Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
Γιατί ελέγχθηκαν οι αποσκευές μου στο Ντουμπάι;

Για την ασφάλειά σας, το Γενικό Τμήμα Ασφαλείας Αεροδρομίου ελέγχει υποχρεωτικά όλες τις παραδοτέες αποσκευές. Κατά τη διαδικασία ελέγχου ασφαλείας, ορισμένες αποσκευές ενδέχεται να ανοιχτούν για περαιτέρω έλεγχο.

Για να ελαχιστοποιήσουμε τις καθυστερήσεις στην παραλαβή αποσκευών και για να αποφύγουμε την ταλαιπωρία των επιβατών, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το Αστυνομικό Τμήμα του Αεροδρομίου του Ντουμπάι και η Emirates εφαρμόζουν μια νέα διαδικασία ελέγχου αποσκευών στην οποία δεν χρειάζεται να είστε παρόντες κατά το άνοιγμα των αποσκευών για περαιτέρω έλεγχο. Αντ’ αυτού, το Αστυνομικό Τμήμα του Αεροδρομίου του Ντουμπάι ανοίγει και ελέγχει τις αποσκευές παρουσία αντιπροσώπου της Emirates.

Εφόσον οι συγκεκριμένοι επιπλέον έλεγχοι είναι απαραίτητοι, ανοίγουμε την/τις αποσκευή/-ές σας και ερευνούμε το περιεχόμενο μόνο για τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων. Οποιοδήποτε απαγορευμένο αντικείμενο βρεθεί σε παραδοτέες αποσκευές κατάσχεται. Επισκεφθείτε τη σελίδα μας σχετικά με τα επικίνδυνα είδη, όπου θα βρείτε τον πλήρη κατάλογο των απαγορευμένων αντικειμένων.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, το περιεχόμενο επανατοποθετείται μέσα στην αποσκευή μαζί με μια επιστολή από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι στην οποία εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ανοίχτηκε η αποσκευή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιβάτες ενδέχεται να κληθούν να παραστούν αυτοπροσώπως στον έλεγχο των αποσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι.

Σχετικές ερωτήσεις