταιρεία, αλλά έχει καταρτιστεί ώστε να προσφέρει προνόμια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν συνάψει σύμβαση εταιρικών ταξιδιών με την Emirates. Βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συμπληρωματικά της όποιας σύμβασης εταιρικών ταξιδιών ενδέχεται να υφίσταται.

Σχετικές ερωτήσεις