Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Fredrick Owuoth

Πότε ενταχθήκατε στον Όμιλο Emirates και με ποιο ρόλο;

Εντάχθηκα στο δυναμικό της εταιρείας στις 3 Μαΐου 2013, ως Ειδικός σε Θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. Το βασικό αντικείμενο εργασίας μου είναι πλέον η υγεία και η ασφάλεια ως Ειδικός Υγείας και Ασφάλειας στον Χώρο Εργασίας.

Τι καθήκοντα περιλαμβάνει η θέση σας;

Ως οργανισμός, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύσουμε τους πελάτες, το προσωπικό και τα περιουσιακά μας στοιχεία μέσω της αδιάκοπης συμμόρφωσης με διεθνή και άλλα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας, καθώς και την υιοθέτηση πρακτικών με έμφαση στην ασφάλεια ως πρωταρχική προσωπική ευθύνη. Συμμετέχω στην ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων υγείας και ασφάλειας που συμβάλλουν σε αυτήν τη δέσμευση.

Η προώθηση πολιτικών υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας που σχετίζονται με τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας, πρώτων βοηθειών, μη αυτόματου χειρισμού, εργασίας σε ύψη και της εργασίας κατά μόνας αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του ρόλου μου. Συμμετέχω επίσης στην προώθηση καμπανιών ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια, όπως η εργασία σε ύψη και η διασφάλιση ασφαλούς εργασίας στο τμήμα Emirates Engineering μέσω του Κέντρου Προώθησης Ασφάλειας στο υπόστεγο.

Αναλαμβάνω την αρχική ένταξη στον χώρο εργασίας των νέων υπαλλήλων του τμήματος Emirates Engineering, των Υπηρεσιών Αεροδρομίου της Emirates, των συμβασιούχων υπαλλήλων (Transguard) και των μαθητευόμενων υπηκόων των ΗΑΕ σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Κάνω συχνά περιπάτους σε κτίρια, γραφεία, υπόστεγα, εργαστήρια, αποθήκες και άλλους χώρους όπου επισημαίνονται κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια. Παρακολουθώ τις αναφορές κινδύνων στον χώρο εργασίας που υποβάλλονται από υπαλλήλους στο σύστημα αναφοράς ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια και την εκπαίδευση, ενθαρρύνω τους συναδέλφους μου να υποβάλλουν αναφορές κινδύνου, έτσι ώστε να αποτρέπονται τυχόν περιστατικά.

Η ομάδα μου και εγώ διερευνούμε σοβαρούς και δυνητικά σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία για να προσδιορίσουμε τη βασική αιτία τους και υποστηρίζω τα τμήματα στις έρευνές τους. Είμαι σε επικοινωνία με επιχειρηματικούς τομείς και συναδέλφους στην Ομάδα Ασφάλειας για την κατάρτιση προτάσεων και συστάσεων για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Με την παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων και τις τακτικές επιθεωρήσεις ασφαλείας, ελέγχω εάν τα πορίσματα που προέκυψαν σε προηγούμενες επιθεωρήσεις έχουν κλείσει και εάν έχουν αντιμετωπιστεί οι σχετικοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια.

Συνεργάζομαι με άμεσους προϊσταμένους, εργολάβους, τεχνικούς, επικουρικούς και επιχειρησιακούς συναδέλφους, καθώς και τις διοικητικές ομάδες για την παροχή υποστήριξης και τη συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών που προωθούν την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Συνεργάζομαι επίσης με το τμήμα Μηχανικής Συντήρησης Αεροσκαφών, Λειτουργιών και διάφορες ομάδες δράσης για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα αεροδρόμια του Ντουμπάι, το Emirates SkyCargo και τις Υπηρεσίες Αεροδρομίου της Emirates.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες στιγμές της σταδιοδρομίας σας;

Τον Ιανουάριο του 2018, έλαβα το βραβείο Najm για τη συνεισφορά μου στη διενέργεια επιθεωρήσεων για τη μεταφορά προσωπικού εκτός των ωρών εργασίας. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για τη βελτίωση της ασφάλειας των συναδέλφων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μεταφοράς προσωπικού. Έλαβα επίσης ένα βραβείο Najm σε αναγνώριση της υποστήριξης που παρείχα στο τμήμα Emirates Group Security (EGS) κατά τη διεξαγωγή των απαιτούμενων αξιολογήσεων ώστε να πληροί τα κριτήρια για το βραβείο Sheikh Khalifa Excellence Award, το οποίο τελικά κέρδισε.

Τι αγαπάτε στη δουλειά σας;

Μου αρέσει πολύ η δουλειά μου γιατί μαθαίνω κάτι νέο κάθε μέρα, είτε πρόκειται για τεχνική, επιχειρησιακή ή λειτουργική πτυχή που αφορά ανθρώπους ή εξοπλισμό, ή μαθήματα ζωής που μοιράζονται μαζί μου οι συνάδελφοί μου.

Η συμμετοχή μου στις επιθεωρήσεις στον χώρο εργασίας και στους ελέγχους κινδύνων ασφάλειας με κάνει να αισθάνομαι ότι συνεισφέρω στη διαμόρφωση ασφαλέστερων χώρων εργασίας για τους συναδέλφους μου όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο.

Ποιες είναι ορισμένες από τις προκλήσεις που συναντάτε στη δουλειά σας και πώς τις αντιμετωπίζετε;

Ο έλεγχος των περιστατικών ασφαλείας ενός απομακρυσμένου σταθμού μπορεί να αποτελέσει πρόκληση. Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις και οι προσωπικές συνεντεύξεις είναι ορισμένες από τις βασικές πρακτικές που χρησιμοποιούμε για τη διερεύνηση ενός περιστατικού. Έτσι, όταν εμπλέκεται ένας απομακρυσμένος σταθμός, υπάρχουν επιπρόσθετες επιπτώσεις από άποψη logistics και κόστους. Έχουμε αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για διαχειριστές υπηρεσιών αεροδρομίου (ASM) προκειμένου να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες ελέγχου περιστατικών. Παρέχουμε αυτήν την εκπαίδευση όταν οι διαχειριστές υπηρεσιών αεροδρομίου ταξιδεύουν στο Ντουμπάι. Προσφέρω πάντα υποστήριξη στους διαχειριστές υπηρεσιών αεροδρομίου μέσω τηλεφώνου και Skype για να τους βοηθήσω με συγκεκριμένες προκλήσεις, αλλά από τότε που εφαρμόσαμε την εκπαίδευση, ο αριθμός των αιτημάτων υποστήριξης μειώθηκε - κάτι που δείχνει θετικό αντίκτυπο.

