Πραγματοποίηση κράτησης με την Emirates

Mobile site της Emirates

Η πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω κινητού τηλεφώνου προϋποθέτει εγγραφή ή πληρωμή συνδρομής;

Ο ιστότοπος emirates.com για κινητά τηλέφωνα είναι δωρεάν υπηρεσία της Emirates. Μπορεί να χρεωθείτε μόνο από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για το χρόνο σύνδεσής σας στο διαδίκτυο.