Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Αγοράστε, χαρίστε, μεταβιβάστε και επαναφέρετε Μίλια

Μπορώ να μεταβιβάσω όσα Μίλια Skywards επιθυμώ;

Μπορείτε να μεταβιβάσετε Μίλια σε πακέτα των 1.000 Μιλίων, ξεκινώντας από τα 2.000 Μίλια. Μπορείτε να μεταβιβάσετε έως και 50.000 Μίλια σε κάποιο άλλο μέλος ή μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates, μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.