Αξιοποιώ πάντα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της Ομάδας Δράσης Ασφάλειας, των εκστρατειών ασφάλειας ή των διαβουλεύσεων για την προώθηση της ευαισθητοποίησης για επιτυχημένες πρωτοβουλίες και προγράμματα ασφάλειας με διαφορετικές ομάδες. Αυτό συνέβαλε στην εξοικονόμηση κόστους και χρόνου.

Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας μερικές συμβουλές για το πώς μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς στον χώρο εργασίας;

Κατά την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία αντιμετωπίζουμε διάφορους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στα εργασιακά μας περιβάλλοντα.

Η συμβουλή μου προς τους συναδέλφους μου είναι να αφιερώνουν ένα λεπτό πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασιακής δραστηριότητας για να αναλογιστούν εάν η δραστηριότητα θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει βλάβη στους ίδιους, τους συναδέλφους τους ή τον εξοπλισμό ή την ιδιοκτησία της εταιρείας. Εάν ναι, θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό της βλάβης ή της ζημιάς.

Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί αναφορά κινδύνου στον χώρο εργασίας (βλ. πλαίσιο groupworld) έτσι ώστε η ομάδα ασφαλείας να είναι σε θέση να εξετάσει τους προβληματισμούς σας και να απευθυνθεί στους σχετικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες ή συναδέλφους σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η έκθεση σε κινδύνους για την ασφάλεια αποτρέπεται ή ελαχιστοποιείται.

Τι κάνετε για να χαλαρώνετε και να αποβάλλετε το άγχος;

Μου αρέσει να πηγαίνω για περίπατο γύρω από το πάρκο Al Nahda 2 Pond ή την παραλία Al Mamzar. Το περπάτημα δίπλα στο νερό με χαλαρώνει και απολαμβάνω να βρίσκομαι έξω. Με βοηθά επίσης να διατηρήσω τη φόρμα μου.

Μου αρέσει επίσης να συναντώ τους φίλους μου. Απολαμβάνω να μιλάω σε ανθρώπους και να μαθαίνω νέα πράγματα ή να μοιράζομαι τις χαρές και τις προκλήσεις τους.

Jade Al Mulla

Πότε ενταχθήκατε στον Όμιλο Emirates και με ποιο ρόλο;

Εντάχθηκα το 2011 ως Ειδικός Ανθρώπινου Δυναμικού στις Προσλήψεις. Εκείνη την εποχή, το τμήμα Απόκτησης Ταλέντων (TA) ονομαζόταν τμήμα Κεντρικών Προσλήψεων. Με την πάροδο των ετών, έχω εργαστεί σε αρκετές ομάδες, όπως Λειτουργίες Πρόσληψης, Μαζικές Παραδόσεις και Αρχική Ένταξη.

Τι καθήκοντα περιλαμβάνει η τρέχουσα θέση σας;

Ως Υπεύθυνη Απόκτησης Ταλέντων για την Εξυπηρέτηση Πελατών, η ομάδα μου και εγώ προγραμματίζουμε εκδηλώσεις πρόσληψης σε ολόκληρο τον κόσμο κάθε μήνα για να πετύχουμε τον στόχο μας να προσελκύσουμε τα καλύτερα ταλέντα. Η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων δεν περιορίζεται απλώς στην κράτηση αιθουσών εκδηλώσεων, αλλά περιλαμβάνει επίσης την εγγύηση της ασφάλειας των μελών και των υποψηφίων της ομάδας μας, καθώς και τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης για απροσδόκητα μεγάλη προσέλευση, καταστροφές και άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις. Για παράδειγμα, χρειάστηκε μια φορά να επαναπρογραμματίσουμε και να μεταθέσουμε μια εκδήλωση πρόσληψης, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο. Δεν χρειάστηκε απλώς να βρούμε έναν νέο χώρο για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλά και να συνεργαστούμε με το ξενοδοχείο για να μεταφέρουμε στη νέα τοποθεσία όλους τους υποψηφίους που είχαν συγκεντρωθεί.

Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να ζητήσουμε την υποστήριξη του τμήματος Προμηθειών και Logistics, του τμήματος Οικονομικών και άλλων τομέων της επιχείρησής μας.

Στη συνέντευξη που πέρασα για τη θέση εργασίας, με ρώτησαν για ποιον λόγο ήθελα να εργαστώ στην Απόκτηση Ταλέντων (TA) κι εγώ απάντησα λέγοντας: "Ακούγεται πολύ διασκεδαστικό." Παρόλο που αυτή η απάντηση μπορεί να μοιάζει απλοϊκή, κατέληξε να είναι αλήθεια. Αποτελεί μεγάλη επιβράβευση για εμάς να έχουμε την ευκαιρία να συνεργαζόμαστε με άτομα που είναι τόσο πρόθυμα να γίνουν μέλη του οργανισμού μας.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες στιγμές της σταδιοδρομίας σας;

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Όμιλο, έζησα τη μετατροπή του τμήματος Κεντρικών Προσλήψεων σε τμήμα Απόκτησης Ταλέντων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επεκτείναμε τη δραστηριότητά μας και εξελιχθήκαμε ώστε να συμπεριλάβουμε τις λειτουργίες Εντοπισμός Ταλέντων, Δέσμευση Ταλέντων και Αρχική Ένταξη. Αυτό παρέχει μια συνεπή εμπειρία από την αρχή έως το τέλος για τους υποψηφίους και τους νέους υπαλλήλους μας και μας βοηθά να εντοπίζουμε τα καλύτερα διαθέσιμα ταλέντα.

Αυξάνει επίσης τις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε στην επιχείρηση όταν επιθυμεί να προσλάβει νέα μέλη στην ομάδα ή να εντοπίσει τις υπάρχουσες ευκαιρίες ταλέντων. Καθώς ο κόσμος του ανθρώπινου δυναμικού εξελίσσεται και ανταγωνιζόμαστε για ένα παγκόσμιο εργατικό δυναμικό, πιστεύω ότι οι θέσεις εργασίας μας θα συνεχίσουν να εξελίσσονται επίσης. Πριν αναλάβω καθήκοντα στην τρέχουσα θέση μου, εργάστηκα σε διαφορετικές ομάδες που επηρέασαν όλες την εξέλιξη και την εμπειρία μου. Ως Επικεφαλής Ομάδας στις Μαζικές Παραδόσεις, η ομάδα μου και εγώ υποστηρίξαμε επιχειρηματικές μονάδες με υψηλά ποσοστά πρόσληψης. Συνήθως, οι ανάγκες της επιχείρησης για αυτές τις θέσεις εργασίας (συχνότερα στις Λειτουργίες του αεροδρομίου, στην Εξυπηρέτηση πελατών και το Τηλεφωνικό Κέντρο) είναι επείγουσες. Η εργασία μας περιλάμβανε τον έλεγχο χιλιάδων αιτήσεων και την αξιολόγηση εκατοντάδων υποψηφίων κάθε μήνα, οπότε ήταν σημαντικό να διατηρήσουμε μια δεξαμενή υποψηφίων οι οποίοι ήταν άμεσα διαθέσιμοι για συμμετοχή.

