Πραγματοποίηση κράτησης με την Emirates

Mobile site της Emirates

Κάποιες δυνατότητες του emirates.com λείπουν από τον ιστότοπο για κινητά τηλέφωνα, πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτές;

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη ιστότοπο emirates.com επιλέγοντας τον σύνδεσμο "δείτε το πλήρες κείμενο HTML του ιστοτόπου" που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κεντρικής ιστοσελίδας για κινητά τηλέφωνα. Πρέπει να διαθέτετε συσκευή κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπει την ανάγνωση ιστοτόπων HTML.