Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates: Προνόμια

Πώς θα έχει ο συντονιστής ταξιδιών πρόσβαση στον λογαριασμό μου μέσω δικτύου;

Για να μπορεί ο συντονιστής ταξιδιών να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας, θα πρέπει να του γνωστοποιήσετε τον αριθμό και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.