Το μέγεθος του φόρτου εργασίας μού δίδαξε τη σημασία της ομαδικής εργασίας υπό πίεση και της διατήρησης της ευελιξίας των διαδικασιών για την αντιμετώπιση μη αναμενόμενων αιτημάτων. Στη συνέχεια, ως Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού στο Τμήμα Προσλήψεων, υποστήριξα διάφορους τομείς της επιχείρησης, μεταξύ άλλων τις Προσλήψεις- Εμπορικό Τμήμα και Αρχική Ένταξη.

Πριν από αυτό, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσα συστήματα, άτομα και ομάδες - τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά - συμμετέχουν στην προσέλκυση νέων συνεργατών στην επιχείρησή μας. Μου αρέσει να εργάζομαι σε μια δεμένη ομάδα, καθώς αυτό μας βοηθά να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και να αναπτυσσόμαστε συλλογικά.

Ποιες είναι ορισμένες από τις προκλήσεις που συναντάτε στη δουλειά σας και πώς τις αντιμετωπίζετε;

Για μένα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να αποφασίζω σε ποιες ιδέες θα δοθεί προτεραιότητα ώστε να προχωρήσουν, ανάμεσα στις τόσο πολλές που διατυπώνονται. Όλα τα καινοτόμα έργα που υλοποιούνται σε ολόκληρο τον Όμιλο πυροδότησαν πληθώρα δημιουργικών ευκαιριών που η ομάδα μου πραγματικά απόλαυσε. Έπρεπε να αντιμετωπίσω την πρόκληση του πρόσθετου φόρτου εργασίας επιλέγοντας ένα έργο κάθε μήνα για να επικεντρωθώ και να αφιερώσω χρόνο, χωρίς αυτό να επηρεάζει τις άλλες τακτικές λειτουργίες τις οποίες έχω αναλάβει υπό την ευθύνη μου.

Αν δεν ήσασταν στο τμήμα Απόκτησης Ταλέντων, με τι θα θέλατε να ασχοληθείτε;

Θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ με το Coaching στον χώρο εργασίας, καθώς το βρίσκω ενδιαφέρον και ικανοποιητικό. Μόλις ολοκλήρωσα το πρώτο μου μάθημα στο πρόγραμμα Coaching που προσφέρει η Διεθνής Ομοσπονδία Coaching (ICF).

Προσπαθώ να ολοκληρώσω το επόμενο επίπεδο καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα ICF όπως το Coaching ομάδας. Αυτές οι δεξιότητες είναι πραγματικά χρήσιμες στον χώρο εργασίας.

Τι κάνετε για να χαλαρώνετε και να αποβάλλετε το άγχος;

Μου αρέσει να ασχολούμαι με τη ζαχαροπλαστική και να μαγειρεύω για τους φίλους μου και ειδικά για την ομάδα μου. Όταν δεν ασχολούμαι με αυτό, κάνω γιόγκα και διαβάζω βιβλία.

Neil Gabriah

Πότε ενταχθήκατε στον Όμιλο Emirates και με ποιο ρόλο;

Εντάχθηκα τον Ιούλιο του 2003 ως μέλος του πληρώματος καμπίνας.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες στιγμές της σταδιοδρομίας σας;

Έμεινα σε αυτήν τη θέση για 11 χρόνια. Το 2012, πήρα προαγωγή ως Αρχιφροντιστής και Εκπαιδευτής Εξυπηρέτησης Καμπίνας. Τον Φεβρουάριο του 2015, εντάχθηκα στην ομάδα Ανάπτυξης Αεροσκαφών στην Παροχή Υπηρεσιών ως Ειδικός Εσωτερικού Καμπίνας. Τον Απρίλιο, επιλέχτηκα να ηγηθώ του περιβαλλοντικού έργου της Παροχής Υπηρεσιών που αποσκοπεί στη μείωση του πλαστικού μίας χρήσης (SUP) και των απορριμμάτων του αεροσκάφους.

Τι καθήκοντα περιλαμβάνει η θέση σας;

Έχω διπλό ρόλο, Επικεφαλής Περιβαλλοντικού Έργου - Ειδικός Παροχής Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Αεροσκαφών. Σύμφωνα με τη δέσμευση της εταιρείας μας για πιο φιλικές προς το περιβάλλον λειτουργίες, πρωταρχικός ρόλος μου είναι να αναπτύξω μια βιώσιμη προσέγγιση για την προσφορά προϊόντων εν πτήσει στα αεροσκάφη μας. Περιλαμβάνει τον συντονισμό και τη συνεργασία με διάφορες ομάδες, όπως η Ανάπτυξη Προϊόντων, η Τροφοδοσία, οι Προμήθειες και την παρακίνηση των προμηθευτών μας να βρουν τρόπους για τη μείωση των αποβλήτων και τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών μίας χρήσης. Ασχολούμαι με την Εταιρική Επικοινωνία, τις πληροφορίες και ενημερώσεις Μάρκετινγκ και Επωνυμίας για το περιβάλλον και τις καμπάνιες μάρκετινγκ που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Συνεργάζομαι επίσης στενά με το τμήμα Περιβαλλοντικών Υποθέσεων για να αξιολογήσω τα διαπιστευτήρια περιβαλλοντικής προστασίας και βιωσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού μας για προϊόντα που προσφέρονται εν πτήσει.

Η εργασία μου ως Ειδικός Ανάπτυξης Αεροσκαφών περιλαμβάνει τη συνεργασία με ανώτερα στελέχη, το τμήμα Μηχανικής και τους κατασκευαστές αεροσκαφών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις της Παροχής Υπηρεσιών ενσωματώνονται στον σχεδιασμό της καμπίνας και των μαγειρείων στα νέα μας αεροσκάφη και παραδίδονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Εντοπίζω επίσης ευκαιρίες για βελτιώσεις στον εν ενεργεία στόλο, με βάση τα σχόλια των μελών του πληρώματος καμπίνας, των πελατών και των ανώτερων υπευθύνων. Σχεδιάζω ενημερώσεις σχετικά με την εισαγωγή νέων καμπινών, μαγειρείων και τροποποιήσεων στον στόλο μας για το πλήρωμα καμπίνας.

