Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates: Προνόμια

Μπορώ να αλλάξω το μέλος που έχω προτείνει για Χρυσό Συνταξιδιώτη;

Μπορείτε να αλλάξετε το μέλος που έχετε προτείνει όταν φτάσετε στο επίπεδο Platinum, αλλά μόνο εάν ο τρέχων Χρυσός Συνταξιδιώτης έχει ολοκληρώσει τον δικό του κύκλο παραμονής. Απλά βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο επιλογής αυτόματης ανανέωσης δεν είναι επιλεγμένο στην ενότητα Χρυσός Συνταξιδιώτης της σελίδας Προνόμια. Σας συνιστούμε να ορίσετε ως Χρυσό Συνταξιδιώτη κάποιον που είναι απίθανο να βιώσει τα οφέλη του επιπέδου με βάση τα δικά του ταξίδια. Αν ο Χρυσός Συνταξιδιώτης φτάσει στο επίπεδο Platinum με τα δικά του Μίλια, τότε το μέλος που τον πρότεινε έχει το δικαίωμα να προτείνει άλλο μέλος για Χρυσό Συνταξιδιώτη.