Πρόγραμμα Skywards της Emirates

Πρόγραμμα Skywards της Emirates και της Qantas

Κερδίζω Μίλια Αναβάθμισης σε πτήσεις που εκτελούνται από την Qantas;

Ναι, σε πτήσεις που εκτελούνται από την Qantas και έχουν αριθμό πτήσης με κωδικό ΕΚ κερδίζετε Μίλια Αναβάθμισης. Αλλά δεν κερδίζετε Μίλια Αναβάθμισης σε πτήσεις που έχουν αριθμό πτήσης με κωδικό QF.

Λάβετε υπόψη ότι Μίλια Skywards κερδίζετε μόνο σε πτήσεις που εκτελεί η Qantas και σε προγραμματισμένες πτήσεις ανταπόκρισης της Qantas, όχι σε κοινές πτήσεις πολλαπλών κωδικών.