Επιπλέον, συνεισφέρω στην ανάπτυξη προσομοιωτών και εξοπλισμού εκπαίδευσης καμπίνας στο Emirates Aviation College προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συνάδελφοι του πληρώματος καμπίνας έχουν στη διάθεσή τους ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που ταιριάζει με το εσωτερικό των Airbus A380 και Boeing 777.

Τι αγαπάτε στη δουλειά σας;

Είμαι υπερήφανος που εργάζομαι στη μεγαλύτερη διεθνή αεροπορική εταιρεία στον κόσμο και το γεγονός αυτό μου δίνει κίνητρο να συνεχίζω να εξελίσσομαι. Διαθέτουμε έναν στόλο σύγχρονων και αποδοτικών αεροσκαφών και συνεχώς καινοτομούμε προσπαθώντας να ξεπεράσουμε τα όρια. Έχω επίσης επίγνωση του τι κάνουμε στην Emirates, επειδή έχουμε τεράστια επιρροή στον κλάδο. Για παράδειγμα, πρωτοπορούμε στην ενσωμάτωση βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στην επιχείρησή μας, εμπνέοντας άλλες αεροπορικές εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας.

Ποιες είναι ορισμένες από τις προκλήσεις που συναντάτε στη δουλειά σας και πώς τις αντιμετωπίζετε;

Αποτελούμε μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία με επιχειρησιακή δραστηριότητα τεράστιας κλίμακας. Η εισαγωγή νέων τρόπων και πρακτικών λειτουργίας μπορεί να είναι δύσκολη δεδομένης της κλίμακας των επιχειρήσεών μας. Η αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται στην εμπειρία των ταλαντούχων και εξειδικευμένων συναδέλφων μας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εξετάζονται όλες οι πτυχές πριν από την εισαγωγή τυχόν αλλαγών.

Μιλήστε μας για την πρόοδο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σε σχέση με την κατάργηση του πλαστικού μίας χρήσης εν πτήσει.

Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στους επτά μήνες από την έναρξη του έργου. Μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, θα έχουμε μειώσει την προσφορά πλαστικών ειδών μίας χρήσης εν πτήσει κατά πάνω από 100 εκατομμύρια μονάδες. Αυτό επιτεύχθηκε με την αφαίρεση ή την αντικατάσταση διαφόρων ειδών όπως πλαστικά καλαμάκια, αναδευτήρες, συσκευασίες παιχνιδιών και ορισμένα πλαστικά καλύμματα από δίσκους φαγητού. Τα κενά πλαστικά μπουκάλια διαχωρίζονται επίσης από το πλήρωμα κατά τη διάρκεια των πτήσεων και αποστέλλονται για ανακύκλωση στο Ντουμπάι. Περισσότεροι από τρεις τόνοι ή περίπου 150.000 μπουκάλια εκτρέπονται από τους χώρους υγειονομικής ταφής στο Ντουμπάι κάθε μήνα. Αυτή είναι μόνο η αρχή και έχουμε προγραμματίσει πολλά ακόμη.

Παρ' όλα αυτά, οι αλλαγές πρέπει να αντιμετωπιστούν προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της λειτουργίας μας, τα θέματα υγιεινής, τον αντίκτυπο των εναλλακτικών λύσεων στο βάρος του αεροσκάφους και την κατανάλωση καυσίμων, τις προκλήσεις με τη χρήση ορισμένων ειδών που αντικαθιστούν το πλαστικό μίας χρήσης, την έλλειψη επαρκών υποδομών για ανακύκλωση, τους νόμους που σχετίζονται με τη διάθεση των απορριμμάτων καμπίνας και των μαγειρείων και τον ολοένα και μεγαλύτερο κατάλογο χωρών που απαγορεύουν διάφορα είδη από πλαστικό μίας χρήσης.

Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η υπεύθυνη χρήση πλαστικού είναι το κλειδί. Το πλαστικό είναι ένα ελαφρύ υλικό και έχει πολλές χρήσεις, όπως να διατηρεί τα είδη φρέσκα και καθαρά. Δεδομένου ότι η κατασκευή του είναι σχετικά οικονομική και είναι διαθέσιμο σε αφθονία, θεωρείται δεδομένο και το γεγονός αυτό συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας σπατάλης. Η επαναχρησιμοποίησή του, όποτε είναι εφικτή, είναι πολύ σημαντική και, αν δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, πρέπει να απορρίπτεται σωστά.

Η εισαγωγή εναλλακτικών λύσεων όπως το πλαστικό βιολογικής προέλευσης και το βιοαποικοδομήσιμο πλαστικό μπορεί να φαίνεται καλή ιδέα, αλλά τα προϊόντα αυτά πρέπει να αποστέλλονται σε ειδικές εγκαταστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα βλάψουν το περιβάλλον μετά τη χρήση τους. Προς το παρόν, οι υποδομές αυτού του είδους δεν είναι διαθέσιμες σε πολλά μέρη του κόσμου, ακόμη και εδώ στα ΗΑΕ.

Πείτε μας για ένα αξέχαστο περιστατικό στη δουλειά σας.

Η επίσκεψη στο εργοστάσιο Boeing στο Έβερετ, στην Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ και στο Airbus Delivery Center στο Αμβούργο της Γερμανίας αποτελούν ορισμένες από τις κορυφαίες στιγμές της σταδιοδρομίας μου μέχρι στιγμής.

Γιατί επιλέξατε μια σταδιοδρομία σε αυτόν τον κλάδο;

Λατρεύω οτιδήποτε σχετίζεται με την αεροπορία. Μέχρι σήμερα, με συναρπάζει το επίτευγμα της μηχανικής που βοηθά ένα αεροσκάφος να πετάξει. Το ενδιαφέρον μου προέρχεται επίσης από την ανάμειξη της οικογένειάς μου στον κλάδο. Ο παππούς μου, η μαμά και άλλοι συγγενείς μου εργάστηκαν για διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Όταν ήμουν μικρός, ο μπαμπάς μου με πήγαινε σε αεροπορικές επιδείξεις στο σπίτι μας στην Κένυα. Θυμάμαι την πτήση σε ένα κλασικό αεροσκάφος Dakota DC-3 κατά την πρώτη επίσκεψή μου στην αεροπορική επίδειξη. Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία και σίγουρα ξύπνησε την αγάπη μου για την αεροπορία.

Τι κάνετε για να χαλαρώνετε και να αποβάλλετε το άγχος μετά τη δουλειά;

Μου αρέσει το διάβασμα και τα σπορ. Είμαι οπαδός της Liverpool FC από την ηλικία των τεσσάρων ετών και προσπαθώ να παρακολουθώ τους αγώνες της όποτε έχω την ευκαιρία. Λατρεύω τους χάρτες και είμαι πολύ καλός στο να ονομάζω τις πρωτεύουσες πολλών χωρών.

