Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates και της Qantas

Όταν ταξιδεύω στο δίκτυο πτήσεων εσωτερικού της Qantas, θα έχω δικαίωμα, ως μέλος του προγράμματος Skywards της Emirates, να χρησιμοποιώ τα πολυτελή σαλόνια αναμονής της Qantas στα αεροδρόμια εσωτερικού στην Αυστραλία;

Τα μέλη Χρυσού επιπέδου του προγράμματος Skywards της Emirates έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα πολυτελή σαλόνια αναμονής της Qantas στα αεροδρόμια πτήσεων εσωτερικού της Αυστραλίας. Τα μέλη Πλατινένιου επιπέδου του προγράμματος Skywards της Emirates έχουν δικαίωμα πρόσβασης τόσο στα πολυτελή σαλόνια πτήσεων εσωτερικού της Qantas για τους επιβάτες Διακεκριμένης Θέσης (όπου υπάρχουν) όσο και στα πολυτελή σαλόνια αναμονής της Qantas στα αεροδρόμια πτήσεων εσωτερικού της Αυστραλίας.