Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates: Προνόμια

Ποια προσωπικά στοιχεία κοινοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη του προγράμματος My Family;

Τα υπόλοιπα μέλη στον λογαριασμό σας στο πρόγραμμα My Family θα μπορούν να δουν το όνομά σας, το επώνυμό σας και το ποσοστό συνεισφοράς Μιλίων Skywards. Επίσης, θα κοινοποιούνται στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές, δηλαδή το είδος συναλλαγής, το όνομα επιβάτη (τίτλος, όνομα και επώνυμο του μέλους που πραγματοποίησε την πτήση), καθώς και ο αριθμός Μιλίων Skywards που συνεισφέρει το μέλος στον λογαριασμό και ο αριθμός Μιλίων Skywards που χρησιμοποιούνται για μια κράτηση με εξαργύρωση Μιλίων.  Επιπλέον, ο Επικεφαλής οικογένειας θα μπορεί να δει λεπτομέρειες σχετικά με τα αεροπορικά εισιτήρια με εξαργύρωση Μιλίων, όπως την κατηγορία θέσης και το είδος ναύλου.