Roshan Menon

Πότε ενταχθήκατε στον Όμιλο και με ποιο ρόλο;

Εντάχθηκα στο δυναμικό του Ομίλου Emirates τον Σεπτέμβριο 2001, ως Ανώτερος Βοηθός Υπηρεσιών Μεταφοράς. Μέσα σε ενάμιση χρόνο, πήρα προαγωγή και έγινα ο νεότερος Αξιωματικός Υπηρεσίας του Ομίλου. Το 2012, εντάχθηκα στην ομάδα διαμόρφωσης Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας. Το 2014, ανέλαβα καθήκοντα επικεφαλής ομάδας και το 2018 πήρα προαγωγή στην τρέχουσα θέση μου ως Επικεφαλής Επιχειρηματικής Μονάδας, η οποία περιλαμβάνει έργα.

Τι καθήκοντα περιλαμβάνει η θέση σας;

Κατά κύριο λόγο, είμαι κύριος ελεγκτής σε διάφορους τομείς διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του τμήματος για συνεχή βελτίωση. Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τα περισσότερα από τα καθήκοντά μου περιστρέφονται γύρω από τη διαχείριση των διαδικασιών, τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων - διασφαλίζοντας ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, με ασφαλή, οργανωμένο και συνεπή τρόπο. Ελέγχω συνεχώς τη νομική μας συμμόρφωση, αλληλεπιδρώ με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς σε διαφορετικά λειτουργικά περιβάλλοντα και συνεργάζομαι τακτικά με τους συμβεβλημένους προμηθευτές μας.

Ο ρόλος περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με την ομάδα που διενεργεί έρευνες περιστατικών για τον προσδιορισμό της αιτίας και τη διατύπωση συστάσεων για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που εντοπίζουμε. Οι δυναμικές εκτιμήσεις κινδύνου δεν συμβάλλουν απλώς στη διαχείριση απειλών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το επίπεδο ασφάλειας ή άνεσης που προσφέρουμε στους πελάτες μας, αλλά και στην προστασία του εργατικού δυναμικού μας σε κάθε ενδεχόμενο.

Τι αγαπάτε στη δουλειά σας;

Λατρεύω και απολαμβάνω τη θέση μου καθώς καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. Απαιτεί να σκέφτομαι δημιουργικά και αντισυμβατικά και βρίσκω λύσεις πέρα από την πεπατημένη. Λόγω των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία του COVID-19, η ομάδα περιορίστηκε, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να εκτελούμε τα καθήκοντά μας συνεχίζοντας την απαιτούμενη ροή εργασίας. Ωστόσο, συνεχίζω να προσπαθώ να ανταπεξέλθω στα χαοτικά χρονοδιαγράμματα και προχωρώ στην αυτοματοποίηση εργασιών για να επιτύχω μεγαλύτερη απόδοση.

Είμαι επίσης Διευθυντής του προγράμματος Go Team Family Assistance με το πρόγραμμα emcare και Επικεφαλής του Ομίλου της Emirates για την ομάδα δικτύωσης Οδικής Ασφάλειας του Επιμελητηρίου του Ντουμπάι.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στην εργασία σας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας;

Ο COVID-19 επέφερε μια άνευ προηγουμένου αλλαγή όχι μόνο στον χώρο εργασίας, αλλά και στην καθημερινότητα και τη συμπεριφορά μας. Καθώς οι άνθρωποι αντιδρούν στην αλλαγή με διαφορετικούς τρόπους, μερικές από τις προκλήσεις στον χώρο εργασίας μας περιλαμβάνουν τον εφησυχασμό των εργαζομένων σε σχέση με τις οδηγίες ασφάλειας και την ανεπαρκή δέσμευση μεταξύ συναδέλφων. Σε κάθε ευκαιρία, επιδιώκω την εξοικονόμηση κόστους χωρίς συμβιβασμούς στις πρακτικές ασφάλειας. Η συνεπής διατήρηση των υψηλότερων επιπέδων υπηρεσιών και ασφάλειας από τους εξωτερικούς συνεργάτες μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αυστηρό έλεγχο και παρακολούθηση των διαδικασιών. Έχω εντείνει τις επιθεωρήσεις μου και έχω ζητήσει επίσης από τους εσωτερικούς μας πελάτες να γίνουν τα "μάτια" μου στην καθημερινότητα.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες στιγμές της σταδιοδρομίας σας;

Είμαι ευγνώμων για τα πολλά βραβεία Najms που έχω λάβει. Επιπλέον, έζησα μοναδικές εμπειρίες με τους πελάτες, ειδικά με εκείνους που επηρεάστηκαν από το περιστατικό με το EK521. Τα σχόλιά τους για την υποστήριξή μου ήταν μια μεγάλη επιβράβευση για εμένα. Κατάφερα να βοηθήσω το τμήμα να πιστοποιηθεί με τα τελευταία πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, πολύ νωρίτερα από τις απαιτήσεις του κλάδου. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών έχουν επίσης αναγνωριστεί στην έκδοση Year of Zayed του Επιμελητηρίου του Ντουμπάι για τις εξαιρετικές προσπάθειές τους για τη μείωση των ατυχημάτων.

Κερδίσαμε έξι βραβεία στα πρόσφατα RoSPA Health & Safety Awards 2020, γεγονός που αποτέλεσε μια πρωτιά για ένα τμήμα μεταφορών αεροπορικής εταιρείας στην πρώτη του προσπάθεια. Μου απονεμήθηκε επίσης το βραβείο RoSPA Influencer Award για τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή στην κοινότητα.

Πείτε μας ένα ενδιαφέρον περιστατικό που συνέβη στη δουλειά σας.

Ορισμένα από τα αξιομνημόνευτα περιστατικά περιλαμβάνουν την παρακίνηση του πληρώματος πτήσης να εργαστεί σε μια μαζική απεργία των συμβεβλημένων οδηγών και η ολοκλήρωση του MBA μου ενώ προσπαθούσα να συνδυάσω τις σπουδές μου με τα καθήκοντά των βαρδιών. Θυμάμαι κάποιες μέρες κοιμόμουν και μελετούσα στο αυτοκίνητό μου για να εξοικονομήσω χρόνο.

Πώς χαλαρώνετε μετά τη δουλειά; Λατρεύω τα θαλάσσια σπορ.

Ως εκπαιδευμένος ναυαγοσώστης, η κολύμβηση είναι το αγαπημένο μου, το οποίο αναβάλλεται λόγω COVID-19. Αυτήν τη στιγμή ακολουθώ την αγάπη μου για τη μουσική ως DJ. Μερικές μέρες, χαλαρώνω απλώς με ένα καλό βιβλίο ή μιλώντας με φίλους.

Syed Mohammed Ali

Πότε ενταχθήκατε στον Όμιλο Emirates;

Εντάχθηκα στο δυναμικό του Ομίλου στις 7 Απριλίου 2003 ως υπάλληλος check-στις Υπηρεσίες Αεροδρομίου της Emirates (EKAS). Έκτοτε, έχω εργαστεί σε διάφορες θέσεις, όπως ως υπάλληλος check-in για την Πρώτη και τη Διακεκριμένη Θέση, συντονιστής ελέγχου κόμβου, συντονιστής διαχείρισης, συντονιστής HR για την υπηρεσία EKAS, υπεύθυνος HR για την υπηρεσία EKAS και SkyCargo, και διευθυντής HR (απομακρυσμένοι σταθμοί).

Τον Ιανουάριο του 2017, μετατέθηκα στην dnata ως Υπεύθυνος του Τερματικού Αεροσταθμού 2 στο DXB.

Τι καθήκοντα περιλαμβάνει η τρέχουσα θέση σας;

Διευθύνω και ελέγχω όλες τις δραστηριότητες της Εξυπηρέτησης Πελατών στις βάρδιες στον Τερματικό Αεροσταθμό 2. Ενεργώ ως σημείο επαφής για τους βασικούς παράγοντες του αεροσταθμού και τους ενημερώνω σχετικά με τις δραστηριότητες του τμήματος.

Προγραμματίζω πόρους, διασφαλίζοντας ότι έχουμε στη διάθεσή μας τους ανθρώπους και τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε και ότι αξιοποιούμε τους πόρους αυτούς όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Στόχος μου είναι να διασφαλίσω ότι προσφέρουμε με συνέπεια άριστη εξυπηρέτηση και να συνεισφέρω στην ασφαλή επιτέλεση των λειτουργιών στην ώρα τους.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες στιγμές της σταδιοδρομίας σας;

Η εργασία μου έχει αναγνωριστεί σε αρκετές περιπτώσεις και μου έχουν απονεμηθεί δύο Gold, ένα Silver, δύο Bronze, πέντε Merit και 16 Appreciation βραβεία Najms. Κάθε βραβείο είναι ξεχωριστό για εμένα.

Τι αγαπάτε στη δουλειά σας;

Λατρεύω τη δουλειά μου γιατί συνεργάζομαι με μια ομάδα επαγγελματιών που είναι αφοσιωμένοι στην παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης στους πελάτες μας.

Κάθε μέρα είναι διαφορετική, με νέες προκλήσεις, αλλά τις ξεπερνούμε όλες μαζί ενωμένοι ως ομάδα. Όταν καταφέρνω να επιτύχω καλά αποτελέσματα παρά τα στενά χρονικά περιθώρια αισθάνομαι ικανοποίηση και πληρότητα.

Οι Διευθυντές Βάρδιας και ο Άμεσοι Προϊστάμενοί μου εκτιμούν την επαγγελματική ηθική μου και υποστηρίζουν την εξέλιξή μου για να με βοηθήσουν να βελτιώσω ακόμη περισσότερο την απόδοσή μου.

Ποιες είναι ορισμένες από τις προκλήσεις που συναντάτε στη δουλειά σας και πώς τις αντιμετωπίζετε;

Δεδομένου ότι διαχειριζόμαστε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο, αντιμετωπίζω πολλές προκλήσεις στην καθημερινή εργασία μου, όπως η κατανομή ατόμων και εξοπλισμού και η διασφάλιση ότι επιτυγχάνουμε σταθερά χρονική συνέπεια με την ασφάλεια ως προτεραιότητα.

Η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και η προσφορά βοήθειας στις αεροπορικές εταιρείες για την αντιμετώπιση των επιβατών που προκαλούν αναστάτωση είναι επίσης δύσκολη υπόθεση.

Κατά την άποψή μου, ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η συνεργασία είναι οι βασικές συνιστώσες για την αντιμετώπιση κάθε πρόκλησης.

Διηγηθείτε μας για κάποιο περιστατικό που θα σας μείνει αξέχαστο στη δουλειά σας.

Ένα πρόσφατο περιστατικό και ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα, ήταν όταν ο συνάδελφός μου και εγώ αξιοποιήσαμε την εκπαίδευση πρώτων βοηθειών που λάβαμε για να σώσουμε ένα παιδί που είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό συνέβη σε μια από τις πύλες επιβίβασης στο DWC. Ο συνάδελφός μου και εγώ βρισκόμασταν στο σημείο και ακούσαμε τους γονείς να φωνάζουν για βοήθεια.

Σπεύσαμε να τους βοηθήσουμε και καταφέραμε να επαναφέρουμε το παιδί πριν φτάσει η Ιατρική Ομάδα του Αεροδρομίου. Οι γονείς ήταν πολύ ευγνώμονες για τη βοήθειά μας. Μου απονεμήθηκε το βραβείο Silver Najm για τις προσπάθειές μου. Είμαι περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε την κατάσταση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση που μας παρείχε εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, καθώς μας βοήθησε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα με αυτοπεποίθηση.

Τι κάνετε για να χαλαρώνετε και να αποβάλλετε το άγχος;

Μου αρέσει να τρέχω και να γυμνάζομαι για να διατηρούμαι σε φόρμα. Δεδομένου ότι το Ντουμπάι είναι ένα χωνευτήρι πολιτισμών και κουζινών, μου αρέσει να δοκιμάζω νέες κουζίνες σε εστιατόρια σε ολόκληρη την πόλη. Μου αρέσει επίσης να πηγαίνω για κολύμπι και να βλέπω ταινίες στα ρεπό μου.

Tendai Mubwanda

Πότε ενταχθήκατε στον Όμιλο;

Εντάχθηκα στο δυναμικό του τμήματος Emirates Engineering στις 2 Μαρτίου 2015, ως Ανώτερη Μηχανικός Βαφής στο Κέντρο Εμφάνισης Αεροσκαφών. Τους πρώτους έξι μήνες εργάστηκα στο κατάστημα χρωμάτων πριν μετατεθώ στο υπόστεγο βαφής αεροσκαφών.

Τι καθήκοντα περιλαμβάνει η θέση σας;

Εκτελώ την πλήρη διαδικασία επαναβαφής και είμαι περήφανη που δίνω στην εμφάνιση των αεροσκαφών μας μια νέα πνοή. Η βαφή είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί πολλή προετοιμασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αφαίρεση του παλιού χρώματος, πριν από την εφαρμογή νέου.

Ως μηχανικός βαφής, καθήκον μου είναι να διασφαλίζω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου εργάζονται με ασφάλεια, καθώς μέρος της δουλειάς μας είναι να εργαζόμαστε σε μεγάλο ύψος και να χρησιμοποιούμε επιβλαβή χημικά. Η προσωπική ασφάλεια, καθώς και η ασφάλεια των αεροσκαφών και του εξοπλισμού, αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες στο υπόστεγο βαφής.

Τι αγαπάτε στη δουλειά σας;

Αισθάνομαι τεράστια ικανοποίηση στο τέλος κάθε έργου, καθώς το αεροσκάφος τίθεται ξανά σε λειτουργία μετά από ένα πλήρες makeover. Κατά καιρούς προσθέτουμε επίσης ειδικά θέματα και σχέδια στον στόλο μας και μου δίνει μεγάλη χαρά να βλέπω ότι το έργο μας να κερδίζει την προσοχή και την εκτίμηση πελατών από ολόκληρο τον κόσμο.

Τι είδους προκλήσεις αντιμετωπίζετε στην εργασία σας;

Η εργασία σε αεροσκάφη τρίτων εταιρειών έχει τις προκλήσεις της. Οι απαιτήσεις θεμάτων και οι συνδυασμοί χρωμάτων διαφέρουν από αυτό που κάνουμε συνήθως. Κάθε εργασία πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του πελάτη. Δεν υπάρχει περιθώριο σφάλματος. Η λύση είναι να ανατρέχουμε πάντα σε έγγραφα συντήρησης, να ζητούμε βοήθεια όποτε έχουμε αμφιβολίες και να φροντίζουμε έτσι ώστε ένα ακόμη ζευγάρι μάτια να επιθεωρεί την εργασία μας.

Είμαι η μόνη γυναίκα στην ομάδα και αυτό στην αρχή αποτελούσε μία ακόμη πρόκληση. Τον πρώτο χρόνο εργαζόμουν πολύ σκληρά για να αποδείξω τις ικανότητές μου και ένιωσα το καθήκον να δημιουργήσω προηγούμενο έτσι ώστε να ενταχθούν στην ομάδα κι άλλες γυναίκες στο μέλλον. Από τότε ανακάλυψα ότι ανήκω σε μια απίστευτη και υποστηρικτική ομάδα, και αυτό είναι συναρπαστικό.

Η παρούσα κατάσταση επηρέασε την εργασία σας;

Η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας αποτελεί μέρος της δουλειάς μας - μας προστατεύει από τοξικές χημικές ουσίες και έχουμε συνηθίσει σε αυτόν. Ωστόσο, η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά τον κλάδο της αεροπορίας. Συχνά έχουμε μεγαλύτερα κενά μεταξύ έργων αυτήν την περίοδο, οπότε υποστηρίζουμε άλλα τμήματα Μηχανικής που χρειάζονται επιπλέον χέρια. Το γεγονός αυτό θέτει νέες προκλήσεις και απαιτεί μια βαθύτερη εκτίμηση των άλλων εργασιών και του ευρύτερου τμήματος Μηχανικής.

Έχω μάθει τη σημασία της ευελιξίας και της προσαρμογής σε νέες ανάγκες και αυτό αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική εμπειρία.

Πείτε μας για μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της σταδιοδρομίας σας.

Η κορυφαία ήταν όταν ξαναβάψαμε το πρώτο μας A380 στις εγκαταστάσεις μας. Ήταν ένα τεράστιο έργο βαφής του μεγαλύτερου επιβατικού αεροσκάφους στον κόσμο. Η συμμετοχή στην ομάδα που πέτυχε αυτό το ορόσημο στην ιστορία της αεροπορίας ήταν πραγματικά κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Εκτός από τη βαφή αεροσκαφών, το Κέντρο Εμφάνισης Αεροσκαφών προσθέτει επίσης θέματα και σχέδια στον στόλο μας. Η αποκάλυψη του θέματος United for Wildlife και ο ενθουσιασμός που προκάλεσε στα μέσα ενημέρωσης αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση να διαβάζω τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωρίζοντας ότι ήμουν μέλος της ομάδας που κατάφερε να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για αυτόν τον σημαντικό σκοπό.

Τι σας έκανε να επιλέξετε αυτήν τη σταδιοδρομία;

Καθώς μεγάλωνα, τα αεροσκάφη πάντα μου κινούσαν την περιέργεια και με γοήτευαν. Όταν ήμουν νεότερη, ήθελα να γίνω μέλος του πληρώματος καμπίνας, αλλά καθώς μεγάλωνα, το ενδιαφέρον μου στράφηκε στο μηχανικό κομμάτι της αεροπορίας. Όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία, συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες που ειδικεύονται στη βαφή αεροσκαφών. Στην πραγματικότητα, αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε καμία γυναίκα εκπαιδευμένη στη βαφή αεροσκαφών στη χώρα μου, τη Ζιμπάμπουε, οπότε σκέφτηκα "Γιατί να μην γίνω η πρώτη γυναίκα που θα ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτή;". Έλαβα κατάλληλη εκπαίδευση και απολαμβάνω κάθε κομμάτι της διαδρομής μου μέχρι τώρα.

Τι κάνετε για να χαλαρώνετε και να αποβάλλετε το άγχος μετά τη δουλειά;

Στον ελεύθερο χρόνο μου, μου αρέσει να παρακολουθώ σαπουνόπερες και ντοκιμαντέρ, να διαβάζω ένα καλό βιβλίο ή να ακούω μουσική για να χαλαρώνω. Επίσης λατρεύω τα ταξίδια.

Violet Vuguza Anyonge

Πότε ενταχθήκατε στον Όμιλο Emirates;

Εντάχθηκα στο δυναμικό της Emirates το 2008 ως Υπεύθυνη Ένταξης και Υποστήριξης και διαχειρίζομαι τη διοικητική ομάδα Αρχική Ένταξη και Εκπαίδευση Πληρώματος Καμπίνας (Induction and Cabin Crew Training, CCT).

Καθώς η επιχείρηση μεγάλωνε, τα καθήκοντα του ρόλου μοιράστηκαν και τώρα διαχειρίζομαι το τμήμα CCT ως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης - Αρχικής Ένταξης.

Τι καθήκοντα περιλαμβάνει η θέση σας;

Διαχειρίζομαι μια ομάδα ειδικών αρχικής ένταξης πλήρους απασχόλησης και εκπαιδευτές μερικής απασχόλησης, και ως ομάδα...

  • Καλωσορίζουμε κάθε νέο μέλος, τόσο μέλη του πληρώματος καμπίνας όσο και του πληρώματος πτήσης. Πέρυσι, υποδεχτήκαμε 2.563 μέλη στο πλήρωμα καμπίνας και 379 πιλότους στην οικογένεια της Emirates.
  • Υποστηρίζουμε και καθοδηγούμε τους νέους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε την εύκολη ένταξη και ομαλή μετάβαση καθώς μετακομίζουν στο Ντουμπάι και εντάσσονται στην ομάδα μας.
  • Συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους μας στο τμήμα Εκπαίδευσης (σε όλους τους κλάδους) για την υποστήριξη και την καθοδήγηση των νέων συμμετεχόντων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα προετοιμαστούν για μια επιτυχή πορεία και ότι θα πληρούν τα υψηλά πρότυπα μας.
  • Διαχειριζόμαστε το ολοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα My Service Personality του τμήματος Παροχής Υπηρεσιών.
  • Υποστηρίζουμε τους συναδέλφους μας στα τμήματα Εμπορικές και Εταιρικές Επικοινωνίες, Μάρκετινγκ και Επωνυμία, διοργανώνοντας περιηγήσεις στη μονάδα εκπαίδευσης πληρώματος στο Emirates Aviation College, για εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ταξιδιωτικούς πράκτορες και VIP. Πέρυσι, φιλοξενήσαμε 715 επισκέπτες σε 57 περιηγήσεις.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες στιγμές της σταδιοδρομίας σας έως τώρα;

Όταν εντάχθηκα στο δυναμικό του Ομίλου το 2008, το πλήρωμα καμπίνας αριθμούσε 10.000 μέλη. Σήμερα, έχουμε σχεδόν 22.000. Τα μέλη του πληρώματος καμπίνας μας προέρχονται από όλο τον κόσμο και φέρνουν μαζί τους ένα καταπληκτικό υπόβαθρο και δεξιότητες. Η υποδοχή αυτών των ανθρώπων στον οργανισμό μας είναι σίγουρα μια σημαντική στιγμή.

Βοήθησα στην υλοποίηση ορισμένων παραγωγικών πρωτοβουλιών, οι οποίες είτε συνέβαλαν στην εξοικονόμηση κόστους, είτε βελτίωσαν την εμπειρία των εργαζομένων - ή και τα δύο! Ένα παράδειγμα ήταν ο εξορθολογισμός της περιόδου ένταξης των πιλότων διάρκειας μίας εβδομάδας, περιορίζοντάς τη στο μισό. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομήσαμε χρόνο και χρήμα, χωρίς να κάνουμε συμβιβασμούς με την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Σταματήσαμε τη διανομή έντυπων αντιγράφων του Εγχειριδίου Κανονισμού Εργαζομένων για τα νέα μέλη, καθώς ήταν διαθέσιμο στο groupworld. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση περίπου 450.000 ντιρχάμ ετησίως, ενώ τώρα είναι πολύ πιο εύκολη η πραγματοποίηση και η κοινοποίηση των ενημερώσεων. Διοργάνωσα μια συνάντηση υποδοχής του πληρώματος ab initio κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο για να καλωσορίσω νέους συμμετέχοντες και μου απονεμήθηκε το βραβείο Najm για την προσφορά 24ωρης υποστήριξης σε νέους συναδέλφους κατά τη μετακόμιση στα κτίρια Sarab (κατάλυμα πληρώματος).

Η διοργάνωση μιας επίσκεψης για τους εκπροσώπους του Dubai Expo 2020 στο Emirates Aviation College ήταν επίσης μια υπέροχη εμπειρία. Λάβαμε μια επαινετική επιστολή από το Υπουργείο Τουρισμού και Εμπορίου του Ντουμπάι για την αρτιότητα της διοργάνωσης.

Γιατί επιλέξατε αυτό το αντικείμενο;

Εργαζόμουν σε μια αλυσίδα φιλοξενίας για 15 χρόνια πριν ενταχθώ στην Emirates. Πιστεύω ότι η αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση επιδόσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της κάθε επιχείρησης.

Αντλώ μεγάλη ικανοποίηση υποστηρίζοντας τα άλλα άτομα να αναδείξουν τον καλύτερο εαυτό τους αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους, γι' αυτό και ακολούθησα μια σταδιοδρομία στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη.

Η εμπειρία μου στη φιλοξενία με δίδαξε τη σημασία της εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να μεταφέρω αυτήν τη γνώση και τη φιλοσοφία στους εσωτερικούς πελάτες μου, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος καμπίνας και του πληρώματος πτήσης.

Υπάρχουν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που πρόκειται να ξεκινήσει η ομάδα για τα νέα μέλη του πληρώματος;

Ενημερώνουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τα μαθήματά μας. Πέρυσι, συνεργαστήκαμε με το Κέντρο Πολιτισμικής Κατανόησης του Σεΐχη Μοχάμεντ (SMCCU) για να προσφέρουμε στο πλήρωμα μια βαθύτερη κατανόηση του πολιτισμού των Εμιράτων και της εργασίας στα ΗΑΕ.

Τα σχόλιά τους ήταν ότι αυτή η ξενάγηση ήταν το καλύτερο μέρος της εκπαίδευσής τους, καθώς ήταν εξαιρετικά διαφωτιστική για την κατανόηση και την εκτίμηση των αραβικών πολιτισμών.

Τι αγαπάτε στη δουλειά σας;

Μου αρέσει το γεγονός ότι καμία μέρα δεν είναι ίδια με την άλλη, καθώς βρισκόμαστε σε ένα λειτουργικό περιβάλλον. Είναι επίσης πολύ ωραία να βλέπουμε ότι ως ομάδα, η CCT έχει θετικό αντίκτυπο στα νέα μέλη κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών τους στην Emirates.

Είναι υπέροχο να βλέπει κανείς τα μέλη του πληρώματος να μπαίνουν στο γραφείο μετά από μερικούς μήνες πτήσης για να μας χαιρετήσουν και να μας ευχαριστήσουν για την υποστήριξη που τους προσφέραμε κατά την ένταξή τους στην Emirates.

Είναι πολύ ικανοποιητικό να γνωρίζω ότι τα νέα μέλη του πληρώματος καμπίνας μας αισθάνονται αυτοπεποίθηση και είναι καλά εφοδιασμένα για τα ταξίδια που τους περιμένουν. Είναι επίσης πολύ ενθαρρυντικό να γνωρίζουμε ότι είναι έτοιμα να αδράξουν όλες τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και προσωπική εξέλιξη που θα τους παρουσιαστούν τα επόμενα έτη και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους μαζί μας.

Τι κάνετε για να χαλαρώνετε και να αποβάλλετε το άγχος;

Μου αρέσει να μαγειρεύω και να δοκιμάζω νέα πιάτα και κουζίνες. Ασχολούμαι επίσης με την κατασκευή κοσμημάτων με χάντρες. Όταν ο καιρός είναι καλός, μου αρέσει να κάνω βόλτες στην παραλία.